Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.7.2020 o 15:56 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.7.2020 15:56 - 16:00 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi ministrovi, že to vlastne všetko kompletne vysvetlil. Ja už iba zhrniem to, čo som povedal naposledy. My sme pridelili v rámci opatrení v záujme boja proti ochoreniu COVID, nebezpečnej choroby COVID, stovky miliónov eur. To sme už použili, použili sme ich na nájmy, použili sme ich na nemocenské dávky, na rôzne ďalšie podpory v zamestnanosti a tak ďalej. Boli to, rámcovo už to činí, myslím, že vyše miliardu, neviem, možno dve, požičali sme si veľmi veľa peňazí, budeme to veľmi dlho splácať a títo podnikatelia, ktorí v dôsledku toho, týchto mimoriadnych opatrení dostali, vlastne nemohli pracovať, tak dostali dotáciu. V podstate to bola dotácia za to, že im bolo zabránené nejakým spôsobom pracovať, v kombinácii s tým, že tak či tak bol ekonomický pokles hospodársky teda očakávaný.
Najlepšia dotácia je tá, ktorú podnikateľom najprv nezoberieme, a toto je presne ten prípad, že nie dávame dotáciu, ale my im nezoberieme tie peniaze a následne by sme im ich vlastne redistribuovali. Toto sú tie úplne jednoduché náklady, o ktoré oni teraz, ktoré oni doteraz mali s papierovačkami, s vybavovačkami, s mnohými, mnohými úkonmi, ktoré boli úplne zbytočné, byrokratické, ktoré ich stáli, vlastne pracovné zaťaženie nejakej pracovnej sily, to znamená, že boli to konkrétne, reálne náklady. A tieto opatrenia, ktoré sme teraz my tuto, v tomto balíčku navrhujme, tie v podstate nesú tri „N“. Také 3 „N“. Je to dotácia, ktorá má také 3 „N“.
Je najefektívnejšia, pretože nie je minutý ani jedna, ani jeden cent na proces prerozdelenia nejakej dotácie, pretože tie peniaze sme im ani nezobrali, len sa nedostanú do rozpočtu a ostávajú u nich.
To druhé „N“ je najadresnejšia. Zostávajú presne u toho človeka, a nie u nejakého ďalšieho na základe nejakých kritérií, ktoré nikdy nebudú úplne presné, čiže je to najadresnejšia dotácia, tie peniaze mu ostanú, presne tie, ktoré by musel použiť na tú administratívnu záťaž.
A zároveň je najdlhšia. Nie je to jednorazová dotácia. On aj na budúci rok bude musieť platiť znovu tú istú, znovu by musel robiť tie isté procesné úkony, znovu tie vybavovačky, papierovačky a tak ďalej. Mnohokrát je to proste naozaj vybavovanie v podstate každoročných nejakých, nejakých úkonov. Takže toto sú tie 3 „N“, ktoré, ktoré sú oveľa výhodnejšie voči tomu procesu toho, toho, dotácií, toho prideľovania tých peňazí, ktoré sa diali v tom, v tých úplne prvých krokoch, krokoch skrátených konaní, a preto si myslím, že bolo dôležité napriek tomu, že nikto nemá radosť zo skrátených konaní, mne to vôbec nerobí radosť, bolo toho strašne veľa, ale verím, že už teda postupujeme smerom k tomu, že už nebudú skrátené konania, ale malo to naozaj svoje opodstatnenie a ja verím, že toto bude presne aj v budúcnosti pre vládu nejaké také vodítko, ktoré, ktoré bude brať ako dôležitejšie než rozdeľovanie dotácií, pretože čaká nás opäť možno, dúfajme, že nie, ďalšia vlna, ďalšia vlna pandémie alebo epidémie.
Veríme všetci, že nie, ale kasa je už prázdna. Kasa je prázdna, nemáme už toľko peňazí, aby sme mohli znovu zažiť, nejaký obrovsky veľký dotačný, dotačný stimul dať. Zadlžili sme sa na desiatky rokov dopredu, ale vždy máme ešte možnosť takto uľahčiť prácu podnikateľom tým, že im budeme práve znižovať tieto ich rôzne administratívne, transakčné náklady a ďalšie a ďalšie zbytočné povinnosti.
Takže, dámy a páni, ja pevne verím, že tento zákon trvalo, trval dlho, jeho príprava, resp. veľmi veľa času s tým strávili najmä pán štátny tajomník Oravec a jeho tím. A ja pevne verím, že teda tento zákon schválime dnes.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 9:46 - 9:48 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Žiga, vy ste povedali, že predseda ÚRSO má príkazy. Tak, prosím vás, rýchlo zvolajte tlačovku a hneď okamžite to oznámiť médiám, lebo vy viete, že predseda úradu, ktorý ešte ani nenastúpil, ale že už má príkazy. A toto vám garantujem, že to bude obrovská bomba, keď to hneď pôjdete zverejniť.
A kritizovali ste, že je nominant vlády. Nominantom vlády sa stal od roku 2017, keď ste si, keď ste potrebovali dosadiť Jahnátka, a vtedy ste odobrali toto menovanie prezidentovi. Takže momentálne kritizujete vlastné, vlastné rozhodnutie, aby ste si tam dosadili svojho ďalšieho pajáca.
A poviem, prečo pajáca. Vaším pajácom bol aj pán Holjenčík. V čase, kedy, kedy ste potrebovali stlačiť cenu vody, ktorú on, nezávislý úrad, povedal, že bude iná, a vy ste mu odporučili, aby ju následne stlačil, tak on vtedy povedal, tak dobre, zmeníme rozhodnutie a zrazu prepočítali všetko a zrazu bola nižšia cena vody. To bol klasický príklad toho, ako, aký, aké príkazy vaše plnil. Potom, keď ste mu povedali, odporučili, aby odstúpil, keď sa tam už, už boli veľké tlaky naňho, tak on, samozrejme, pekne, ako je dneska populárne, stiahol chvost a odstúpil. Takže toto bol presný ten prípad toho pajáca. A ja som presvedčený, že tento predseda úradu to nebude, pretože má naozaj kvalifikačné vysoké predpoklady.
Čo sa týka bankového odvodu, vy ste priznali, teraz ste priznali, že zavedením bankového odvodu sa vlastne zvýšili poplatky pre klientov. Tak to vám gratulujem, to je výborná správa, že vy ste to vedeli, vy ste boli takí prefíkaní, že ste to vedeli, vy sociálna vláda, že tie bankové poplatky, keď odvody, keď sú zavedené, tak vlastne ich musia zaplatiť tí obyčajní, jednoduchí ľudia, tí občania v tých bankových, tí klienti tých bánk v tých bankových poplatkoch.
No len škoda, že ste to nedali vedieť už počas svojej vlády, vtedy. Bolo by to úprimnejšie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 9:17 - 9:21 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ide o tlač 161, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predmetný zákon, podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 186 z 8. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre kultúru a médiá. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť tieto výbory: ústavnoprávny uznesením č. 69 z 8. júla, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 49 z 20. júna, výbor pre hospodárske záležitosti, uznesenie č. 42 z 8. júla, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, uznesenie 26 z 8. júla, výbor pre sociálne veci, č. 38 z 8. júla, výbor pre zdravotníctvo, uznesenie 29 z 8. júla a výbor pre kultúru a médiá, uznesenie 37 z 8. júla.
Z uznesení, z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 50 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 50 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (tlač 161), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 44 z 9. júla. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle o príslušných, v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 15:29 - 15:30 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Hojsík, pán europoslanec Hojsík si asi užije otázok. Ja by som mu chcel položiť otázku. Aktuálny cieľ Únie do roku 2030 je zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % oproti roku ´90. Ja som si všimol, že vy ste sa prihlásili k cieľu znížiť emisie o 65 %. Myslím, že dnes je všetkým politickým prúdom v Európskej, Európskom parlamente jasné, že je dôležité znižovať emisie skleníkových plynov, tak ako je všetkým jasné, že Európska únia je svetovým lídrom znižovania týchto emisií, hoci nie je ich najväčším producentom. Rozdiel v ich názoroch, tých politických prúdov, nie sú v cieľoch, ale v nákladoch. Únia prijala napríklad nákladný systém obchodovania s emisnými kvótami. Je veľmi nákladný a veľmi drahý a tým je práve aj výnimočná a prerozde... prerozdeľuje miliardy cez eurofondy.
Slovensko je na tom podobne, tak ako hovoril pán Grendel. Napríklad len v roku 2020 dosiahnu doplatky na obnoviteľné zdroje energie 519 mil. eur. Stovky miliónov eur idú cez štrukturálne fondy, cez ďalšie fondy, cez ďalšie opatrenia.
Moja otázka je. Máte kvantifikovanú ekonomickú predstavu s tým cieľom, ktorý chcete presadiť, či máte aspoň nejaký odhad, koľko finančných prostriedkov bude tento cieľ, ktorý presadzujete, stáť a ktoré ciele európskej politiky budú týmto ukrátené? Neobávate sa, že pre túto záťuž... záťaž bude čoraz viac ľudí opúšťať Európsku úniu do krajín, ktoré pristupujú ku klimatickým cieľom, nazvime to, ekonomicky striedmejšie, lebo začnú považovať Európsku úniu za akýsi skanzen hospodárskej prosperity? Tieto signály tu už totižto sú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:19 - 10:21 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, na margo teda toho bankového odvodu. Vy ste boli vláda, ktorá hovorila o sebe, že je ľavicová. V podstate tie ekonomické riešenia aj boli ľavicové, boli socialistické. Ja myslím, že spôsob pôsobenia ľavicových vlád v ekonomike, vďaka ktorému sme sa vlastne za celé tie roky prepadli vo všetkých indexoch podnikateľského prostredia, a dobre ich opísal kedysi Ronald Regan, americký prezident, zacitujem: "Pohľad vlády na ekonomiku možno zhrnúť do pár krátkych fráz. Keď sa to hýbe, zdaň to, ak sa to stále hýbe, zaveď na to regulácie, ak sa to prestane hýbať, začni to dotovať.“ Toto si myslím, že bol práve ten váš pomýlený spôsob, ten, ten, ten ľavicový spôsob prístupu k bankovej, k bankovému odvodu, že keď niekto dosahuje veľký zisk, tak mu ho musíme zobrať, lebo on ho pravdepodobne skováva niekde zašitý v poduške a ne... nepodporuje ďalší, ďalší rast. To je naprosto pomýlený pohľad.
Keď má nie... keď niekto súťaží na trhu, konkurenčnom trhu, tak ako sú banky a, samozrejme, priznávam, že tie banky sú regulované, čo je, čo je, sú veľmi škrtené, veľmi regulované a mali by mať lepšie konkurenčné prostredie, ale pokiaľ pôsobia v ako-tak konkurenčnom prostredí a produkujú zisk, tak čo je na tom nenormálne? To neviem, čo je na tom nenormálne, veď ony ten zisk ďalej preinvestovávajú, preinvestovávajú ho v prospech, v prospech vlastne ďalších investícií a ďalšieho ekonomického rastu.
Čiže tu hovo... tu, tu hovoríme o tom, že, že máme brať naďalej tento bankový odvod? Táto, tento jeden bod hovorí o, o teda tomto ročnom odložení. Ja osobne by som bol veľmi rád, keby táto pravicová vláda alebo aspoň stredopravá vláda zrušila bankový odvod úplne, ale zároveň ani nepomáhala bankách v prípade, keď sa dostanú do nejakých svrabov, ktoré si len sama spôsobila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 9:12 - 9:22 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pri preštudovaní vládneho návrhu takzvaného kilečka, teda novely viacerých zákonov, v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a v súvislosti s ochorením chorobou, teda nákazlivej choroby, ľudskej choroby COVID, by som vám rád dal do pozornosti jeden z tých materiálov, ktoré sú tam priložené, je to analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy. Dopad na príjmy verejnej správy sa predpokladá, rozpočítava mínus 154 mil. eur, no výdavky rozpočtu je, no výdavky rozpočtu verejnej správy budú nula eur a toto je dosť veľmi významný rozdiel, na ktorom sa teraz po... po... pokúsim poukázať, že v čom je teda ten rozdiel.
Pokúsme sa spočítať, že koľko peňazí sa vláda rozhodla vynaložiť na opetre... na opatrenia zamedzenie šírenia nebezpečlej, nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 doteraz. Skúsim to prejsť veľmi rýchlo.
Dvadsiateho piateho marca parlament odsúhlasil upraviť podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské, ktoré by mali stáť rozpočet verejnej správy 339 mil. eur.
Tridsiateho prvého marca schválila vláda návrh podmienok k projektu podpory udržania zamestnanosti neskôr, najprv tu tá suma bola rozpočtovaná na 834 mil., neskôr zvýšila túto sumu na 1,38 mld. eur.
Následne 20. mája ešte predĺžila obdobie toho čerpania na jún, jún a júl.
Dvadsiateho ôsmeho apríla schválila opäť vláda nariadenie o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí rodiny a služieb a nezamestnanosti, služieb zamestnanosti s výdavkami 14 mil. eur a v ďalšom nariadení v rozsahu 5,3 - 26,3 mil. eur. Opäť stále hovoríme o výdavkoch rozpočtu verejnej správy.
Trinásteho mája, to sme schválili my v Národnej rade novelu zákona o službách nezamestnanosti, predpokladané výdavky sú 294 mil. eur, opäť v súvislosti s ochorením COVID, opäť ďalšie nevyhnutné výdavky do rozpočtu verejnej správy, teda z rozpočtu verejnej správy.
Dvadsiateho šiesteho mája vláda schválila osobitné výdavky na predĺženie podporného obdobia v zamest... v nezamestnanosti vo výške 7,7 mil. eur.
Tretieho júna vláda opäť projekt na podporu udržania zamestnanosti v materských školách 66 mil. eur.
Deviateho júna sme schválili už známu novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, to je to krytie tých nájmov, tam sú predpokladané opäť ďalšie výdavky rozpočtu verejnej správy 200 mil. eur.
Deviateho júna sme opäť schválili novelu zákona o sociálnom poistení, ďalšiu, ktorým sa pokračuje v poberaní takzvaného pandemického ošetrovného aj za jún 2020, čím sa zvýšia výdavky o 12,8 mil. eur. Hovoríme tu už v súčasnosti naozaj o sume blížiacej sa, ak to tak pozerám, zhruba o 2 mld. eur, ktoré pôjdu z rozpočtu verejnej správy práve na opatrenia súvisiace s tým, aby sme kryli nejaké výdavky, nejaké výdavky podnikateľov, aby sme udržali podnikateľský sektor v súvislosti s tým, že vláda uskutočnila, resp. vyhlásila núdzový stav a mimoriadnu situáciu, a teda zamedzila ľuďom do veľkej miery podnikať.
Ako to bude vláda financovať? To už len veľmi jednoducho. Koncom apríla vláda pripravila návrh opatrení, ako financovať dôsledky boja s pandémiou v sume 1,35 mld. eur. Napríklad, ktoré pôjdu ale z eurofondov, tak tri, 1,35 mld. eur z eurofondov. Napríklad z Operačného programu Kvalita životného prostredia má ísť 278 mil. eur, čiže v podstate aj na úkor životného prostredia.
Jedenásteho mláda, jedenásteho mája vláda odsúhlasila požičať od Rozvojovej banky Rady Európy 300 mil. eur.
Na konci mája vláda schválila návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách, ktorým umožňuje záruku v maximálnej výške 173 mil. eur z európskeho nástroja ŠURE, SURE, pardon. No a potom ešte v závere takto buď pripočítajme k plánkom Európskej komisie aj komisie, ktorá chce na hospodársku obnovu poskytnúť členským štátom zhruba 750 mld. eur. Na Slovensko by malo ísť 8 mld. eur.
Takže toto je vlastne, tu chcem poukázať na ten zásadný rozdiel, toto všetko boli výdavky rozpočtu verejnej správy, ktoré schválila vláda a niektoré aj parlament a ktoré sme podporili v koalícii a viaceré aj so súhlasom opozície. Čo si myslím, že je veľmi fajn, lebo naozaj v stave, kedy vláda si uskutoční nejaké opatrenia, ktové, ktoré vedú k zamedzeniu napríklad výkonu práce a výkonu zamestnania, tak je veľmi dôležité, aby tie, aby kompenzovala tieto straty týmto podnikateľom. Pretože bol to priamy zásah vlády.
Takže kým v prvom prípade, teda v prípade týchto opatrení, ktoré sme už schválili, išlo o aktuálne aj budúce míňanie peňazí z rozpočtu verejnej správy, v tomto prípade, keď hovoríme o tomto balíčku, ide o plánované neprijatie peňazí do rozpočtu verejnej správy. Toto si myslím, že je veľmi dôležitý aspekt a ktorý je veľmi výhodný a veľmi, oveľa lepší oproti teda tomu postupu, ktorý bol nevyhnutný a ktorý sme urobili predtým.
V prvom prípade sme totiž, resp. prípadoch, sme totiž rozhodli o neefektívnom rozdelení peňazí z rozpočtu verejnej správy, pretože žiadna vláda na svete nevie hospodáriť efektívne, vie hospodáriť iba efektívnejšie alebo menej efektívne. Samozrejme, každú vládou, minimálne tou na..., s každou snahou každej vlády, minimálne tej našej, je, aby takéto prerozdeľovanie bolo čo najefektívnejšie, pokiaľ je nevyhnutné.
V tomto prípade tohto balíčka budú, budú peniaze distribuované najefektívnejšie, ako je to v podstate najefektívnejšie, ako je to možné. Pretože ostanú u samotného prijímateľa, teda resp. u samotného občana a podnikateľa. To znamená, že on ich nezaplatí, on na nich ušetrí a on ich vie najefektívnejšie následne elokovať, alokovať. Toto je absolútne najlepší prípad, keď chceme zužovať štát na tie funkcie, ktoré má mať. Keď ho chceme antibyrokratizovať, debyrokratizovať, spôsobujeme tým, že tí podnikatelia majú, majú tie peniaze sami, zostávajú im a vedia ich naprosto efektívne použiť.
Toľko som chcel asi povedať k tomuto, k tomu, k tomto zásadnému rozdielu a prečo aj ja vlastne vnímam, ako je veľ..., ako je veľmi dôležitý tento balíček, ktorý je, ktorý ide v skrátenom pripomienkovom konaní podobne, ako išli ďalšie, ktoré pomáhajú podnikateľom prežiť toto veľmi ťažké obdobie.
Dámy a páni, významný americký ekonóm a držiteľ Nobelovej ceny Milton Friedman kedysi povedal: "V byrokratickom systéme zbytočná práca vytláča, vypudzuje užitočnú prácu." A o tomto je presne tento návrh, o tomto je vlastne tieto, všetky tieto opatrenia, ktoré, ktoré sú navrhnuté v tomto balíčku, aby sme vytlačili zbytočnú prácu a nahradili ju užitočnou prácou. Je to najlepší spôsob, akým zúžiť štát na nevyhnutnú mieru a umožniť krajine hospodársky rásť.
Samozrejme, že pri pohľade na tieto opatrenia predpokladám, že ka... ani jeden poslanec tu, ani tí, ktorí sú naozaj aj v hospodárskom výbory, výbore, neboli spôsobilí prečítať si všetkých 110, 114 opatrení úplne do detailu. Je to úplne samozrejmé. Na tom materiáli pracoval celý tím, obrovský tím ľudí na ministerstve hospodárstva, konzultovalo sa to s veľmi veľkým počtom ľudí z ďalších oblastí. Sám som sa zúčastnil jednej, jednej alebo dvoch konzultácií v prípade tripartity ohľadom niektorých, niektorých opatrení v tom balíčku, videl som, ako dôsledne sa tam preberal jeden bod po druhom, ale to, samozrejme, ale tiež nevylučuje, že bude ich ešte treba v budúcnosti novelizovať. Nevidím na tom absolútne nič, nič katastrofálne, nič zlé.
Ja ako bývalý novinár som sa pravidelne stretával s tým, ako sa, ako sa nekonečne často musel novelizovať napríklad zákon o odpadoch alebo viaceré energetické zákony. Pretože tam proste nastal nejaký, nejaký nesúlad legislatívny a následne sa to hneď opravilo. Proste je to normálny postup, takže je možné, že nastane ešte aj v tomto prípade nejaká potreba upraviť to, novelizovať to, ale ten základný koncept, čo som prešiel všetky tie body, mi prídu, mi príde naprosto podstatný. Opravujú sa tam niektoré veci, ktoré v podstate sme schválili aj teraz v prípade napríklad tých verejných prerokovaní v zákone EIA tak, aby už mohli teraz po skončení tejto nárazovej vlny opäť pokračovať a aby mohli sa rozvinúť napríklad investície. Čiže to je veľmi dôležité, aby sa nečakalo s týmto zákonom opäť, opäť o nejaké ďalšie týždne, aby mohol opäť nabehnúť proces, proces hospodárskeho rastu, v ktorý všetci dúfam, v ktorý všetci asi dúfame.
Takže ja budem veľmi rád, keď sa budeme pozerať na to v tomto, týmto spôsobom, že tie opatrenia prijmeme, boli naozaj veľmi intenzívne komunikované, veľmi intenzívne prerokovávané, a že dospejeme teda k tomu zdarnému záveru, ktorým sa nám podarí zúžiť štát a pomôcť podnikateľom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 9:10 - 9:12 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákonu, návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu a rád by som sa prihlásil takisto ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:55 - 18:57 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, tiež by som sa rád vrátil ešte k tej, k tej hospodárskej škode, ktorú ste aj vy spomínali, a teda aj viacerí poslanci mali pripomienku, že podľa rokovacieho poriadku, keď hrozia štátu značné hospodárske škody. Ja som nenašiel presnú definíciu, hľadal som, čo je to značná hospodárska škoda, ale v každom prípade sme tu schválili už niekoľko skrátených legislatívnych konaní (rečník si odkašľal), pardon. Takisto aj vy ste schválili trinásty dôchodok v skrátenom legislatívnom konaní. Všetky boli, zvyšovali výdavky rozpočtu verejnej správy.
Takže predpokladám, že zvyšovanie výdavkov rozpočtu verejnej správy za nejakým účelom sa nemôže nazývať veľkou hospodárskou, značnou hospodárskou škodou, aj keď ide o stámilióny eur napríklad. V tomto prípade však nehovoríme dokonca ani o zvýšených výdavkoch zo štátneho rozpočtu, teda resp. z rozpočtu verejnej správy. Hovoríme o znížených príjmoch rozpočtu verejnej správy a ich výhoda obrovská je tá, že tie sú oveľa efektívnejšie, oveľa efektívnejšie prerozdeľované, pretože štát nevie prerozdeľovať dobre. Vie prerozdeľovať iba lepšie a horšie, ale dobre nevie.
Takže možno môžme debatovať o tom, čo je značná hospodárska škoda, ale je to ten istý mechanizmus, ktorým sme presadzovali aj tie predchádzajúce skrátené legislatívne konania a ktorý ste nakoniec aj vy využili v tej volebnej kampani na proste účelové, účelové, populistické opatrenie, ktoré nemalo vôbec nič, nič s nejakou racionalitou, nemalo, proste spôsobovalo značné hospodárske škody v tom vašom, možno v tej vašej terminológii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.7.2020 18:10 - 18:11 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 152 z 24. júna 2020 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ide o tlač 160, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na toto skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi sedemnástej dnes 7. júla. Uznesením č. 41 odporučil Národnej rade tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na tejto 9. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 17:39 - 17:40 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Benčík, položil si správnu otázku, že prečo by mal o tom rozhodovať štát. No treba k tomu povedať jednu dôležitú vec, čo sa deje vlastne v momente uzatvorenia zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom z pozície teda toho pracovníka, toho zamestnanca. Momentom uzatvorenia zmluvy tento človek, ktorý uzavrie túto dohodu, deklaruje, že nemá lepšiu voľbu ako túto, čo zároveň ale nevylučuje, že je to dokonca aj jeho najlepšia voľba. Zároveň deklaruje, že je to pre neho lepšia voľba, než túto dohodu neuzavrieť. A táto lepšia voľba, samozrejme, zahŕňa aj dve pracovné nedele v mesiaci približne, keď hovoríme o krátkom a dlhom týždni.
Takže ten, kto, ten z poslancov, každý z poslancov, kto hovorí o tom, že niekto niekoho núti pracovať v nedeľu, tak klame. Nie je to pravda. Podstatou tohto návrhu je odňať tento aspekt rozhodovania, teda buď záťaž pre niekoho, alebo benefit z toho, že môže pracovať v nedeľu, čiže odňať tento aspekt rozhodovania z človeka na štát. Teda štát rozhodne za neho bez ohľadu na to, či človek o odňatie tohto aspektu rozhodovania vlastne stojí. To je celé.
Skryt prepis