Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 14:05 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 5.10.2021 10:54 - 10:56 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním, správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021, tlač 676.
V súlade s § 9 zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR, policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií, finančná správa, o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v prílohe, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 13. septembra 2021 na 39. schôdzi. Prijal k nej uznesenie č. 90, ktorým ju zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu. prvý polrok 2021 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činností Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 13. schôdzi výboru dňa 22. septembra 2021 a prijal uznesenie č. 56, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Najdôležitejšie konštatovanie k tejto správe je, že všetky prípady použité ITP v prvom polroku 2021 boli predložené potrebným písomným súhlasom zákonného sudcu a nedošlo k žiadnemu prípadu nezákonného použitia informačno-technických prostriedkov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy, dovoľte mi prečítať tento návrh uznesenia.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 29. septembra 2021 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 677).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2021 (tlač 677).
Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 18:41 - 18:43 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Z časti ma už predbehol pán kolega Ďurica pretože je členom branno-bezpečnostného výboru ako ja. Pán doktor práva pán Baránik, budem citovať z toho čo odznelo na branno-bezpečnostnom výbore keďže ten výbor zvolali koaliční poslanci a nie opoziční, koaliční si predvolali generálneho prokurátora, aby došiel vysvetliť tak vám prečítam záver: Dôkazy nepreukázali, že by sa orgány Slovenskej republiky vedome podieľali na únose občana inej krajiny alebo na jeho prevoze. Dobre si počúvajte, nepotvrdilo sa ani či unesený vietnamský občan vôbec bol na území Slovenskej republiky a na palube lietadla. Dúfam, že sa stále rozumieme o čom hovorím. V prípade bolo vypočutých 54 osôb a ďalších desať ľudí bolo vypočutých na základe dožiadania orgánov Nemeckej republiky. Spis má podľa neho s prílohami okolo 4 tisíc strán. Celé toto bolo na základe podnetu generálneho prokurátora, ktorý iniciatívne sám dal preveriť tento spis. Pán docent práva ak vám ani toto nestačí tak vám prečítam ešte jednu vec, že bolo to celé robené na základe nemeckého súdu, kde aj nemecký súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že sa nepotvrdilo, že daný občan Vietnamskej republiky bol na území Slovenskej republiky. Tak vás veľmi pekne prosím, prestaňte tu recyklovať prípad uneseného vietnamského občana, príďte na branno-bezpečnostný výbor, tam vám bude všetko vysvetlené. A myslím si, že svoje právnické schopnosti ste práve ukázali aj teraz keďže aj sám predseda Národnej rady skonštatoval, že neviete predložiť ani pozmeňujúci návrh k uzneseniu. Prajem vám všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

22.9.2021 12:00 - 12:01 hod.

Marián Saloň
Ďakujem pekne, len poprosím členov výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, že dnes máme riadne rokovanie výboru 12.15. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 11:59 - 12:01 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, presne tak ako si to hovoril, veď celý ten zákon nebol postavený na politike, že kto si ide prihrievať na tom polievočku, ale bol postavený na tom, že ideme s úmyslom chrániť ľudské životy cyklistov. A zase sa to otočí štýlom čo tu predviedol pán Sloboda, nech tak, dúfam, že tak sa volá, sa ospravedlňujem sa ak som si to doplietol, že príde, nabrízga, zavre dvere, odíde preč. Nemá ani toľko úcty si vypočuť reakciu na svoje vystúpenie, kde mu človek sa snaží slušným spôsobom vysvetliť, že čo je vlastne pointa toho celého zákona. Potom tu podpásovo dá ešte procedurálny návrh, aby sa, aby sa zákon vrátil na dopracovanie, aby zase spravil kľučku namiesto toho, presne ako si povedal, že stačilo povedať, že áno, je to dobrá myšlienka, zákon, ale má nejaké nedostatky, tak posuňme ho do druhého čítania. Druhé čítanie je presne na to, aby sme sa v druhom čítaní pobavili, že čím ho vieme vylepšiť ten zákon, prípadne predsa tam vzniká priestor na to, že sa vyjadrí k tomu aj ministerstvo vnútra, vyjadruje sa predsa ku každému poslaneckému návrhu sa musí vyjadriť aj vláda na svojom rokovaní kde dáva odporúčajúce respektíve zamietavé stanovisko. Alebo na druhej strane, vystúpim a chlapsky poviem, mám pripravený lepší zákon ako je váš preto ako koaličný poslanec dám zarezať váš opozičný a ideme ďalej. A tým pádom sa budeme baviť o tom jeho, ale nie takýmto alibistickým spôsobom, že tuná príde, natrieska, natrieska a ujde preč pri takejto téme, ktorá fakt nenásobí, nedelí ale hovoríme o ochrane a ľudských životov, nič iné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 11:52 - 11:53 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec, toto je na, ja neviem jak sa k tomu vyjadriť, že vy ešte aj pri takejto téme ako ako je ochrana zdravia cyklistov, začnete riešiť to, čo bolo pred ôsmimi rokmi, alebo neviem koľkými rokmi, že sme to mali času doteraz dávať. To je fakt umenie, mohli ste aspoň počkať kým dokončím faktickú, aspoň toľko úcty mi dať, ale nevadí. Prajem vám pekné kráčanie a skúste mi vysvetliť, pán poslanec, keď hovoríte, že aby to bolo vymáhateľné, že ako sa vymáha dodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi Bratislavou a Trnavou pri troch, resp. dvoch, alebo troch sekundách, že či vás policajti merajú so stopkami. Veď tu o nič iné nejde len, aby sme chránili ľudské životy. Áno, môžme sa baviť o tom, že ako sú budované, resp. nie sú budované cyklotrasy, ale veď ide o ľudský život toho cyklistu. Sami dobre viete, keď sa hýbete na tých autách, jazdíme po cestách, takže, že ako to vyzerá. Ale rozprávať tu o tom, že to sme mohli spraviť pred ôsmimi rokmi. Viete, vy týmto návrhom, ktorý ste dali teraz procedurálny na to, aby sa vrátilo navrhovateľovi, viete čo robíte? Idete spraviť to, že keby ten zákon neprešiel, tak by ďalších šesť mesiacov táto téma nemohla byť prerokovaná. Tak takýmto zbabelým spôsobom dáte nám, navrhovateľom, aby sme to zobrali, aby sme si to stiahli na prepracovanie, aby vy ste si vytvorili priestor na to, aby ste si ho predložili vlastným spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 14:05 - 14:06 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja len veľmi krátko budem reagovať. Myslím si, že nikto z nás ani nikto z vás nebude popierať dobrú myšlienku tohto zákona a polemizovať o tom, že kedy to malo byť prijaté, alebo či to bude prijaté teraz alebo nebude. Tak asi my to nevyriešime takým spôsobom, že sa tu budeme naťahovať, že koalícia, opozícia, a že vy ste to mohli, keď ste vládli sami, nevládli ste sami.
A potom taká druhá, druhá vec. Možno málo, málo z vás ako vodičov vie, že na úseku D1 medzi Bratislavou a Trnavou platí dvojsekundová bezpečná vzdialenosť medzi vozidlami. Sú tam síce 70 metrov označené tabule, tak tiež by sme sa mohli začať baviť o tom. A tá zmena bola, tuším, že v roku 2011 prijatá za ministra vnútra Lipšica, tak napríklad aj tam by sme sa mohli začať baviť o tom, že máme to v zákone a akým spôsobom je to vykonateľné, lebo koľkí z vás ste už dostali pokutu, že vás stopkami namerali policajti, že ste išli nie dve sekundy, respektíve tri sekundy, ale že ste išli 1,5 sekundy za autom, takže toto, myslím si, že to je také trošku alibistické z vašej strany, že tu vyhadzujte argument, že to nebude vykonateľné. Lebo ak je to vykonateľné v iných štátoch, ktoré boli spomínané, tak myslím si, že vieme si s tým poradiť aj u nás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:16 - 18:17 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Kollár, nie nadarmo sa hovorí, že silné reči, skutek utek. Ja si počkám na vaše hlasovanie, aj na vášho kolegu Valáška, že ako sa dnes zachováte, lebo špeciálne pri zákone o štátnej službe som vám venoval pozornosť, pretože ako jeden z mála koaličných poslancov ste s pánom Valáškom kritizovali ten zákon, kritizoval som ho aj ja, lebo to je jeden nešťastný zákon – a, čuduj sa svete, pri hlasovaní čo sa udialo? Ani Valášek, ani Kollár na hlasovaní neboli. (Ruch v sále.)
