Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2020 o 17:16 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 17:16 - 17:17 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Kremský, ja vás môžem uistiť, že naozaj nechcem vykopávať otvorené alebo vykopnuté dvere, to určite nie. V tejto chvíli sa chcem len poďakovať za všetkých tých občanov od 65 do 70 rokov, ktorých sa táto zmena, keď bude prijatá, verím, že teda prijatá bude, pozitívne v tejto veci dotkne. Myslím si, že to bude výborné a ľudia to ocenia. Takže, pán poslanec, aj vám ďakujem za vystúpenie a ďakujem aj všetkým tým koaličným poslancom, ktorí, ktorí podporili aj na výbore tú zmenu a keď to tam bude, tak potom sa z toho môžme trošku tešiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 17:07 - 17:09 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, vy ste teraz vo svojom vystúpení načrtli ale ten úplne taký férový, optimálny prístup, ako by to podľa vás malo fungovať v tom, v tom dohodovacom procese s tými klientami, a pritom už aj na poslaneckom grémiu bolo jasne povedané, že určite sa nájdu nejaké percentá tých prevádzkovateľov, podnikateľov cestoviek, ktoré budú naťahovať tých ľudí. Čiže nám išlo iba o to, aby sme ten priestor proste znížili. Ale ja vašej argumentácii úplne rozumiem a myslím si, že je aj logická a je proste taká, že sa dá prijať. A aj preto som požiadal vo svojom vystúpení o to, aby sa v mojom pozmeňováku hlasovalo o každom bode samostatne. Ten jeden je z opatrnosti a ten druhý, chápem, že ak teda schválený nebude, tak že tie dôvody sú na to, aby sme to vedeli pochopiť, a preto na tej druhej podmienke až tak netrváme.
A mňa mrzí len to, že možno toto, toto vysvetlenie úplne je také naozaj pochopiteľné a prijateľné, mohlo zaznieť v prvom čítaní, mohlo zaznieť v prvom čítaní a mohlo sa veľa vecí vysvetliť, mohlo sa veľa vecí, veľa vecí povedať. Čiže ja v podstate ďakujem, pán podpredseda vlády, za toto vaše vystúpenie tu v druhom čítaní a keď neprejde ten druhý pozmeňovací návrh, tak nebudeme z toho až takí nejakí nešťastní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 17:01 - 17:03 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán podpredseda. Tak ja som pôvodne sa chcel len poďakovať (povedané s pobavením) za reakcie, ale dostalo sa to do takých konkrétností, na ktoré sa reagovať jednoducho musí.
Pán poslanec Kazda, ja som hovoril o tom, že je tam pokus o rozloženie straty na dva roky v prospech cestoviek, ale na úkor občanov. Ja som nehovoril o zvýšených nákladoch. Takže ja beriem vašu poznámku konštruktívne, len aby ste aj vy mňa pochopili.
Pán poslanec Pročko, no, čo s vami? Vy robte pedagóga vo svojej pizzerii, ale nie tu v parlamente (výkriky z pléna, potlesk), vy, vy tu, nie, no toto je vaše. Vy tu proste nerobte šaša a nerobte, nerobte nejakého mentora a darmo sa snažíte, Matoviča nikdy neprekonáte. Čiže to je zbytočné, pán Pročko, a ja som sa chcel veľmi konštruktívne baviť o tejto téme a mnoho aj koaličných poslancov, sa s nimi naozaj dá veľmi konštruktívne rozprávať bez ohľadu na politické tričko, len vy to vždy musíte proste tú úroveň tej debaty úplne zhodiť.
A, všetci kolegovia z koalície, pán Vetrák, alebo ešte neviem, ktorí ste vystupovali, ja vám chcem povedať, že ten môj pozmeňovák bol podaný skôr, ako vo veci rozhodol, zasadal a rozhodol gestorský, čiže hospodársky výbor Národnej rady, hej? Takže aby sme chápali aj tie časové súvislosti. A ešte raz, ak bude správa výboru schválená, a to znamená zakomponovaná do znenia, ja som, ja som veľmi rád, budem to vítať a o nič iné tu nejde.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 16:44 - 16:54 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolím si veľmi stručne zopakovať výhrady, ktoré máme ku paragrafovému zneniu, keďže sme v druhom čítaní, ku paragrafovému zneniu tohto zákona, ktoré sme formulovali aj na poslaneckom grémiu. Ale si myslím, že je dôležité a podstatné, aby to tu bolo povedané a aby naozaj aj ten pozmeňovací návrh z výboru bol prijatý v parlamente a ovplyvnil samotný text tohto zákona.
Odsek 4 písm. e) tohto zákona hovorí o tom, že cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je osobou s vekom 70 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.
A my sme veľmi jasne povedali a s tým sme aj požiadali pána predsedu Národnej rady o zvolanie grémia, že toto je absurdné. Táto hranica sedemdesiatich rokov je absurdná. Celý čas v situácii tejto COVID-19 pandémie, celý čas hlavný hygienik aj všetky ostatné inštitúcie operujú s vekom 65 rokov, nastavujeme pravidlá fungovania spoločnosti pre občanov do 65 rokov a pre občanov nad 65 rokov, aj keď to vyvolávalo mnohé nepríjemné situácie a konflikty. A dnes zrazu preto, aby to viac vyhovovalo cestovným kanceláriám ako samotným ľuďom, ideme do tohto návrhu dať nie 65 rokov, čo by sa prirodzene očakávalo, ak chceme pomáhať ľuďom, ale 70 rokov. A zdôvodnenie je, že to vytvára zbytočné finančné náklady a navýšenie.
Ja som preto veľmi rád, že na výbore, na gestorskom výbore bol schválený ten pozmeňovací návrh, ktorý keď bude schválená správa, bude zapracovaný do paragrafového znenia tohto návrhu zákona a ja preto len z opatrnosti podám ten môj pozmeňovací návrh, ktorý je už podaný v podateľni, pretože to je nemysliteľné, to je neakceptovateľné, aby sme, ak chceme robiť nejakú pomoc a chceme šiť zákon v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená horúcou ihlou, lebo je akútne potrebné ho prijať, tak aby sme tento zákon zdôvodňovali tým, že jednoducho tých ľudí od 65 do 70 rokov tam nezahrnieme do tej pomoci, pretože nám navyšujú náklady. Veď ale to sú naše mamy, to sú naše staré mamy, otcovia, starí otcovia, to sú ľudia, ktorí celý život poctivo robili a ktorí sú dnes mnohokrát v takom zlom zdravotnom stave, že keď im tá rodina zaplatí dovolenku, tak ak my to posunieme, že im neumožníme si tie peniaze zobrať alebo potom tým; alebo druhý prípad, ktorý tu neni, pritlačiť na tie cestovky, aby sa s nimi dohodli v rekordne krátkom čase, to tu ale nie je, tak nebudeme sa o tom rozprávať, tak tí ľudia sa tej dovolenky vôbec ani nemusia dožiť. Čiže preto vás chcem poprosiť, schváľme naozaj tú správu z toho výboru, bude to posunuté na tých 65 rokov a v tejto otázke sme absolútne spokojní.
Druhá vec, ktorá nás veľmi tak zarazila, sme v druhom čítaní, budem sa držať veľmi striktne paragrafového znenia, je odsek 7, kde sa píše: "Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021." To znamená, cestovná kancelária, poviem to tak ľudovo, ale však vieme, ako to bude v reálnej situácii vyzerať, má možnosť naťahovať tých klientov, tých ľudí, ktorí jej dali nejaké preddavky na tie svoje dovolenky, naťahovať ich až do konca budúcej letnej sezóny. Čiže ľudia, ktorí dali peniaze možno už na jar tohto roku, možno aj skôr, nebudú až do konca budúcej letnej sezóny vedieť v mnohých prípadoch, neverím, že vo všetkých, nebudú vedieť, ako bude s ich dovolenkou naložené, resp. akú protislužbu alebo nejakú alternatívu im tá, im tá cestovná kancelária ponúkne, resp. poskytne.
A v tomto si myslíme, aj keď som povedal, že na tom nebudeme až tak trvať, ale myslíme si, že by bolo spravodlivé a férové voči všetkým tým občanom, ktorí tým cestovkám zverili tie peniaze a ktorým chceme, podľa mňa chceme, aj vy teda ako vláda hlavne chcete pomáhať tým ľuďom, nielen tým cestovkám, teda ja to aspoň dúfam, tak cítim a vnímam, posunúť tento termín aspoň do konca júna 2021, nech, nech tí ľudia vedia aspoň, ako budú môcť tráviť letnú dovolenkovú sezónu, keď už nie tohto roku, tak aspoň toho budúceho. Lebo uznajte sami, kolegovia, kolegyne, že keď tí ľudia v dobrej viere dali peniaze do tej cestovky a dnes kvôli tým podmienkam, ktoré sú, sú tie ich dovolenky ohrozené, polozlikvidované a jednoducho nemôžu na ne nastúpiť, tak keď už chceme ako zákonodarcovia im pomôcť, tak je veľmi, veľmi zvláštne, ak budeme tú pomoc tolerovať s tým, že teda necháme tých ľudí v neistote celé toto leto a ešte aj celé to nasledujúce leto.
A ja tomu rozumiem, ten argument tých cestovných kancelárií, že, že áno, veď ale ide o celú letnú sezónu a ony si potrebujú tie straty vykryť a rozdeliť, aby to tak neznášali kruto, no ale pozerajme sa znova aj na tých ľudí. Pozerajme sa aj na tých ľudí, veď do konca augusta budúceho roku je, sme teraz v polke mája, je skoro rok aj štvrť, rok aj štvrť (reakcia z pléna), aj viac, aj viac. Ďakujem za upresnenie, tak vyše roka aj štvrť. A dnes akurát u nás v Banskej Bystrici bol pohreb vplyvného človeka, advokáta, ktorý bol zdravý a zrazu zomrel. (Reakcie z pléna.) Nesmejte sa, lebo to sa stáva. Ja hovorím kvôli tomu, že proste nemôžme, nemôžme tých ľudí mať len ako také tabuľkové čísla a tváriť sa, že rok aj štvrť všetci, všetci úplne v pohode si povedia, že kvôli zákonu to vydržíme a nakoniec nieže si tú dovolenku neužijú, ale oni sa niektorí jej nemusia ani dožiť.
A preto my hovoríme iba jedno, nič v zlom a politicky ani neútočíme, hovoríme iba jedno, že či by nebola tu vôľa posunúť ten termín na to, aby tá kancelária cestovná sa dohadovala s tými klientami, posunúť to povedzme na koniec júna budúceho roku, aspoň pre tú letnú sezónu. Však ak tá cestovka bude mať seriózny záujem sa dohodnúť s tými klientami, tak za ten čas to jednoducho musí zvládnuť, musí to stihnúť. Nevidím, nevidím argument na to, aby to tak jednoducho nebolo. Viete, aby, aby ten človek nebol iba nejakým panáčikom v tom procese, že si ho budú pohadzovať a povedia, však ešte máme zákonný termín, však je tu ten zákon, ešte sme, ešte sme v limite, ešte máme priestor, ešte vydržte, ešte sme vám nič neponúkli, lebo ešte rozhodujeme, čo vám vlastne dáme. Jednoducho my len tým sledujeme, kolegyne, kolegovia, aby sme, poviem to tak informaticky, aby sme znížili mieru neistoty tých občanov, ktorých sa, žiaľ, táto smutná situácia ohľadom cestovného ruchu dotýka. A snažíme sa nájsť ten vyvážený pomer medzi pomocou cestovným kanceláriám, ktorú tiež akceptujeme a chápeme, a medzi pomocou jednotlivým klientom a ľuďom, občanom so svojimi príbehmi, potrebami a ktorí si mnohokrát sporili na tie dovolenky alebo im to rodina z posledných peňazí zaplatila, tak aby jednoducho mali, mali to právo, to právo, aby s nimi bolo seriózne naložené.
Preto mi dovoľte, kolegyne, kolegovia, ako som povedal, z opatrnosti podať pozmeňovací návrh. Poprosím o zastavenie času, aby som ho mohol prečítať.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., parlamentná tlač 112.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V čl. I v § 33a ods. 4 písm. e) sa slová "70 a viac rokov" nahrádzajú slovami "65 a viac rokov".
2. V čl. I v § 33a ods. 7 sa slová "do 31. augusta 2021" nahrádzajú slovami "do 31. augusta 2020".
Zároveň žiadam o to, aby sa o bodoch môjho pozmeňovacieho návrhu hlasovalo osobitne. Ďakujem pekne. A vravím, bolo to podané z opatrnosti s tým, že ak prejde ten, tá správa z výboru, takže vlastne prvý bod, prvý bod tohto pozmeňováku je vybavený a ten druhý, uvidíme, ako dopadne hlasovanie.
Ďakujem pekne za pozornosť, kolegyne, kolegovia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 15:04 - 15:06 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Borguľa, vyšperkovať zákon a podporiť cestovný ruch. No veď ono je to fajn, ale veď vy ste predsa vládny poslanec. Vy ste vládny poslanec a s týmito návrhmi ste mali osloviť kompetentných členov vlády, možno zástupcov vašej strany alebo všeobecne členov vlády, aby sa tieto požiadavky zrealizovali predtým, ako sa návrh na podporu, nazvime to cestovného ruchu, lebo záchrana cestovných kancelárií sa dá tak vysvetliť, aby sa zrealizovali predtým, ako tento návrh príde do Národnej rady Slovenskej republiky.
Ale je to naozaj taká trošku netypická situácia, že vládny poslanec rozpráva predstaviteľovi vlády, podpredsedovi vlády, čo tam treba vyšperkovať, čo tam treba spraviť, veď to je predsa vaša úloha. Viete, ja vás teraz nekritizujem, ja len rozmýšľam nad tým, že ako funguje, resp. možno nefunguje tá komunikácia, keď tieto podnety zaznievajú nie medzi vami v rámci možno nejakých debát odborných na nejakých odborných tímoch, ale proste tu v pléne Národnej rady v rozprave k návrhu zákona.
A my sme, ja som teda pána predsedu aj oslovil, že teda zvolajme grémium, lebo my nemáme problém s týmto návrhom ako takým. Chápeme, že je horúci, že je šitý horúcou ihlou, ale máme problém s tou hranicou 70 rokov a máme problém s tým, že vlastne tie kancelárie majú čas sa dohodnúť s ľuďmi až do 31. augusta budúceho roku, čo je podľa nás strašne a neodôvodnená doba.
Čiže poďme sa o tomto rozprávať a poďme to, ako vy ste povedali, pán poslanec, poďme to skúsiť v rámci možností, ktoré dnes v prvom a druhom čítaní máme, poďme to vyšperkovať tak, aby naozaj to bolo k všeobecnej spokojnosti a prospechu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.5.2020 15:02 - 15:07 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, kolegyne, kolegovia, ja som si tú správu naozaj so záujmom pozrel a čítal som v nej tie najvypuklejšie veci, ktoré teda NKÚ zaujali, čo sa týka hospodárenia s verejnými zdrojmi za rok 2019, a z nich si dovolím vypichnúť, keď môžem tak povedať, oblasť, ktorá sa týka ministerstva obrany a ministerstva vnútra, ktoré mi je blízke teda ako členovi branno-bezpečnostného výboru Národnej rady.
A síce, pán predseda, berte to ako takú konštruktívnu otázku, celé toto moje vystúpenie, nebude dlhé, ale asi do faktickej by sa nezmestilo, tak preto som tu. A veľmi si vážim aj to, že ste tu osobne, že ste tu osobne. Lebo za minulého volebného obdobia nebolo celkom vždy pravidlom, aby... (Reakcia z pléna.) Pozor, nehovorím o pánovi predsedovi, ale že nebolo vždy pravidlom, aby tu sedeli vždy tí správni predstavitelia štátnej správy, kolegovia. A to viete aj vy, pán právnik.
No, takže na strane 48, pán predseda, píšete veľmi, veľmi smutnú vec o tom, ako sa na ministerstve obrany šafárilo so služobnými bytmi. Ja keď som si to prečítal, tak sa mi tomu až nechcelo veriť, že naozaj takto sa môže nakladať s takým úzkoprofilovým segmentom, alebo nechcem to nazvať že tovarom, akým sú byty a ešte k tomu štátne byty. Ale v tých svojich tvrdeniach sa opierate o, aj, alebo zdôrazňujete ich tou tabuľkou, ktorá je na strane 48, ktorá, ktorá popisuje, za aké smiešne peniaze boli odpredávané tieto byty či už vo Zvolene, v Nitre, v Žiline, v Bratislave a tak ďalej.
Ale chcem sa spýtať, pán predseda, že keď sa teraz tu rozprávame o správe za rok 2019, prečo je tá tabuľka spracovaná za roky 2015, ´16, ´17 a chýbajú tam relevantné údaje nielen za roky 2019, ale aj za rok 2018. Že to tam naozaj mohlo byť, mohlo to tam byť štatisticky proste doplnené, dopracované, nech ten, nech ten pohľad na tú problematiku je komplexnejší a nech nevychádzame z hodnotenia alebo z nejakej ilustrácie tých faktov len z dát, ktoré sú dva roky staré oproti aktuálnemu stavu, ktorý posudzujeme. Čiže toto je taká moja prvá konštruktívna pripomienka, ak by sa to dalo potom nejakým spôsobom možno na výbory alebo, alebo poslancom sprístupniť.
Druhá vec, ktorá ma zaujíma, tak ma zaujíma ten počet tých trestných oznámení. Pretože na strane 23 píšete, že najzávažnejšie zistenia, ktorými boli podozrenia z trestnej činnosti, boli podstúpené orgánom činným v trestnom konaní. NKÚ v roku 2019 podal sedem trestných oznámení. Zároveň ale na strane 49 píšete, že pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku NKÚ oznámil výsledky kontroly ohľadom tých služobných bytov na ministerstve obrany orgánom činným v trestnom konaní. Ale z tejto správy sa neviem dočítam, že vlastne koľko z tých siedmich trestných oznámení, ktoré ste ako NKÚ podali, koľké z nich sa týkali tejto problematiky ohľadom služobných bytov, či už na ministerstve obrany, alebo na ministerstve vnútra, ktoré je tu tiež spomenuté, ale nie je tak presne vyčíslené. Ak by bolo možné, tiež by som vás chcel poprosiť, pán predseda, že či by sa nedalo upresniť túto správu, tak ako ste ju vypracovali pre ministerstvo obrany s tými bytmi, tak vlastne v podobnom rozsahu zahrnúť aj byty ministerstva vnútra, lebo to je, si myslím, pre daňových poplatníkov rovnako zaujímavé. Ide o veľmi podobný rezort a myslíme si alebo teda môžme predpokladať z tejto správy, že to narábanie s tými bytmi bolo asi veľmi, veľmi podobné. Čiže toto sú také moje konštruktívne požiadavky.
Inak veľmi oceňujem tú správu, aj keď možno, možno mohla byť trošku tak podrobnejšie alebo detailnejšie členená pre jednoduchšie možno zorientovanie sa, ale obsahovo je veľmi dobrá. Tie, tie fakty sú až zarážajúco drsné, ktoré z nej vyplývajú, a tá trestnoprávna dohra by tam podľa mňa mala byť. Lebo ak nebude, ak nebude, tak je to vlastne otvorenie dverí pre všetkých podvodníkov, ktorí si myslia, že tie verejné zdroje a ten štátny majetok je jednoducho určený na to, aby sa rozkrádal.
Takže za nás ďakujem pekne a určite to podporíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 15:00 - 15:01 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Pán kolega Šefčík, celkom dobre ste to povedali, naozaj vystihli ste v podstate, o čom tá správa NKÚ je. Ja vám len chcem popriať, aby vám ten, to nadšenie z toho boja proti rozkrádaniu verejných zdrojov vydržalo, aj keď začnú prenikať na verejnosť prvé, prvé prešľapy novej vlády. A aby ste aj potom takto nekompromisne a tvrdo bojovali za to, aby NKÚ a iné štátne orgány na to určené odhaľovali tieto viny, lebo naozaj, tak ako tu aj bolo povedané aj teraz kolegom, nech to je bez ohľadu na politické tričko, nech sa zisťuje, kto robí čestne, kto čestne nerobí, kto jednoducho ten štát zveľaďuje, kto ho, naopak, rozkráda a potom nech sa vyvodzujú následky. Takže ja sa viac vyjadrím v rozprave, ale vaše, vaše vystúpenie ako vystúpenie koaličného poslanca vnímam ako záväzok. Záväzok, že táto vláda nebude kryť ani prípadne chyby a možno nejaké nezákonnosti a rozkrádačky, ktoré sa za tie štyri roky môžu vyskytnúť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 10:57 - 10:58 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Pán kolega, vy ste povedali, že vnímate v tom návrhu zákona akúsi diskrimináciu, že buď teda ten človek sa rozhodne ísť do tej karantény, alebo spolupracovať s tým telefónom. No ja by som to nazval trošku ostrejšie. Však to je vydieranie. To je vydieranie, že ten, čo nechce ísť do karantény, sa bude musieť hlásiť nejakej obrazovke. Ale veď presne o tomto je George Orwell a 1984, že ľudia sa museli hlásiť obrazovkám a dnes to tu máme tu úplne v jasnej podobe, a v kontexte so stanoviskom Ústavného súdu si nemyslím, že Ústavný súd svoje stanovisko myslel tak, že sledovanie občanov cez mobily sa má nahradiť povinným hlásením do obrazoviek, to asi určite nie. Čiže my váš návrh podporíme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 19:26 - 19:28 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem všetkým kolegom čo jednoducho sa nejako zapojili do debaty.
Čo sa týka tých kritických nejakých reakcií, tak jedine asi by som reagoval na pána kolegu Pročka.
Pán kolega, vy asi, vy asi ste buď nepočúvali alebo to nechápete, alebo ste sa ešte nestihli preinštalovať a pochopiť, že robiť pizzu a bravčové kolená nie je to isté čo čítať ústavu. Ja som spomínal, čo sa týka tých homosexuálov, ktorých ste riešili, tak ja som spomínal len to, že v správe jasne pani ombudsmanka píše, že právo preoperovať sa tých interrodových osôb. Lenže ona má zo zákona hodnotiť ochranu základných ľudských práv a v žiadnom základnom ľudskom práve nie je to, že si ráno poviete, že ste muž, potom, že ste žena, potom ste zase muž. Pán Pročko, vám sa to zdá, že je to v poriadku takto? (Reakcia poslanca.) No.
A druhá vec, pán Pročko, druhá vec, že pani ombudsmanka vo svojej správe relativizuje čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky, našej ústavy, pilieru štátnosti, ktorý jasne hovorí, že "manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou", nie medzi dvoma mužmi ani medzi dvoma ženami, a to bez ohľadu na sexuálnu orientáciu tých ľudí. Takže, pán Pročko, čítajte s pochopením alebo proste choďte si dať nejaký relax.
A, pán podpredseda, ďakujem za ústretovosť, že sme to takto doklepali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2020 18:46 - 19:06 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, za ústretovosť. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani verejná ochrankyňa práv, kolegyne, kolegovia, musím povedať, že v tej správe som našiel aj mnohé dobré veci, ktoré naozaj pri triezvom pohľade na vec sa musia oceniť. Spomeniem niektoré z nich. Vyžadovanie plnenia legislatívy v oblasti infozákona, boj za dôchodky pre hasičov alebo zlepšenie podmienok pre obyvateľov domovov sociálnych služieb. Naozaj to sú veci, ktoré jednoducho treba povedať, lebo boli spracované, boli tam tie problémy spomenuté, boli mnohé problémy vyriešené, takže za tieto, pani verejná ochrankyňa práv, ďakujeme.
Ale my sme tu hlavne nato, aby sme povedali, čo v tej správe možno nie je celkom úplne ideálne, ako by mohlo a malo byť, a čo sme si možno ako poslanci Národnej rady predstavovali trošku inak.
V prvom rade, pani ombudsmanka, budem tak kratšie, je to rýchlejšie, nie je až toľko času, mi dovoľte vyjadriť obrovské počudovanie nad tým, že vy ste nie že niekoľkokrát, ale mnohokrát vo svojej správe porušili zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, kde ste sa vo svojom, vo svojich vyjadreniach, odporúčaniach a stanoviskách, alebo aj zisteniach, dostávali do konfliktu s § 3 ods. 2 tohto zákona, ktorý jasne hovorí, že Národná rada Slovenskej republiky nie je vo vašej pôsobnosti nijakým spôsobom. A vy ste si vo svojej správe dovolili odporúčať Národnej rade, aby prijímala legislatívu, pričom Národná rada ako zbor schvaľuje navrhnuté zákony, ale Národná rada predsa tu nie je na to, aby tie zákony vytvárala podľa požiadavky ombudsmanky. To som dosť dobre nepochopil, prečo vy ste priamo porušovali a išli do konfliktu s § 3 ods. 2 vášho vlastného zákona.
Dokonca, a dostanem sa k tomu neskôr, ste v niektorých pasážach subjektívne hodnotili a vyjadrovali akési sklamanie nad hlasovaním poslancov Národnej rady. Ja rozumiem tomu, že vy ste nominantka strany MOST - HÍD. Rozumiem tomu, že sa vám možno nepáči súčasné zloženie parlamentu, ale toto, ako ste sa postavili k Národnej rade ako k celku, bolo pre mňa naozaj prekvapením.
Začnem už k samotnej správe informáciou, ktorá tu ešte dnes nezaznela a možno je aj zaujímavá aj pre občanov Slovenskej republiky, nielen tu pre poslancov, a síce koľko vlastne občania zo svojich daní za toto všetko zaplatili. Náklady na chod Kancelárie verejnej ochrankyne práv dosiahli sumu 80-tisíc eur mesačne. Ja sa pýtam takto verejne, či hodnota, ktorú sme v tejto správe dostali, zodpovedá nákladom vo výške 80-tisíc eur mesačne len na mzdy zamestnancov. Len na mzdy zamestnancov, teraz nehovorím o iných prevádzkových nákladoch. To sú tak vysoké čísla, že dnes v čase tejto koronapandémie, keď mnohí ľudia prišli nie vlastnou vinou o prácu a o mzdu, mnohé rodiny prišli o svojich živiteľov, o svoj jediný príjem, tak my tu máme na stole správu, ktorá za 80-tisíc eur mesačne tu vyvoláva nielen medzi opozičnými, ale aj medzi koaličnými poslancami obrovské kontroverzie.
Čo sa týka toho rozpočtu, pani ombudsmanka, veľmi ma prekvapilo, a veľmi nemilo ma prekvapilo, keď ste sa chválili tým, že jeden z vašich veľkých úspechov je vytvorenie novej vizuálnej identity vášho úradu, kde ste zadali nejakej súkromnej grafickej firme úlohu vytvoriť nové logo a to logo vlastne je len nejaký spracovaný výkričník v tom názve a kvôli tomu ste museli zakúpiť a nainštalovať nový grafický softvér vo vašej vlastnej kancelárii. Ja som informatik a dosť dobre nechápem, ako použitie akéhosi nového loga, nech je akékoľvek, vyvolá potrebu používať v rámci administratívnej činnosti nový grafický softvér. Nepochopiteľné.
Čo je pre mňa z rozpočtového hľadiska, a nebolo to tu spomenuté, preto to chcem povedať, aby aj tí, čo to podrobne nečítali, aby sa do toho dostali, čo je pre mňa veľmi zarážajúce, je to, že vy ste upravovali svoj vlastný rozpočet. Vy ste ho upravovali v kapitole Kapitálové výdavky, kde ste ho zo 145-tisíc eur znížili na 25-tisíc necelých, ale zároveň celú tú položku, celý ten rozdiel ste presunuli do platov. To znamená, o čo menej ste zmodernizovali vašu kanceláriu, váš úrad, o čo menej ste nakúpili toho, čo je možno potrebné pre vašu činnosť, o to viac ste rozdali na platoch svojich zamestnancov. Pričom podľa informácií, ktoré sú v tejto správe uvedené, je priemerný plat vo vašej kancelárii takmer 2-tisíc eur. Či je to veľa, či je to málo, posúďte sami, kolegovia, kolegyne.
Taktiež je v správe tabuľka Výdavky na tovary a služby za rok 2019, kde sú relatívne malé sumy relatívne podrobne zdôvodnené, avšak jedna veľká suma vo výške takmer 90-tisíc eur je len tak stručne označená ako ostatné výdavky. Ja sa pýtam, hráme sa na transparentnosť alebo chceme byť transparentní? Ak sa hráme, potom je to v poriadku, ale ak chceme byť, tak toto, čo tu je napísané, tam radšej byť nemuselo, pretože to naozaj transparentné nie je.
No a poďme teraz k samotnej, samotnému obsahu tej správy. Hneď na strane 16, pani ombudsmanka, píšete, že "bezpečnostné riziko ako dôvod odmietnutia žiadosti cudzinca o udelenie dlhodobého pobytu". A následne v zdôvodnení tohto prípadu úplne spochybňujete celú činnosť Slovenskej informačnej služby o tom, že zisťuje prípadnú nebezpečnosť a toxickosť niektorých žiadateľov o pobyt v Slovenskej republike. A ja som bol štyri roky členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu SIS a vieme, vieme, ako veľmi s týmto Slovenská informačná služba bojuje, že zistia na nejakých cudzincov naozaj citlivé veci a potom presne takéto úrady im povedia, že ale vy porušujete práva tých cudzincov a ochrana republiky nemôže byť uprednostnená pred ochranami, ochranou nejakého práva nejakého cudzinca. A my to tu dnes máme, kolegovia, kolegyne, v parlamente, kde hovoríme, kde tu je napísané, že darmo, že tajná služba, či civilná, či vojenská, dačo zistí, že konkrétny človek je maximálne problémový a nebezpečný, ale treba jeho práva naplniť a treba mu dať tú možnosť.
Ďalší skvost, o ktorom som naozaj si myslel, že sa mi sníva, neuznávanie cestovných dokladov Somálska. Ja sa pýtam, či naozaj občania Slovenskej republiky, daňoví poplatníci, platia 80-tisíc eur mesačne na zamestnancov kancelárie ombudsmanky na to, aby sa dočítali, že problémom ľudských práv na Slovensku je to, že neuznávame somálske pasy a iné cestovné doklady? Veď toto, čo ste tu napísali na strane 17, pani ombudsmanka, je priamo v rozpore s čl. 53 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý jasne hovorí o tom, za akých podmienok môžu byť cudzinci do takého konania nejakým spôsobom pripustení.
Lahôdka je tiež na strane 20, "proces prijatia usmernenia týkajúceho sa prepisu rodu". Kolegyne, kolegovia, ja som si myslel dodnes, že rod, to je napríklad, že Forgáčovci boli slávny rod alebo Turzovci, alebo rod Beňovských. Také slovenské známe rody. Z uhorských rodov starších Pálffyovci alebo Estérhazyovci. A že raz keď sa niekde v takejto rodine narodíte, tak ste pokračovateľ toho roku. A tu si čítam, že vlastne problémom Slovenskej republiky je to, že my tu ideme riešiť nejaké transrodové osoby v rámci procesu zmeny a prepisu ich rodu.
Pani ombudsmanka, so všetkou úctou k vám, ja som si prečítal teraz počas tejto rozpravy celú Listinu základných práv a slobôd, nachádzajúcu sa v Ústave Slovenskej republiky, a to, že by nejaká, nejaký proces zmeny transrodovej osoby bol ľudským právom alebo právom zakotveným v našej ústave, tam nie je ani písmenko. A vy tu idete tieto, tieto zvrátenosti nám tu dať akože boj za práva.
Na strane 21, to už viacerí kolegovia spomenuli, reprodukčné práva žien. Človek by si myslel, že reprodukčné právo je právo sa rozmnožovať, právo mať deti, právo mať podporu spoločnosti na to, aby ženy mohli mať deti. A vy tu napíšete, že "v mojich stanoviskách som uvítala, že Národná rada tieto návrhy na sprísnenie potratov neprijala". Tak plníte zákonné funkcie, pani ombudsmanka, alebo dávate do toho svoje subjektívne pocity a emócie?
Budem citovať, kolegyne, kolegovia, "upozornila som tiež na to, že opakované návrhy smerujúce k sťaženiu prístupu k interrupciám predstavujú zásah do súkromia ženy a snahu o obmedzovanie reprodukčných práv žien na Slovensku". Ale veď povedzme si na rovinu, ako to je. Pani ombudsmanke sa nepáči, že chceli sme a chceme a, dúfam, aj budeme chcieť v tomto volebnom období obmedziť možnosť vraždiť nenarodené deti. Veď to je celé. My, pani ombudsmanka, tu nebol pokus v Národnej rade obmedzovať reprodukčné práva žien, práva žien mať deti. Naopak, tu bol pokus sprísniť prístup k tomu, aby nejaké ženy mohli svojvoľne zabiť svoje deti.
Ďalšia perlička. "V rámci platnej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov má štát povinnosť", podľa vás, "vytvoriť rámec, ktorý umožní tehotnej žene uplatniť jej právo na prístup k interrupcii", čiže vytvoriť rámec, ktorý umožní tehotnej žene zavraždiť svoje dieťa. To je to, čo ste tu napísali. Vás mrzí a vám je ľúto, že je zabíjaných málo detí a že ženy nemôžu vraždiť svojvoľne svoje deti. A to za, za to platia občania 80-tisíc eur mesačne na váš úrad.
O tej vode nejdem ani hovoriť, pretože si protirečíte vo vlastnej správe. Na jednej strane hovoríte, že treba, aby aj v nelegálnych osadách bol prístup k pitnej vode, ale na druhej strane, na strane 51, ešte aj po latinsky tu píšete a potom to citujete, že z bezprávia nemôže vzniknúť právo. To je samozrejmá vec. Preto ak nejaká entita, nejaká osada vznikla nelegálne na nelegálnych pozemkoch, tak predsa nebudeme pristupovať k nej, ako keby bola v poriadku, a napĺňať nárok na nejakú pitnú vodu. Ale kolegovia sa tu už k tomu vyjadrili dosť.
Čo je pointa alebo čo je úplné demaskovanie toho, komu táto správa slúžila, ktorú tvorila, aké mimovládky za ňou boli, je strana 59, kde na rovinu píšete, že s francúzskym veľvyslancom ste v júli otvorili tému ochrany práv LGBTI ľudí. LGBT a ešte aj to I, inter, inter, nejakých inter. 80-tisíc eur mesačne, kolegyne, kolegovia.
Na strane 60, pani ombudsmanka, ste dehonestovali všetkých poslancov Národnej rady, všetkých, keď ste napísali, v piatej voľbe Národná rada Slovenskej republiky, a teda vy, pardon, "v piatej voľbe ombudsmanka nenavrhla nikoho, lebo možní kandidáti boli natoľko demotivovaní z prístupu predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky v procese volieb, že odmietli kandidovať", asi na tému ústavných sudcov.
Ja znova podotknem, pani ombudsmanka, že vašou úlohou nie je hodnotiť prácu Národnej rady a poslancov. Vás tu bývalá koalícia zvolila, v poriadku, my sme vtedy veľmi jasne upozorňovali na to, akého človeka volia. Ale vy nemôžte predsa hodnotiť vo svojej správe poslancov Národnej rady a Národnú radu ako takú.
Na strane 61 absolútne a podľa mňa úplne v súlade s tými modernými bruselskými trendami spochybňujete právo rodičov na výchovu. Pod témou alebo pod tým takým parafrázovým názvom, že jedna výchovná ešte nikomu neublížila.
Nasleduje text, kde popisujete, že teda akým spôsobom môžu a nemôžu rodičia vychovávať svoje deti. A vieme veľmi dobre, kde to vedie. Veď v severských krajinách dnes polícia, rôzne pochybné orgány odoberajú rodičom deti len preto, že deti popletené presne takýmito výchovnými metódami a tvrdeniami a mimovládkami volajú na svojich rodičov, keď sa im niečo nepáči, políciu. A sa pýtam, či toto tu chceme. Či toto tu chceme. Keď zakážete decku mobil, počítač, tak zavolá políciu, lebo vy ho šikanujete, týrate, psychicky ho likvidujete!
Dobre. Diskusia o dúhových rodinách, myslím, že to tu bolo dosť povedané. Chválite sa tým, že ste podporili Dúhový Pride, za 80-tisíc mesačne. (Reakcia z pléna.) Osemdesiattisíc mesačne pre zamestnancov.
No, potom je tu na tej, na začiatku prílohy, kolegyne, kolegovia, si môžte pozrieť to nové špičkové logo, ktoré robila grafická firma v externej súťaži, kde je tam ten výkričník spracovaný. Je to tak na úrovni možno, ja neviem, siedmaka základnej školy na informatike.
Diskriminácia, segregácia rómskych detí v slovenskom školstve, pani ombudsmanka. Ja keď som to čítal, ja som si myslel, že vy nepíšete o Slovensku, že vy nepíšete o Slovensku. Ja sám som mal niekoľko cigánskych spolužiakov na základnej škole. Vychovávaní, skúšaní, učení sme boli úplne všetci rovnako bez akýchkoľvek rozdielov, či to bol Kotleba, alebo to bol Havrda, alebo to bol Škrváň, alebo to bol Bučko, alebo do bol Danihel - a o akej segregácii vy rozprávate? O akej segregácii? Absolútne nikto sa nepozeral na to, či ten človek, ten žiak pred tou tabuľou je Cigán alebo biely. Proste, vieš, dobre, nevieš, čau, páky.
No ale podľa mňa úplne najzávažnejšie, čo ste naozaj prepískli, je, hh, to už dneska nemôžem povedať, že na strane 88. (Smiech v sále.) Pani ombudsmanka, právo na udelenie pobytu osobe rovnakého pohlavia na základe statusu rodinného príslušníka. Nič v zlom a naozaj neberte ma v zlom, ale ja musím trošku mať v tom emóciu, lebo veď vy ste sa v tomto odstavci na konci tejto strany vysmiali Ústave Slovenskej republiky, ktorá úplne jasne v čl. 41 hovorí, že man-žel-stvo, pani ombudsmanka, manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou a je chránené zákonom. A vy tu normálne píšete, že išlo o nejakých manželov, ktorí sa zobrali, dvaja chlapi v Austrálii. Veď vy ste úplne popreli Ústavu Slovenskej republiky, vy ako človek, ktorý mal byť prvý (rečník nechtiac buchol do mikrofónu, z ktorého odletela vrchná časť) - a vidíte, pozrite sa, čo sa deje (povedané so smiechom) -, ktorý mal byť (rečník upevňuje na mikrofón odletenú časť), ktorý mal byť prvý v ochrane (reakcia z pléna), v ochrane týchto práv, ktoré ústava jasne definuje, a vy tu vlastne píšete, že keď niekto využije legislatívu krajiny, ktorá umožní sa dvoch chlapom alebo dvom ženám normálne zobrať, ako keby boli že naozajstní manželia, tak my to máme vlastné rešpektovať.
A ja sa potom pýtam, že či vy v tejto správe sa cítite byť nielen nad Národnou radou a nad poslancami, ktorých tam asi 16-krát, im hovoríte, čo majú robiť, ale či sa cítite byť aj nad samotnou Ústavou Slovenskej republiky, kde proste čl. 41 ústavy úplne dehonestujete, ako keby neexistoval. Ako keby neexistoval. A ja od vás ani nečakám odpovede. Ja nečakám odpovede, lebo svoje odpovede ste dali do tohto materiálu, za ktorý občania Slovenskej republiky v minulom roku zaplatili 2 mil. eur, lebo to sú náklady na vašu kanceláriu. Dva milióny eur, pani ombudsmanka, plus plat podpredsedu Národnej rady, ktorý vám patrí zo zákona.
A kolegovia tu spomínali, že či si myslíte, že toto sme tu chceli čítať dnes. Či naozaj si myslíte, že toto sme tu chceli čítať nielen opoziční, ale aj koaliční poslanci, a či si myslíte, že vaša správa je prínosom k zlepšeniu ochrany práv občanov Slovenskej republiky bez akýchkoľvek rozdielov tak, aby ste si mohli povedať, že všetky tie peniaze sú vyhodené účelne, efektívne a hospodárne, ako to zákon predpokladá, a že na svoju prácu môžte byť hrdá.
Ja si myslím, že je to na nie výkričník, ale na otáznik.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis