28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:29 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v celej rade nami predložených zákonov a noviel si dovoľujem predložiť aj ďalšiu. Začnem možno úplne rovnako ako predchádzajúce. Tento návrh sme dávali alebo bol prijatý 10. 6. 2011, takže sme ôsmy mesiac po tom, ako sme chceli o danom návrhu rokovať. Cieľom naším bolo zavedenie nového inštitútu zníženia, krátenia alebo úpravy poslaneckého platu do zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o platových pomeroch").
Podstatou predmetného inštitútu bolo zníženie poslaneckého platu v prípade súbehu výkonu funkcie poslanca a inej verejnej funkcie alebo činnosti v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch právnických osôb a spoločenstiev a s účasťou štátu, v spoločnosti s účasťou štátu, územnej samosprávy alebo Fondu národného majetku a tú sumu, ktorá bude predstavovať 90 percent z úhrnného ďalšieho mesačného príjmu, prevyšujúcu výšku životného minima, ktorý poberá poslanec Národnej rady z týchto iných činností. Volali sme, alebo ľudovo sa tomuto hovorilo zákaz alebo obmedzenie ambície reťazenia funkcií, respektíve obmedzenie činnosti takzvaných superfunkcionárov alebo superposlancov. Zníženie poslaneckého platu sa príjmov z iných činností nebude dotýkať, pričom maximálna hranica, okrem teda verejných, pričom maximálna hranica zníženia platu poslanca je obmedzená výškou aktuálnej platnej sumy životného minima. Ak teda poslanec poberá iný ďalší príjem ako plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aj po zavedenom znížení musí dosiahnuť aspoň výšku životného minima.
Predkladaný zákon vychádza z dvoch pilierov, a to zdôraznenia zodpovednosti poslanca za náležitý výkon svojej funkcie a v nadväznosti na to znemožnenia neprimeraného používania príjmov plynúcich z výkonu viacerých verejných či iných funkcií pri náležitom výkone.
Článok 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") implikuje záväzok poslanca Národnej rady Slovenskej republiky svedomito vykonávať mandát. Ústava tak nevychádza len z koncepcie voľného poslaneckého mandátu, ale zároveň jasne postuluje imperatív starostlivého výkonu poslaneckého mandátu. Tento imperatív možno ďalej odvodiť z postavenia Národnej rady ako ústavodarného a zákonodarného orgánu, ktorý používa priamu legitimitu od zdroja moc, a preto z tohto dôvodu poslanci ako reprezentanti ľudu sú povinní vykonávať svoj mandát s náležitou starostlivosťou.
Myslím si, že analogicky je napríklad aj výkon funkcie predsedu vyššieho územného celku, starostu obce, primátora mesta, inej verejnej funkcie v orgáne verejnej správy, napríklad riaditeľ magistrátu hlavného mesta, predstavujúci neuralgický bod pre realizáciu samosprávnych funkcií orgánov územnej samosprávy. Úloha prvého úradníka mesta, respektíve vyššieho územného celku, iná verejná funkcia v orgánoch verejnej správy a funkcia v ústavodarnom alebo zákonodarnom orgáne predstavujú časovo, odborne, verejne exponované funkcie. Náročnosť citovaných funkcií je na druhej strane dostatočne a nad pomery priemerných občanov Slovenskej republiky dostatočne platovo ohodnotená. V praktickom politickom živote sa však možno sústrediť s kumulovaním výkonu, pardon, stretnúť s kumulovaním výkonu verejných funkcií, najmä funkcie poslanca, predsedu VÚC, starostu obce, respektíve primátora, riaditeľa nemocnice, prednostu mestského úradu. Dôsledkom takéhoto súbehu nie je len súbežné používanie dvoch často nadštandardných príjmov z verejných rozpočtov, ale hlavne nedôsledný výkon oboch funkcií či iných činností. Nedôslednosť výkonu možno najveľavravnejšie reprezentuje nedostatočná účasť poslancov na schôdzi Národnej rady, aj keď je nutné povedať, že príčin tohto nezáujmu poslancov o život v plenárnej sále je viac.
Cieľom tejto novely je preto posilnenie zodpovednosti poslanca vykonávať svoj mandát so všetkou vážnosťou a starostlivosťou, ktorá prináleží k výkonu verejnej funkcie. Končím, pán kolega.
Poslanec, ktorý súbežne vykonáva volené funkcie, ktoré sú časovo, odborne náročné, bude znášať iba zníženie poslaneckého platu o zrážku za súbežný výkon verejných a iných funkcií či činností. Predmetné zníženie však nemožno chápať ako sankciu za súbežný výkon, ale práve naopak, vychádza z ústavného imperatívu svedomitého výkonu poslaneckého mandátu a predstavuje tak nepriamy impulz pre to, aby sa vytvoril priestor na náležitý výkon poslaneckého mandátu dbajúceho na dôležitosť ústavodarného a zákonodarného orgánu, akým Národná rada Slovenskej republiky chce byť, má a mala by byť.
Myslím si, že tento návrh zákona mohol byť prerokovaný aj od júna niekoľkokrát, keďže patril do sumy poslaneckých návrhov, bol odložený až na túto dobu.
Vážené kolegyne a kolegovia, nereťazenie funkcií sa vyskytuje nielen vo volebnom programe Obyčajných ľudí, ale aj vo viacerých stranách, preto vás pri tomto kroku, ktorý sa dal ešte urobiť aj toto volebné obdobie, bohužiaľ, teraz už asi nie, vás prosím o podporu tohto návrhu zákona aspoň v tomto prvom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:29 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:36

Ivan Švejna

Uvádzajúci uvádza bod 10:40

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, pán predsedajúci, dovoľte, aby som síce v poslednom kole Národnej rady v tomto volebnom období, ale predsa predniesol náš návrh zákona, ktorý sme mali tiež, ako povedal kolega Viskupič predtým, už predložený pred mnohými a mnohými mesiacmi a dostal sa až do tejto polohy ako je. Takže vážení, dovoľte, aby som predniesol jeho zdôvodnenie.
Podľa prvej vety čl.12 Ústavy Slovenskej republiky: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach." Podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky: "Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám." Súčasné znenie zákona nezakladá všetkým občanom rovnaké právo stať sa kandidátom na poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky. O možnosti byť volený, respektíve o samotnej kandidatúre do Národnej rady Slovenskej republiky nerozhoduje slobodná vôľa občana, ale politická strana, ktorá ako jediná v zmysle platnej právnej úpravy používa pasívne volebné právo, to znamená právo byť volený. Skutočnosť, že pre reálne uplatňovanie práva byť volený vyžaduje sa vstup do politickej strany, je popieranie základného ľudského práva a slobody ústavného práva byť volený, ktoré by malo byť uplatniteľné bez ohľadu na existenciu alebo vstup do politickej strany. Pýtam sa, prečo do komunálnych volieb môžu kandidovať nezávislí a uchádzať sa o priazeň voličov, poslanci, a do Národnej rady nie? Podľa mňa je to diskriminujúce, a preto predkladáme tento návrh zákona, aby obrazne povedané a jednoducho popri kandidátkach politických strán bola jedna kandidátka, kde budú nezávislí kandidáti, ktoré by mali podľa nášho názoru, samozrejme, je to vec iba technikálií splniť tieto podmienky, ako to je v znení našom predkladanom, novele zákona. Mali by 90 dní pred dňom volieb zapisovateľovi ústrednej volebnej komisie poslať, že kandidujú, mali by mať, každý takýto kandidát by mal mať minimálne päťtisíc podpisov občanov, ktorí s jeho kandidatúrou súhlasia, a zložil by úhradu 100 eur, navrhujeme. Ale to sú iba technikálie. Takže takýmto spôsobom by sme si predstavovali, že by sa tá rovnosť vyrovnala.
Aká je najväčšia reklama politika? Podľa mňa jeho vlastný život. Aký žije, žil a aký chce žiť. Preto ja sa pýtam, politici, mali by sme byť vzorom, mali by sme tu byť výkvetom aj životnej aj odbornej cesty, ktorú sme doteraz životom prešli. To je jedno, či máte 30 rokov alebo 60, alebo 50.
Pýtam sa, vieme, akých poslancov chce náš volič? Ja odpovedám za seba a myslím, že aj za viacero voličov, že časť našich voličov, ktorá sa cíti byť veriacimi, a myslím, že to nie je nepodstatná časť našich voličov, sa dennodenne za nás, za svetskú vrchnosť modlí týmto spôsobom. Svetskej vrchnosti daruj spravodlivosť, tichosť, udatnosť a múdrosť. Urob ju udatnou v protivenstvách, zachovaj ju stálou v dobrom a posilňuj ju v ťažkostiach. Pýtam sa, sme takí? Poslanci Národnej rady, sme takí? Takých nás chcú mať naši voliči.
Politik, máš byť tichý a pokorný srdcom, aby si vedel načúvať hlasu svojho voliča, svojho občana. Tak jak som minule povedal, prídeš, sľubuješ na ústavu, sľubuješ, že tvoje povinnosti budeš vykonávať v záujme občana. Sme takí? Pýtam sa, máme tu byť iba stále o svároch? Ryba smrdí od hlavy. Aký si majú vziať potom vzor tí, ktorí dennodenne prichádzajú do práce, dennodenne si štikajú na štikačky svoj pracovný čas, aby mali zaplatené. Pozrite, koľko nás tu je, to som upozorňoval stále. S takouto dochádzkou ja sa nikdy v živote nestotožním.
Preto pýtam sa, prečo by nemali možnosť naši voliči si vyberať zo spektra ľudí, ktorým veria, dôverujú a ktorí si hovoria, že sú občania s veľkým O, ktorí chcú ísť kandidovať do Národnej rady. Prečo by sme im nemohli dať takúto šancu, voličom, aby si, nech si vyberú. Viete, aký je súčasný stav? Jedno, čo mi veľmi tu vadí. Nejaký lobing, ktorý tu stále omieľame. V súčasnosti tridsať okresov Slovenska nemá tu poslanca v Národnej rade. Chcete mi povedať, že tieto okresy nedostanú ani cent, lebo nemá kto za nich lobovať? My sme tu poslanci NR SR, nie NR mesto, nie NR obec. Sme NR SR, Slovenskej republiky. To znamená, bol by som veľmi rád, keby sa to, ako pani kolegyňa Vaľová hovorila, proste sme ďaleký východ, áno, bol by som veľmi rád, keby ten ďaleký východ nebol ďalekým východom, a tak ako mali ísť napríklad eurofondy na vyrovnanie rozdielov, aby sa toto posielalo tam, kde to má ísť. Tak preto, vidíte, čo sme za tých dvadsať rokov dokázali. Ja som tu nebol. Som tu iba rok a pol. Takže, žiaľ, je to výčitka do vašich radov a v súčasnosti bol by som veľmi rád, keby sme dali šancu, aby občania si mohli aj z takýchto osobností, ktorí, oni dôverujú im, lebo je to o dôvere občanov, a ktorí si myslia, že ich nesklamú, aby bola takáto šanca. Myslím, že toto sleduje náš návrh zákona. Som si vedomý, že už to nedozreje do plnej zrelosti, že skončí to po prvom čítaní, lebo druhé asi už nebude. Takže bol by som rád aj napriek tomu, aby ste naprieč politickým spektrom si vstúpili do svedomia a povedali, že či dáme šancu aj nezávislým poslancom, ktorí, tvrdím, že pri rozumnej úvahe vedú, musia sa vedieť zhodnúť na tých základných pravidlách, ktoré potrebujeme v politike, riešiť každodenné problémy ľudí a všetkých problémov, ktoré máme v živote.
Preto by som vás chcel požiadať, aby aspoň v tom prvom čítaní tento zákon bol podporený naprieč politickým spektrom.
Ďakujem pekne. Otvorte rozpravu, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:40 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:47

Kamil Krnáč

Uvádzajúci uvádza bod 10:51

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás stručne uviedol do filozofie tohto zákona, ktorý si dovolím touto cestou predložiť.
Tento návrh, ktorý vám predkladám, nie je návrh mojej sebevôle, ale jeho potrebu a užitočnosť si vynucuje samotná prax a ťažký životný údel ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorý je liečený formou chemoterapie.
Asi skoro všetci z nás tu prítomných v sále sme sa stretli so životnou situáciou, kedy niekto z nášho okolia bol postihnutý onkologickým ochorením, ktoré bolo liečené formou chemoterapie. Človek postihnutý touto chorobou je človek, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a má zvýšené výdavky na svoj život, na svoje liečenie. Pravda je taká, že mnoho takto chorých ľudí nemá dostatočné finančné možnosti, aby si aspoň mohli svoje utrpenie vylepšiť tým, že na chemoterapiu sa dopravia individuálne motorovým vozidlom, a preto sú odkázaní na dopravu sanitkou.
Prax ukazuje, že táto forma dopravy nie je celkom vhodná pre takto liečených ľudí, a to z niekoľkých dôvodov. Jeden je ten, že po chemoterapii býva veľmi často pacientovi nevoľno a zvracia. Druhý je ten, že po chemoterapii je oslabená imunita a v sanitke, kde je pacientov viac, môže byť človek v riziku, že sa nakazí inou chorobou. Tretí dôvod, prečo je forma takejto dopravy veľmi nevhodná, je tá, že na sanitku človek po chemoterapii čaká aj niekoľko hodín, kým je doprava zabezpečená.
Pre tieto dôvody sú ľudia nútení zabezpečiť si individuálnu dopravu a, samozrejme, nie všetci si túto možnosť môžu dovoliť z finančných dôvodov. Prijatím môjho návrhu zákona by sme umožnili, aby človek absolvujúci liečbu chemoterapiou aspoň mohol eliminovať zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na pohonné látky. Pre pripomenutie uvediem, že sa nejedná o žiadne veľké peniaze, jedná sa o 16,7 percenta sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo momentálne predstavuje sumu 30,95 eur. A to, že individuálna doprava podľa môjho názoru dáva oveľa väčšiu šancu ťažko zdravotne postihnutému občanovi, aby jeho liečba bola úspešná. Môže tam byť psychická vzpruha pre tohto ťažko postihnutého občana, kde mu môže robiť doprovod niekto z blízkych rodinných príslušníkov, menšie riziko nákazy v sanitke, infikácia, odstráni sa takzvaná krížová cesta týchto ľudí, ktorí sú v sanitke, lebo ako vieme, tak sanitka než dovezie pacienta alebo odvezie na liečbu, tá pobehá po celom okrese alebo po kraji, než dovezie do daného cieľa pacienta, a odstránia sa aj náklady na sanitku, ktoré tiež nie sú nemalé, ako vieme, tá doprava je veľmi náročná a veľmi drahá aj sanitkou.
Verím, že sa zamyslíte, vážené kolegyne a kolegovia, nad racionálnou potrebou tohto zákona a svojím rozhodnutím pomôžete ťažko zdravotne chorým ľuďom v ich utrpení.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:51 hod.

Bc.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:56

Ľubica Rošková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tak dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila ako určená spravodajkyňa v prvom čítaní k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Bublavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 464) a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 464 zo 17. augusta 2011 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Predložený návrh umožňuje kompenzovať zvýšené náklady aj pre takého občana, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a absolvuje liečbu chemoterapiou. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní a v prípade, že sa tak stane, aby návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby sa výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore, aby bol prerokovaný do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 10:56 hod.

PhDr.

Ľubica Rošková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:00

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, budem stručný. Ide o novelu zákona o komunálnych voľbách, ktorú sme predložili do parlamentu ako skupina poslancov OKS ešte na jeseň roku 2010, keď sa blížili komunálne voľby, touto novelou sme sledovali jediný cieľ, odstrániť prekážky slobodného šírenia informácií v čase pred komunálnymi voľbami a priblížiť právnu úpravu volebnej kampane pred komunálnymi voľbami modernejšej a liberálnejšej, slobodnejšej úprave, ktorá je obsiahnutá v zákone o parlamentných voľbách. V skratke povedané, išlo o to, aby štát nevymedzoval, že kedy sa má konať kampaň, ako dlho, ale stanovil minimálne obmedzenia týkajúce sa jednak elektronických médií a jednak plôch, ktoré vyhradzujú obce pre jednotlivých kandidátov. Ostatné veci by neboli upravené.
Tento návrh nebol prerokovaný ani v prvom čítaní, pretože na návrh SMER-u a s podporou časti poslancov KDH tento návrh bol vyradený z rokovania, čím pádom stratil šancu byť prerokovaný pred komunálnymi voľbami v roku 2010 a tým pádom nemalo zmysel, zmysel v ňom pokračovať. Začal sa pripravovať volebný kódex, ktorý by mal komplexne upraviť všetky typy volieb, preto nemalo zmysel s takýmto návrhom prichádzať a opätovne žiadať o jeho zaradenie na schôdzu. Keďže konajú sa predčasné voľby, bohvie, ako to bude s volebným kódexom.
Požiadal som predsedu Národnej rady, aby zaradil tento návrh tak, aby mohol byť prerokovaný a aby sme odstránili prekážky slobodného šírenia informácií pred komunálnymi voľbami. Požiadal som ho v čase, ktorý umožnil zaradiť ho na predchádzajúcu schôdzu, čo by umožnilo schváliť ho na tejto schôdzi v druhom a treťom čítaní. Žiaľ, nestalo sa tak.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 11:00 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:02

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Prednesiem spravodajskú správu k návrhu poslancov Národnej rady Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Tento návrh máte pod tlačou číslo 67.
Vážená snemovňa, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k tomuto návrhu predkladateľov, ako som čítal v úvode. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.
Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Poprosím, páni poslanci, o kľud v rokovacej sále, a poslankyne.

Somogyi, Szilárd, poslanec NR SR
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 14. novembra 2011 pod číslom 587 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 11:02 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:02

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:02 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:02

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:02 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video