Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.9.2020 o 11:58 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:30 - 9:32 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 472 z 27. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, tlač 344, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 189 z 1. decembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporúčal ho Národnej rade schváliť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 67 z 1. decembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 68 zo dňa 1. decembra 2020. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2020 11:24 - 11:24 hod.

Jaroslav Karahuta
Informujem členov výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že zasadnutie výboru bude 1. 12. o 8.00 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2020 10:11 - 10:13 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 344. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2020 9:13 - 9:14 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis

10.

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 338 z 26. novembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, tlač 343, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 23. schôdzi a uznesením č. 65 zo dňa 27. novembra 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh zákona na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:29 - 17:30 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Pán poslanec, biologicky rozložiteľný odpad je to síce dosť hrubé, hrubé vyjadrenie hodnoty potravín, ale vlastne je to jediná šanca, ako vrátiť biologicky cennú surovinu, organickú surovinu v rámci nejakého obehového hospodárstva späť tam, skade vyšla, to znamená z pôdy.
Tým, že, tým, že roky sa podporuje globálna, obrovská globálna produkcia potravín a ja to vidím ako hlavnú príčinu tej potravinovej nadvýroby. Je podpora potravín v rámci globálneho doslova potravinového šialenstva a tým, že sa stále potláča lokálna produkcia, tak asi, asi ten, to množstvo odpadu ťažko znížime, jedine snáď nejakou výchovou od, od detí.
Takže jediná šanca, ako zachrániť túto biologickú cennú surovinu a vrátiť ju do pôdy, je ju zberať, kompostovať, spracovať a nehádzať ju spolu s ostatným komunálnym odpadom niekde do spaľovne. Takže ja tam nejakú inú, inú šancu nevidím. Asi toľko z mojej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.11.2020 14:47 - 14:47 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, žiadam rozšíriť zoznam výborov, ktorým bola pridelený, pridelená tlač 289, t. j. výbor pre hospodárske záležitosti a ústavnoprávny výbor o výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Svoj návrh odôvodňujem tým, že surovina na výrobu biopalív sú suroviny a biomasa, ktoré sú v gescii hlavne ministerstva pôdohospodárstva. Preto trvám na tom, aby tento návrh zákona bol prejednaný aj vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:58 - 9:58 hod.

Jaroslav Karahuta
Pán poslanec Blaha, moja mama má 84 rokov a keby mala tú možnosť si sadnúť k niektorému z mikrofónov a zhodnotiť kvalitu svojho seniorského života a zhodnotiť 12 rokov vašej vlády a úroveň života slovenských dôchodcov, asi by sa vám to ťažko počúvalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:32 - 9:34 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Pán minister Kamenický, vy ste pred chvíľou povedal, že sa rád bavíte o číslach. Tak sa pobavme o číslach, o peniazoch, ktoré sa vašej strane podarilo úspešne cestou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka doslova rozdať a časť aj rozkradnúť v roku 2015 – 2016 s dopadmi, ktoré budú riešiť ešte minimálne ďalšie dve až tri vlády. Konkrétne hovorím o programe rozvoja vidieka a 900 miliónoch, ktoré ste ako nezodpovedná strana z celkovej sumy 1,2 mld. určených pre slovenský vidiek na sedem rokov dokázali za sedem mesiacov rozdať medzi svojich blízkych za podmienok, ktoré dnes odhaľujú orgány činné v trestnom konaní. Aj vďaka tomu, že váš pán minister Jahnátek za sedem mesiacov rozdal 90 % peňazí, ktoré mali slúžiť slovenskému vidieku ďalších sedem rokov, ste dostali slovenský vidiek a slovenských dôchodcov do stavu, že sú dnes doslova závislí na každom eure, ktoré dostanú od štátu.
Som presvedčený, že keby ste boli tak zodpovední, ako teraz horlivo kážete, tak minimálne polovica dôchodcov na vidieku by sa mohla aspoň pripraviť na ten dôchodok po stránke finančnej. Lenže vy ste tú možnosť našim dôchodcom vzali. A vy ste urobili zo slovenského vidieka nedôstojné miesto pre život, dôkazom čoho sú opustené dediny a doslova genocída východoslovenských obcí. Taká je vaša finančná zodpovednosť, pán exminister Kamenický!
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:05 - 18:06 hod.

Jaroslav Karahuta
Oznamujem členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že sa ruší dnešné rokovanie výboru, ktoré bolo ohlásené, respektíve avizované na devätnástu hodinu, termín výboru bude doručený písomne, mailom a sms správami do 22. hodiny. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:58 - 11:59 hod.

Jaroslav Karahuta
Pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás pozvať na akciu s názvom Deň vidieka v Národnej rade, ktorá sa koná dnes 22. o 12.00 hod. v..., na Západnej terase pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis