29. schôdza

29.2.2012 - 29.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

29.2.2012 o 16:52 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 16:52

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Takže schválime paškvil. (Hlasy v sále.)
Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kollára.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

29.2.2012 o 16:52 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:52

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Buriana.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 16:52 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:52

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu. (Krátka pauza.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 16:52 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:44

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Mám procedurálny návrh. Nevidím najmenší dôvod, pán predseda Národnej rady, aby sme tu za hodinu aj niečo sa snažili nájsť riešenia alebo ste hľadali riešenia pre krytie vedomého konania poslancov Národnej rady pri prijímaní zmätočných pozmeňujúcich návrhov. Preto žiadam, aby sme ukončili rozpravu v treťom čítaní a hlasovali o zákone ako celku. Nie je najmenší dôvod. Hlasovanie, ktoré prebehlo o námietke a následne o pozmeňujúcom návrhu, hlasovali poslanci s vedomím, lebo boli upozornení tak ako predkladateľom, tak aj spravodajcom, že konajú zmätočne, a preto svoju vôľu, či chcú prijímať zmätočné zákony, alebo nie, môžu vyjadriť v riadnom hlasovaní po treťom čítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 18:44 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:46

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, súhlasím, otvorte rozpravu v treťom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 18:46 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:46

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene 31 poslancov Národnej rady predniesla návrh na opakovanie druhého čítania k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 619. Skupina poslancov Národnej rady podľa § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorý máme ako tlač 619.
Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady, tak ako je to uvedené v § 85 ods. 4 písm. c) zákona o rokovacom poriadku. Tridsaťjeden podpisov mám v prílohe. Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, dajte o mojom návrhu hlasovať. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 18:46 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:48

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som dal návrh, aby ste ukončili rozpravu v treťom čítaní, lebo ste ju otvorili. Následne ste zistili, že sa tu prijali zmätočné pozmeňujúce návrhy na základe námietky. Nebolo na stole žiadne riešenie a ja som dal návrh hlasovať ukončiť rozpravu v treťom čítaní, ako malo byť ihneď, a hlasovať o zákone ako celku, aby sme tu nekryli a nehľadali riešenia, keď vedome poslanci Národnej rady dvakrát hlasovali po upozornení predkladateľom a spravodajcom zmätočne. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

29.2.2012 o 18:48 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:53

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 619.
V čl. I. v bode 80 nadpis pod paragrafom znie: „Prechodné ustanovenia", slová "do 29. februára 2012" sa nahrádzajú slovami „pred dňom účinnosti tohto zákona" a slová „po 29. februári 2012" sa nahrádzajú slovami „po dni účinnosti tohto zákona".
2. V čl. V sa slová „1. marca 2012" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
3. V článku V sa slová „31. marca 2012" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
Odôvodnenie: Navrhujem, teda navrhuje sa úprava účinnosti návrhu zákona vzhľadom na zmeny a doplnenia vykonané v procese schvaľovania, navrhujem za zjednotenie účinnosti ku dňu vyhlásenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 18:53 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:55

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem zdržovať. Len musím sa priznať, že v tejto súvislosti mi nedá nepovedať, že dneska ste tu celý deň kúpali ministra za SDKÚ v dôsledku, za dôsledky ktoré nastali za nedostatky vo finančnej správe. Niektoré tie výčitky boli politické, niektoré nepravdivé, niektoré oprávnenejšie, ale musím povedať, že mňa fascinuje, že musela to byť ministerka za SDKÚ ktorá vám vysvetlila, že ste napísali právny paškvil a že teda bez poslancov SDKÚ nevedeli ste napísať ani dva pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 18:55 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:55

Martin Pado
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 18:55 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video