28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.2.2012 o 11:45 hod.

PhDr.

Ľubica Rošková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:45

Ľubica Rošková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a preto, pán predseda, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:45 hod.

PhDr.

Ľubica Rošková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:45

Szilárd Somogyi
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

9.2.2012 o 11:45 hod.

Szilárd Somogyi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:53

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Pozývam členov výboru na krátky výbor do našej rokovacej miestnosti teraz, hneď po prerušení schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:53 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:53

Martin Fedor
Skontrolovaný text
Chcem požiadať členov výboru pre obranu a bezpečnosť na rokovanie výboru o 12.15 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:53 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní
 

Zodpovedanie otázky 14:06

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené prítomné poslankyne a poslanci. Je pravdou, že ministerstvo financií vo svojom rezorte vykonalo audit využívania licencií Microsoft. Tým si splnilo povinnosti, ktoré mu ukladá uznesenie vlády a pravidlá využívania softvérových licencií. Ministerstvo financií nie je povinné realizovať úlohy v tomto smere za ostatné rezorty. Je to výhradne ich zodpovednosť a predpokladá sa, že sa tak deje. Ministerstvo financií nechce zasahovať do kompetencií rezortov a podriadených organizácií v oblasti využívania softvéru. Koľko a akého softvéru potrebujú jednotlivé inštitúcie, musí posúdiť samotná inštitúcia. Ministerstvo financií len metodicky vedie oblasť informatizácie a pre využívanie softvérových licencií vydalo príručku k metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe vydanej Úradom pre verejné obstarávanie.
Ďakujem za pozornosť k tejto odpovedi.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

9.2.2012 o 14:06 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:07

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister. Vzhľadom na to, čo, čo ste hovorili, že existuje nejaký metodický pokyn, keďže ministerstvo financií je obstarávateľom pre všetky rezorty, tým pádom nesedí tá odpoveď, že nie je zodpovedné, a nedá sa týmto spôsobom tejto zodpovednosti zbaviť, keďže celkovým zámerom obstarávateľa pri multilicenčných zmluvách pre všetky rezorty je zodpovedné ministerstvo financií. Čiže v odpovedi a v zámere, ktoré samotné ministerstvo deklarovalo a deklaruje do budúcna, že k nemu príde. Ja sa pýtam na spiatočný stav. Či bolo, bolo v nejakej časovej tiesni alebo podobne, že, že prebehol iba ten pilotný audit v rámci ministerstva financií? Prečo sa tak neudialo, keďže je deklarované, že by sa to malo stať na iných rezortoch? To bol zmysel tej otázky a neexistuje podľa mňa možnosť, že ministerstvo nemá zodpovednosť, pretože to obstaráva alebo prihlasuje sa k tej zmluve centrálne za všetky rezorty. Takže nesie zodpovednosť.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

9.2.2012 o 14:07 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:09

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Odpovie minister Mikloš písomne.
Skryt prepis

9.2.2012 o 14:09 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:09

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Neviem nakoľko, keďže ich je šesť, oni nie sú podobné. Idú, idú viac-menej do hĺbky, ale súhlasím s tým, ak minister odpovie písomne na ostatné otázky, ak sa dá.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

9.2.2012 o 14:09 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:11

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Opäť sa ospravedlňujem za svoj zatiahnutý hlas, ešte stále maródujem. Snáď mi bude rozumieť. Účelom Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky je stanovenie postupu pre navrhovanie, schvaľovanie a organizovanie zahraničných pracovných ciest poslancov a zamestnancov pre poskytovanie náhrad a pre predkladanie vyúčtovania a hodnotení týchto ciest, ktoré súvisia s výkonom funkcie poslanca alebo s výkonom práce zamestnanca Národnej rady. V súčasnosti platná Smernica o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená 9. februára 2007 uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 262. Z tohto dôvodu v nej ešte nemohol byť zohľadnený prechod na novú menu – euro, ale ani vstup Slovenska do schengenského priestoru. Okrem zohľadnenia týchto skutočností má navrhovaná smernica za cieľ zefektívnenie procesu predkladania a rozhodovania o zahraničných pracovných cestách poslancov a zamestnancov, a tiež dosiahnutie úspor pri realizácii samotných zahraničných pracovných ciest, keďže ma zároveň zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 86 poveril plniť úlohy spravodajcu, podávam aj spravodajskú informáciu.
Zahraničný výbor návrh smernice prerokoval 11. októbra 2011 na svojej 23. schôdzi, pričom prijal uznesenie č. 86, ktorým vyslovil s návrhom smernice súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky smernicu schváliť.
Pán predsedajúci, buďte taký láskavý a otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 14:11 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:14

František Šebej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, skutočne vás nechcem oberať o čas, ale chcem vás poprosiť o podporu. Toto je technická smernica, ako ste počuli od spravodajcu, ktorú, ktorú vypracovala Kancelária, ktorú potrebujeme prijať, aby, aby sme niečo urobili so spôsobom organizácie zahraničných ciest budúcich, nie našich, budúcich poslancov. A ide aj o to, že, že smernica, ktorá bola doteraz platná, vôbec nebrala do úvahy, že už máme euro, že tam neplatíme korunami a podobné a ďalšie veci. Jedná sa o technickú smernicu a prosím teda o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 14:14 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video