28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 10:21 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:06

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Je pre mňa, samozrejme, fascinujúce počúvať pokojný tón, akým pán Dostál v podstate svojím spôsobom kritizuje tvorbu legislatívy svojho bývalého koaličného partnera. Dobre, ja oceňujem pokojný tón a neútočnosť. Z hľadiska obsahu s ním absolútne súhlasím. A môžem aj za seba povedať, že určite tie pozmeňujúce návrhy podporím a podporia ich aj ďalší poslanci za klub strany SMER – SD.
Ja len chcem upozorniť na iný fakt, lebo vzhľadom na to že tá norma bola prijatá naozaj pred pár týždňami, myslím tým zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, veľmi dobre si pamätám odôvodnenie pána ministra pri obhajobe tejto novely, že ide o novelu zákona technickolegislatívneho charakteru, kde sa zlučujú vlastne tri zákony o spotrebnej dani do jedného zákona s tým, že to bude jasnejšie, čistejšie, že sa mení metodika, ale, samozrejme, so zárukou, že sa nezavádzajú nové daňové povinnosti. A dokonca aj dôkazom o tom bola doložka, ktorá hovorila o tom, že nemá pozitívne rozpočtové dopady tento zákon. No ale výsledok je iný. A ak teda vychádzame z tej absurdnej predstavy, že zavedenie sadzieb na medovinu a ovocné víno nemá rozpočtové pozitívne dopady, no tak potom v rámci absurdity môžeme pokračovať ďalej, že keď ho zrušíme tak takisto nebude mať žiadne dopady. No ale uznáte že v tomto je veľká logická chyba, ktorá musí prichytiť zástupcov z ministerstva financií pri klamstve. Pán minister, buď ste nevedeli, čo predkladáte a čo vám proste pripravil váš štátny tajomník Ďurajka, alebo ste snemovňu zavádzali. A to už je horší prípad, lebo určite aj vás učili, že klamať sa nemá. Alebo vás to neučili?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2012 o 10:06 hod.

Ing.

Peter Kažimír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:09

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Milé panie poslankyne, milí páni poslanci, ja len v krátkosti.
V prvom rade chcem požiadať spravodajcu, aby vyňal body 2, 5 a 9 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
K bodu 2. Táto problematika nebola schválená finančným výborom. Ale napriek tomu možno z toho, že finančný výbor a jeho aktéri boli vo víre predčasných volieb a iných udalostí, sa neoboznámili dôsledne s tým, o čom tento bod pojednáva. Tento bod pojednáva o možnosti nadobudnutia vlastníctva bytu v spoločných bytových domoch, kde sú rozdielne typy vlastníctva, za regulované ceny. Chcem preto dať dôraz na to, že podľa súčasného znenia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov možno za regulované ceny nadobúdať byty štátne, VÚC, obecné alebo z privatizovaných spoločností. A problém je, keď máte spoločné bytové domy vrátane nebytových priestorov, kde máte vlastníka obec, nie VÚC a kde máte aj vlastníka, ktorý to nenadobudol ani privatizáciou a dostal to v reštitúciách napr. a chce nadobudnúť vlastníctvo do svojho vlastníctva, aby to mohol nadobudnúť za regulovanú cenu. Preto v tomto pozmeňujúcom návrhu je možnosť, že obec by odkúpila od súkromnej osoby jej podiel na dome a mohla by vo svojom mene tieto byty predávať. Regulovaná cena by sa týkala len pôvodného podielu obce na dome. Alebo je tu možnosť, aby obec predávala byt spoločne so súkromnou osobou, podiel obce na každom byte by sa predával za regulovanú cenu. Tento návrh by umožnil predaj bytov aj nájomcom, ktorí sa z titulu zmiešaného vlastníctva domu nemohli domôcť svojho vlastníckeho práva. Takže preto dávam tento bod na osobitné hlasovanie a žiadam vás o podporu, aby tento bod 2 bol v tejto snemovni schválený.
Čo sa týka bodu 5, bod 5 pojednáva o problematike tzv. lízingov, ktoré koalícia schválila pred polrokom. A je z dielne KDH, ktoré navrhuje súčasný stav vrátiť naspäť. Chcem len k tomu povedať, že som tu počúval slová pána Dostála o možno drobných za čučo. My musíme hľadať každú korunu, ak aby sme vrátili tento zákon, ktorý sme schválili, do pôvodného stavu, čiže by sme prijali pozmeňujúci návrh v bode 5 spoločnej správy, došlo by hlavne podľa môjho názoru v najťažších rokoch pre slovenskú ekonomiku, v rokoch 2014, 2015 aj 2013, k výpadku štátneho rozpočtu. To je jeden fakt nepopierateľný, pričom v prvom roku by to bolo viac ako vo výške 30 mil. eur. A druhý fakt je, že mali by sme hľadať také riešenia, že by sme nemali uprednostňovať formu financovania nadobudnutia majetku a zároveň možnosť odpisovania podľa toho, či nadobudneme majetok lízingom, úverom alebo zo zisku. Inak deformujeme trh. Takže preto vás prosím, aby tento pozmeňujúci návrh v bode 5 spoločnej správy nebol prijatý.
Bod 9 je vyňatý po rozprave vo finančnom výbore, nebudem ho ďalej komentovať.
Posledná poznámka. Nemusíte so mnou súhlasiť, pán Dostál, ale mali by sme sa pozerať na problematiku ovocných vín, v krátkosti čuča možno aj iným pohľadom, na to, kto je jeho spotrebiteľ a či tento spotrebiteľ, ktorý takéto vína konzumuje v prevažnej miere, ak nie pomaly stopercentnej, nepoberá len sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi a či nás takýto spotrebiteľ takýchto vín nestojí v konečnom dôsledku zo štátneho rozpočtu viac týmto ako tým, že mu umožníme, aby si kupoval takéto druhy alkoholických nápojov. Dávame to na zváženie a treba sa nad tým zamyslieť a urobiť si prepočet, či v skutočnosti následky aj finančný dopad zo štátneho rozpočtu nie sú tu oveľa väčšie, ako keď by sme práve takýto lacný, zdraviu škodlivý alkohol, ktorý privádza mnohých ľudí do alkoholizmu, do stavu, kde sú potom odkázaní na štát, či nás to nestojí omnoho viac. To je pohľad, nemusíte s tým súhlasiť.
Ďakujem pekne. Preto ešte raz poprosím pána spravodajcu body 2, 5, 9 vyňať na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 10:09 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:16

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pokiaľ ide o tú poslednú myšlienku kolegu Mateja, chcem povedať jedno, nepochybne nie je našou úlohou posudzovať vkus a chute ľudí. Nepochybne je alkoholizmus na Slovensku podobne ako fajčenie celkom dokázateľne zrejme zdrojom väčších nákladov na zdravotnú starostlivosť o takto závislých. To ale platí aj pre cigarety a napriek tomu ich nevymykáme z niečoho štandardného. A ak teda iné alkoholy, tiché vína a podobné, nevymykáme z toho, tak je zvláštne hojiť zdravotníctvo a náklady s tým spojené na tom, že konzumenti ovocných vín sú zrejme z istej skupiny ľudí. Nepochybne nezachránime týchto ľudí zvýšením dane. Ale opäť, zamerať sa na to, kto to konzumuje, a povedať plošne, že je to zdraviu škodlivé, zrejme nie je ani zdravotnícky reálna pravda. Možnože mnohý destilát škodí viacej ako karloveské ríbezľové víno a mnohí z mojich priateľov, sám som nebol toho prívržencom, rozhodne netrpeli tým, že naň do Karlovej Vsi chodievali. Znova teda hovorím, je trošku neprimerané vybrať si jednu kapitolu, zamerať sa na konzumenta a potom sa pokúšať spasiť zdravotníctvo. To je otázka na oveľa širšiu diskusiu a na úvahy o tom, či prohibícia je v konečnom dôsledku zdravá. Iste i taký názor môže existovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2012 o 10:16 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:18

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Priznávam, že na to mám iný pohľad ako pán poslanec Matej. A nie celkom rozumiem jeho argumentácii, na jednej strane nechceme odpisy diferencovať podľa spôsobov nadobudnutia a na druhej strane o dve minúty povie, že ideme spotrebné dane diferencovať podľa toho, že kto pije taký alebo onaký alkoholický nápoj. A teda dosť nerozumiem tej argumentácii protialkoholickej. To sa naozaj domnievame, že keď zvýšime cenu ovocných vín alebo čuča, ak chcete, tak z tých ľudí, ktorí sa dnes opíjajú, sa stanú abstinenti? To snáď nemyslíme vážne?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2012 o 10:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:19

Ľudovít Jurčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som chcel povedať analogicky to, čo povedal pán kolega Dostál. Naozaj myslieť si že tí, ktorí teraz pijú ovocné víno, po zdražení tohto vína ho piť prestanú, to je úplne iluzórne. Oni prejdú na niečo iné, na konkurenciu, ktorá, samozrejme, je zo zahraničia. Doplatia trošku na to naše firmy. No navyše sa rozmôže pravdepodobne taká pokútna výroba, lebo na Slovensku je to tak, skrátka, nenahovárajme si, že neexistuje žiadna pokútna výroba alkoholických nápojov. Či je to zdraviu škodlivé alebo nie je to zdraviu škodlivé viac alebo menej oproti teda iným alkoholom, to si ja netrúfam povedať. Ale osobne dosť o tom pochybujem. Takže z môjho pohľadu je tu jediný aspekt, ktorý by sme mali zobrať do úvahy, to znamená, keď to bude mať vplyv, obrazne povedané, na tú zamestnanosť regiónov, kde už do toho investovali pomerne značné prostriedky na obnovu technologických zariadení. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2012 o 10:19 hod.

Ing.

Ľudovít Jurčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:20

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán podpredseda, ale ja som pán poslanec Matej. A nerád by som bol zamieňaný s pánom Madejom zo strany SMER.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2012 o 10:20 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:20

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
A beží mi len jedna minúta, takže dúfam, že nebudem ukrátený.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2012 o 10:20 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:20

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 10:20 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:21

Ondrej Matej

Vystúpenie v rozprave 10:21

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, asi vidieť je, že tento zákon z dielne ministerstva financií je posledný v tomto volebnom období. A tak to aj vyzerá vzhľadom na to, že sa čistia tie veci, ktoré nielen súvisia s ministerstvom financií, lebo, bohužiaľ, sú tu zakomponované nepriame novely zákonov aj iných rezortov, čo nie je síce celkom dobrou vizitkou, ale beriem to v rámci teda pozitívnych vecí, ktoré by sa mali objaviť v týchto nepriamych novelách. Z nich môžeme s niektorými súhlasiť, dokonca niektoré vyslovene budeme podporovať. Faktom ale je, že v rámci všetkých tých dobre mienených vecí do zákona o rozpočtových pravidlách sa tu dostávajú veci, pri ktorých dúfam, že je to nejakým nedopatrením. Ale skôr si myslím, že nejakým špekulatívnym spôsobom sa tu dostávajú veci, ktoré určitým spôsobom veľmi, veľmi naštrbili dôveru v to, čo tu vlastne ako zámer ministerstva financií v týchto nepriamych novelách je.
Ja pripomeniem bod 9 pozmeňujúceho návrhu. A je tu článok III, ktorý hovorí o zmene dane z príjmov, pričom ak si to pozriete, vážení kolegovia, tak zistíte, že touto nepriamou novelou zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. sa tu dostávame do veľmi zaujímavej pozície. To je to, že dnes pri fúzii, pri spojení firiem je preceňovanie majetkov teda smerom dole, keď je to smerom hore, tak je jasné, zaplatí ten podnikateľský subjekt daň z precenenia. V prípade precenenia dole je to stále pripočítateľná položka základu dane z príjmov. Teda daný subjekt zaplatí daň z tohto precenenia. Ale problém je, že dnes nenápadnou zmenou dochádzame k tomuto. Teda nedá so to nejakým spôsobom, by som povedal, vylúčiť. Aj pán poslanec Matej, ktorý prezentoval tento pozmeňujúci návrh na výbore, jasným spôsobom deklaroval, že je to vlastne pozmeňujúci návrh, ktorý pripravilo ministerstvo financií. A sám štátny tajomník Ďurajka sa vlastne hrdo hlásil k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Takže len chcem upozorniť na to, že my sme zaviedli precedens a zavádzame precedens a neviem, či je to pripravená vec pre nejaké nadnárodné spoločnosti, kde precenenie majetku v prípade splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo teda doslova fúzie spoločností, precenenie majetku tam, kde je odpisovaný tento majetok z budov, z hmotných statkov, pri odpisovanom majetku môže daný právny subjekt v stopercentnej výške dať do nákladov, odpísať v danom roku, keď precenil tento majetok. A musím povedať, že ja viem si predstaviť rôzne špekulatívne spájania, splynutia, rozdelenia, kde práve pri takýchto veciach môžu práve nastáť pri takýchto špekulatívnych náležitostiach doslova obrovské škody pre štátny rozpočet. Spomeniem len veľmi jednoduchý príklad, že ak nejaká spoločnosť má zostatkovú hodnotu odpisovaného majetku, povedzme, nejakej stavby vo výške 100 % a pri tomto splynutí s inou spoločnosťou ho precení na úroveň 50 %, tých 50 % je daňovým nákladom.
Podľa tejto dikcie, ktorú predložil pán štátny tajomník Ďurajka, kde nás dokonca na výbore presviedčal o tom, že to nie je pravda a že to jednoducho z tejto dikcie tejto novely alebo tejto nepriamej novely vôbec nevyplýva, ja by som chcel upozorniť, a ja neviem, či pán minister vie o tomto, aby jednoducho poučil svojich pracovníkov, aby nezavádzali, aby doslova neklamali poslancov vo finančnom výbore. A doslova zavádzali aj v poslancov z koalície, že čo je alebo čo nie je pripočítateľnou položkou.
Druhou vecou je, akým spôsobom to niekto chce ospravedlniť. Ja to dávam do priamej úmery a do priameho postavenia. Na jednej strane hovoríme o tom, že lízing spoločnosti rušíme, a na druhej strane dovolíme, aby daňový subjekt mohol odpísať stratu. Alebo teda zníženie hodnoty z precenenia môže odpísať priamo do nákladov. Tomu ja absolútne nerozumiem. Dnes hovoríme o tom, že zvyšujeme dobu odpisovania a zrovnoprávnime odpisovanie pre všetky subjekty, teda hovoríme o lízingu, kde ten dopad je minimálny, pričom dnes na to vytvoríme právnu normu alebo sa snažíme pripraviť právnu normu, neviem, do akej miery pán minister o tom je informovaný, predpokladám, že o tom už je informovaný, pripravujeme právnu normu, ktorú pripravil už v štátnom rozpočte. Doslova ak by som to povedal, neviem teda, asi by som mal tým odhadované čiastky, ale určite to môže pripraviť štátny rozpočet o desiatky miliónov eur. Určite to nie je pripravené pre malých a stredných podnikateľov, určite takáto novela by pomohla možno nadnárodným spoločnostiam alebo korporáciám.
Takže veľmi upozorňujem na to, že na jednej strane sa budeme byť do hrude, akým spôsobom chceme zachrániť rozpočet, a na druhej strane takouto nepriamou novelou, takouto nenápadnou novelou jednoducho podstrčíme takéto riešenie, ktoré v konečnom dôsledku môže mať veľmi negatívny dopad a za následok veľmi veľa možno špekulatívnych takýchto splynutí alebo rozdelení spoločností, ktoré budú iba za účelom toho, aby začali preceňovať majetky, aby jednoducho znížili si svoju daňovú povinnosť v období, keď urobia tento úkon. Veľmi upozorňujem na takéto veci a dovolím si povedať, že aj v roku 2006 bolo niekoľko takýchto možno nášľapných mín, ktoré možno sú nekorektné. A ja by som bol veľmi rád, keby sa potom aj pán minister vyjadril k rozprave teda. Rád by som bol, aby na to upozornil aj svojich pracovníkov, hlavne pána štátneho tajomníka Ďurajku, ktorý podľa môjho názoru absolútne vedome klamal a vedel o tom, že nie je pravda to, čo tvrdil na výbore, aspoň teda ku cti patrí generálnemu riaditeľovi, že to aspoň sa nesnažil za každú cenu obhajovať. Takže, ešte raz, budem rád, ak teda k tomu dostaneme vysvetlenie, za akým účelom a za akým zámerom to bolo. Určite to nebolo pre posilnenie štátneho rozpočtu.
A ešte k tomu v rámci tej diskusie, ktorú som načal na úvod. My máme záujem niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sú nie priamou novelou. Takže by som vybral aj bod 6 na osobitné hlasovanie. To je v podstate možnosť predĺženia možnosti pre ľudí, ktorí mali anonymné vklady, aby jednoducho mali možnosť ešte k svojim peniazom sa dostať za obdobie ešte posunutia do roku 2013. Bol by som rád, aby aj tento bod bol vyňatý zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 10:21 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video