Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.1.2021 o 14:27 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.1.2021 11:24 - 11:24 hod.

Jaroslav Karahuta
Oznamujem členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že rokovanie výboru bude dnes o 13.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 18:59 - 19:02 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som na dve veci rád zareagoval.
Čo sa týka samotnej, samotnej výzvy, samotnej petície, je pravdou, že výbor odporučil Národnej rade prejednať petíciu v pléne, a je pravdou, že na túto schôdzu Národnej rady organizačný výbor alebo organizačný odbor Národnej rady zaradil túto, toto odborné stanovisko ministerstva životného prostredia.
Pán minister, ja som v kontakte s týmito ľuďmi. My sme, nie, ja som v kontakte s týmito ľuďmi. Toto je prvá časť, kde vlastne, kde sa asi vypracovalo niečo, aby sa ukázalo verejnosti, že ozaj Slovenská republika ako, ako zodpovedný štát má nejakú koncepciu, ako týmto klimatickým zmenám zabrániť. Ale s ohľadom aj na stávajúcu pandémiu a situáciu, ktorá je dnes, my budeme o tomto bode rokovať na výbore pravdepodobne zajtra, asi zajtra, kde sme prizvali aj organizačný odbor Národnej rady, hej. Takže toto nie je, že sme to ukončili. Len toto má byť prvá časť a s tým súhlasili aj organizátori tej petície. Takže všetko ide chronologicky.
A čo sa týka klímy, ja by som, ja by som mal takúto, takúto prosbu aj ku kolegom zo SaS. Na jednej strane sa pozeráme na ekonomiku globálne, že globálna ekonomika, vidím, že ten ste, ste viac-menej za podporu tej globálnej ekonomiky. Na druhej strane ja ako osoba som skôr lokálne orientovaný človek. Ale potom prečo sa nepozeráme na tú klímu takisto globálne? Čiže pozeráme sa na ekonomiku globálne, ale na klímu lokálne. A musíme si uvedomiť, že my sme malí, Európska únia je maličká, je maličká. Má iba cez 400 mil. a na svete je 7 mld. a pohyb ľudí, ktorý predpovedá, ja nechcem strašiť, ktorý predpovedajú niektorí vedci, hovoria o tom, že sú dva druhy pohybov: jeden je ekonomický a druhý je za prírodnými zdrojmi. Keď hovoríme o tom, že ten pohyb, ktorý bol nedávno, bol ekonomický, možno bol sčasti ekonomický, ale pokiaľ si neochránime prírodné zdroje a pokiaľ ozaj aj my, ten maličký štát, v rámci sveta neurobíme všetko pre to, aby sme prispeli k ochrane klímy, tak nastane ten iný pohyb. Ten pohyb za jedlom a za prírodnými zdrojmi a potom to už možno bude pozde.
Takže ja by som nebagatelizoval pohľad na klímu. Chovajme sa zodpovedne, chovajme sa tak, že sme súčasťou Európy alebo súčasťou sveta. My nie sme, nie sme lokálny štát, ktorý rozhoduje, ktorý vlastne nemôže ovplyvniť ani dianie vo svete.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 18:46 - 18:48 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nemyslím si, pani poslankyňa Zemanová, že ľudia nebudú chcieť mať deti a že nebudú chcieť rodiť, pokiaľ budeme rozprávať o klíme, to si myslím, že je trošku nadnesené. Skôr si myslím, že pokiaľ nebudeme hovoriť o klíme alebo pokiaľ budeme hovoriť tak, že sa nič nedeje, tak je to z našej strany nezodpovedné. Pretože aj Sahara, ktorá je dnes plná piesku, bola niekedy zelená. Aj oblasť Palestíny a Nazaretu a Jordánska bola niekedy zelená a práve ľudskou činnosťou došlo k tomu, že tieto oblasti vyzerajú tak, ako vyzerajú, pretože pravdepodobne asi boli nezodpovedné.
V roku 1918, keď bola španielska chrípka, na Zemi žilo jeden a pol miliarda obyvateľov, dnes je ich sedem. Keď si zoberieme, že 30 % potravín vyhodíme pri spotrebe potravín pre sedem a pol miliardy ľudí, vieme si asi predstaviť, čo to robí s našimi prírodnými zdrojmi. Preto rozprávať o klíme znamená hovoriť aj rozprávať o tom, ako, akým spôsobom si ušetríme naše prírodné zdroje, pretože dobre vieme, že väčšina prírodných zdrojov má charakter neobnoviteľných. To znamená, ak ich zničíme, už to naspäť asi dostaneme veľmi ťažko, a to už nehovorím iba o pôde, môžme sa baviť o vode a kopu, kopu ďalších vecí.
Takže ja nie som za extrémizmus, určite nie a, ale nebral by som klimatické zmeny na ľahkú váhu. A čo sa týka nejakých globálnych snáh o globálne narušenie ekonomiky, čo sa týka špeciálne poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, ja som stále na strane lokálnej produkcie, ako na nejakej veľkej globálnej, mám to v sebe, má to svoje odôvodnenie. Kopu, kopu vecí, informatika a tak ďalej je dobrá, keď je globálna. S tým súhlasím. A zase veci, ktoré súvisia priamo s prírodnými zdrojmi, buďme trošku lokálpatrioti, chráňme si ich a využime... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 18:18 - 18:19 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu vedeného zákona, tlač 411. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor Národnej rady navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:58 - 17:00 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja by som k vášmu vystúpeniu pár poznámok. Viete, na úvod ste hovoril o počte tých účastníkov tej petície. Ja vám poviem úprimne, ten počet nie je pre mňa až tak podstatný. Podstatná bola myšlienka a podstatná bola tá snaha a ten odkaz, ktorý tá petícia zanechala a trošku snáď u mnohých ľudí aj zobudila svedomie a pohľad na tú krajinu možno je dnes iný, ako bol predtým.
A akú vlastne majú hodnotu peniaze? Ja nechcem robiť propagáciu americkému filmovému priemyslu, ale odporúčam všetkým v náväznosti presne na túto petíciu pozrieť si film Interstellar. Je to film, kde ľudia hľadajú tretiu galaxiu, inú galaxiu, pretože život na Zemi končí. Všetko je, všetko je zaprášené, všetky poháre musia byť opačne otočené. V podstate bez toho, aby sme neinvestovali do životného prostredia a do správy krajiny, hej, ohrozujeme sami seba.
Preto podľa mňa peniaze, ktoré sa správne investujú, nehovorím, že nesprávne, pozor, to nie, ale správne investované peniaze do správy krajiny majú obrovskú hodnotu. Hodnotu, ktorá sa nedá vyčísliť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:37 - 16:38 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ja chcem iba poďakovať všetkým, ktorí vystúpili.
A čo sa týka petícii v pléne, tak znovu zopakujem, my sme dnes vo výbore, vo výbore uzavreli túto otázku pre dnešný deň, pre dnešný deň takto, že je to prvá fáza, to znamená prejednanie tejto správy, ktorá sa teraz prejednáva. Druhé odporúčanie výboru bolo prejednanie petícii v pléne, zatiaľ vedenie Národnej rady túto petíciu nezaradilo, nedalo jej číslo tlače, ale hneď, či už dnes, alebo zajtra podľa časovej možnosti a možno aj práve tajomník teraz je práve tam na organizačnom, sa budeme pýtať, že ako sa bude nakladať s naším odporúčaním, aby to bolo prejednané.
Takže ďakujem všetkým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 16:19 - 16:32 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, včera sme vo výbore Národnej rady prerokovali Správu o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny klímy aj dopadov v Slovenskej republike. Tejto témy sme sa venovali aj dnes a hneď na úvod chcem zareagovať na vašu poznámku, pán minister, kedy ste, ste vyjadril, vyjadril takú požiadavku alebo myšlienku, aby sa táto petícia prejednala aj v Národnej rade. My sme to dnes prejednávali na výbore s tým, že bude to predmetom ďalších možno rokovaní alebo dohôd na koaličnej rade.
Prvú časť odporúčania Národná rada prijala, dala tomu číslo tlače, čo sa deje práve teraz, a uvidíme potom ďalej, ale si myslím, že petícia by sa kľudne mohla prejednať aj v Národnej rade.
Čo sa týka samotnej správy, ja som ju včera kolegom vo výbore odporučil, aby si ju každý dobre naštudoval a odložil, pretože to je materiál, ktorý veľmi dobre sumarizuje situáciu v oblasti klímy, emisií, spotreby, medzinárodných, vnútroštátnych dohôd, záväzkov Slovenskej republiky. Ozaj je to materiál, ktorý je dobre spracovaný. Z môjho pohľadu je viac technický a je viac zameraný na znižovanie tvorby emisných plynov vrátane CO2 alebo obmedzenie tvorby emisných plynov. Ja som to aj včera pánovi štátnemu tajomníkovi povedal, že to, čo mi trošku tam chýba, je, je to, že sa menej materiál zaoberá spotrebou emisných plynov a hlavne CO2 a trošku je tam opomenutý najdôležitejší rezort a najdôležitejšia oblasť a to je pôdohospodárstvo.
Môj názor aj po skúsenostiach, ktoré nám ukázal COVID za posledné, za posledné mesiace, je ten, že zabúdame na jedno, že sústreďujeme sa v plnej miere iba na produkciu emisných plynov, ale vôbec neberieme do úvahy oblasť spotreby týchto emisných plynov a hlavne CO2. Pokiaľ si zoberiete štatistiky a čísla o obsahu CO2 v ovzduší, ktoré pravidelne vychádzajú v rôznych denníkoch, pri niekoľkopercentnom poklese ekonomiky v rámci v podstate celého sveta, niekde 7, niekde som čítal až 20 %, je zaujímavá skutočnosť, že obsah CO2 sa nám neznížil. Práve naopak, sa zvyšuje, to znamená, že musíme hľadať, hľadať ten mechanizmus na zníženie CO2 niekde inde a to niekde inde je v jeho spotrebe.
Odporúčanie Európskej komisie k strategickému plánu, ktoré boli zverejnené 18. 12., nás upozorňuje, že Slovenská republika by sa mala zamerať na pokles emisií skleníkových plynov, sú v súlade s ambicióznymi cieľmi Európskej únie, avšak mali by sme sa zamerať ako Slovensko na sekvestráciu uhlíka do pôdy, sekvestrácia uhlíka do lesov a obnovy zásob uhlíka, ako sú napríklad špeciálne druhy pôd a to sú rašeliniská.
To, že v Európskej únii sa od roku 1990 podarilo strašne veľa v oblasti, v tejto oblasti, svedčia štatistiky, pretože napríklad emisia amoniaku sa od roku 1990 znížila o, o 26 % v Európskej únii, dokonca odhadovaná vodná erózia pôdy sa za posledných desať rokov znížila o takmer 10 % a v prípade ornej pôdy o 20 %. Iná situácia je v takzvaných nových štátoch Európskej únie a v roku 2014 vyšiel veľmi zaujímavý materiál jedného profesora v Poľsku, ktorého osobne poznám a rokovali sme niekoľkokrát o tom, ktorý zverejnil skutočnosť alebo informáciu, že za desať rokov v Poľsku a v niektorých štátoch Európskej únie sa znížil obsah humusu v pôde až o 40 %. Ten humus nie je len niečo, niečo čierne, čo nám vlastne je nejakým zdrojom úrodnosti pôdy, ten humus má svoje zloženie. A pokiaľ si zoberieme, že organická zložka pôdy, tých pár centimetrov na vrchu, vďaka čomu žijeme, vďaka čomu sa tvoria potraviny, je z 85 % tvorená z humusu a 85 % humusu sú humáty a humáty obsahujú okolo 50, 55 % organického uhlíka a tým, že nám klesá obsah humusu, tak ten uhlík, on sa nerozpustil, on nám neodišiel do spodných vôd, ten uhlík odišiel niekde, kde sme nechceli, a ten išiel do ovzdušia.
Keď si spomenieme na základnú školu, pre niekoho dávno, pre niekoho iba nedávno, tak nás učili jednoduchú, jednoduchú rovnicu. Šesť molekúl vodíka plus šesť molekúl CO2 nám vzniká sacharidy a uvoľňuje sa kyslík. Základná rovnica, vďaka ktorej žijeme. Pokiaľ by nebola fotosyntéza, nebol by ani život na Zemi a bez fotosyntézy a fotosyntéza je považovaná za základný nástroj regulácie obsahu kyslíka v ovzduší, ale aj dusíka. Lenže na to, aby sme mohli tú, aby tá fotosyntéza mohla, mohla sa realizovať, respektíve aby, aby takto fungovala, ako som teraz popísal v tom chemickom vzorci, potrebujeme dve základné veci, a to je CO2, tá nenávidená CO2, na ktorú každý nadáva, ale potrebujeme aj vodu, a to je to, o ktorú za chvíľočku budeme prosiť.
Čiže pokiaľ chceme my znižovať emisie, hlavne CO2, musíme mať dostatok vody. Preto aj očakávam a aj teraz v pláne obnovy, ktorý teraz je takou témou v spoločnosti, že sa tie vodozádržné opatrenia objavia.
Ja by som prosil, prosil by som pána ministra, ale aj vládu, aby ozaj zvážili a urobili všetko pre to, aby sa našlo dostatočné množstvo zdrojov finančných, aby sa mohli realizovať aspoň tie základné vodozádržné opatrenia, a tým je zachytávanie vody v prírode v mieste jej dopadu. To je základ, bez toho nebudeme mať hory, nebudeme mať lesy, v podstate všetku vodu pošleme niekde ďaleko, tisíce kilometrov, čo sa týka Slovenska, asi do Čierneho mora.
Ak bude dosť vody, bude fotosyntéza, ak bude fotosyntéza, nebude CO2. Úplne ľahučká rovnica žiakov základnej školy.
Poľnohospodárstvo v spoločnosti má obrovský význam. Mňa strašne mrzí, že poľnohospodárstvo sa dostalo do polohy takého pomaly zaznávaného rezortu A je to nie teraz za VIII. volebného obdobie, ale je to roky a roky. Stalo sa nástrojom korupcie, vykrádavania štátnych alebo európskych peňazí, ale prestalo plniť svoj účel a cieľ hlavne pre vidiek, nielen v oblasti spoločenskej alebo sociálnej, ale v oblasti environmentálnej a klimatickej. Poľnohospodárstvo má obrovský potenciál a nezastupiteľné miesto pri znižovaní obsahu uhlíka, to znamená pri znižovaní CO2 v ovzduší. Slovensko je tak nádherná krajina nielen pohľadom, ale aj svojím, svojím zložením a štruktúrou, že existuje strašne málo na svete a je ich ozaj málo, ktoré majú tak dobré klimatické podmienky, aby sme mohli byť mekkou ekologickej produkcie, aby sme boli sebestační nie z pohľadu nejakej chemickej alebo, alebo globálnej industriálnej produkcie potravín, ale hlavne pri lokálnej produkcii potravín.
V materiáli sa objavujú dve, dva programy, ktoré, dve stratégie, ktoré niektorých rušili, ja sa im osobne aj teším, a to je stratégia „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“. Samozrejme, je tu podmienka tá, že tie programy budú nastavené pre všetky štáty rovnako, že nebude jeden štát znevýhodnený pred druhým. Ale práve vďaka týmto dvom programom ozaj dokážeme urobiť to, o čo sa vlastne všetci snažíme, aby to prostredie, v ktorom žijeme, neslúžilo iba nám, či mladším, či starším, ale aj tým, ktorí po nás budú a ktorí po nás ostanú.
Poľnohospodárstvo má neskutočnú šancu a možnosti zlepšiť alebo prispieť k klimatickej zmene napríklad formou agrolesníctva. Málo sa hovorí o tom, že Slovensko má 200-tisíc hektárov bielych plôch, to sú zarastené kriaky, ktoré sa nevyužívajú, ktoré v minulosti boli pasienky, ktoré keby sa, keby sa pod minimálnym zásahom a ozaj s nie veľkými peniazmi trošku upravili, tak tých 200-tisíc hektárov nám môže vytvoriť neskutočne, neskutočné podmienky napríklad pre extenzívny chov hovädzieho dobytka a prežúvavcov ako takých.
Zaviazali sme sa v rámci, v rámci toho, že, že aj nás tlačí trošku Únia a chvalabohu, že tlačí, že zvýšime podiel ekologickej produkcie. A ja verím tomu, že 25 % ekológie bude čo najskôr, nebudeme čakať až do roku niekedy 20, 30, 2030. Keby trošku viac sme tlačili aj v poľnohospodárstve na používanie pesticídov, herbicídov a toho, čo tej pôde škodí, čo jej nepomáha, tak by sme mohli napríklad používať presné hospodárstvo. V Izraeli pestujú na piesku. Presným hospodárstvom dokážu k tým koreňom rastlín dostať také množstvo vody a také množstvo živín, aby, aby tie potraviny mohli produkovať. My nemáme piesok, my máme úradnú pôdu a stále hľadáme, hľadáme teplú vodu, pričom tu máme všetko pred sebou. Je to pod našimi nohami, je to obrovské bohatstvo a ozaj stačí len trochu, trošku rozmýšľať. Napríklad aj tým presným hospodárstvom dodávať do pôdy len toľko živín, hlavne minerálnych živín, aby sme neničili to najvzácnejšie v pôde, ktoré okrem uhlíka je, a to je živý organizmus a hlavne aby sa neničila mikrobiológia. A výsledkom toho bude jeden zázrak, ten sa volá sekvestrácia uhlíka. CO2 spolu s vodou dostaneme naspäť formou fotosyntézy do pôdy a cesta toho nenávideného uhlíka sa skončí tam, kde začala. Z pôdy cez potravinový reťazec, ovzdušie a naspäť do pôdy.
