9. schôdza

30.11.2010 - 15.12.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:20

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil nik, takže neboli prijaté žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, preto, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Jarmila Tkáčová
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Keďže v rozprave neodzneli iné návrhy, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing. Bc.

Jarmila Tkáčová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Jarmila Tkáčová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budeme hlasovať o pridelení návrhu výborom, určení gestorského výboru a o lehotách. Čiže navrhujem, aby sme hlasovali o pridelení návrhu zákona výborom, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďalej, aby sme za gestorský výbor určili výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Navrhujem termín prerokovania pre určené výbory do 27. januára 2011 a pre gestorský výbor do 31. januára 2011. Pán predsedajúci, dajte hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing. Bc.

Jarmila Tkáčová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, v rozprave nikto nevystúpil, a preto dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Pavol Pavlis
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o vodnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2009.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing.

Pavol Pavlis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Peter Muránsky
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto navrhujem Národnej rade uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe o možných dopadoch ekologickej katastrofy v Maďarskej republike s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky túto správu zobrala na vedomie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

Ing. Mgr.

Peter Muránsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Konštatujem, že v rozprave vystúpili traja poslanci, boli podané dva procedurálne návrhy, ako i na osobitné hlasovanie boli vyňate zo spoločnej správy body 5 a 6, ďalej body 1 a 2 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich a body 3, 4 spoločne s návrhom taktiež ich schváliť. Takže pristúpime k hlasovaniu.
Najprv, prosím, dajte hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Ondruša nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:20

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Ďalej, prosím, dajte hlasovať o ďalšom procedurálnom návrhu pána poslanca Ondruša, kde navrhol návrh vrátiť navrhovateľovi.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 17:20 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video