24. schôdza

11.10.2011 - 21.10.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.10.2011 o 11:13 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:13

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
... návrh schváliť.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:13 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:13

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec a pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rokovaní výborov, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhoch, spoločne o bodoch 1 až 14 z informácie o prerokovaní vládneho návrhu zákona.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:13 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:13

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:13 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:13

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
... bez odporúčania výboru.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:13 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, v rozprave nevystúpil nikto, pristúpime k hlasovaniu zo spoločnej správy, je tam jeden bod s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Hlasovali sme o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
... schváliť.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 149 prítomných, 78 za, 5 proti, 65 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Národná rada Slovenskej republiky návrh novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže schválila.

Pán poslanec Kaník, poverený spravodajca výborom pre hospodárstvo a výstavbu, predloží na hlasovanie návrhy k prerokovávanému

vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z.

Je to tlač 461.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 11:28 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Bol podaný jeden pozmeňujúci návrh. Pán predseda, prosím, preto najprv je potrebné, aby podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku poslanci rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rámci dnešnej rozpravy.
Skryt prepis

19.10.2011 o 11:28 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:28

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť ich.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2011 o 11:28 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video