Máme na to. Sme maličká krajina, ale krásna, ja si myslím, že pokiaľ by sme trošku viac uvažovali, tak to dokážeme. Ale na to potrebujeme strašne veľa ochoty, možno trochu peňazí a nepustiť tú vodu. Myslím, že Bulhari majú vody dosť, nemusíme do Čierneho mora púšťať všetku našu vodu, nechajme si ju tu, urobme niečo. A v rámci environmentálnej oblasti s pánom ministrom riešime nejaké veci, aj čo sa týka odpadov. A keby sme len polovicu tých odpadov, za ktoré už od budúceho roka budeme platiť 800 eur za tonu, čo je 100 mil. ročne. Keby sme tú polovicu zapracovali vo forme recyklácie, tak dokážeme ušetriť až milión ton kameňa. A kameň, to nie je to ťažké, čo je pohodené na zemi, kameň to je kopec, to je les, to je hora, to sú zničené naše prírodné zdroje. To je miesto, ktoré dokáže zachytiť vodu.
Preto vás chcem poprosiť, aby ste ozaj tejto téme venovali primeranú pozornosť, aby ste nebrali to, že riešime nejakých, nejakých mladých ľudí, ktorí si urobili nejaký piár na nejakej petícii, lebo to je módne. A ja by som ozaj podporil slová pána ministra Budaja, že robme to pre naše budúce generácie, robme to pre naše deti, pre naše vnúčatá, aby raz boli na nás hrdí, aby sa raz za nás nemuseli hanbiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 16:17 - 16:18 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Správu o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny klímy a jej dopadov v Slovenskej republike pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 398 z 19. januára 2021 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 25. januára 2021. Uznesením č. 73 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 86 z 26. januára 2021 schválil túto informáciu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady, návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:39 - 14:41 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. My sme včera na výbore sa o tom trochu bavili, pán poslanec, a ja ako veterinár môžem zodpovedne povedať, že, a podporujem plne toto, toto opatrenie, ten návrh skráteného legislatívneho konania, z jednoduchého dôvodu, že sa jedná o nebezpečný odpad. Všetky veci, materiály, rúška, ktoré súvisia s COVID-om, nie sú označené symbolom toxický, netoxický, resp. infekčný a neinfekčný. Tých materiálov sa nám zberá stále viac a viac, tá pandémia nám neustupuje takým spôsobom, aby sme si mohli dať nejaký záväzok, že o týždeň tie rúška skončia. Materiál sa zberá na skladoch.
A včera presne túto otázku sme rozoberali na výbore a pán štátny tajomník Kiča povedal, že aj, že v prípade, že bude nedostatok týchto spoločností, ktoré môžu likvidovať tento nebezpečný odpad, pretože sa jedná o nebezpečný mikrobiálny odpad, tak nie je problém úpravou katalógového alebo registračného čísla rozšíriť zoznam týchto spracovateľov alebo likvidátorov, alebo zhodnotiteľov, podľa toho, že kam to pôjde.
Takže preto ja to použijem z hľadiska prevencie ako veľmi dôležité a tým, že nevieme, kedy tá pandémia skončí, to je to lepšie robiť systémom a spôsobom prevencie, ako potom zase na poslednú chvíľu, už keď nám bude tam stáť haldy týchto rúšok a iného materiálu, aby sme potom hľadali ďalších zneškodňovateľov.
Takže asi toľko z mojej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 14:27 - 14:29 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 404 z 21. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplní zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie, prerokoval ho na svojej 27. schôdzi a uznesením č. 71 zo dňa 25. januára 2021 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis