Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:14 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 9:32 - 9:33 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len chcem potvrdiť, že naozaj výsledok, tento zákon aj pozmeňujúci návrh je výsledkom dobrej spolupráce a chcem povedať aj za výbor, aj za poslanecký klub, že tento návrh zákona podporujeme. Podporujeme aj tento pozmeňujúci návrh, ktorý môže pomôcť študentom, bol dobre vyrokovaný, ako už bolo spomenuté aj akreditačnou agentúrou. Také drobné veci, ktoré idú naprieč politickým spektrom, nie sú koaličné alebo opozičné, ale sú dobré, aby pomohli vzdelávaniu, konkrétne aj teraz vysokému školstvu. Takže za mňa podpora. Ďakujem, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.7.2021 17:20 - 17:20 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem oznámiť členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že im prišla pozvánka, zajtra 8.15 schôdza výboru kvôli odvolávaniu pána ministra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.6.2021 12:03 - 12:03 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem za slovo. Podobne pozývam poslancov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ihneď teraz do rokovacej miestnosti výboru 33a.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 15:32 - 15:35 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko chcem reagovať na veci, ktoré zazneli v rozprave. Jedna z nich teda bol pozmeňujúci návrh pánov poslancov Ferenčáka a Blcháča. Ja vás chcem tak pozvať k rokovaniu. Bude 245 bude novelizovaná komplexnejšie pravdepodobne v septembri. To znamená, že ak tie veci si nejak ujasníme aj možno v komunikácii s legislatívou ministerstvo, tak niečo z toho návrhu alebo aj celý ten návrh môžme tam zapracovať, či už vo forme, že sa to pridá k tomu vládnemu alebo vy by ste potom podali po dohode v druhom čítaní. Čiže sadnime si, prejdime si to. To je prvá ponuka, aby sme naozaj dosiahli to čo ste avizovali podľa možnosti čím väčšiu kvalitu.
Jemná odbočka od toho k tej školskej inšpekcii, ktorá by teda mala tiež zabezpečiť to kontrolovanie tej kvality. Treba povedať, že pri tejto novele nejde o nejaké enormné množstvo v porovnaní s tými doterajšími sieťovými zariadeniami, že tu naozaj preto hovorím, že drobná novela nielen ako obsahovo počtom paragrafov alebo tak, lebo zas nie je až taká drobná v tomto slova zmysle. Nie sú tam len nejaké dva paragrafy alebo dve vetičky. Ale že sa týka len pomerne malej skupiny, zvlášť aj v tých veľkých mestách. Takže tá školská inšpekcia myslím, že jej to nenarastie tak enormne, že by teraz zanedbávala kontrolu kvality.
A odpoveď na vašu otázku. Pozrel som si ten § 59a v tom doterajšom teda znení plnom. Tak tie prvé tri odseky, na ktoré sa odvoláva hovoria, alebo teda ten pôvodný štvrtý odsek, ktorý novelizujeme reaguje práve na to, že keď dieťa nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, no tak niekto musí určiť, keďže nemá spádovú škôlku, lebo nemá trvalý pobyt v SR, tak to niekto musí určiť. A my to novelizujeme ešte, že určí ten orgán miestnej štátnej správy to miesto pre dieťa, ak to nespĺňa tie paragrafy 1 až 3. A tam dávam len do pozornosti, môžte si to pozrieť a bude vám to jasné, nechcem to čítať úplne celé, ale je tam napísané, že povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupcovia zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Čiže tam nejde o nejaké, že niekto bez súhlasu rodičov, dokonca proti súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov určí dieťaťu nejakú inú škôlku. V tých ďalších odsekoch je to také, že môže aj v inej obci, ak ho tam príjmu, riaditeľ toho zariadenia, akurát majú povinnosť informovať o tom, že teda ho prijali do inej škôlky. Čiže, ak by nastali problémy, že by ho tí rodičia nevedeli umiestniť, tak vlastne ten orgán štátnej správy pomôže a určí tomu dieťaťu teda, kde by ho mali zobrať. Takže je to pomoc. Nie je to nejaké obmedzenie toho práva zákonných zástupcov.
Ale hovorím § 59a v tom pôvodnom znení tie odseky 1 až 3, ak si pozriete, tak to bude úplne zrejmé, tak ako som si to aj ja ujasnil. Takže vám ďakujem veľmi pekne za rozpravu, korektnú. Ja so vždy rád ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že tieto diskusie o školstve naozaj vidieť, že sa snažíme byť ľudia vzdelaní a pristupovať k tomu racionálne a nájsť, nájsť nejaké riešenia, ktoré sú dobré nie pre nás len politicky tuto, ale pre školstvo, pre deti, pre rodičov, pre samosprávy. Chcem poďakovať spolu predkladateľom pani poslankyni Šofranko, pánu poslancovi Slobodovi, ale aj pani spravodajkyni Leščákovej, ktorá tiež mala dobré pripomienky. Ale takisto aj zástupcom opozície aj z výboru pánu poslancovi Habánikovi, Kotlebovi, aj pánu Blcháčovi, ktorý teda nie je z výboru, ale mal k tomu poznámky. A prosím vás o podporu pri hlasovaní, ktoré určí asi pani spravodajkyňa, kedy bude, ale predpokladám, že o 17.00. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:19 - 15:20 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pán kolega za otázku. Pozrel som si to, ale odvoláva sa tam odseky ktoré tu len v tej novele nevidím, čiže musím si to pozrieť podrobnejšie, porovnať to. Ale iste je tam sloboda výberu, to znamená, že tí rodičia ak si vyberú súkromnú alebo cirkevnú škôlku, alebo teda prípadne to nesieťové zariadenie, tak tú možnosť majú. Tak sa totižto odvoláva na odseky 1 až 3, tak musím si ich pozrieť, tak potom vám to osobne poviem, dobre. Ďakujem vám pekne za otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:12 - 15:14 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán kolega, ďakujem za vaše vystúpenie aj pozornej som si ho vypočul. Pretože sme boli, bolo dopredu avizované že tento pozmeňujúci návrh bude podaný a bol aj elektronicky teda zverejnený, tak sme aj dostali nejakú spätnú väzbu. Môžem zase ja povedať, že nehovorím, že tento návrh by chcel niečo zlé, ale v takej forme nesúhlasíme s ním ako predkladatelia zákona. Celý tento zákon má dočasnú, dočasné alebo prechodné ustanovenia, ktoré budú definovať ako platný do roku 2024. A ak sa v aplikačnej praxi potvrdia vaše obavy, tak veľmi radi tieto veci zapracujeme. Pri príprave zákona sme dosť dlho spolupracovali aj s ministerstvom, ktoré vy teda navrhujete aby malo ešte väčšie právomoci aj so zástupcami sieťových aj nesieťových zariadení. A ten úzus je teda taký, že by sme chceli, ak budeme mať podporu v poslaneckej snemovne, tak schváliť tento návrh zákona tak, ako bol predložený s nejakými drobnými zmenami, ktoré vyplývali zo stanoviska parlamentnej legislatívy a ktoré sú v spoločnej správe, ktorú spomínala pani spravodajkyňa, bod 1 až 6, ktoré ale neriešia nejako obsahovo ten zákona, ale upresňujú veci, aby bol v súlade s inými aj v súčasnosti novelizovanými právnymi predpismi, napr. 596. A hovorím, ja som si to pozorne vypočul, nemyslím že to chcete zle, ale myslím si, že tak ako je to dohodnuté, pretože viete, že ten proces trvá nejaký čas prvé čítanie bol výbor, kde sme to riešili, aby teda to prešlo s pod veľkou podporou tento návrh aj spoločná správa, tak budeme to teda schvaľovať a budeme, budeme sa snažiť aby sa to schválilo v tej pôvodnej forme. Ale ďakujem.
Skryt prepis
 

22.6.2021 14:58 - 15:01 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v úvodnom slove krátko pripomenúť a uviesť tento návrh zákona, ktorého cieľom je pomáhať rodičom a deťom, alebo teda pomáhať rodičom s umiestnením detí do predprimárneho zariadenia v súvislosti s povinným predprimárnym zariadením, povinným vzdelávaním, ktoré vlastne už bolo prijaté, myslím, v roku 2019 ako povinné a my sa teda snažíme jednou konkrétnou, relatívne drobnou vecou pomôcť rodičom, pomôcť deťom, ale pomôcť aj samosprávam, aby tie deti, ktoré si majú plniť tú povinnú predškolskú výchovu, aby mali dostatok miest, resp. ak ich rodičia zverili do starostlivosti v týchto tzv. nesieťových zariadeniach, ktoré tiež majú nejaký, nejaký konkrétny rámec tak, aby pri splnení stanovených podmienok, ktoré stu stanovujeme v tejto novele tak, aby ich tam mohli nechať aj ten posledný rok pred nastúpením do školy.
