Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.4.2020 o 19:08 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

23.4.2020 19:08 - 19:15 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktoré sa konalo 23. apríla 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných a 133 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Augustína Hambáleka hlasovalo za 0, proti 72, zdržalo sa 61,
- za Radovana Hrádeka hlasovalo za 12, proti 71, zdržalo sa 50,
- za pani Vladimíru Klimentovú za 0, proti 71, zdržalo sa 62,
- za pána Jána Knappa hlasovalo za 31, proti 58, zdržalo sa 44,
- za pána Jiřího Kubáčeka hlasovalo za 0, proti 71, zdržalo sa 62,
- za pána Karola Kubelu za 0, proti 71, zdržalo sa 62,
- za pána Mareka Mališa za 1, proti 68, zdržalo sa 64,
- za Radovana Ondrejku za 0, proti 69, zdržalo sa 64,
- za pána Ladislava Orosza za 85, proti 15, zdržalo sa 33,
- za pani Janku Piskovú za 0, proti 70, zdržalo sa 63,
- za pána Jaroslava Rybanského za 1, proti 70, zdržalo sa 62,
- za pána Miroslava Sopka za 2, proti 67, zdržalo sa 64,
- za pána Juraja Vačoka za 0, proti 70, zdržalo sa 63 a
- za pána Petra Zoľáka za 0, proti 72, zdržalo sa 61.
Na voľbu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zvolený pán Ladislav Orosz.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.4.2020 19:07 - 19:15 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci, pán predsedajúci za slovo. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 23. apríla 2020. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 141 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za pána Andreja Majerníka hlasovalo za 93 poslancov, proti 17 poslancov, zdržalo sa 31 poslancov.
- za kandidáta Jána Mazáka hlasovalo 92 poslancov za, proti 18 a zdržalo sa hlasovania 31 poslancov.
- za pani kandidátku Alenu Svetlovskú hlasovalo za 83 poslancov, proti 14, zdržalo sa 44.
Na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za členov Súdnej rady Slovenskej republiky zvolení pán Andrej Majerník, pán Ján Mazák a pani Alena Svetlovská.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.4.2020 15:28 - 15:36 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážení páni podpredsedovia vlády, vážené panie ministerky, vážení páni ministri, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 68).
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o, so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky bolo predložené vládou Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s čl. 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedený materiál bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pred 6. schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 68.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky predniesol predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič dňa 20. apríla 2020 s tým, že schôdza Národnej rady Slovenskej republiky bola prerušená do 22. apríla 2020. Počas tohto obdobia zasadali výbory Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 68 zo dňa 20. apríla 2020 pridelil uvedený návrh na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil termín na prerokovanie do 22. apríla 2020 do 14.00 hod. a gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne, výbory vyslovili súhlas s predloženým programovým vyhlásením vlády, vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schváliť a vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Gestorský výbor na základe uznesení výborov k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 68) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky:
1. schváliť Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,
2. vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.
Konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 19 z 22. apríla 2020. Výbor určil poslancov Mariána Viskupiča, Juraja Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Annu Miernu, Erika Ňarjaša, Jozefa Hlinku a Tomáša Lehotského za spoločných spravodajcov výboru. Zároveň ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte mi ešte pár slov. Potreba zmeny, to je to, čo ľudia jednoznačne deklarovali pred voľbami a to, čo si vybrali aj vo voľbách. Po vládach SMER-u prevzali kormidlo strany pripravené na reformy, strany, ktorým nestačil pred voľbami leták na to, aby občanom ukázali, aké majú plány, strany, ktoré aj po voľbách svoje plány napísali podrobne a starostlivo. Koaličnou zmluvou a teraz programovým vyhlásením vlády strany OĽANO, SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ ukazujú, ako chcú tým kormidlom krútiť, aby zo Slovenska urobili prosperujúcu krajinu, do ktorej sa začnú navracať ľudia (zaznievanie gongu) a kde sa oplatí... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Panie poslankyne a páni poslanci, zachovajme úctu k rečníkovi a buďme trošku tichšie.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
... a kde sa oplatí pracovať, podnikať, študovať a žiť.