Takže skúste, skúste trošku porozmýšľať (zaznenie gongu) aj nad tým, čo hovoríte a čo v skutočnosti robíte, lebo na jednej strane to tu kričíte, kritizujete aj dnes a možno sa stane vo finále to, že bude nočná hodina, bude sa hlasovať a zajtra poviete, že ste nedošli a nestihli ste hlasovať o návrhu na odvolanie pána Matoviča. Takže to je možno jedna rada.
A druhá rada, viete, keď používate argumenty pri tom, že prečo zahlasujete za odvolanie, tak skúste už vynechávať tie barličky typu SMER a HLAS, lebo to už fakt začína byť trápne, že stále – lebo SMER, lebo Fico, lebo Pellegrini, lebo HLAS, to už, to už je fakt trápne, tak skúste vlastné slová, vlastné argumenty a skúste to vyčítať tým svojim koaličným kolegom, že čo vám vadí na nich, a nie to, čo sme boli my.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:52 - 10:54 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V prvom rade sa pripájam ku gratulantom a všetko najlepšie k dnešným meninám, pán kolega Richter. Presne ste pomenovali riziká tohto zákona, ktoré prinesie, ak bude schválený, čo verím, že nebude, pretože aj to čo ste spomínali, tá nepriamo novela vtedy, zákona o štátnej službe o profesionálnych vojakov. Tiež som bol kritikom toho, pretože tam sa riešil, riešil úplne iný problém, čo sa týka profesionálnych vojakov. A bola zneužitá na to, že sa následne mohli takto odvolávať riaditeľa úradov práce a tuším že tam boli aj iné ústredné orgány štátnej správy.
Spomínaný nález Ústavného súdu, presne ten spomínaný nález Ústavného súdu bude vytvárať precedens na základe ktorého takto odvolaní úradníci štátni, ktorí budú v týchto vedúcich pozíciách, budú odvolávaní bez udania dôvodu sa budú môcť presne o toto oprieť a vzniknú ďalšie finančné škody pre štát, ktorý bude ich musieť spätne vyplácať a prípadne ich ešte naspäť prijať do zamestnania, pretože to sa stávalo aj, a to bude vedieť aj pán Kyselica, v Policajnom zbore, kde bol tzv. populárny § 35 ods. 2, kde sa dalo odvolať akéhokoľvek policajta na riadiacej funkcii na tento 35 ods. 2. Ale následne vznikala situácia, kedy začali vyhrávať títo policajti súdy a tento paragraf už dnes neplatí.
A ak tu spomíname štátnych úradníkov, ktorí si nerobia tú svoju robotu tak ako majú, predsa existujú možnosti aj dnes ako sa s nimi vysporiadať, lebo neverím, že skúsený riadiaci pracovník si nevie poradiť s človekom, ktorý si nerobí prácu tak ako má. Dá sa riešiť disciplinárne. No, a to posledné riziko je, práve podľa mňa aj obava tých uchádzačov, ktorí sa budú uchádzať podľa tohto nového zákona o tú riadiacu funkciu, že vlastne ten pocit tej neistoty, pretože budú ľahko vymeniteľní a do 10 dní odvolateľní z funkcie podľa tohto zákona, tak práve oni vôbec nebudú mať záujem sa do výberového konania prihlásiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:56 - 9:58 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, ja si myslím, že si to presne pomenoval o čom je ten návrh zákona a tie výberové konania, to bola celá pointa toho zákona, ktorý sme prijímali my. A tak ako to bolo viackrát spomínané, že dovtedy nielen opozíciou, ale aj Európskou komisiou po reforme ESO bolo vyčítané, že presne tieto miesta by mali byť obsadzované cez výberové konania a mala by byť tzv. štátna, štátna definitíva a vlastne udiala sa taká vec, že v januári sa to malo týkať pri tom návrhu, ktorý bol stiahnutý len prednostov okresných úradov, ktorí budú odvolávať bez udania dôvodu svojich podriadených vedúcich odborov, kdežto tento zákon prináša úplne fantastickú vec, že tu budú môcť urobiť akíkoľvek riadiaci funkcionári na akomkoľvek poste v štátnej službe, to znamená, že ak sa rozhodne vedúci odboru na akomkoľvek ministerstve odvolať svojho vedúceho oddelenia, dá návrh generálnemu tajomníkovi a ten to do 10 dní spraví, takže o tom, o tom je ten celý zákon jednoducho, ale najväčší problém po prijatí tohto zákona bude trošku inde. Ja som zvedavý, ktorí odborníci sa prihlásia do týchto výberových konaní, pretože dnes majú stabilitu v štátnej službe, pretože majú štátnu definitívu. Ale keď dnes vidia aká je politická stabilita na tej najvyššej úrovni, tak už vidím toho človeka, ktorý pri platnosti tohto zákona, že bude odvolaný do 10 dní ako bude na tej funkcii vymenovaný, pri zmene každej vlády, tak až vtedy uvidíme, že aký budú mať tí ľudia strach sa vôbec do týchto výberových konaní hlásiť, pretože sa budú báť, že budú onálepkovaní súčasnou vládou a následne pri ďalšej zmene to bude veľmi jednoduchý proces, pričom ani oni už nebudú môcť kričať, pretože ten zákon bude prijatý nimi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:11 - 9:13 hod.

Marián Saloň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Kyselica, my sme už o tomto návrhu zákona viedli viaceré debaty, naposledy včera. Toto je už váš druhý pokus a prečítam vám časť dôvodovej správy z prvého pokusu, ktorým ste chceli toto zaviesť do legislatívy a to bolo v januári tohto roku, že citujem z dôvodovej správy: "Aby si okresné úrady mohli riadne plniť svoje úlohy a zlepšovať služby poskytované občanom je dôležité dať šancu novým kvalitným úradníkom." Ja si myslím, že tie úrady si plnia svoju činnosť riadne do dnes, lebo ináč potom by to asi aj vaši prednostovia robili zle.
A jedným zo základných pilierov zmeny fungovania okresných úradov je možnosť zmeny personálneho obsadenia vo vedúcich funkciách tak, aby dostala šancu nová generácia úradníkov s inovatívnymi myšlienkami s chuťou zlepšovať služby poskytované štátom, ktorá rozumie zmene, ktorú táto vláda prináša a stotožňuje sa so smerovaním a cieľmi, ktoré chce vláda v tejto oblasti dosiahnuť. Ja si myslím, že presne v tej vete je povenovaný cieľ tohto zákona, ktorý bol prezentovaný v januári a ktorý presne dávate teraz, len ste sa poučili z minulosti, tak dôvodová správa už je len na pol strany.
Hovoríte o riadnych výberových konaniach, veď ľudia, ktorí sú teraz na tých riadiacich funkciách, prešli riadnymi výberovými konaniami a sú v stálej štátnej službe. Hovorili ste o návrate do roku 2017. Veď v roku 2017 nás práve opozícia kritizovala za to, že sa to deje menovaním a odvolávaním. Čiže aj na základe toho, aj na základe odporúčaní Európskej komisie sa zaviedli, zviedol spôsob aký je teraz.
Spomínali ste a spochybňovali ste vzdelávanie niektorých úradníkov. No ja neviem o tom, aby na nejakom mieste v štátnej službe sedel úradník, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, čo sa týka vzdelávania.
Sám ste spomenul výberové konania na prednostov okresných úradov no a myslím si, že tam ani neni čo dodať. Aké výberové komisie a kto im šéfoval týmto výberovým komisiám. Ja sám, sám možno najlepšie by bolo...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis