58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:13 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:08

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, ja chcem požiadať, aby ste, aby ste konali podľa rokovacieho poriadku vždy.
Je zaujímavé, keď sú procedurálne návrhy opozície, ktoré tak nepovažujete, tak kričíte, keď sa vám niečo páči, tak tlieskate. Ja sa nebudem ku kauze pána poslanca Kuffu verejne vyjadrovať. Ja som mu svoj názor povedal. Myslím si, že akýkoľvek susedský spor nie je na trestné oznámenie za útok na verejného činiteľa, pretože my poslanci nie sme verejní činitelia mimo tejto budovy, keď riešime svoje profesné veci. Susedské spory nie sú... (Ruch v sále.)
Páni kolegovia, predtým ste boli ticho a ste šúchali nohami a tlieskali, tak vás poprosím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Preto vám, vám, nič nehovorím.

Lipšic, Daniel, poslanec NR SR
Takže vás chcem požiadať, pani predsedajúca, aby ste vždy rešpektovali rokovací poriadok, pretože sa mi zdá, že zneužívať procedurálne návrhy na vybavovanie si osobných sporov považujem za neadekvátne, aj keď sa vám to v nejakom prípade ako môže páčiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:08 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:09

Igor Matovič

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:13

Július Brocka
Skontrolovaný text
Áno, ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ja mám návrh, aby ste pristupovali rovnako ku všetkým poslancom, aj ku vašim smeráckym, a rovnako aj k opozičným.
Dokonca by som mal doplňujúci návrh, že k opozičným poslancom by ste mali byť veľkorysejšia, pretože opoziční poslanci sú dlhodobo znevýhodňovaní v tejto sále.
Alebo tretí návrh, tretí návrh, aby ste dodržiavali rokovací poriadok.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:13 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:13

Július Brocka
Skontrolovaný text
Áno, áno. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:13 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja mám konkrétny návrh, aby sme hlasovali, že, aby ústavnoprávny výbor vyložil tie ustanovenia aj rokovacieho poriadku, ktoré upravujú potenciálne zbavovanie imunity. Zdôvodním to nasledovne. Je tu zrejme v sále spor o to, do akej miery požíva ochranu verejného činiteľa poslanec, myslím si, že názor pána poslanca Kuffu a poslancov SMER-u je, že poslanci majú osobitné privilégiá, ako verejní činitelia vystupujú aj v bežných osobných a susedských sporoch.
To je názor, ktorý opozícia, myslím si, nezdieľa, poslanec nemá takéto privilégiá s výnimkou toho, keď hlasuje a rozpráva v tejto sále alebo na výboroch. Ale keďže je v tom spor a ten som vyvodil z toho obrovského potlesku, ktorý sa týka privilégií poslancov, zo strany poslancov SMER-u, tak tu dávam návrh, aby sme o tom dali rozhodnúť ústavnoprávnemu výboru, že aký je teda rozsah imunity poslanca.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:15 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:17

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pani podpredsedníčka Laššáková, pán kolega Brocka dal procedurálne návrhy a boli tam možno dva alebo tri, tak možnože poslanci SMER-u to nestihli nejak pochopiť, ale ten podstatný, ktorý by som chcel, aby ste naozaj o ňom dali hlasovať, že aby vedenie parlamentu dodržiavalo procedurálny poriadok, rokovací poriadok. (Reakcie z pléna.) Rokovací poriadok.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:17 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:17

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja, ak dovolíte, len možno kvôli zápisu, pani predsedajúca, vy ste dali hlasovať o tom, či sa má dodržiavať rokovací poriadok, a poslanci SMER-u boli proti. Ja len naozaj že kvôli zápisu, my sme boli za, bolo nás okolo 40, poslanci SMER-u boli proti dodržiavaniu rokovacieho poriadku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:17 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Martin Chren
Skontrolovaný text
Pani predsedajúca, ďakujem za tú výzvu, ale napriek tomu vás musím požiadať, aby jednoducho ústavnoprávny výbor zasadol a vyložil tú situáciu, ktorá tu teraz vznikla. Pretože na jednej strane máme zákon o rokovacom poriadku, na druhej strane vaši kolegovia odhlasovali, že ho nebudú dodržiavať. Čím sa teraz máme teda riadiť?
Prosím vás o výklad ústavnoprávnym výborom, pretože práve sme tu úplne, úplne pošliapali všetky pravidlá.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:18 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážení páni kolegovia, pani kolegyne, v prvom rade by som sa chcel vyjadriť k navrhovanému postupu, k § 146 a pevne verím, že si ho ešte raz niektorí aj dvakrát-trikrát dobre prečítate.
Pokiaľ išlo o ten návrh pána poslanca Lipšica, vôbec nespĺňal a ani - prepáčte, pána poslanca Chrena - nespĺňal podmienky k tomu, aby ústavnoprávny výbor sa vyjadroval k postupu, pretože imunita kolegu poslanca, to nie postup Národnej rady tu v sále, proces, ku ktorému by sa ústavnoprávny výbor mal vyjadrovať. Preto, prosím, nezneužívajte rokovací poriadok a pokračujme v hlasovaní.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:19 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:20

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja len pre upresnenie, ja by som sa chcel zastať kolegov zo SMER-u aj pani podpredsedníčky, lebo my sme neodhlasovali to, že my nemáme dodržiavať rokovací poriadok, ale poslanci SMER-u sa vyjadrili proti tomu, aby pani podpredsedníčka dodržiavala rokovací poriadok. Čiže my ostatní ho musíme dodržiavať podľa toho, čo sa odhlasovalo, a jedine ona ho nemusí dodržiavať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.11.2015 o 11:20 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video