26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 15:50 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:35

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, páni, ja mám krátky pozmeňovací návrh k tomuto zákonu. A konkrétne, čo sa týka navýšenia spotrebnej dane pre spaľovacie oleje.
V roku 2009, keď vrcholila prvá vlna svetovej finančnej hospodárskej krízy, sme boli vtedy vtedajšou opozíciou, najmä predstaviteľmi SDKÚ, veľmi kritizovaní, aby sme znížili spotrebné dane na palivá a pohonné hmoty, vzhľadom na to, že to zvýši podnikateľské aktivity a bude to mať pozitívny dopad na štátny rozpočet. Preto ma veľmi udivilo, že v predmetnom návrhu zákona dochádza takmer k štvornásobnému zvýšeniu spotrebnej dane na vykurovacie oleje. Je to nevídané navýšenie, ktoré nemá tradíciu v slovenskom daňovom systéme, a skutočne jednorázové zvýšenie z 26,55 eura na 1000 kg, to je pôvodná cena, na cenu 110,5 eura na 1000 kg je veľmi silná káva pre podnikateľský sektor a myslím si, že nie je to dobrý krok alebo dobrý signál, ktorým chceme podporiť rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku. Okrem toho termín, kedy by sa mal realizovať tento problém, naráža aj na technologické aspekty. Totiž tento vykurovací olej je určitou frakciou z rektifikácie prírodnej ropy a je v postate pre proces syntézy alebo výroby ušľachtilých pohonných hmôt nepoužiteľný, vzhľadom na to, že obsahuje vysoký obsah síry, a tento technologicky odstrániť z tej časti toho uhlíkového reťazca, ktorý sa oddeľuje pri rektifikácii, je technologicky tak náročné, že je oveľa efektívnejšie túto frakciu spaľovať, ako ďalej technologicky spracovávať.
Pokiaľ by sme však mali záujem, aby sme ďalej zvyšovali účinnosť spracovania ropy, určite to nevieme urobiť v priebehu pol roka, ale taký proces si vyžaduje minimálne päť, šesť, sedem rokov na spustenie nejakej špeciálnej výroby na prečistenie takto zasírených derivátov, ktoré vznikajú pri spracovaní ropy. Preto si myslím, že aj vzhľadom na hospodársku krízu nie je dobré, aby sme toto navýšenie odsúhlasili, a preto dávam pozmeňovací návrh troch poslancov Ľubomíra Jahnátka, Tibora Glendu a Jána Richtera, ktorý znie:
Písm. e) v ods. 1 § 6 navrhujeme ponechať pôvodnú právnu úpravu.
Odôvodnenie: Vládny návrh zákona navrhuje nasledovnú zmenu sadzby dane: ,,v § 6 ods. 1 písm. e) sa slová 26,55 eura/1000 kg" nahrádzajú slovami "111,5 eura/1000 kg", čím sa navrhuje zvýšenie sadzby dane na vykurovacie oleje z doterajších 26,55 eura/1000 kg na 111,5 eura/1000 kg".
Týmto predpokladaným pozmeňovacím návrhom navrhujem ponechať sadzbu dane na vykurovacie oleje na súčasnej úrovni z nasledovných dôvodov:
Vykurovacie oleje KKN 2710 19 61, -63, -65 a -69 sú už dnes ťažko predajné. Zvýšenie ich ceny o 84,95 eura na 1000 kg ich urobí na trhu Slovenskej republiky prakticky nepredajnými z dôvodu zblíženia cien vykurovacích olejov a zemného plynu pre rovnaký účel použitia. Celkové množstvo predaného množstva vykurovacích olejov ročne predstavuje 32 kiloton. Osobitne upozorňujeme na skutočnosť, že využívaním vykurovacích olejov sa ekonomicky rieši aj likvidácia vyššie vrúcich uhľovodíkových frakcií s vyšším obsahom síry, sú súčasťou technologických procesov a v prípade výroby energie zvýšené vstupné náklady sa premietnu do ďalšieho zvýšenia spotrebiteľských cien elektrickej energie, resp. tepla.
