Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 14:38 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 14:38 - 14:42 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, ctené dámy a vážení páni, keďže ide o návrh na skrátené legislatívne konanie, tak aj moje vystúpenie urobím v skrátenej forme. Skrátené legislatívne konania sa majú predkladať vtedy, keď hrozia štátu škody z ich neprijatia, teda keď je na ne medicínskou terminológiou tzv. vitálna indikácia. To znamená, že keď sa niečo v tomto konaní neskráti, tak následky môžu byť, mať, byť pre štát nedozierne.
Tento návrh zákona tu bol v skrátenom legislatívnom konaní predložený do Národnej rady a mali sme ho všetci, bol teda zverejnený na stránke Národnej rady už pred dvoma týždňami. Vtedy bol návrh na skrátené legislatívne konanie a samotný zákon. Za dva týždne sa neudialo nič, čo by situáciu zhoršilo tak, aby mal byť znova tento zákon predložený v skrátenom legislatívnom konaní, ba naopak, sa epidemiologická situácia na Slovensku našťastie zlepšila. Čiže keď pred dvoma týždňami mal byť predložený a nebol zaradený do rokovania, tá situácia sa ešte zlepšila, tak si myslím, že tento návrh, a teda jeho odôvodnenie skráteného legislatívneho konania kľudne môže byť prerokovaný štandardnou cestou, a to preto, aby sa vytvoril priestor na odborné konzultácie k tomuto návrhu zákona. Čiže aby sa vyjadrili odborné spoločnosti, hlavní odborníci k obsahovej stránke zákona a aby teda sa vychytali aj všetky chyby, ktoré sa väčšinou, zákony v skrátenom legislatívnom konaní prichádzajú.
Nebudem sa teda, nebudem sa teda obracať na obsah tohto zákona, to bude priestor, pokiaľ by náhodou prešiel v skrátenom legislatívnom konaní v prvom čítaní, ale tento zákon je, má dve časti. Má časti, ktoré riešia aktuálne technické problémy, napríklad prihlasovanie repatriantov do zdravotných poisťovní, alebo uzákonenie fungovania dopravnej zdravotnej služby pri vykonávaní mobilných odberov alebo koronatesty a ich úhradové mechanizmy. Čiže sú to veci, ktoré priniesla prax. Ale potom má druhú časť, kde prichádzajú systémové zmeny, tzv. zriaďovanie COVID-19 ambulancií, teda ambulancií, ktoré sú potrebné v prípade, že by nám raz pandémia a naozajstná pandémia aj s veľkým počtom chorých alebo, nedajbože, aj mŕtvych, prišla.
Čiže mám dve alternatívy, ktoré som pánovi ministrovi povedal, buď teda celý, celé skrátené legislatívne konanie neodsúhlasiť, nechať štandardné medzirezortné pripomienkové konania, aby sa naozaj odborné spoločnosti a odborníci vyjadrili k tej zdravotníckej obsahovej stránke zákona. Pokiaľ teda minister uzná, že sú časti, ktoré by, treba prijať kvôli tomu, aby sa vyriešil akútny nesúlad legislatívy s nutnosťou prijímania nejakých opatrení, ktoré súvisia s COVID-om, tak vyhoďme celú tú zdravotnícku časť, ktorá súvisí so systémovými zmenami, a nechajme iba tieto, túto formálnu legislatívnu časť, ktorú prijmeme v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa ľudia mohli prihlasovať do poisťovní, aby dopravná zdravotná služba mohla robiť, aby sme vedeli uhrádzať rýchlotesty napríklad. A to, čo potrebuje systémové zmeny a odborný pohľad celej teda odbornej medicínskej obce, nechajme na štandardný proces, pretože naozaj podľa dát, ktoré máme, nám určite v najbližších minimálne dvoch-troch týždňoch, podľa mňa ani v nasledujúcich týždňoch nehrozí, aby sa epidemiologická situácia tak zhoršila, aby to nezvládol súčasný náš zdravotný systém.
Vieme, že máme teraz na tých akútnych, v tej akútnej fáze iba jedného pacienta na umelej pľúcnej ventilácii.
Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:10 - 14:11 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, podávam procedurálny návrh na stiahnutie z programu rokovania 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod 3 vládneho, je to vládny zákon v skrátenom legislatívnom konaní o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a bod 10, vládny návrh zákona 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Dôvodom na stiahnutie je fakt, že akútne zriaďovanie epidemiologických ambulancií v rámci skráteného legislatívneho konania vzhľadom na aktuálne počty a denný prírastok nakazených považujem za zjavne neopodstatnený a najmä návrh zákona nebol odkonzultovaný s odbornou verejnosťou, preto navrhujem nechať ho prejsť v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní a dopracovať ho tak, aby viaceré jeho ustanovenia neboli účelovo viazané iba na šírenie COVID-19, ale aby mal komplexnú podobu a reflektoval prípadne na akúkoľvek inú epidemiologickú situáciu v budúcnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 14:58 - 15:00 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec. No, samozrejme, dopoviem aj to, že kto by teoreticky mohol súhlasiť a kto bude určite proti. Určite proti z vládnych strán bude strana ZA ĽUDÍ a strana SaS. A má to jednoduchý dôvod a uvidíte, že napriek tomu, že budú splnené kritériá na to, aby sa začalo hovoriť o unitárnom systéme, bude sa tomu vláda všemožne vyhýbať. Totiž je to tam napísané zaobalene, ale v podstate je to napísané aj dosť jasne. Pokiaľ zdravotné poisťovne nebudú schopné plniť to, čo plniť majú, tak sa téma unitárneho systému otvorí. No už teraz, a to si môžme povedať isto a sú tu už aj vyhlásenia Asociácie nemocníc Slovenska, teda súkromných nemocníc, že už teraz deklarujú, že kvôli koronakríze bude chýbať možno až 600 miliónov eur. To znamená, že tie peniaze chýbať v systéme určite budú, zdravotné poisťovne súkromné, ktoré z princípu svojho vzniku chcú vytvárať zisk, tie peniaze budú chcieť v minimálnej miere možnej odčerpávať, a teda zdravotná starostlivosť nebude poskytovaná tak, ako by poskytovať byť mala, a vtedy by téma unitáru mala vzniknúť. No ale minimálne dve strany nebudú môcť s tým súhlasiť vládne, strana ZA ĽUDÍ, pretože jej program bol písaný poslancami, členmi strany, bývalými zamestnancami Penty, a strana SaS, ktorá je od svojej podstaty v zdravotníctve úplne penťácka. A teraz to nehovorím, že by som ten, to jej pôsobenie v zdravotníctve kritizoval výrazne, ale keď raz sú, boli vytvorení preto, aby odčerpávali peniaze zo systému, tak systémom unitárneho zdravotného poistenia by o tento biznis jednoducho prišli.
A prosím, myslíte všetci aj na ten štandard a nadštandard, lebo uvidíte, že príde do slovenského zdravotníctva niečo, čo ešte v živote nebolo, rozdielna kvalita zdravotnej starostlivosti v neprospech tých, čo na to, bohužiaľ, nemajú, a v prospech tých, ktorí na to majú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 14:47 - 14:57 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Ctený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som sa venoval dvom oblastiam v programovom vyhlásení vlády a možno sa zameriam viac na ich obsah a na to, čo môže prísť, a myslím si, že sú to oblasti, ktoré ešte vyvolajú veľké diskusie a veľký konflikt. Teraz nemyslím na konflikt medzi koalíciou a opozíciou, ale na konflikt aj vo vnútri vládnych strán.
To všeobecné konštatovanie je, že programové vyhlásenie vlády naozaj vytvára finančné nároky, ktoré nie sú kryté a nebudú kryté a neboli by kryté, ani keby nebola koronakríza. Čiže absencia akýchkoľvek, akéhokoľvek krytia v čase koronakrízy, ktorá prišla, je dominantná a dovolím si teraz tvrdiť, samozrejme, až čas to ukáže, že z programového vyhlásenia vlády sa naozaj množstvo, množstvo opatrení, predsavzatí, záväzkov alebo deklarácií v dobrej vôle nenaplní. Ale to ukáže čas, to nebudem bližšie rozoberať.
Chcel by som sa pristaviť pri téme zdravotníctva, pri jednom bode, kde už diskusia začala; je to možnosť zavedenia unitárneho systému v prípade, že súkromné zdravotné poisťovne nebudú vedieť spĺňať požiadavky štátu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v miere, v akej štát deklaruje a chce. Unitárny zdravotný systém je téma, s ktorou sme tu už raz boli. Bola naozaj veľkou vlnou zmetená. Chcem povedať, že určite budeme vládne strany, ktoré s týmto systémom prídu, podporovať a dovolím si tvrdiť, že téma unitárneho zdravotného systému bude musieť prísť, lebo aj kvôli príjmom zdravotných poisťovní nebude dostatok financií na to, aby sa zdravotná starostlivosť financovala v požadovanom rozsahu.
Mali sme už prvý konflikt. Bolo to na výbore pre zdravotníctvo, kde predsedníčka výboru pani Cigániková nehlasovala za programové vyhlásenie vlády práve kvôli unitárnemu systému. Pre tých, čo možno nie ste úplne doma v téme, unitárny systém je to, že bude jedna, štátna zdravotná poisťovňa, ktorá bude spravovať povinné dane a povinné zdravotné odvody, teda to, čo všetci z vás, ktorí sme tu a všetci za občanov, ktorí sú ekonomicky aktívni, musia platiť zdravotným poisťovniam, a zároveň bude spravovať peniaze, ktoré štát platí za poistencov štátu, teda za ekonomicky neaktívnych obyvateľov, t. j. za obyvateľov, ktorí sú dôchodcovia, deti, zdravotne postihnutí alebo tí, ktorí nie sú zamestnaní. Teda téma unitárneho zdravotného systému vznikla pred rokmi za našej vlády preto, pretože sme nevedeli obmedziť zisk súkromných zdravotných poisťovní, ktoré zo zdravotných daní, z povinných zdravotných odvodov si odčerpávali zisk, a naozaj na túto tému sa tešíme. Tu určite bude mať vláda a dve vládne strany, ktoré s tým maximálne prídu, našu podporu. Sme za to, aby z povinného zdravotného poistenia si súkromné poisťovne nevytvárali zisk a aby všetky finančné prostriedky išli do zdravotného systému a to sa inak ako unitárnym systémom zabezpečiť zrejme nedá, pretože zákaz zisku poisťovní, s ktorým prišiel minister Valentovič v roku 2007, bol napadnutý práve vtedajšími opozičnými poslancami na Ústavnom súde. Teda unitárny zdravotný systém áno.
Druhá vec, ktorá bude veľmi kontroverzná, ktorá môže byť problematická pre pacientov Slovenskej republiky, je nutnosť prevedenia operácie u onkologických pacientov do 14 dní a keď sa tak nestane, povinnosť zdravotných poisťovní preplatiť túto zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Určite to znie dobre a každý z nás je za to, aby pacient, najmä onkologický, keď je indikovaná operácia, bol zoperovaný v čo najkratšom čase, ale možno si neuvedomujete, čo toto nariadenie v programovom vyhlásení vlády znamená. A dovolím si tvrdiť a zase skorý čas to ukáže hneď, ako to príde do parlamentu a bude schválené, že financie, ktoré budú zdravotné poisťovne platiť na liečbu našich pacientov v zahraničí, ktorá sa nevykoná u nás, budú chýbať našim nemocniciam, našim lekárom a našim zdravotníkom.
Poviem vám aj príklad, na výbore pre zdravotníctvo som sa pýtal pána ministra, či to znamená, že keď náš pacient, ktorý nebude môcť byť odoperovaný do 14 dní na Slovensku, napríklad v Národnom onkologickom ústave, a dá sa zoperovať v Univerzitnej nemocnici vo Viedni, či celá liečba bude preplatená Univerzitnej nemocnici vo Viedni. Povedal, že áno, bude preplatených toľko financií, koľko bude požadované za danú liečbu. Tak dovoľte mi len jeden praktický príklad, keď sa stane, že náš pacient sa nevylieči v Národnom onkologickom ústave, ale vedľa vo Viedni, sa môže stať, že bude miesto 10-tisíc eur, čo by bol náklad u nás, preplatených 50-, možno 100-tisíc eur a tieto finančné prostriedky, samozrejme, pôjdu z jedného balíka zdravotného poistenia, z povinných zdravotných odvodov, teda pôjdu z balíka, ktorý má ísť pre poistencov našich; pán minister, trošku tichšie poprosím; ktorý má ísť na liečbu, ktorý má ísť teda na liečbu našich občanov Slovenskej republiky. Čiže zase je to opatrenie, ktoré pokiaľ sa bude realizovať, spôsobí, že už v súčasnom nedostatku financií, pretože zdravotné poisťovne a výška ich financovania je absolútne závislá aj od počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov, nezamestnanosť nám určite narastie.
Môže sa stať a stane sa, že financií bude ešte menej, pretože budú platené súkromným poskytovateľom v zahraničí za tie výkony, ktoré vedia byť urobené u nás, pretože v súčasnom systéme poisťovne platia liečbu v zahraničí iba vtedy, keď nie je možné ju zrealizovať a urobiť u nás. Čiže upozorňujem, obrovský problém z toho môže byť a to nehovorím ešte o teoretickom zneužívaní tohto systému, že sa stane, že pacientovi bude povedané, že nestíha byť odoperovaný práve preto, aby nejaký súkromný poskytovateľ v zahraničí túto operáciu – a pôjde o ekonomicky nákladnú operáciu onkologických pacientov – zrealizoval.
Tretie, asi najproblematickejšie opatrenie deklarované v programovom vyhlásení vlády je rozdelenie zdravotnej starostlivosti na štandardnú a nadštandardnú. Hovorím o rozdelení zdravotnej starostlivosti na štandardnú a neštandardnú. V súčasnom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti je možnosť si priplatiť nadštandardné služby, ale nie nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Tí, ktorí máte skúsenosti alebo vaši príbuzní, viete, že sa dá priplatiť nadštandardná izba, dá sa priplatiť výber operatéra, ktorý vás bude operovať, výber pôrodníka, niekde sa dá priplatiť strava a, samozrejme, sú to výkony najmä plastickej a estetickej chirurgie, ktoré sú platené v plnom rozsahu, ale všeobecne je náš systém zdravotnej starostlivosti solidárny. To znamená, že prístup má každý bez ohľadu na to – a teraz hovorím najmä o ochoreniach, ktoré sú život ohrozujúce ako spomínané onkologické ochorenie, kardiovaskulárne ochorenia alebo mnohé chronické ochorenia –, že bez ohľadu na to, koľko zarábate, prístup k zdravotnej starostlivosti máte rovnaký a tá solidárnosť je v tom, že my, čo máme relatívne vysoké platy a platíme z toho aj vyššie zdravotné odvody, prispievame práve tým, ktorí sú nezamestnaní alebo sú ťažko chorí, sú zdravotne ťažko postihnutí, a skladáme sa aj na ich liečbu, a to je správne.
Samozrejme, vznikli prvé otázky, čo vzniká, čo znamená štandard a čo vzniká, znamená nadštandard. Zase poviem slová, ktoré odzneli pri komunikácii s jedným z vás, s koaličným politikom, bolo to v jednej relácii, kde som bol, pretože tá otázka je zásadná. Bude mať ten, kto bude mať peniaze, lepšiu zdravotnú starostlivosť, bude ju mať kvalitnejšiu? No na toto je, bohužiaľ, je jednoznačná otázka, áno, a poviem príklad, ktorý bol použitý práve jednou z poslankýň vašej vládnej koalície, ktorá je vo výbore pre zdravotníctvo. Uviedol sa príklad operácie bedrového kĺbu, zadefinujú sa nejaké štandardné parametre, samozrejme, ten kĺb, ktorý bude zoperovaný štandardne, bude kvalitný, bude teda štandardný, ale ten, kto si priplatí viac, dostane umelý kĺb s lepšími parametrami z hľadiska jeho zloženia alebo s lepšími parametrami napríklad možných rozsahov pohybov. Čo v praxi znamená, že tí, ktorí peniaze budú mať, budú liečení kvalitnejšie, a to doteraz u nás nikdy nebolo.