Tento návrh zákona vznikol v takej úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, ale takisto aj so zástupcami sieťových zariadení, takých tých klasických materských škôlok, a treba povedať, že vlastne tým rozširujeme paletu možností pre rodičov, ktorí majú možnosť tú povinnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie absolvovať, alebo ich deti majú možnosť absolvovať, či teda v sieťových zariadeniach verejných, štátnych, alebo cirkevných, alebo súkromných, alebo potom teda aj v týchto nesieťových, a takisto aj formou individuálneho, čiže tzv. domáceho vzdelávania. Túto oblasť tiež trochu precizujeme v tomto, v tejto novele. Rodina a škola sa musia a môžu dopĺňať. Je potrebné, aby sme budovali nejakú komunikáciu, dôveru medzi týmito oblasťami, aby štát, teda školy dôverovali rodičom, lebo sú to tí prví v živote detí, ktorí sú zodpovední za ich výchovu a ich vzdelávanie a takisto, aby rodičia dôverovali školám a školských zariadeniam, aby podľa možnosti v čím väčšej slobode a zodpovednosti si mohli vybrať ten svoj poklad, tie svoje deti komu zveria, akým spôsobom budú vychované a vzdelávané.
Pripomeniem len to, že v tomto zákone teda sa rieši najmä zriadenie tzv. registra týchto nesieťových zariadení, teda tých zariadení, ktoré spĺňajú tieto podmienky stanovené zákonom a rodičia môžu tam svoje deti zveriť a takisto aj formu individuálneho vzdelávania. Zatiaľ ďakujem pekne a prosím vás o podporu tohto návrhu zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 16:42 - 16:44 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 4. mája 2021 č. 714 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 289 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 189 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 81 zo 14. júna 2021 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhu uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 14. júna 2021 č. 93. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 16:32 - 16:33 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 557). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. (Reakcia z pléna.) Všetko v poriadku. (Reakcia z pléna.) Dobre, pokračujeme. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:14 - 15:16 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani kolegyni Šutekovej za jej pokojné, konštruktívne vystúpenie aj smerom k ďalším kolegom či kolegyniam.
Ja môžem povedať, že ja som zástanca alebo som priaznivec Európskej únie, myšlienky Európskej únie. Možno mám problémy s niektorými momentálnymi nastaveniami alebo fungovaním, ale to je na diskusiu. A chcem povedať, že my nie sme v Európskej únii Slovensko. My sme Európska únia úplne rovnako ako iné štáty. To neni nejaký samostatný subjekt, nejaký, nejaký iný, nadradený. Európska únia existuje, lebo sme tak rozhodli. Rozhodli sa tak národné štáty. Keď sa rozhodnú, že nebude existovať, tak nebude existovať.
Keď si Nemci, Francúzi, Slováci, Poliaci povedia, že nebude, tak nebude. Európska únia je z našej vôle. A tá subsidiarita, ale, ale aj vôbec ten postup je taký, že na prvom mieste je Slovensko a národné štáty a potom je Európska únia, čo je dobré, lebo nemáme tu vojnu, môžme komunikovať, môžme nejakým spôsobom spolupracovať, môžme cestovať. Áno, sú problémy a práve podľa mňa a toto hovorím veľmi úprimne, práve toto škodí tej myšlienke európskej spolupráce, ak sa prijímajú takéto návrhy, ktoré ako keby tak zvrchu chcú poučovať národné štáty, napr. spomínajú Poľsko alebo možno ďalšie krajiny. To je podľa mňa nenáležité. A preto sa proti tomu ozývame.
Lebo napríklad kolegovia, ktorí nie sú zástancovia európskej integrácie a je to ich legitímne právo, tak oni práve potom využijú takúto správu na to, že hovoria, vidíte Európska únia je zlá, lebo prijíma takéto správy. Ja si nemyslím, že Európska únia je zlá, ale táto správa je nesprávna a my sa musíme ozvať a je to naša povinnosť voči občanom Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis