12. schôdza

1.2.2011 - 11.2.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:07 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:07

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, nedá mi vysloviť názor, že musím s argumentami, ktoré boli k tomuto bodu prednesené súhlasiť, a preto by som chcela aj verejne požiadať všetkých poslancov, aby sme o pripomienke pána prezidenta, ktorá je v bode č. 6 hlasovali a podporili ju a aby sme sa vernostnými programami a všetkými zľavami venovali v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní pri novele zákona o lieku, ktorá sa chystá v I. polroku tohto roku. A myslím si, že toto bude dobrý krok a zákon o lieku bude mať takú formu a takú verziu, ktorú aj celá lekárenská komora bude môcť podporiť. Prosím vás teda o podporu bodu 6. Nie tak ako je uvedené v spoločnej správe, ale bod 6 odporúčam, aby sme schválili. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:07 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:08

Richard Raši
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pani poslankyňa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:08 hod.

MUDr. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:09

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, som rád, že aj v tejto pokročilej hodine ste mnohí zotrvali v sále. Môj predrečník, pán poslanec Raši sa pýtal, čo sa za ten rok zmenilo. Za ten rok sa zmenilo to, že nám prax ukázala, že úplný striktný zákaz, ako bol vtedy schválený v zákone, za ktorý som hlasoval, v praxi nefunguje dobre, a že bolo by treba zaviesť jasné pravidlá fungovania zliav, ktoré sa aj dnes poskytujú vo verejných lekárňach. Ale poďme pekne po poriadku.
Prezident vrátil dva dni pred Silvestrom do parlamentu novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá mala byť účinná od 1. januára 2011. Ak, páni poslanci, prehlasujeme prezidentove veto, termín účinnosti sa posunie na 1. apríla. Dôvodom pre prezidentove veto je časť zákona, ktorú som predkladal ako poslanecký návrh a chcem hneď povedať, že mi je veľmi ľúto, že pán prezident pre túto časť zákona vrátil celý zákon na opätovné prerokovanie do Národnej rady. O čo išlo v tomto pozmeňovacom návrhu? A bol by som rád, keby ste ma, ktorých vás to zaujíma, samozrejme, sledovali pozorne, pretože v poslednom období sa šíri mnoho poloprávd a lží o tom, čo môj pozmeňovací návrh vlastne prináša, čo určuje a o čom je.
Cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je zaviesť jasné pravidlá pre vernostné systémy v lekárňach, ktoré, či sa nám to páči alebo nie, sú dnes na Slovensku realitou. Ak jestvuje vôľa poskytovať zľavy, využime túto vôľu v prospech pacientov i v prospech úspory verejných zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení. Preto som navrhol, a preto presadzujem pravidlá pre jasnú reguláciu vernostných systémov v lekárňach, ktoré majú jednoduchú logiku. Ak lekáreň poskytne zľavu poistencovi, musí na základe zmluvy poskytnúť zľavu aj zdravotnej poisťovni. Zostáva tak zachovaná filozofia tzv. fixného doplatku zavedená v roku 2003.
Výhrady pána prezidenta, myslím že hovoril o nich veľmi podrobne pán poslanec Raši, sú viac-menej formálne. Vyčíta, že zákon nereguluje organizátora vernostného systému, hoci vzápätí uvádza, treba si naozaj prečítať jeho argumentáciu, že to do zákona o liekoch vlastne ani nepatrí. Namieta, že slovné spojenie "súhrn zliav a výhod" je nepatričné, lebo zdravotnícky pracovník sa nemá riadiť komerčným hľadiskom. Podľa mňa však poskytovanie zliav nie je v rozpore so zodpovedným napĺňaním lekárnickeho povolania. Naopak, poskytnutie zľavy pomáha pacientom, pretože činí pre nich liek finančne dostupnejším, keďže podľa môjho názoru na tom ušetrí i zdravotná poisťovňa, tieto peniaze bude môcť použiť pre iných pacientov. Na chvíľu sa zastavím, lebo tá prvá verzia pozmeňovacieho návrhu, ktorú sme prvýkrát diskutovali vo výbore pre zdravotníctvo, bola o tom, aby sa zľava týkala len pacienta. V tom prípade by totižto bola omnoho väčšia a to je ešte zaujímavejšie.
Cieľom tejto vládnej koalície, keď dobre rozumiem programovému vyhláseniu vlády, je, aby ľudia doplácali za lieky menej. No tak preto aj niečo urobme, nielen o tom hovorme. Tu je jedna konrétna reálna možnosť, ktorá je na stole. Uznal som ale argumenty aj Slovenskej lekárnickej komory, že môže sa to vymknúť kontrole. Niektorá lekáreň začne dampingovať trh spôsobom, že natoľko zníži cenu doplatku, výšku doplatku, že to môže okolité lekárne zlikvidovať. Dobre, tak sme zaviedli pravidlo, ktoré rešpektuje pomer medzi úhradou zdravotnej poisťovne a pacientom. Ak dá lekáreň zľavu, rozdelí sa medzi pacienta a zdravotnú poisťovňu v rovnakom pomere, aký je pomer úhrady na cene lieku. Ak liek stojí, poviem to v starej mene, aby sa dobre počítalo, 100 slovenských korún, 80 korún platí zdravotná poisťovňa a 20 korún platí pacient. Ak sa lekáreň rozhodne dať 5% zľavu, čo už je pomerne veľká zľava, táto sa rozdelí v pomere 4 koruny zľavy na strane zdravotnej poisťovne a koruna zľavy na strane pacienta. Vy sa ma opýtate, má to potom vlastne táto zľava zmysel pre pacienta? Áno má, pre tých, ktorí chodia do lekárne často, lebo im predpisujú veľa liekov, teda pre chorých, sociálne odkázaných, tých, ktorí sú naozaj núdzni a doplácajú za lieky veľa. Tým chceme pomôcť, nie tým, ktorí raz za čas si ideme kúpiť kvapky do nosa, to nie je o týchto. To je o tých, ktorí užívajú veľa liekov. Pre nich je to zaujímavé, pretože tieto zľavy sa im budú spočítavať vo vernostnom systéme.
Zastavím sa pri námietkach, ktoré k tomuto zákonu dala a ktoré komunikuje veľmi histerickým spôsobom Slovenská lekárnická komora. Prvá námietka, pozmeňovák neprešiel pripomienkovým konaním. Dámy a páni, sme tu poslanci Národnej rady, no ale v tom prípade musíme aj v ústave aj v rokovacom poriadku vypustiť možnosť, aby poslanec niečo mohol predložiť, lebo žiaden poslanecký návrh zákona, žiaden poslanecký pozmeňovací návrh neprejde riadnym pripomienkovým konaním, ja ho neviem dať do medzirezortného pripomienkového konania. Druhý argument, tento pozmeňovací návrh zvýhodňuje sieťové lekárne. Prvá moja poznámka, dámy a páni, teraz poviem veľké prekvapenie, ale sieťové lekárne zo zákona neexistujú, tak ako zo zákona neexistujú vernostné systémy. Sieťové lekárne na Slovensku sú dokonca zakázané v zákone ešte z roku 2004, ale všetci vieme, že existujú. Pravdaže vieme, a to je problém platnej legislatívy. No dobre, tak poďme sa chvíľu hrať na sieťové lekárne. Pýtal som sa opakovane odborníkov na ministerstve zdravotníctva, aké percento z celkového trhu viac než 2-tisíc lekární tvoria sieťové lekárne. Osem percent. To naozaj veríte, že 92 % lekární skrachuje a tých 8 % ich vytlačí z trhu? Naozaj tomu niekto verí? Ja nie. Ak tomu niekto verí, prosím, ale ja nie.
Chcem ešte povedať aj to, že znovu som sa informoval na ministerstve zdravotníctva či Slovenská lekárnická komora niekomu odobrala licenciu za to, že poskytoval zľavu. Áno, Slovenská lekárnická komora aj pán prezident to u mňa na výbore priznal. Odobrala niektorým lekárnikom licenciu za to, že poskytli zľavu, ktorá je zakázaná v zákone, ani v jednom prípade to však nebol lekárnik, ktorý pracuje v sieťovej lekárni. Teda nielen sieťové lekárne chcú poskytovať zľavy, to nie je pravda. Treba povedať, že lekárnici sa pri tomto pozmeňováku rozdelili na dve skupiny. Ja teraz neviem, ktorá je väčšia, početnejšia, vplyvnejšia, ale sú rozdelení na dve skupiny. Jedna zľavy poskytovať chce a druhá zľavy poskytovať nechce. A teraz, dámy a páni, je to naozaj na nás, raz sme túto dilemu riešili v druhom, treťom čítaní, kedy pozmeňovací návrh prešiel 75 hlasmi a znovu túto dilemu zrejme budeme riešiť zajtra o 11.30 hodine, že čo uprednostníme. Či budeme chrániť zisk lekární, ktoré nechcú poskytovať zľavu, alebo uprednostníme regulovanú a za jasných podmienok poskytnutú zľavu pacientovi na doplatkoch. Toto je otázka. Jedna skupina lekárnikov hovorí o.k., my tú zľavu dáme. Druhá hovorí, nie, my zľavy dávať nebudeme. Treba si vybrať. Naozaj. Túto dilemu treba vyriešiť. Ja som ju pre seba vyriešil, ja som na strane toho, aby pacient dostal zľavu z doplatkov na lieky za jasných pravidiel.
Ďalšia námietka, ktorú Slovenská lekárnická komora veľmi často vyťahuje, že vernostné systémy zavádzajú niečo nové, čo neexistuje. Hovoril o tom už aj pán poslanec Raši, že v roku 2008 bola zakázaná nekalá súťaž a chcem vás uistiť, že táto zostáva zakázaná aj týmto návrhom, ale zľavy sa pololegálne poskytujú aj v súčasnosti a návrh len zavádza poriadok a pravidlá. Keď sme v roku 2008, a bol to pozmeňovacíi návrh pána poslanca Zelníka, rešili problém, riešili sme problém, že na lekárni bolo zvonku napísané, že keď prídete s receptom k nám, nie vy nám, ale my vám vrátime 20 korún. Toľko sa dopláca za recept. Riešili sme problém, že kto donesie 50 receptov dostane žehličku alebo rýchlovarnú kanvicu. Toto neprichádza do úvahy ani po tomto pozmeňovacom návrhu. Len v tom čase sa zakázalo poskytovanie zliav en bloc. Napriek tomu mnohé lekárne zľavy poskytujú. Dámy a páni, toto je moja vernostná kartička. Ja poznám v Košiciach nesieťovú lekáreň, kde sa stále preukážem, keď prídem vybrať lieky na recept, ktorý predpíše pani doktorka mojim deťom, alebo v hotovosti niečo kúpiť, pani magistra mi zoberie a počíta mi body. Ako je možné, že ja som vo vernostnom systéme, keď ten neexistuje? On existuje, tak ako existujú siete. A viete, ako je regulovaný? Nijak. To čo chcem ja je, aby boli jasné pravidlá. Nič viac. Jasné pravidlá, aby ste všetci vedeli, za akých podmienok dostávam zľavu, akú zľavu, aby zdravotná poisťovňa mala prehľad o tom, že nejaká lekáreň mi dáva zľavu, pretože musí poskytnúť zľavu aj jej. Ja mám vernostnú kartičku a mnohí ostatní ju máte, ktorá ináč neexistuje, keď ste to dnes videli, tak to nie je.
