Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2022 o 11:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2022 11:40 - 11:40 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne. Ja chcem len poprosiť kolegov z finančného výboru, že máme zasadnutie dnes 13.30 ku práve týmto skráteným legislatívnym. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky reakcie.
No, ja sa väčšinou zvyknem vyjadrovať, samozrejme, k financiám, k ekonomike, ale ono to je celé prepojené. Ak zoberieme ľuďom slobodu, ak nebude štát slobodný politicky, môžeme zabudnúť, že bude slobodná ekonomika. Toto je všetko prepojené.
A keď sa pozrieme na, na celý svet, tak práve aj slobodné krajiny politicky, ekonomicky, občiansky, to sú tie najúspešnejšie krajiny sveta. Takže aj toto je dôvod, prečo, prečo by sme mali si tú slobodu zachovať a rozvíjať. Samozrejme, práve slobodný človek je schopný a ochotný a nútený vlastne v tom svete uvažovať a práve teda posudzovať tie informácie, hodnotiť ich kriticky, a teda vážiť ich pravdivosť alebo nepravdivosť. No a tu, samozrejme, je dôležité vzdelávanie. To slovo tu ešte nepadlo. To, to je, samozrejme, kľúčové, aby sme zajedno viedli naše deti k slobode, za druhé ich viedli k tomu, aby, aby vedeli rozmýšľať a aby, aby vôbec teda boli schopní byť, prevziať si zodpovednosť za svoj život. Lebo tá sloboda je vždy spojená so zodpovednosťou. A práve toto je to. Ak budú občania zodpovední a slobodní, aj krajina bude fungovať.
No len jedno upozornenie. Hovoril som o cenzúre vlastne tej, čo bola počas komunizmu. Čiže ona v deväťdesiatom končila. V deväťdesiatych rokov práve teda už nebola, aby, aby to len teda padlo presne.
No a poslednú vec teda, ktorú chcem povedať, že viete, hovorí sa, že kto si nepamätá a nepoučí sa z minulosti, je odsúdený ju zopakovať. Toto, prosím, majme všetci na pamäti. A fakt prehováram, ešte raz teda ďakujem za pripomienky, ale prehováram ku kolegom, ktorí tu nesedia, o slobodu sa veľmi ľahko prichádza práve aj nezáujmom. Toto ma veľmi mrzí, že je nás tu, ešte stále nás tu nie je ani desať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctení kolegovia, no ja než začnem, tak poviem, že o slobodu sa najľahšie prichádza nezáujmom. Dnes tu malo sedieť ďaleko viacej poslancov, nie dva, štyri, šiesti sme tu? Siedmi? No, Tomáš Garrigue Masaryk kedysi povedal: "Demokrace, toť diskuze." Diskusia znamená verejný stret rôznych, často protichodných záujmov a názorov. Bez tejto spoločenskej konfrontácie odlišných názorov sa demokracia vytráca. Jednoznačne dodávam, že sloboda slova nie je zárukou ideálneho spoločenského systému, pretože nežijeme v ideálnom svete. Áno, temnejšou stránkou je, že sa slobodne šíria aj názory, ktoré sa nám javia ako nesprávne, odporné, či neprijateľné. Ale to je cena, ktorú platíme za slobodu. Je to akceptovateľná cena, pretože slobodná výmena názorov ešte nikomu neublížila. Ale obmedzovanie slobody už priviedlo do nešťastia mnohých. Nie len individuálne, obmedzovanie slobody slova prinies, priviedlo do nešťastia aj celé národy a celé spoločnosti.
V totalitných a autoritárskych spoločnostiach štát rozhoduje o tom, čo je správny alebo škodlivý názor. Dnes si bežný štyridsiatnik už nepamätá, že napríklad aj v Československu vtedajšom do roku 1990 existoval Úrad pre tlač a informácie, na Slovensku to bol Slovenský úrad pre tlač a informácie, centrálne kontroloval informácie, ktoré zverejňovali médiá. No a centrálna kontrola verejne šírených informácii dnes existuje v štátoch, ako sú Čína, Irán alebo Rusko. Ale centrálna kontrola šírenia informácií je len eufemizmus, jej pravým menom je cenzúra. V kontraste s tým bola v demokraciách centrálna kontrola informácií (rečník si odkašlal), pardon, donedávna takmer tabu.
