Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

5.11.2020 o 14:12 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 14:17 - 14:18 hod.

Branislav Gröhling
Ja ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 5.11.2020 14:12 - 14:17 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán poslanec, páni poslanci a poslankyne, my sme o podpore mládežníckych parlamentov momentálne za ostatné dva týždne diskutovali veľmi veľa aj s pánom novým riaditeľom Iuventy, ktorý pripravuje rôzne opatrenia. Ja budem veľmi rád, ak prijmete to pozvanie z našej strany, aby ste boli súčasťou jednotlivých stretnutí, ktoré organizuje aj pán riaditeľ. A ja si dovolím aj túto vašu otázku alebo ten záujem mu posunúť, aby ste sa mohli aj stretávať.
Pre mňa aj v minulosti, aj v súčasnosti je, samozrejme, mládež, sú, samozrejme, mládežnícke parlamenty ako dôležitý nástroj participácie mladých ľudí na tej lokálnej úrovni. A snažili sme sa ju podporovať či už zo strany opozície, alebo teraz aj zo strany ministerstva.
V tej minulosti to boli dôležité podpory, čo sa týka financií, resp. prenajímaniu priestorov v rámci mládežníckych parlamentov alebo žiackych školských rád. Aj v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sme pôsobili a kde sme aj vytvorili schému, aby sme mohli podporovať mladých ľudí, aby sa stále viac a viac nejakým spôsobom zapájali do života, aby sme ich do budúcna aj vychovávali.
Vaša otázka teda k tomu zakotveniu mládežníckych parlamentov v zákone o obecnom zriadení sa už riešila v minulosti, to viete, lebo sme o tom aj diskutovali. Ale, bohužiaľ, tá zhoda alebo tá zmena legislatívy si vyžaduje dohodu viacerých subjektov. A tá dohoda vtedy nebola. My sa môžme spoločne - a možno to berme ako návrh, že či už z vašej strany, z mojej strany alebo zo strany pána riaditeľa Iuventy - sa dohodnúť, že budeme takí traja mediátori toho, aby sme všetkých ostatných aktérov dali dokopy. Aby sme naozaj sa dostali k tomu, že ten zákon vznikne a že bude odsúhlasený naprieč celým plénom v Národnej rade.
Momentálne sa aj pripravuje stratégia pre mládež Slovenskej republiky, lebo teraz nám končím v rámci 2014 - 2020, pripravuje sa nová. V decembri by malo byť zvolané prvé pracovné skupiny a celý začiatok budúceho roku by sa mali pripravovať celá stratégia. Opätovne vás do toho prizývam alebo aj všetkých ostatných poslancov, ktorí majú záujem, tak ako budú aj ostatní aktéri.
Momentálne my aj definujeme všetky dotácie a formu podpory, ktorá má byť. A snažíme sa tam vsunúť nové veci, čo sa týka aj COVID podpory a čo sa týka podpory žiackych rád a mládežníckych parlamentov, na ktoré by mali byť vyčlenené samostatné finančné objemy. Bohužiaľ, ten finančný objem, ktorý bol stanovený v minulom roku, ktorý sa hýbal niekde menej ako 4 mil., teraz bude veľmi okresaný aj kvôli tomu, aká je situácia v rámci krajiny. Ale my sa budeme snažiť v rámci nášho rozpočtu, keďže podpora či už žiackych rád, alebo mládežníckych parlamentov je pre nás dôležitá, vyčleniť ostatné finančné prostriedky.
V nasledujúcom období teda sa bude pripravovať tento nový systém. My ho radi nejakým spôsobom budeme aj prezentovať. Je to nový systém práce s mládežou, kde pre mňa aj veľmi dôležitou jednou z hlavných tém bude participácia mladých ľudí, ktorú považujeme v podstate za veľmi dôležitú, a snažili by sme sa ju vsunúť do každej jednej z tých daných podpor v rámci tých štyroch skupín, ktoré sa podporujú, alebo štyroch zadefinovaných oblastí, ktoré sa podporujú. Plus by sme chceli zadefinovať jeden balík finančných prostriedkov, ktoré by každoročne sa nejakým spôsobom vedel obmieňať podľa toho, ako budeme, ako sa bude vyvíjať spoločnosť, aké budeme mať spoločenské témy alebo akým spôsobom budeme sa realizovať.
Čo sa týka tej národnej úrovne. Tak Národný mládežnícky parlament, ktorý je ako strešná organizácia, združuje všetky tie ostatné mládežnícke parlamenty, je prizývaný alebo bude prizývaný tiež do diskusie v rámci týchto participartných procesov tvorby mládežníckej politiky. A bude aj členom tej novej stratégii, o ktorej som spomínal.
Môžem povedať, že ale aj kolega, kolegovia, keď sme preberali niektoré veci, ktoré mi písali, že na základe aj tej novely, ktorá bola uskutočnená, aj vznikajú mládežnícke parlamenty vo viacerých mestách alebo v mestskej časti v Petržalke, čo ja vnímam, že tam je naozaj že veľmi aktívna. My budeme podporovať vždy tú spoluprácu či už mládežníckych parlamentov a následne aj ostatných, ostatných orgánov samosprávy. Bohužiaľ, potrebujeme na to aj finančný balík peňazí, lebo aj tak, ako teraz je zadefinované, či už mládežnícke parlamenty, alebo žiacke školské rady, proste nefungujú kvôli tomu, že nemajú finančné prostriedky na to, aby reálne vedeli fungovať.
Ale toto bude tá diskusia, že ako to nastaviť, ktorej môžete byť súčasťou, ja budem veľmi rád, v ďalšom období v rámci stratégie ´21 až ´27, á, až ´25.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, takže teraz už taký naozajstný zákon, ktorý prinášame. Je to iba drobná úprava, ktorou sa snažíme pomôcť samosprávam a následne aj vyriešiť problém v rámci predprimárneho vzdelávania v zákone 597. Tento zákon teda bezprostredne súvisí s tým, že predchádzajúca vláda určila zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v rámci budúceho roku. Keďže je to priorita aj tejto vlády, aby predprimárne vzdelávanie naozaj fungovalo, aby sme vedeli začleniť, čo najviac detí do predprimárneho vzdelávania, pretože si myslíme aj na základe programového vyhlásenia vlády, že by sme nožničky, ktoré sa stále rozširujú, mali zužovať a zužovať v rámci možností vzdelania a dosiahnutých cieľov každého dieťaťa. Preto pokračujeme v tomto návrhu zákona, hoci boli rôzne názory, aby sme ho posunuli, lebo nie sme pripravení alebo sú tam ostatné náležitosti.
My sme sa k tomu postavili spoločne aj so samosprávami, aj so ZMOS-om, aj s Republikovou (Republiková Únia, pozn.red.), aj s Úniou miest a obcí, aby sme išli do splnenia jednotlivých požiadaviek, ktoré sú tam. Vzhľadom na to, že je teda potrebné ešte nasledujúce obdobie rozšíriť kapacity materských škôl a to nie je možné do stanoveného termínu, ktorý je, ktorý je stanovený v tom zákone 01. 09., a zber údajov, na základe čoho sa vyplácajú aj príspevky cez podielové dane, je k 15. septembru tohto roku, preto my na obdobie jedného roku po odsúhlasení ministerstvom financií posúvame možnosť zberu až do 31. 12. tohto roku.
Čo by znamenalo v praxi, keby sme nepriniesli tento návrh zákona, že akákoľvek škôlka, ktorá by sa otvorila po 15. septembri, by nemohla v rámci zberu poberať tieto príspevky v rámci podielových daní. Takže toto je taký ústretový krok aj zo strany ministerstva financií, aj zo strany našej smerom zo samospráv, aby sme ich naozaj na jednej strane aj motivovali tým, že budú sa otvárať ešte materské školy a budú prijímať deti aj po 15. septembri, na druhej strane je to aj seriózne v rámci tohto obdobia, ktoré sa udialo, pretože naozaj niektoré tie práce nemôžu pokračovať tak, aby stihli stanovený, stanovený termín.
Takže návrhom tohto zákona prioritne teda je dozber údajov v počte detí materských škôl podľa stavu až k 31. 12. 2020 na účely potom prerozdelenia podielových daní a na účely aj normatívneho príspevku pre verejné materské školy až na rok, v rámci roku 2020.
Ďalej ešte spresňujeme aj ten spôsobom financovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok 2021, pretože v tomto čase prideľovania tohto príspevku ešte nebudú žiadne deti v tom povinnom predprimárnom vzdelávaní.
Tak, ako som spomínal, my sme mali aj diskusiu s ministerstvom financií, aby nám umožnili toto posunutie týchto termínov, priznám sa, že sme chceli až na obdobie dvoch rokov, nakoniec sme sa dohodli na obdobie jedného roku, ale uznávam, že ten jeden rok je dostačujúci, pretože sa budú vedieť dobudovať kapacity a ďalší zber vlastne bude až v septembri 2021, kedy máme ďalších deväť mesiacov, takže my vlastne predlžujeme to obdobie zberu v podstate o 12 mesiacov.
Tak ako som spomínal, nie je tam žiadny, žiadna očakávanie, že by nebolo pokryté v rámci vzniknutých výdavkov, v rámci štátneho rozpočtu, ktorý budeme mať budúci mesiac alebo teda vy budete mať budúci mesiac na schválenie. My na vykrytie aj iných poplatkov v rámci materských škôl, máme nachystaných ďalších 15 mil. eur, ktoré nám pridelilo ministerstvo financií, za čo ďakujem aj pánovi ministrovi Hegerovi, že naozaj aj on vníma, že predprimárne vzdelávanie je dôležité a že sa mu musíme venovať. Teraz pred nami stojí ten cieľ, aby sme zvládli začleniť deti od päť rokov a ja verím, že ešte v tomto volebnom období budeme dávať možnosť umiestnenia detí a garanciu od štyroch rokov. Budeme sa musieť s tým popasovať, ale tam máme predpripravený veľký program v rámci RFP-čka, v rámci plánu obnovy, že by sme investovali naozaj výraznú čiastku smerom do samospráv na výstavbu a prestavbu materských škôl, základných škôl a všetkých ostatných zariadení, ktoré sú tam.
Druhú vec, ktorú môžete nájsť v návrhu tohto zákona, je rozšírenie účelu dotácií, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože momentálne máte dotácie nie iba na modernizáciu školských objektov, my by sme boli veľmi radi, aby sa to rozširovalo aj na výstavbu, na prístavbu, na modernizáciu, na rekonštrukciu školského objektu, ktorá súvisí s rozširovaním materských škôl a súvisí aj s možnými finančnými prostriedkami, ktoré získame v rámci plánu obnovy, aby sme potom nemuseli prichádzať opäť do Národnej rady a upravovať nejakým spôsobom prideľovanie týchto finančných prostriedkov na základe výziev, resp. čerpanie týchto prostriedkov zo strany samosprávy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dámy a páni, druhý takýto návrh zákona, kde musím reagovať na infringement, ktorý bol, pretože tento návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní transponuje so smernicou Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní.
Ja ešte z minulosti môžem povedať, že tento návrh zákona sme už mali v Národnej rade ešte za predchádzajúce vedenie, kde v septembri 2019 ešte predchádzajúca vláda tento transpozičný zákon priniesla. Vtedy bol stopnutý, aby som pravdu povedal, už si nepamätám kvôli čomu, tam už boli možno nejaké problémy a nejaké veci, my už momentálne sme opäť dostali infringement z Európskej únie a musíme transponzovať túto lehotu do siedmeho mesiaca 2020, čo už opätovne teda nestíhame.
Opäť cieľom návrhu zákona je zabezpečiť proporcionalitu, teda primeranosť pri zavádzaní nových podmienok týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaní alebo ktoré obmedzujú regulované povolania. Ide o úpravu zavádzanú v právnych predpisoch, ako aj vnútorných predpisoch jednotlivých profesných organizácií.
V jednoduchosti možno, ak sa zavádza nová skúška, tak v rámci tejto novej skúšky musí prejsť, ako keby testom, že je v súlade so všetkými právnymi predpismi, že je v súlade s ochranou spotrebiteľa, že je v súlade s profesnými, s profesnými organizáciami a ich predpismi. Je to aj vzájomné, keď prináša niečo profesná organizácia, tak sa kontroluje na druhej strane alebo keď prinášame my, tak kontroluje profesná organizácia. Je to kvôli tomu, aby bola aj ochrana konečného užívateľa, aby napríklad organizácie si nezavádzali pri nových povolaniach nejaké nové poplatky alebo ostatné veci, ale opäť je to transpozičný zákon v rámci Európskej únie a na zabezpečenie tejto primeranosti sa má vykonávať tento test proporcionality, ktorý slúži na posúdenie toho, že či vlastne tá právna úprava nie je diskriminačná, či je odôvodnená s cieľmi verejného záujmu, že či je vhodná na zabezpečenie dosiahnutia toho sledovaného cieľu v rámci toho nového zadania, alebo či nejde nad rámec toho, čo je potrebné v dosiahnutom cieli. Je to dôležité aj kvôli tomu, aby tam neboli zavádzané nejaké ďalšie a ďalšie podmienky alebo náležitosti, ktoré by mohli ovplyvňovať alebo sťažovať zavedenie týchto vecí.
Návrh zákona sa zo smernice preberajúce kritériá, podľa ktorých, teda návrhom zákona sa zo smernice preberajú kritériá, podľa ktorých sa majú posudzovať aj nové budúce regulácie povolaní odporných činností, ako aj jednotlivé pripravované zmeny v rozsahu regulácie doteraz už regulovaných jednotlivých povolaní, ale opäť reagujeme na infringement Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 8:55 - 9:10 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne aj kolegovia, prinášame tri návrhy zákonov, dva tieto návrhy sú návrhy transpozičné z Európskej únie, takže smernice Európskej únie, ktoré potrebujeme transpozične preniesť do nášho systému, ktorý je, obidva tieto návrhy sú ešte z predchádzajúcej vlády, kedy to predchádzajúca vláda nestihla v roku 2019 a my už na obidva tieto návrhy sme dostali aj infringement z Európskej únie.
Takže iba v skratke. Veci, ktoré sa prinášajú v rámci týchto úprav, a to je návrh zákona, ktorý reaguje teda prioritne, ako som spomínal, na výzvu Európskej komisie na odstránení nedostatkov uvedených v infringemente, ktorý prišiel ešte minulý rok 2019, vo vzťahu k tejto smernice.
Obsahovo hlavne ide o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí, takže nerozprávame sa pri týchto zákonoch o žiadnych vecných veciach, ktoré sú, ale vyslovene iba o prekladových nezrovnalostí jednotlivých krajín, ako je Španielsko, Taliansko a ostatné krajiny. Ten výpis je aj reálne v návrhu zákona, viete si ho pozrieť, ako sa posúvajú jednotlivé termíny v rámci uznania nadobudnutého práva pri určitých odboroch, ktoré sú tam. Neviem, ako v minulosti vznikol tento problém v rámci posunutia týchto termínov, ale teraz sa to na základe usmernenia z Európskej únie upravuje, obsahovo teda ide o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z týchto prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí určitých článkov smernice v slovenskom jazyku a následne potom aj v iných úradných jazykoch. A v časti týkajúcich sa nadobudnutých práv hlavne pre, nie hlavne, ale nadobudnutých práv pre občanov Európskej únie pre výkon zdravotníckeho povolania a povolania zubný lekár.
Ja opätovne hovorím, že my vecne nemeníme absolútne nič, my iba upravujeme ten termín v rámci nadobudnutia práv a uznania jednotlivých dokladov, po vecnej stránke toto bude riešiť následne svojimi zákonmi ministerstvo zdravotníctva.
Je dôležité, že z iných zmien na zabezpečenie zosúladu so smernicou môžme uvádzať ako definíciu regulovaného povolania vo vzťahu k určitým, k určitým skupinám študijných odborov alebo spresnenie systému uznávania úpravy automatického uznávania pre zdravotníckych pracovníkov alebo pre úpravu prioritne teda referenčných dátumov. Tieto výhrady sa týkali teda zákona 138 aj o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch, preto aj na základe komunikácie či už ministerstva zdravotníctva, alebo Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je cieľ zabezpečiť túto riadnu transpozíciu a upravuje sa aj tento zákon, ktorý, v ktorom, ktorý, gestorom v rámci smernice sme my ako ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a zákon sa vysporiadava aj s ostatnými výhradami Európskej komisie k uvedenému zákonu.
Toľko asi všetko možno, ak by ste mali nejaké otázky v rámci tých termínov, tých termínov, ktoré sa tam upravujú smerom k Španielsku, smerom k Taliansku, smerom ostatných krajín, je viacej. Ak máte ten záujem pozrieť si ten návrh zákona prenášame tam naozaj iba termíny, ktoré sú a na ktoré nás upozorňuje Európska únia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 15:00 - 15:01 hod.

Branislav Gröhling
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 14:50 - 14:51 hod.

Branislav Gröhling
Na kompletku. V podstate všetky tie sféry, aspoň tak sa diskutuje, že by sa mohli napasovať do jednotlivých tých troch schém štátnej pomoci, a keď som tam bol, tak aj diskutovali rozdelenie na jednu stranu a potom na tú profesionálnu stranu, že sa informovali, že koľko sú vlastne straty alebo výpadky z jednej strany a potom koľko sú straty a výpadky z tej profesionálnej strany.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:50 - 14:51 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán poslanec Valášek, ja som odpovedal už na podobnú otázku aj pani Letanovskej. Neviem, či to mám opakovať celé, že teraz prebieha to stretnutie na ministerstve školstva, kde diskutujú práve o tom, ako by mohla byť nastavená tá schéma pomoci. Ja som teraz ešte esemeskoval, že či mi už nevedia dať nejaké informácie, ale, bohužiaľ, ešte stále prebiehajú nejaké diskusie o tom, aby získali v podstate informácie zo strany klubov a zväzov, že v akom štádiu sa to nachádza.
Ale ja zopakujem teda znova, že naozaj súčasťou tých kompenzačných mechanizmov ušlých výnosov z organizácie športových podujatí má byť aj náhrada ušlých tržieb z predaja vstupeniek. To bola tá prvotná téma, ktorú diskutovali dnes. Tá druhá téma bola, čo sa týka nejakých možných potencionálnych strát, keď na základe reklamných zmlúv nebola uskutočnená celá činnosť a ozval sa partner, že by chcel vlastne vrátiť tieto finančné prostriedky, že či to vieme zadefinovať, ako to vieme zadefinovať a že či toto by mohol byť ten spôsob kompenzácie.
Chceme využívať tri schémy, ktoré má momentálne ministerstvo hospodárstva, a napasovať sa do týchto schém, aby sme vedeli veľmi rýchlym spôsobom v podstate zadefinovať iba kritériá a mohli by sme to čo najrýchlejšie po schválení jednotlivých aktérov realizovať. Uvidíme. Sľúbili mi, že dnes, najneskôr zajtra bude vydaná tlačová správa, kde budú zadefinované už nejaké veci, ktoré zistili. Budeme sa navzájom informovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2020 14:12 - 14:13 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Veľmi ťažko povedať, že ako uvažujeme, lebo potrebujeme získať všetky informácie. Tieto informácie zo zväzov ani klubov nemáme a to by malo byť aj cieľom toho dnešného stretnutia. My sme dnes zadefinovali, že by sme chceli vedieť, aké sú straty na vstupnom, teda na lístkoch, ktoré aj vy spomínate, aké sú straty na potencionálnom odstúpení jednotlivých reklamných partnerov, lebo aj to sa môže diať.
Samozrejme, keď som bol na tom stretnutí, tak jednotliví aktéri hovorili, že naozaj také tie veľké subjekty sú veľmi seriózni a tie finančné prostriedky nechali. Ale, áno, sú aj niektoré subjekty, ktoré povedali, že tým, že neprebieha naplnenie tej reklamnej zmluvy, tak tie prostriedky naozaj chcú, a vtedy to spôsobuje veľké problémy.
A toto sú prvé dva body, ktoré dnes sa budú diskutovať. Potom prídeme k tomu, že či máme prísť a položiť si aj otázku ohľadom kompenzácie ziskov. Na to momentálne neviem odpovedať, ale tie prvé dve veci sa riešia už dnes.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:07 - 14:12 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne, vážená pani poslankyňa Letanovská, ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo to je veľmi aktuálna otázka práve v tejto, v tomto dni aj v týchto hodinách, lebo práve teraz som prišiel aj zo stretnutia, ktoré organizujeme na ministerstve školstva.
Je to pracovné stretnutie predstaviteľov vybratých športových zväzov a štátneho tajomníka pána Husára, kde sú aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, sekcie ministerstva aj splnomocnencom vlády pre mládež a šport pánom Kučerom a práve téma tohto stretnutia, z ktorého prichádzame, Sanácia dopadov pandémie na COVID-19 na šport. Možno keby hodina otázok bola o hodinu neskôr, tak už by som vám vedel povedať nejaké prvé výsledky toho rokovania, že kam sme sa posunuli a ako kolegovia nadniesli v podstate všetky problémy, ktoré majú v rámci tejto oblasti, a že ako prijímatelia vyhodnotili zo strany ministerstva hospodárstva, ktorí by mali pripravovať a pomôcť nám pripravovať schému pomoci pre šport.
V rámci tých predošlých rokovaní s viacerými rezortmi, ktoré sme v minulosti absolvovali ohľadom ekonomických balíčkov pomoci, sa nám reálne nepodarilo v minulosti zabezpečiť tú adresnú pomoc športovcom, resp. športovým subjektom a podporu športovým subjektom, a to aj v rámci alebo vrátane podpory športových klubov, ktorých športovci mali štatút zamestnancov.
Vieme, že v rámci jednotlivých pomocí nám naozaj cez to sito prepadávali, pretože tam netvoríte zisky. Boli tam viazanosti, čo sa týka zmlúv a ostatné veci, a bolo to veľmi problematické nastaviť. Nikto neočakával, ako sa vyvinie druhá vlna a táto situácia, a preto aj teraz iniciatívne, keďže vieme, že asi bude určitý nárast alebo tie opatrenia budú trvať aj naďalej, tak sa snažíme pripraviť, načítať jednotlivé problémy a pripraviť na základe toho aj opatrenia, o ktorých teraz diskutujú.
Preto sme sa dohodli aj s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, aby sa nastavili mechanizmy tej finančnej kompenzácie, ktoré budú zamerané najmä na kompenzáciu tých nákladov klubov počas obdobia, kedy nebolo možné súťažiť, kedy nebolo možné vyvíjať športovú činnosť, a hlavne aj kompenzáciu tých ušlých výnosov z organizácie športových podujatí. Ja som tam bol chvíľu na tom stretnutí, lebo išiel som sem, a naozaj tie ani nieže požiadavky, ale definovanie tých problémov bolo spôsobené tým, že či už futbal, hokej alebo ostatné zväzy a kluby nemohli vykonávať činnosť, takže prišli o jednotlivé príjmy, ktoré nie sú v ziskoch, ale je to reálne ich príjem na to, aby vedeli fungovať.
To, ako to dopadne, budeme informovať v priebehu dnešného alebo zajtrajšieho dňa, resp. ako sa kolegovia dohodnú s jednotlivými športovými zväzmi a klubmi.
Pre mňa je veľmi dôležité ale tu na pôde Národnej rade, rady vysloviť to, že v roku 2020 v rámci rozpočtu kapitoly školstva nedošlo v dôsledku pandémie COVID-19, ale ani z iného dôvodu k žiadnemu kráteniu športových prostriedkov určených pre šport, nebola krátená ani suma odvodov z výnosov z prevádzkovania loterijných hier, hoci teda tá pomerná časť pripadajúca podľa zákonu o športe na príspevok uznanému športu poskytnutá národným športom so zámerom ich využitia na športové kluby, to je taká aj garancia z ministerstva školstva, že nechceme krátiť tieto prostriedky, lebo si uvedomuje tú situáciu. A aj medzi prvými krokmi, to, že sme identifikovali, že mohol by byť v budúcnosti problém, identifikovali sme niekedy v máji, že mohol by byť v budúcnosti problém, sme veľmi operatívne riešili zabezpečenie financovania športu v rámci tých existujúcich športových zdrojov kapitoly, a to cestou novely zákona o športe, ktorá bola niekde v polovičke júna alebo v prvých dvoch týždňoch v júni prijatá, kde táto legislatíva reálne rozviazala športovým zväzom ruky tým, že sa zrušili tie povinné percentuálne podiely, ktoré tam boli, a oni tieto prostriedky mohli nejakým spôsobom teda presúvať.
Z mojej strany asi všetko. Naozaj možno keby sme mali to stretnutie o týždeň alebo zajtra, tak by som vám vedel veľmi konkrétne už povedať, že ako sa načítali jednotlivé požiadavky zo strany klubov a zväzov a že ako bude ministerstvo hospodárstva prínosom k tomu, keďže oni už vytvorili niekoľko štátnych schém pomoci a chceli by sme aplikovať niektorú z nich. Len potrebujeme teda načítať tie informácie, že ktoré kluby majú, ktoré mu vedia dať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis