Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2021 o 11:00 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 11:00 - 11:01 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec, áno, máš úplnú pravdu. Na Slovensku máme takmer 3 000 obcí a miest a myslím si, že takmer každé mesto alebo určite každé mesto a takmer každá obec má problémy, ktoré by tento zákon vedel vyriešiť. Ide o zákon, ktorý reaguje na aplikačnú prax, ktorá prináša problémy reálne, praktické pri akýchkoľvek úkonoch rozvoju, investíciách, plánovaní, rozvoja miest a obcí, a naozaj v tomto zákone nie je ni,č čo by prekážalo tomu, aby sa tento zákon mohol podporiť. Vyslovene reaguje len na to, čo život priniesol. Myslím si, že bude mať podporu a má podporu aj v Únii miest Slovenska aj Združení miest a obcí Slovenska a neprináša žiadne nástrahy, ktoré by mohli byť problematické po prijatí tohto zákona. Takže ja ho plne podporujem a verím, že naozaj nájde širokú podporu, lebo tento zákon nie je ani ideologický, ani názorový, ani hodnotový, je vyslovene praktický.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:50 - 11:52 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Horváthová, vy ste lekárka, ste profesorka, ale zdravotnú starostlivosť neposkytujete na Slovensku. Naozaj ani obhliadky mŕtvych nerobíte, ani ste ich asi ani nerobili. Ja som ich ešte ako lekár v nemocnici robil, kde bola podmienka, aby sa robila obhliadka mŕtvych lekárom z iného oddelenia ako v tom, kde k úmrtiu došlo. Takže vy nemôžte vedieť, čo bolo funkčné a čo nebolo funkčné. A to vravím preto, lebo naozaj poskytujete, staráte sa o pacientov inej krajiny. To, že tu učíte, to je vaša, je na chválu. Ale liečite pacientov inej krajiny.
Tu naozaj bol problém a výsledkom tej súťaže, ktorá priniesla tých organizátorov obhliadok mŕtvych bolo to, že sa ten čas skrátil na dve hodiny a niečo. Lebo predtým sa hodiny a hodiny čakali pozostalí pri mŕtvych a nemohli s telom nič robiť. Takže vy tvrdíte, že to fungovať bude a ja vám vravím, že jediná istota, čo tvrdia tí, ktorých sa to týka, lekári je, že to fungovať nebude. Čiže vy rušíte niečo, čo fungovalo, aby ste skúsilo niečo, čo fungovať možno bude alebo nebude. Lekári budú platení menej, lebo teraz bola tá priemerná platba okolo 65 eur. Teraz bude 40 eur. Už len keď vystupujete, mali by ste byť aspoň politicky zorientovaná. Pani podpredsedníčka strany Saková, ktorá je jedinou ženou podpredsedníčkou strany momentálne naozaj nemá konflikt záujmov, lebo ju prehliadky mŕtvych naozaj nezaujímajú. Toto je pani poslankyňa Saková, naša jediná podpredsedníčka, naozaj ani nechce vykonávať prehliadky mŕtvych, ani ich nebude. Fakt ani sa nechystá.
Pán poslanec Suja, máte pravdu. A ja sa vás pýtam, vy sa ma pýtate, či je to normálne. No ja sa pýtam, no čo v tomto štáte, čo robí táto vláda je normálne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 11:39 - 11:45 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy a páni. Tento zákon sám o sebe určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe ale myslím si, že je zásadne pozmenený s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej a toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá ....
===== určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe, ale myslím si, že je zásadne pozmenený pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej.
A toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá. V minulosti tu bola veľká kritika, keď sa niečo dávalo na poslednú chvíľu a prináša sa zásadná zmena do poskytovania zdravotnej starostlivosti a tej jej časti, ktorá je, bohužiaľ, tá finálna a tá tragická. A pozmeňujúci návrh tu prináša zásadnú zmenu k obhliadkam mŕtvych, ktoré dlhé roky boli problematické. Do roku 2018 bol problém s tým, aby sa obhliadka mŕtvych urobila v čase čo najkratšom, pretože obhliadka mŕtvych je zásadný akt, po ktorom sa môžu, po ktorom môžu nasledovať všetky ostatné procesy, aby mohli sa pozostalí s nebožtíkom, teda s rodinným príslušníkom rozlúčiť. Výsledkom toho bolo, že v lete 2018 bol prijatý návrh zákona, ktorý to konečne vyriešil a bol prijatý na základe konsenzu, tých ktorí prehliadky majú vykonávať, teda organizácii, ktorých zastupujú. Bola to Slovenská lekárska komora, Zväz mladých poskytovateľ, Asociácia súkromných lekárov. A po rokoch sa konečne problém vyriešil a výsledkom toho bolo, výsledkom toho bolo, že čas, čas, ktorý bol od úmrtia po prehliadku mŕtveho sa skrátil zhruba na dve a štvrť alebo dva a pol hodiny. Bol to kompromisný návrh, ktorý samozrejme priniesol finančné nároky, na rozpočet. Ale na druhej strane vyriešil jeden problém, ktorý tu dlhodobo pretrvával.
Tu sa pozmeňujúcim návrhom priamo v pléne vytvára zásadná zmena, ktorá niečo, čo funguje, mení na systém, ktorý môže fungovať, ale podľa nich, ktorých sa týka fungovať nebude. Čiže zásadná otázka je, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje, niečím, čo podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácií, ktoré ich zastupujú môže urobiť komplikáciu. Ako je to úplne nezmyselné, pretože po dlhých rokoch sa konečne našlo niečo, čo prinieslo relatívny kľud a poriadok. Má to samozrejme svoje chyby, lebo tá obhliadky mŕtvych tiel je stále a je to jednak aj finančne neatraktívne, ale je to stále problematické. Ale my ideme, my ideme urobiť niečo pozmeňujúcim návrhom, ktorý je daný priamo v pléne, pretože aj do včera večera sa vlastne úplne presne nevedelo, čo predložené bude, lebo aj tento pozmeňujúci návrh má nejaké zmeny. A ideme vytvoriť otáznik, či na základe dobrovoľnosti to bude schopný Úrad pre dohľad zvládnuť alebo či teda budú lekári nútení robiť tieto obhliadky na základe povinného rozpisu a či ich budú robiť tak, že ich pacienti v čakárňach budú čakať, kým urobia obhliadku alebo či sa teda budú čakať pozostalí, kým lekár odambuluje svoj normálny pracovný čas, a tú prehliadky urobí potom.
Myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sa toho týkajú vrátane toho, že máme nedostatok lekárov ambulantných, máme vysoký priemer vekový týchto lekárov. Čiže my tu vytvárame, z môjho pohľadu, zjavne bezdôvodne situáciu, ktorá skomplikujú súčasne, súčasný ako tak fungujúci stav. Preto vás chcem poprosiť, aby sme takúto zásadnú zmenu, ktorá naozaj zákon, ktorý nebol výrazne problematický bez pozmeňujúcich návrhov, ktorá táto zmena týmto pozmeňujúcim návrhom celý zákon komplikuje. A opakujem. Ide o prehliadku mŕtvych. Myslím si, že každý z nás sa v živote s prehliadkou mŕtveho stretne, či už je to nejaký rodinný príslušník, otec, starý otec alebo niekto blízky. A keď máme vytvorený konečne systém, ktorý to vie zabezpečiť a opakujem, kde priemerný čas obhliadky je dve a štvrť hodiny po úmrtí, chceme ho skomplikovať niečím, čo sa vracia do stavu pred rokom 2018, keď vznikli komplikácie pri obhliadkach mŕtvych.
Čiže jednak keď sa má nejaká zmena stať, mala by ísť riadnym zákonom, aby k tomu prebehlo riadne pripomienkové konanie, aby sa všetky relevantné subjekty mohli pripraviť. A určite by sa takáto zmena nemala diať poslaneckým návrhom priamo v pléne, keď je praktický nulový čas na to, aby sa toho tí, ktorých sa to týka vyjadriť vedeli. Aby vedeli predniesť pripomienky, o ktorých sa dá diskutovať. Naozaj robíme niečo, čo v súčasnom fungujúcom stave vytvorí zbytočný chaos. A opakujem, je to názor tých, ktorí tie služby robia, resp. tých asociácií, ktoré, tých lekárov, ktorí tieto prehliadky robia, zastupujú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 11:39 - 11:45 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy a páni. Tento zákon sám o sebe určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe ale myslím si, že je zásadne pozmenený s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej a toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá ....
===== určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe, ale myslím si, že je zásadne pozmenený pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej.
A toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá. V minulosti tu bola veľká kritika, keď sa niečo dávalo na poslednú chvíľu a prináša sa zásadná zmena do poskytovania zdravotnej starostlivosti a tej jej časti, ktorá je, bohužiaľ, tá finálna a tá tragická. A pozmeňujúci návrh tu prináša zásadnú zmenu k obhliadkam mŕtvych, ktoré dlhé roky boli problematické. Do roku 2018 bol problém s tým, aby sa obhliadka mŕtvych urobila v čase čo najkratšom, pretože obhliadka mŕtvych je zásadný akt, po ktorom sa môžu, po ktorom môžu nasledovať všetky ostatné procesy, aby mohli sa pozostalí s nebožtíkom, teda s rodinným príslušníkom rozlúčiť. Výsledkom toho bolo, že v lete 2018 bol prijatý návrh zákona, ktorý to konečne vyriešil a bol prijatý na základe konsenzu, tých ktorí prehliadky majú vykonávať, teda organizácii, ktorých zastupujú. Bola to Slovenská lekárska komora, Zväz mladých poskytovateľ, Asociácia súkromných lekárov. A po rokoch sa konečne problém vyriešil a výsledkom toho bolo, výsledkom toho bolo, že čas, čas, ktorý bol od úmrtia po prehliadku mŕtveho sa skrátil zhruba na dve a štvrť alebo dva a pol hodiny. Bol to kompromisný návrh, ktorý samozrejme priniesol finančné nároky, na rozpočet. Ale na druhej strane vyriešil jeden problém, ktorý tu dlhodobo pretrvával.
Tu sa pozmeňujúcim návrhom priamo v pléne vytvára zásadná zmena, ktorá niečo, čo funguje, mení na systém, ktorý môže fungovať, ale podľa nich, ktorých sa týka fungovať nebude. Čiže zásadná otázka je, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje, niečím, čo podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácií, ktoré ich zastupujú môže urobiť komplikáciu. Ako je to úplne nezmyselné, pretože po dlhých rokoch sa konečne našlo niečo, čo prinieslo relatívny kľud a poriadok. Má to samozrejme svoje chyby, lebo tá obhliadky mŕtvych tiel je stále a je to jednak aj finančne neatraktívne, ale je to stále problematické. Ale my ideme, my ideme urobiť niečo pozmeňujúcim návrhom, ktorý je daný priamo v pléne, pretože aj do včera večera sa vlastne úplne presne nevedelo, čo predložené bude, lebo aj tento pozmeňujúci návrh má nejaké zmeny. A ideme vytvoriť otáznik, či na základe dobrovoľnosti to bude schopný Úrad pre dohľad zvládnuť alebo či teda budú lekári nútení robiť tieto obhliadky na základe povinného rozpisu a či ich budú robiť tak, že ich pacienti v čakárňach budú čakať, kým urobia obhliadku alebo či sa teda budú čakať pozostalí, kým lekár odambuluje svoj normálny pracovný čas, a tú prehliadky urobí potom.
Myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sa toho týkajú vrátane toho, že máme nedostatok lekárov ambulantných, máme vysoký priemer vekový týchto lekárov. Čiže my tu vytvárame, z môjho pohľadu, zjavne bezdôvodne situáciu, ktorá skomplikujú súčasne, súčasný ako tak fungujúci stav. Preto vás chcem poprosiť, aby sme takúto zásadnú zmenu, ktorá naozaj zákon, ktorý nebol výrazne problematický bez pozmeňujúcich návrhov, ktorá táto zmena týmto pozmeňujúcim návrhom celý zákon komplikuje. A opakujem. Ide o prehliadku mŕtvych. Myslím si, že každý z nás sa v živote s prehliadkou mŕtveho stretne, či už je to nejaký rodinný príslušník, otec, starý otec alebo niekto blízky. A keď máme vytvorený konečne systém, ktorý to vie zabezpečiť a opakujem, kde priemerný čas obhliadky je dve a štvrť hodiny po úmrtí, chceme ho skomplikovať niečím, čo sa vracia do stavu pred rokom 2018, keď vznikli komplikácie pri obhliadkach mŕtvych.
Čiže jednak keď sa má nejaká zmena stať, mala by ísť riadnym zákonom, aby k tomu prebehlo riadne pripomienkové konanie, aby sa všetky relevantné subjekty mohli pripraviť. A určite by sa takáto zmena nemala diať poslaneckým návrhom priamo v pléne, keď je praktický nulový čas na to, aby sa toho tí, ktorých sa to týka vyjadriť vedeli. Aby vedeli predniesť pripomienky, o ktorých sa dá diskutovať. Naozaj robíme niečo, čo v súčasnom fungujúcom stave vytvorí zbytočný chaos. A opakujem, je to názor tých, ktorí tie služby robia, resp. tých asociácií, ktoré, tých lekárov, ktorí tieto prehliadky robia, zastupujú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 9:24 - 9:25 hod.

Richard Raši
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 9:14 - 9:19 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, vážené dámy, vážení páni, je to prvé čítanie, čiže myslím si, že tých otázok a pozmeňujúcich návrhov ešte bude relatívne dosť, ale chcem prispieť do diskusie aj ja a najmä z otázok, ktoré vznikli na základe pripomienkového konania.
Čiže prvá zásadná otázka je prečo ďalší úrad, pretože naozaj ministerstvo zdravotníctva má personálne kompetencie, má, vie si aj v organizačnej štruktúre vyčleniť ľudí, ktorí to robia aj teraz, ktorí daný, ktorí daný obsah, ktorý má úrad mať, môžu zvládnuť, pretože tak či tak to bude len o ľuďoch. A keď hovoríme o nezávislosti, podotýkam, že to bola jedna z pripomienok, a vlastne to je aj v § 5 ods. 4, riaditeľ zodpovedá ministrovi za plnenie úloh inštitútu, má byť platený úrad zo zdravotného poistenia, čiže aj zdravotné poisťovne tam budú chcieť mať zrejme v nejakom dozornom alebo v nejakom kontrolnom orgáne alebo pri nomináciách nejaké slovo. Čiže aj tak pôjde teda o úrad, ktorý, jednak vznikne ďalší úrad, my, ja tvrdím, že mohlo to naďalej ministerstvo zdravotníctva a tá nezávislosť aj tak bude svojím spôsobom obmedzená, lebo aj tak bude zodpovedať ministrovi zdravotníctva, ktorý vždy bude politickým nominantom.
Po druhé teda má to byť platené zo zdravotného poistenia. Tu je otázka miery efektívnosti vynaložených zdrojov. Zo zdravotného poistenia máme hradený úrad pre dohľad, Národné centrum zdravotníckych informácií, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, čiže pôjde o ďalší úrad, ktorý bude platený zo zdravotného poistenia, to znamená, že časť poistenia, ktoré majú ísť na zdravotnú starostlivosť, pôjde na vznik nového úradu.
Zákon odoberá kompetencie ministerstvu zdravotníctva aj úradu pre dohľad, pretože ich presúva novému úradu, tak zrejme by malo byť, mali by ísť k odoberaniu kompetencie aj peniaze z ministerstva alebo z úradu pre dohľad. To nikde nebolo spomenuté, teda keď nový úrad mal vzniknúť a keď niekomu sa odoberajú kompetencie, tak tie peniaze by mali byť tým subjektom, ktorých kompetencie budú mať menej odobraté. Bolo na to upozorňované, že časť nákladov má ísť aj z rozpočtu. A ďalšia vec, časť nákladu má ísť aj z rozpočtu a v rozpočte zatiaľ na to nie je krytie.
Návrh tvrdí, že sa má ušetriť 5 mil. eur ročne. Zase, chceme vidieť analýzy, pretože nijako to zatiaľ nie je preukázané. Bolo len povedané, že je to 5 mil. ročne. A ďalšia otázka, či opäť potrebujeme na to zvláštny úrad.
Vraciam sa k tomu, obsah je určite dôležitý, ale ani iné krajiny, ani mnoho krajín nemá takéto novovytvorené úrady. A predstavte si, že by vzniklo 27 rozličných úradov v každom členskom štáte Európskej únie. Česká republika nemá takýto úrad. Iné krajiny, napríklad Chorvátsko či Slovinsko, na tieto úlohy im pomáhajú a plnia ich napríklad príslušné univerzity v daných štátoch. A čo sa týka tej práce úradu, ten úrad by možnože mohol byť aj čiastočne samofinancovateľný, o tom sme zatiaľ tiež nič nepočuli. V Kanade vykonáva aj komerčnú činnosť, za ktorú inkasuje financie, a dokáže si zaplatiť svoju prevádzku.
Chcem sa pristaviť ku medzirezortnom pripomienkovom konaní. Bolo vznesených 318 pripomienok, 78 zásadných, čiže Asociácia na ochranu práv pacientov 10 zásadných pripomienok, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení 19 zásadných pripomienok, ministerstvo financií 6 zásadných pripomienok, MIRRI 3 zásadné pripomienky, Úrad na ochranu osobných údajov, Všeobecná zdravotná atď. atď. Stále je viac ako 31 zásadných pripomienok od relevantných inštitúcií nezakceptovaných, čiže s tým sa bude treba popasovať, lebo tie pripomienky prichádzajú aj z ústredných orgánov štátnej správy, aj od pacientskych organizácií, aj od zamestnávateľov, aj od nových ďalších.
A spomeniem niektoré asociácie - aj na ochranu práv pacientov - namietali, citujem: „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy uvádza klamlivé, rozporné informácie. Povinný odvod zdravotných poisťovní odoberá zdroje pre financovanie zdravotnej starostlivosti. Bez navýšenia odvodov tak vznikne významný vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je pre pacientov neakceptovateľný.“
Alebo druhá pripomienka Asociácie na ochranu práv pacientov: „Návrh zákona neprináša benefit pre pacientov, naopak, znižuje ich dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj zdroje, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“
Alebo Asociácia zamestnávateľských zväzok namietala proti, že proti postupu nového úradu sa nebude možné odvolať. Teda ak proti postupu úradu nie je možné odvolanie či revízny proces, je to zjavný priestor pre vytváranie korupčných schém, lebo jeden udrží, úrad drží všetkých účastníkov trhu v rukách. Čiže toto je stanovisko Asociácie zamestnávateľských zväzov.
Čiže toto sú všetko veci, ktoré, vravím, je prvé čítanie, tých otázok bude ešte veľa, ale minimálne by som teda požiadal ministra zdravotníctva, aby sa zamerali najmä na zásadné pripomienky, ktoré boli vznesené v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 9:10 - 9:11 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja viacero otázok položím vo svojom vystúpení.
Pani predsedníčka, ďakujeme pekne, že nás pozývate na rokovania, len to nás musí pozvať pán minister. Verím, že nás pozve aspoň v záverečnej reči aj on, lebo doteraz napriek tomu, že ste nás vy pozývali, tak bývalý minister nás zo zásady nepozval nikde a na ministerstvo nás nepustil.