Summa summarum z tohto vystúpenia. Pokiaľ spravíme túto frakciu ropy nepredajnou, nastáva jeden obrovský problém, týchto 32 kiloton bude treba niekde skladovať. Týchto 32 kiloton sa nedá niekde posunúť, nedá sa to dať do sáčkov a odložiť to niekde do skladu, ale na to treba vybudovať veľké skladovacie objekty s dvojitými opláštením, s perfektným zabezpečením voči presakovaniu, čiže sú to vysoké náklady. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že kríza je a zrejme bude pokračovať, je výhodnejšie ponechať lacnú variantu alebo lacnejšiu variantu na vykurovanie, aby či priemyselné objekty alebo obytné domy mali aj lacnejší, prístupný, lacnejšie prístupné médium na vykurovanie a neženie všetko len do náručia SPP, kde vlastne plyn nahradí aj túto poslednú zvýhodnenú zložku pre vykurovanie obyvateľstva.
Ďakujem pekne, pozmeňovací návrh nechám u predkladateľa.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 15:35 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem opýtať, pán minister, prečo vy dovoľujete v tomto zákone nepriame novely zákonov a priamo z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí, keď minister Mihál mal pred, včera mal spústu zákonov, ktoré sa dotýkajú práve druhého piliera, nehovoriac o tom, že pri spotrebných daniach z minerálnych olejov my riešime dlhopisové indexy a riešime odmenu pre správcovské spoločnosti v prípade tohto segmentu. Ja fakt nerozumiem a myslím si, že je to už minimálne trápne na to, že v zákone o minerálnych olejoch my riešime veci už, by som povedal, už by to bolo príhodnejšie minimálne riešiť v zákone, ktorý súvisí s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. To je podľa mňa už celkom, podľa mňa až nenormálne pochopenie. Lebo ja rozumiem, že tie nepriame novely sú, boli a možno aj budú, ale faktom je, že aspoň teda zákon, s ktorým to približne súvisí, ale nie do takéhoto zákona a tak sprzniť si zákon. To je veľká teda, aby som povedal, odvaha.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 15:41 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:43

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi reagovať na vystúpenia pána poslanca Pellegriniho, aj pána poslanca Jahnátka.
Pán poslanec Pellegrini už spomínal aj pri predchádzajúcom zákone, že v spoločnej správe sa nachádzajú viaceré pozmeňovacie návrhy, čo je aj pravda, ktoré prešli výborom. Sú tam predovšetkým preto, že sme v situácii, kedy niektoré zmeny a reformy, ktoré boli plánované a ktoré boli premietnuté do pôvodných vládnych návrhov zákonov, sa neuskutočnia z dôvodu predčasných volieb. Napríklad odvodová reforma bola premietnutá do všetkých zákonov, najmä tých, ktoré predkladalo ministerstvo financií, ale i ministerstvo práce a sociálnych vecí. Teda tento stav, kedy vláda prostredníctvom poslancov predkladá pozmeňovacie návrhy, je daný objektívne vzniknutou situáciou. Mimochodom, pán Pellegrini, na rozdiel od situácie rokov 2006 - 2010, kedy sa to dialo ako na bežiacom páse a kedy predpokladám, že sa nemýlim, keď poviem, že vy ste boli ten rekordér, prostredníctvom ktorého vláda Roberta Fica tu predkladala desiatky pozmeňovacích návrhov, ale dôvod nebol ten, že by vláda to nemohla riešiť štandardne, pretože my dnes nemôžeme, ale dôvod bol ten, že ste chceli obísť pripomienkové konanie a presadiť často rôzne nesystémové zmeny do zákonov. Čiže tá potreba je objektívne daná situáciou, ktorá vznikla.
Napríklad, keď hovoríme o tom kompetenčnom centre, tak chcem pripomenúť, že kompetenčné centrum vzniklo aj preto a bolo to dané aj vašou iniciatívou, aj iniciatívou primátora Banskej Bystrice, keď sme hľadali riešenie, ako čo najmenej znížiť zamestnanosť po tej reorganizácii daňovej, colnej správy a neskôr teda aj Sociálnej poisťovne a presunom centrály do Bratislavy. Čiže v tomto zákone, čo sa týka špeciálne kompetenčného centra, vôbec nezvyšujeme platy, len umožňujeme colníkom, a preto je to novelizácia zákona o štátnej službe colníkov, aby sme umožnili colníkom, aby aj oni mohli pracovať v tom kompetenčnom centre a aby vlastne to zahrnulo nový, vlastne novú finančnú správu, aby to nebolo fragmentované do dvoch oblastí, ale aby sa to zjednotilo, aby bola racionalizácia a mimochodom, aby stúpla zamestnanosť aj čo sa týka colníkov v Banskej Bystrici. Takže poprosil by som o podporu aj z toho dôvodu, že tým riešime aj ten problém, aby sme neznížili zamestnanosť v regióne stredného Slovenska, v Banskej Bystrici a v okolí.
Čo sa týka starobných dôchodkov, riešime tým, tou zmenou, na ktorú ste sa pýtali, to, aby mohli dôchodcovské správcovské spoločnosti nakupovať aj štátne dlhopisy, napríklad diaľničné dlhopisy, aby sme teda umožnili využitie týchto prostriedkov aj na tento účel, s ktorým si myslím, že nakoniec v zásade všetci súhlasíme.
Čo sa týka toho, sadzby spotrebných daní, samozrejme návrh, ktorý predložil pán poslanec Jahnátek, by znamenal negatívne rozpočtové dôsledky. A keď spomínate, pán poslanec, to, že my sme navrhovali, my sme navrhovali zníženie spotrebných daní vtedy, keď ste mali vysoké, oveľa vyššie príjmy, ako ste plánovali, pričom vy ste sa zaviazali, že tieto spotrebné dane znížite okamžite po voľbách a neurobili ste to.
Ale chcem vám pripomenúť, že tá situácia, v ktorej sa nachádzame z hľadiska rozpočtu a z hľadiska deficitu verejných financií, je taká závažná a tristná práve preto, ako ste hospodárili, v akom stave ste nechali túto krajinu. A teraz vám to poviem na číslach, pán poslanec, ktoré sa vám nebudú páčiť, a sú to definitívne čísla Eurostatu. Viete čo hovoria definitívne čísla Eurostatu? Lebo doteraz mali len predbežné. Z hľadiska toho, v ktorej krajine z európskej dvadsaťsedmičky najviac rástli výdavky v krízovom roku 2009 oproti roku 2008? Hádate správne, na Slovensku. A viete, aký bol ten rozdiel? Bol obrovský. Ten nárast bol v priemere v európskej dvadsaťsedmičke 2,1 %, v priemere, v sedemnástke eurozóny bol 4,9 %. A viete o koľko vzrástli v roku 2009, to bol celý rok vašej vlády, zároveň krízový rok, kedy ekonomika poklesla takmer o 5 %, viete o koľko vzrástli verejné výdavky na Slovensku v tomto roku? O 11, 7 %. V krízovom roku, v ktorom napríklad v Poľsku klesli výdavky o 11,9 %. Čiže Poľsko mínus 11,9 %, Slovensko plus 11,7 %. Česká republika 0,1-percentný nárast, my 11,7 percenta. Maďarsko mínus 9,6 % a mohol by som takto ďalej menovať. Čiže ak sa pýtate, prečo dnes musíme napríklad zvyšovať aj spotrebné dane z minerálnych olejov a aj tak vysoko, ako ste ukázali na vašom príklade, tak preto, že sme zdedili verejné financie v takomto stave a zdedili sme ich najmä preto, že v krízovom roku, keď ste nemuseli vydať jedno jediné euro na ozdravenie bánk na rozdiel od iných krajín, ktoré museli, a napriek tomu zvyšovali verejné výdavky menej, ako ste ich zvýšili vy. Takto ste hospodárili a, žiaľbohu, aj preto musíme hľadať riešenia aj v oblasti spotrebných daní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 15:43 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:49

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrhom zákona sa zriaďuje register účtovných závierok, upresňuje sa účtovanie a oceňovanie cudzej meny a navrhuje sa nový spôsob ukladania pokút za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve. Zriadenie registra účtovných závierok významne zníži administratívnu záťaž účtovných jednotiek aj subjektov verejnej správy. Novou úpravou ukladania pokút sa eliminujú subjektívne vplyvy a obmedzuje sa celková maximálna výška pokuty v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.11.2011 o 15:49 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:50

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 509, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 652 z 18. októbra pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve, stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením číslo 286 zo dňa 15. novembra a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 341 zo dňa 22. novembra. V časti IV vyplynulo z rozpravy 32 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých, gestorský výbor odporúča o týchto návrhoch hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 32 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 298 z 25. novembra 2011 a výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ju poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Ďakujem veľmi pekne, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2011 o 15:50 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:53

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovoľte mi predniesť pozmeňovacie a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 509.
Podľa tohto návrhu sa za čl. V vloží nový čl. VI, ktorý znie:
Čl. VI, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa zmení a dopĺňa takto:
Bod 1. V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo "nehnuteľného".
Bod 2. V § 8d ods. 1 sa za slovo "aukcia", tu chcem upozorniť, tam je preklep v písomnej verzii, ktorú máte, tam je slovo evidencie, to bola technická chyba, má tam byť slovo aukcie, vkladajú slová "a hnuteľného majetku, ktorého hodnota je podľa znaleckého posudku vyššia ako 10 000 eur, ktorý bol vyhlásený za prebytočný a je predmetom elektronickej aukcie".
Bod 3. V § 14c ods. 1 sa za slovo "Prebytočný" vkladajú slová "hnuteľný majetok štátu, ktorého hodnota je podľa znaleckého posudku vyššia ako 10 000 eur, a prebytočný".
Bod 4. V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo "nehnuteľného".
Bod 5. V § 14c ods. 3 sa za slová "odseku 1," vkladajú slová "a ak ide o prebytočný nehnuteľný majetok štátu, aj".
Ostávajúce novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Účelom navrhovaného doplnenia je zaviesť povinnosť vykonať elektronickú aukciu v zákonom určeným spôsobom aj v prípade hnuteľného prebytočného majetku, ak jeho hodnota zistená podľa znaleckého posudku bude vyššia ako 10 000 eur. Takýto hnuteľný majetok sa bude uvádzať v registri podľa § 8d. Nakoľko sa do registra zapisuje aj hnuteľný majetok, je potrebné upraviť názov tohto registra.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 15:53 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No ja ďakujem pánu poslancovi Beblavému za jeho vystúpenie, za jeho ďalšiu a ďalšiu novelizáciu zákona, tentokrát o správe majetku štátu. Fajn, tie jeho záujmy môžu byť dobré, ale škoda, že tak urobil až potom, ako stihli práve nominanti jeho strany pokútnym spôsobom ukoristiť platinové sitká. To je presne hnuteľný majetok v hodnote nad 10 tisíc eur a až keď už je dielo dokonané, vtedy prichádza s veľkým návrhom veľkej transparentnosti. Tak škoda, pán kolega, že ste tak nespravili hneď po nástupe do vlády a nemuseli sme byť svedkami tej nepríjemnej kauzy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 15:55 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:56

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku XLI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Po prvé. Pred doterajší text sa vkladajú nové body 1 až 13, ktoré znejú:
1. V § 10 odsek 1 sa na konci pripája táto veta: "Ak o to ministerstvo požiada, úrad je povinný v rámci konzultácií v otázkach správy frekvencií alebo univerzálnej služby konzultovať návrh opatrenia s ministerstvom.".
Odôvodnenie: Návrh explicitne dopĺňa povinnosť úradu konzultovať určité otázky s ministerstvom, vzhľadom na skutočnosť, že ministerstvo zodpovedná za napĺňanie cieľov národnej politiky pre elektronické komunikácie. Takýmto spôsobom zároveň nedochádza k žiadnemu obmedzovaniu regulačnej právomoci úradu a ani jeho nezávislosti.
Po druhé. V § 26 odsek 1 znie:
"(1) Podnik poskytujúci podmienený prístup, poznámka pod čiarou 23), k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, bez ohľadu na prenosové prostriedky vysielania, je povinný zabezpečiť
a) v systéme podmieneného prístupu technicky efektívne odovzdávanie riadiacich funkcií, ktoré umožní podnikom na miestnej alebo regionálnej úrovni úplné riadenie služieb používajúce podmienený prístup,
b) povinnosť ponúknuť všetkým vysielateľom spravodlivo, primerane a nediskriminačne aj technické služby, ktoré umožňujú vysielateľom digitálne prenášaných služieb ich príjem zo strany oprávnených divákov alebo poslucháčov prostredníctvom dekodérov spravovaných podnikom a viesť v účtovníctve oddelene činnosti súvisiace s podmieneným prístupom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23) znie: "23) § 2 písm. b) zákona č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie: Vzhľadom na charakter ustanovení, ktoré zákon pôvodne navrhoval upraviť iba vo vykonávacom predpise, návrh vkladá do textu zákona tieto povinnosti priamo, aby nevznikli pochybnosti o ústavnosti takéhoto vykonávacieho predpisu.
3. V § 33 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Výberové konanie sa uskutočňuje s aukciou alebo bez aukcie.".
4. V § 33 ods. 2 znie: "( 2) Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí a) formu výberového konania, b) frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania, c) účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií, d) hodnotiace kritériá, ak sa uskutočňuje aukcia, jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií, e) termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka, f) požiadavky na obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk, g) výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií ako očakávanú najnižšiu ponuku, ak ide o výberové konanie bez aukcie, alebo ako najnižšie podanie, ak ide o výberové konanie s aukciou, h) výšku a podmienky zloženia peňažnej zábezpeky, ak sa vyžaduje, i) ďalšie podklady na výberové konanie, ak je to potrebné, a nakoniec j) aukčný poriadok obsahujúci úplné pravidlá aukcie, ak sa uskutočňuje aukcia.
5. V § 33 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
"(3) Ponuka predložená do výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie individuálneho povolenia.". Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.
6. V § 33 ods. 5 sa slovo "vyhodnotenie" nahrádza slovami "posúdenie predložených".
7. V § 33 sa za ods. 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
"(7) Úrad neposkytuje informácie o výberovom konaní až do jeho ukončenia z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania.".
Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako 8 až 13.
8. V § 33 ods. 10 znie:
"(10) Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, alebo ktorému úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 3.".
9. V § 33 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:
"(11) V prípade výberového konania s aukciou úrad pozve do aukcie účastníkov výberového konania, ktorí neboli vylúčení podľa odseku 10. Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojím konaním marí účel alebo priebeh aukcie. Úrad zruší výberové konanie s aukciou, ak do aukcie postúpil len jeden účastník výberového konania.
(12) V prípade výberového konania bez aukcie výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu.
(13) Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou alebo výsledkom aukcie. Účastníci výberového konania, ktorí sa umiestnili na miestach, na ktorých sa frekvencie nepridelia, sa považujú za neúspešných účastníkov. Neúspešným účastníkom výberového konania a vylúčeným účastníkom výberového konania úrad konanie o žiadosti zastaví z uvedených dôvodov. Správa o priebehu a výsledku výberového konania je podkladom na pokračovanie v konaní o pridelení frekvencií úspešnému účastníkovi výberového konania.".
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 14 až 16.
10. V § 33 ods. 14 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: "alebo po ukončení aukcie".
Už iba 1 strana textu.
11. V § 33 ods. 15 znie:
"(15) Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania sa úspešnému účastníkovi výberového konania započítava do výšky jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie. Neúspešnému účastníkovi výberového konania sa peňažná zábezpeka bez zbytočného odkladu vráti po zastavení konania o jeho žiadosti. Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu aukcie."
12. V § 33 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
"(16) Úrad môže poveriť vykonaním aukcie aj tretiu osobu.".
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.
Odôvodnenie: Zákon o elektronických komunikáciách podrobne upravuje proces výberového konania na prideľovanie frekvencií a následné udeľovanie individuálnych povolení na právo používať frekvencie. Vzhľadom na vývoj technológií aj na zjednodušovanie prístupu k frekvenciám je vhodným nástrojom na prideľovanie frekvencie aj forma elektronickej aukcie. Keďže tento systém nie je v zákone upravený, navrhuje sa jeho doplnenie, aby ho bolo možné využívať. Používanie elektronickej aukcie by malo zabezpečiť transparentnejší výber poskytovateľa služieb elektronických komunikácií a tým zabezpečiť zníženie miery korupcie ako aj nákladov účastníkov výberového konania pri predkladaní ponúk.
13. V § 38 ods. 6 sa číslovka "68" nahrádza číslovkou "73".
Odôvodnenie: Ustanovenie opravuje nesprávny vnútorný odkaz v zákone.
Doterajší text sa označuje ako bod 14.
2. Za bod 14 sa dopĺňajú nové body 15 až 16, ktoré znejú:
"15. V § 50 ods. 6 sa číslovka "4" nahrádza číslovkou "5".
Odôvodnenie: Ustanovenie opravuje nesprávny vnútorný odkaz v zákone.
16. V § 62 ods. 4 sa za slovo "účastníkov" vkladajú slová "a užívateľov".
Návrh dáva do súladu odseky 2 až 4 tak, aby nedochádzalo k spornému výkladu, a ustanovenie tak korešponduje presne so znením smernice 2002/58 Európskej únie.
17. V § 78 ods. 13 znie:
"(13) Ustanovenie § 35 ods. 2 sa do 31. decembra 2012 nevzťahuje na frekvencie na digitálne pozemské televízne vysielanie.".
Odôvodnenie: Navrhované znenie opravuje prechodné ustanovenie tak, aby sa predišlo možným sporom vo výklade dotknutého ustanovenia.
Nakoniec po 18-te. V článku XLIII sa slová "bodov 22 až 35," vkladajú skladajú slová "článku XLI bodov 1 až 13 a 15 až 17".
Odôvodnenie: V súvislosti s predchádzajúcimi bodmi je potrebné upraviť aj účinnosť doplnených novelizačných bodov v zákone č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách od 1. januára 2012.
Chcem, ctení kolegovia, poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.11.2011 o 15:56 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:06

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi krátko reagovať na to, čo tu teraz predviedol pán poslanec Marcinčin. My sme si, to môžem naozaj zodpovedne povedať a to bolo bez ohľadu na to, aká vláda bola pri moci, vždy veľmi ctili a veľmi pozorne sme diskutovali o zákone o elektronických komunikáciách. Je to zákon, ktorý naozaj reguluje takú oblasť, ako sú telekomunikácie, digitálne vysielanie a iné záležitosti, a vždy jeho zmene predchádzali naozaj dlhé, dlhé diskusie, konzultácie, či už medzi regulátorom, ktorým je telekomunikačný úrad, ministerstvom, ako aj operátormi, spotrebiteľmi, ktorí na tomto trhu sa všetci vyskytujú. Ja sa vám veľmi čudujem, pán poslanec Marcinčin, že ste sa dali nahovoriť na túto akciu už po druhýkrát a predložili ste tu v pléne v zákone o účtovníctve takúto vážnu a rozsiahlu novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorý, podotýkam, nadobudol účinnosť len pred tromi týždňami. Dnes prichádzate s novelizáciou takých závažných okruhov, ako je výberové konanie, pridelenie frekvencií a naozaj už mávam pochybnosti, o čo vlastne ide poslancom KDH, keď takýmto spôsobom sa snažia zasiahnuť práve do takejto veľmi citlivej oblasti, ako sú aukcie, výberové konania, prideľovanie frekvencií, kde sa točí naozaj obrovské množstvo peňazí a kde štát môže získať zdroje. A vy pár týždňov pred tým, ako má sa uskutočniť výberové konanie, zásadne vstupujete do tohto procesu. Takže naozaj čudujem sa vám a chcem upozorniť poslancov, aj pána ministra, lebo vtedy nebol na výbore, že finančný výbor už raz odmietol tento pozmeňujúci návrh, ktorý pán poslanec Marcinčin predložil nám tu dnes opäť, druhýkrát. Takže ja len upozorňujem, finančný výbor ho už raz odmietol. A verím, že takýto zásadný pozmeňujúci návrh, čo nepatrí do tohto zákona, odmietnete hlasovaním aj vy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 16:06 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:08

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som chcel nadviazať na to, čo tu bolo už povedané. Pozorne som počúval pána poslanca, pozrel som sa do programu schôdze, pod bodom č. 34 je vládny návrh zákona o účtovníctve a pán poslanec tu predkladá neskutočne veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov do zákona o elektronických komunikáciách. Pozrel som sa na stôl, či tu náhodou nie je v písomnej podobe tento návrh, zatiaľ ho tu nemáme predložený, aby sme porovnali vlastne o čo ide, pretože dosť nevýrazným, tichým spôsobom, zrejme ste si nebol istý a ani nie presvedčený o tom, či konáte správne, ste tu odrečnil ten návrh zákona. Čudujem sa, že tí najväčší kritici v tejto sále, ktorí tu neustále kritizovali teraz opozíciu, pán Matovič, páni z OKS tu nesedia, mohli jednoducho opäť nájsť priestor pre to, aby sa tu predvádzali a aby do vlastných radov súčasnej koalície, ktorá dosluhuje, mohli povedať pár kritických slov. Ale zrejme im o to nejde, ani vám, zo súčasnej koalície, ktorí tu mĺkvo, ticho a pokorne sedíte s cieľom zrejme dožiť tento život, ktorý ste pred dvomi mesiacmi spackali.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.11.2011 o 16:08 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video