A ten druhý príklad bol, že ten, kto si zaplatí nadštandard, bude dostávať originál lieku, a ten, kto si nezaplatí, tak bude dostávať generiká. Čiže prvýkrát v histórii je v programovom vyhlásení vlády napísané, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej kvalita bude iná pri tých, čo na to majú, čo považujem naozaj za, za zásadný problém.
Mám ešte množstvo otázok k regionálnemu rozvoju, ale to si nechám na televízne relácie. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:34 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií bude zasadať zajtra o 8. hodine ráno štandardne oproti výboru, oproti nášmu výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:38 - 14:40 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím sa, Erik, vrátiť k tvojmu vystúpeniu a ja teda sa veľmi teším na vystúpenie pani ministerky a na odpoveď na tvoju, moju otázku, ale aj na otázku nás všetkých. Keď si pozriete ten zákon, keď si pozriete vypustený bod a keď si pozriete ostatné body, myslíme si, že nie je možné jednoznačne vylúčiť sledovanie, nielen lokalizácia, ale sledovanie toho ostatného. Telefonických hovorov, kto komu volá, SMS správu alebo v mailovej komunikácii.
Očakávame, Erik, tak ako ty, aj ja očakávam od pani ministerky odpoveď jasnú. Jasnú odpoveď, pretože pokiaľ sa zúžením rozsahu zákona neodstránili tieto časti, teda pokiaľ sa neodstránili časti, ako je tu plénum o tom presvedčené, ako ste naznačili vo svojej reči, že sa nebudú sledovať kontakty, kto komu volá, kto komu esemeskuje, pokiaľ táto časť odstránená nie je, tak tento zákon je zákonom o špicľovaní.
Nikto z nás nepochybuje o tom, že je dôvodné vedieť, kde sú ľudia v karanténe, kde sú ľudia, ktorí sa stretli s ľuďmi, ktorí sú v karanténe, alebo kde sa nachádzajú občania, ktorí sú pozitívni na koronavírus. Ale nepovažujem za dôvodné to, aby sa táto téma zneužila na to, aby ste sledovali vy, verejné zdravotníctvo, ktokoľvek iný alebo ktokoľvek, kto hekne v systéme Úradu verejného zdravotníctva, kto komu esemeskuje, kto komu telefonuje. Nesúvisí to so šírením tohto vírusu, ktorý, ako opakujem, je vírusom, ktorý sa prenáša kontaktom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:20 - 14:22 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, teda ja by som položil tú istú otázku, čo vám položil Erik Tomáš. Deklarujete vo svojej záverečnej reči alebo v rozprave, či zákon po úpravách, ktorými prešiel v ústavnoprávnom výbore, je taký, že sa odstránila časť, ktorá hovorí o sledovaní, kto komu volá, kto komu esemeskuje, kto komu mailuje? Teda či je toto tým zúžením odstránené a či teda zákon ostáva v svojej novej verzii iba o tom, že bude môcť sledovať ľudí v karanténe, alebo ľudí, ktorí môžu mať kontakty s inými ľuďmi. Čiže či tá lokalizačná zložka zostáva a či sa odstránilo to podstatné, čo nám tu odvčera vadí. Včera, keď si pamätáte, toto bola tá základná výčitka, prečo chcete vedieť, kto s kým telefonuje, kto si s kým esemeskuje, keď vieme, že je to vírus, ktorý sa prenáša kontaktom, nie digitálnym kontaktom.
Pamätáte si, ako ste to včera obhajovali v takej verzii, ako ste ho pripravili? A ja som vám povedal, že práca chvatná, málo platná, že ten zákon je zlý. Vy ste dnes povedali, že zúžením rozsahu a pozmeňovákmi v ústavnoprávnom výbore ste ten zákon skvalitnili. Čiže naozaj ten zákon nebol pripravený dobre. A nás čo trápi, je tá posledná odpoveď na otázku, ktorú položil Erik Tomáš a ja, aby sme naozaj v skutočnosti teraz vedeli a počuli z vašich úst, aký bude rozsah možnosti sledovania občanov Slovenskej republiky po prijatí tohto zákona z hľadiska sledovania polohy, telefonických kontaktov, esemeskových správ alebo iných foriem komunikácie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:46 - 13:48 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Susko, dovoľ, aby som doplnil tvoje vystúpenie, lebo máme hneď prvý zákon z dielne novej pani ministerky a máme tu zároveň hneď prvý pokus ako zneužiť koronavírus, pretože toto je zákon o špicľovaní. Toto je naozaj zákon, kde sa každý z nás bez ohľadu na to, či sa s koronavírusom stretol alebo nestretol, stáva objektom sledovania. A toto si nedovolili svojho času ani komunisti. Čakali sme jedenásť strán opatrení na boj s koronavírusom a dočkali sme sa zneužitia zákona. To, že je pripravený zle, a včera som tu vravel, že práca chvatná, málo platná, svedčí aj o tom, že aj na ústavnoprávnom výbore sa nevedeli dohodnúť a musel byť prijatý rozsiahly pozmeňovák, ktorý všetko to, čo pani ministerka včera tvrdila, že je správne, mnohé musel zmeniť, pretože ten zákon je zlý.
A keď hovoríme o pandémii koronavírusu a jeho šírení, tak určite sa dá rozprávať o tom, o čom hovoril aj Peter Pellegrini včera o ľuďoch v karanténe, aby sa karanténa dodržiavala, aby, keď sa s niekým stretávajú, aby sa vedel lokalizovať kontakt, ktorý sa stretne s potencionálnym nosičom, alebo ľudia, ktorí ignorujú alebo nedodržiavajú karanténu, aby vedeli byť evidovaní. Ale evidovať to, komu ja, vy, každý občan, ale aj novinár, komu volá a s kým si píše? Bez ohľadu na to, či sa vyskytol s kontaktom, ktorý v karanténe mal byť alebo ktorý je pozitívny? Ako, bez urážky, toto je nevysvetliteľné. Keď sa chceme rozprávať o sledovaní nosičov, potencionálnych nosičov, ľudí, ktorí sú v karanténe s nosičmi, o tom sa rozprávať dá, ale to, aby sa sledovalo, kto komu volá a komu posiela esemesky, ako pani ministerka hovorila, ako dlho mu volá, naozaj táto časť zákona je jedna veľká hanba. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:26 - 16:28 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem zareagovať na podpredsedu Národnej rady a asi v tomto prípade platí, aj keď je kríza, že "práca chvatná, málo platná", pretože naozaj by sme mali rozlišovať medzi osobami, ktorým je uložená povinná karanténa, osoby, ktoré mali byť v karanténe, osoby s pozitívnou anamnézou, a keď sa rozprávať o ich sledovaní, tak sa rozprávať o tých, ktorí ju majú dodržiavať a čo má štát vyžadovať. Ale tento zákon je postavený tak, že úplne umožňuje prístup k osobným údajom, k osobným dátam, k telefonátom všetkých osôb. Zákon je urobený narýchlo a je urobený zle. Čiže keď sa má sledovať povinné dodržiavanie karantény, tak nech je to na jasne vymedzené osoby, s jasne vymedzeným účelom, podmienkami, ochranou osobných údajov. Úrad verejného zdravotníctva nie je inštitúcia, ktorá je pripravená na uchovávanie takýchto dát, takýchto citlivých dát a takého množstva dát 5,5 milióna občanov.
Čiže určite, pokiaľ nemáme vyhlásený núdzový stav na území celého Slovenska, tak toto opatrenie je v tom rozsahu, v akom ste ho zadefinovali, určite neadekvátne a malo by sa jasne vyšpecifikovať, kto kedy, kto bude mať prístup k dátam, kto bude mať prístup k dátam, akého rozsahu a všetky tieto detaily.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:35 - 12:36 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som zvolať členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií na rokovanie. Rokovanie výboru bude po skončení výborov štandardných, na ktorých sa zúčastníte. Čiže rátame, že by to mohlo byť okolo trištvrte na dve, 13.45 hod. v miestnosti 71.
Skryt prepis