Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2020 o 14:38 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 14:38 - 14:40 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ja ti ďakujem, Ondrej, za tvoje slová a za..., aj predkladateľom za predloženie tohto, tejto novely zákona. Je to aj z úcty k desaťtisícom ľudí, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, je to aj z úcty k desiatkam mŕtvych, ktorí zahynuli vo väzeniach v politických procesoch komunistických, a je to aj z úcty k desaťtisícom ľudí, ktorí trpeli rôznymi politickými procesmi a boli zavretí vo väzeniach. Ale nie je to len o nich. Je to o desaťtisícoch a státisícoch ľudí, ktorí trpeli rôznymi perzekúciami obidvoch, obidvoch režimov. Komunisti a nacisti nebudú nikdy spať. Oni stále budú, stále budú rozdrapovať sa a budú hovoriť, že však to sme boli všetci, všetci sme do toho boli namotaní.
V skutočnosti to, v skutočnosti to bolo úplne naopak a raz to povedal Milan Labuda v ’89., v novembri, kedy povedal: „Ukradli ste nám naše tváre,“ pretože komunisti a nacisti robili to isté, nútili ľudí byť v nejakých organizáciách, nútili ľudí byť v Socialistickom zväze mládeže, nútili ich byť v zväze spisovateľov, v zväze umelcov a ten, kto tam nebol, ten bol následne, kádrovým posudkom bolo mu znemožnené či už publikovať, či už ísť na vysokú školu a tak ďalej a tak ďalej.
A dnes títo komunisti tvrdia a rozdrapujú sa a tvrdia, že ty si bol členom Socialistického zväzu mládeže, ty si vlastne participoval na komunistickom režime. To je absolútne, absolútne neuveriteľná lož, neuveriteľná demagógia a je veľmi dôležité, aby sme ľuďom pripomínali, kto boli komunisti, kto boli nacisti a čo spôsobili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2020 10:39 - 10:42 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Peťa, Petra Cmoreja, Gábora Grendela a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 252/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, tlač 153, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 203 zo 14. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 89 z 8. septembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 56 zo 16. septembra 2020. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III vyplývajú, vyplýva sedem pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Petra Cmoreja, Gábora Grendela a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 (tlač 153), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 62 zo 16. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 15:46 - 15:47 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysoko rizikových oblastiach (tlač 200). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je za... je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor, výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 14:01 - 14:02 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 185 z 25. augusta 2020 pridelil vládny návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (tlač 180) na prerokovanie výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbor pridelený materiál prerokoval na svojej 24. schôdzi 10. septembra. V uznesení č. 51 výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa ustanovenia zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zvoliť Ing. Ivana Martáka za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dňom po zvolení, po dni zvolenia, nasledujúcom po dni zvolenia. Zároveň ma výbor poveril podať Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania, o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:24 - 2:25 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, pani Bihariová určite ocení, že ste ju citovali, bezpochyby to určite ocení, no v každom prípade nenašiel som tam odpoveď na dôvody, pre ktoré, ktoré ste vy uviedli ako dôvody, pre ktoré by mal byť odvolaný pán Matovič. Tie sú štyri. A naozaj nevidel som ani jeden. Tie štyri sú:
- neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov;
- neplnenie a odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády;
- nepripravenosť na manažovanie plnenia ústavných povinností a tak ďalej;
- neexistencia ucelenejšej stratégie.
Nebol tam jeden jediný dôvod, ja som ho neidentifikoval, pre ktorý by mal predseda vlády odstúpiť a ním aj celá vláda.
Nepopieram, že sú iné body, v ktorých by som možno s pani Bihariovou súhlasil, ale neboli uvedené ako dôvody pre odvolanie, ktoré ste uvádzali vy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 1:51 - 1:53 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán Žiga, oceňujem vaše rétorické obraty, to bolo naozaj úžasné, ktoré z veľkej časti nehovorili o ničom, ale napriek tomu súhlasím s niektorými kritikami, ktoré ste povedali, ale nebude čas teraz na tie dve minúty reagovať, takže skúsim iba tie dve veci, s ktorými naozaj nesúhlasím, a to je to, že pán premiér sa išiel schovať do Bruselu, to vyzerá naozaj ako taká konšpiračná teória, že, že celý Brusel, celá Európska komisia a všetci napasovali nejaký termín, kedy sa toto, kedy sa zverejní otázka, otázka diplomovej práce, tak aby sa mohol ísť pán premiér schovať do Bruselu. No gratulujem, tak ako to je naozaj úžasná konšpiračná teória. A potom je tam, tam, tá inform..., tá informácia, ktorá už z vašich úst zaznela, že odmietli rokovať, vláda odmietla rokovať o znížení poplatku bankového, veď vy sám ste nedávno povedali, že, že ten bankový odvod viedol k zvýšeniu bankového poplatku, no tak nerozumiem, že, však bolo to za vašich vlád, kedy ste to, kedy ste to, kedy sa tento návrh presadil, a vedeli ste o tom a teraz hovoríte, že odmietali rokovať o znížení bankového poplatku, tak to mi naozaj nejde vôbec, vôbec do hlavy, sa mi zdá, že to vlastne idete sami proti sebe.
Tá tretia vec, ktorú som chcel povedať a ktorú som sa vás spýtal, je,, že teda, že čo považujete za dôvod pre odvolanie vlastne celej vlády vrátane pána Matoviča, že nekoná v záujme občanov. Viem, že za tie dve minúty nezodpoviete, ale naozaj by ma to zaujímalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 13:51 - 13:55 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Gábora Grendela, Mareka Antala a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov. Ide o tlač 153. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam pri prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Tak ako povedal pán poslanec Cmorej, v podstate reaguje na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorá bola zameraná práve na kontrolu hospodárenia vodárenských spoločností. Tá kontrola bola v novembri 2019 a v rámci tejto kontroly boli zistené nedostatky závažné pri zadávaní zákaziek na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou, údržbou a opravami verejnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v Slovenskej republike. Išlo o známu kauzu spoločnosti Infra Services, ktorá niekoľko rokov, o ktorej niekoľko rokov išli, boli nejaké podozrenia v podstate z veľmi netransparentnej zmluvy a svojím spôsobom aj podozrenia z možného, možného tunelovania práve v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti; pardon, bratislavskej, ospravedlňujem sa, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 17:10 - 17:25 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďalej budeme hlasovať o bode 1 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Dovoľujem si upozorniť, že v rozprave bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý rieši iným spôsobom toto ustanovenie návrhu zákona.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Hlasujeme o bode 1 spoločnej správy.
Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za nikto, proti 104, zdržalo sa 37 poslancov a hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tento bod spoločnej správy sme neschválili.
Pán spravodajca.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy.
Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslancov Tomáša Šudíka a Petra Kremského.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu pánov poslancov.
Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142 poslancov, za 113 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 26, nehlasovali 2.
Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh pánov poslancov sme schválili.
Nech sa páči, pán spravodajca.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu poslancov Petra Žigu a Roberta Puciho k návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý bol prednesený v rozprave.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, hlasujeme o návrhu uznesenia.
Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 49 poslancov, proti 75, zdržali sa 16, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme neschválili.
Nech sa páči.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave, a o doplňujúcom návrhom z rozpravy, sme v treťom, v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia, pristúpime k tretiemu čítaniu, tak ako povedal pán spravodajca, a otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto. Uzatváram a vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu zákona ako o celku.
Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.7.2020 16:30 - 16:33 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dňa 4. februára 2020 bola predchádzajúcemu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi oznámená skutočnosť, že 24. decembra 2019 zomrel člen Regulačnej rady JUDr. Ing. Ján Hijj, PhD., čím podľa § 7 ods. 16 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. zaniklo jeho členstvo v Regulačnej rade.
Ján Hijj bol dňom 11. 6. 2015 vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky na návrh Národnej rady za člena Regulačnej rady na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady. Podľa čl. II ods. 1 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov podávajú návrhy kandidátov na voľbu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky alebo výbory Národnej rady.
Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na základe listu predsedu výboru pre hospodárske záležitosti Petra Kremského z 13. mája 2020 adresovaného všetkým poslancov Národnej rady boli predložené štyri návrhy. Teraz ich vymenujem:
- č. 1 - Čuntalová, v abecednom poradí, č. 1 Čuntalová Silvia, na návrh predsedu výboru Petra Kremského,
- č. 2 Dudlák Miroslav, návrh poslanca Tomáša Lehotského,
- č. 3 Havran Ignác, návrh predsedu výboru Petra Kremského,
- č. 4 Jacko Vladimír, návrh poslanca Ľuboša Krajčíra.
Výbor na 16. schôdzi dňa 2. júla 2020 posúdil predložené návrhy za účasti navrhnutých uchádzačov na kandidátov a konštatoval, že všetci štyria kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona.
Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s ním navrhol ďalší postup, a to:
1. zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne,
2. ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu, do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti,
3. a ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.7.2020 16:01 - 16:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Áno, áno, tu ma ešte upozornil pán minister, že vlastne budú tam ešte dva, dve veci, ktoré tam budeme riešiť, a to je práve tá vec toho, tých, toho, toho bodu č. 1, ten telekomunikačný, ktorý z toho vypadne a bude riešený následne v nejakej ďalšej norme, a tá druhá vec bola týkajúca sa toho bankového odvodu, ten sme chceli tam dať, chceli sme ho vlastne vyňať tak, aby mal čo najširšiu podporu pléna, ale, žiaľ, už to teda technicky nejde, takže ho tam necháme, tým pádom to tam bude spolu. Ďakujem.
Skryt prepis