Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2020 o 18:39 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 18:39 - 18:40 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa to tiež pokúsim teda skrátiť. Ja mám v podstate iba jednu otázku na pána poslanca. Keď sme hovorili o tom, že kto čo seje, kto čo zasial, tak mňa naozaj zaujíma, že procesne, že prečo stále navrhujete pána Blahu, keď, veď naozaj sa stačí pozrieť, že čo on za sebou zanechal, stačí sledovať jeho statusy, vygoogliť si, čo sú argumentačné chyby, čo sú manipulačné fauly, metódy v debatách, čo sú logické chyby, a tam sa dá veľmi jednoducho zistiť, akým spôsobom on berie lož ako pracovnú metódu, ako si vytvára svoj vlastný hodnotový systém založený na vymyslenom nejakom, nejakej konštrukcii, z ktorej potom, samozrejme, obviňuje aj opozíciu. To je čisto iba praktická vec, čo sa týka manipulačných metód v debatách.
A potom si kladiem znovu otázku, že keď viete, že má takúto zahraničnú politickú orientáciu, ktorá je naprosto v rozpore so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska a aj vašej strany, tak zase si kladiem tú istú otázku, že prečo ho stále nominujete, keď je, keď poznáte tieto dva, dva jasné rozpory, s ktorými vlastne nesúhlasí nielen koalícia, ale bezpochyby, predpokladám, že aj veľmi veľká časť poslancov SMER-u.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2020 16:52 - 16:58 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, pozorne som si preštudoval výročnú správu. V minulosti som sa pomerne intenzívne venoval práve Slovenskému pozemkovému fondu ako analytik. Dokonca som vydal asi pred dvanástimi rokmi takú analýzu rizík korupcie a klientelizmu v správe štátnych pôd a v nakladaní s pôdami neznámych vlastníkov. Dovoľte mi preto jednu poznámku, bude to viac-menej otázka, ku ktorej bude smerovať moja poznámka, ktorá sa týka práve tejto problematiky. Tentoraz, teda nebude sa týkať prevodov vlastníctva, čo je samostatná kapitola, veľmi, veľmi, by som povedal, že práve z hľadiska tej transparentnosti veľmi taká riziková. Bude sa týkať nájomného za poľnohospodársku pôdu aj za prenajaté plochy.
Na strane 33 výročnej správy sa uvádza, že ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu sa vypočíta ročnou sadzbou v percentách z hodnoty poľnohospodárskej pôdy stanovenej podľa bonitovanej pôdnoekologickej jednotky. To je taký mechanizmus vlastne, ktorý zohľadňuje isté charakteristiky pôdy, ktorý vypracoval ešte niekedy v 70. rokoch, myslím, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva. A v čom je problém práve týchto BPEJ-čiek, na základe ktorých sa stanovuje nájom? Problém je v tom, že ony vlastne zohľadňujú iba nejaký produkčný potenciál pôd. V podstate ony nemajú vôbec nič s trhovou hodnotou pôdy. A týmto spôsobom sa vlastne oceňovali aj prevody vlastníctva, aj nájmy sa oceňovali na základe týchto BPEJ-čiek. Takže výsledkom vlastne toho celého v súčasnosti je, že vlastne farmári dostávajú, dostávajú prenajatú pôdu, resp. dostávali veľmi veľa rokov, dostávali prenajatú pôdu oveľa lacnejšiu ako farmári, ktorí si ju museli prenajímať od súkromných vlastníkov, čo, samozrejme, bolo nespravodlivé. Dá sa to chápať, tento model tu bol taký zaužívaný, že budeme týmto spôsobom nejako ticho poľnohospodárov podporovať, že budú dostávať viac-menej takú skrytú dotáciu za to, že vlastne tým spôsobom, tým mechanizmom, že budú dostávať prenajatú lacnejšiu pôdu.
Je to, samozrejme, odôvodniteľné z hľadiska nejakých sociálnych, sociálnej politiky, ale je to naprosto nespravodlivé, je to nefér, lebo to znevýhodňuje práve tých, ktorí musia si prenajímať pôdu od súkromných vlastníkov.
