Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 19:37 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:08 - 12:10 hod.

Gábor Grendel
Chcete reagovať na faktickú poznámku, pán poslanec Drdul? Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2021 11:58 - 12:05 hod.

Gábor Grendel
Jedna faktická poznámka na vystúpenie pána poslanca Drdula. Pán poslanec Vetrák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2021 13:40 - 13:40 hod.

Gábor Grendel

24.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 19:37 - 19:38 hod.

Gábor Grendel
Pani poslankyňa Halgašová.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 15:08 - 15:09 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Lukáš Kyselica.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 15:06 - 15:08 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Ján Ferenčák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 15:05 - 15:06 hod.

Gábor Grendel
Skôr ako dám slovo ešte pánovi Pollákovi, chcem sa opýtať, pani poslankyňa Saková, keď som uzatváral možnosť prihlásiť sa s faktickými, pán Vons bol posledný, vy ste vypadli z toho, a potom naskočili naspäť, okej.
Tak teraz pán poslanec Pollák, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 14:59 - 15:01 hod.

Gábor Grendel
Poslanec Ján Blcháč.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.6.2021 14:42 - 14:42 hod.

Gábor Grendel
S faktickou poznámkou pán poslanec Marian Kotleba. Poprosím vás ale, aby ste si nasadli rúško, pán poslanec. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2021 10:58 - 10:58 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skôr ako pristúpime k hlasovaniam, sa chcem opýtať na všeobecný súhlas s nasledovným návrhom, a síce, že po vystúpení poslancov Európskeho parlamentu, otázok a odpovedí, samozrejme, by sme ešte si vypočuli pokračovanie vystúpenia pána poslanca Kuffu, ktoré bolo prerušené. Faktické poznámky prípadne na jeho vystúpenie a jeho reakciu, a potom by sa schôdza prerušila do utorka do 9.00 hodiny. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne.
Teraz budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o bode 21 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, tlač 469.
Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre kultúru a médiá pána poslanca Milana Potockého, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 469.)

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Kozelová. (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, nie je počuť spravodajcu. Prosím vás, aby ste sa utíšili.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, teraz dajte hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 112, proti nikto, zdržali sa 4, nehlasovali 3.
Konštatujem, že sme tieto pozmeňujúce návrhy schválili.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 114, proti nikto, zdržali sa 5, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme rozhodli o posunutí zákona do tretieho čítania.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o zákone ako o celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 119, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty.

Nasleduje hlasovanie o bode 22 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, tlač 497.
Spoločným spravodajcom je člen výboru pre hospodárske záležitosti pán poslanec Rastislav Jílek. Prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 497.)

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Bol podaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, najskôr je potrebné, aby sme podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 83, proti 11, zdržalo sa 26, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán poslanec Milan Vetrák požiadal vyňať na osobitné hlasovanie bod 3 spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2 a 4 až 15 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 91, proti nikto, zdržalo sa 29, hlasovali všetci prítomní.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bode 3 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Upozorňujem, že v rozprave pán poslanec Vetrák predložil komplexnejší pozmeňujúci návrh.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 5, proti 85, zdržalo sa 25 (zdržalo sa 29 poslancov, pozn. red.), hlasovali všetci prítomní.
Tento bod sme neschválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Milana Vetráka.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 85, proti nikto, zdržalo sa 35, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Vetráka sme schválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 104, proti nikto, zdržalo sa 16, hlasovali všetci prítomní.
Návrh zákona sme posunuli do tretieho čítania.
Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 104, proti nikto, zdržalo sa 16, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku.

Nasleduje hlasovanie o bode 8 programu. Je to druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, tlač 367.
Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pani poslankyni Zite Pleštinskej, aby hlasovanie uvádzala.

[Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 367.]

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpil pán poslanec Ondrej Dostál, ktorý podal jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol podaný dnes, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120 poslancov, za 85, proti 11, zdržalo sa 22, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme skrátili lehoty.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 94, proti nikto, zdržalo sa 23, nehlasoval 1.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Ondreja Dostála.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 95, proti 1, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Dostála sme schválili.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy a pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 94, proti 2, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 91, proti nikto, zdržalo sa 27, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely živnostenského zákona.

Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008, tlač 193.
Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Marcela Mihalika, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008, tlač 193.)

Mihalik, Marcel, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008;
B. rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ďakujem, pán poslanec. Pripomínam, že na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 118, proti nikto, zdržal sa 1, hlasoval všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

A pristúpime ešte k hlasovaniu v druhom čítaní o návrhu poslancov Kremského, Viskupiča, Krajčíra, Lehotského a Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, je to tlač 589.
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Jozefovi Hlinkovi, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Mariána Viskupiča, Ľuboša Krajčíra, Tomáša Lehotského a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, tlač 589.)

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 84, proti nikto, zdržalo sa 34, hlasovali všetci prítomní.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že zákon sa prerokováva v skrátenom legislatívnom konaní, v súlade s § 89 zákona o rokovacom poriadku sme v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Hlinka, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 118 poslancov, za 84, proti nikto, zdržalo sa 34, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

To bolo posledné hlasovanie.
Ešte sme tu mali procedurálny návrh od pani poslankyne Žitňanskej.
Skryt prepis