Ďalší argument, ktorý Slovenská lekárnická komora uvádza je, že vernostný systém povedie k likvidácii malých lekární. Chcem povedať, že tento argument je veľmi vykonštruovaný. Po prvé nemyslím si, že na dedine, bol som minule v Bežovciach, maličká lekáreň, široko-ďaleko žiadna iná, najbližšia v okresnom meste, že táto lekáreň zanikne. Kde by asi zo zdravotného strediska išli pacienti autobusom do Michaloviec pre zľavu? V žiadnom prípade, ale teraz sa naozaj trošku možno kriticky opýtam, že keď je na jednej hlavnej ulici v nemenovanom meste jedenásť lekární, jedenásť cukrární toľko nie je, jedenásť lekární a dve zaniknú, stane sa veľká tragédia z hľadiska dostupnosti lekárenskej starostlivosti? Keď v jednom hypermarkete sú dve až tri lekárne a ešte vždy existujú, majú problém poskytnúť zľavu z ceny lieku?
Som o tom presvedčený, že zavedenie vernostného systému zvýši konkurenčné prostredie medzi lekárňami, ja to netajím, zvýši konkurenčné prostredie medzi lekárňami a zvýši aj tlak na zvyšovanie aj kvality lekárenskej starostlivosti. Budú sa musieť viace snažiť, budú musieť poskytnúť zľavu, alebo vymyslieť niečo iné zaujímavé, no ale keď sú jedenásti na hlavnej ulici, neviem prečo by sme mali chrániť ich zisk. Tomu nerozumiem. Nech súťažia a úspešnejší bude mať väčší.
Moja posledná poznámka je k námietke, ktorú Slovenská lekárnická komora takisto veľmi často uvádza, že povedie to k väčšej preskripcii a spotrebe liekov. Ste určite zachytili, je tu aj nejaká nórska alebo aká štúdia, chcem povedať, že vernostný systém nijako nemôže viesť k vyššej preskripcii liekov, pretože aby boli lieky predpisované tomu, kto ich potrebuje v množstve, v akom ich potrebuje, za to je zodpovedný lekár. Keď sa zdravotnej poisťovni nepáči koľko predpisuje pán doktor, ktorý je zmluvným lekárom na endokrinológii, diabetológii alebo kardiológii, na to má revízny systém. Revízny lekár skontroluje a zistí, že tu boli tieto lieky predpísané nevhodne a nesprávne, mimo indikácie. Zbytočne veľa, ale toto neriešim vernostným systémom, naozaj, toto neviem riešiť. To, že koľko si v hotovosti kto ide kúpiť do lekárne liekov a použije pritom túto kartičku, to takisto neviem ovplyvniť, záleží to od kúpnej sily, dnes sa kupujú od Marťankov po čaje neviem čo všetko. Toto už naozaj neviem ovplyvniť, ale chcem povedať, že preskripciu to nemôže zvýšiť, keď bude normálne fungovať revízny systém, a keď budú normálne fungovať štandardné terapeutické a diagnostické postupy.
Takže na záver chcem povedať, že nechcem likvidovať lekárne, ani zvyšovať spotrebu liekov. Išlo mi len o to, aby pacienti doplácali za lieky menej a aby zľavy mali jasné kontrolovateľné pravidlá, a preto vás chcem poprosiť o odmietnutie pripomienky č. 6 pána prezidenta, ktorú zároveň vynímam na samostatné hlasovanie.
Dovoľte mi, aby som sa krátko prizastavil aj pri ostatných súvislostiach, ktoré vznikli pri vrátení novely zákona o zdravotných poisťovniach. Novela zákona totižto neriešila len vernostné systémy, ktoré boli naozaj len pozmeňujúcim návrhom, ale rieši celú oblasť zdravotníctva a množstvo problémov. Zaväzuje k transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, vytvára základy pre zavedenie DRG do nemocníc, stanovuje povinné zverejňovanie zmlúv, obnovuje nezávislosť úradu pre dohľad, sprísňuje kritériá platobnej schopnosti zdravotných poisťovní a ruší napr. nezmyselný plošný dychový test na helikobaktera. Odklad účinnosti zákona v týchto prípadoch z 1. januára na 1. apríl nie je tragédiou, hoci to možno spomalí práce na transformácii nemocníc. Verím, že ale termín transformácie to neoddiali, a preto nesúhlasím s posunutím termínu transformácie nemocníc a chcem vás takisto poprosiť, vážené dámy, vážení páni, o odmietnutie návrhu pána prezidenta pod č. 5, ktorý takisto vynímam na samostatné hlasovanie.
Problematickejšia je ale skutočnosť, že prezident vrátením zákona spôsobil odklad účinnosti v troch bodoch, ktoré kvôli lekárnikom taktiež zmietol zo stola. Je to jednak odklad zrušenia povinnosti výmenných lístkov od všeobecného lekára k špecialistovi. Tieto výmenné lístky nesplnili svoj účel a neviedli k lepšej komunikácii medzi zdravotníkmi, ani k zníženiu počtu indikovaných vyšetrení. Nepodpísanie zákona, ale znamená, že táto administratívna šikana pre pacientov pokračuje aj po novom roku a zruší sa až 1. apríla.
Vrátenie zákona pánom prezidentom znamená aj odklad zavedenia limitu na doplatky za lieky pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých, vo výške 45 resp. 30 eur kvartálne. Nepodpísanie zákona znamená, že minimálne do 1. apríla stále nemáme nástroj ako pomôcť tým, ktorí najviac potrebujú našu solidaritu, chronicky chorým s veľmi nízkymi príjmami. Títo ľudia sú vlastne pripravení o vrátenie časti peňazí za doplatky na lieky o jeden štvrťrok.
Vrátenie zákona pánom prezidentom znamená tiež odklad zmiernenia sankcie za nedodržanie povinnosti zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať. Ak zdravotník nezíska dostatočný počet kreditov do šesť mesiacov od hodnotenia, podľa dnes platného zákona, je zaviazaná príslušná komora k odňatiu jeho registrácie. Na základe schválenej novely, ktorú ale pán prezident vrátil, rozhodne o sankcii aj spôsobe a lehote doplnenia vedomostí komora. Čiže nepodpísanie tohto zákona znamená, že niektorým zdravotníkom reálne hrozí strata oprávnenia pracovať v zdravotníctve minimálne do 1. apríla. Pri všetkej úcte k úradu pána prezidenta, mrzí ma, že doň nedorazil aj hlas pacientskych, či stavovských organizácií, s výnimkou Slovenskej lekárnickej komory.
Chcem vás preto, vážené dámy a vážení páni, požiadať o znovu schválenie tohto zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.2.2011 o 18:09 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:28

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Niekoľko poznámok. Pán poslanec, dnes sme sa mali venovať, ak chceme hovoriť o zákone o zdravotných poisťovniach a nie o lekárňach, lebo zákon je o zdravotných poisťovniach. Vy ste 15 minút svojho vystúpenia venovali lekárňam a 3 minúty ostatnej problematike. Neviem, o čo vám ide, ale vaša tvrdohlavosť práve zastavila účinnosť zákona k 1. 11. 2011, pretože ak by ste neboli dali na poslednú chvíľu pozmeňujúci návrh, ktorý rieši úplne inú problematiku ako zdravotné poisťovne a poistenie, tak by zákon už bol platný a boli by už aj výmenné lístky aj všetko ostatné v platnosti. Čiže len to, že vidíte, ak sa robí legislatíva takýmto spôsobom a nejde medzirezortným pripomienkovým konaním, stane sa aj to, že prezident tento návrh vráti. Lekárne majú oveľa viac problémov a riešenie lekárnickej a lekárenskej starostlivosti je oveľa väčší problém, o množstve lekární a o zmene systému, že ich máme toľko, pán poslanec, ste hlasovali aj vy, za Zajacovu reformu, kedy sme celý systém lekární zmenili, čiže ruku na srdce. Štát má v tejto dobe veľa právnych možností aj zo zákona, aby sa dala robiť kategorizácia, degresná marža, generická substitúcia. A myslím, že ich nevyužívame. Problematika vernostných zliav a reklám, si myslím, že nie je taká vážna momentálne a v liekovej politike, ako ste povedali vy, dnes vo svojom vystúpení. Nejde o žiadnu hystériu a stanovísk lekárenskej komory, ale lekárenská komora zrušila a zobrala licencie osemdesiatim lekárňam, ktorým ministerstvo vrátilo licencie, čiže nie je to celkom pravda, čo ste povedali. A ja si myslím, že sami vieme, že aj úrad pre dohľad riešil niektoré lekárne, zaplatili pokuty... (Prerušenie vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:28 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:31

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím povedať, že to, čím strávil pán poslanec Novotný 15 minút, strávil to dobre. Argumenty o zvýšenej spotrebe v súvislosti so zľavami, sú skutočne nonsens. Neviem si predstaviť kardiaka, ktorý začne od radosti, že dostal zľavu, pridávať jednu tabletku, ani diabetika, ktorý by tak postupoval, ani reumatika. Jednoducho, ak konečným cieľom môže byť pomoc tým, ktorí sú na pravidelné užívanie liekov odkázaní a náklady s tým spojené, sú pre nich často istou záťažou, zdá sa mi vonkoncom nie asociálnym, ak sa to deje i týmto spôsobom. A ak sa do doterajšieho relatívne chaotického systému vnesie poriadok, tak sa mi zdá, že je to krok správnym smerom a domnievam sa, že nejaké predstavy o tom, že to niekoho dovedie ku krachu, nie sú celkom na mieste. Som hlboko presvedčený, že tí, ktorí tú zľavu poskytujú, zrejme majú z čoho tú zľavu poskytnúť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:31 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:32

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2011 o 18:32 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:32

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja súhlasím s vami, že nestane sa veľká tragédia, ak zanikne lekáreň, ako ste hovorili, jedna, dve z jedenástich. Ale stane sa tragédia, ak to tak môžem v úvodzovkách povedať, pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá ju prevádzkuje. Ja som hlasovala proti vernostným programom a ja budem hlasovať za pripomienku pána prezidenta. Vtedy som ešte ani zďaleka nepoznala názor Slovenskej lekárnickej komory, ale hlasovala som v dobrej viere, že hlasujem správne, tak ako to cítim podľa svojho rozumu. Ja poznám sieťové lekárne. Súhlasím, že lekárne, sieťové lekárne zo zákona neexistujú, vernostné programy neexistujú. Ja mám tiež jednu takúto kartičku, kde je vernostný program, ja ju síce nevyužívam, ale je moja. Dostala som ju tak viac-menej na silu a to je sieťová lekáreň. Je tu osem lekární a tie ostatné, ktoré sú v blízkosti týchto lekární, nie sú nadšené týmto spôsobom. Ja verím argumentáciam Slovenskej lekárnickej komory a zároveň súhlasím aj s vami, že je treba upraviť tieto benefity, ale naozaj po širokej diskusii a s komplexnou koncepciou a nevidím problém, prečo by sme sa tým nemohli zaoberať koncepčne pri zákone o liekoch. Takže toľko som chcela povedať a vyjadriť svoj postoj aj k hlasovaniu o tejto pripomienke pána prezidenta. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:32 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:34

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len som chcel podotknúť, že vernostné programy určite existujú, presne ako nám to názorne predviedol pán poslanec Novotný a ako aj uviedla pani poslankyňa Gibalová. Zľavy sú dnes niekde v šedej ekonomike, tak prečo to nezlegalizovať, prečo neukázať, čo sa vlastne deje. Prečo by sme nemohli začať číriť tie kalné vody v zdravotníctve, o ktorých sa stále rozpráva. Ja chcem poprosiť všetkých, aby sme zbytočne nepodliehali tlakom časti a ešte raz podotknem to časti lekárnickej obce, ktorí sa snažia zabetónovať svoje zisky, možno aj na úkor vyšších doplatkov pacientov. Pacientom, ktorým niekto chce dať zľavu, pričom štát mu vlastne zľavu zakazuje dať. Máme množstvo nezamestnaných ľudí. Máme ľudí, ktorí majú existenčné problémy, sú na hranici sociálnej chudoby, keď to tak nazvem a pre týchto ľudí aj zľava niekoľko desiatok centov je veľká pomoc. Pomoc, znamená veľkú pomoc. Pomoc, za ktorú sa nám určite mnohí poďakujú a už to tu odznelo, len poviem to ešte raz. Naozaj lekárne a ľudia, ktorí dávajú ich, nikto ich nenúti tú zľavu dať, ale pokiaľ niekto zľavu dať chce, tak určite má z čoho. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:34 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:35

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým, ktorí na mňa reagovali. Chcem sa poďakovať aj za podporné stanovisko pána poslanca Osuského a pána poslanca Kalista. Pani poslankyni Sabolovej chcem povedať len toľko, že preto som sa v rozhodujúcej časti svojho vystúpenia venoval časti týkajúcej sa zákonu o lieku, pretože práve to bol dôvod, prečo pán prezident vrátil tento zákon, tak cítil som potrebu to možno vysvetliť tu v pléne aj pre tých kolegov, ktorí mali ešte trochu nejasnosti a boli trošku zavádzaní niektorými názormi a nazvem to aj na verejnosti diskutovanými postojmi Slovenskej lekárnickej komory. Chcem ale povedať, že diskutujeme síce o zákone o zdravotných poisťovniach, ktorý sa ale volá, že o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čl. 5 tohto vládneho návrhu zákona, pôvodom je novelizovaný zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch, o zdravotníckych pomôckach, preto som podal pozmeňujúci návrh. Znie to trošku čudne, že pozmeňujúci návrh do zákona o liekoch, v zákone o zdravotných poisťovniach, ale tento zákon sa volá aj o zmene a doplnení ostatných zákonov, napr. aj zákonu o lieku. A čo sa týka pani poslankyne Gibalovej, takisto ďakujem za jej reakciu, ale naozaj, to je tá dilema, o ktorej som hovoril. Ja rozumiem tomu, že niektorí lekárnici, ktorí majú lekárne blízko inej lekárne, ktorá chce poskytovať zľavu, môžu mať obavy, ale to je tá dilema, ktorú musíme všetci vyriešiť. Či keď niekto chce dať zľavu, mu to umožníme, aby pacient doplácal menej, alebo budeme protekcionisticky chrániť tých, ktorí zľavy nechcú poskytovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2011 o 18:35 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:40

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení jednotlivých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Národná rada schválila dňa 14. decembra 2010 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písmeno o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon a vo svojom rozhodnutí z 28. decembra 2010 uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 203 z 30. decembra pridelil zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určil lehoty na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v rozhodnutí o vrátení zákona v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o zákone nerokovali.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 28. decembra v časti II. uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III. navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákona schválila zákon so zmenami, ktoré máte uvedené v II. časti spoločnej správy, preto ich nebudem čítať.
K pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky k predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady na schôdzi výboru dňa 25. januára prerokoval pripomienky prezidenta a neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na schôdzi výboru dňa 19. januára prerokoval pripomienky prezidenta a neprijal uznesenie, lebo podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.
Odporúčam hlasovať spoločne o pripomienkach prezidenta bod bodmi 1 až 12 v II. časti spoločnej správy, bez odporúčania gestorského výboru a potom spoločne o pripomienkach uvedených pod bodmi 13 a 14 v II. časti spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Ďalej gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť zákon zo 14. decembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, teda schváliť ho so zmenami uvedenými pod bodmi 13 a 14 v III. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 28. decembra 2010.
Týmto uznesením ma výbor určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru, čo som práve urobil.
Končím, pán predsedajúci, a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.2.2011 o 18:40 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video