Z výročnej správy vyplýva, že od 1. januára 2020 tohto roku sa bude nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu pre jednotlivé katastrálne územia vyrubovať podľa vzorca, ktorého hlavným parametrom by mala byť obvyklá výška nájomného pre príslušné katastrálne územie. Tá by mala byť zverejnená príslušným okresným úradom v danom kalendárnom roku. Tento postup vyzerá rozumnejšie. Zdá sa teda, že po tridsaťročnom formálnom skončení štátneho, resp. kolektívneho monopolu na pôdu dochádza aspoň v tomto smere k nejakému pozitívnemu kroku, že bude sa asi, pravdepodobne zohľadňovať nejaká trhová cena, ale k tomu práve smeruje táto, táto moja otázka, pretože vlastne z tejto formulácie nie je jasné, že ako bude v praxi stanovovaná obvyklá výška nájomného.
My si musíme uvedomiť, že nikdy v živote štátny úradník nebude vedieť stanoviť trhovú cenu, hej? Nebude vedieť stanoviť trhovú cenu. Tú vie stanoviť ten, ktorý je naozaj vlastníkom, ktorý si naozaj stráži to, aby prenajímal a predával pôdu s najväčším ziskom. Ale v každom prípade, pokiaľ by sme išli týmto mechanizmom, tak vidím tam teda možnosť aspoň, že by došlo k nejakému, k nejakému nárastu teda tej, toho nájomného.
Takže moja otázka vlastne smeruje k tomu, akým spôsobom vlastne bude stanovovaná táto výška nájomného, či to bude z nejakých máp, ktoré budú zohľadňovať aj povedzme blízkosť infraštruktúry, trhovú cenu pôdy. Vieme, aké, k akým problémom nastávalo, keď sa vymieňali pozemky niekde úplne, úplne zďaleka na východnom Slovensku za lukratívne pozemky niekde, ktoré boli blízko, v nejakej veľmi dobrej turistickej destinácii napríklad.
Takže toto vás poprosím, keby ste mohli aspoň možno krátko okomentovať. A takisto, takisto by som rád vyzval poslancov, aby nás bolo čo najviac, ktorí si budeme uvedomovať, uvedomovať práve ten problém, že najlepší vlastník pôdy je neštátny vlastník. Takže verím, že aj v prípade Slovenského pozemkového fondu v budúcnosti nastane nejaký proces postupného prevodu vlastníctva do súkromných rúk tých pôd, ktoré nebude treba držať pre nejaký verejný záujem napríklad.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 19:12 - 19:14 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Chcel by som (rečník si odkašľal), prepáčte, chcel by som veľmi oceniť prácu pani verejnej ochrankyne práv na poli ochrany základných práv (rečník si odkašľal), ospravedlňujem sa ešte raz, na poli ochrany základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb. Ja tu prácu veľmi oceňujem. Táto podrobná a vecná správa to jednoznačne dokumentuje podľa mňa.
Pán poslanec Kotleba, ak vnímate nejaké nezrovnalosti, tak môžte využiť korektné nástroje, celý rok môžte pátrať v registri zmlúv na portáli verejného obstarávania. Máme veľmi veľa dobrých, kvalitných nástrojov, kde to môžme, kde môžte preverovať, a nie prísť sem teraz a začať vykrikovať, že možno existujú nejaké podozrenia. To mi príde naozaj veľmi, veľmi nefér.
Tretia vec, pýtali ste sa, že za čo platia 80-tisíc eur mesačne. Tak chcel som vás, by som vás upozorniť na stranu 68, ak mám ešte čas, by som zacitoval: "V roku 2019 pracovala Kancelária verejného ochrancu práv celkovo s 2 825 agendovými písomnosťami a riešila 10 konaní z vlastnej iniciatívy. Z tohto podnetu bolo, agendových písomností bolo 2 102 podnetov, ktoré boli doručené buď osobne" a tak ďalej, a tak ďalej; 2 825 agendových písomností. Toto sú bežné písomnosti, to sú podnety ľudí, ktorí sú aj vašimi voličmi. Sú to obyčajní ľudia, ktorí sa potrebujú domôcť svojich práv a vnímajú túto, túto, tento inštitút verejného ochrancu práv ako veľmi dôležitý.
