Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.2.2023 o 12:03 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2023 12:03 - 12:05 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Viskupič, preto som sa tak s takým zvláštnym možnože výrazom tváre usmiala na tú korupciu, pretože naozaj, tak ako povedal aj predkladateľ tohto návrhu, vidíš v tom stále len niečo, čo tam nie je. Proste opäť ten váš povestný cirkus pred niečím, čo tam ani nie je. Nehľadáme to dobré, hľadáme len to zlé, lebo naozaj to nie je váš návrh. Práveže naopak.
Keď si zoberiete predchádzajúce hlasovanie. Riešime tu korupciu. Vy nepodporíte zákon pre oznamovateľov protikorupčnej teda agendy alebo činnosti, alebo proste takejto, takejto veci, ktorá je základom kvôli korupcii, proti korupcii, ale tu budete riešiť zase niečo imaginárne typu áno, môže sa to zneužívať korupčne, že keď to bude nejaká cenina alebo nejaký papier. Proste úplne akože nehodné až predsedu finančného výboru.
Skôr sa potom ešte chcem ozvať ďalej aj ku kolegovi Vetrákovi, ktorý pôjde do rozpravy, pretože vo faktickej nestihnem tú korupciu, ktorá sa deje napríklad s účasťou. A malo by nám všetkým záležať na tom, ako sa robí vlastne účasť vo voľbách. Mnohí obyvatelia zisťujú, že boli na voľbách akože, ale v skutočnosti tam neboli. Práve preto toto by bol aj jeden z mechanizmov, že si to môžu overiť, či s ich hlasom sa niekde nekupčí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2023 11:43 - 11:44 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Vašečka, krásnym spôsobom si vstúpil do rozpravy, pretože máš to umožnené a otvoril si naozaj aj tú možnosť nám reagovať prostredníctvom tvojej rozpravy na kolegov zo SaS, ktorí aj v predchádzajúcej, v predchádzajúcich minútach reagovali na to, čo môžeme a čo nemôžeme, zákazy a príkazy, a tak isto napríklad kolegyňa, ktorá rozprávala o tom, že je nekorektné sa rozprávať o nejakom kolegovi, ktorý tu nie je. No tak buď to majú kolegovia Alzheimera alebo retrográdnu amnéziu. Nejdem sa už ďalej ku tomu vyjadrovať, pretože ctím tu trošku aj kultúru.
Zákazy. Zákazy sú pozitívne a negatívne. Pozitívne zákazy sú zákazy, ktorými spôsobujeme pozitívne dopady, napríklad zákaz fajčenia. Keby sme nezakázali fajčiť, okolie, ktoré je v podstate nevinné, spôsobuje im rôzne ochorenie, tak v podstate dovoľme záka... dovoľme všetkým fajčiť, dovoľme aj malým deťom, dovoľme. Čo tým spôsobíme? Ochorenie, zánik spoločnosti, budem už expresívna naozaj, to nejdem do takýchto detailov. Sú zákazy, ktoré sú negatívne. Áno, ktoré zakazujú, napríklad obmedzujú slobodu, slobodu prejavu a tie vytvárajú odpor. Ale pozitívne zákazy sú na prospech celej spoločnosti a myslím si, že keď zakážeme nedeľný predaj, bude to mať pre spoločnosť len prospech. A preto sme tu. Pre občanov a pre prospech tejto spoločnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2023 11:20 - 11:22 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Odznelo tu už veľmi veľa pripomienok, naozaj z toho cítiť také to politikárčenie, kde sa politici vyjadrujú ku tomu, že či, áno, otvorené, zatvorené nedele. Keby sme tu možnože mali ten exaktný prieskum typu spotrebiteľ verzus zamestnanec alebo zamestnávateľ a ako vnímame tie jednotlivé aspekty, tak by sme možno teda sa vedeli skutočne vyjadrovať exaktne. Toto tu je čisto politikárčenie a presadzovanie si toho svojho.
Ja som určite za to, aby v nedele boli zatvorené už len z toho titulu, že som vyše dvadsať rokov pracovala v nepretržitej prevádzke, kde som to svoje povolanie praktizovala, lebo to bolo nevyhnutné. Soboty a nedele sú víkendové. Nedele by mali byť prirodzeným oddychom po šesťdňovom pracovnom týždni, naozaj pracovnom, už len čisto z toho psycho-biologického hľadiska. Naozaj, nenúťme tých ľudí, aby sa stávali otrokom konzumu, otrokom spotrebiteľského statusu, ekonómie, proste o tomto by to nemalo byť. A keďže sme tu zákonodarci, tak hlasujme podľa toho, aký mandát nám dali títo občania. A pokiaľ občania chcú, aby soboty, nedele boli zatvorené, tak sa ku tomu, nie soboty, teda pardon, nedele, tie víkendy, aby to nebolo len o tej otrockej práci, aby to bolo aj o tom, že naozaj tie peniaze, ktoré si dokážu zarobiť v tých šiestich pracovných dňoch, aj keď už sa hovorilo o sobote, že to je nejaký taký pracovný pokoj, kedysi, tak im to dajme tú možnosť a ja určite sa prikláňam ku tomu, aby nedeľa bola dňom oddychu a pokoja.
Skryt prepis
 

7.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (tlač 1112).
Predložený návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny súhlasil s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Návrh spoločnej správy v časti IV obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, tlač 1112, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa v bodoch 1, 2, 4, 6, 7, 9 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. A v bodoch 3, 5, 8 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 178 zo 6. decembra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, prosím vás, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2022 18:41 - 18:41 hod.

Monika Kavecká
Ďakujem veľmi pekne. Prosím do záznamu uviesť, v čísle hlasovania 130, č. parlamentnej tlače 1315, som sa chcela zdržať, vykázalo ma "za".
Skryt prepis
 

30.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Monika Kavecká
Pán poslanec Suja, neviem, či vôbec by som mala na vás reagovať. Pretože tieto vaše vyjadrenia opäť len tú nenávisť podnecujú. Kričať a vrieskať a rozoštvávať je v podstate vaša parketa. Takže, bohužiaľ, škoda slov.
Skryt prepis
 

30.11.2022 16:25 - 16:25 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, obraciam sa na vás, milí kolegovia z koalície, viete veľmi dobre, ako sme prežívali tú situáciu v zdravotníctve od začiatku, keď sme prišli do tohto inštitútu, do Národnej rady. Dostali sme do vienka covid a ja tu opäť spomeniem súčasného ministra financií, ktorého v podstate opozícia nenávidí, útočí naňho (reakcia z pléna), ale mali by mu byť vďační, pretože si robia na ňom piár. Ja ho vnímam ako človeka, ktorý sa postavil pred nás a povedal v roku 2020, urobím všetko preto, aby v tejto krajine ľudia nezomierali. Nebudem sa pozerať na peniaze, ale urobím všetko preto, aby ľudia nezomierali. A toto je možno chyba ministra financií, že má cit. Mnohí mu to vyčítajú a robia z neho blázna. Mnohokrát možno aj ja s ním nesúhlasím, ale jedno, čo mi vadí najviac, a to hovorím vám, milí kolegovia, kolegovia z koalície, kolegovia z nášho klubu, si zoberte ako opozícia kričí, ako kričí, aký je minister neschopný, nemožný, aký je amatér, ako nič nevie, ale keď príde na lámanie chleba, tak za svoje politické preferencie by zapredali všetko. Aj ten rozpočet, ktorý nechcú schváliť, a nechcú dopriať tým ľuďom pomoc a záchranu životov, lebo však oni potrebujú preferencie, čím horšie, tým lepšie v tejto krajine. Pretože ja sa môžem dostať na výslnie, ja tu môžem kričať, ziapať, vrieskať, veď my to dokážeme takisto. Čo to pomôže? Čo to pomôže?
Takisto v prípade sestier, nebudú sestry všetky spokojné, pretože za to svoje náročné povolanie nebudú nikdy spokojné, ale čo si treba vážiť a ctiť na nich, že tie obetavé zdravotnícke pracovníčky v povolaní sestra ostávajú pri tých pacientoch, lebo majú ten cit, majú to poslanie. Je to veľká vďaka, ale z tej vďaky sa nikto nenaje. Nenaje, nikto nezabezpečí školu svojim deťom, nikto nezabezpečí svoje potreby od elektrickej energie cez náklady na prácu a život. Ale to by sme mohli hovoriť o každom jednom povolaní. Mne je ťažko rozprávať z tohto pultu, keď v spoločnosti panuje názor, poslanec Národnej rady – triedny nepriateľ, lebo ten má plat najväčší na svete. Poslanec Národnej rady má ten plat za svoju prácu. A ten poslanec Národnej rady, ktorý naozaj išiel sem preto, aby pomáhal ľuďom a tejto krajine a má ten cit, tak to prežíva aj srdcom a naozaj mnohokrát si aj ubližuje. Berte to aj takto, prosím, vážená spoločnosť, verejnosť. Nie sú tu len bezcitní ľudia.
A keď sme narážali na to, že ideme teraz preplácať lekárov, toto všetko a sestry by sme im mali dať takisto, sa mohlo diať desať rokov. A možno sa otočím aj teraz na tú ľavú stranu, kde ste boli doteraz? Kto kedy tu vystúpil a proste sa bil za tých zdravotníkov. Kto? Vy ste teraz múdri, keď už sme stratili desať rokov? Desať rokov sme stratili našich zdravotníckych pracovníkov, pretože sme ich nedokázali namotivovať. A teraz v tých najťažších dobách po covide, pri vojne na Ukrajine a energetických krízach viníme niekoho, kto sa to snaží dať do poriadku? (Ruch v sále.) Viníme niekoho, kto naozaj hľadá finančné prostriedky, lebo sa na tom výborne vytĺkajú politické body? Nechcela som byť až takáto osobná, ani takáto politická, ale nedá mi to, aby niekto bez hanby si obtieral svoje ústa o tých ľudí, ktorí sa snažia nájsť riešenia. A bude tu vykríkať a ziapať o nezmyselnostiach.
Ja mám to morálne právo sa vyjadrovať k zdravotníkom, pretože naozaj 23 rokov som pracovala v nepretržitej prevádzke. Skutočne mi mnohokrát pod rukami zomierali ľudia. Je to neovplyvniteľné. Za toto si tí zdravotníci zaslúžia tie peniaze, za toto, pretože oni naozaj majú takú tú ťažkú prácu, pretože to potom nosia so sebou domov a psychicky to aj prežívajú. Je to tak. Ja nechcem, aby sa v našej zdravotníckej spoločnosti vytvárala nevraživosť. Dosť, že spoločnosť rozdeľujú politici, extrémisti, krikľúni, ale v našej zdravotníckej spoločnosti medzi mojimi kolegami, kolegyňami, ja vás prosím, nezáviďme si. A podporujme sa navzájom, aj keď tá krivda naozaj je najvyššia v profesii sestra a pôrodná asistentka. Sme desať rokov poukazovali na to, že nás nebude. Desať rokov sme protestovali, snažili sme sa, organizovali sme sa, riešili sme veci, dávali sme rôzne návrhy, stretávali sme sa na ministerstvách. Všetko na úkor svojho voľného času. Všetky naše funkcie sú čestné, bez finančného nároku. Ja ďakujem z tohto miesta aj svojim kolegyniam, ktoré desať rokov bojujú o zlepšenie pracovných podmienok sestier, ktoré pracujú v tých nemocniciach aj v ambulanciách, aj keď tam nemáme možnože dosah, alebo v tých nemocniciach, kde majú byť tie ústavy život zachraňujúce.
A je mi veľmi ľúto, keď sa takáto téma politizuje na to, aby sa vytvárala ešte väčšia nevraživosť v spoločnosti. Je mi to veľmi ľúto a veľmi ľúto je mi aj mojich kolegýň, ktoré už dlho čakajú na to, aby sa im naozaj zlepšili tie podmienky. A viete, ony nechcú ani tak enormne narásť platy, ale chcú svoje kolegyne, aby im prišli, aby sme ich namotivovali. A to je presne tá chyba tých desiatich rokov spätne, ktoré už nevrátime. Lebo my tie kolegyne tu nemáme. A to je tá vec, ktorá bolí, a preto by sa mali aj kolegovia z opozície, tí, ktorí mohli vtedy riešiť túto situáciu a neurobili nič, iba sa prizerali. Lebo to vtedy nebola téma, vtedy to bolo treba upratať pod koberec. Či si každý bude spytovať takto svedomie.
Preto som vďačná aj za to, že vieme nájsť peniaze, síce ťažko, ale vieme nájsť. Ja prečítam za chvíľu náš pozmeňujúci návrh, ktorý aspoň sčasti bude opravovať tieto krivdy, a z tohto miesta dúfam, že bude tá príležitosť, aby sme tie podmienky systematicky a do budúcna zlepšovali. Pretože keď príde akákoľvek vláda do tejto krajiny, tak jej prioritou musí byť zdravotníctvo, pretože tieto napáchané škody, ktoré sa tu stali, musia byť systematicky opravované. A už nikdy neurobme chybu, že každý jeden rok, prepáčte, budem ešte pozmeňujúci návrh hovoriť, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, vy ste nevyužili svoje vystúpenie na to, aby ste mohli povedať pozmeňujúci návrh. Je desať minút, vy ste ho mali avizovať.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som povedala, že prednesiem pozmeňujúci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ale mali ste ho zdôvodniť, aby ste potom mohli ho čítať. (Reakcie z pléna.) Pani poslankyňa.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Máme ho spoločný, takže keď už teda nie je, akože pán minister by otvoril rozpravu, ale dobre. Ďakujem veľmi pekne, takže možnože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Načo toto bolo dobré?

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Možnože ho odprezentuje v technickej podobe pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2022 15:55 - 15:56 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Už som myslela, že sa ani nedostanem k faktickej, ak by ste si tu teda tú diskusiu viedli trošku dlhšie, ale moja faktická ide k ministrovi financií. Po desiatich rokoch spätne prichádza teraz naozaj najvyššie navyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov. Ja na jednej strane som veľmi vďačná za každé jedno euro navyše pre zdravotníkov, pretože to do budúcna, do budúcna bude mať dobrý efekt. Malo sa to diať systematicky už spätne desať rokov. Teraz si uvedomme tú situáciu, že desať rokov nič a my ich už nedobehneme. My sme už stratili tých zdravotníkov a teraz, prosím vás, kolegovia, a budem to teda používať aj v rozprave, to, čo hovoril minister financií, že na jednej strane všetci chceme dať, áno, ale zahlasovať za rozpočet, to nie. Tak to je potom aká schizofrénia? Aké je to schizofrenické, že my chceme dať zdravotníckym pracovníkom a viníme ministra financií, že im to mal dať dávno, ale my sa tu vyhrážame všetci tým, že nezahlasujeme za rozpočet. Tak potom o čom to je? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 12:40 - 12:40 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som informovala Národnú radu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv, ktoré sa konalo 9. novembra 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Z 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za meno Róbert Dobrovodský hlasovalo za 81, proti 6, zdržalo sa hlasovania 43.
Po druhé. Meno Maroš Matiaško: hlasovalo za 13, hlasovalo proti 31, hlasovalo, zdržalo sa hlasovania 86.
Po tretie. Meno Marián Török: hlasovalo za 23, hlasovalo proti 23, zdržalo sa hlasovania 84.
Na voľbu verejného ochrancu práv je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za verejného ochrancu práv zvolený Róbert Dobrovodský.
Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len v krátkosti. Skutočne keď chceme byť teda argumentační a faktační, ja vás všetkých prosím kvôli tomu podporiť tento zákon, pretože jeden z argumentov je, že už jedna zdravotná súkromná poisťovňa napríklad ponúka takúto zdravotnú starostlivosť. A keďže chceme byť aj teda v trhovom mechanizme funkční, tak si myslím, že by to malo byť. Použili sme ďalší dôležitý faktor, a to je odsunutie splatnosti. Čiže poisťovne samé povedali, že áno, že to vedia zvládnuť, aby mali teda prechodné ustanovenie na to časové.
Čiže vôbec tam nevidím progrém, problém. Ak to je iba na báze subjektívneho takého posúdenia, že v podstate ja sa rozhodnem, že, že nie, len preto, že to nie je možno môj zákon alebo preto, nič s tým nesúhlasím, aby som si postavil hlavu. Tak bohužiaľ, vtedy to je, myslím si, že nesprávne. Pretože v iných prípadoch sa tu diali veci, kedy sme si postavili hlavu, urobili sme si mediálne tlačovky, samozrejme, výstupy, pretože, keď nám to vyhovuje, tak áno, a keď nám to nevyhovuje, nie.
Dúfam, že teda plénum naprieč politickým spektrom uzná tento zákon ako za zákon prospešný pre naše budúce rodičky, ale už aj čerstvé rodičky. A preto vás všetkých chcem poprosiť o podporu tohto zákonu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis