20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 14:23 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem povedať, že v plnom rozsahu podporujem vystúpenie pána poslanca a chcem tu tlmočiť rozhorčenie Banskobystričanov, ktorí sú znepokojení z toho, že sídlo daňového riaditeľstva sa po zlúčení orgánov presunie do Bratislavy. Ja chcem doplniť pána poslanca, pretože nás občania vyzývali, aby sme s tým niečo urobili na pôde Národnej rady, že v Banskej Bystrici sa spustila petičná akcia. A chcem povedať, že všetci tí podpisujú petičnú akciu. Aj starší ľudia, mladí ľudia, všetci nám vyjadrujú podporu. Ja verím, že sa nám cez leto podarí nazbierať dostatok podpisov, aby, pokiaľ bude daný - a určite bude daný pozmeňujúci návrh - aby sídlo daňového riaditeľstva alebo už, ako po novom bude nazvané, zostalo v Banskej Bystrici. A práve chceme to podporiť aj touto petičnou akciou, ktorú občania podpisujú.
Verím, že v tejto snemovni sa nájde dostatok hlasov na to, aby bola podpora nášmu pozmeňujúcemu návrhu naprieč politickému spektru, pretože pokiaľ, ako sa vyjadril jeden minister vládnej koalície, bola dohoda na tomto zákone v koalícii, ale nebola dohoda na zmene sídla. Takže ja znova chcem len apelovať na to, aby sa sídlo daňového riaditeľstva z Banskej Bystrice nepresúvalo do Bratislavy. A to už aj z dôvodov, ktoré tu pán poslanec vysvetlil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 14:23 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Peter Pelegrini
 

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:25 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Ivan Mikloš
 

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:25 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:26

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne.
Chcem sa vyjadriť k vystúpeniu pána poslanca Pelegriniho aj k faktickej poznámke pani poslankyne Laššákovej. Ja chápem citlivosť každého presunu, každého ústredného orgánu z mesta, kde doteraz bolo, kde ľudia mali svoje zamestnanie. Áno, je to citlivé a aj preto takto k tomuto problému pristupujeme. Ja som rokoval aj s primátorom Banskej Bystrice, ktorý sa o ten problém veľmi zaujímal, navštívil ma, predtým mi viackrát telefonoval. Špeciálne sme rozoberali na porade tento problém a ten návrh je taký, aby v Banskej Bystrici kapacity - aj personálne, ale aj z hľadiska infraštruktúry - ostali v maximálne možnej miere zachované na niektoré činnosti, ktoré by sa mali centralizovať v rámci celej veľkej finančnej správy v Banskej Bystrici.
Bude tam krajský daňový úrad, ktorý bude mať okolo tristo zamestnancov, ale nielen. Chceme koncentrovať do Banskej Bystrice, najmä chceme, aby tam vzniklo tzv. zatiaľ, pracovne to nazvem, logistické a vyrubovacie centrum, kde by sa koncentrovali aktivity pre celý veľký finančný úrad. Pripomínam, že vo finančnej správe budú vlastne zlúčené tri dnešné veľké inštitúcie - daňové úrady, colné úrady a sociálna poisťovňa. Čiže ono to musí byť na jednom mieste, samozrejme nemôže to byť na dvoch miestach. Čiže máme možnosť buď sťahovať dve veľké inštitúcie do Banskej Bystrice, alebo jednu inštitúciu z Banskej Bystrice do Bratislavy. S tým ale, opakujem, že v tých našich zámeroch je, aby v zásade, netvrdím, že nedôjde k žiadnemu, ale v zásade tých šesťsto, možno päťstopäťdesiat, možno päťstošesťdesiat, aby v zásade k znižovaniu počtu nedošlo, čo neznamená, že niektorí ľudia nebudú musieť samozrejme zmeniť sídlo svojho pracoviska. Ale aj z hľadiska vzťahov tohto, to bude jedna obrovská a veľmi dôležitá inštitúcia, do ktorej sa sa spoja tri veľké inštitúcie. Čiže to, že dôjde k úspore, ako pán poslanec Pelegrini správne povedal, asi tisícštyristo ľudí. To sa týka z tých, ja neviem presne, či je to dnes trinásť- alebo pätnásťtisíc ľudí, ktorí vo všetkých týchto troch inštitúciach pracujú, a z nich k úspore dôjde, čo, samozrejme, je dobre. Chceme, aby... Inak by to nemalo zmysel zlučovať tieto inštitúcie, ak by to nevedeli robiť efektívnejšie a s nižšími nákladmi.
Takže chcem naozaj poprosiť, aby sme, chápem že je to citlivá otázka, chápem, že v Banskej Bystrici sa to mnohým nepáči, je to prirodzené, ale práve preto, že je to citlivé a práve preto, že chceme napĺňať a napĺňame tézu programového vyhlásenia, že vláda podporuje rozvoj regiónov, čiže tu by som vás, pán poslanec Pelegrini, poprosil, aby ste to takto, no, povedal by som, nezjednodušovali. Pretože vláda nepovedala, že bude podporovať rozvoj regiónov tým, že ponechá všetky inštitúcie tam, kde sú, alebo že tam nejaké ešte presunie. Samozrejme robíme to inými nástrojmi. Robíme to napr. tým, že investičné stimuly dávame v zásade len do menej rozvinutých regiónov. Nie tak, ako to bolo napr. za vás, kedy išli do tých najrozvinutejších.
A ešte poviem, že ja som si istý, že ak by ste vy robili túto reformu, tak by to išlo tiež do Bratislavy. Teraz si trošku prihrievate politickú polievočku, však v poriadku, to je prirodzené. Ale ešte pripomeniem, že my sme rozbehli projekt zjednotenia daňovej a colnej správy a výberu daní, ciel a poistného ešte v roku 2005. A keby sa bol dodržal pôvodný harmonogram, tak ste to mohli počas vašej vlády v roku 2009 ukončiť a už zjednotiť. A som si takmer istý, že by to bolo zjednotené v Bratislave. Aj za vašej vlády. Takže chcem len zopakovať, že budeme hľadať také riešenia, aby v maximálnej miere ostala zachovaná aj zamestnanosť v Banskej Bystrici.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.7.2011 o 14:26 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:30

Tibor Tóth
 

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:30

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážená snemovňa, toto je ďalší z trojice zákonov, ktoré riešia vlastne legislatívne úpravy spojené s UNITAS-om, teda s projektom zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov. Týmto návrhom sa v súvislosti s realizáciou prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov novelizujú príslušné súvisiace právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé druhy daní, ako aj iné vybrané dotknuté právne predpisy. S ohľadom na vývoj praxe v Slovenskej republike vznikla aj potreba reagovať na tieto zmeny v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa navrhuje zmeniť tak, aby tento vývoj reflektoval a zabezpečil funkčnú a proklientsky orientovanú správu daní. Týmito zmenami sa zabezpečí príprava na zjednotenie výberu daní, ciel a poistných odvodov k 1. januáru 2013.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:30

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní alebo daňový poriadok.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 o rokovacom poriadku, čiže boli doručené najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v zákone o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Po rozprave odporučím po prvé, v zmysle zákona o rokovacom poriadku, aby uvedený návrh zákona prerokovala Národná rada v druhom čítaní. Po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby prerokovali tento návrh zákona výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 26. augusta a gestorský výbor do 31. augusta 2011.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:30

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, ja naozaj veľmi, veľmi krátko, keďže stále sme ešte pri tej daňovej problematike a nebolo možné reagovať na záverečné slovo pána ministra. Ja absolútne aj súhlasím s tým, čo robí, pretože to je jeho práca a musí to robiť. Ale zákon je zákon, zákon platí. V prípade, že sa budeme spoliehať len na organizačnú štruktúru, ktorú podpisuje pán minister, tak rok - dva ešte v tej Bystrici nejaké tie odbory sídliť môžu, ale rozhodnutím ministra môžu byť kedykoľvek v tichosti stiahnuté z toho mesta preč. Čiže preto som vystúpil v tom, že mám za to, aby to sídlo bolo zadefinované v zákone, pretože tie ubezpečenia, ktoré dal aj pánovi primátorovi, žiaľ, síce vyzerajú dobre, ale hocikedy ich môže pán minister zmeniť. Takže ja som len toľko chcel.
Ďakujem, viac nebudem zdržovať rokovanie.
Skryt prepis

12.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:30

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ja by som k vám tiež mala takú otázku, čo sa týka daňových úradov. Nechápem jednu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

12.7.2011 o 14:30 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:30

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Pelegrini rozprával o tom, že sa daňový úrad bude prenášať do Banskej Bystrice. A ja by som podobnú tému otvorila, aj keď môžem na neho fakticky reagovať, tak možno zareaguje pán minister. Pretože, tak ako nechápem, prečo sa daňový úrad prenáša z jedného miesta na druhé, nechápem, prečo sa v Humennom tridsať ľudí z kontroly sťahuje do Vranova. Keby to bolo do Prešova, tak to pochopím. Ale hovorí sa, že preto, pán minister, že vy ste z Vranova, tak idete zlikvidovať humenský daňový úrad. Takže ja by som bola veľmi rada, keby ste mi na to mohol odpovedať, aj keď nie, ale ináč som sa nemohla prihlásiť a nechcela som ísť s touto vecou do rozpravy. Pretože chápem, že keby išla kontrola z Daňového úradu Humenné na kraj, ale že plnohodnotný Daňový úrad v Humennom, tridsať ľudí odchádza, je petícia v Humennom, občania sa proti tomu búria, určite voči tomu aj vystúpim. Jednoducho nechápem túto filozofiu, pán minister, a bola by som rada, keby možno snáď prišla z vašej strany náprava a že by ste dokázal to, že nie ste nejaký patriot pre Vranov. Niečo, čo dobre funguje, idete zlikvidovať a idete to premiestniť, ale že budete logicky uvažovať ako minister a ponecháte to, čo funguje, tak ako funguje.
Ďakujem.
Skryt prepis

12.7.2011 o 14:30 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video