28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 18:46 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:46

Tomáš Galbavý
Skontrolovaný text
Pán predseda, ja Vám to vysvetlím po siedmej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 18:46 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:46

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci, vážení kolegovia, výbor Národnej rady Slovenskej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojim uznesením č. 127 z 27. septembra 2011 ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého a Jarmily Tkáčovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyvu na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika poslaneckého návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. septembra 2011 č. 515 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2012 o 18:46 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:50

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Som rád a zároveň je mi smutno. Rád kvôli tomu, že tento zákon sa dostal konečne na radu aj u nás v Národnej rade, a smutno z toho, že asi nebude mať dlhý život. Ale taký je asi život zákonov na konci volebného obdobia. Bol som pri tom, keď mi desiatky ľudí prišlo sa sťažovať, ako je to možné, že nedostávam ani cent ani korunu za svoju pôdu? A daný podnikateľ si za to ryžuje subvencie, dotácie alebo jak to nazvať. Všetko možné, ktoré je možné a zrazu zisťujeme, že nedovoláte sa svojho vlastníckeho práva a jeho výkonu. PPA-čka, informoval som sa v poľnohospodárskej platobnej agentúre. Keď som sa ich prišiel opýtať čo vyžadujú. Pozreli na mňa a povedali: "Viete čo vyžadujeme? Verifikáciu." Viete, čo je verifikácia? Pozemkov? (Smiech.) "Zákresná", v úvodzovkách povedané, v pozemkovej leteckej snímke, kde vy si zakreslíte, že toto je moje a na to chcem subvenciu. Vypočítame, aká je tam výmera, a dostávate subvenciu. Keď to má byť akože transparentné čerpanie fondov z Európskej únie, tak ďakujem pekne. A žiaľ, nebolo doteraz možné alebo som nevidel proste nejaké snahy, aby sa tento stav napravil. Pretože mne sa zdá, ako keby sme si ešte stále pomýlili, že tu ešte revolúcia vôbec nebola. Hlavne pri využívaní poľnohospodárskych pozemkov. A to užívacie právo v mnohých prípadoch sa stáva nadradené znovu vlastníckemu právu. Užívateľ si diktuje podmienky. Ty, vlastník, buď tam čuš, ty nemáš právo na nič. A musím vám povedať jedno. Keď sme v ´92 roku začali rozdávať hospodárske dvory a vracať pozemky našim vlastníkom, viete čo žiadali vlastníci? Nech tam gazdujú družstvá ešte 1 500 rokov aj štátne majetky a nech je to transparentné. Ja mám nájomnú zmluvu, dostávam financie, ja som vlastník, ty si užívateľ. A poďme, jak je vo všetkej vyspelej Európe a všetkých ostatných kútoch sveta. Žiaľ, u nás ani do dnešného dňa, musím povedať, niektoré majetky neplatia, respektíve už eseročky a všetko, čo z nich vzniklo, neplatia vlastníkovi nájom za pôdu. Keď toto má byť demokracia na Slovensku, tak s takouto sa ja v živote nestotožním. Takže som veľmi rád, že toto tu sa predkladá a dúfam, ako hovorí pani Košútová, všetko je o ľuďoch. Celý život je o ľuďoch, žijeme medzi ľuďmi. To znamená, že práve je to možno že o tej kontrole, akí sa tam postavia ľudia a ktorí budú ochotní robiť to, čo majú robiť. Keď majú kontrolovať, nech kontrolujú, keď majú vyplácať nech vyplácajú, keď majú písať zmluvy, nech píšu zmluvy. Takže v takomto duchu, takže som rád, že je to tu, a dúfam, neviem, kto tu bude. Chcem vás poprosiť kolegovia a kolegyne, ktorí sa tu dostanete do tohto parlamentu, je nás tu zopár síce teraz, aby ste tento zákon nenechali utopiť iba v nejakých chimérnych predvolebných sľuboch, aby ste v ňom pokračovali ďalej. A preto by som bol veľmi rád, aby to neupadlo do zabudnutia. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2012 o 18:50 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:53

Magda Košútová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem skutočne veľmi stručná. Ja chcem len tlmočiť odkaz ľudí, ktorí podnikajú na pôde k predloženému návrhu zákona jeho predkladateľom. Ľudia sa pýtajú, či viete, aká je situácia v podnikoch, keď predkladáte takúto novelu? Či viete si predstaviť koľko zmlúv je v takom podniku, ktorý obhospodaruje viac ako tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy pri súčasnom stave rozdrobenosti pôdneho fondu na Slovensku? Či viete, kto bude určovať, aké to budú doklady, ktoré bude musieť podnikateľ predkladať? Kto im uhradí zvýšené náklady na túto zbytočnú administratívu, ktorú navrhujete? Keď aj tak dopredu vieme, že Poľnohospodárska platobná agentúra má iné páky a iné možnosti na odkontrolovanie a nebude mať čas ani možnosti kontrolovať takéto doklady, ktoré požadujete. A ešte sa vás pýtajú, prečo hádžete všetkých podnikateľov na pôde do jedného vreca? Stále u vás platí podnikateľ rovná sa zlodej? Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 18:53 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:55

Tomáš Galbavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Už máme málo času. Ale iste, pani poslankyňa Košútová, ja si vážim, že ste doniesli odkazy, ktoré vám napísali farmári a podnikatelia. Začnem asi od konca. V žiadnom prípade si nemyslím a nehádžem do jedného vreca všetkých podnikateľov a nemyslím si, že všetci sú zlí. Tí dobrí sa potom nemajú čoho obávať. Ale skúsme, ja som za toľko rokov, ktoré tu pôsobím, som prišiel na to, že najlepšie sa človek stotožní a pochopí problémy ľudí, keď ich sám zažije. A skúste sa zamyslieť nad tým, že v ´48 roku Víťazný február pripravil týchto ľudí o pozemky. Dobre. Prišla demokracia. Tá im ich prinavrátila. S pozemkami si nevedeli sami poradiť. Jednoducho ich dali do nájmu za jasných podmienok, na základe zmluvy s konkrétnym nájomcom. A ten nájomca si povedal, tak prečo by som ja tieto dohody zmluvné mal plniť? Jednoducho jej nezaplatím ani cent. Je to nefér. Však predsa musí existovať princíp spravodlivosti, keď sa na niečom dohodneme, vlastním nejaký majetok a chcem za ten majetok získať pár eur alebo ja neviem stovky eur a na druhej strane nájomca - farmár berie od štátu dotácie, z Európskej únie fondy a nie je ochotný sa s týmito ľuďmi vysporiadať, no tak to je nefér. To je nefér a mne na tom nezáleží. Nech Platobná poľnohospodárska agentúra má s tým akokoľvek veľa problémov, narastie byrokracia. Mňa zaujímajú títo ľudia. Či dostanú zaplatené, alebo nie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 18:55 hod.

Mgr.

Tomáš Galbavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:57

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, vo svojej dôvodovej správe k zákonu o dani z príjmov č. 595/2003 chcem len povedať nasledovné. Táto dôvodová správa už nie je aktuálna vzhľadom k tomu, že bola pripravovaná pred štátnym rozpočtom, a myslíme si, že práve aj z dnešnej podoby je práve ten aktuálny pohľad na to, že je pokles predikcie hospodárskeho rastu Slovenskej republiky, teda zníženie hrubého domáceho produktu z 1,7 % na 1,1-percentný bod. Myslím si, že je o to viac aktuálnejší aj tento náš návrh. Vzhľadom aj ku krátkosti času chcem uviesť, že tento návrh zákona hovorí o tom, že sa bude, že bude hľadať riešenie alebo teda, že budeme hľadať riešenie aj v dani z príjmu či už fyzických osôb, alebo právnických osôb.
Po prvé je to zaviesť zvýšenú sadzbu dane z príjmov pre fyzické osoby na úroveň 25%, ktorá sa uplatňuje pri príjmoch, ktoré hrubý príjem prekročí čiastku 33-tisíc eur, čo je v ponímaní slovenských korún asi milión korún. Uvažuje sa o tom, že to bude asi postihovať asi 25-tisíc ľudí. Príjem do štátneho rozpočtu by mohol byť podľa ESA 95 asi 65 miliónov eur.
Po druhé je to zaviesť progresívnu daň pre právnické osoby, kde základ dane z príjmov je viac ako 30 miliónov eur, čo každý vníma ako veľmi významnú vysokú čiastku, ktorá sa bude dotýkať v zásade len niečo viac ako 30 podnikov na Slovensku. Jeho príjem očakávaný je na úrovni asi 64 miliónov eur.
A potom po tretie je zavedenie, daň z dividend pre fyzické osoby vo výške 5 %, ktorej príjem by mohol byť na úrovni v roku 2012 na úrovni 20 miliónov eur. Myslíme si, že týmto návrhom zákona dáme návod na to, ako sa dajú nájsť príjmy do štátneho rozpočtu nielen zvyšovaním spotrebných daní, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú náklady na život pre ľudí. Už tak by som povedal, veľmi významne exponovanými nepriamymi daňami ako je zvýšenie DPH a spotrebných daní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

8.2.2012 o 18:57 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:00

Peter Pellegrini

Vystúpenie v rozprave 19:01

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predkladateľ. Presne tak, súhlasím s vami. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 19:01 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:13

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Národnej rady. Ja by som si hneď na začiatok dovolil požiadať, aby som mohol mať úvodné slovo k obidvom návrhom zákonov súčasne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 9:13 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:17

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja to, to úvodné slovo urýchlim skutočne veľmi, z veľmi jednoduchého a logického dôvodu, lebo vidím, že preplnená snemovňa má úžasný záujem o tieto návrhy zákonov, ktoré poslanci vypracovali a nedá mi, aby som možno nekonštatoval, že je to svojím spôsobom výsmech práce poslancov, ktorí si dali tú námahu, aby tieto návrhy zákonov predložili, ale nebolo im umožnené, aby v rámci riadneho legislatívneho procesu tieto návrhy predložili a, samozrejme, boli riadne prerokované a prípadne, či schválené alebo neschválené. Tento návrh obidvoch zákonov, ktoré spolu súvisia, sa dotýka témy, ktorá už bola v tomto parlamente niekoľkokrát prerokovávaná, bola rozoberaná v rámci verejnosti a dotýka sa, samozrejme, témy, ktorá je veľmi, istým spôsobom, dovolím si povedať, ožehavá, dotýka sa poslaneckej imunity. Tento návrh, ktorý som si dovolil predložiť, ale nie je možno taký, aký by očakávali viacerí, to znamená, nezbavuje poslancov paušálnej poslaneckej imunity, tak ako by mnohí očakávali, ale predkladaný návrh umožňuje, aby sa poslanci jednoducho svojej imunity vzdali, pokiaľ sa tak rozhodnú. Toto rozhodnutie je výlučne postavené na ich dobrovoľnej vôli, to znamená, môžu sa vzdať svojej imunity, či, samozrejme, priestupkovej alebo trestnoprávnej s tým, že indemnita ako taká je zachovaná. Tento návrh, ja som pôvodne rozmýšľal aj vzhľadom na to, že celý tento proces týchto návrhov poslaneckých prebieha v takej trochu, dovoľte mi povedať, výsmešnej atmosfére, to znamená, že všetci vieme, že nebudú tieto návrhy odsúhlasené. Tak som rozmýšľal, že ho jednoducho, obidva návrhy stiahnem, ale nakoniec som sa rozhodol, že tak neurobím. A neurobím tak z veľmi jednoduchého a prozaického dôvodu, lebo istým spôsobom som idealista, a som idealista v tom zmysle, že možno predpokladám, že niekedy v budúcom období jeden z týchto návrhov alebo možno obidva niektorý z poslancov, ktorí prejdú do nasledujúceho volebného obdobia, vzhľadom na to, že ja osobne nekandidujem, tento návrh si osvojí, možno ho dopracuje, predloží ho do poslaneckej snemovne a možno sa s ním táto snemovňa bude opätovne zaoberať.
To je ten jeden z tých dôvodov, prečo som si dovolil tento návrh predložiť aj v tomto štádiu prerokovania. Ja vás, dámy a páni, nebudem ďalej obťažovať úvodným slovom k obidvom návrhom, očakávam, že dopadne tak, ako množstvo, tento návrh alebo tieto návrhy zákonov tak, ako množstvo ďalších poslaneckých návrhov, ktoré sú tu predložené, ale verím, že predsa len istým spôsobom, predsa len má tento návrh ten význam, že je to aspoň jedna myšlienka, ktorá tu bola predložená. Je to myšlienka, ktorá má reálny základ aj v iných štátoch Európskej únie, vzhľadom na to, že podobnými zákonmi sa riadi napríklad susedné Poľsko, čiže nie je to idea, ktorá by bola istým spôsobom vytiahnutá len tak na základe možno myšlienky jedného poslanca, ale je založená na reálnom základe.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 9:17 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video