29. schôdza

29.2.2012 - 29.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 10:41 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:41

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, žiadam, aby do programu dnešnej schôdze bol doplnený nový bod - uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky ku krízovému stavu vo Finančnej správe Slovenskej republiky, ktorého text znie:
Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky okamžite vykonať opatrenia na riešenie kritickej situácie v daňovom informačnom systéme finančného riaditeľstva, bezodkladne predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009, je to predĺženie lehoty na zavedenie povinnosti daňovým subjektom doručovať podania elektronickými prostriedkami a bezodkladne predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333 o orgánoch štátnej správy. Je evidentné, že minister financií Ivan Mikloš a nominanti SDKÚ - DS, ktorí zodpovedajú za chod finančnej správy, ako aj za implementáciu a prechod na nový informačný systém... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 10:41 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:42

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne a kolegovia, chcel by som požiadať o symbolickú minúta ticha vzhľadom na to, že sa dnes vo veku nedožitých 23 rokov s nami naveky rozlúči vami tak úprimne milovaná a ľuďmi tak úprimne nenávidená priestupková imunita.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 10:42 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:46

Július Stanko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone o vojenských obvodoch podáva Národnej rade túto správu. Predseda Národnej rady pridelil vrátený zákon ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Prezident republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. februára 2012 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Ak Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne schváli, navrhol túto zmenu:
V čl. I siedmy bod znie:
„7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“.
Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor pre obranu a bezpečnosť nebol uznášaniaschopný. Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v III. časti jeho rozhodnutia zo 17. februára 2012 V čl. I siedmy bod znie: „7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon s pripomienkou. Správa bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 10:46 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:48

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi tretíkrát vystúpiť a budem veľmi krátko rozprávať k tejto novele zákona o vojenských obvodoch. Plne sa stotožňujem s pripomienkami a s návrhom pána prezidenta Slovenskej republiky. Hovoril som to už v rozprave v prvom a v druhom čítaní. Myslím si, že keď schválime túto novelu zákona o vojenských obvodoch, môže dôjsť v budúcnosti k možno aj stratám na životoch, na ohrození zdravia a majetku občanov Slovenskej republiky. A podľa mňa toto orgány štátnej moci nemajú robiť. Čiže plne súhlasím s tým, čo pán prezident povedal, aby sme zákon ako celok neschválili. Ja pevne verím, že, panie poslankyne, páni poslanci, budete hlasovať tak, ako pán prezident namietal v tomto vrátenom zákone. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 10:48 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Branislav Ondruš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega, ja ťa chcem podporiť v tom tvojom vystúpení aj na základe praktických skúseností. Som poslancom za okres, do ktorého patrí vojenský obvod, a musím povedať, že skutočne aj rozhovory so starostami, do ktorých katastrálneho územia vojenský obvod na Záhorí patrí, majú veľmi negatívne skúsenosti a svojim spôsobom bijú na poplach pred tým, aby bol prijatý takýto zákon, pretože, bohužiaľ, máme aj konkrétne skúsenosti, kedy takýto vstup do vojenského priestoru, vojenského obvodu spôsobil nejaké ujmy na zdraví a podobne aj ľuďom, ktorí sa v tých lesoch pohybujú ako domáci a veľmi dobre poznajú to prostredie, veľmi dobre si za tie roky zvykli na to, že ide o vojenský priestor, v ktorom treba zachovávať isté pravidlá. A práve títo starostovia ma viacerí upozorňovali na to, že...
(Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 10:50 hod.

Mgr.

