Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.7.2020 o 17:58 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 17:58 - 17:59 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Jarjabek, ďakujem pekne a... (povedané so smiechom), ja som, ja som to pochopil, ako ste reagovali takou okľukou. (Smiech v sále.) Ale chcel by som zareagovať teda a súhlasím s vašou faktickou poznámkou. (Reakcia z pléna.)
A chcel by som reagovať na pána poslanca Vetráka. Ešte raz, my tu volíme a budeme voliť generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Nie generálneho advokáta alebo špeciálneho sudcu, alebo generálneho notára. My budeme voliť prokurátora. Nie je to politická funkcia, je to najvyššia odborná funkcia v sústave Generálnej prokuratúry a takisto je to na Špeciálnej prokuratúre. To nie je politik. Vy teraz robíte to, čo ste kritizovali v celej predvolebnej kampani na predchádzajúcich vládach. Robíte presne to a robíte to ešte horšie. A vyhovárať sa na to, že poslanecký návrh je legitímny proces, áno, je legitímny proces, ale vy ste ho využili preto, aby ste sa vyhli medzirezortnému pripomienkovému konaniu, kde by vás odborná verejnosť rozbila na..., a rozšroubovala na úplne na drobné. Vyhli ste tomu preto, aby sa pripomienkové konanie, kde by boli stovky pripomienok, vôbec..., aby sa teda úplne obišlo.
A keď sa hovorí, že o nás bez nás, tak vy robíte rozhodnutia o prokuratúre bez prokurátorov. A naozaj na čele prokuratúry, či generálny prokurátor, alebo špeciálny prokurátor by mal byť jednoznačne prokurátor, pretože keď tam vojde niekto neznalý veci, tak bude to naozaj jeden neprofesionálny krok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 17:47 - 17:53 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, koaliční poslanci navrhli novelu zákona o prokuratúre, ktorú poznáme pod názvom lex Lipšic, a tento zákon podala koalícia ako poslanecký návrh, aby sa vyhli medzirezortnému pripomienkovému konaniu, pretože so zákonom nesúhlasia aj mnohé odborné, odborníci ako Rada prokurátorov a ďalší, pretože problémom je, že nebola možnosť ho riadne pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Keďže sa obávame, že tento zákon je šitý na to, aby sa generálnym prokurátorom, a možno po tejto vsuvke so špeciálnym prokurátorom, aby sa možno generálnym alebo špeciálnym prokurátorom stal Daniel Lipšic, a keďže všetci tvrdia, že tento zákon nie je šitý na mieru, tak prednesiem za chvíľu pozmeňujúci návrh, aby sa generálnym prokurátorom mohla stať len osoba, ktorá má čistý register trestov vzhľadom na to, že generálny prokurátor má predstavovať najvyššiu morálnu autoritu v sústave prokuratúry Slovenskej republiky, je odôvodnené, aby išlo o osobu, ktorá nebola nikým odsúdená za žiaden trestný čin, a preto navrhneme, aby sa od kandidáta na generálneho prokurátora vyžadovalo, aby nemal žiaden zápis v registri trestov, teda, aby mal čistý nielen výpis, ale aj odpis registra trestov.
A keďže sa do tohto návrhu zákona dostalo aj pozmeňujúcim návrhom, vlastne zmeny týkajúce sa Špeciálnej prokuratúry, ja verím, že takýto, takáto podmienka bude aplikovaná aj na špeciálneho prokurátora.
V druhom pozmeňujúcom návrhu, ktorým predložím, bude reagovať na viaceré zmeny týkajúce sa najmä voľby generálneho prokurátora a jednou z takýchto najmarkantnejších zmien je otvorenie prístupu k funkcii generálneho prokurátora aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi.
Myslím si, že generálny prokurátor je to najvyššie a to najodbornejšie, čo by malo o našej prokuratúre, teda funkcia generálneho prokurátora, rozhodovať. Ak sa človek rozhodne venovať profesii prokurátora, funkcia generálneho prokurátora je prirodzeným kariérnym vrcholom, ktorý môže dosiahnuť. Pokiaľ niekto pracuje ako stomatológ, väčšinou nebýva vymenovaný za primára ortopédie napriek tomu, že je lekár. A taktiež ak právnik vykonáva pätnásť rokov povolenie notára, je prirodzené, že takýto profesionál nebude kandidovať na predsedu napr. Najvyššieho súdu, pretože zákon mu to napokon ani neumožňuje. Predkladaný, tento predkladaný návrh zákona však umožní kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora bez akýchkoľvek skúseností, človeku bez akýchkoľvek skúseností a znalostí o fungovaní prokuratúry.
Návrh zákona taktiež prináša zmenu, ktorá by umožnila Národnej rade Slovenskej republiky navrhnúť odvolanie generálneho prokurátora v prípade, že svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Táto dikcia sa takisto stretla s vlnou kritiky odbornej aj laickej verejnosti, nakoľko dáva generálneho prokurátora na milosť vládnej väčšine poslancov v Národnej rade, pretože iba oni budú posudzovať, či boli tieto veľmi nejednoznačné a neurčité podmienky naplnené, a týmto spôsobom by sa stratil aspekt nezávislosti výkonu funkcie generálneho prokurátora a dostal by sa pod bezprecedentný politický dohľad.
Preto mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh poslancov Richarda Rašiho a Róberta Puciho k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, Alojza Baránika, Ondreja Dostála, Petry Hajšelovej a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108).
V čl. 1 v bode 2 § 7 ods. 7 sa slová „úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahľadené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený“ nahrádzajú slovami „trestný čin, aj ak mu bolo odsúdenie zahľadené, alebo ak sa naňho hľadí akoby nebol odsúdený“.
Dovoľte mi predložiť aj druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Matúša Šutaja Eštoka a Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho a Erika Tomáša k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
„1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 1 až 4.
2. V čl. I v bode 1 sa vypúšťajú ods. 4 a 5.
Doterajšie ods. 6 a 7 sa označujú ako ods. 4 a 5.
3. V čl. I sa vypúšťa bod 2.
Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.
4. V čl. I sa vypúšťa bod 3.“
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.7.2020 11:16 - 11:17 hod.

Richard Raši
Ďakujeme pekne. Chcem len oznámiť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Kľud v sále, prosím!

Raši, Richard, poslanec NR SR
Dnes o 12.30 hod. je pokračovanie rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 17:56 - 17:59 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, drahý Maroš - kde si? -, máme v Národnej rade niekoľko výborov.
Sú výbory kontrolné, kde bol Erik Tomáš, Peťo Žiga, a tieto výbory sú viazané na členstvo v kluboch. Preto títo dvaja predsedovia po vystúpení z klubu SMER - sociálna demokracia odstúpili.
Potom je špeciálny výbor, to je výbor, ktorý vediem ja, kde je aj Robo Puci, aj Ľubka Laššáková, a takisto nemáme problém z neho odstúpiť, pretože vystúpili sme zo strany SMER - sociálna demokracia, z klubu, zbavili sme sa všetkých funkcií, akurát toto vystúpenie je podmienené súhlasom Národnej rady.
Chcem povedať len dve veci, aby sme si boli, aby sme dodržali procedúru tak, ako má byť. Čo sa týka nášho výboru, menovanie a odvolávanie má byť tajné.
Po druhé. To, že sme vystúpili zo strany SMER - sociálna demokracia, neznamená, že automaticky musia stratiť členstvo členov v týchto výboroch.
A po tretie taký detail, aby to celé nevyzeralo, že to odvolávanie nás z výborov je preto, že chcete niečo spomaliť. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií má mať rokovanie zajtra a napozajtra. Máme 320 uznesení, ktoré musíme prijať; 320. Okrem toho máme rokovanie na podnety, ktoré došli na poslancov z opozície, z koalície a na mnohých ďalších.
Čiže ja verím, že to, čo si, Maroš, teraz urobil, nie je preto, že chceš zablokovať celý tento proces, pretože okrem iného komunikujeme elektronickými občianskymi preukazmi a tak ďalej. Čiže ja verím, že tušíte, čo robíte.
