20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:46 hod.

Ing. Bc.

Jarmila Tkáčová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:46

Jarmila Tkáčová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán kolega, v jednom s vami musím súhlasiť, že prioritnou funkciou Zákonníka práce je ochranná funkcia. To ale neznamená, že chráni iba zamestnanca. Chráni aj podnikateľa pred neopodstatneným nátlakom na jeho rozhodovanie a rozhodovanie pri podnikateľskej činnosti. Vláda v minulom volebnom období túto rovnováhu porušila tým, že právo na spolurozhodovanie, na prerokovanie neprimerane preklopila v prospech zamestnancov bez toho, aby za to brali aj zodpovednosť. A myslím si, že v tomto bode novela vracia veci iba z hlavy na nohy.
Hovorili ste o svojom zážitku z posledných dní, tak aj ja vám poviem jeden svoj zážitok. Malá firma v Košiciach končí výrobu, prepúšťa osemnásť ľudí a zároveň zamestnávateľ našiel polovici týmto zamestnancom novú prácu úplne rovnakej kvality, presne v tom istom odbore. A čo myslíte, koľkí podpísali s novým zamestnávateľom zmluvu? Jeden. Všetci ostatní išli na úrad práce, zobrali odstupné a sú ochotní podpísať iba dohodu s týmto novým zamestnávateľom. Nájdete na to iné slovo ako špekulácia a zneužívanie systému, ktorý je určený pre tých ľudí, ktorí si hľadajú prácu? Ja súhlasím v tomto s pánom ministrom, že si to využívajú ako dovolenku, nič iné.
Prosím vás, pán kolega, nestrašte, nemaľujte čierno-biely obraz, nerobte z ľudí neslobodných hlupákov, ktorými oni nie sú. Ako človek, ktorý mám dlhoročné skúsenosti so zamestnávaním, môžem vám povedať, že táto novela neznamená žiadnu dramatickú zmenu a povedie ozaj k zlepšeniu vzťahov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:46 hod.

Ing. Bc.

Jarmila Tkáčová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:48

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja ďakujem kolegovi Ondrušovi, že nám ponúkol takýto pohľad na zhodnotenie predloženej novely zákona. Ja si myslím, že každý seriózny zamestnávateľ musí mať záujem alebo má záujem stabilizovať si svojich pracovníkov, zvoliť si takú formu výroby, technológie a tak využíva ekonomické vedy na to, aby efektívnym spôsobom dosahoval jednak predajom svojho výrobku, zabezpečoval zamestnanosť svojich zamestnancov a teda vlastne aj udržal sa na trhu, v podnikateľskom prostredí. Ak si ja zušľachtím zamestnanca ako zamestnávateľ, dosiahnem uňho dokonca prípadne aj participáciu na výrobnom procese, že on s vlastnou invenciou vkladá do toho invenciu, takéhoto človeka ja neviem či dokážem vôbec zaplatiť. A k tomuto sa predsa chceme priblížiť. To je najvyššia forma jednak delegovania moci a formy ovládania celého procesu. Predsa vieme veľmi dobre, na čom, na čom škrípe celý tento priestor. Veď predsa ide o to, že sme sa dostali do krízy, nielen my a naši zamestnávatelia a zamestnanci, ale v kríze je predsa celá spoločnosť. Alebo celá civilizácia? Čiže si myslím, že vieme veľmi dobre, že plánovaná ekonomika je to, k čomu budeme musieť siahnuť. Áno, vieme veľmi dobre, že škrípať a šróbovať Zákonník práce, že to nie je tá hybná sila a tá flexibilita, ktorú očakávame od toho, že dosiahneme... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:48 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Ondruš, plne podporujem všetko, čo ste povedali v rozprave a rovnako aj pozmeňujúci návrh, pretože ako-tak, keby prešiel, by zmiernil tieto negatívne dôsledky, ktoré predkladá táto vláda v svojej novele Zákonníka práce.
Ale dovoľte mi, aby som ešte zopár vecí pridal k tomu, čo ste na úvod hovorili na adresu pána poslanca Kaníka, ktorý označil Zákonník práce ako prostriedok na vytváranie dobrých podmienok na podnikanie. Ja by som chcel ešte dodať a pripomenúť, Zákonník práce nevznikol z popudu zamestnávateľov. Zákonník práce vznikol práve z popudu zamestnancov. Pretože keby to bolo opačne, tak dodnes zamestnanci pracujú dvanásť hodín. A mohol by som hovoriť o ďalších a ďalších iných veciach.
Čiže pán poslanec Kaník sa hlboko mýli a vy ste to vo svojom vystúpení, pán poslanec Ondruš, jasne pomenovali. Zákonník práce je tu práve preto, aby ochraňoval v tomto nerovnovážnom pôsobení zamestnancov. Zákonník práce je tu na to, aby vytváral sociálne istoty pre zamestnancov, pretože v konečnom dôsledku je to najväčší kapitál pre zamestnávateľa. A tento Zákonník práce mu práve umožňuje.
Pani poslankyňa Takáčová reagovala na vaše vystúpenie a nemôžem nič iné povedať, že kvôli možno pár výnimkám, hádžete všetkých do jedného vreca. Všetci sú flákači, všetci sú tí, ktorí to zneužívajú, pretože ani jeden z vás možno ešte nemal tú príležitosť byť na úrade práce a si to vyskúšať.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, tento Zákonník práce je škodlivý. Je zlý a vôbec nepomôže zmierniť nezamestnanosť, o ktorej tu hovorí pán minister a vy, koaliční poslanci, aj... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:50 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Ondruš, hovorili ste v jednom momente o takzvaných, nazvali ste to, že vytváranie zlých pracovných miest. Ja sa vás skúsim spýtať teda, že či vy máte v SMER-e nejakú kategorizáciu pracovných miest, keď my sa tu snažíme bojovať s nezamestnanosťou a predkladá sa tu novela, ktorá hovorí o tom, aby sme vytvorili miesta na boj s nezamestnanosťou, tak vy si tu dovolíte takýto luxus a kategorizujete miesta na dobré a zlé pracovné. Ja si myslím, že treba vytvárať pracovné miesta a nemaľovať takéto demagogické čierno-biele obrazy, ako ste nám tu zavesili - navyše je to dosť zlá karikatúra - na to, aby sme kategorizovali ľudí alebo ľudí, ktorých ja nazvem, čiže zamestnávateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta dobré a zlé. Ani raz ste vo svojej rozprave, a dával som na to pozor, nenazvali tých, ktorí pracovné miesta vytvárajú, ľuďmi. Boli to stále len niekto, tí zlí. Tí nanajvýš zamestnávatelia, ktorí by mohli čosi ponúkať ľuďom. Snažili sa vám tu aj počas celej tejto rozpravy viackrát dať najavo to, že ide o synergický efekt medzi obidvomi skupinami a nie je dobré ich stavať proti sebe, pretože ak chceme, aby sme sa niekde hýbali, tak je treba, aby tí, čo prácu vytvárajú, boli v synergii s tými, čo prácu robia.
Ďalej si myslím, že to, čo ste hovorili ku gastrolístkom, nemá absolútne žiadne opodstatnenie, pretože to, čo robíme, je len zdobrovoľnenie používania gastrolístkov. A chcel by som vás fakt vyzvať, aby ste prestali kopať za emitentov stravných lístkov, ktorí tvrdia, že ich produkt je dobrý. A preto si myslím, že zamestnanci si ho nechajú, ak je dobrý.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:52 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, Braňo, za to, že si znovu poukázal na veľmi slabé stránky tejto novely a zákerné nástrahy, ktoré z nej vyplývajú pre zamestnancov a odbory. A to tvrdím ako človek s dlhoročnými skúsenosťami z pozície zamestnávateľa. Takmer šestnásť rokov som v tej pozícii bol, takže viem, čo sa z tejto novely dá alebo nedá robiť.
Zároveň ti ďakujem i za to, že si poukázal na vládnych poslancov, ktorí sa predbiehajú v nových pozmeňovacích návrhoch. To tiež tvrdí o nekvalitnej príprave tejto právnej normy, ktorá má teraz úplne iný obsah, než bola prerokovaná v tripartite. A očakávam aj ja, ako sa zachová pani premiérka.
Tiež som rád, že si ukázal i na to, že pri tejto vážnej právnej norme túto niektorí vládni poslanci handlujú navzájom, vydierajú sa. A to je naozaj tá pravá tvár toho, ako oni ponímajú tento Zákonník práce. Myslím si, že niektorí by sa mali naozaj hanbiť. A tak, ako jeden z nich povedal, aj vrátiť mandát, lebo to, čo robí, je strašne a strašne zlé a škodlivé.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:54 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:55

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Ondruš, no naozaj, trafil si absolútne klinec po hlavičke. O tomto svedčí aj to množstvo tých faktických, takzvaných kaníkovských faktických poznámok, ktoré sú tuná v tomto parlamente už teraz. Naozaj, ja si myslím, že toto, čo si tuná povedal, bolo veľmi dôstojné tejto debate. I preto, lebo bol to taký dôstojný záver skutočne toho všetkého, čo sa točí okolo, okolo tohto paškvilu, ktorý by sa chcel volať Zákonník práce,. Svedčia o tom, svedčí o tom hlavne ten argument, ktorý si povedal, že ďaleko viacej návrhov k tomuto Zákonníku práce podala koalícia ako opozícia.
No a celkom na záver, pán predseda Národnej rady, ja by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, zožeňte už nejaký, čo by len maličký gastrolístok všetkým tým pánom poslancom, ktorí ho nemajú, no a takýmto spôsobom vlastne stále živia tento pseudoproblém, ktorý sa volá gastrolístky. Naozaj, zožeňte aspoň pánovi poslancovi Galbavému jeden malý gastrolístok, keby sa dalo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:55 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:57

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Branislav Ondruš jasnou rečou a s vysokou odbornosťou poukázal na skutočne nekvalitne pripravenú vládnu novelu Zákonníka práce. Táto novela jednoznačne a jednostranne oberá o práva zamestnanca v pracovno-právnom vzťahu a uprednostňuje zamestnávateľa. No a to, že pani premiérka ubezpečovala občanov, že už k žiadnym zmenám po tripartitných rokovaniach nedôjde, na jej klamstvá my, opoziční poslanci, sme si už zvykli, ale nezmierime sa s tým a stále budeme poukazovať na jej klamstvá.
Pán minister, je na vás, aby ste skutočne vzali späť túto nekvalitne pripravenú vládnu novelu zákona o Zákonníku práce.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:57 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:58

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nebola som posledná a bolo by možno slúžilo vám za česť, keby ste si všimli, ktorí poslanci tu manipulujú a vyberú rýchlo kartu a podobne a potom by ste videli, že skutočne som bola prihlásená počas vystúpenia pána Ondruša. Takže, to je len na moju, moju obranu v tejto chvíli. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 10:58 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:01

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi v prvom rade poďakovať pánovi Ondrušovi za veľmi stručné a jasné zhrnutie, ktoré je vystihnuté na plagáte, ktoré nám predložil. A je to v podstate, myslím si, pán Ondruš, predstavili ste názor a vôbec odkaz pána ministra, predkladateľa novely Zákonníka práce zamestnancov.
Je mi veľmi ľúto, že tak predkladateľ ako ani poslanci dodnes nechápu základnú úlohu pracovného práva a mylne sa domnievajú, že skutočne do Zákonníka práce je možné dať čokoľvek, čo si zmyslia alebo čo im nadiktujú ich sponzori.
Ja som dokonca si dovolila na výbore pripomenúť pánovi ministrovi, že je tu nielen ministrom práce pre podnikateľov, ale je tu aj ministrom práce pre viac ako dva milióny dvestotisíc zamestnancov, a myslím si, že tých zamestnancov je podstatne viac. A že jeho úlohou by malo byť, tak ako sme sa to snažili v Zákonníku práce presadzovať, aby ochraňoval a garantoval zamestnancom ochranu v zmysle dôstojnej práce, ochrany života a zdravia, uspokojivých pracovných podmienok, slušného odmeňovania za prácu a zlaďovanie osobného a pracovného života. Tak, ako to pán Ondruš povedal, ani v jednom prípade sa tieto návrhy, ktoré tu boli prednesené, nedotýkali týchto bodov. Len mi povedzte, čím vytvoríte a aké množstvo pracovných miest, a to by som poprosila, aby pán minister povedal, týmto, touto spolitizovanou novelou Zákonníka práce, aké množstvo pracovných miest vytvorí, napr. tým, že ľudí bude ľahšie zamestnávateľ prepúšťať?
Ja pripúšťam, že existujú aj veľmi dobrí zamestnávatelia a o tom je množstvo súťaží, v ktorých sú odmeňovaní, ktorí takúto normu ani nepotrebujú. A robia to, pretože majú dobrý vzťah k zamestnancom, ale vzťahom na vašu neustále narastajúcu mieru nezamestnanosti, pán minister, robte to, čo máte.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.7.2011 o 11:01 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:01

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Ondruš, tvrdili ste, že tak ako ja aj ostatní koaliční poslanci sa vôbec nerozumieme Zákonníku práce. Trošku mi to pripadá smiešne v súlade s tým, alebo v kontexte s tým, že včera tu práve poslanec SMER-u, pán Burian pätnásť minút presviedčal celé publikum o tom, ako v Zákonníku práce ideme rušiť minimálnu mzdu. Jednoducho nemal ani absolútne, ani šajnu o tom, že Zákonník práce žiadnu minimálnu mzdu ani nerieši. Zákonník práce rieši minimálne mzdové nároky, čo je "nebe a dudy".
Jednoducho, vy tu hráte divadlo a druhých obviňujete, že sa nevyznajú. Od vás dostanete nabrífované, kto vystúpiť má, súdruh predseda povie, ty, ty, ty vystupuješ, aj keď nemá šajnu, tak sa postaví tam k pultu a pätnásť minút tu kváka aj o tom, o čom nemá absolútne žiadnu šajnu. Včera to urobil pán poslanec Burian.
Ku gastrolístkom. Tvrdíte, ak dáme ľuďom možnosť sa rozhodnúť, či chcú gastro lístky alebo peniaze, tak ľudia sa nebudú stravovať. Ako plne chápem, lebo toto myslenie je v súlade s vaším boľševickým pohľadom na ľudí, kde ľudí považujete za nesvojprávne bábky, ktorým nemožno dôverovať, a tým pádom im nemôžme dať slobodu rozhodnúť sa.
Bohužiaľ, práve pre toto vás považujem len za takého úbohého boľševického klamára, manipulátora a divadelníka, triedy možno vášho súdruha predsedu.
A poprosím vás ešte jednu vec, odkážte pani poslankyni Gabániovej, že ak vetu, plánovaná ekonomika je to, po čom budeme musieť siahnuť, ktorú pred chvíľou povedala, myslela vážne, tak nech sa radšej odsťahuje do Severnej Kórei a tam si tú plánovanú ekonomiku bude môcť plným dúškom užívať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.7.2011 o 11:01 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video