Takže je tam veľa otázok, mnoho z nich v reakcii na vaše vystúpenie povedal aj pán poslanec Taraba. Ja niektoré z nich spomeniem, lebo určite je obsah potrebný, ale otázne je, či forma má byť taká. Je tam naozaj mnoho, mnoho, mnoho otázok ešte, ale sme v prvom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.6.2021 11:10 - 11:25 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ľuboš, napriek tomu, že mnohokrát máme rozdielne názory a ty to ťaháš do extrému, tak dnes si naozaj povedal množstvo, množstvo pravdy a fakty sú fakty. A keď sa pozrieme na, ako to tu rada koalícia spomína, na minulosť, tak pán terajší minister vnútra má minulosť ďalekú, krátku prítomnosť plnú otáznikov. A plnú nezodpovedanú otázok. A to nejde len o vzdelanie a potom tie hodinky sú len čerešnička na torte, ale ako sa to premietlo v jeho profesionálne pôsobenie, je to plné otáznikov, na ktoré nedokáž dať odpoveď koaliční poslanci. Aj preto ho neobhajujú žiadnymi faktami, ale len útokmi do minulosti, pretože jednoducho on sa obhájiť nedá. A je jasné ako táto schôdza dopadne, pretože sa o tom už rozhodli, ale myslím si, že každá hodina, ktorá tu prebieha a opakovanie toho, čo nie je jasné a čo ho diskvalifikuje z toho, aby bol minister vnútra, pomôže, aby si aj verejnosť, ktorá to počúva a vidí, uvedomila koho máme na ministerstve vnútra a to už nehovoríme o tom, ako manažérsky zlyháva riadenie rezortu, ktorý má na starosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 17:05 - 17:06 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, keď ste prišli na úrad pani Remišovej, tak sme si povedali, že aspoň prišiel človek, ktorý prišiel z praxe, z regiónu, z obce ako starosta, ktorý bude vedieť, čo sa robí, a aj vaše slová o tom, že regionálnemu rozvoju sa nevenuje taká pozornosť, aká by sa mala, alebo resp. že to nové ministerstvo je ministerstvo eurofondov, a nie regionálneho rozvoja naozaj svedčí o tom čo sa reálne deje, do miest a obcí neprichádza žiadna pomoc teraz, a preto chápeme, že, že ste sa rozhodli odísť, lebo ste sa na to nemohli pozerať, ale vy ste sa vždy profilovali aj ako niekto, kto vie pracovať s rómskymi komunitami, tak možno by ste ešte mohli zabojovať teraz, kým ešte ste v strane ZA ĽUDÍ, o to, aby napríklad rómske občianske hliadky po 30. 6. nezanikli. Určite viete, je to problém miest a obcí, nie sú na to peniaze, nie sú na to výzvy, sú s tým dobré skúsenosti, určite to sám viete a zrazu po 30. 6., aj keď to má každý plné ústa toho, ako sa dá pracovať s touto komunitou, zrazu po 30. 6. prázdno, nič.
Tak verím, že kým ste v strane, ktorá reprezentuje vládu, tak aspoň urobíte niečo pre mestá a obce, pretože v mnohých veciach sa na nich, bohužiaľ, aj ministerstvo, kde ste boli, vykašľalo, a myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, prečo ste museli odísť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 14:26 - 14:28 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, myslím si, že pán minister je aj svojprávny, aj dospelý, aj obliecť sa vie, aj prehovoriť vie. Myslím si, že jeho chrániť netreba. Ale riešime skrátené legislatívne konanie a prešlo sedem mesiacov od 21. júla 2020, keď vstúpila do platnosti novela zákona o diaľničnej známke, ktorú vtedy predkladal, však povedzme to tu rovno, minister Sulík takisto v skrátenom legislatívnom konaní. Takisto sme upozorňovali, že v skrátenom legislatívnom konaní sa nerobí kvalitná legislatíva. A teraz ho musí obhajovať váš pán minister. Ale je to súčasť vlády, je to jedno koliesko z celého súkolia a taká istá vina za chybne prijaté zákony ide na každého a vláda tento zákon schválila.
Pán predseda, ja viem, že donekonečna sa dá vracať do minulosti, ale vracať sa k tomu, čo bolo pred dvadsiatimi rokmi, keď ste tu reagovali na niektoré faktické poznámky, ja si myslím, že keď začneme rozoberať životy každého z nás aj vás pred dvadsiatimi rokmi, tak naozaj môžeme prísť ku veľmi zaujímavým zisteniam. Čiže ja by som sa venoval tomu, prečo sme tu. Sedem mesiacov bolo na to, aby na to niekto prišiel, ale hlavne nemalo byť vôbec skrátené legislatívne konanie ku Sulíkovmu, teda k tomuto návrhu zákona. Pretože keby štandardne prebiehal legislatívny proces, akože neprebieha, tak by k takýmto chybám vôbec, vôbec nemuselo dôjsť.
Ďakujem.
Skryt prepis