Branislav Ondruš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:50

Branislav Ondruš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... Ďakujem pekne, pán predseda. Práve títo starostovia ma upozorňujú na to, že takýto zákon je veľmi nebezpečný a ich vlastné skúsenosti hovoria o tom, že skutočne hrozia tragédie, ktoré môžu stáť aj ľudské životy. A musím povedať, že mám podobné skúsenosti aj z východného Slovenska, kde aj z minulosti opäť starostovia upozorňovali, že skutočne aj ľudia, ktorí sa tam pohybujú takpovediac ako v domácom prostredí, aj tí sa vystavujú riziku a niekedy sa to riziko aj v nepríjemnej podobe prejaví. Takže skutočne musím povedať, že tento návrh zákona na základe praktických skúseností ľudí, ktorí v najbližšom okolí a bezprostredne teda v rámci obcí do katastra ktorých patria vojenské obvody, majú tieto skúsenosti. Hovoria o tom, že také bezbrehé potulovanie sa po týchto priestoroch môže byť veľmi nebezpečné pre samotných ľudí a vlastne pre verejnosť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 10:50 hod.

Mgr.

Branislav Ondruš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že tento zákon, to nie je zákon pre starostov, ale zmenu platnej právnej úpravy žiadajú predovšetkým samotní občania. Je to pre občanov. Ide o zabezpečenie predovšetkým vstupu na turisticky zaujímavé miesta napr. Vihorlat, Sninský kameň, resp. na prístupové cesty napríklad na Vyhnianské jazero. My vieme, že došlo k výraznému zníženiu početného stavu ozbrojených síl a došlo k redukcii výcviku profesionálnych vojakov na území vojenských obvodov. Len v posledných rokoch bolo práve na Záhorie vydané asi 14-tisíc povolení na vstup do vojenského obvodu Záhorie. A pri tomto počte veľmi ťažko efektívnym spôsobom zabezpečiť kontrolu vstupu osôb. Navyše ten zákon, ktorý je, neupravuje ani povinnosti týchto osôb, ktoré majú toto povolanie, a nemá ani sankcie. Navrhovaný zákon práve tento nedostatok odstraňuje, ustanovuje povinnosti, definuje priestupky a následne aj sankcie za porušenie povinností, odstraňuje subjektivizmus, pretože doteraz to funguje tak, že kto má pečiatku, tak ten má moc a občania nemajú možnosť sa v prípade zamietavého stanoviska nejakým spôsobom niekde odvolávať. Pripomínam, že Česká republika umožnila tento vstup už v roku 1998. Takisto je v novom zákone viacero možností získavania informácií o dočasnom zákaze vstupu na území vojenských obvodov či na webových stránkach ministerstva, takisto webových stránkach obcí, na vývesných tabuliach. To znamená, že naozaj zákon je ľudí. Budú tam umiestnené tabule vo vnútri vojenských obvodov, ktoré doplnené piktogramom a pruhovým označením. Miesta ako letiská, muničné sklady - tam bude trvalý zákaz vstupu a toto budú kontrolovať príslušníci Vojenskej polície a ukladať pokuty. Ja by som vás chcel poprosiť o podporu tomuto zákonu. Je to aj súčasť našej dohody bývalých štyroch koaličných strán.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 10:52 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem reagovať len na pána poslanca Galka, ako spomínal. Súhlasím s tým, že došlo k výraznej redukcii počtov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a práve preto, ako som hovoril v minulosti v prvom, druhom čítaní o tomto zákone, o novele tohto zákona, tak by sme mali k tomu pristupovať úplne inak... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 10:54 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... prehodnotiť počet vojenských obvodov tu na Slovensku, možno niektoré zrušiť a niektoré vojenské obvody zredukovať alebo zmeniť hranice týchto vojenských obvodov, následne urobiť, teda urobiť predtým, než sa to odovzdá mestám a obciam urobiť pyrosanáciu a takýmto spôsobom tento problém riešiť alebo riešiť prístup do už potom do bývalých vojenských obvodov. Ja si myslím, že je to oveľa korektnejšie k občanom, ako to riešiť touto novelou. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 10:54 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:54

Július Stanko
Skontrolovaný text
No nie, pán predseda, nechajte, prosím, hlasovať o pripomienke pána prezidenta. Odporúčam schváliť pripomienku pána prezidenta uvedenú v časti IV.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 10:54 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video