Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2020 o 11:18 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 11:18 - 11:20 hod.

Peter Osuský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na tému indikatívne hlasovanie len toľko, že, samozrejme, som sa ho zúčastnil. Bolo tajné, odovzdal som hlasy podľa svojej vôle a môžem všetkých bojovníkov za demokraciu z tejto kohorty, ktorá teraz tu vyučuje demokraciu, ubezpečiť, že budem aj hlasovať podľa svojej vôle, pretože nad všetkým, akokoľvek sa to členom kohorty nepáči, je slobodný mandát poslanca, ktorý podľa svojho vedomia a svedomia rozhoduje. Tým sa pridávam k tomu, čo tu zaznelo, že i keby referendum prešlo a bolo, tak nad výsledkom toho referenda je slobodná vôľa poslanca. To platí nadovšetko a nič už nad tým nie je, len Boh.
Pokiaľ ide o to či tajné, alebo verejné. Už roky rokúce stojím za tým, že som hlboko presvedčený, že moji voliči si prajú vedieť, koho im Peter Osuský vybral za generálneho prokurátora. Oni to chcú vedieť a majú právo, aby to vedeli.
A úplne posledné. Úvahy o tom, že sa bude prokurátor buď mstiť, alebo naopak pôjde mi po ruke, na rozdiel od vás, chlapci v SMER-e a v HLAS-e, ja sa príliš nebojím, že prídem do styku s prokuratúrou do konca svojho života.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 16:53 - 16:55 hod.

Peter Osuský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Samozrejme, ako jeden z ixtých spoluzakladateľov, niet pochýb, že tento zákon rád podporím, ale predsa, ako to tak život prináša, keď už je na stole, tak sa človek stretne s osudmi ľudí, ktorí nespadli akýmsi ani vlastnou vôľou prihlásením sa medzi veteránov, protikomunistického odboja a ktorí sedeli a trpeli, napr. ako som minule citoval vo vystúpení príbeh človeka, ktorý odsedel 17 rokov za pokus o opustenie republiky ako zbehnutý vojak. Samozrejme, medzitým už nie je medzi nami, jeho osud sa uzavrel, ale sú tu ďalší, ktorí utekali a dostali paragraf ako to, čomu sa v češtine hovorilo kopečkáři, ktorí chceli teda utiecť za kopečky, a nie z nich všetci sú zaradení medzi veteránov protikomunistického odboja a existujú, žijú tu medzi nami.
A pripusťme, že ľudia, ktorí chceli vykročiť za slobodou a potom sedeli vo väzení a boli perzekvovaní, sú vlastne tiež kategória, o ktorú by sme sa mali obzrieť, a ja tak, ako teraz s radosťou budem hlasovať za tento zákon, rád by som v budúcnosti predložil jeho malú novelu, ktorá ošetrí tie prípady, ktoré neboli ani Slánsky, ani Clementis, ani Gustáv Husák, teda nie komunisti, ktorí roztáčali zlo, ale ktorí spadli do komunistických žalárov a nebudú pokrytí s týmto zákonom, nie je ich, samozrejme, veľa, ale bude dobré, ak ani na nich v ďalšom kroku nezabudneme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:26 - 17:27 hod.

Peter Osuský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, ja mám pocit, že vy ste si vytvorili nejaký fiktívny problém a potom ste o tom kázali v zmysle, že nech tu sa nenavádza na vyhadzovanie potravín. Ja nemám pocit, že tento zákon má za cieľ zvýšiť stupeň vyhadzovania potravín. Inak aj keď som ako evanjelik váš mladší brat vo viere, tak aj ja som vyrástol v rodine a ostalo mi to 67 rokov pod kožou, že chlieb sa nevyhadzuje a v zásade potraviny nevyhadzujem.
Ale musím vám povedať, že aj keď nevyhadzujem potraviny, tak jednoducho to tak chodí, že keď sa oškrabú zemiaky, tak ostanú šupky. Tie sa jedli v Osvienčime, ale dneska ich ťažko niekomu s úspechom ponúkneš na zjedenie. Pravda je, že ostávajú šupky z banánov alebo mandarínok a dokonca kosti z kureniec, ale keďže nemáme psa ani v rodine, ani širšie, tak predstava, že budem v nedeľu po obede chodiť po bytoch v našom dome a ponúkať im kosti z kureniec, nemala by asi veľký efekt. Takže preto vám hovorím, že triedenie odpadu je triedenie odpadu a nie navádzanie na vyhadzovanie potravín, o ktorom ste väčšinu hracieho času kázali. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 16:39 - 16:44 hod.

Peter Osuský Zobrazit prepis
Vážená snemovňa, dovolím si zopakovať to, čo som povedal v tom prvom vstupe, že aj akékoľvek kroky z tých prvých dvoch položiek tohto návrhu uznesenia sa budú, dáboh, a aj zaručene budú riešiť v jednote. To znamená, že môžme si reálne predstaviť, že teraz pozostalí po odchode Veľkej Británie, teda takmer tri desiatky krajín na základe takej trošku patetickej výzvy: "Prichystajte sa!", sa začnú každý prichystávať nejako inak. Bulhari na vývoz paradajok, my na vývoz áut a každý na niečo, niekto na oštiepky alebo nite.
Chcem teda povedať, že toto aj tak, aj keď nastane akýkoľvek scenár, nemá byť a podľa mňa by to bolo škodlivé začať po jednom ťukať na dvere. A nieže by som bol posadlý Bank of England, ale kolega Kéry, ktorý je súbežne členom výboru pre európske záležitosti a jeden z predkladateľov, dostal už do rúk stanovisko, a tak si dovolím vám verným, ktorí tu sedíte, prečítať stanovisko o posúdení rizík s uložením devízových rezerv Národnej banky Slovenska v zlate v Bank of England.
Stanovisko ministerstva financií a Národnej banky Slovenskej, teda nie moje stanovisko alebo stanovisko kolegu predsedu Valáška. Ponechanie zlata v Národnej banky Slovenskej v Bank of England po Brexite neprevažuje, nepredstavuje žiadne dodatočné riziká, a preto neodporúčame premiestnenie zlata umiestneného v Bank of England do iného štátu v rámci Európskej únie. V súčasnosti v žiadnej z krajín Európskej únie neexistuje relevantný trh so zlatom, kde by mohlo byť umiestnenie zlata Národnej banky Slovenskej zvažované. Presunutie zlata do inej mimoeurópskej krajiny by neprinieslo žiadne relevantné výhody, na základe ktorých by bolo možno uvažovať o premiestnení. Na základe informácií, ktorými disponujeme, a prieskumu medzi centrálnymi bankami eurosystému možno konštatovať, že v súvislosti s Brexitom ani jedna z oslovených centrálnych bánk už neplánuje presun zlata z Bank of England.
Doplňujúca informácia, Národná banka Slovenska vlastní 31,694 tisícin tony zlata. Národná banka dlhodobo využíva zlato predovšetkým na trhu swapových transakcií, prostredníctvom ktorých generuje dodatočný finančný príjem banky. V priebehu uplynulého roku tento výnos predstavoval 4,5 mil. eur a k 18. 11. 2020 dosahuje predbežne hodnotu 4,7 mil. eur, teda vyššiu ako za celý rok vlaňajší. Bank of Englad je druhým najväčším úložiskom zlata na svete po Federal Reserve Bank of New York (ďalej len "FED") a navyše Bank of England predstavuje svetovo najvýznamnejšie centrum obchodovania so zlatom, ktoré generuje tie peniaze, o ktorých som pred chvíľkou hovoril.
Londýnsky trh so zlatom, poskytuje vysoký stupeň likvidity na trhu. Národná banka vykonáva so zlatom FX swapy a likvidita je pre Národnú banku Slovenska dôležitý parameter. Táto stratégia je významným zdrojom pozitívneho úrokového výnosu zo zlatých rezerv. Bank of England poskytuje vysoko bezpečné uloženie zlatých rezerv, čím prispieva k medzinárodnej finančnej stabilite. Veľká Británia dlhodobo poskytuje vysokú ochranu práv investora anglosaským právnym systémom, pričom vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie, nemá na úroveň právnej ochrany priamy dopad.
Je tu ešte zopár bodov, ale prečítam už len jeden - Rozhodujúca väčšina centrálnych bánk v Európe má všetko zlato alebo jeho časť deponovanú v Bank of England.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:33 - 16:33 hod.

Peter Osuský
Ďakujem pekne obom kolegom aj pani poslankyni, aj pánu poslancovi. Ja mám dôvod zotrvať na tom, čo som povedal vo vystúpení. A myslím si, že o tom návrhu budeme demokraticky hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 16:24 - 16:31 hod.

Peter Osuský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, v zahraničnej politike je podľa mojich skúseností, chvalabohu, pomerne dlho v našom parlamente pokojnejšia atmosféra ako v mnohých iných oblastiach. I tento návrh, ktorý zdôvodnil pán podpredseda parlamentu, sme dnes v pokojnej atmosfére stručne prebrali. A výsledkom hlasovania bolo jeho výrazné zamietnutie počtom hlasov.
Ja za seba sa budem veľmi stručne, aby som nezdržoval ctenú snemovňu, venovať predovšetkým tomu, že Európska únia, a to sa týka drvivej väčšiny tých bodov, o ktorých v tom návrhu ide, má, chvalabohu, pre Slovensko, malú krajinu, tendenciu zabezpečovať akýsi status post spoločne v zmysle, aby nedošlo k tomu, že si nás niekto rozoberie na súčiastky a bude mať rôzne postoje k vážnejším obchodným partnerom a tvrdšie a likvidačnejšie postoje k menej významným partnerom. Musíme si nepochybne uvedomiť, že predstavujeme jedno percento produkcie Európskej únie, odhliadnuc od nášho automobilového priemyslu, ale nie sme teda mohutná krajina, ktorá by v prípade, že by sme boli rozoberaní po jednom, mohla akýmsi spôsobom zohrať významnú rolu v zápase o svoje práva.
K tomu, že tam máme tisíce ľudí - Slovákov, ktorí tam žijú dlhodobo, treba povedať, že už tá úvodná zmluva pomerne veľmi férovo aj z britskej strany zagarantovala týmto ľuďom pokračovanie ich pobytu za štandardných podmienok, v akých tam sú. To znamená, že sa nedá reálne očakávať, že by došlo k ich drastickému zhoršeniu a ešte raz podčiarkujem, predpokladám, že na rovnakej lodi sú aj Španieli, aj Taliani, aj Poliaci, aj všetci ďalší členovia Európskej únie, ktorí tam majú svoje tisíce občanov.
A potom sa už na záver vlastne veľmi stručne vrátim k bodu C. Bank of England je ústredná svetová točňa obchodu so zlatom. Samozrejme, Nemecko, motor Európy a najsilnejšia ekonomika Európy, by strašne rada po stáročiach už toho, že centrum svetového biznisu je Londýn, chcela, čo je celkom pochopiteľné, aby sa tým centrom stal Frankfurt. Tak iste ako Nemec by som chápal snahu mojej reprezentácie vytiahnuť aspoň dačo. To znamená, že Nemecko to urobilo. Nemecko si zobralo, ale tých krajín je len pár a drvivá väčšina krajín si svoje zlato v Londýne ponechala.
Ja už som tu dlhšie a pamätám sa, že na začiatku tejto dlhej story o odchode Británie pán premiér Fico ešte ako premiér krajiny, chcel urobiť tento krok a i vtedy sa mu dostalo poučenia, že, samozrejme, môžme uložiť v Hnúšti-Likieri to naše zlato, ale, samozrejme, že bude odrezané od čohokoľvek, čo sa na trhu deje a nebude nám zarábať takmer 5 mil. eur ročne len zato, že je. Pretože v Hnúšti-Likieri by oňho ani v strede púšte Gobi, by o to nikto nezavadil. A to je aj dôvod, prečo drvivá väčšina krajín ponechala svoje zlato za vysokými múrmi na Threadneedle Street. A keď človek sedí na tom malom plácku na lavičke pred The Royal Exchange a pozerá na tie múry, tak celkom je dobrý pocit, musím povedať za seba, keď viem, že tam je naše zlato, lebo tam ho ešte nikto nikdy nikomu neukradol. A ak teraz niekto začne spomínať, že komunisti pobrali majetky, koho stretli, od živnostníkov až po veľké fabriky, takže si tí okradnutí položili ruku na československé, vtedy už komunistické zlato, ale pravda je, že dnes nie sme v tejto situácii. Predpokladám, že nepríde taká moc na Slovensko, ktorá vyvlastní Jaguar, a že sa nebude musieť niekto hojiť na našom zlate.
Takže tento bod je po triezvom uvážení, by som povedal, nastavený tak, že ten status quo je dobrý. A preto si myslím, že niet dôvodu pre mňa hlasovať za to uznesenie, pretože jednoducho nevidím reálny dosah toho, čo sa tam ukladá, a zároveň, keď hovoríme teda o tom zlate, nemyslím si, že aj keby sme ho preniesli kamkoľvek, kde povedzme také jak pocitovo spoľahlivé, napríklad do Zürichu, tak si nemyslím, že by to bolo strašne lepšie, podotýkam okrem toho, že ani Švajčiarsko nie je členom Európskej únie. Takže to len na margo toho, kam to presúvať, a preto si myslím, že bude dobré ponechať to tam, kde je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 16:22 - 16:24 hod.

Peter Osuský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážená snemovňa, výbor pre európske záležitosti rokoval o návrhu, ktorý teraz predložil pán poslanec Blanár a môžem povedať, že v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 326 som bol poverený, aby som podal správu o výsledku prerokovania.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil materiál na prerokovanie len výboru pre európske záležitosti.
Výbor dnes uvedený materiál prerokoval, avšak neprijal platné uznesenie, nakoľko navrhované uznesenie nezískalo potrebnú nadpolovičnú väčšinu prítomných členov výboru.
Navrhujem, aby sme rokovali o návrhu uznesenia ako-takom, ako ho navrhli predkladatelia.
A vás, pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu, do ktorej sa s dovolením hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.11.2020 17:29 - 17:31 hod.

Peter Osuský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Michala Šipoša, Petra Pčolinského, Petra Osuského a Jany Žitňanskej k návrhu na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov (tlač 298).
1. V prílohe k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky sa vypúšťajú dvadsiaty druhý a dvadsiaty tretí nečíslovaný riadok, ktoré znejú:
"Skupina priateľstva s krajinami Latinskej Ameriky, Ľuboš Blaha (SMER – SD).
Skupina priateľstva s arabskými krajinami, Marian Kotleba (ĽS Naše Slovensko)."
2. V prílohe k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky sa vypúšťajú dvadsiaty šiesty a dvadsiaty siedmy nečíslovaný riadok, ktoré znejú:
"Skupina priateľstva s Filipínskou, Indonézskou, Singapurskou republikou, Malajziou a Thajským kráľovstvom, Martin Beluský (ĽS Naše Slovensko).
Skupina priateľstva s Kórejskou republikou, Miroslav Suja (ĽS Naše Slovensko)."
3. V prílohe k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky sa vypúšťa tridsiaty nečíslovaný riadok, ktorý znie:
"Skupina priateľstva s Kambodžským kráľovstvom, Kórejskou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou, Mongolskom, Vietnamskou socialistickou republikou, Bangladéšskou ľudovou republikou, Iránskou a Pakistanskou islamskou republikou, Nepálskou federatívnou demokratickou republikou, Ľuboš Blaha (SMER – SD)."
Odôvodnenie k bodom 1 až 3: V bodoch 1 až 3 sa navrhuje vyradenie poslanca Ľuboša Blahu z klubu SMER - SD a poslancov z klubu Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu, Martina Beluského a Michala Suju z návrhu na vytvorenie skupín priateľstva, pretože podľa názoru predkladateľov tohto pozmeňujúceho návrhu ich názorové postoje sú v rozpore so základnými zásadami, na ktorých je postavená Slovenská republika.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2020 10:52 - 10:52 hod.

Peter Osuský
Ďakujem pekne. Dovolil by som si upozorniť poslanca Blahu, že v rámci procedúry, v ktorej chce, aby sa hlasovalo o jeho pozmeňovacích návrhoch, v ktorých si praje hlasovať o každom zvlášť, by mi mal tento svoj návrh odovzdať. Neurobil tak. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:27 - 10:27 hod.

Peter Osuský
Pani poslankyni Kozelovej.
Ďakujem pekne, pani poslankyňa Kozelová, nemám v zásade nič, čo by som k vašim slovám dodal.
Skryt prepis