58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 14:36 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:02

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja budem hovoriť v mojom vystúpení v rozprave, len zareagujem na jednu vec, čo kolega Kuffa tuná naznačil. Tak ako ja sa budem snažiť hovoriť s rešpektom a snažím sa chápať vaše motivácie, tak musím sa zastať kolegu Juraja Miškova, lebo určite túto tému nezľahčujeme. Nevkladajte mu do úst, že prirovnával nenarodené dieťa alebo plod k nejakému kusu mäsa, lebo to tak nie je. A tú tému prežívame všetci úplne emotívne bez ohľadu na to, že či sme katolíci, alebo liberáli, alebo čokoľvek sme. Je to vážna téma a nesnažme sa tuná nálepkovať nejakými fašistickými nálepkami alebo inými nálepkami slová, ktoré neodzneli, ktoré si možno len myslíte, pán kolega, že kolega mal na mysli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 12:02 hod.

Mgr. MBA M.A.

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:03

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja som nejakou nálepkou neoznačil svojho kolegu, ja som spomínal tuná profesora Říčana, ktorý hovorí, že aby matka sa nesprávala vo svojom lone ku svojmu počatému dieťaťu ako ku nejakému kusu mäsa. To som netvrdil, že by to kolega Miškov hovoril.
Spomínaný Nathanson, ktorý tuná bol, on sám vo svojom živote, pokiaľ mám ešte tú informáciu, tak vykonal viac ako 15-tisíc potratov alebo dokonca viac ešte. Bol jedným z ľudí alebo lekárov, ktorý na bežnom páse robil tieto potraty až do chvíle, keď fetoskopicky v podstate alebo takto natočili tú skutočnosť, ako sa správa dieťa pri samotnom potrate. Zistili aj takúto vec, akoby to dieťa kričalo, uhýbalo sa, uhýnalo sa pred tou odsávačkou, resp. pred tými pákami, ktoré chceli toto dieťa z lona matky vyrvať von. Nedá sa povedať, že toto by boli humánne spôsoby, to sú horšie ako stredoveké spôsoby toto, čo tu kolegovia mali na mysli, lebo odtrhnúť niekomu ruku alebo hlavu, to dieťa v 12. týždni má hlavu, ruku, oči, je to vyvinutý plod a v 12. týždni my realizujeme tieto potraty. Čo je to za humanizácia? Alebo podobne, že dám takémuto dieťaťu alebo ešte cez tie nožičky vychádza z lona matky a odsaje mu mozog, aké sú to spôsoby? Stredovek sa takto nesprával, nesprával sa takto stredovek voči nenarodeným deťom! Aj zločinci, ktorí boli odsúdení, tak im odťali hlavu alebo ich obesili, ale tak boli aj drastickejšie metódy. Spomenul som si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 12:03 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
58. schôdza NR SR - 17.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:03

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh poslaneckej novely Občianskeho súdneho poriadku a súvisiacich právnych predpisov.
Pokiaľ by som mal povedať hlavný úmysel predkladateľov, tak ten je vyvolaný tým, že pohár trpezlivosti nás predkladateľov, ktorí sa snažíme vnímať to, čo sa deje v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a pôžičiek, náš pohár trpezlivosti pretiekol. Boli sme svedkami, dámy a páni, veľkého množstva, naozaj veľkého množstva porušovaní zákona, kde na trhu so spotrebiteľskými pôžičkami si mnohí dovoľovali, čo sa im zachcelo. Pre niekoho nebolo sväté to, čo je napísané v zákone, a buď zákon porušovali priamo, alebo zákon obchádzali. Pri komunikácii s niektorými zástupcami som mal dokonca pocit, že nevychádzali z údivu, keď sme im povedali, že ale predsa vôľa zákonodarcu sa nedá napĺňať tým, že zákon obchádzate, a naozaj pozerali prekvapene, ako keby práve prileteli na planétu Zem.
Novela je, dámy a páni, motivovaná tým, čo sa dialo s pohľadávkami zo spotrebiteľských úverov, ktoré boli v minulom období zabezpečené zmenkou. Už aj v tých konaniach, dámy a páni, boli tie zmenky vystavené v rozpore so zákonom, contra legem, pretože pokrývali viac ako istinu úveru, pokrývali aj poplatky tieto zmenky a už v tých časoch platný právny stav dovoľoval zabezpečiť úver zmenkou len do výšky 30 % istiny úveru. Tieto zmenky, ktoré mali plniť len zabezpečovací charakter, zabezpečovací účinok, tak boli postupované samé ako abstraktný cenný papier do cudziny. To je určite jeden z motívov, ale tých motívov je viac, prečo následne v súdnych rozhodnutiach, prečo sme prišli s návrhom zákona o súdnych rozhodnutiach. Sa objavovali rozsudky, ktoré priznávali nároky voči ľuďom zo zmeniek ako abstraktných cenných papierov, hoci, a žiadne konanie, vykonávanie dokazovania sa neprebiehalo, kde sa priznávali nároky nielen na istinu, ale, žiaľ, a to poviem na vrub súčasným súdom, žiaľ, v stovkách a možno v tisícoch vecí sa priznávalo aj úžernícke príslušenstvo, 0,25 % denne znamená 91,25 % úrok per annum zo zmenky. Keď toto súd prizná voči fyzickej osobe, tak ja rešpektujem rozsudky súdov, ale môžem vysloviť len veľké poľutovanie.
Chcel by som touto cestou oceniť návrh, ktorý dal minister Borec, návrh na zjednocujúce stanovisko na Najvyšší súd, o ktorom návrhu rokovali dokonca dve kolégiá Najvyššieho súdu. Bolo to kolégium občianskoprávne a kolégium obchodnoprávne, ktoré sa zaoberalo otázkami nárokov uplatnených zo zmeniek, ktoré zmenky pochádzali pôvodne zo spotrebiteľských vzťahov. Oceňujem, že pán minister podal tento návrh, pretože prišlo aj rozhodnutie Najvyššieho súdu, a rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo v tom zmysle, že súdy sú povinné pozerať sa aj na nekalú podstatu nároku, to znamená spôsob aj toho možno prevodu a podstaty tej zmenky, ako bola vystavená. A druhú vec, samozrejme, majú prihliadať aj na to, či príslušenstvo nie je v rozpore s dobrými mravmi.
Najvyšší súd dal ministrovi a našim podaniam, samozrejme, ktoré sme dávali pánovi ministrovi, za pravdu a pevne verím, že aj v zmenkovým konaniach pro futuro, do budúcnosti, budú chránené naozaj oprávnené záujmy ľudí. Oprávnené záujmy ľudí v tom zmysle, že keď si niekto vymení podpis zmenky, ktorá je v hmotnom práve zakázaná, tak toho človeka musí chrániť civilné právo procesné, aby takýto hmotnoprávne nezákonný nárok nebolo možné priznať v súdnom konaní, teda v procese.
To, čo je problém dnešnej právnej úpravy, je problém práve v tom, dámy a páni, že zmenky boli obmedzené a dneska sú už úplne zakázané v spotrebiteľských veciach, ale na druhej strane procesné právo prostredníctvom inštitútu, ako je konanie, samotné občianskoprávne konanie, kde je uplatnená zmenka, toho človeka nechráni a nikto, ani ten súd, sa do rozhodnutia Najvyššieho súdu vôbec necítil povinný pozerať na to, že je to spotrebiteľská zmenka, účelovo prevedená na, indosovaná na tretiu, na inú právnickú osobu, dokonca v inom členskom štáte, dokonca veľmi zjednodušene vymožiteľná, veľmi jednoducho vymožiteľná vzhľadom na to, že ide o cezhraničný súdny spor, lebo sa použije nariadenie o drobných sporoch.
Dámy a páni, lajtmotívom, ktorý som popísal, je dosť veľké množstvo konaní, ktoré práve táto novelizácia má riešiť. Má riešiť aj krivdy, ktoré sa stali. Krivdy, ktoré by sa mohli stať, rieši rozhodnutie Najvyššieho súdu, ale v jeho intenciách, v intenciách rozhodnutia Najvyššieho súdu ideme ďalej, pretože to, čo povedal Najvyšší súd v zjednocovacom stanovisku, dávame do zákona. Pokračujeme v tej právnej úprave a, samozrejme, pomáhame aj tým ľuďom v dôsledku nového inštitútu zastavenia exekúcie, tým ľuďom, voči ktorým už boli nároky uplatnené a priznané v súdoch, sú právoplatné a tam nie je možné urobiť nič, len do istej miery prelomiť nezrušiteľnosť právoplatných rozsudkov a dať možnosť zastaviť exekúciu, pokiaľ je tam napríklad úžernícke príslušenstvo z konaní pochádzajúcich zo zmenky. A na druhej strane ale dať možnosť obnoviť konanie, aby ten veriteľ mohol uplatniť svoje nároky, ale v riadnom konaní, tak, aby sa demaskovalo to, čo bolo skryté, že ide o nárok uplatnený voči spotrebiteľovi. Lebo doteraz sa na to neprihliadalo.
Chcem vysloviť presvedčenie, a teraz odídem od kauzality, ktorá bola možno do istej miery podnetom na to, aby sme pripravili túto právnu úpravu, ale právna úprava má byť univerzálna. A chcem vysloviť presvedčenie, že táto právna úprava je univerzálna, pretože do budúcnosti zamedzí, aby pokiaľ niekto poruší hmotné právo, bolo možné takýto nezákonný nárok uplatňovať pred súdom. Vysvetlím. Ak dneska sú zakázané spotrebiteľské zmenky a Národná banka Slovenska len pred pár dňami ohlásila, dámy a páni, len pred pár dňami ohlásila, že v obrovskej miere sa porušujú spotrebiteľské predpisy, a ja som počul, že existujú dneska aj pôžičkové spoločnosti, ktoré ešte stále pýtajú od spotrebiteľov zmenky. Ešte dnes a hmotné právo im to zakazuje! A na druhej strane budeme mať zmenkové konanie, v ktorom sa bude prihliadať iba na abstraktnosť zmenky ako cenného papiera a ten nárok sa prizná a je jedno voči komu a pre koho a vôbec sa nebude posudzovať, že tá zmenka bola vystavená contra legem.
Inými slovami, táto právna úprava bude riešiť a rieši aj situácie, keď si niekto dovolí vyžiadať od spotrebiteľa zmenku, hoci ani dnešná právna úprava to nedovoľuje. Ale ad absurdum máme tisíce príkladov na súdoch, že nároky sú uplatnené zo zmeniek, ktoré boli obmedzené, respektíve zakázané, a nechránili sme spotrebiteľov. Inými slovami, táto právna úprava bude prevenciou tomu, aby zmenky, ktoré sú už dnes zakázané, nebodaj ak sa vystavia, bolo možné takýmto spôsobom uplatniť pred súdom.
Slovenská republika je, dámy a páni, aj členom nejakého priestoru, Európskej únie. Máme voľný pohyb osôb, tovarov, služieb, kapitálu a v súvislosti s tým naši občania alebo akíkoľvek iní občania majú právo presídliť sa, majú právo vziať si úver niekde inde a môžu nastať situácie, keď bude spotrebiteľ žalovaný vzhľadom na jeho trvalý pobyt, bude žalovaný v Slovenskej republike. Mohol si vyžiadať úver, požiadať o pôžičku alebo zabezpečiť si nejaký tovar, službu na splátky v zahraničí a tam je teoreticky možné, teoreticky je možné, že podpíše zmenku v zahraničí. Dokonca podľa práva tamojšej krajiny to nemusí byť ani v rozpore so zákonom. Ale pokiaľ si dodávateľ služby alebo tovaru uplatní voči nemu nárok potom pred slovenským súdom, tak opäť my ako Slovenská republika sme povinní zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a na takúto zmenku, ktorá by bola v zahraničí, hoci aj vystavená v súlade so zákonom, sme povinní prihliadať ako na zmenku, ktorá bola vystavená v rámci spotrebiteľského vzťahu, a chrániť práva spotrebiteľa. Inými slovami, ako z môjho úvodu, dámy a páni, je zrejmé, že riešime touto zákonnou úpravou viacero prípadov, ktoré môžu nastať v prípade, keď je voči spotrebiteľovi uplatnený nárok zo zmenky.
Ja by som si dovolil ešte uviesť jednu ďalšiu a asi najpodstatnejšiu zmenu, ktorá je zavedená touto právnou úpravou. Tá zmena spočíva v obmedzení, respektíve už podľa spoločnej správy a pozmeňovacích návrhov, ktoré budú veci len dolaďovať, obmedzení práva postupovať spotrebiteľské pohľadávky. Veľmi v krátkosti poviem, sú to neduhy aj bánk, nielen nebankoviek, ale aj bánk. Predstavte si, že existuje spotrebiteľská pohľadávka, konkrétny spotrebiteľ, ktorý si zoberie úver, a následne nato tento úver zlyhá, nie je splácaný. Následne nato takáto pohľadávka, ktorá je spoplatnená a častokrát pri nebankovkách živé fungujúce úvery sú postupované tretím osobám, právnickým osobám. V niektorých prípadoch sú postupované napríklad na Cyprus a iné do iných štátov. Čo sa stane? Stane sa to, že ten úver v okamihu poskytnutia je poskytnutý osobou, ktorá je licencovaná Národnou bankou a je pod kontrolou. To znamená, že vieme zisťovať porušenia spotrebiteľských vzťahov. Ale akonáhle je pohľadávka prevedená na tretiu osobu, tretia osoba, ktorá dodnes alebo dnes podľa súčasného platného právneho stavu nemusí byť licencovaná Národnou bankou, nemá licenciu a už to, ako sa táto tretia osoba správa voči spotrebiteľovi, tomu chudákovi človeku, tak to už pod kontrolou štátnych orgánov nie je. Národná banka vám napíše, keď dáte podnet na také niečo, že nemá právomoc a kompetenciu kontrolovať.
Lajtmotívom a naším hlavným cieľom je, aby spotrebiteľský vzťah bol od samého začiatku, teda od poskytnutia úveru, až po samotný koniec, to znamená po zaplatenie, po vymoženie, po úhradu toho dlhu, ale po samotný koniec pod kontrolou Národnej banky. Nie je možné, keď v okamihu úveru, poskytnutia úveru, živý úver prevedú na tretiu spoločnosť. Nie je možné, keď v prípade zlyhania úveru, nesplácania, niekto prevedie zlyhaný úver a pohľadávku z neho na tretiu spoločnosť. Táto spoločnosť môže začať používať praktiky, ktoré nie sú v súlade so zákonom a prakticky nemá takú zodpovednosť ako licencovaný subjekt, ktorý je pod dohľadom Národnej banky.
A ja by som chcel ešte povedať, že táto právna úprava, ktorú navrhujeme, má aj pozitívny dopad na štátny rozpočet. Nie je totižto asi náhoda, že sa pohľadávky postupujú na Cyprus. Postúpite pohľadávku na Cyprus za zlomok tej sumy a následne nato nejaká spriaznená osoba tie pohľadávky predáva naspäť na Slovensko. Ide o dvojnásobné postúpenie. Postúpite ich na Cyprus, tam vygenerujete stratu pravdepodobne, znákladujete toho, koho znákladovať treba, teda toho veriteľa, na Cypre spriaznená osoba nadobudne pohľadávku a už ju následne predáva hoci aj na Slovensko tomu, kto ju chce kúpiť a vymáhať, a tam na Cypre sa vygeneruje zisk. Takto behajú dvojnásobne postúpené pohľadávky po území Slovenskej republiky a po našich súdoch. My zamedzíme touto právnou úpravou aj daňovú optimalizáciu, ale podľa môjho názoru neférovú a nekalú daňovú optimalizáciu, a je to sekundárny pozitívny efekt tejto právnej úpravy, ale o to viacej sa naňho, dámy a páni, veľmi teším.
V rámci rozpravy si dovolím následne ešte neskôr prihlásiť sa do rozpravy, ja by som na záver chcel poprosiť všetkých kolegov a všetky kolegyne o podporu tohto návrhu zákona, lebo je to komplex zmien právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý zabezpečí, že hlavné neduhy, ktorých sme svedkami zo strany poskytovateľov spotrebiteľských úverov, či ide o banky alebo nebankovky, verím, že aktuálne hlavné neduhy tento návrh zákona rieši. Pomôže ľuďom, ktorým bolo ublížené, a pevne verím, že zabezpečí istú spravodlivosť, ktorú človek od súdov a od štátu očakáva, aby ho súdy a štát chránili, pokiaľ ide o slabší subjekt a tým spotrebiteľ nepochybne je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.12.2015 o 14:03 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:21

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1684a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 749 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.12.2015 o 14:21 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:23

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Ďakujem aj kolegom za určitú ústretovosť v tom, že môžem vystúpiť ako prvý, lebo idem odtiaľto na protest SNP, prípadne pozývam, má to význam, má význam sa biť za svoje práva. Dneska o pol šiestej je protest na Námestí SNP. Vyzerá, že nás tam bude dosť. Nehovorím to zbytočne, hovorím to aj preto, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, ale je schôdza Národnej rady!

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Ja viem, ja si vypýtam ospravedlnenie, ja si to zaslúžim, pani predsedajúca. Ja sa, v tom nebudeme rozporovať, ja tu mám...

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Ja som mala len poznámku, prepáčte, že som vám vstúpila do vašej rozpravy, ale viete, aké máte vy kritické poznámky, keď sa organizuje niečo cez schôdzu. Nech sa páči, pokračujte. Nech sa páči.

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Ja kvôli tomu, áno, ja mám nadrobené. Má zmysel protestovať a ono v zásade aj toto je toho dôkazom.
A dneska je taký, by som nazval, že až spotrebiteľský deň v parlamente, naozaj, začalo to zákonom o úveroch na bývanie a pokračuje to týmto dobrým zákonom a dobrým návrhom, ja som to tu už chválil minule. Dneska naozaj; len škoda, že až teraz.
Ja vám poviem tak, že keď namiešate dve noci, raz sme spali pred ministerstvom spravodlivosti, vtedy tak pršalo, ale neodišli mi ľadviny, ale keď sme stáli pred Richterovým ministerstvom, tak mi vtedy odišli ľadviny, neprajem nikomu, som bol tak prechladnutý. Jedny narazené rebrá, to tiež nie je bohviečo, za murovanie, to tak cirka mesiac sa bojíte zasmiať, možno 3- až 4-tisíc euro v nákladoch, ix vystúpení, ix návrhov zákonov, jedno súdne pojednávanie za nejakú urážku, že som urazil vášho nejakého budúceho poslanca, teraz ide na mne skúšať obvinenie, to ma budú; tá pomsta príde, ja ju čakám, som na ňu pripravený. Bude zaujímavé sledovať pre občanov potom, upozorňujem, že ako vysoko siahajú chápadlá, že kto všetko sa bude chcieť pomstiť a akou formou. Keď toto namiešate, že čo z toho vyjde, lebo toto všetko som urobil; prepáčte, keď ma nikto nepochváli, tak sa v tomto nieže pochválim, ja len faktografiu robím; toto všetko som urobil, urobili viacerí aj s kolegami od nás, s pánom Zajacom, urobilo sa kus roboty, upozorňovalo sa na to, na základe aj takýchto, lebo to je prácou opozičného poslanca, biť do problémov, síce ste za šaša a cirkusanta a neviem čoho, ale vy zákon neviete schváliť. Vy viete len biť do problému, otvárať ten problém, ukazovať, že je veľký, hej, a potom primejete k tomu vládnu stranu, že sa to mení, a to sa dneska deje.
Ale treba povedať, aj korektne treba povedať, že v celom tom procese treba oceniť; koho treba oceniť, sa ocení; pána ministra Kažimíra, za celé tie tri roky, keď som niečo namietal a čo bolo v jeho portfóliu, tak cítil som naozaj silnú spätnú väzbu, že nebol s tým problém. Aj s ľuďmi z ministerstva financií sa dalo na tú tému rozprávať, veci sa tam, vedeli sme sa rozprávať. To treba korektne priznať, proste treba korektne povedať, že aj pán Madej s pánom Pellegrinim v tej veci urobili kus roboty, kus roboty v tej veci urobili. Ja to, mne z úst neodpadne, ani zuby mi nevypadnú, keď pochválim, dokonca by som mohol pochváliť aj vaše duo ale legislatívnej smršte, ale tam som opatrný v tom, lebo tie pohnútky, nejdem teraz komentovať, je advent.
A nebudem ani hovoriť, by som povedal, že byť protivný, že kto, práve naopak, kto bol až zvrátene cynický v tejto veci, možno práve preto, že je advent, kto bol až zvrátene cynický v tejto veci, ktorý z ministrov smeráckej vlády, keď som im hovoril, že čo sa deje, až zvrátene. Až zvrátene! Nulová sociálna empatia, nulová sociálna empatia! Proste cynizmus najhrubšieho zrna. Nepoviem, je advent, ale možno sa k tomu ešte, vážení, dostaneme.
Čiže áno, po určitom období sme sa dopracovali k nejakému výsledku, pán kolega to hovoril, ja to nebudem hovoriť ešte raz, ja by som možno poprosil aj médiá a mne to síce neprislúcha, mňa tu nikto nepočúva, ale jedna vec je teda tešiť sa z toho, že úžerníci majú peniaze a investujú ich do reklamy, ale druhá vec je potom si plniť aj tú spoločenskú funkciu, že aj prijatím dnešných zákonov sa veľa vecí zmení. A bolo by naozaj korektné, bolo by korektné, keby sa o tom korektne informovalo. Lebo ja mám skúsenosť, že o prijatých zmenách, ktoré tu častokrát nastanú, ale aj kolégium Najvyššieho súdu nebolo high-lightom, nebolo, a bolo veľmi zásadné, veľmi zásadné, boli tu veci, ktoré boli, prijatie novely Trestného zákona o úžere tiež nebolo témou dňa.
Predpokladám, že ani dnešná zmena nebude témou dňa, ale je pre ľudí, desaťtisíce ľudí mimoriadne významná, mimoriadne významná. A by som fakt poprosil, že ak by ste mohli, prosím vás, informujte ľudí, že už odteraz sa to zmení. Že už je to lepšie, už sa to nedá, čo sa dalo. Už odteraz je to lepšie, už odteraz si tí chrapúni, pardon za výraz, nemôžu od vás pýtať zmenkové úroky. Tí chrapúni už nemôžu postupovať pohľadávky. Je toho veľa, čo sa zmení, ja to nebudem celé menovať.
Treba ale korektne aj povedať, že už aj tí chudáci, tie rozsudky, čo sme pálili, však my sme cez leto chodili páliť rozsudky a tiež mňa mrzí to, že ako poslanec musím vyjadriť takýmto, by som povedal, neštandardným spôsobom nesúhlas s rozhodovaním súdov. Proste nie je to celkom správne, toho som si vedomý, ale čo urobíte s rozsudkom, ktorý odsúdi biedneho človeka platiť zmenkové úroky úžerníkom cez zmenku, ktorá je zakázaná? Áno, aj toto sa mení, treba ľuďom povedať, ktorí to pozeráte, máte o niečo lepšie Vianoce, lebo ak máte doma prípis od exekútora a predpokladám na 80 % od Krutého, a máte tam zmenkové úroky, neplaťte ich, nebudete ich platiť. Už v tejto republike skončilo eldorádo. Nebudete ich platiť. Súd ich nemôže uznať. Nesmie ich uznať. Nemôže, nesmie, čiže toto je dobrá správa aj pre tých chudákov, ktorí ste už dostali rozsudok, lebo ste nevedeli pomaly, jak sa brániť, a máte ho doma a už splácate, tak verte, že áno. Aj to je vec, ktorú vám treba povedať. Dajte znova podanie na súd a žiadajte prerušenie, ja neviem, jak sa to povie formálne (reakcia navrhovateľa), zastavenie exekučného konania žiadať a súd vám musí vyhovieť. Nebudete platiť chrapúňom zmenkové úroky. Aj tých, čo už vás odsúdil súd, aby ste ich platili, nebudete chrapúňom platiť zmenkové úroky. To je dobrá správa. To je dobrá správa. To treba, koho môžte, keď poznáte tie prípady, hovorte, koho stretnete. Aj keď máte, niekde sa bojí ísť na poštu, že čo to je tam napísané, tak sa to zmenilo. Dnešným dňom sa veľa vecí zmení. Veľa vecí sa zmení.
Kolega hovoril, postúpenie, to je úplne v poriadku, s tým nemôžte mať najmenší problém, že áno, zavádza sa v tých ustanoveniach, ktoré sa ešte budú čítať, že bude môcť NBS-ka už kontrolovať nielen licencované, ale aj nelicencované, hej, a môže zvýšiť pokuty. A my šnurujeme, konečne šnurujeme a šróbujeme ten proces, to eldorádo, ktoré tu vzniklo, šróbujeme.
Pozrite sa, raj nenastane. Raj nenastane, ani z úžerníkov sa nestanú od zajtra slušní ľudia, hej, ale ich manévrovací priestor sa rádovo zúži. Manévrovací priestor sa rádovo zúži, už sa to šróbuje. A treba počkať aj na ustanovenia od platnosti 1. 1. aj pre tých agentov, ja som to už upozorňoval, pre tých agentov, čo ponúkajú tie úvery a pôžičky, aby vás, keby tu sluš..., keby pracovala prokuratúra, polícia, čo očakávajme, že bude, je advent, čiže som nastavený mierne, tak bude ťahať za ucho tých agentov z bytov a neviem skade, ktorí ponúkajú tie akože výhodné pôžičky, bude ich ťahať za ucho a v putách ich bude predvádzať na políciu a budú vypovedať z trestného, budú v procesnom postavení, už ani neviem, jak sa to všetko volá, a bude to mať znaky tej úžery. Aj o tom sme to tu rozprávali. Musíme počkať do 1. 7. alebo 6., kde, áno, aj to treba oceniť, kde nakoniec sa dostal medzi trestné činy právnických osôb aj trestný čin úžery. Prosím vás, tých čo teraz operujú, tam sú všetci na rade, všetci na rade, ak sa nezmenia. Ja môžem veriť aj v čase adventnom v polepšenie, možno. Možno nejaké polepšenie. Čiže áno, menia sa tie veci, z toho sa treba tešiť.
Ja skončím, už len, skončím s tým presne, aby sme sa tešili relatívne rýchlo. A ja som to už dneska aj povedal a v zásade chcem poprosiť, prijatím tohto zákona sa veci zmenia, zlepšia pre spotrebiteľa, už to neni mimozemšťan, chvalabohu sa už spotrebiteľ prestáva tu zjavovať jak mimozemšťan, že nikto nevie, kto to je, iba o ňom hovoria. Už je to naozaj reálna postava, ktorá trpí na Slovensku, spotrebiteľ špeciálne na finančnom trhu trpí. Normálne to sú, to boli otroci a ešte stále sú niektorí, finanční otroci nebankových úžerníckych firiem, tak ak im chceme pomôcť, tak, prosím vás, urýchlime tie procesy, že už teraz, lebo teraz je sezóna nebankových pôžičiek predvianočných a aj povianočných, lebo v januári budú chudáci ľudia zničení, po Vianociach budú chcieť ten cash fall napraviť a budú zase žiadať o úvery.
Chcem poprosiť všetkých, ktorí sú v procese, tento návrh zákona nadobúda účinnosť, dúfam, že to poviem správne právnicky, dňom vyhlásenia, a to môže byť už prísne vzaté v pondelok. (Reakcia navrhovateľa.) Ak ho prezident podpíše, hej. Čiže prísne vzaté, vážení, tento návrh zákona, ktorý výrazným spôsobom pomôže desaťtisícom ľuďom, ktorí sú už postihnutí, ale aj desaťtisícom ľudí, ktorí sa, žiaľ, môžu stať alebo sú potencionálnymi obeťami v tomto móde, ako sme teraz, že je predvianočný trh, tak aj im pomôžeme vtedy, keď uznáme a len to urobíme, neurobíme, že niečo, že navyše, že pokrčíme niečo alebo zlomíme na kolene, len to urobíme rýchlo, len to urobíme rýchlo.
Čiže chcem poprosiť aj prezidenta Slovenskej republiky pána Kisku a ľudí, ktorí sú v jeho štábe, tie návrhy, však sú už na internete, pozrite to, prosím vás, vyanalyzujte to, my môžeme vyhlá..., to, čo sa schváli, a to dobré, čo sa schváli na tomto zákone, to, čo pomôže, môže platiť už od pondelka. Urobme všetko preto, prosím vás, ja nechcem prejudikovať, že kto čo urobí alebo neurobí, ja budem v tomto zmierlivý, čiže už v pondelok, to je tá dobrá. Keby niekto využil nejaké obštrukčné mechanizmy, tak tieto zmeny vzhľadom na odhodlanie kolegov zo SMER-u, ale aj môjho odhodlania, poviem tak, hej, že ak sa sem máme vrátiť v januári alebo vo februári, tak sa sem vrátim a v januári alebo vo februári a zahlasujem znova za ten zákon, len stratíme dva mesiace alebo mesiac a pol alebo koľko a poškodíme a teraz už vedome, lebo my už budeme vedieť o tom, že teda to, lebo ten stav vieme, že je zlý.
Ak sme pred chvíľou tu prijímali protiteroristické, o nejakom fiktívnom nebezpečenstve, ktoré viac-menej niekto silnejší, niekto slabší, dobre, už teraz nekomentujem, už teraz hovorím o reálnom nebezpečenstve pre konkrétnych ľudí, ktoré sa dá merať, je merateľné, hej, a vieme to zastaviť, vieme to zastaviť a veľmi rýchlo. Čiže toto, čo schválime, to dobré, čo schválime, môže platiť, prísne vzaté, od pondelka. Prosím vás, kto môžte, pomôžte, aby to tak bolo.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.12.2015 o 14:23 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:36

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som už aj v prvom čítaní, myslím, vo faktickej reagovala na to tým, že je na jednej strane chvályhodné, že prichádzajú takéto legislatívne návrhy, ktoré posilňujú pozície finančného spotrebiteľa pri jeho ochrane pred takzvanými predátormi, existujúcimi predátormi. Avšak tá obava, ktorá spočíva a tiahne sa naprieč všetkými podobne prijímanými návrhmi zákonov, z mojej strany spočíva v tom, kto tomu spotrebiteľovi bude pomáhať. Ak máme veľké množstvo spotrebiteľov, ktorí sú poznačení a poškodzovaní úžernými praktikami, mnohí z nich nevedia vôbec o tom, že môžu sa brániť, že je tu takýto vytvorený legislatívny priestor, a naozaj výrazne je citeľný deficit existujúcich subjektov, to už je jedno, či zo sféry štátnej správy alebo mimovládnej sféry, ktoré by im boli pri vymáhaní a vykonávaní takýchto oporných a prospešných inštitútov nápomocné. V tom spočíva vlastne moja najväčšia obava, že aj keď teda tá legislatívna teória je pripravená, zákony a ustanovenia pripravené sú, mám obavu o to, že v konečnom dôsledku ten spotrebiteľ ani nebude mať vedomosť o takýchto opatreniach a ak aj vedomosť bude mať, nebude môcť pre svoj finančný deficit požiadať o pomoc či už advokátske kancelárie, alebo združenia, ktoré sa ocitajú samé v stave finančnej núdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 14:36 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Áno, a v zásade aj na toto by mohol byť jeden zo spôsobov, ako tomu pomôcť a prípadne ľudí o to poprosím, požiadam, vyzvem: A ten váš problém, ten váš príbeh, ktorý máte, tu vašu skúsenosť, prosím vás, ja neviem, koľko stojí známka, ale to už na tú známku poštovú by sa, by ste si mohli nájsť a pre dobro vecí, tak, prosím vás, pošlite jednu obálku na Úrad vlády, jednu obálku na ministerstvo spravodlivosti a jednu obálku pošlite mne na NR SR na moje meno s tým vaším príbehom, nie s peniazmi, s tým vaším príbehom (povedané s pobavením), aby nevzniklo nejaké nedorozumenie, lebo potom ja budem mať spätnú kontrolu. Lebo keď tá obálka s tým vaším príbehom príde na Úrad vlády, tak ja budem vedieť spätne kontrolovať, že čo vám odpovedali. Oni vám musia odpovedať, vy napíšte "prosba o pomoc", napíšte aj veľkým na tú obálku, že prosba o pomoc, napíšte ten svoj príbeh, napíšte stav toho vášho príbehu a pošlite to na Úrad vlády. Na ministerstvo spravodlivosti napíšte "prosba o pomoc" a dajte to na vedomie mne. A ja potom budem mať právo sa pýtať, že kto vám ako odpovedal a minimálne vám odpovedia, že čo máte robiť. Pomôžte si aspoň takýmto spôsobom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 14:37 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:39

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.
Vážený pán predkladateľ, aj pán spravodajca, vážené dámy, vážení páni, v prvom rade by som mal oznámiť svoj osobný záujem na prerokovanej veci v zmysle zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu, článok 5, ak ma pamäť neklame, a to z jedného jediného dôvodu alebo najmä z tohto dôvodu, a to je, že sa zavádzajú okrem iného pokuty pre advokátov. A keďže ja som praktizujúci advokát, tak sa ma to osobne týka, aj keď táto pokuta sa ma dotýkať, zrejme nebude sa ma dotýkať, lebo netýka sa to presne toho, čo robím.
Možno ešte predtým, že či sa tá pokuta zavádzala práve kvôli tej firme Lawyer Partners, to by ma celkom zaujímalo, lebo sa týka hlavne advokátov. A tu sa mylne interpretovalo tých 2-tisíc dovolaní, čo išlo cez Lučenec, že to boli advokáti. A to nie je pravda, že to boli advokáti. To boli právnici, ktorí nepatria pod advokátsku komoru. Ale to len taká moja vsuvka, ktorá pre korektnosť a možno pre vysvetlenie celej situácie by mala zaznieť aj v tomto pléne.
A teraz v zásade poďme stručne k veci. Ja absolútne rozumiem chrániť spotrebiteľov. Rozumiem tejto snahe, a to aj napriek tomu, že nie každý spotrebiteľ sa správa ako slabšia strana. Tomuto úplne rozumiem. A za každú jednu úpravu, ktorá má zrozumiteľne určitú pomoc spotrebiteľom, ja hlasovať budem. Len aby sme prijali dobrú právnu úpravu, táto musí byť zrozumiteľná pre všetky strany alebo všetkých účastníkov právneho vzťahu. A to je spotrebiteľ, a to je aj ten podnikateľ alebo nazvime si kľudne aj úžerník. Ja s tým nemám problém, lebo takí ľudia proste existujú a naozaj na úžerníckych úrokoch nechutne zarábajú na spotrebiteľoch.
Lenže vy teraz, predkladatelia, prijímate vec, ktorú zároveň meníte, pozmeňovák, ktorý bude prednesený zrejme po mojom vystúpení. Ten pozmeňovák je pomerne široký (poslanec počítal počet strán), desať strán, a sú tam dobré veci z toho, čo som porozumel, je tam, niektoré veci naozaj v poriadku. Len trošku mi vadí, že v tejto sieni sa hovorilo dlhodobo o legislatívnej čistote a vy pridávate ďalší nový článok do už pomerne rozsiahleho návrhu zákona, ktorý je, aj so spoločnou správou teda má niekoľko strán. A nie som si úplne istý, či si všetci uvedomujú dôsledky toho, čo prijmeme. Ak by som ja tie dôsledky poznal a boli by pozitívne, nemám problém zahlasovať dnes. Ja priznám sa, že neviem o tom, aké dôsledky prinesie navrhovaná právna úprava, o to viac, že bude platná a účinná dňom vyhlásenia. Čiže jedine tohto sa bojím.
Nespochybňujem úmysel predkladateľov. Ja dokonca ich chválim. Súhlasím s Alojzom Hlinom, že asi zo mňa neubudne, keď poviem, že áno, výborne, konečne. Aj možno aj rozsahovo alebo záberom toho, čo chcete pokrývať, či je to Exekučný poriadok, zákon o spotrebiteľských úveroch, či je to Občiansky zákonník, OSP, výborne.
Len skutočne presvedčte ma, pán predkladateľ alebo predkladatelia, že ste dôsledne rokovali so všetkými zúčastnenými o tom, čo sa stane, ak táto úprava bude účinná. Iba tohto sa bojím. Ak mi teda tu vyhlásite, že áno, rokovali sme, nie sú tam nebe..., nie sú tam žiadne míny, poviem tak, že budem vám a priori veriť. Budem vám veriť. Potom, keď takéto vyhlásenie spravíte a s kľudným svedomím alebo teda neviem či s čistým svedomím by som mal veriť, ale zahlasujem za, lebo si uvedomujem nutnosť takejto úpravy, s ktorou prichádzate.
A to je všetko aj napriek tomu, že my vlastne robíme úpravy do Občianskeho súdneho poriadku, ktorý, dámy a páni, o pol roka stratí platnosť. Aj napriek tomu, že zmenky od 1. 1. 2011 sú zakázané používať, upravujeme hlavne zmenky. Podľa mňa by sme mali ísť skôr po nepoctivých sudcoch, ktorí vydávajú rozhodnutia v rozpore so zákonom. Tam je podľa mňa kľúč. Konečne otvoriť a sfunkčniť disciplinárne konania voči sudcom, ktorí porušujú zákon, vedome porušujú zákon alebo nevedome, z nekompetentnosti. Tam je nepochybne cesta.
Zároveň možno jedna taká vec alebo otázka na predkladateľov, že či aj v tejto úprave už pomerne podľa mňa prekombinovanej cez samotný návrh, spoločnú správu, pozmeňováky, či je tam aj nový dôvod na obnovu konania. Či sa bavíme o tomto návrhu zákona, lebo tuto si dovolím tiež sa tak, nadväzujúcu otázku. Či ste sa vysporiadavali, lebo tú obnovu konania dávate veriteľovi, nie dlžníkovi, teda práve tomu, kto, ak tomu správne rozumiem... (reakcia navrhovateľa), čiže ten dlžník môže byť spokojný, že je zastavené, ale veriteľ dostáva právo na obnovu konania. Ja myslím, že rozumiem, kam smerujete, ale tu sa pýtam na legitímne očakávania veriteľa. Nech je akýkoľvek, a teraz legitímne očakávania nie v podobe toho ľudského, ale v podobe právneho, pretože jeden zo základných atribútov právneho štátu je zákaz retroaktivity. Teda či ste sa s týmto vysporiadavali opäť? Ak ste sa s tým vysporiadavali a vysporiadali ste sa s tým, že je to v súlade s ústavou, som okej, ruka hore, hlásim sa k tomu, poďme to prijať. Len z toho, čo čítam v dôvodovej správe, tam to proste nenachádzam. Tak by som poprosil o vysvetlenie.
Čiže aby som to zhrnul. Nemám problém s akoukoľvek úpravou, ktorá chráni slabších. Spotrebitelia v drvivej väčšine prípadov slabšími sú. Mám ale problém s tým, ak tí, ktorých sa tie povinnosti najviac týkajú, a to sú podnikatelia, medzi ktorých patria aj tí úžerníci, dostanú chaotickú, ale dostanú právnu úpravu, ktorú si nevedia vyložiť po svojom, tak ju vyložia zle. Môžme tu mať ešte väčší chaos, čo by som bol nerád. Preto sa pripájam k apelu môjho predrečníka. Skúste možno cez médiá alebo cez čokoľvek dať tým, ktorých sa tento zákon týka, vedieť, aké novinky prináša, ako to treba uplatňovať, ako si spotrebitelia môžu chrániť svoje práva. Ak toto spravíte, bude to určite nápomocné. Bude to určite nápomocné. A verím v to, že tá právna úprava bude platná a účinná čím skôr. A ak ju pán prezident sa rozhodne vrátiť, tak ju vrátiť bezodkladne alebo okamžite s nejakými dôvodmi, ktoré tu prijmeme a napravíme možnože tie chyby, ak tam nejaké sú.
Ja hovorím, priznávam celkom otvorene, neviem posúdiť najmä tento nový pozmeňovák, ktorý prišiel, z hľadiska rozsahu, aké bude mať dopady na uplatňovanie práv a povinností účastníkov toho vzťahu v praxi. Čiže len toľko som chcel a budem držať palce takejto úprave a aby takéto úpravy, a aby sme v takýchto úpravách pokračovali aj naďalej v budúcom období.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.12.2015 o 14:39 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol v zásade vyzvaný kolegom, aby som sa vyjadril.
V prvom rade, pokiaľ ide o legitímne očakávania, absolútne správne ste, pán poslanec, identifikovali, že ten veriteľ, ktorý uplatnil svoju pohľadávku na súde a dostal rozsudok bez ohľadu na to, či si myslíme, že je správny, morálny, zákonný, dôvodný, tak má legitímne očakávanie súčasne potvrdené aj súdom. Na to, aby sme mohli na jednej strane pomôcť ľuďom, to znamená zastaviť exekučné konanie, zastaviť exekučné konanie, aby už voči tej osobe nebolo vedené exekučné konanie na podklade takéhoto exekučného titulu, sme sa museli vysporiadať práve s legitímnymi očakávaniami veriteľa a dať mu šancu, aby tú svoju pohľadávku, ktorú uplatnil, mohol uplatniť v novom konaní, v ktorom by ale už podľa riadnych predpisov sa prihliadalo na spotrebiteľské právo. Tým sú naplnené jeho legitímne očakávania. Naozaj išli sme na maximálnu možnú hranicu, do ktorej sme sa mohli dostať z hľadiska ústavnosti tohto právneho predpisu a súladu aj z hľadiska s dohovorom o ochrane základných práv. Samozrejme, uvidíme, ako v aplikačnej praxi k tomu pristúpia všeobecné súdy, Ústavný súd a Európsky súd pre ľudské práva.
Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tak ja by som vám tu chcel, pán poslanec, verejne deklarovať, že aj tento veľký pozmeňovací návrh, ako aj návrh zákona samotný videli tak kolegovia z ministerstva spravodlivosti, videli kolegovia z ministerstva financií a videla Národná banka. Dokonca niektoré nápady, a to potom poviem, aj keď budem čítať pozmeňovací návrh, boli práve z Národnej banky. Patrí im za to vďaka, pretože práve všetci títo sa spojili, aby odstránili neduhy, ktoré sú pri spotrebiteľských veciach dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 14:47 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh mňa a kolegu Madeja k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1684).
V čl. IV § 17 znie:
"§ 17
(1) Práva vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere neprechádzajú a veriteľ ich nemôže previesť na tretiu osobu; to neplatí, ak prechádza alebo sa postupuje pohľadávka so všetkými právami s ňou spojenými a
a) ide o prechod alebo postúpenie z veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu na veriteľa oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, a
b) prechádza alebo postupuje sa pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak sa postupuje podľa predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií na finančnom trhu, upravujúcich konkurzné konanie alebo ide o prechod pohľadávky z banky, pobočky zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcie podľa osobitného predpisu na banku, pobočku zahraničnej banky alebo finančnú inštitúciu podľa osobitného predpisu s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 22 znejú:
"21a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie: Navrhuje sa nová dikcia písmena a), ktorá reflektuje zmeny vykonané zákonom č. 35/2015 Z. z. vo vzťahu k registru veriteľov. Namiesto terminológie "veriteľ zapísaný v registri" (bod 9 spoločnej správy) sa použije všeobecnejšie a vecne vhodnejšie vyjadrenie, a to veriteľ oprávneného poskytovať spotrebiteľský úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (týmto osobitným predpisom je zákon o bankách). Návrhom sa majú sprísniť predpoklady sukcesie do práv veriteľa v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi tak, aby sa vzťahovala aj na prípady prechodu pohľadávok, a navrhovaná úprava by tak nemohla byť obchádzaná napr. zmluvami o predaji podniku. Sukcesia do práv veriteľa bude možná v zásade len medzi regulovanými subjektmi v prípade zlyhania spotrebiteľského úveru, ak bude predmetom prechodu alebo prevodu pohľadávka v celosti. Ustanovenie odseku 2 upravuje taxatívne prípady výnimiek z kogentného pravidla odseku 1. Právna úprava sa týka rovnako aj inkasocesie. Porušenie navrhovaného zákazu bude zakladať absolútnu neplatnosť právneho úkonu.
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 9 správy výboru na samostatné hlasovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.12.2015 o 14:49 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video