28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.2.2012 o 11:34 hod.

JUDr.

Katarína Cibulková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:34

Katarína Cibulková
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. V rozprave k tomuto návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec.
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:34 hod.

JUDr.

Katarína Cibulková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:34

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto dajte, pán predseda, hlasovať o postúpení zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:34 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:34

Tibor Glenda
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden pán poslanec, ktorý však nepodal žiadny procedurálny návrh.
Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:34 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:34

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. V rozprave nevystúpil nikto, preto poprosím aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:34 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:34

Ľubica Rošková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a preto prosím, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:34 hod.

PhDr.

Ľubica Rošková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:34

Ľubica Rošková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Teraz v súlade s § 74. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Kľud, páni poslanci.


Rošková, Ľubica, poslankyňa NR SR
... odstavec 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tomto návrhu.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:34 hod.

PhDr.

Ľubica Rošková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:34

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto vás, pán predseda, požiadam, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:34 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:34

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Konštatujem, že v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.
Prosím, aby ste dali hlasovať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, aby sme sa upokojili.
Nech sa páči.


Žiga, Peter, poslanec NR SR
Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:34 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:45

Ivan Švejna
Skontrolovaný text
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Odporúčam, aby Národná rada uzniesla sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 11:45 hod.

Ing.

Ivan Švejna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:45

Kamil Krnáč
Skontrolovaný text
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto vás prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 11:45 hod.

Ing.

Kamil Krnáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video