Samozrejme, šírenie informácií nebolo bez obmedzení, no tieto obmedzenia nevytváral predovšetkým štát, ale najmä jednotliví aktéri verejného diskurzu, či už médiá, sociálne siete alebo samotní občania. Sami vidíme, ako to funguje a vieme, že veľa názorov je po zásluhe ostrakizovaných a odsudzovaných a niektoré prejavy nejaké, niektoré formy prejavu sankcionuje štát príslušnými ustanoveniami Trestného zákona, čo je takisto v poriadku, najmä ak ide o nabádanie k násiliu. Žiaľ, pandémia, vojna na Ukrajine a presadzovanie neomarxistickej ideológie a z nej vyplývajúce agendy však tabu centrálnej kontroly informácií podstatne oslabuje. Naopak, sposilňuje alebo zásadne posilňuje úlohu štátu v jednej z najcitlivejších sfér verejného sektora, ale aj ľudského života.
Štáty sa snažia pod rôznymi zámienkami, často sa, samozrejme, maskujúc tými najlepšími úmyslami, obmedzovať verejné šírenie informácií a dokonca v niektorých prípadoch hrozia trestami. Nežiaducimi sa stávajú aj úplne legitímne kritické názory napríklad na aktuálne geopolitické dianie, štát sa nárokuje namiesto občana rozhodovať o tom, aká propaganda je škodlivá a aká je prijateľná. Takýmto spôsobom sa pomaly stierajú rozdiely medzi demokratickými štátmi a autoritárskymi štátmi. Vznikajú tiež ďalšie zásadné otázky. Prečo chceme podobne ako autoritárske štáty centrálne kontrolovať informácie a zavádzať cenzúru nežiadúcich informácií a názorov. Sú naše argumenty tak slabé, že neznesú tvrdú oponentúru? Nie sme si istý našou pravdou do takej miery, že musíme zabrániť diskusii? Považujeme občanov za neschopných samostatne rozmýšľať a rozhodnúť sa, k akému z konkurujúcich názorov sa priklonia? Prečo by sme mali súhlasiť s tým, že štát má monopol na pravdu?
Myslím si, že pán predkladateľ novely by mal poctivo a čestne zodpovedať na všetky tieto otázky. Totižto história nám ukazuje, že ak sa sloboda začne obmedzovať, tak takýto proces sa obvykle nedá zvrátiť. Príkladom je dianie u nás aj po roku 1945, ale aj po roku 1968. O existencii tejto hrozby svedčia (rečník si odkašlal), pardon. O existencii tejto hrozby svedčia viaceré priveľmi pružné formulácie predkladaného zákona maskujúce sa pojmom škodlivý obsah. Nie je vôbec jasné, čo sa rozumie pod pojmom škodlivý obsah. Škodlivý pre koho? Alebo škodlivý pre aký oprávnený verejný záujem? Dôvodová správa uvádza príklady, ako sú cielená politická destabilizácia alebo radikalizovanie politickej diskusie vo verejnom priestore. Ide o veľmi vágne definované situácie, ktoré sa nedajú adekvátne ani objektívne vyhodnotiť a môžu v prípade nutnosti slúžiť ako zámienky na zásadné obmedzenie slobody slova. Musíme si uvedomiť, že v blízkej budúcnosti by sme mohli naozaj čeliť veľmi reálnej hrozbe obmedzenia alebo úplného potlačenia slobody slova. Rozhodnutia a opatrenia mnohých európskych vlád a orgánov Európskej únie, únie sa dnes neriadia predvolebnými sľubmi a programami, ale sú ovplyvňované najmä nátlakom hlučných skupín aktivistov a zákulisnými hrami lobistov prezentujúcimi často veľmi sporné a neprehľadné záujmy. Strety medzi štátnou autoritou a slobodnými prejavmi občanov by tak mohli vzniknúť napríklad pri tvrdom presadzovaní, presadzovaní agendy the Green Dealu alebo pri iných opatreniach, ktoré sa bude usilovať politická špička presadiť napriek silnému odporu väčšiny verejnosti. Myslím si, že veľa príkladov by sme našli aj v napríklad v covidových časoch. To by tiež malo byť určitým mementom pre nás a mali by sme to vnímať.
Treba si tiež uvedomiť, že niektoré tzv. falošné správy sa nakoniec ukázali ako pravdivé. A naopak, niektoré informácie, ktoré šírili oficiálne miesta a oficiálne médiá, sa ukázali zasa ako nepravdivé. Preto je otvorená a v maximálnej možnej miere neregulovaná spoločenská diskusia nie len veľmi potrebná, ale aj politicky a intelektuálne ozdravná a osviežujúca. V histórii nikdy neviedli žiadne zákazy v oblasti poznania a myslenia k ničomu dobrému. Viedli iba k tragédiám a k intelektuálnemu úpadku celej spoločnosti. A čím sú predstavitelia akéhokoľvek režimu hlúpejší, tým viac chcú verejnosť akože chrániť pred škodlivým obsahom, no v skutočnosti chránia len svoje obmedzené často tmárske videnie sveta. Nechcime sa zaradiť medzi také krajiny.
Niekto by mohol namietať, že spoločnosť sa musí brániť proti extrémis... extrémizmu, hlásaniu nenávisti a vyzývaniu na páchanie násilia. S tým, samozrejme súhlasím, no podotýkam, že na ochranu proti týmto excesom máme v trestnom zákone už dávno, že túto ochranu máme v trestnom zákone už dávno napríklad v ustanoveniach paragrafov, skúsim pár prečítať:
§ 360 nebezpečné vyhrážanie; 360a nebezpečné prenasledovanie; 360b nebezpečné elektronické obťažovanie; 361 šírenie poplašnej správy; § 419 teroristický útok; 419b niektoré formy účasti na terorizme; § 421 založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd; § 422 prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd; § 422a výroba extrémistického materiálu; § 422b rozširovanie extrémistického materiálu; § 422c prechovávanie extrémistického materiálu; § 422d popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti; § 423 hanobenie národa, rasy a presvedčenia; 424 podnecovanie národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Som presvedčený, že máme dostatočne široký a dostatočne silný právny aparát na to, aby sme dokázali postihovať všetky takéto škodlivé a nezákonné formy. Nepotrebujeme prijímať nič nové. Prijatie predloženého návrhu bez akýchkoľvek pochybností ukrojí ďalšie slobody občanom a súčasne priblížiť Slovensko autokratickému či totalitnému spôsobu vlády, kde štát určuje občanom, čo je pravda a čo môžu verejne hovoriť. Dôsledky takejto zmeny môžu byť pre našu krajinu veľmi-veľmi negatívne až tragické.
Vážené kolegyne tu stále nemáme, takže, vážení kolegovia, prosím, veľmi sa zamyslite všetci nad tým, než sa rozhodnete, ako budete hlasovať. Toto nie je len jeden z vyše sto zákonov, ktoré máme na aktuálnej schôdzi. Toto je úplne principiálny zákon, pretože o slobodu sa veľmi ľahko prichádza, ale len veľmi ťažko sa získava naspäť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

7.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Len pripomínam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet dnes 13.30 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2022 18:41 - 18:41 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem len pripomenúť kolegom z finančného výboru, že zajtra sa stretávame 13.30 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 17:26 - 17:26 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Karol, nerozumiem tvojim slovám ako populizmus či krvavé oči. Veď zoberme si, zimným strediskám tie tri mesiace vykryjú možno 85 – 90 % ich ročných tržieb. Tam to význam má. Gastru rovnaké obdobie pokryje možno 15 % ich ročných tržieb. Je toto okej? Je toto z našej strany populizmus alebo skôr to, že hľadáme to správne riešenie, ako pomôcť každému odvetviu tak, aby to reálne pomohlo?
Len na okraj. Dvadsaťštyri európskych krajín má pre gastro nejakú formu zníženej sadzby DPH, dvadsaťštyri. To znamená skoro všetky. A, samozrejme, natrvalo. A my tu riešime, my tu riešime tri mesiace. No, na to mal niekdajší gazda pravice pán Procházka veľmi trefné slovné spojenie, ale nebudem ho opakovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.12.2022 17:11 - 17:11 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Tak máme to tu znovu. Klasický modus operandi pána ministra, klasické vydieranie. Buď bude po mojom, alebo nebude nijak. Stovky miliónov boli a sú vynakladané neefektívne, niečo spomenula práve Janka Cigániková. Ja len pripomeniem, 300 mil. sme tiež dneska našli pre samosprávy, plošné testovanie, očkovacia lotéria v minulosti. Šesť miliárd ideme teraz vynaložiť na energetickú pomoc, to inak je 1,5 hodnota celej jadrovej elektrárne Mochovce, tak obrovské peniaze sú to. A potom je tu odvetvie, ktoré najviac trpelo počas covidu, odvetvie, ktoré to má ťažké aj teraz, keď je inflácia, odvetvie, ktoré zamestnáva tisíce ľudí, a odvetvie, ktoré volá dva roky o pomoc, a vy im, pán minister, hovoríte, že máte pre nich pomoc, ktorá pre nich nič nerieši.
Dovolím si ešte prečítať samotné stanovisko sektora: V kombinácii s inflačnou krízou a šetrením domácností predpokladáme začiatkom budúceho roka ešte vyšší pokles návštevnosti než bežne. Preto je viac než pravdepodobné, že nízke tržby a niekoľkonásobne vyššie náklady na energie donútia podniky k dočasnému zatváraniu svojich prevádzok práve počas prvých mesiacov budúceho roka. Pre drvivú väčšinu prevádzok tak pomoc nebude účinná, pretože neovplyvní zmenu spotrebiteľského správania v podobe rastúcej návštevnosti gastropodnikov a ich tržieb. Pomoc prostredníctvom zníženej sadzby DPH je totiž pre prevádzky pomocou iba v prípade, že majú obraty. Pokiaľ to poslanci NR SR a politickí predstavitelia vládnych strán myslia s pomocou gastrosektoru skutočne úprimne a pomoc má byť aj skutočne účinná, je nevyhnutné termín predĺžiť tak, aby zahŕňal obdobie letných mesiacov. Tie sú preukázateľne hlavnou sezónou pre takmer všetky reštauračné zariadenia.
Toľko hovorí samotný gastrosektor.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Takisto chcem poprosiť a pripomenúť kolegom z finančného výboru, že máme stretnutie výboru 13.30 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia, za všetky faktické poznámky. Mám pocit, že tá podpora teda je. Ja by som chcel teda ale, samozrejme, odpovedať kolegovi Karolovi Kučerovi. No vyčíslenie je 110 mil. eur. Je to stále to isté vyčíslenie, ktoré proste používa aj IFP-čko a teda ministerstvo financií. 110 mil. eur za rok.
No, športoviská dávajú zmysel. Prečo sme boli minule? Preto, lebo keby boli len športoviská a ešte tým spôsobom, tak to by bola vlastne facka do tváre gastru, ktoré bolo ďaleko-ďaleko viac postihnuté. My sme sa aj minule hneď vyjadrili, že športoviská áno, ale aj s gastrom a, samozrejme, na zmysluplný, zmysluplný čas.
Pán kolega Kuriak, no ak má tri mesiace zmysel, tak dobre, však okej, tak potom dvanásť by malo mať ešte teda násobne väčší zmysel. Takže, kolegovia, vlastne hlavne teraz koaliční, ten pozmeňovák je presne rovnaký, aký máte pripravený vy, len je vylepšený o to, že nie sú to tri mesiace, ktoré fakt reálne nepomôžu, ale je to teda celý rok, ktorý fakt reálne vie pomôcť. To je celé.
Fakt by som chcel poprosiť kompletne celú snemovňu, keby sa dala tomuto pozmeňujúcemu návrhu podpora.
Ďakujem pekne. Gastro si to fakt zaslúži.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2022 12:40 - 12:46 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, takže máme otvorený dneska tretí alebo teda úspešne otvorené druhýkrát znovu druhé čítanie, tentokrát o dani z pridanej hodnoty.
No, začnem úplne netradične, pochvalou pána ministra financií, po dva a pol roku pochopil, že to gastro skutočne tú pomoc potrebuje a 10-percentná DPH by im mohla pomôcť. Stačí pozrieť na všetky okolité krajiny, kde buď gastro je bežne v zníženej sadzbe, alebo teda boli krajiny, ktoré ju znižovali, a všade to pomohlo. Všade to gastro proste funguje ďaleko lepšie ako u nás.
Takže po dlhom-dlhom prehováraní odbornej verejnosti, opozície, koalície som veľmi rád, že pán minister financií pochopil, že aj to gastro, 10 % preňho má zmysel.
No, má to ale jeden malý háčik. Ten návrh, ktorý príde od kolegu Kučeru, robí tri mesiace DPH 10 % pre zimné športoviská. To je v poriadku. Zimné športoviská majú počas tých troch mesiacov gro svojej ročnej činnosti. Takže tam tri mesiace dávajú zmysel. A potom dáva teda ako ďalší bod alebo teda súčasť bodu 10 % na gastro tiež len na tri mesiace.
Kolegynky, kolegovia, už keď sme teda sa dostali do stavu, že si to pán minister financií vie predstaviť, tak tie tri mesiace gastru ale že vôbec nepomôžu. Gastro má dva najťažšie, najhoršie mesiace v roku, ktoré nemajú alebo majú minimálne tržby, a to je január, február. Marec to nejak nezachráni, pretože tú dépeháčku ani neuvidíte. Takže za tie tri mesiace sa nedá splniť to, čo si dal ako cieľ minister financií, že sa zistí, že či to teda pomohlo, či sa znížila daňová medzera a či teda je tá miera vydávania bločkov vyššia. Preto vás chcem poprosiť, ja následne podám pozmeňujúci návrh, ktorý pre zimné športoviská necháva tie tri mesiace, to je úplne v poriadku, v tom momente to je identické s pozmeňujúcim návrhom kolegu Karola Kučeru, akurát je tam nový bod, ktorý dáva pre gastro dépeháčku na jeden celý rok.
Čo to spôsobí? Spôsobí to to, že za ten rok sa dá v prvom rade zistiť, aký to bude mať vplyv, či výpadok daní bude fakt taký veľký, ako je plánovaný, pomôže to za ten rok samotnému gastru. A treba povedať vôbec, že ten sektor veľmi-veľmi-veľmi tú pomoc očakáva a potrebuje. Čiže, kolegovci, máte tú možnosť im teraz reálne pomôcť tak, aby tá pomoc bola zmysluplná a aby fakt pomohla. Tri mesiace, to zostane len na papieri. To nebude žiadna reálna pomoc. Jeden rok je niečo, čo je určite zmysluplné. Dáva to, samozrejme, následne možnosť to po roku vyhodnotiť a buďto pokračovať v zníženej sadzbe DPH, alebo si povedať teda, že nejaké iné riešenie.
Takže toľko asi na úvod, nechcem zdržovať už ďalej. Takže dovolím si teraz doslovne prečítať pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1122).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa za odsek 8 vkladá nový bod (rečník si odkašľal), pardon, vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 27 ods. 2 v úvodnej vete sa za slová „základu dane sa" vkladá čiarka a slová „okrem § 87km ods. 9 a 10,".
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. I 28. bode § 85km sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk.39)
(10) Do 31. decembra 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby.40)"
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 40 znejú:
39) § 19 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.
40) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení."
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis