Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.3.2022 o 11:54 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

23.3.2022 11:54 - 11:54 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predseda, vážené panie kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstva a životné prostredie, ktoré sa konalo 23. marca 2022. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 112 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 112 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 112 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
- Martin Lukačovič - za hlasovalo 40, hlasovalo proti 30, zdržalo sa hlasovania 42.
Druhý kandidát - Michaela Rakovická - hlasovalo za 7, hlasovalo proti 29, zdržalo sa hlasovania 76.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebola za člena Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Slovenskej národnej rady (Národnej rady Slovenskej republiky, pozn. red.) pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, nebol zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.2.2022 17:40 - 17:44 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé panie poslankyne, milí páni poslanci, predstupujem pred vás so svojím srdcom na dlani (smiech v pléne) a chcem vás pekne poprosiť... (Ruch v sále.) Ja viem, že vám je to smiešne, páni z opozície, pretože my zastupujeme tu teraz občanov a zastupujeme aj sestry. A chcem vás veľmi pekne poprosiť skutočne zo srdca, aby sme pozmeňujúci návrh sestier akceptovali a aby sme riešili túto otázku s tým, že zastavme dehonestáciu tohto statusu sesterského. Pretože zoberme si, že ide o ich profesijný titul.
Ja viem, že vás to nezaujíma, páni z opozície. Ja vidím, aký máte rešpekt ku tomuto povolaniu, o ktoré, ktoré zneužívate v mnohých razoch, keď ide o kritiku alebo keď ide o získavanie vašich politických bodov. Tak to teraz predneste, dokážte to! Dokážte to, že naozaj vám ide o sestry, pretože vždy ste deklarovali, že pristupujete ku sestrám s rešpektom. (Ruch v sále.)
Ja ďakujem koaličným poslancom, ktorí deklarovali to, že stoja za programovým vyhlásením vlády, za to, že stoja za sestrami, za ich ťažkým pôsobením v zdravotníctve, za ich ťažkou prácou.
Viete, v predchádzajúcej rozprave pri súdnej mape sa tu veľa rozprávalo, ako zamestnanci súdov prichádzajú so svojimi požiadavkami a štrajkujú pred Národnou radou. Uvedomme si, že sestry nemôžu odísť od pacientov, lebo sa to nedá, lebo v tejto ťažkej pandemickej situácii je to naozaj tak. (Ruch v sále.) To, ako sa teraz správate, jasne deklarujete svoj postoj k tejto profesii. Prosím vás, že to, nejde tu o politiku, naprieč politickým spektrom prosím vás a prosím prostredníctvom zástupkýň sesterských organizácií, aby ste zahlasovali za pozmeňujúci sesterský návrh.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 17:39 - 17:39 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pani kolegyni zo zdravotníckeho výboru, že predniesla tento pozmeňujúci návrh, pretože možnože niektorí si asi robia z toho srandu, ale my si nerobíme srandu hlavne z našich pacientov a z občanov a tento pozmeňujúci návrh prináša, prináša naozaj veľa benefitov hlavne teda pre mamičky s deťmi a to je to najdôležitejšie. Že to technikáliami alebo rôznymi procesnými vecami trochu viac sa zdržiavalo, prosím vás, je to taká veľká vec, aby sme to odpustili a aby sme prijali ten pozmeňujúci návrh taký, aký je, pretože naozaj ten benefit tu je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:55 - 10:56 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pani kolegyňa, ja úplne rozumiem tvojím slovám v rozprave, pretože si naozaj interpretovala názory občanov. Každá reforma sa rodí ťažko. Je veľa otázok, je veľa proste kladených nedopovedaných slov. Ja ťa úplne podporujem ako štatutárku kráľovského mesta Skalica, pretože tí ľudia to vnímajú vysoko citlivo. Keďže vieme, že ten súd tam bol vyše 100 rokov, takže sa obávajú o svoje privilégiá, ktoré už v minulosti boli tomuto mestu dané.
Takže rozumiem, rozumiem tvojej rozprave a rozumiem aj občanom, pretože majú obavy. Reformy sú vždy ťažké a máme to aj v nedávnej minulosti potvrdené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 18:25 - 18:40 hod.

Monika Kavecká
Hlasovanie bude v piatok o 11.00 hod.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 18:23 - 18:39 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, páni kolegovia, dovoľte, aby som vystúpila v záverečnom slove. Nechcem vás oberať o čas, ale táto téma je naozaj taká dôležitá a citlivá, že teda musím sa vyjadriť v tom záverečnom slove, aby sme to trošku pochopili aj z toho pohľadu praktického, aj z toho teoretického.
Mám tri tézy. Terminológia vzdelávania, uplatnenie sa v praxi. V názve... názvoslovie, samotná terminológia, už to tu odznelo, že v podstate naozaj za tou profesiou sestra, sestra je niečo, je nejaký príbeh, odborná spôsobilosť, je to niečo, čo je roky rokúce u nás zaužívané. Aby sme povedali na úvod, zdravotná sestra v terminológii ošetrovateľstva sa nepoužíva od roku 2004. To neexistuje. Sestry sa na to možnože už aj hnevajú mnohé, pretože naozaj odbor ošetrovateľský zdravotná sestra neexistuje. To je jedna vec.
Je toľko tu zavádzajúcich informácií, že je dobré, aby sa na tejto pôde to konečne možno aj vysvetlilo.
Druhá vec. V rámci tej terminológie vás chcem poprosiť, že v podstate vnímajte to aj z tej strany, nie z tej sesterskej a pacientskej, ale všeobecne aj z tej vzdelanostnej. My ponúkame niekomu profesiu, ktorá má určité indikácie, aby teda musela splniť nejaké tie podmienky základné, tých 4 600 hodín odbornej prípravy, nie praxe. To znamená teoretickej a praktickej časti a dokopy je to 4 600 hodín.
Ja som sama absolventka strednej zdravotníckej školy, kde som v 80. rokoch nastúpila na túto školu, a bola to vysoko prestížna škola, kde sa naozaj robili prijímačky, a dostalo sa tam len pár, pár tých uchádzačiek vlastne o to štúdium, lebo bolo to naozaj so samými jednotkami. Bol väčší problém sa dostať na strednú zdravotnícku školu ako na gymnázium. A toto všetci my vieme, ale to boli roky osemdesiate. Na jednej strane nechceme, aby sme sa pozerali do minulosti, aby sme sa pozerali do budúcnosti, ale na druhej strane vám to musím všetko ozrejmiť, pretože je to tak dôležité, aby sme to jasne pochopili. Preto to možnože tá laická verejnosť nechápe, pretože sa nikdy o to nezaujímala, je to téma tej stavovskej organizácie, tej, toho sesterstva. A nie také, že v podstate nechápeme, prečo sestry s vysokou školou, bez vysokej školy, my máme v tom jasno, my neútočíme na stredného zdravotníckeho pracovníka v zmysle zdravotníckeho asistenta, pretože ho my ho potrebujeme, je to náš najbližší kolega. Len realita je taká napriek tomu, že od koľkých, od koľkátych rokov je už vlastne zdravotnícky asistent na trhu a produkuje sa ročne na štúdiách, my ich nemáme v praxi. A viete, prečo ich nemáme v praxi, no preto, že proste ten systém to neumožňuje, pretože nie sú peniaze ani na tých zdravotníckych asistentov.
My sa tu tvárime, teraz keď ich, zdravotníckych asistentov, premenujeme na praktickú sestru, že tam bude obrovský záujem. Nie, realita v praxi je, že v podstate prichádzajú do praxe a zistia, že v podstate tá ťažká pomáhajúca profesia nie je adekvátne ani spoločensky, ani ekonomicky, ani statusovo ohodnotená. Ta to už nehovoríme o tom, že v podstate oni sami vidia, že vzdelanostne sa aj boja v tej praxi byť, pretože ak majú zobrať túto obrovskú zodpovednosť za tieto kompetencie, tak, samozrejme, že chcú byť ohodnotené, ale aj adekvátne na to vzdelanostne pripravené.
Ďalšia vec. Keď si porovnáme štúdium na stredných zdravotníckych školách, prechádzam ku vzdelávaniu, štúdium súčasné na stredných zdravotníckych školách, kde vlastne vychádza vlastne z toho študijného odboru teraz už zdravotnícky asistent, predtým od roku 2018, nie od roku 2000, ale od roku 2018, vlastne tí prví absolventi tohoto odboru - aj zdravotnícky asistent, aj praktická sestra - majú najväčšie uplatnenie a najväčší záujem majú o štúdium ošetrovateľstva na fakultách ošetrovateľstva. To sú jednotlivé dáta z fakúlt ošetrovateľstva, čiže my tu nehovorme o tom, že tu nemajú tí ľudia záujem, že nechcú študovať, práveže chcú, lebo v súčasnej dobe každý mladý človek na Slovensku, si myslím, že chce študovať, a vieme o tom, že aké máme počty študentov na vysokých školách.
A nie pravda, že chrlíme obrovské množstvo, práveže máme taký slabý limit na fakultách ošetrovateľstva, a pán minister mi to potvrdí, že sú to mizivé čísla, ktoré sú obrovský problém. Keby sme navýšili štúdiá, počty na fakultách ošetrovateľstva, tak to sa premietne do praxe. Budeme úplne spokojní, pretože so stredných zdravotníckych škôl vyštuduje zdravotnícky asistent, ktorý ide do praxe, lebo ešte nevie, čo ho ešte možno čaká. A keď sa mu táto práca zapáči, je možnosť - a toto zase apelujem aj na ten vzdelanostný systém na ministerstvo školstva, že v podstate sa už pre zdravotnícke povolania znížili kvóty štúdia, dĺžky štúdia popri zamestnaní pri... práve pri fakultách ošetrovateľstva zo štyri na tri pri bakalári. Prečo nemôžeme mať v systéme nemocničnom, zdravotníckom to, že proste príde zdravotnícky asistent a my si ho už v podstate ako, ako zamestnávateľ nakontrahujeme, že mu umožníme študovať, zabezpečíme si kontinuitu, zabezpečíme si to, že do budúcna bude v tej práci, a ho udržíme v systéme. Toto je presná len tá časť, ktorú hovoríme.
My sme si tu postavili iba A - zmeníme terminológiu, nič iné sme nezmenili - a tuto je tá obava od tej sesterskej obce. Viete prečo? Pretože posledných 10 rokov vlastne sa diala v tejto oblasti iba krivda, nič iné. Len sa uberalo na normatívoch, uberalo sa na plate, uberalo sa na statuse a nič ďalej sa nedialo. Tak prečo by mali sme teraz veriť, že sa to zmení týmto? Pretože tak ako to tu odznelo, odznelo to aj od pani predsedníčky výboru, že skutočne tá sestra je veľmi lákavá pre zamestnávateľa v tom zmysle, či už praktická sestra, alebo asistent, lebo naplnia, zase obídením zákona napĺňa tie normatívy napríklad na tých ambulanciách. Ale ja som hlboko presvedčená, že toto prínos pre pacienta na ambulanciách nedonesie v tomto ponímaní.
My tu hovoríme o vysokých školách sesterských, teda vlastne fakultách ošetrovateľstva, ktoré sa nemôžu nikdy stať manažérkami, ktoré neprejdú praxou. Pri vedúcej sestre je to desaťročná prax. Čiže tu nezavádzajme verejnosť, že sestry s vysokou školou sú lenivé, nemajú záujem o povolania, chcú len riadiť personál, to nie je pravda. To je skutočne, to ako, to je zavádzanie verejnosti, pacientov aj, aj poslancov Národnej rady. Viete, ono sa to, presne sa to hovorí tak, že so všetkým súhlasím, pán minister, ale, bohužiaľ, nedá sa. Toto je to, čo je tu opäť to traumatizujúce pre ten stav, že áno, toto chlácholenie, tých posledných desať rokov my všetci súhlasíme. Keď sa schvaľovala praktická sestra v minulosti a pani predsedníčka, máme tým, toho svedkom, kde išla jasne po tom, že áno, zmeníme tú terminológiu. A ona to aj priznala teraz, že mala iný názor. Ale my sme ten názor nikdy nezmenili. A ja ho ani nikdy nezmením, pretože je to naozaj o tom, že, že stojíme si za tým svojím, pretože z minulosti už čerpáme tie poznatky, kde skutočne sa len diali krivdy a boli to sľuby.
Preto nechcem z tohoto titulu aj z tohoto miesta nikomu nič sľubovať, ale chcem vám to iba ozrejmiť, že prečo vás prosím o to, a by sme teraz zahlasovali za ten môj pozmeňujúci návrh a dali tej sesterskej obci ten čas na to, aby povedala si, áno, vy ste v programovom vyhlásení vládu, vlády sľúbili, že to zmeníte, lebo my sme to urobili. A teraz ich zase ideme klamať?! Ideme to opäť vrátiť pod rúškom toho, no nemáme sestry, no tak to zmeňme. To je zasa len to obchádzanie, nezmenili sme normatívy, lebo nemáme s kým bojovať, áno, pán minister má pravdu, že nemáme mužstvo, ale takýmto spôsobom, zalepením náplaste bez liečby to nevyriešime. Ako to je len taká paliatívna liečba, udržiavanie toho klinického ako keby som povedala, že stavu.
Pán poslanec Kočiš tu hovoril o pozdvižení, toto nie je pozdviženie, toto nie je o tom, že my ideme robiť vojnu a burcovať proste zdravotníctvo preto, lebo sa nám mení názor. Tu je vážna obava o tom, že jednoducho sa bude rátať s tými sestrami do norma... s praktickými sestrami, pardon, do normatívov a bude sa zase obchádzať vyhláška o normatívoch, bude to zase o tom, ako sa to teraz deje, pretože tie normatívy sú do dnešného dňa neni naplnené.
Porušujú sa, porušujú sa strašným spôsobom. Nikto za to neni postihnutý, nikto, lebo to nie je v zákone, je to kvázi len nariadenie alebo vyhláška, čo je tiež veľmi smutné, a vymožiteľnosť tohto práva je nemožná.
A samotné uplatňovanie v praxi je také ako taká Potemkinova dedina. My zmeníme názvoslovie, na jednej strane zvýšime záujem – iba záujem –, lebo to reálne odzrkadlenie na tých počtoch študentov nie je preukázateľné, pretože to je zase tá mylná informácia alebo taká trochu zavádzajúca, myslím si, že nie úmyselná, ale možnože taká, nechcem to povedať, že akože navádzajúca informácia, aby sme zvýšili ten počet študentov, že keď to odznie v médiách, že sa nám zvýšil záujem, že to je naozaj aj realita. No nie je to realita. My nemusíme takto hneď meniť názvoslovie, akože nevidím, prečo to potrebujeme. Kto na to tlačil? Pretože ak povedie... poviete, že slovenská, teda stredné zdravotnícke školy, asociácia 29 stredných zdravotníckych škôl, tak tomu nerozumiem, lebo parita nás nepustí. Tu máme 30-tisícovú obec sestier a tu máme 29 stredných zdravotníckych škôl. To je nepomer. Keby na to tlačila proste Komora medicínsko-technických pracovníkov, pochopím, pretože tie praktické sestry prídu do praxe, ale oni nebudú ani registrované sestry, oni sa nezaradia. Aký honor? Oni sú stále v inej komore.
To je množstvo problémov, o ktorých by sme tu mohli rozprávať do rána. Ja vás preto prosím, aby sme nepodporili názvoslovie praktická sestra – asistent, pretože to len vzbudí v tých sestrách opäť nedôveru v ministerstvo zdravotníctva, v poslancoch Národnej rady, pretože robíme jeden kotrmelec za druhým. Ak to raz zmeníme a vieme, prečo sme to zmenili, tak nemôžeme im to teraz brať. Je to nefér a je to zavádzajúce a klamlivé. A my sa máme pod to podpísať? Určite nie! Akože ak nás na jednej strane všetci chápete, tak prečo to nemôžeme urobiť? Pretože je to o tom, že v podstate k pacientovi to nič neprinesie v tom zmysle, že navýšenie, hneď neprinesie. Ale súhlasím s tým, že čo mu prinesenie, už aby sme len zastavili exodus sestier. A to urobíme naozaj skutočne len tým, že zvýšime finančné ohodnotenie oproti krajinám, ktoré s nami tesne susedia, či už je to Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko už ani nehovorím. V samotnom Rakúsku je 8-stupňové ošetrovateľstvo, tam majú jasne pomenované každý, každý post, každú profesiu a aj adekvátne uplatnenie v tom nemocničnom prostredí, v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Je to tam jasne dané, nikoho neklameme, teraz klameme tých mladých ľudí, že budú praktické sestry – asistenti. Čo si majú z toho vybrať, pomlčku? Ako skutočne zavádzame, potom klameme aj samotnú sesterskú obec, lebo ich názov sestra v podstate je zneužitý.
Na čo? Na motiváciu? Nie, naopak. Ja navrhujem, naozaj aby sa nepokračovalo v tomto, v tej terminológii, aby bolo vlastne ten pozmeňujúci návrh môj prijatý, adekvátne ku tomu nech vyvinieme my tlak na to, aby sa zvýšili platy zdravotníckych pracovníkov, a keď to bude stabilizačné, potom môžeme pristúpiť k názvosloviu, ktoré, pre ktoré sa vysloví všeobecný súhlas. Naozaj, sesterský asistent, asistent alebo proste len nedávajme tam slovo sestra, lebo to zneužívame samostatnú profesiu sestra. Tak ako by sme nikdy v živote nezneužili slovo lekár, aby po strednej škole mohol byť niekto praktický, nepraktický, nechcem to tu dehonestovať, pretože to zlé ide aj z mojich úst, nechcem sa ku tomu vyjadriť.
Ale ešte raz vás prosím, v tejto ťažkej situácii, po tom všetkom, čo tie sestry za posledných desať rokov prežili, ako bojovali za svoje práva a nikto ich nepočúval, prosím vás, začnime ich počúvať. Ďakujem veľmi pekne.
Ešte vám, vás poprosím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Hlasovanie, vás poprosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:41 - 17:42 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pri tom názvosloví, pri tej samotnej terminológii, viete, tam bolo viacero tých názvov, ktoré nám Európska komisia poskytla. A mne doslova akože vadí alebo tej sesterskej obce, lebo to, tej, tým profesionálnom v tom ošetrovateľstve, že prečo sa nevyužili názvy ako sesterský asistent, napríklad ošetrujúci asistent. Prečo tam musí byť to slovíčko sestra? Pretože naozaj je to veľký problém a ja vysvetlím potom aj v záverečnom slove, že čoho sa teda obáva tá obec. To nie je o ješitnosti, skutočne je to o tom, že tá profesia, za ňou musíme niečo vidieť. Takisto by sa to nepáčilo lekárom, ako by sa to nepáčilo učiteľom, ako by sa to nepáčilo inžinierom alebo komukoľvek, ktorý za tým svojím profesijným titulom vidí niekoho, kto musí splniť adekvátne podmienky. Preto je to taký problém, aký je.
A keď hovoríme o obidvoch pozmeňujúcich návrhoch, tak v prípade toto pozmeňujúceho návrhu, ktorého ste spomínali, tak tam sa práveže odvolávate na to, že neboli oslovené tie stavovské organizácie alebo tie profesionálne organizácie. A tu tiež neboli a v podstate sa to prijalo akože. Je to taký nefér prístup, že na jednej strane nám, čo nám vyhovuje, tak to podporíme, ale na druhej strane, čo nám nevyhovuje, ak to prezentuje niekto iný, tak proste to akože neakceptujeme. Tak to iba čisto z takého pohľadu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 16:47 - 16:48 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické pripomienky. Pán poslanec Kočiš, to, že nerozumiete, ja vás chápem, lebo fakt tomu nerozumiete, tak prosím vás pekne, skúste sa aj nevyjadrovať ku tomu, keď tomu nerozumiete.
Nemôžete poukazovať na to, že som urážala stredné zdravotnícke školy, pretože vôbec som nikoho neurážala. A otázka, kto bude ošetrovať tých pacientov, ako ste hovorili, je presne namieste, pretože týmto, že my vlastne vytvárame chaos v tomto systéme a že nemáme dlhodobo, dlhodobo vyriešený systém, ako máme mať zapracovaných týchto pracovníkov, ktoré obrovsky potrebujeme, potrebujeme, takže nehovorte o tom, že tu urážam stredné zdravotnícke školy.
Pán poslanec Urban, vy ako lekár máte problém s tým, že sa vyjadruje, že nemáme problém zo strednej, so strednými zdravotníckymi pracovníkom, že obrovský počet ich prišiel do praxe. Vy ako pracovník, že vlastne títo zdravotnícki asistenti - praktické sestry alebo praktické sestry, obrovský počet teda ich, áno, to ste povedali, že máme ich obrovský počet a v podstate ich nemáme v praxi. (Reakcia z pléna.) Nie, máme ich obrovský počet.
A aby som tu nezavádzala, keď bude niekto urážať, alebo že sa hádame. Ako kto sa tu háda? Ja som tu citovala stanoviská hlavných odborníkov, odborníčky pre ošetrovateľstvo Slovenskej republiky a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pán kolega Blcháč, to je preto, že to je pôrodná asistentka, tá skratka, takže o tomto to je, že vlastne nerešpektujeme ich názor, ktorý zastrešujú 30-tisíc sestier, 30-tisíc sestier na Slovensku.
Takže ak je to stavovská organizácia zriadená štátom, tak asi by mala mať aj ten rešpekt.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 16:25 - 16:40 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Takže môžem, hej, čítať? Dobre. Takže nemám 30 minút za klub, ale môžem čítať neobmedzene. Tak ďakujem.
Účelom premenovania povolania zdravotníckych asistentov na praktické sestry - asistentov je len klamaním pacienta, ktorý sa v označení zdravotníckych pracovníkov orientuje len veľmi ťažko, avšak pojem sestra mu je dlhodobo známy. Bude sa preto mylne domnievať, že mu zdravotnú starostlivosť poskytuje sestra, pričom to bude menej kvalifikovaný zdravotnícky asistent. Zároveň upozorňujeme na potrebu jednoznačného rozlíšenia právomoci na vykonávané činnosti v závislosti od dosiahnutého vzdelania, teda zjednodušene povedané, je vylúčené, aby boli kompetencie sestier a zdravotníckych asistentov, praktických sestier totožné alebo takmer totožné. Činnosti sestier môžu aj po navrhovanej zmene zákona č. 578/2004 Z. z. budú môcť ďalej vykonávať len sestry, v žiadnom prípade nie praktické sestry. Tieto budú oprávnené vykonávať len tie činnosti, ktoré sú aktuálne zverejnené vyhláškou č. 321/2005 Z. z. zdravotníckym asistentom. Tieto kompetencie pokladáme za neprimerané rozsiahle zrejme v rozpore so smernicou.
Tu si dovoľujeme poukázať, že napr. dve činnosti zverené v Českej republike zdravotníckym asistentom, podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie a odoberanie žilovej krvi boli v Českej republike posúdené ako také, ktoré nemôže vykonávať zdravotnícky asistent práve pre rozpor so smernicou č. 2005/36/ES. Stanovisko právnikov Úradu vlády Českej republiky, ktorý na túto skutočnosť poukázali, napriek tomu ostali vo vyhláške zachované. U nás sú tieto činnosti tiež v rozpore so smernicou už zverené zdravotníckemu asistentovi. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako orgán záujmovej samosprávy však nebude mať žiaden dosah na kvalitu výkonu tohto povolania vzhľadom k tomu, že zdravotnícki asistenti nie sú a nemôžu byť členmi tejto komory.
V dôsledku nekvalitného výkonu tohto povolania praktickými sestrami môžeme vytvárať nesprávnu predstavu pacienta o nekvalitnom výkone regulovaného povolania sestier. Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktických sestier - asistentov, ktorú nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách Európskej únie, teda zostanú pracovať na Slovensku, je mylný. Absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov fakúlt ošetrovateľstva práve s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejším ekonomickým sociálnymi podmienkami. Udržať ich v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku bude možné len s vytvorením konkurenčných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie. Celkovo je táto terminológia len mätúca a nepredstavuje žiadne - a to ani len minimálne - riešenie nedostatku sestier.
Z predloženého návrhu zákona nie je nijako zrejmé, akým spôsobom má táto úprava riešiť nedostatok sestier. Zmena zaužívanej terminológie v žiadnom prípade nie je spôsobilá nedostatok sestier nijako ovplyvniť. Z výskumov organizovaného komorou je zrejmé, že príčinou nezáujmu mladých ľudí o výkon mimoriadne náročnej profesie sestry je spôsobený jej nedocením, a to nielen v zmysle peňažnom pri odmeňovaní, ale aj sociálnom, napríklad prístup k sestre ako k rešpektovanému zdravotníckemu pracovníkovi zo strany ostatných zdravotníckych povolaní vrátane lekárskych, ako aj zo strany pacienta.
Toľko zo správy Slovenskej komory sestier, ktorú som mala teda možnosť tu prečítať nielen ako poslanec Národnej rady, ale aj ako členka tejto komory, pretože sa hrdo hlásim k povolaniu sestra.
Predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizácií v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758).
V predchádzajúcom výstupe som od... svoje odôvodnenie predniesla v dostatočnom rozsahu, a preto už len z odôvodnenia poviem v krátkosti.
Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice. Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou upozornil Slovenskú republiku, že porušuje smernice.
A teraz vám prečítam pozmeňujúci návrh tak, ako ho navrhujem.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 76 a v § 102ao vypúšťajú odseky 3 a 4.
To je celý pozmeňujúci návrh.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:06 - 16:40 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k tomuto návrhu zákona si dovoľujem predniesť aj stanovisko hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, pretože prvý bod tohto vládneho návrhu obsahuje zmenu názvoslovia zdravotníckeho asistenta na pozíciu praktická sestra alebo na názvoslovie praktická sestra - asistent, ktoré vyvoláva v ošetrovateľskej obci veľké rozhorčenie a aj rozhorčenie odborníkov, preto si dovoľujem predniesť a prečítať túto správu.
Teraz citujem vlastne správu hlavného odborníka pre ošetrovateľstvo a podotýkam, je to odborníčka pani PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková.
S hlbokým znepokojením a s rozhorčením zaznamenávame opätovné snahy politikov o rýchle a doslova až skratové premenovanie povolania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent, preto dovoľte, aby som vám predložila niektoré skutočnosti súvisiace s výkonom povolania sestry a s ošetrovateľstvom.
Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice 2005/36/ES s dôrazom na čl. 31 a 2013/55/ES do svojej legislatívy a tým aj do praxe. Slovenskí občania, pacienti, voliči očakávajú, že aj v záležitostiach týkajúcich sa ich zdravia, životov budú prijímané rozhodnutia, ktoré sú stavené na odbornosti. V súvislosti spôsobom, so spôsobom riešenia nedostatku sestier a nahrádzaním sestiersk... nahrádzaním sestier pracovníkmi, ktoré nemajú adekvátne vzdelanie sestry, v roku 2018 zdravotnícki asistenti boli premenované na praktické sestry.
Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou porušenie č. 2018/2304 zaslanou z Bruselu 25. januára 2019 upozornil Slovenskú republiku, že v súlade s čl. 32 ods. 3 smernice 2005/36/ES odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia a zahŕňa aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej prípravy. Hoci sa zdá, že dĺžka odbornej prípravy sestry podľa transpozičných ustanovení bodu D a A prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov spĺňa požiadavku čl. 31 ods. 3 odborná príprava praktickej sestry, zjavne nie je v súlade so smernicou, pretože pozostáva zo sekundárnej odbornej prípravy zdravotníckeho asistenta, bod T prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Európska komisia žiadala odstrániť tento nedostatok v roku 2020 už pod hrozbou sankcií vrátane vysokej pokuty. Európska komisia upozorňuje, že ak si členské štáty vytvárajú neregulované povolania, tak ich treba zvážiť z hľadiska funkčnosti vnútorného trhu. Európska komisia upozorňuje, ak sú názvy povolaní sestra a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácou trhu. Európska komisia sa vyjadruje, že slovenské orgány majú právo pokúsiť sa zatraktívniť určité povolanie, to však nemôže byť na úkor ohrozenia funkčnosti vnútorného trhu, pokiaľ ide o povolania harmonizované na úrovni Európskej únie.
Európska komisia poukazuje aj na hlavné činnosti zdravotníckeho asistenta, v tom čase praktickej sestry, ktoré sú veľmi podobné s činnosťami sestry, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín, a tiež poukazuje na to, že v bode 5.2.2 prílohy smernice 2005/36/Európskej smernice, ES, teda, pardon, pre Slovenskú republiku v rámci ošetrovateľstva sa uvádzajú tri diplomy rôznej úrovne, ktorých držitelia majú právo používať používať titul sestra, t. j. sestra s odbornou prípravou 4 600 hodín v zmysle smernice 2005/36/ES.
Generálny tajomník Európskej federácie sestier sa vyjadril k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, ktoré bolo zrealizované bez ohľadu na názor sestier a bez zmeny študijných osnov na Slovensku, takto: „Toto úplne odporuje právu Európskej únie a najmä čl. 31 smernice 2013/55/EU. Toto nedodržiavanie smernice EÚ bude mať vážne právne dôsledky a začne sa konanie o porušení práva na Slovensku. Tieto zmeny ohrozujú celý systém zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť pacienta, ako aj kvalitnú starostlivosť.“
Slovenské orgány vo svojej odpovedi na formálnu výzvu z 23. mája 2019 informovali Európsku komisiu, že budú pripravení zvážiť zavedenie názvu povolania odporúčaného Európskou komisiou, aby sa minimalizovala zámena v súvislosti s povolaním praktickej sestry a tiež odbornou činnosťou sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť. Tento záväzok sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v roku 2020. Následne zákonom Národnej rady č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. 1. 2021 podľa požiadaviek Európskej komisie zmenilo pomenovanie - povolanie praktická sestra na zdravotnícky asistent. Presnejšie, povolaniu zdravotnícky asistent sa naspäť vracia jeho pomenovanie.
Znova však je na Slovensku snaha legislatívne upraviť pomenovanie povolania zdravotnícky asistent na praktická sestra - asistent bez toho, aby o to žiadali samotní zdravotníci asistenti v praxi, a bez ohľadu na stanovisko Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ich zastupuje.
Odborníci v ošetrovateľstve na Slovensku, teda hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, krajské odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, stavovská organizácia sestier, odborné spoločnosti sekcie sestier, odborová organizácia sestier po zohľadnení všetkých aspektov vyjadrujú nesúhlas s pomenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent a odporúčajú ponechať pomenovanie zdravotnícky asistent, a to z niekoľkých dôvodov.
Pomenovanie sestra v názve praktická sestra - asistent evokuje mylnú predstavu, že zdravotnú starostlivosť poskytuje povolanie sestra, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín. Ide o profesionálny titul, ktorý majú právo používať iba tie osoby, ktoré splnili roky štúdia, školenia, práce a odhodlania. Odborná príprava povolania praktická sestra - asistent je odbornou prípravou súčasného zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín.
Po druhé. Po analýze situácie na Slovensku konštatujem, že tieto nejasnosti a zámena povolaní spôsobujú chaos nielen zo strany vnímaného zdravotníckymi pracovníkmi, ale spôsobuje hlavne situácie, kedy sa pacienti mylne domnievajú, že im starostlivosť poskytuje sestra adekvátne vzdelaná a kompetentná. Obdobne aj Európska komisia upozorňuje, že ak sú názvy povolaní sestry a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácom trhu.
Po tretie. So znižovaním vzdelania ošetrujúcich pracovníkov klesá bezpečnosť pacienta. Dokazujú to aj viaceré štúdie uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch v zahraničí.
Po štvrté. Opakované premenovávanie zdravotníckych asistentov samotní zdravotnícki asistenti, ako aj sestry vnímajú ako dehonestáciu ich povolaní, čo následne spôsobuje konflikty na pracoviskách a nijako neprispieva ku stabilizácii v zdravotníckych tímoch. Sestry s dĺžkou štúdia 4 600 hodín odbornej prípravy majú, pochopiteľne, výhrady voči tomu, aby iný zamestnanec s odbornou prípravou zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín by mali niesť v názve samotnom pomenovanie ich profesie.
Po piate. Ignorovanie stanovísk odborníkov vytvára neodborné rozhodnutia, ktoré podľa môjho názoru nie sú žiaduce a vedú do slepej uličky. Nesmieme dopustiť, aby rôzne záujmové, lobistické a možno rodinno-klientelistické skupiny prekrývali svojimi vplyvnými, vplyvmi stanoviská nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve.
Zhoda nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve je na tom, že najvhodnejšou cestou je ponechanie pomenovania zdravotnícky asistent. Pomenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent je v kolízii s pomenovaním sestry najvyššej kategórie v zahraničí, praktickou sestrou, nurse practitioner, ktorá je sestra s pokročilou praxou, vysokoškolsky vzdelaná druhého stupňa s praxou a špecializáciou. Má najvyššie kompetencie. Venuje sa predovšetkým podpore a udržiavaniu zdravia prostredníctvom diagnostiky a liečby akútnych ochorení a chronických ochorení vrátane preskripcie niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok. Venuje sa úlohám v prevencii vrátane edukácie s cieľom zefektívniť zdravotnú starostlivosť vrátane jej vyššej dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti.
Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent by bolo aj proti odporúčaniu Európskej federácie sestier pre najvhodnejší model ošetrovania, ktorý sme implementovali aj do našej legislatívy. Začneme od tej najnižšej rady a to je zdravotnícky asistent, potom je registrovaná sestra, potom je sestra špecialistka, sestra s pokročilou praxou je vlastne najvyšší stupeň. Máme tu model štvorstupňového ošetrovania.
Ošetrovateľstvo ako veda má svojich odborníkov v teórii, v praxi, vo výskume, ktorí nezasahujú do iných odborov. Nevyjadrujú sa ani k odbornej príprave iných povolaní. Našou snahou je presadiť do praxe odporúčania medzinárodných autorít a organizácií, ktoré na základe výskumov a odporúčaní, obdobne ako je to v medicínskych odboroch. Vzájomná úcta a rešpektovanie sa navzájom je najlepšia cesta nielen k dobrým vzťahom na pracovisku, ale i k tomu, aby sa pracovníci necítili dehonestovaní a ostali nám v systéme.
Zamýšľané kroky premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent neprispievajú ku stabilizácii sestier. Príčiny nedostatku sestier sú predovšetkým v ich nedostatočnom mzdovom ohodnotení a nevhodné pracovné podmienky vrátane ťažkého bossingu pracovníkov, ktorí si často nesú nálepku nepohodlných, neraz nesúcich pomenovanie škodná len preto, že chcú bezpečnosť pre pacienta a personál, a preto, že poukazujú na nedostatky.
Ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vychádzam zo štatútu hlavných odborníkov a krajských odborníkov ministerstva zdravotníctva, kde je ukotvené, že úlohou týchto nezávislých odborníkov je aj podieľanie sa na vypracovávaní podkladov na prebratie príslušných legislatívnych noriem Európskej únie do legislatívy Slovenskej republiky, podieľanie sa na riešení a plnení úloh vyplývajúcich z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií, ktoré už roky aktívne opakovane predkladáme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky i poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom odbornej obce v ošetrovateľstve v žiadnom prípade nie je znižovať hodnotu iného povolania, ktoré v praxi veľmi potrebujeme, avšak tisíce sestier, ktoré tvrdo pracujú na svojom vzdelávaní, ktoré na seba preberajú veľkú časť zodpovednosti za životy našich pacientov, vnímajú neustále snahy o zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent s veľkým rozčarovaním. Hľadajme zdroje na stabilizáciu sestier. Neupierajme občanom práva občanov Európskej únie, mladí ľudia si ich dobre uvedomujú. A neponúkajme našim pacientom, občanom znižujúcu sa kvalitu zdravotnej starostlivosti cestou povolaní, ktoré nemajú požadované vzdelanie sestier, a cestou ďalšej destabilizácie sestier.
V demokratickej krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, by nemalo dochádzať k tomu, aby sa menili podmienky a zákony na základe politickej objednávky alebo lobistických snáh bez toho, aby sa viedol dialóg s odborníkmi. Bohužiaľ, vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo sa to pod bývalým vedením dialo takmer pravidelne, preto vás prosíme, aby sa Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo nedopúšťal podobných chýb iba preto, že sa stredné zdravotnícke školy neprepli do nového módu a neustále lobujú za to, aby mohli vzdelávať akékoľvek sestry, nakoľko to vnímajú ako svoju prestíž napriek tomu, že prax potrebuje zdravotníckych asistentov tak, ako ich majú v celej Európskej únii.
Rovnako verím, že sa svojím pôsobením nebudete podieľať na tom chaose a že Slovensko nebude svetovým unikátom, ktoré bude mať popri praktickej sestry - asistentovi, možno v budúcnosti aj praktického lekára - asistent, praktického zubára - asistent a tak ďalej a tak ďalej. Alebo praktického poslanca - asistent. Možno by následne došlo k tomu, že odborník vo všeobecnom lekárstve - praktický lekár by sa cítil dehonestujúco, lebo všetci asistenti by mali v názve povolania praktický. Presviedčanie spoločnosti, že pomenovanie povolania asistent je ponižujúce pomenovanie, zrejme k tomu smeruje. Aký ohlas zamýšľané kroky môžu mať v zahraničí, kde pomenovanie praktická sestra patrí sestre najvyššej kategórie v kategórii sestier, zatiaľ čo u nás to je a stále bude prvý stupeň vo štvorstupňovom ošetrovateľskom tíme?
Neviem predpokladať, ale budem podporovať riešenie tohto slovenského problému na Európskej únii. Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov, nízke mzdy, zlé pracovné podmienky, nie je riešením. Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú, prinášajú koncepčné riešenia základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok sestier na Slovensku je realitou a táto zmena by nepriniesla lepšie podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre sestry. Tiež upozorňujem na to, že legislatívne procesy i riešenie slovenskej legislatívy, ktorá je v rozpore so smernicami Európskej únie na európskej úrovni, je za peniaze slovenských daňových poplatníkov.
S úctou PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo.
Toľko z listu hlavného odborníka k premenovávaniu alebo zmene terminológii zdravotníckeho asistenta.
Keďže zdravotníckeho asistenta teraz po novom, ktorý by sa mal volať praktická sestra - asistent, teda s pomlčkou, zastupuje ako stavovská organizácia medicínsko-technická komora, medicínsko-technická komora týchto zamestnancov, a tí nepožiadali naozaj o zmenu názvoslovia, ale sestry zastupuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Je to stavovská organizácia, ktorá je zriadená v súlade s platnou legislatívou, zastrešuje viac ako 30-tisíc sestier a chcela by som tu odprezentovať takisto aj toto stanovisko, pretože sestry nikdy nemali možnosť vystúpiť v pléne ani v minulosti, keď sa diali vážne veci a keď sa poukazovalo na obrovské nedostatky sestier a na to, že nám hrozí devalvačný systém v zdravotníctve, ktorý sa teraz naplno odhalil vo svojej kráse.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek... čítam zo stanovisku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len SKSaPA), týmto v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá nasledovné pripomienky - toto sú výňatky vlastne z medzirezortného pripomienkového konania - k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zverený, zverejnený na portáli právnych prepisov pod číslom legislatívneho procesu LP 2021/497. Pripomienka k bodu č. 1, podľa ktorého vás ustanovenie § 27 ods. 1 písm. t) ods. 6 a 9 a § 79 ods. 1 písm. bh) sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra - asistent“. Pripomienka je zásadná. Návrh - sa slová „zdravotnícky asistent“ ponechávajú, a teda návrh zákona v tejto časti navrhujeme stiahnuť. Odôvodnenie: Návrhová právna úprava je vypracovaná bez účasti stavovskej organizácie zdravotníckych asistentov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, pričom oni sami ani o túto zmenu nikdy nežiadali.
Podobne je vypracované v rozpore s programovým vyhlásením vlády, kde sa vláda zaviazala vrátiť späť pomenovanie praktická sestra na terajší stav zdravotnícky asistent. K príprave zmeny neboli prizvaní ani zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, do ktorých kompetencií priamo zasahuje, ani zástupcovia vysokoškolských vzdelávateľov v ošetrovateľstve. Navrhovaná právna úprava je v rozpore so smernicou Európskej únie. Navrhovanie označenie praktická sestra - asistent je označenie, ktoré je mätúce predovšetkým pre samotného pacienta, teda ústredný subjekt záujmu v právnych vzťahoch upravených zákonom č. 578/2004 Z. z., mätúci je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie praktická sestra, čo u neho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou, a na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať. Návrh Asociácie stredných zdravotníckych škôl sa opiera o právnu úpravu v Spojených štátoch amerických a výraz licencovaná praktická sestra, licenced practical nurse, je podrobné, ako... je potrebné ako inkompatibilný s právnou úpravou postavenia sestier a zdravotníckych asistentov na Slovensku odmietnuť. Táto právna úprava bola selektívna, selektívne a z neznámych dôvodov účelovo zvolená. Slovenská komora podotýka, že aj v Spojených štátoch amerických sa používa certifikovaná, certifikovaný, cerftified assistent, hej, akože vlastne ako asistent certifikovaných sestier, ako sesterský asistent v preklade, ktorý je označením pre osobu s nižšou kvalifikáciou ako licencovaná praktická sestra. V Belgicku sa napríklad obdoba pojmu praktická sestra používa ako označenie pre sestru, ktorá svojou kvalifikáciou spĺňa požiadavky ustanovené v čl. 31 smernice 2005/36/ES. Slovenská komora si však dovoľuje poukázať na návrh Európskej federácie sestier vychádzajúcich z poznatkov modernej ošetrovateľskej vedy v Európe. EFN odporúča model štyri... štvorstupňového ošetrovateľstva, ošetrovania Matrix 3+1, ktorý neporušuje smernicu Európskej únie a bol vytvorený na základe praxe založenej na dôkazoch. V uvedenom modeli sú tri kategórie sestier, kategórie všeobecná sestra, alebo teda registrovaná sestra, po druhé je kategória sestra špecialistka, tretia kategória je sestra s pokročilou praxou. Argumentácia, podľa ktorej sa zmena označenia zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistenta, teda pomlčka asistenta, má preniesť vyšší záujem o štúdiu tohto odboru, sa opiera o nepreukázané tvrdenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl o tom, že práve táto skúsenosť alebo skutočnosť zvýšila počet študentov o 50 %. Nejde pri tom podľa o... nejde, v zátvorke je, že vlastne nejedná sa o prítomnosť podľa predložených analýz o 50 % zvýšeného počtu študentov, ale o iba 39 % zvýšenia záujmu o štúdium. Nie je to nárast študentov, ale záujmu o štúdium, čo je veľký rozdiel, pretože záujem žiakov podať si prihlášku ešte neznamená, že budú úspešní na prijímacích pohovoroch, resp. že na štúdium aj nastúpia, preto je pre objektivitu dôležité zistiť, koľko študentov na stredných zdravotníckych školách v skutočnosti aj nastúpilo na štúdium.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ani žiaden iný subjekt nepozná metodiku ani spôsob, akým asociácia dospela k tomuto záveru, a má zároveň dôvodné pochybnosti o jeho objektivite. K záujmu o štúdium na stredných zdravotníckych školách určiče, pardon (povedané so smiechom), určite nepovedie označenie zdravotnícky, zdravotníckeho povolania, ale jeho prestíž, mzdové podmienky, atraktivita pracovného prostredia, možnosť osobného rastu, kvalifikácie, priestor pre realizáciu osobného a rodinného života a mnohé iné. Moderné prístupy v odboroch ľudských zdrojov môžu jednoducho objasniť príčiny nezáujmu o výkon tohto povolania.
Vzhľadom na krátky čas nemôžem úplne prečítať celé znenie pripomienok Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ako spravodajkyňa máte neobmedzený čas, pani poslankyňa.
Skryt prepis