Takže pokiaľ chcete ísť proti svojim voličom a považujete toto, že toto tých 80-tisíc nestálo, tak nech sa páči, ale neviem, akým spôsobom to uveria bežní ľudia vám a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 12:05 - 12:05 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Taraba, iba čisto faktická poznámka, krátka. Vy ste hovorili o tom, že sme zastavili recykláciu PET fliaš; to nie je pravda, to nebola pravdivá informácia. PET fľaše sa naďalej triedia, dokonca vo veľmi vysokej miere, cez 60 % už, a takisto sa recyklujú, aj keď teraz v dôsledku krízy nastáva veľký problém s recykláciou, ale to už je úplne iný problém. V skutočnosti sme nezastavili, iba sme odložili o jeden rok spustenie zálohovania, takže naďalej recyklácia beží.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:46 - 15:48 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Susko, súhlasím s vami, že v programovom vyhlásení vlády je aj veľa takých, by som povedal, že skôr opatrení, ktoré sú všeobímajúce frázy, ale napriek tomu sa domnievam, že v tomto programovom vyhlásení je oveľa viac konkrétnych opatrení.
A keď už som si pozeral teda aj programové vyhlásenie za predchádzajúce štyri roky, tak napríklad o odpadoch, my sme sa stretávali párkrát aj k problematike odpadov, tak je tam naozaj len asi tri zmienky o takých, naozaj veľmi všeobecné, všeobecne rozjímajúce frázy o tom, že bude pokračovať vláda v implementácii prijatej odpadovej legislatívy zameranej na predchádzanie vzniku odpadov, a myslím, že ešte jedna zmienka je tam o odpadoch. To boli v podstate opatrenia, ktoré boli splnené ešte prv, než bolo programové vyhlásenie vlády schválené.
Takže domnievam sa, že v tomto našom je jednak o 40 % dlhší ten program a obsahuje oveľa viacej takých konkrétnych oblastí, napríklad aj v tej oblasti energetického zhodnocovania odpadov a napríklad zlepšenie evidencie odpadov a v ďalších oblastiach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 14:53 - 14:55 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, Ondrej. Myslím si, že je veľmi dôležité, že programové vyhlásenie vlády poskytuje jasnú odpoveď na otázky, kde bude vláda smerovať v otázkach slobody na osi ekonomickej. Odpovedal na otázku o, veľmi jasnú o zahraničnopolitickej orientácii a zodpovedal aj množstvo otázok v spoločenských otázkach v právach menšín atď. Mimochodom, keď sme už pri programovom vyhlásení vlády, pamätáte si, ako predchádzajúca vláda vyhodnotila svoje programové vyhlásenie vlády? Ak nie, tak to si nepamätáte veľmi dobre, lebo žiadne vyhodnotenie nebolo, nie je to záväzok, a to si myslím, že je škoda, lebo kontrolovať plnenia úloh programového vyhlásenia vlády by sa malo. Potom by sme totižto zistili, že treba demitizovať okázalé vyjadrenia predstaviteľov vlády za SMER - SD o tom, že ich vládu tvorili odborníci. Nie, väčšinou to boli nekoneční packalovia, ktorých sociálna demokracia sa prejavovala najmä tým, že dokázali rozhádzať peniaze daňových poplatníkov. Mohol by som hovoriť veľmi dlho zo svojej oblasti, či sa to týka energie, ovzdušia, odpadov, priemyselnej ekológie, čohokoľvek. Pevne verím a som o tom presvedčený a aj programové vyhlásenie vlády tomu nasvedčuje, že táto vláda okrem odbornosti a nie packalstva ukáže aj svoje zásadné postoje. Keď už sme, keď už tu hovoril pán Blaha, jedným z tých zásadových postojov je aj vyjadriť sa o tých spoločenských otázkach. Pán Blaha kedysi sľuboval práva menšín, ale pred zásadným hlasovaním o zmene Ústavy ušiel do Olomouca... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Musíte reagovať na predrečníka.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Áno, tak ja dúfam, že nebude to tak, ako pán Blaha keď ušiel do Olomouca pred zásadným hlasovaním o zmene ústavy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:58 - 16:00 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Len krátka poznámka, chcem podporiť pána predsedu výboru v tom, že teda situácia v retaili je, samozrejme, veľmi zlá, a teraz bude aj dosah práve tej, toho rizika hroziacej sa krízy, ale aby tu nevznikla nejaká insi..., nejaká insitná ekonomická predstava o tom, že títo podnikatelia majú nejak veľa peňazí a teraz my im tým zálohovaním zoberieme tie peniaze. V skutočnosti je to úplne jednoduchý ekonomický model, oni ich premietnu, samozrejme, do spotrebiteľských cien, je to úplne logické. To znamená, že zálohovaním odpadov, teda zálohovaním nápojových obalov, zavedením toho zálohovania vytvoríme tlak na práve na peňaženky finálnych spotrebiteľov. Je to úplne, úplne jednoduchá vec.
V súčasnosti máme systém, ktorý budujeme už 15 rokov, tento systém je už veľmi úspešný, už máme vytriediteľnosť blížiacu sa niekde k 70 %, tá európska legislatíva požaduje 90. Európska legislatíva poža..., povoľuje, resp. dokonca svojím spôsobom prikazuje, že môžme, máme dva, dve možnosti, akým spôsobom dosiahnuť tú želanú mieru 90-percentnej vytriediteľnosti, jeden spôsob je zálohovanie a druhý je ten súčasný, ktorý máme a ktorý má väčšina krajín na svete. To znamená, že nerobíme nič zlé.
Na zavedenie toho systému máme čas 9 rokov v prípade, keby sa ukázalo, že ten súčasný systém nám nerobí tie výsledky, ktoré chceme, teda ktoré požaduje aj európska legislatíva, teda tú 90-percentnú vytriediteľnosť. To znamená, že nemusíme naozaj kvaltovať teraz so zavedením toho systému, ktorý za prvé je veľmi drahý, za druhé rozbije celý budovaný systém. Rozbije, rozbije systém triedených liniek a tak ďalej, a tak ďalej. Prinesie spústu, veľa problémov a ešte zároveň aj ekologické problémy vzhľadom k tomu, že tam budú nové zvozové trasy, nákup nových strojov a tak ďalej. Takže poďme o tom sa baviť teraz najbližšie rok... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 15:35 - 15:37 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Pročko, ja súhlasím s vami vo veľmi veľkej časti tvrdení, čo sa týka výčitiek voči bývalej vláde, najmä v oblastiach, ktoré sa netýkali životného prostredia. A súhlasím aj s mnohými, ktoré ste, s niektorými, ktoré ste spomenuli aj v oblasti životného prostredia. Len chcel by som to tročku, trošku tak zvecniť, tú debatu, aby sme tak trochu vydýchali paru.
Určite to nie je tak, že minulá vláda neurobila nič v životnom prostredí, to, s tým by som naozaj veľmi zásadne nesúhlasil. Mám veľmi veľa výhrad voči činnosti ministerstva životného prostredia v predchádzajúcich obdobiach. Týkali si najmä vymáhateľnosti práva, týkali dodržiavania pravidiel v systéme rozšírenej zodpovednosti, dodržiavania pravidiel v..., v..., v účastne..., teda kontroly účastníkov trhu tak, aby fungovali tie pravidlá, a takisto v meškaní, v hrubom meškaní európskej legislatívy, za ktoré vám už mnohokrát hrozili pokuty. To znamená, že tých výhrad tam má naozaj veľmi veľa, ale, ale nemôžem povedať, že sa neurobilo nič. Naozaj tie ministerstvá, venujem sa tomu už veľmi veľa rokov, tie ministerstva naozaj pracovali. Samozrejme, je tam strašne veľa úradníkov, ktorí aj rozumejú veci. Ministerstvu sa podarilo aj predchádzajúcim vládam sa podarilo napríklad vyhnúť monopolizácii trhu, čo v prípade napríklad tohto zálohovania naozaj hrozí, že jedna časť toho trhu bude zmonopolizovaná. K tomu sa, dúfam, že niekedy v budúcnosti ešte vrátime.
A takisto treba povedať aj to, že správam, správy o stave životného prostredia, keď si pozriete každý rok, tak oni, oni naozaj preukazujú, jasne preukazujú zlepšovanie, trend, zlepšujúci sa trend kvality životného prostredia.
Takže poďme sa vecne baviť o tom, čo boli chyby minulého rezortu a minulých vlád, a poďme vecne hovoriť o tom, že čo budeme robiť ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 14:47 - 14:49 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Kuffa, iba tri veci.
Vy tu hovoríte, že odpad nezakopávame, miera skládkovania je zhruba 50 %, neviem presné číslo teraz. Čiže áno, aj ho zakopávame, zvyšná časť končí bude energetickým zhodnotením alebo, alebo inou mierou, inou mierou recyklácie a tak ďalej. To znamená, že nie je pravda, že slovenské odpadové hospodárstvo je v nejakých, akože úplne zle na tom, v tých štatistikách európskych sme na tom relatívne dobre, primerane k tomu HDP, ktorý produkujeme.
Druhá vec, vodu sa, vodu môžeme piť priamo z vodovou, načo ju baliť. Na to existuje jednoduchá odpoveď, pretože existuje po nej dopyt. To znamená, že pokiaľ chcete zrušiť dopyt ľudí po tom, aby mali nejaké nápoje iné ako z vodovodu, tak nech sa páči, ale ja rozhodne budem proti.
Tretia, tretí bod, ten ma osobne zaujal, osobitne zaujal, že máme zaviesť vratné fľaše. V súčasnosti máme zavedený a pomerne veľmi kvalitný systém triedeného zberu prostredníctvom tých farebných kontajnerov. To už je zavedený systém vratných fliaš, s ním dosahujeme už výťažnosť približne 63 %, ale to bolo ešte v roku 2016, v súčasnosti už ideme až ku 70 %. To hovorím teraz o všetkých plastoch, ktoré sa tam zbierajú, ale veľmi podobné čísla budú aj v prípade nápojových obalov. A že máme zaviesť teda systém vratných fliaš, tak tomu naozaj nerozumiem, pretože jednak ho máme zavedený, a za druhé tento zákon, ktorý chcete teraz momentálne odložiť, ten práve zavádza vratné fľaše, takže neviem, sa mi to zdá, že trochu si protirečíte.
Tak to je asi zhruba všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 10:52 - 10:54 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Prikloním sa aj k názoru pani Zemanovej a trochu aj k pánu, k názoru pána poslanca Suska.
To výberové konanie bolo vybraté veľmi rýchlo a výsledkom toho výberového konania bolo, že vlastne vyhovel iba jeden jediný účastník. Z tohto dôvodu vidím ako veľmi správne, že sa presúva teda ten termín zavedenia tejto legislatívy o jeden rok, pričom, pričom treba povedať, že teda to víťazné, to víťazné združenie, resp. to jediné, ktoré sa zúčastnilo toho konania, je síce konzorcium, ale naozaj to vzbudzuje isté pochybnosti o tom výberovom konaní, keďže nakoniec tam zostal iba jeden ten účastník.
Čo sa tý..., chcem ale povedať, že naozaj existujú veľmi vážne dôvody, prečo je dobré, že presúvame tento termín, a tie súvisia priamo s COVID-om, teda s tou, s touto mimoriadnou situáciou, a tie vyplývajú z toho, že zavedenie zálohovania nápojových obalov podľa výpočtov, odhadov Inštitútu environmentálnej politiky prinesie len vstupné náklady 80 mil. eur plus vykrývanie straty zo strany výrobcov každý rok približne 5 mil. eur. Ďalšie náklady budú mať výrobcovia tí, ktorí zostanú v tých, v tých ostatných obalových materiáloch, pretože na nich sa prenesú zase výdavky, strata výda..., strata príjmov organizácií zodpovednosti výrobcov. Naozaj teraz je vážna situácia a zmenila sa situácia na rozdiel od tej situácie, ktorá bola pred rokom v tom, že, že nemali by sme a mali by sme veľmi seriózne a vážne zvažovať, aké výdavky budeme dávať, povinné výdavky na výrobcov, teda konkrétne teda uvádzačov obalov na trh.
Takže toto, si myslím, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme to teraz prebrali a takto citlivo vnímali tú problematiku.
Ďakujem.
Skryt prepis