Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2020 o 16:40 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:40 - 16:42 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, skutočne ten návrh, ktorý predkladá pán minister vnútra, je čisto kvôli tomu, aby sa sfunkčnila vlastne samospráva. Tým pádom my musíme sa postaviť ku tomu zodpovedne bez emócií, je tento návrh naozaj čisto zašpecifikovaný iba na mimoriadne obdobie a s mimoriadnymi opatreniami. Ja takisto som zdravotník a som aj starosta obce a viem sama, že nesúhlasím s tým, že aby nebola prizývaná verejnosť. Ale, bohužiaľ, v týchto časoch musíme v podstate sa my všetci tu dohodnúť, čo je dôležitejšie.
Máme návrhy naozaj ku tomu takisto, ako aj vy všetci ostatní, že v podstate oklieštiť tie zastupiteľstvá, aby sa neprejednávali také zásadné otázky ako odpredaj majetku, alebo aby proste naozaj sa neriešili veci nadštandardné a za zatvorenými dverami bez prítomnosti verejnosti, ale naozaj na ten najnutnejší chod obce, aby bol tento inštitút možný využívať, si myslím, že je úplne legitímne. A naozaj by sme mohli potom možno navrhnúť aj také opatrenia, keby náhodou zastupiteľstvo alebo teda starosta obce, alebo primátor toto obdobie núdze a krízy zneužil v nejakom takom, by som povedala, akože čudnom zmysle, tak tam môžeme zase potom vyvodiť nejaké dôsledky. Ale neberme tento návrh, ako keby sme popierali demokraciu. Práveže naopak, pozrime sa na to, ako sfunkčniť bez akýchkoľvek dopadov vlastne tú samosprávu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2020 17:13 - 17:19 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo, boli 2 neplatné.
Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jaroslava Karahutu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie hlasovalo za 122 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Jaroslav Karahuta. (Potlesk.)
O výsledku (Zápisnica o výsledku, pozn. red.) tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Juraja Blanára za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 122 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Juraj Blanár. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jany Cigánikovej za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo hlasovalo za 106 poslancov, proti 33 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom priadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolená Jana Cigániková. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ľuboša Blahu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny hlasovalo za 55 poslancov, proti 84 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený Ľuboš Blaha. (Potlesk.)
Skryt prepis