Správu nad Slovenskom sme prevzali v časoch korony, v časoch, ktoré sú absolútne bezprecedentné. Každá z krajín sveta s nimi zápasí po svojom, všetci hľadáme, skúšame, snažíme sa vybrať to, čo pre ľudí vnímame ako najlepšie. Pred dvoma mesiacmi nikto netušil a nepredpokladal, ako veľmi vírus zasiahne do nášho života, ako veľmi zmení bežné veci, na ktoré sme boli zvyknutí a ako veľmi bude ovplyvňovať naše konanie. Napriek tomu vláda sa sformovala. Experti sa začali stretávať a okrem hasenia najnutnejších a ozaj veľkých problémov sme začali pre krajinu písať cestovnú mapu. Dnes tú mapu máme na stole. Koalícia vytvorila plán pre Slovensko.
V programovom vyhlásení vlády, ktoré dnes pred nami leží, je zhmotnených mnoho stoviek človekohodín práce. Žiadna vláda pred nami nemala na jeho napísanie takú ťažkú situáciu a taký časový tlak. Napriek tomu je to vyhlásenie, ktoré je prienikom predstáv odborníkov a rozumných riešení. Hlavným motívom pri jeho písaní boli občania, ktorým tento štát slúži.
Pri písaní vládneho programu sme denne videli pred sebou ľudí, opatrovateľku pracujúcu v Rakúsku, študenta, ktorý vypĺňa prihlášku na vysokú školu, samu matku dvoch malých detí, čakateľa na operáciu, zamestnaných, podnikajúcich, študujúcich, dôchodcov od Košíc cez Kráľovský Chlmec, Detvu, Ružomberok, Oravský Podzámok po Nitru či Bratislavu. Tí všetci tejto krajine veľa odovzdávajú. A mali by od nej veľa dostávať naspäť. Je najvyšší čas, aby sme tieto účty začali vyrovnávať.
Pred vami, vážení kolegovia, je 121 strán náročného textu. Každý z rezortov sa snažil zhutniť svoje plány a predstavy o lepšom Slovensku do čo najstručnejších bodov. Nesľubujeme svetový mier, nesľubujeme všeobecné prázdne frázy o lepšom svete. Pripravili sme veľmi konkrétne riešenia, veľmi presnú postupnosť toho, ako pomôcť krajine. Stovky malých aj veľkých riešení. Stovky toho, čo chceme prijať, ale aj toho, čo musíme nechať v minulosti. Sú to riešenia, ktoré vznikali na základe odborných posudkov a súčasne ešte také, ktoré čakajú na doplnenie v podobe lepších a užitočnejších zákonov.
Je to začiatok práce, ktorá nás čaká. Odrazový mostík. Základ. Nevymýšľame si. Riešenia v tomto vládnom programe sa opierajú o zdroje, ktoré vieme, kde nájsť. Vieme čo a vieme za koľko. Vieme prečo a vieme, kam to všetko smeruje. Nie sú to výstrely do tmy ani pokusy a omyly. Hovorí hlas rozumu, pretože ten je viac než marketing a vytĺkanie bodov.
Neteším sa na to, ako s pompou budeme tesne pred voľbami odškrtávať povinné jazdy. Naopak, teším sa na systematickú prácu, ako postupne, po malých krokoch budeme napĺňať, k čomu sa teraz zaväzujeme. Tak, aby každý človek na Slovensku po štyroch rokoch tejto vlády mohol povedať, toto sa zlepšilo, toto mi pomohlo, pre toto sa mi žije ľahšie. Je to programové vyhlásenie, o ktoré sa môžu oprieť dobré zákony. Zákony pre ľudí.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.4.2020 11:48 - 11:52 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, koronavírus nám pripravil náročné a hektické časy a musíme na dennej báze reagovať. Preto aj aktuálne prerokúvaný zákon bude vhodné doplniť ešte o nasledujúci pozmeňovací návrh. Dovoľte mi ho najprv odôvodniť.
Z dôvodu mimoriadnych a neplánovaných väčších výdavkov a menších príjmov štátneho rozpočtu si Slovensko bude musieť požičať v tomto roku prostredníctvom emisií štátnych cenných papierov výrazne vyššiu sumu ako 5,4 mld. eur, ktorú máme schválenú v zákone č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020. Navýšenie tejto hodnoty je podľa súčasného zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách limitované na 6,3 mld. eur.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky však pravdepodobne dosiahne túto hraničnú hodnotu 6,3 mld. eur už v máji 2020 a podľa platnej legislatívy už nebude môcť kryť svoje ďalšie záväzky novými emisiami štátnych cenných papierov až do konca roku 2020. Toto by spôsobilo postupne stratu likvidity a neskôr platobnú neschopnosť štátu, keďže hrozí, keďže hrozí, že Slovensko nebude mať dostatok finančných zdrojov na krytie všetkých svojich záväzkov v tomto roku. Je preto nevyhnutné zmeniť celkovú hodnotu zdrojov z predaja štátnych cenných papierov a úverov na krytie záväzkov spôsobom, že emisie vydané v období pandémie sa nezapočítajú do limitov určených v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020 a v zákone o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Týmto spôsobom sa umožní plynulé financovanie štátu v priebehu celého tohto roka.
Teraz prečítam úplne znenie pozmeňovacieho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (tlač 67).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem túto zmenu:
K čl. I
Za doterajší bod 12 sa vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 32 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Objem zdrojov na krytie záväzkov štátu v roku 2020 získaný z emisií štátnych cenných papierov uskutočnených od začatia obdobia pandémie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najneskôr do 31. decembra 2020 sa v roku 2020 nezapočítava do limitov podľa osobitných predpisov, poznámka pod čiarou 40z), najviac do výšky 10 mld. eur."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 40z) znie:
"40z) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z."
Doterajší bod 13 je potrebné primerane prečíslovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:21 - 17:21 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo. Vážení členovia finančného výboru, rokovanie nášho výboru sa uskutoční zajtra 20. apríla o 10.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:53 - 17:54 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne. Pán poslanec Mazurek, ja by som v tejto súvislosti znova chcel oceniť všetkých ľudí, občanov, firmy, ktoré i v týchto ťažkých časoch si budú plniť všetky svoje povinnosti, nielen splácať úvery, ale aj všetky ďalšie platby, pretože aj takto nám v tejto krajine pomáhajú túto krízu prekonať.
Všetko, čo počas krízy bude fungovať, jej pomáha, aby čím skôr skončila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:42 - 17:43 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Taraba, tento zákon je o pomoci ľuďom, a teda i firmám, ktoré sa dostali do ťažkej situácie. Ale pri prijímaní každej zákonnej normy musíme mať na mysli jednu základnú vec. A to, že ísť podľa základných, tých pôvodných pravidiel by malo byť vždy najvýhodnejšie. Toto je, toto je základná prevencia morálneho hazardu.
Čiže ľudia, ktorí aj počas tejto krízy možno fakt s maximálnym nasadením budú zodpovedne platiť svoj úver aj v tejto situácii, musia byť na tom o niečo lepšie ako teda ľudia, ktorých situácia donútila si teraz svoj úver odložiť. To je, to je ten rozdiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2020 16:32 - 16:35 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 63 zo 7. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali, zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu je návrh schváliť, a teda všetky výbory, výbor pre financie a rozpočet aj ústavnoprávny výbor, aj výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 13 zo 7. apríla 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom náv..., predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2020 12:29 - 12:29 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, zvolávam schôdzu finančného výboru na 13.15 hod. v našej miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2020 11:08 - 11:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis