53.schôdza

16.6.2015 - 3.7.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:12 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:31

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

36.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 13. mája 2015.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Kolegyne, kolegovia, poprosím, tí, ktorí nechcú pokračovať v rokovaní, aby opustili rokovaciu sálu a vytvorili tak priestor pre pána poslanca, aby mohol predniesť spravodajskú informáciu.

Jasaň, Viliam, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Pán kolega Vašečka, ďakujem pekne. Ešte raz, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu, máte to ako tlač 1588a, výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor pri rokovaní o predmetnom vrátenom zákone podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov. Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. V rozhodnutí z 28. mája 2015 č. 35-2015-KPSR uviedol dôvody a v časti 3 navrhol pripomienky.

Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím z 28. mája 2014 č. 1571 pridelil predmetný návrh, vrátený zákon na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady a zaujali stanoviská, ktoré sú súčasťou ich uznesení a tejto spoločnej správy. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 620 z 15. júna 2015 odporúča Národnej rade zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 176 z 15. júna 2015 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení. Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov po opätovnom prerokovaní hlasovať:

1. spoločne o všetkých siedmych pripomienkach prezidenta uvedených v bode IV. tejto spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.

2. o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení. Gestorský výbor ma poveril za spravodajcu, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 177 z 15. júna 2015.

Ďakujem, pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.6.2015 o 13:31 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:37

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

40.

Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, rád by som začal svoje vystúpenie výzvou. Výzvou na poslaneckú snemovňu a v tomto prípade to bude asi viac na poslancov SMER-u, aby sme neprelamovali veto pána prezidenta v prípade teda vrátenia tohto návrhu zákona.

Dámy a páni, totiž nie je najmenší dôvod, aby sme neschválili návrh zákona, tú novelu zákona o sociálnom poistení v takej podobe, ako ju schválila vláda Roberta Fica, ako ju schválila tripartita, ako ju schválili sociálni partneri. Ja si myslím, že po tom, ako včera sa zatvoril II. pilier, ktorý bol otvorený tri mesiace a to otvorenie II. piliera splnilo ten vami očakávaný cieľ, tak dnes niet najmenšieho dôvodu, aby sme nehlasovali všetci za pripomienky pána prezidenta a potom schválili zákon v pôvodnom znení. To znamená tak, aby nediskriminoval jednu časť budúcich dôchodcov.

Tým, že z II. piliera vystúpilo podľa posledných informácií okolo 100-tis. sporiteľov a títo priniesli svoje prostriedky späť do Sociálnej poisťovne a je to oveľa, oveľa viac, ako potrebuje vláda Roberta Fica na svoj druhý sociálny balíček. Čiže naozaj v tejto chvíli môžeme hlasovať všetci za pripomienky pána prezidenta a môžeme schváliť všetci spolu, aj SMER, aj opozícia ustanovenie, ustanovenia, alebo zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku. Rád by som vás poprosil, aby ste túto výzvu prijali, prípadne sa ku nej ešte na záver svojho vystúpenia vrátili. Naozaj je to príležitosť, aby sme spoločne mohli aspoň raz zahlasovať za jeden návrh v tejto sále a zhodou okolností by to bolo tak, ako si to predstavovala, ako to schválila aj vaša vláda.

Dámy a páni, kancelária pána prezidenta alebo pán prezident veľmi kvalifikovane odôvodnil vrátenie návrhu zákona, ktorý sme tu schválili v Národnej rade minulý mesiac. Len nám pripomenul, že zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku je v súlade s programovým vyhlásením aj tejto vlády, ja dopĺňam, že aj tej predchádzajúcej, že to je v súlade aj s cieľom Národného programu aktívneho starnutia, že inštitút minimálneho dôchodku je legitímnym nástrojom sociálnej politiky štátu v snahe chrániť životnú úroveň dôchodcov na spoločensky definovanom minime.

Lenže problém je, že pri rokovaní o návrhu zákona, ktorý schválila vláda v pôvodnom návrhu, tu v pléne prišlo k zmenám, ktoré z dôchodcov, alebo dôchodcov budúcich rozdelili na niekoľko kategórií, niekoľko kategórií a časť budúcich dôchodcov tento SMER-om schválený návrh tu v pléne výrazne diskriminuje určitú časť dôchodcov. Niektorí dôchodcovia budú mať garantovaný minimálny dôchodok, iní budú mať nárok na znížený minimálny dôchodok a ďalší budú naďalej odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Dôsledkom budú rôzne úrovne minimálneho garantovaného príjmu dôchodcov, ktorých sociálna situácia môže byť podobná.

Tie zmeny, ktoré tu nastali pri druhom čítaní, pán prezident považuje za zásadné a ja sa s jeho argumentmi stotožňujem, nakoniec vystupovali sme tu v rozprave, už vtedy sme upozorňovali, že hoci v prvom čítaní takmer celá opozícia návrh o minimálnom dôchodku podporovala, sme zaň hlasovali, za klub KDH všetci poslanci. Došlo k takým zmenám, že v druhom čítaní sme to práve pre aj dôvody, ktoré spomína vo svojom odôvodnení pán prezident, sme za to nehlasovali. SMER totiž navrhuje v tomto návrhu, aby sa minimálny dôchodok poberateľovi starobného dôchodku, ktorý si sporil v II. pilieri, znížil, a to podľa rovnakých zásad, ako poistencovi sporiteľovi sa znižuje starobný dôchodok z I. piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

K tomu sa ešte krátko vrátim, aj vysvetlím, že v čom je tá nespravodlivosť a o koľko sa tým poistencom, ktorí sú zároveň sporitelia v II. pilieri, ako ich nespravodlivo SMER oberá o časť ich budúceho dôchodku. SMER uvádzal pritom, budem to zjednodušovať, ten návrh bol schválený v gestorskom výbore, ale bol to návrh SMER-u, uvádzal, že dôvodom tohto nerovnakého zaobchádzania s dôchodcami je snaha zabrániť morálnemu hazardu, morálnemu hazardu za správanie sa sporiteľov v II. pilieri. A výsledkom je, že dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v II. pilieri, nebudú mať nárok na minimálny dôchodok v plnej výške, hoci splnia všetky zákonné podmienky. V ich prípade teda kombinovaný dôchodok, kombinovaný dôchodkový príjem, znížený minimálny dôchodok a príjem z II. piliera nemusí dosiahnuť definovanú úroveň 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobou tak, ako to pôvodne schválila slovenská vláda, vláda Roberta Fica.

Podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým a bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod, alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať, alebo znevýhodňovať. A dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v II. pilieri, sú vďaka SMER-u znevýhodňovaní len pre ich postavenie, než ktoré majú ako dôchodcovia, ktorí takýmito sporiteľmi neboli. Takúto právnu úpravu pán prezident považuje za priamu diskrimináciu a ja, aj moji kolegovia z KDH máme rovnaký názor.

Argumenty o morálnom hazarde je možné spochybniť z viacerých dôvodov. Deklarovaným cieľom inštitútu minimálneho dôchodku je plošne chrániť životnú úroveň dôchodcov na spoločnosťou definovanom minime. V tejto súvislosti aj pán prezident pripomína, že v prípade I. piliera my bližšie vôbec neskúmame, čo je príčinou takejto sociálnej situácie dôchodcu. A ja to teraz rozvediem.

Predstavte si, že niekto je iba v I. pilieri a zapája sa so svojimi poistnými odvodmi takým spôsobom, že pracuje tak na striedačku, že jeden rok pracuje, potom druhý rok nepracuje, si dá voľno, alebo možno päť rokov pracuje, potom päť rokov je nezamestnaný, napríklad aj nie z vlastnej viny, ale môže byť aj z vlastnej viny. Sú ľudia, ktorí to tak robia, veď dnes nikomu nemôžete prikázať, že musí byť zamestnaný. A teraz tento človek takýmto svojím prístupom k svojej budúcnosti, dôchodkovej, možno sa dostane do situácie, že mu poisťovňa, sociálna, vyráta dôchodok na úrovni 150 eur, ale on dostane podľa zákona o minimálnom dôchodku 270 bez pol eura. Čiže hoci mu patrí 150 a dostane 270. A my neskúmame, či tento človek sa nesprával k svojej budúcnosti ako morálny hazardér, že nepracoval, neplatil odvody do I. piliera, ale len niekedy, alebo bol dlhý čas nezamestnaný, proste u týchto neskúmame a ľudia, ktorí nechcú byť odkázaní na štát, lebo garantovať, čo bude za 15 rokov s I. pilierom nevie nikto, alebo teda, ak to niekto hovorí, tak vás klame a zavádza a u toho skúmame. Tam je to morálny hazard, že niekto sa rozhodol sporiť okrem toho, že platí poistné odvody, ale keď sa stretávame s morálnym hazardom niekoho v I. pilieri, tak tam nás to netrápi. Čiže tento, toto účelové delenie dôchodcov na dve skupiny je v rozpore s našou ústavou.

Ďalej, ďalší argument proti tomu morálnemu hazardu, že dôchodkové nároky sa odvíjajú od výšky príjmov počas desiatok rokov, lebo na to, aby ste, teda kým človek splní napríklad jednu z podmienok - vek 62 rokov, tak musí desiatky rokov pracovať a platiť odvody, alebo si sporiť na svoj dôchodok. A legitimovať systematickú penalizáciu sporiteľov v prístupe k minimálnemu dôchodku len na základe aktuálneho stavu, to znamená, že si napríklad sporili z nízkeho príjmu, alebo II. pilier je práve teraz otvorený, je neprimerané a v rozpore s deklarovaným zámerom solidarity spoločnosti k dôchodcom s nízkymi príjmami. Veď čo si môžu myslieť všetci tí zamestnanci, ktorí platia odvody a z príjmu, ktorý je vyšší ako 1,25-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve?

Predstavte si, však to poznáte, kto sa tomu aspoň trošku venuje, že dôchodok z I. piliera sa vám nepočíta zásluhovo tak, že sa vám počíta všetok odvedený poistný odvod. Ale napríklad nad sumu 1,25-násobok priemerného platu sa výrazne táto suma redukuje. To znamená, je veľa ľudí na Slovensku, pre ktorých je I. pilier vyslovene nevýhodný, vyslovene nevýhodný, lebo oni sa napríklad veľmi musia solidarizovať s tými, ktorí sa správali aj nezodpovedne a sú v I. pilieri a I. pilier ich teraz bude pokrývať minimálny dôchodkom. Rovnako zdôrazňovaním rizika morálneho hazardu sa vytvára dojem, akoby hlavnou skupinou adresátov inštitútu minimálneho dôchodku mali byť sporitelia, ktorí nezodpovedne investovali.

No, dámy a páni, ja si myslím, že morálny hazard je správanie SMER-u, ktorý útočil na II. pilier, ho opakovane štyrikrát otvoril a dokonca, veď zostať len v I. pilieri, je morálny hazard so svojou budúcnosťou dôchodkovou, keď už dnes viete, čo si o tom myslí aj Európska komisia, ktorá v tom riporte starnutia na Slovensku to jasne slovenskej vláde hovorí. Ja si myslím, že byť aj sporiteľom je oveľa zodpovednejšie, lebo ak je niekto sporiteľ, a toto si predstavte takúto drobnosť že aj sporiteľovi sa môže stať, že bude nejaký čas nezamestnaný, že je bez práce, veď to je bežná vec, že môžu s tým ľudia mnohí teda rátať, lebo sa to stáva, že človek príde o zamestnanie, v dnešnej dobe je to bežná vec. Ale keď príde o prácu a je sporiteľ, tak aj keď nemá prácu, ale jeho peniaze na druhom, v II. pilieri oni ďalej pracujú, tie peniaze nespia. Proste zverené a v dobrej spoločnosti sa tie peniaze rozmnožujú. Ale keď niekto nepracuje a je len v I. pilieri, tak toto obdobie sa mu neráta pre výpočet dôchodku. Takže kto z týchto dvoch sa správa zodpovedne k svojej budúcnosti? Len ten, kto je v I. pilieri, alebo ten, kto je aj v prvom, aj v druhom, prípadne aj v treťom? Čiže kto má rozum, kto rozumie týmto veciam, kto sa nespolieha na štát a populistov, tak určite sa bude na budúcnosť svojich dôchodkov teda zabezpečovať aj inak, len ako I. pilierom. Rozumieme sa. Som rád.

Ignoruje sa tiež faktor, ktorý počas existencie II. piliera významne ovplyvnil jeho fungovanie. Veď to, že tí prví poberatelia anuít, ktorí boli prekvapení tou výškou a tiež aj SMER tým bol prekvapený, však to je preto, že to bolo ovplyvnené výrazne aj správaním vlády, konkrétne prvej Ficovej, aj druhej Ficovej vlády. Čiže najprv spôsobili, prispeli výrazne k tomu, že tie dôchodky sa horšie, nižšie zhodnocovali, veď si spomínate na zmeny podmienok investovania, na zmenu odvodov, výšky odvodov a podobné zmeny, ktoré oni zaviedli, a teraz, potom boli prekvapení, že ako vyzerajú prvé dôchodky z II. piliera. Nás to veľmi neprekvapilo, ale im sa to náramne hodilo, aby mohli opäť na II. pilier zaútočiť.

SMER by mal byť penalizovaný. Ja si myslím, že SMER by mal byť penalizovaný aj za anuity, tie prvé, aj za to, že sa menej, horšie, alebo ťažšie zhodnocovali úspory sporiteľov. SMER by mal byť za to penalizovaný. Samozrejme, že tu v tejto sále my to nedokážeme, ale ja som presvedčený, že voliči to dokážu a že vo voľbách bude SMER penalizovaný, lebo si to právom zaslúži. To, ako oni rafinovaným spôsobom, rafinovaným spôsobom znižovali úspory sporiteľov nakoniec, a potom rozdávajú časť z toho, ako keby to oni rozdávali a pritom to zaplatia práve tí sporitelia, ktorí svoje usporené peniaze doniesli späť do Sociálnej poisťovne.

Špeciálny režim zaviedol SMER pre sporiteľov v II. pilieri, že znižuje výšku ich minimálneho dôchodku rovnakým nespravodlivo nastaveným koeficientom, akým znižuje výšku ich starobného dôchodku z I. piliera. Tu teraz si dovolím, mám aj nejaké prílohy svojho príspevku, aby to bolo, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Predsa len raz vidieť je viac, ako niekoľko razy počuť.
Dámy a páni, toto je na tomto obrázku vysvetlené, čo znamená zavedenie alebo ustanovenie minimálneho dôchodku. (Rečník predstavuje plénu na papieri grafické znázornenie.) To znamená, napríklad niekto si platil z priemerného príjmu 300 eur a Sociálna poisťovňa by mu vyrátala dôchodok vo výške 150 eur. Zavedením minimálneho dôchodku dostane 270 eur. Čiže tento človek, ktorý platil z 300 eur, na dôchodku, keď splní tie podmienky stanovené v zákone, bude dostávať 270, čiže sme mu pridali 120 eur. Ten, ktorý si platil odvody zo 400 eur a Sociálna poisťovňa by mu vyrátala dôchodok 180 eur, bude dostávať tiež 270, zaokrúhľujem na celé, nie 269,5 ale 270. Takže tomuto, čo platil z vyššieho príjmu, pridáme 90 eur. Deväťdesiat. To je o minimálnom dôchodku. A predstavte si, že aj ten, čo platil zo 600 eur a Sociálna poisťovňa by mu vyrátala dôchodok 270 eur, tak dostane tiež 270 eur. Čiže tomuto nepridáme ani cent. Takže tomu, čo tristoeurový príjem, vymeriavací základ, tomu pridáme 120, tomu, čo zo 400, pridáme 90 a tomuto, čo zo 600, nepridáme nič. Potiaľto, potiaľto je to solidarita, na akú sme zvyknutí historicky aj zo starého zákona.

A ja vám pripomeniem, a som to pripomenul aj pánu prezidentovi, že možno to poznáte, ako správca ráno najal robotníkov do svojej vinice a zjednal sa s nimi za denár. Ten, kto celý deň pracoval, na fajront dostane denár. Robotníkov bolo málo, tak na obed išiel a hľadal ďalších a tiež ich zjednal, aby šli do jeho vinice, že dostanú denár. No a hodinu pred fajrontom ešte stále nebola asi práca urobená, tak išiel na ulicu a tiež hľadal ďalších. Aj s tými sa zjednal za denár. No a keď bol fajront a správca vyplatil svojich robotníkov, tak tomu, čo robil hodinu, dal denár. Tomu, čo robil od obeda, tomu, ten si myslel, že dostane asi viac, keď ten, čo robil hodinu, dostal denár, asi to bol veľký peniaz a ten dostal tiež denár. No a dokonca aj ten, čo od rána robil, aj ten dostal jeden denár.

Dámy a páni, toto je spravodlivé. Ak sa takto zjednali s tým hospodárom, na takej mzde a on im ju potom vyplatil, tak to je príklad, plasticky vysvetlený príklad solidarity - silní so slabými, bohatí s chudobnými.

Ale čo urobil SMER? Oni sú ako opice. Prepáčte, že to tak musím povedať. To sa vtedy hovorí, keď niečo niekto pokazí. Napríklad solidarita takto funguje všade vo svete tisíce rokov. Ale SMER urobil takú vec, že ten, kto platil zo 600 eur a Sociálna poisťovňa mu nepridá ani cent zavedením minimálneho dôchodku, ale po schválení toho zákona dostane tento človek 245 eur, lebo bol v II. pilieri. Čiže on dostane ešte menej, ako by dostal, keby bol len v I. pilieri. Čiže penalizácia, sankcia za to, že on chudák myslel aj na svoju budúcnosť, nespoliehal sa len na štát, tak dostane po novom 245. Čiže ten, čo platil zo 600, dostane 245 a ten, čo platil z 300, ten, čo platil z 300, čiže z polovice, dostane 270.
Teda tu, ale teraz si predstavte, že toto je, proste toto je to naruby, že mali by dostať všetci rovnako, keď zavedieme minimálny dôchodok, ale oni vymysleli to, že nie rovnako, ale dokonca ten, čo najviac robil, tak ten dostane ešte menej, čiže 245, nie 270. A 245 dostane aj ten nešťastník, ktorý platil zo 400, ale mal smolu, že bol v II. pilieri. No tak, je toto do neba volajúca nespravodlivosť? Má toto niečo spoločné so solidaritou? Čuduje sa niekto, že pán prezident to musel vrátiť? A keď vy prelomíte toto veto, tak my sa obrátime na Ústavný súd a Ústavný súd to musí zmeniť, lebo toto je do neba volajúca nespravodlivosť, aby ste niekoho, kto sa zodpovedne správa k svojej budúcnosti, za to trestali. A ten, kto sa možno nesprával zodpovedne a využíval výhody sociálneho systému, tak toho budete, hovorím, zvýhodňovať, vy zvýhodňovať a hovoriť, že to je výhodnejšie. Vôbec to nie je výhodnejšie.

Zhodno hovoriť o tom, ako som počul aj v diskusiách, že v I. pilieri sa zhodnotili vaše prostriedky o 68 %, je taká hlúposť. Ako sa vám môžu zhodnotiť peniaze, keď tam nie sú? Veď to, čo sa dnes vyberie, zajtra sa vyplatí dôchodcom a ešte je málo, ešte si musí Sociálna poisťovňa požičať. Konkrétne si požičiava z jestvujúcich fondov, ktoré v tej inštitúcii sú prebytkové. Berie z peňazí nezamestnaných, invalidov, chorých ľudí, ktorí sú nemocensky poistení a najmä z rezervného fondu solidarity. Ale okrem toho ešte dostáva, berie od štátu, a to sú stovky miliónov eur. Konkrétne minulý rok to bolo 900 mil. eur. To je, ako keď by niekto, kto nemá peniaze, tak ide do banky, zoberie si úver a potom si urobí hostinu a povie, že jemu sa zlepšila príjmová situácia.
No, prosím vás, tak ak toto ste vy, toto, za vás takto funguje Sociálna poisťovňa, takto vy balamutíte, teraz hovorím o SMER-e, teraz hovorím o SMER-e, takto vy balamutíte slovenskú verejnosť a mne je len ľúto, že z II. piliera vystúpili aj mladí ľudia alebo ľudia, ktorí svoje nasporené peniaze, možno tam mali päť, 7-tis. eur a ich doniesli Ficovi, a ich doniesli Ficovi, lebo Sociálna poisťovňa, Muňko, je inými slovami Fico a SMER a oni to potom blahosklonne urobia, že bude to v sociálnom balíčku. Napríklad, že vo vlakoch zadarmo, že to bude v príspevku na lyžiarske kurzy a na podobné veci. A mnohí to iste aj žerú, dokonca sa to aj v prieskumoch objaví, ale, prosím vás, veď to je taká, také klamstvo, také balamutenie, že na jednej strane vám zoberú veľa a potom vidíte, že sme sa bavili minulý mesiac, kam idú veľké prostriedky, do akých schránok a do akých rajov a vám potom hodia odrobinky, teda myslím tým voličov teraz, a vy im to žeriete. Toto je pravda o minimálnom dôchodku, ako ho spotvorili, SMER tu v Národnej rade.
Preto ja za poslanecký klub KDH chcem povedať, že pripomienky pána prezidenta akceptujeme. Ak by sme ich schválili, tak vám garantujem, že všetci poslanci za KDH budú hlasovať za zákon o minimálnom dôchodku s vedomím, že to je návrh, ktorý schválila Ficova vláda, lebo to môžete urobiť. Môžete to urobiť, lebo účel otvorenia II. piliera ste už splnili. To znamená, v tejto chvíli naozaj môžeme schváliť zákon o minimálnom dôchodku tak, ako to zdravý rozum káže.
Ja som si všimol istý posun, ešte pár poznámok, ak dovolíte, ja som si všimol istý posun u pána ministra, že ako v prospech II. piliera. Moje deti sú v II. pilieri, lebo sú mladé, vzdelané, takže vidíte, ja som neni proti II. pilieru, hovorí pán minister. Samozrejme, v tom kontexte, že včera zatvorili II. pilier pre vystúpenie aj vstúpenie a tých stotisíc ľudí so sebou prinieslo 350 mil. eur a ak náklady na druhý sociálny balíček sú 200, tak ešte majú rezervu aj na ten ďalší sociálny balík. Takže môže to byť aj ten dôvod, že pán minister očakávanie svojho predsedu vlády splnil.

Dôvod môže byť aj ten, že pán minister sa oboznámil aj s tou správou Európskej komisie, ktorá varuje Slovensko pred starnutím jeho populácie a pred neutešenou dôchodkovou budúcnosťou, ktorá hovorí jasne, že ak ešte máte pätnásť rokov pred dôchodkom a nie ste v II. pilieri, v starobe vám hrozí chudoba. Lebo ak dnes je miera náhrady 47 %, pomer dôchodku k vášmu priemernému príjmu, tak o tých pätnásť rokov tento pomer môže klesnúť na 35, resp. na 30,5 %, ak tam nezarátame invalidných alebo predčasných dôchodcov. Čiže fakty, aj Európska komisia hovorí úplne, ale úplne niečo iné, ako hovorili tie listy, ktoré posielal pán Muňko sporiteľom. A dokonca som počul, že ich posielala Sociálna poisťovňa aj dôchodcom.
Dámy a páni, všetko podstatné som možno už stihol povedať. Možno ešte poviem, že o koľko sa znížili úspory sporiteľov tým opakovaním, otváraním II. piliera, keď sme to, lebo len SMER otváral II. pilier a s kampaňou, že je to výhodnejšie byť v I. pilieri. Pre Roberta Fica a jeho vládu určite.

Pri otvorení v roku 2008 tak do Sociálnej poisťovne sa vrátilo 130 mil. eur. Budem zaokrúhľovať. V roku 2009 110 mil. eur a v rokoch 2012 a 2013, lebo to otvorenie bolo na prelome rokov, sa vrátilo 280 mil. eur a pri tomto tohoročnom odhadujem, že to bude 300 - 350, dozvieme sa to presné číslo neskôr, samozrejme. Takže pri tých štyroch otvoreniach to bolo radovo 900 mil. eur., 900 mil. eur sporitelia z II. piliera doniesli do Sociálnej poisťovne, inými slovami tým umožnili Robertovi Ficovi realizovať jeho predstavy sociálnej politiky, ktoré ale ja považujem skôr v niektorých ohľadoch za socialistické, lebo ak Robert Fico rozdáva aj tým, čo sú bohatí, ak dáva aj tým, čo to nepotrebujú a potom niet dosť peňazí pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, veď s prídavkami na deti nehli ani o cent posledné tri roky, ani s rodičovským príspevkom. Takže gestá, ktorými rozosmievame aj politikov v Česku, aj v Nemecku, sa to inak nazvať nedá. Považujem to za nezodpovedné.

Dokonca súhlasím so stanoviskom, to len možno, nebudem citovať, ale tak prerozprávam, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, a to sú v podstate ľudia, ktorí nie sú opozícia, ale inými slovami to hovorí aj Inštitút finančnej politiky, že cesta, ktorou SMER svojou politikou Slovensko vedie, tak vedie do Grécka. Do Grécka, a to znamená do štátneho bankrotu. Preto je to nezodpovedné. Náš cieľ to nie je. My urobíme všetko pre to, aby sme vrátili alebo odstránili tie deformácie, aby sme odstránili tie diskriminačné opatrenia, ktorými SMER diskriminuje sporiteľov, aby sme pomohli dôchodcom a nielen dnes, ale aj zajtra, ale aj o niekoľko rokov.
Ešte som možno mohol povedať pár viet alebo vetu o tom, ako diskriminuje, alebo čím, ako diskriminuje SMER sporiteľov a tých, ktorí už poberajú prípadne dôchodok z I. piliera a majú aj dôchodkovú rentu z II. piliera, že výpočet dôchodku z I. piliera je nespravodlivo krátený pre tých, ktorí sú zároveň aj sporitelia. SMER znižuje ich dôchodok o 4/18, zjednodušene, keďže si 4 % sporia v II. pilieri a je to podiel oproti 18 %, to jest 9 a 9 do prvého a do druhého, alebo do fondu starobného poistenia a pritom skutočnosť je taká, že tí, ktorí sú len v I. pilieri, tak oni sú výrazne zvýhodnení a dotovaní z iných fondov a preto by to krátenie pre sporiteľa v II. pilieri nemalo byť v pomere 4/18, ale napríklad 4/27. Je to vec, ktorú pri prvej príležitosti, keď budeme mať možnosť ovplyvňovať efektívne našu dôchodkovú legislatívu, zmeníme.
Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť a pripomínam svoju výzvu z úvodu svojho vystúpenia, že máme jedinečnú príležitosť schváliť pripomienky pána prezidenta a potom celá táto snemovňa môže s čistým svedomím hlasovať za zákon, ktorým sa zavádza inštitút o minimálnom dôchodku.
Ďakujem, že ste ma pozorne počúvali.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.6.2015 o 13:37 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Viera Šedivcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

42.

Vážený pán kolega, zareagujem iba na niekoľko myšlienok vo vašom príspevku. Predovšetkým otvorenie II. piliera splnilo vami očakávaný cieľ. Samozrejme, prečo sme otvorili II. pilier? Preto, aby občania, sporitelia, ktorých vaša nekalá masívna kampaň vohnala do II. piliera a vôbec si nevedeli predstaviť dôsledky vyplácania dôchodkov, pretože tu bola veľká skupina aj nízkopríjmových občanov a teraz, keď sa prvýkrát začali vyplácať tie dôchodky z II. piliera, tak tieto boli u mnohých sporiteľov nulové alebo veľmi nízke. Preto sme otvorili opakovane II. pilier. Takže netreba tu zavádzať občanov, že máme nejaký iný cieľ. Toto bol jediný cieľ, prečo sa otvoril II. pilier.
Ďalšia myšlienka. Hovorili ste, že neskúmame u sporiteľov, či bol hazardér alebo nebol hazardér, že nepracoval a dostane minimálny dôchodok, nie je to pravda, pretože pravidlá sú stanovené veľmi jasne. Je určené zákonom, aký počet rokov musel občan odpracovať, koľko rokov musel byť poistený, aby získal minimálny dôchodok. Takže žiadne zavádzanie, že hazardéri dostanú minimálny dôchodok a sporitelia, ktorí boli v II. pilieri, nie. Predsa bolo to ich vlastné rozhodnutie, že išli do II. piliera.

Ďalšia vaša myšlienka. Peniaze pracujú v II. pilieri. Aj keď on, teda ten poistenec je nezamestnaný. Nuž, akože tie peniaze pracovali v II. pilieri? Keď mnoho dôchodcov, ktorí dostali prvé dôchodky, majú ich nulové? Ako im tie peniaze pracovali? Takže treba povedať otvorene a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:12 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:14

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

44.

Ďakujem pekne. Pán poslanec Brocka, ja som si vypočul vaše vystúpenie a trochu som z niektorých vecí prekvapený, že ste si to dovolili to tvrdiť, keď ja som vás bral ako odborníka v oblasti sociálneho poistenia.

Po prvé, tvrdili ste, že ide z našej strany o balamutenie, že peniaze v podstate z II. piliera sa použijú na sociálne balíčky. No, skúste si, pán Brocka, uvedomiť, že Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia, ktorej príjmy sa nemôžu len tak použiť, na čo si zmyslíme. Jednoducho vec je tá, že peniaze, ktoré sa presunú z II. piliera do Sociálnej poisťovne, skončia v rámci I. piliera a je jasne určené v rámci pravidiel hospodárenia Sociálnej poisťovne, ako sa s takýmito prostriedkami môže nakladať a hlavne, že musia zostať v rovine teda I. piliera ako takého.
To, čo ste tu hovorili, že štátny bankrot a že tieto naše balíčky alebo aj tento presun týchto peňazí z II. piliera, proste, že to vedie celé Slovensko, ste to tak zovšeobecnili, do štátneho bankrotu, no znova, je to úsmevné počuť, keď máme vyjadrenia expertov z Európskej únie ale aj našich finančných, kde každý jasne tvrdí, že Slovensko má aj výborný rozpočet, požičiame si, požičiavame si na svetových trhoch za najnižšie úroky doteraz v histórii a zároveň aj ekonomika rastie.
Čiže to, čo ste tu uviedli, pán poslanec, je iba strašenie z vašej strany a podľa môjho názoru je to možno aj taká trošku závisť z vašej strany, že vláda, v ktorej bolo KDH, neprišla s takým nápadom, ako je zavedenie minimálneho dôchodku, ktorý pomôže stovkám tisíc občanom na Slovensku.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:14 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:16

Svetlana Pavlovičová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

46.

Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, ja som si vypočula vaše vystúpenie a dovolím si zareagovať. To, či je výhodnejšie byť v II. pilieri, sa skutočne treba opýtať aj terajších dôchodcov, ktorí dostávajú pravidelne každý mesiac dôchodok a skutočne s tými, s ktorými som sa ja stretla, naozaj sa cítia podvedení, pretože minimálne, keď vstupovali do II. piliera, tak bolo im sľúbené niečo úplne iné. Samozrejme, že sprostredkovatelia boli určite finančne motivovaní a častokrát odborne nie zdatní. A ja sa možno aj teraz pýtam, prečo by mal štát kompenzovať nesprávne a rizikové rozhodnutie konkrétneho občana a možno tu niekomu vadí aj to, že sme sociálni a solidárni. Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:16 hod.

Ing.

Svetlana Pavlovičová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

48.

Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, veľmi ťažko sa reaguje vo faktickej poznámke na vaše vystúpenie, pretože to bola zmes obrovského množstva informácií pospájaných ako hrušky s jablkami a preto dovoľte len niekoľko krátkych poznámok. V prvom rade ani vy ste ma nepresvedčili o tom, že existujú nejaké ústavnoprávne dôvody na to, aby tento zákon mohol byť prípadne Ústavným súdom vyhlásený za protiústavný, tak ako to hovorí aj pán prezident vo svojom odôvodnení. Nemyslím si, že je dôvod na to, alebo neexistuje v tomto zákone nejaká diskriminácia niekoho z hľadiska ústavnoprávneho, o čom svedčí aj fakt, že pán prezident vo svojom odôvodnení nepoužil žiadny judikát Ústavného súdu. Naopak, existuje veľké množstvo judikátov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré priamo vyvracajú tú vašu argumentáciu o tom, že je tu nejaká diskriminácia. Tieto vaše ústavnoprávne schopnosti sa napokon dobre prejavili aj pri zákone o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý ste tiež pri diskusii v parlamente vyhlasovali za protiústavný. Dnes vieme, že Ústavný súd takúto protiústavnosť nepotvrdil. Takže v poriadku, kľudne sa obráťte na Ústavný súd s vašimi pripomienkami, ale nehovorte, pán poslanec, že Ústavný súd musí rozhodnúť. To je hádam právo Ústavného súdu, aby ten rozhodol, čo je protiústavné, alebo čo nie je protiústavné, prípadne v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:17 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:19

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

50.

Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Šedivcová, je po mne prihlásený pán poslanec Mihál. Som presvedčený, že on veľmi podrobne preopakuje a vysvetlí vám, ak ho budete počúvať, ak ste mňa nepočúvali, že ako je to s tými peniazmi v II. pilieri a že ako tie peniaze pracujú. A ak nepracovali, tak prečo nepracovali.

Pán poslanec Martvoň, no, že peniaze zo Sociálnej poisťovne sa nemôžu používať na sociálne balíčky priamo, to ja veľmi dobre viem, pán kolega, ale ak by ste širšie súvislosti chápali, verejných financií, tak, alebo pomery v Sociálnej poisťovni, tak by ste vedeli, že tento rok alebo aj minulý, štátny rozpočet, štátne finančné aktíva - 900 mil. eur - posilnili rozpočet Sociálnej poisťovne, aby mala na dôchodky. No ale, keď tam prídu peniaze z II. piliera, napríklad 300 mil., tak zo štátneho rozpočtu tam už nemusí prísť 900, ale príde len 600 a tých 300 zostane Robertovi Ficovi. Už teraz rozumiete, ako som to myslel, že vlastne sporitelia z II. piliera zaplatia váš sociálny balíček?

A pánu poslancovi Podmanickému. Pán kolega, no, ja som, priznám sa, nemal tú ambíciu, že vás presvedčím. Ja som hovoril, rozvíjal argumenty pána prezidenta, ktorý mi vrátil tento zákon na opätovné prerokovanie. Ale predsa len som očakával, že tá moja výzva na začiatok alebo aj na koniec, aj teraz, bola celkom korektná, že schváľme pripomienky pána prezidenta. Už nie je dôvod, aby ste diskriminovali nejakú skupinu budúcich dôchodcov a schváľme zákon o minimálnom dôchodku ako vláda.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:19 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:21

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

52.

Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, to bolo nedopatrenie, že tam chýbal ten podpis.

Vážené dámy, vážení páni, je to úplne bežná vec, že sa tu diskutuje o zákone, ktorý vrátil prezident. Treba tomu venovať adekvátnu pozornosť a treba si aj pozorne pozrieť zdôvodnenie, ktoré je tam napísané, pretože ho nepísal pán prezident, ale na základe jeho presvedčenia to pripravila, pripravil jeho legislatívny odbor a keď si ho pozriete, tak musíte vidieť, že je veľmi kvalifikovane pripravený a je vidieť, že bol naozaj dôsledne pripravovaný a konzultovaný s odborníkmi v danej oblasti. A keď prezident, ktorý vlastne v našom systéme zastupuje druhú komoru parlamentu, ktorú nemáme, takýto zákon vracia, tak sa nad tým treba trošku aj zamyslieť, nielen to zobrať tak, ako vy zvyknete politicky a zhodiť to zo stola. A obávam sa, že väčšina z vás to odôvodnenie nečítala. Nie je to mnohých sféra, táto oblasť, o ktorej sa teraz bavíme, takže na jednej strane chápem, ale odporúčam prečítať, lebo našli by ste tam mnoho argumentov, ktoré stoja za zváženie.

Zatiaľ v tej diskusii, ktorá tu odznela a v reakciách hlavne na prvého predrečníka, skôr vidím, že je až neuveriteľné, ako sa parlament dokáže vzdialiť od reality života. Tie argumenty, ktoré tu zazneli v reakcii na môjho predrečníka Brocku, sú naozaj niekedy, niekedy pozoruhodné vzhľadom k tomu, ako dokážu úplne zdeformovať alebo pokrútiť to, čo je naozaj reálne a svoje politické túžby, politickú túžbu alebo politické zadanie vydávať za realitu, ktorá naozaj s realitou ale vôbec, vôbec nesúvisí, ja sa k tomu vrátim počas toho, ako postupne budem zdôvodňovať, prečo si myslím, že treba podporiť pripomienky prezidenta a vtedy by sme ten zákon napravili a vyrovnali. A keď to nespravíte, vážení páni poslanci z vládnej strany, tak schváli, táto snemovňa schváli podľa môjho názoru diskriminačný a protiústavný zákon, nech máte politické zadanie akékoľvek a nech to budete obhajovať akokoľvek.

Keďže som už spomenul, že pravdepodobne ste málokto čítali samotné, samotné zdôvodnenie, tak ja niektoré pasáže odcitujem, aby aspoň takto zazneli, aspoň takto sa vám dostali do uší. Takže začnime postupne a oprime sa o zdôvodnenie vládneho návrhu zákona, zdôrazňujem, vládneho návrhu, ktorý vláda predložila do parlamentu.

Vo všeobecnej časti dôvodovej správy vládneho návrhu zákona sa uvádza, že cieľom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol ako jednotlivec odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Za tým účelom sa starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku zvýši poistencovi, ktorý splní zákonom ustanovené podmienky tak, aby suma tohto dôchodku alebo suma úhrnu dôchodkov, úhrnu dôchodkov - všimnite si to množné číslo - ktoré sa poistencovi vyplácajú, alebo na ktoré má nárok, bola vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Toto je zdôvodnenie vládneho návrhu zákona a je správne. Toto je cieľom zavedenia minimálneho dôchodku vládneho návrhu. Ale tým, ako ho schválila a zdeformovala snemovňa, sa to absolútne nenapĺňa. Pretože toto platí len a len pre tých dôchodcov, ktorí majú dôchodok len z I. piliera. Pre tých, ktorí majú dôchodok z kombinovaného piliera, už toto neplatí a už sa to nenapĺňa.
To znamená, že cieľ, ktorým je zabezpečiť a tak ďalej, aby jeho príjem nebol nižší, ako suma životného minima, je nesplnený vďaka takto schválenému návrhu zákona a správne to pán prezident napáda a navrhuje zmeniť, aby sa ten cieľ dosiahol. Keď sa to nezmení, ten cieľ nebude dosiahnutý a je to tým pádom výsmech tohto zámeru.
Keď sa schváli tak návrh zákona, keď sa prelomí prezidentovo veto, tak sa vlastne len zvýraznia rozdiely medzi jednotlivými dôchodcami bez akéhokoľvek legislatívneho, bez akejkoľvek legislatívnej opodstatnenosti. Niektorí budú mať garantovaný minimálny dôchodok, ale iní budú mať znížený minimálny dôchodok, aj keď splnia zákonné požiadavky, ktoré zákon stanovuje. Uvedomujete si to, že to je vlastne podstata tej diskriminácie? Ľudia splnia zákonné požiadavky, ktoré zákon stanoví na to, aby človek mohol získať minimálny dôchodok, ale časti ľudí nebude priznaný a respektíve bude priznaný v zníženej úrovni.
Môj predrečník pán Brocka aj poukázal, alebo vám ukázal na grafe, na stĺpcoch farebných, že bude dochádzať aj k paradoxnej situácii, že tá elementárna spravodlivosť poistného systému, ktorá spočíva v tom, že čím viac do systému zaplatíš, tak tým máš nárok na vyšší dôchodok, bude absolútne popretá a dôjde k situácii, že aj ľudia, ktorí zaplatili viac počas svojho aktívneho života, dostanú menej, ako tí, ktorí zaplatili menej. Obraciate spravodlivosť naruby. Hore nohami. Z nôh ju staviate na hlavu. A toto je ďalší argument, ďalšie podopretie toho, že sa jedná o diskrimináciu a absolútne rozbitie toho systému.

Ono mi nedá teraz pripomenúť, že ten minimálny dôchodkový príjem, ktorý tu funguje už od zavedenia reformy, tých desať rokov, mal v sebe zakomponovaný a má v sebe aj naďalej zakomponovaný omnoho spravodlivejší princíp, ten, ktorý funguje cez dávku v hmotnej núdzi ako doplatok k dávke v hmotnej núdzi. Pretože každému individuálne doplatí toľko, podľa toho, ako je stavaný jeho dôchodok. A omnoho lepšie riešenie by bolo, môj názor, keby sme, keď sme chceli zvýšiť príjem týchto ľudí na dôchodkoch na minimálny dôchodok alebo vyšší, zvoliť iný prístup, ako takáto paušalizácia, ktorá, samozrejme, vytvorí nespravodlivosť medzi jednotlivými dôchodcami podľa výšky ich príjmov v istom pásme. Keby sa zvýšila tá čiastka, ktorá sa nezapočítava do príjmu, do nároku na doplatok cez Sociálnu dávku voči dôchodku a hneď poskočí príjem, celkový dôchodkový príjem vyššie, prípadne, keď chceme bonifikovať dĺžku pracovného života, tak sa to dá povedať, že od istého roku, napríklad od 30 rokov, alebo kľudne sa to môže aj veľmi postupným spôsobom zakomponovať, tak už sa nebude zvyšovať za každý rok o jedno percento, ako je to teraz, ale o 1,1, potom 1,2, tri a tak ďalej, jednoducho môžeme dvíhať a bonifikovať tak dĺžku pracovného života, aby sme dvíhali ten dôchodkový príjem aj podľa tohto kritéria, ale bude to bez skokov, bez hrán, bude to plynulé, nikto nebude nespravodlivo voči svoju susedovi, ktorý má inú históriu príjmovú a inú aktivitu pracovnú, nebude mať voči nemu pocit nespravodlivosti.

No ale zvolil sa iný modul, dá sa to napraviť, samozrejme, a ja si myslím, že sa k tomu aj v budúcnosti vrátime, aby sme to vyladili a aby to bolo lepšie. Ale toto, čo je teraz schválené a čo sa chystáte znova potvrdiť, naozaj zakladá protiústavnosť a diskrimináciu.

Znova si dovolím zacitovať zo zdôvodnenia pána prezidenta: "Vládny návrh zákona vychádzal z koncepcie minimálneho dôchodku, na ktorý po splnení všetkých zákonných podmienok bude mať poistenec nárok bez ohľadu na to, či je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, II. pilier, alebo je poistencom len v I. pilieri." To predpokladal vládny návrh zákona a bolo to správne, pretože na sociálnom výbore sme sa o tom bavili. Máme tu vianočný dôchodok, ktorý sa bude tiež schvaľovať na tejto schôdzi, až sa nemýlim. A neni tam žiadna disproporcia, neni tam iné posudzovanie nároku na vianočný dôchodok, len výška príjmu toho-ktorého dôchodcu z dôchodku. Bez ohľadu na to, či je, či ten dôchodok pochádza len z I. piliera alebo z kombinovaného systému, čo je správne, samozrejme, pretože to je štátna dávka, je to príspevok zo štátneho rozpočtu, tak isto ako minimálny dôchodok. Keby, dúfam, že sa nikto nezblázni a nepríde s pozmeňovacím návrhom, že vianočný dôchodok sa tiež bude diferencovať podľa toho, či ten človek je v dvojpilierovom systéme, alebo nie je. To by bola už naozaj čistá katastrofa a dúfam, že k tomuto nikto nedá politický pokyn, lebo to už by bolo naozaj viac než brutálne. Ale to poukazuje na to, že tá logika je proste nepriestrelná. (Reakcia z pléna.)

Tá logika je nepriestrelná a štátna sociálna dávka nemôže byť diferencovaná podľa toho, či niekto je v základnom dôchodkovom kombinovanom systéme, ale základnom, prístupnom rovnako pre všetkých, kde každý má rovnaké práva, má len možnosť byť v ňom alebo nebyť, ale tí ľudia sú si rovní. Nie sú, ani jeden nie je zvýhodnený, ani druhý nie je znevýhodnený, ale majú rovnakú možnosť sa do toho zapojiť. Vy tu zavádzate diskrimináciu.
A tak by sme mohli si zobrať aj ďalšie príklady, veď tie štátne príspevky, štátne dávky sú viaceré. Aj rodinný prídavok je napríklad takou dávkou a tiež nevie, nediferencujeme medzi tým, či sú ľudia v dvojpilierovom alebo v jednopilierovom systéme a naozaj, bolo by to už, už úplne komické a smiešne. Preto to nemožno robiť ani v tomto prípade.
Čo sa stane, keď sa veto prelomí? Opäť budem citovať: "Dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v II. pilieri, nebudú mať nárok na minimálny dôchodok v plnej výške, hoci splnia všetky zákonné podmienky. V ich prípade teda kombinovaný dôchodkový príjem, znížený minimálny dôchodok a príjem z II. piliera môže, ale nemusí dosiahnuť definovanú hranicu 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú a fyzickú osobu." To znamená, dochádza tam k jasnej, vypočítanej, konkrétnymi sumami vyjadrenej nerovnosti na základe zákona, ktorý ich diskriminuje. Ako jasnejšie treba zdôvodniť protiústavnosť tohto systému?
Znova prečítam, môj predrečník to už urobil, ale treba to stále asi pripomínať a ten článok, lebo to sa dá aplikovať aj v iných zákonoch a dochádza tu k diskriminácii, alebo zneužíva sa táto situácia, tak budem citovať z dôvodovej správy článok ústavy.
Článok 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: "Všetky základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať."
Na akom základe teda si dovoľujete, vážení vládni poslanci, znevýhodňovať ľudí v ich nároku na štátnu sociálnu dávku, aj keď splnili všetky zákonné podmienky, len preto, že sú účastníci kombinovaného dôchodkového systému? Pretože podľa zákona, ktorý chcete znova potvrdiť, dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v II. pilieri, sú znevýhodňovaní len pre iné postavenie, než majú dôchodcovia, ktorý takými sporiteľmi neboli. A iné postavenie plynie len z toho, že sú aj sporiteľmi v II. pilieri. Takúto právnu úpravu je možno považovať za priamu diskrimináciu. Opäť som citoval zo zdôvodnenia pána prezidenta, pretože je veľmi presné.
Vážené dámy, vážení páni, naozaj, všetky argumenty svedčia jednoznačne o tom, že treba podporiť pripomienky pána prezidenta. Zamerali sa na tú rozhodujúcu časť diskriminácie, aj keď ja tu vidím ešte aj ďalšiu oblasť, o ktorej som vždy hovoril pri prejednávaní tohto zákona, a to je tú časť dôchodcov, ktorí nesplnia tú požiadavku odpracovaných rokov, a to môže byť kľudne o veľmi malú časť, stačí, že im bude chýbať jeden deň, jeden týždeň, jeden mesiac do tých 30 rokov a nejde o to, že nedostanú minimálny dôchodok, ktorý už je dvojúrovňový a tým pádom diskriminačný, ale na to, aby sa mohli dostať cez príplatok k navýšeniu dôchodku a dosiahnuť svoj garantovaný príjem, budú musieť sa podrobiť prísnej, komplikovanej a zložitejšej procedúre, ako dôchodcovia, ktorí budú mať 30 rokov odpracovaných, čo je naozaj minimálne nespravodlivé a podľa môjho názoru takisto diskriminačné.

Pretože keď meníme a vylepšujeme, tu zdôrazňujem, je to vylepšenie, ktoré veľmi oceňujem, že sa bude v prípade vzniku nároku na minimálny dôchodok daný dôchodca posudzovať ako jednotlivec, nie ako rodina, nie ako osoba žijúca v spoločnej domácnosti a nebude sa brať príjem celej domácnosti, že sa nebudú vnímať jeho majetkové pomery a že nebude musieť k tomu dávať osobitnú žiadosť a do tretice, že sa mu všetko vyplatí cez Sociálnu poisťovňu v jednom balíku, v jednej dávke. To je správne.
Ale na toto isté a technicky to nijako neni zložité, majú nárok nie vo výške, ale v tej procedúre aj tí, ktorí budú mať odpracovaných menej ako 30 rokov, ale viac ako 15 rokov, čo im zakladá nárok na vznik nároku na nejaký dôchodok. To by sme takisto mali upraviť a takisto zmeniť a vtedy by to bolo dobré. To by bolo, bola dobrá, jednoznačne dobrá zmena. A tu treba zasa len zdôrazniť a povedať nahlas, že minimálny dôchodok nepochádza z poistenia. Nie je to dôchodok v pravom slova zmysle. Je to štátna sociálna dávka. Je to doplatok k dôchodku, ktorý človek získal na základe svojho poistenia v Sociálnej poisťovni a cez štátnu sociálnu dávku, ktorá pochádza zo štátneho rozpočtu, z daní všetkých občanov, to znamená aj tých, ktorí sú v II. pilieri a ktorí tieto dane platia, sa vyčlenia zdroje a pošlú sa Sociálnej poisťovni a Sociálna poisťovňa ich vyplatí v jednom balíku spolu s dôchodkom, ktorý pochádza z poistných zdrojov tomuto dôchodcovi.
Takže aj to tvrdenie, že aby nebol poberateľom sociálnej dávky, je len čisto, je veľmi nepresné a formálne. Pretože on je aj naďalej poberateľom sociálnej dávky, len o tom nemusí vôbec vedieť, ani nie je potrebné, aby o tom vedel, pretože tá procedúra sa spríjemnila, zjednodušila, respektíve úplne odstránila pre samotného poberateľa dôchodku, čo je správne. Ale taký istý nárok má aj ten, ktorý má nárok na doplatok cez sociálnu dávku, ale nemá nárok na minimálny dôchodok.
A posledná poznámočka, už u môjho predrečníka to zaznelo, keď sa dotkol tých informácií, ktoré mal obsiahnutý list Sociálnej poisťovne, ktorým sa snažil motivovať ľudí k opusteniu II. piliera, tak aj ja podporím ten argument, že tu by naozaj by mala byť vo vašom prípade, vážení kolegovia z vládnej strany SMER, otázka svedomia. Teraz už nie je ani politicky opodstatnené, aby ste trvali na takej úprave zákona, ktorý znevýhodňuje ľudí z II. piliera, pretože včera sa uzavrel II. pilier. Už z neho nikto nemôže vystúpiť, ani do neho vstúpiť, kto nemá nárok, kto teda neni mladý človek a preto nie je potrebné vyvíjať na tých ľudí tlak, netreba ich bičovať, netreba palicu na nich, netreba ich vyháňať, čo bol váš zámer, ktorý sa v menšej podstatne miere, ako ste chceli, naplnil, ale vytvoril bohaté, bohaté zdroje na politický marketing, ktorý sa bude realizovať a až pán Martvoň zopakuje, že to tak nie je, tak dúfam, že dobre počúval pána Brocku, keď mu to vysvetlil, že tie peniaze prídu do Sociálnej poisťovne, ale štátny rozpočet o to menej pošle peňazí do Sociálnej poisťovne na vykrývanie straty z deficitu Sociálnej poisťovne a tie peniaze neodloží, ale jednoducho minie a minie ich na marketing.

Takže keď tu mnohokrát zaznievala kritika na rozbeh II. piliera a na prehnané reklamné výdavky správcovských spoločností, tak dovolím si poukázať na súvislosť. Tie výdavky boli financované čisto zo zdrojov materských firiem správcovských spoločností, ani cent nešiel zo zdrojov sporiteľov, pretože tak to zákon postavil a nesmie sa to a správcovské spoločnosti majú presne definovaný príjem, nemôžu si brať viac, nemôžu si do nákladov na úkor sporiteľov čokoľvek iné započítavať, takže to financovali materské spoločnosti, ale tento marketing, ktorý financujete zo zdrojov sporiteľov, ktorý ste získali tým, že ste ich vytlačili z II. piliera, ten bezo zbytku použijete na politický marketing strany SMER vo voľbách. A miniete ho. Takže až budete kritizovať, neviem to ako úplne, podľa mňa dosť jalovo, lebo to naozaj nebolo na úkor sporiteľov, tie reklamné výdavky, tak si spomeňte, ako vy idete reklamne zneužiť a využiť prostriedky sporiteľov, ktoré ste od nich získali.
A posledná poznámka, ktorá ma pobavila, aj potešila v tom letáku Sociálnej poisťovne a často bol spomínaný tento údaj, že dôchodky v I. pilieri boli zhodnotené o 68 % za 10 rokov, čo je, samozrejme, ekonomický nezmysel, pretože sa vyplácajú, nič sa nezhodnocuje, ale číslo samotné je veľmi správne, pretože hovorí o jednej jedinej veci, o koľko boli zvýšené dôchodky od spustenia dôchodkovej reformy, ktorú som pripravil, predložil v tejto sále, aj keď inak zloženému parlamentu a ten ho schválil a odvtedy tento mechanizmus funguje a žiadny z mojich nasledovníkov ministrov, a to už boli štyria, po mne na tomto mechanizme nič nezmenil, ani k horšiemu, ani k lepšiemu, ale ho rešpektoval, lebo bol nastavený veľkoryso a dobre. Až v súčasnosti, od budúceho roku sa tento mechanizmus mení a spomaľuje sa prírastok týchto dôchodkov a tento údaj hovorí, že o toľkoto percent vzrástli dôchodky na základe môjho zákona.

Som veľmi potešený, že to uznala aj vládna strana a že ten Kaník, ktorého mnohí z vás radi vo svojich vystúpeniach obviňujete, že ožobráčil dôchodcov, tak ožobráčil dôchodcov tým, ako sami píšete vo svojom materiáli, že o 68 % im zvýšil dôchodky. To je celkom slušné zaobchádzanie, si myslím, a len dávam do kontextu a nastavujem zrkadlo vašim tvrdeniam, ktoré sa stali pevnou a trvalou súčasťou vášho politického marketingu a ukazujú, že realita je niekde úplne inde.
Vážené dámy, vážení páni, na záver len apel. Neprelamujte veto prezidenta. Jeho pripomienky sú opodstatnené legislatívne, aj ľudsky správne a ich akceptovaním by sme urobili naozaj veľmi dobre. My ich akceptujeme, čo sa týka opozície a je to čisto na vás a som presvedčený o tom, že keď ich neakceptujete teraz svojím hlasovaním, tak Ústavný súd to zariadi, aj keď to bude trvať, ako, žiaľbohu, to zvykne byť dosť dlho a že tento zákon bude vyrovnaný a napravený, no a po voľbách, samozrejme, urobíme aj ďalšie potrebné vylepšenia a zmeny.

Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.6.2015 o 14:21 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

54.

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaník, správne ste povedali, že je rozdiel, keď sa použijú peniaze zo štátneho rozpočtu, súvisí to aj s tým, čo povedal pán Brocka, na vykrývanie strát v rozpočte Sociálnej poisťovne a je rozdiel, keď štát nemusí prispievať na vykrývanie týchto strát a Sociálna poisťovňa dokáže hospodáriť s financiami, ktoré sú v nej alebo v jej rozpočte, alebo ktoré tam prídu. A tu je tá vec, že pokiaľ bude mať Sociálna poisťovňa peniaze vo svojom rozpočte, ktoré jej prídu z I. piliera, alebo teda budú presunuté z II. piliera, nebude treba nič alebo žiadne peniaze na vykrývanie strát, lebo paradoxne tie straty v Sociálnej poisťovni vykrývali všetci občania. Nešlo to iba z dôchodkových dávok. A budú sa môcť použiť na iné projekty, ktorými aj naša vláda teda chce podporiť občanov a ľudí skrz naše sociálne balíčky, ktoré sú priamo adresované všetkým ľuďom, alebo väčšine ľudí.

Čo ste tu hovorili, že pán prezident uviedol, že niečo je diskriminačné a zdôvodňovali ste, že v podstate ten minimálny dôchodok podľa vás bude diskriminačný a že bude to preto, lebo niekto, kto je v II. pilieri, nebude mať na to nárok, alebo bude mať menší nárok ako ten, čo je iba v I. pilieri. No znova si dovolím povedať to, čo tu už bolo veľakrát povedané, to, či je niečo diskriminačné alebo protiústavné, má právo povedať iba Ústavný súd a keď to otočíme, tak diskriminačné by bolo aj to, že v podstate ľudia, čo sú v I. pilieri, majú menšie dôchodky, ako tí, čo sú v II. pilieri, lebo majú príjem, dôchodkový, teda dôchodok majú aj z druhého, aj z I. piliera, čiže bolo by to polemické. To, čo ste tu povedali, že ten minimálny dôchodok má charakter doplatku dôchodku, áno, je to pravda, ale ten doplatok k dôchodku je zakotvený skrz, alebo stal sa, teda jeho úprava, súčasťou pravidiel vyplácania nároku na dôchodok a v tomto prípade... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:47 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:49

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

56.

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec, je trápne to vaše neustále opakovanie, vaša reforma a čo znamenala, aká je veľkorysá. V prvom rade vám pripomeniem nevybilancovanie jednotlivých fondov v systéme a druhé, len takú maličkosť, akú ste zaviedli sekeru, čo ste neodhadli v analýze, to je 88,8 mld.

Je pravdou, že súhlasím s vami, že keď hovoríte o zásluhovosti riešenia nízkych dôchodkov v systéme hmotnej núdze, áno, je tam zásluhové, ale minimálny dôchodok sa tak isto snaží kopírovať zásluhovosť, keďže výška, jeho výška akceptuje aj vyšší počet odpracovaných rokov a teda aj dlhšiu dobu platenia a samozrejme aj vyššie platby. Takže prosím, to je jedna vec a na rozdiel od vianočného príspevku ku dôchodku treba povedať, že tento je výlučne postavený na to, aby pomohol ľuďom s nízkymi príjmami aj jednorazove raz v roku. Bola by som rada, keby sa tá suma postupne zvýšila aspoň na sumu životného minima, alebo riešiť tých ľudí, ktorých dôchodok je nižší, ako 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
A teraz poďme k tomu, tí, ktorí vstúpili do II. piliera. Bojujete tu o to, aby mali rovnaký dôchodok. Všetci, ktorí vstupovali do II. piliera, si museli uvedomovať, že vstupujú do rizika, že môžu zarobiť na tomto systéme, ale môžu aj prerobiť, alebo môžu skončiť na nule. To je prvá vec.
A druhá vec, s vedomím všetci do toho vstupovali, že nie sú schopní ovplyvniť nakladanie dôchodkových správcovských spoločností s prostriedkami, ktoré im zverili.

Pán Kaník, vy viete veľmi dobre, nie je tam žiadny mechanizmus, aby sporitelia mohli akýmkoľvek spôsobom toto ovplyvniť. Na výbore sme si vypočuli pani Jurinovú, ktorá hovorila o tom, že aké je to bezpečné a dohľad a podobne. Ja sa preto spytujem, ako je to možné, že sa nakúpili akcie Lehman Brothers, ktoré dnes majú nulovú hodnotu, že sa nakúpili grécke dlhopisy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.6.2015 o 14:49 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video