My odstúpime hocikedy. Pre mňa je najjednoduchšie odstúpiť dnes, pretože zajtra, keď tam príde nový predseda, tak sa zblázni, pretože bude robiť odôvodnenie k 320 uzneseniam a všetko, čo sme doteraz na výbore robili.
Tak vám chcem povedať, že to, keď sme od vás odišli, to neznamená, že sme vaši ľudskí nepriatelia, ale robotu si treba dorobiť. A pokiaľ to robíte preto, aby ste niečo zablokovali, tak aj tak sa tým nič nedosiahne. Považujem to za zbytočný akt a politickú chybu, ktorú robíte. Naozaj. Pretože ten výbor je rozdelený na rokovania na dva dni kvôli tomu, že tých uznesení, členovia výboru to vedia, koľko materiálov sme im poslali a koľko rokovaní a koľko problematických bodov tam zajtra máme.
Tak len trošku pribrzdite, dobre, pribrzdite, lebo treba nám aj robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 14:55 - 14:56 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Pán predseda Národnej rady, my sme opozícia a nám nikto nebude zatvárať ústa, čo hovoriť máme a čo nie. Budeme sledovať všetky chyby a všetky prešľapy a bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, u koho sa to stane, to je nielen naše právo, ale aj naša povinnosť. A je smutné, a je smutné, že tak ako tu boli, opozícia mala veľké reči pred parlamentom, tak sa ani jeden z nich do rozpravy neprihlásil.
Čiže budeme to robiť, tak ako sme za chyby platili my aj všetci členovia bývalej vládnej koalície, tak za chyby musíte platiť aj vy. A nie je to ani na smiech, ani na zľahčovanie, táto schôdza Národnej rady.
A všimnite si aj, pán predseda, že, vašich neberem, vaši sú vaši, kto vám iba tlieskal a kto vám z koaličných partnerov netlieskal. Takže to nie je o zľahčovaní.
S Dankom a s jeho chybami sa vysporiadali voliči vo voľbách. Vám dali šancu a vy tú šancu, a vy tú šancu musíte obhájiť. A my na chyby každého z vás budeme poukazovať presne takisto, ako ste vy na naše chyby poukazovali.
A toto je chyba, prešľap, zlyhanie, aké slovo si vyberete, a na to jednoducho reagovať opozícia bude, musí a má.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 14:48 - 14:50 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Dostál, pani poslankyňa Tabák, celý čas som hľadal, či som bol niekde odcitovaný, no ad jedna, neboli sme v Národnej rade Slovenskej republiky, čiže sme vystúpiť nevedeli. Ale určite nenájdete žiadne moje vyjadrenie, a môžte ich teraz začať hľadať všetci, ktoré by hovorilo o tom, že by som pána Danka obhajoval alebo sa ho nejako zastával a obhajoval jeho vtedajšiu prácu.
Ale problém celý je, že vás dobieha minulosť. A ako som povedal na začiatku, toto moje vystúpenie nebolo venované pánovi predsedovi, lebo on urobil chybu, nejako ju odkomunikoval, niektorí ste s tým spokojní boli, niektorí neboli. Ale vás, ktorí ste sa tak múdro vyjadrovali, ktorí ste tu boli hrdinovia a toho rozprávali ste o morálke, tak vás dobieha minulosť. A aj o tom svedčí aj počet zapísaných zástupcov klubov, počet zapísaných písomne - jeden. O tom svedčia dve faktické poznámky.
Čiže normálne ste tu mali vystúpiť a mali ste sa ruvať za predsedu Národnej rady. Ale je tu ticho. A vy viete prečo, a vy viete prečo. A vie to tu každý.
Takže vidíte, aj my sme kľudní, nie sme agresívni, tak ako to bolo, keď ako ste boli agresívni vy pri pánovi predsedovi Dankovi. My len konštatujeme, sucho, faktograficky uvádzame zdroje citácií, aj na toto má celé význam a hovoríme len to, čo tu odznelo v pres... alebo vo veľmi podobnom prípade.
Takže ja verím, že aj toto bude jedno veľké poučenie a budete skôr rozmýšľať v budúcnosti, ako rozprávať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 14:29 - 14:40 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň prajem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, keďže táto diskusia je o plagiáte alebo o plagiátorstve pána predsedu, dovolil som si aj ja ukradnúť vystúpenia a slová vás, dnešných koaličných kolegov, z prelomu rokov 2018 a 2019.
Dovoľte mi, aby som začal a uviedol aj zdroj Wikipédie, ktorá hovorí, že „plagiát je umelecké, literárne alebo vedecké dielo, pri ktorého tvorbe bolo použité dielo iného autora s cieľom zmocniť sa cudzej práce, zatajiť pôvodný prameň a vydávať dielo za vlastné. Plagiát je možné pokladať za neautorizovaný citát. Pôvodca plagiátu sa nazýva plagiátor a tvorenie plagiátov plagiátorstvo“. Toľko hovorí Wikipédia.
Dovoľte mi, aby som aj ja pripomenul vám, a naozaj budem, vynechám pána predsedu Národnej rady a jeho vyjadrenia, aby som sa prihovoril vám, ktorí ste naozaj mali plamenné reči a veľmi silné vyjadrenia a možnože mnohých z vás práve to, čo ste povedali, v tejto situácii, keď neviete zaujať jasný postoj, dobehla vaša minulosť.
A teda aby som aj môj, aby aj môj prejav nebol plagiátom, budem, tak ako to zákon hovorí, citovať každého z vás.
Peter Pčolinský, 21. 11. 2018, text uvádzam bez súhlasu autora, ale uvádzam ho tu v priamom vystúpení: „Faktom je, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky to dotiahol ďaleko, na počudovanie. V normálnej krajine by sa v živote nestal predsedom Národnej rady. Ale dostal dôveru voličov, čo rešpektujeme, dostal dôveru koaličných partnerov, s čím nič neurobíme, takže je predsedom Národnej rady. Nepochybne táto funkcia si odnáša rôzne povinnosti, ale zároveň táto funkcia obnáša aj dodržiavať nejaké štandardy, dodržiavať nejaké, povedal by som, morálne aspekty. Musí byť veľkou hanbou, osobnou hanbou pre predsedu Národnej rady, že takáto schôdza dnes je a musí vysvetľovať, čo však neurobil, akým spôsobom nadobudol svoj titul. V okolitých krajinách už pri podozreniach z plagiátorstva alebo z pochybného získania titulu odstúpili napríklad maďarský prezident, českí ministri, v Nemecku a tak ďalej, a tak ďalej pri podozreniach. Ukazuje sa, že práca predsedu Národnej rady bola napísaná, ako bola napísaná, nemienim to komentovať, nie som vysokoškolský pedagóg,“ dodávam, ani ja.
„Predseda Národnej rady by si trošku mal vstúpiť do svedomia, a ak je chlap a má nejakú hrdosť, tak buď prizná, ako písal tú prácu, namiesto toho, ako tu splieta dve na tri absolútne hlúposti, alebo vyvodí, ako ho vyzvali dve koaličné strany, aby prijal nejaké osobné rozhodnutie. Samozrejme, pod týmto si môžeme predstaviť čokoľvek, napríklad aj to, že neurobí nič. To je tiež osobné rozhodnutie.
Čo ma však ale prekvapuje v súvislosti s vládnou koalíciou a s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, je fakt, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyzval, ako už spomínal kolega Dostál, predsedu NR SR vyzval, aby mu koalícia prejavila dôveru. A keďže je tu len hŕstka poslancov vládnej koalície,“ čo teraz neplatí, „tak ja ich vyzývam: Buďte chlapi, buďte frajeri, choďte v tajnom hlasovaní a vyjadrite mu dôveru!“ Toľko pán poslanec Pčolinský.
Bývalý pán poslanec, súčasný minister Ján Budaj, 21. 11. 2018: „Ak by pán predseda Národnej rady nebol predsedom Národnej rady, tak o tomto povedzme diskutabilnom titule by som určite ja nediskutoval a myslím si, že asi nikto by nediskutoval. Lenže ako predseda Národnej rady je doslova pokračovateľom Hurbana a to, ako iste uznáte, je vážna vec. Táto schôdza sa preto netýka osoby pána predsedu Národnej rady, ale týka sa inštitúcie. Myslím si, že tak to vníma veľká časť opozície, a preto nezostala iba pri formálnych vyjadreniach povedzme predsedov klubov, aj taká možnosť tu bola. Však všetky argumenty na pohľad už boli v médiách povedané a mnohé veci aj o tejto práci, ktoré ja vôbec nechcem opakovať.
Táto rozprava má zmysel v tom, že zostane v pamäti ako jeden z momentov budovania štátu, lebo máme tu naozaj inštitúciu a jej predsedu, ktorý je jedným z pokračovateľov Hurbana a tradície slovenskej štátnosti od jej podstaty, lebo tá Národná rada bola vždy srdcom tej štátnosti, na začiatku vlastne úplne jedinou štátnou inštitúciou alebo patriotickou a za tých 200 rokov častokrát prerušovanou alebo existujúcou dokonca iba v exile. A dnes je znovu jadrom moci, čiže je to mimoriadne vážna inštitúcia. Ak hovoríme, že v našom štáte je kríza dôvery v štát, tak je to aj kríza dôvery v Národnú radu.
Keď sa robia prieskumy, poslanci a vôbec Národná rada patria k najhoršie vnímaným politikom. Ľudia ešte ako-tak majú dôveru v ministrov, niektorí majú dôveru v nejaké iné exekutívne funkcie, ale v poslancov je veľmi nízka dôvera a vinu na tom majú aj v tomto prípade spôsoby pána predsedu.
Chceme stabilizovať aj pri tejto diskusii pred občanmi alebo aspoň vniesť viac jasna do toho, čo všetko sa u nás smie a čo sa nesmie, kde sú tie hranice. Takéto rozpravy slúžia práve na to, aby sme sa zastali nejakej hranice.
Ja viem, z akej doby pán predseda NR SR sa dovoláva, povedzme z 90. rokov alebo z rokov, kedy vlastne veľmi na tom nezišlo, čo už je v tých papieroch, ktoré sa odovzdávajú ako práca.
Aj pán predseda Národnej rady je z rodiny a z prostredia, ktoré do veľkej miery ovplyvnila normalizácia. Boli to roky, kedy sme žili pod tlakom zločineckého režimu a v nedostatkovej ekonomike. A tieto dve okolnosti spôsobili, že ľudia v akejsi teda veľmi nešťastnej a skarikovanej občianskej sebaobrane si hľadali cestičky a chodníčky, ako v takom režime prežiť. Ten režim teda nevyzeral na to, že niekedy za našich životov skončí, a tak sa ľudia snažili dostať decká na školy a urobiť im cestu životom aj sebe alebo dostať sa k nejakým výhodným zamestnaniam veľmi pochybnými spôsobmi.
To kradnutie často bolo ospravedlnené tým, že veď ten štát nám všetko zobral, veď on nám nič nenechal a nakoniec aj hovorí, že je to všetko naše, že je to vlastne spoločné. A tak sme žili v krajine, kde sa klamalo, kradlo a rôzne kľučkovalo. Pramálo bolo tých, čo hovorili to biblické: “Áno, áno, nie, nie.„ Boli za to tresty aj hrdelné. Áno, ten štát bol tak krutý, že za pravdu aj vešal, minimálne zatváral.
Navyše nás obkolesovala železná opona, čiže ťažko bolo ujsť z takejto každodennej praxe, v akej sme žili polstoročie. Toto polstoročie sa malo skončiť v roku 1989. Príbehy, ako žijeme dnes, dokazujú, dokazujú tieto príbehy, že sa neskončilo. To polstoročie, ktoré nás naučilo žiť v polopravde alebo v lži, ktoré nás naučilo ošmeknúť tam, kde by mala byť poctivosť, ktoré nás naučilo ospravedlňovať zlodejstvo, že veci pomáha, je šikovný, tak si pomáha svojej rodine, toto polstoročie s nami ďalej žije. Žije aj v našich deckách, aj v mojich, aj vo vašich podľa toho, ako ste si ich vychovali. Podľa toho budú aj ony fungovať, či už v politike, súkromných životoch alebo v profesii.“
Pokračujem z príspevku pána poslanca Budaja, terajšieho pána ministra: „Dnes pán predseda Národnej rady, ak by urobil ten malý krok dozadu, určite by ukázal, že politický príbeh Slovenska naozaj zabral, že tu istá noblesa pri hlave Národnej rady sa predsa len ozvala, že istý ostych a istá reflexia, že nepatrí úplne dozadu, nepozerá úplne dozadu do tých čias, keď sa všetko vybavovalo konexiami a nejakými protekciami, ale že uznáva svet, do ktorého by podľa veku mal patriť a kde jeho rovesníci, najmä tí mladší, si každý jeden úspech vydobyl svojimi schopnosťami a úsilím. Toto mu od srdca prajem, aby túto reflexiu urobil.“
Dámy a páni, dovoľte mi, aby som ešte dal pár vyjadrení, ktoré tu rezonovali a ktoré sa niesli celou aférou ohľadom pána bývalého predsedu Národnej rady. A ešte vám pripomeniem zopár vašich výrokov.
V januári roku 2019 strana SaS v tlačovej správe napísala, že „predseda Národnej rady by mal okamžite odstúpiť“. Strana predsedu parlamentu označila za klamára a podvodníka, citujem: „Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dávame čas, aby pozbieral všetky zvyšky slušnosti a sám z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odišiel. V opačnom prípade zvážime jeho ďalšie odvolávanie v parlamente,“ avizovala SaS.
Ticho neboli ani OBYČVAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Podľa lídra hnutia Igora Matoviča by v prvom rade malo byť rozhodnutie o zotrvaní vo funkcii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o morálke, citujem: „Ľudia vo vyspelej Európe odstúpili z verejných funkcií za maličkosti. Predseda Národnej rady to však zrejme nedokáže,“ povedal Matovič.
A potom na verejnom zhromaždení o predsedovi Národnej rady v súvislosti s jeho plagiátom povedal: „Pripadá mi ako h...., čo si v špajze sadne na poličku a myslí si, že je jahodový lekvár.“
A pripomeniem aj výrok pani Nicholsonovej z SaS: „ Na čele Národnej rady a v druhej najvyššej ústavnej funkcii nemôže stáť usvedčený plagiátor, klamár alebo podvodník,“ dňa 21. novembra 2018.
No a viete, kto povedal toto? Citujem: „Presne toto robia hochštapleri, nosia titul, ktorý im nepatrí. Problém je v tom, že jeden z nich je predsedom Národnej rady, dvojka v štáte. V každej jednej civilizovanej krajine sa kvôli takýmto hrubým prešľapom odstupuje. Odstupuje sa kvôli tomu, keď sú časti takejto práce, nie sú vedené s dostatočným zdrojom alebo keď sú okopírované.“
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni, tak ako je znalosť histórie dôležitá pre budúcnosť každého národa, myslím si, že je aj dôležité to, čo tu v minulosti odznelo, aby ste sa nad tým zamysleli a možno sa zamysleli aj nad vašimi vyjadreniami v minulosti a v súčasnej dobe vo veľmi porovnateľných záležitostiach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.5.2020 15:00 - 15:02 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, neotváral by som túto tému, keby sa nepridal niekto, koho nemôžte obnoviť z politického boja alebo z nejakého neférového útoku, pretože viete, že kvôli tomuto výberovému konaniu vydalo tlačovú správu Transparency Interanational, ktoré povedalo, že ministerstvo zdravotníctva ukázalo, ako výberové konania nerobiť. Nebol som to ja, bolo to Transparency International.
A namietali, že okolo tohto výberového konania až včera sa objavilo vôbec, ktorí uchádzači sa uchádzali o funkciu predstavenstva, predsedu predstavenstva. Doteraz nie je jasné, ktorí boli ďalší uchádzači na členov predstavenstva, kto bola hodnotiaca komisia, aké boli hodnotenia. Vôbec, vôbec, celé toto výberové konanie išlo absolútne s minimálnymi informáciami a Transparency to možno povedalo aj preto, lebo aj vy ste vo svojom volebnom programe mali, že sa bude, že sa bude ukazovať transparentne úplne všetko.
A chcem upozorniť, ešte na jednu vec, že to výberové konanie prebehlo počas veľkonočných sviatkov. Bolo vyhlásené v pondelok pred veľkonočnými sviatkami poobede, pracovné dni boli: utorok, streda, štvrtok. Piatok, sobota, nedeľa, pondelok boli veľkonočné sviatky a v utorok bol posledný deň, kedy sa dali podklady doručiť. V tom, v tých požiadavkách na výberové konanie ste žiadali potvrdenie od zamestnávateľa praxi, štandardnej, potvrdenie o riadiacej v praxi, notárom overené potvrdenia o vzdelaní. A okrem toho to bol čas, keď kvôli koronakríze bolo Slovensko uzavreté z hľadiska dopravy, teda doprava bola pomerne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 14:52 - 14:53 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak ako ste povedali, toto je problém, ktorý, pán podpredseda vlády, ktorý trápi nás všetkých. Mimochodom, Erik Tomáš aj dnes bol pri protestujúcich a povedal, že vy sa tiež snažíte, čiže aj verejne vám poďakoval za to, čo robíte.
Ešte možno len na doplnenie by som sa chcel spýtať a možno mi poviete, kedysi ste, teda kedysi, na tlačovej konferencii ste povedali, že oslovíte aj ministra vnútra ohľadom nejakého konania alebo trestného oznámenia, ale to riešenie, ako som pochopil, je teda cez pani ministerku spravodlivosti a Protimonopolný úrad, čiže to by mohla byť tá cesta (súhlasná reakcia podpredsedu vlády), ktorá by mohla viesť k tomu, aby bol Chemes donútený, lebo možno si pamätáte z minulosti, Chemes, a teda jeho asi predchádzajúci majiteľ bol kedysi veľký problém, mala s ním problém aj naša poslankyňa, vtedajšia primátorka pani Vaľová ohľadom tepla pre Humenné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 14:45 - 14:45 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Pán minister, najprv k tej prvej časti. Keď nám dôjde dotaz od ľudí, ktorí boli v karanténe a ktorí sa nakazili, a chcú vedieť, ako boli odškodnení, tak je úplne legitímne, aby sme sa to pýtali, a je to úplne normálna otázka a vy by ste mali mať pripravenú na ňu odpoveď. Čo, čo je na tom také zvláštne? Samozrejme, musí sa preukázať, či to bolo v dôsledku, alebo nie. Ale tá odpoveď je úplne legitímna a nevidím žiaden dôvod na ňu nepripraviť odpoveď. A viete, s každým sa občanom, ktorý bol v povinnej karanténe, ktorá určite mala svoje medicínske opodstatnenie, posielať ho na súd, asi nie je úplne správne. Čiže keď sa to preukáže, tak malo by byť, byť štát pripravený, však tam určite nepôjde o veľké peniaze, na kompenzáciu.
K tej druhej časti, ktorá s týmto nesúvisí. Pán minister, nemám, už nie som vlastníkom hausbótu, ale v čase, keď som bol, pán minister, to bol jeden z mála, ktorý mal všetky povolenia v poriadku. Jeden z mála, ktorý mal všetky povolenia v poriadku, a doteraz neviem, či všetky ostatné majú tieto povolenia v poriadku. Tak vás láskavo poprosím, keď dávam legitímnu otázku, odpovedajte, a keď vám niekto poskytne takúto nepravdivú informáciu, tak si ju najprv preverte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis