58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

12.11.2015 o 14:56 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:56

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, najdôležitejším motívom prijatia balíčka sociálnych opatrení bolo využiť dosiahnuté úspechy pri výbere daní pre komplexné zlepšenie života sociálne najohrozenejších skupín obyvateľstva. V prípade opatrení orientovaných na železničnú osobnú dopravu stála za rozhodnutím zahrnúť ich do tohto balíčka tiež snaha podporiť dlhodobo stagnujúce dopravné odvetvie, ktorého potenciál nebol dlhodobo využívaný v súlade s jeho možnosťami. V neposlednom rade zavážili aj také motívy, ako zvýšiť mobilitu obyvateľstva, odľahčiť cestnú dopravu, presunúť cestujúcich do ekologického dopravného prostriedku a podporiť rozvoj stagnujúceho cestovného ruchu. Nadväzujúce posilnenie vlakovej dopravy umožnilo významne zlepšiť doterajší nie celkom optimálny spôsob fungovania železničnej osobnej dopravy, najmä vytvoriť častejšiu a pravidelnejšiu ponuku navzájom previazaných spojov na železničných tratiach obsluhujúcich významné prúdy cestujúcich a disponujúcich konkurencieschopnou železničnou infraštruktúrou s očakávaným následným významným nárastom prepravných výkonov.
Pre krytie dopadov tohto rozhodnutia bola v štátnom rozpočte na rok 2015 vyčlenená čiastka 13 miliónov eur. Železničná spoločnosť, a. s., úspešne realizuje potrebné opatrenia umožňujúce rešpektovať štátom vymedzený rámec svojho financovania. Skutočné dopady budú známe po ukončení kalendárneho roka, keď ministerstvo vyhodnotí plnenie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Už teraz ale napríklad vieme s istotou povedať, že mnohí cestujúci, aj keď majú možnosť cestovať zadarmo v druhej vozňovej triede, si radšej doplatia a kúpia si lístok do prvej triedy, prípadne si dokupujú miestenku, aby mali istotu miesta na sedenie. Práve správanie sa cestujúcich vplýva na konečný vývoj tržieb, ktoré bude možné hodnotiť až po uzavretí kalendárneho, a teda aktuálneho roku. Veľmi nás teší, a dokazujú to aj posledné čísla, že záujem o cestovanie na slovenských železniciach sa v posledných mesiacoch viditeľne zvýšil a to nielen z pohľadu cestovania zadarmo.
Hlavným zámerom zavedenia bezplatnej dopravy je predovšetkým umožniť cestovanie sociálne slabším skupinám obyvateľov a finančne ich tak odbremeniť od cestovných nákladov. Tento cieľ sa nám podarilo do veľkej miery naplniť, keďže až 60 % z bezplatnej prepravy využívajú najmä žiaci a študenti cestovaním do alebo zo školy a rovnako je viditeľný nárast tých, ktorí vlakmi pravidelne dochádzajú do práce.
Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

12.11.2015 o 14:56 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:01

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán minister, som prekvapený, že taká firma, taká veľká spoločnosť ako Železničná spoločnosť Slovensko nemá analýzy, akú stratu vykáže skrz zavedenia tejto bezplatnej dopravy na železničných tratiach. Som prekvapený, lebo každá slušná veľká spoločnosť si takéto analýzy robí, je to logické.
Podľa mojich informácií táto strata nebude na úrovni 13 miliónov, ktoré ste spomínali, ale podľa mojich odhadov a informácií tá strata bude na úrovni minimálne dvojnásobku tejto čiastky, čiže na úrovni cca 25, 26 miliónov eur. Nemám doplňujúcu otázku.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.11.2015 o 15:01 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:02

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som na to ešte zareagoval asi tak, že bolo by možno korektné, keď sa vám toto konkrétne opatrenie alebo akékoľvek iné opatrenie zo sociálneho balíčka nepáči a dlhodobo to kritizujete, bolo by možno korektné voličom vašim povedať, že ich zrušíte po voľbách. Povedzte to na rovinu! No tuto napríklad pán Poliačik hovorí otvorene, zrušíme, ale nie všetci to tak hovoria. Čiže myslím si, že mali by sme sa uberať týmto smerom a férovo povedať, že áno, zrušíme.
Vďaka, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.11.2015 o 15:02 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:03

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo.
Pán poslanec, vážený pán poslanec, ako si asi uvedomujete, vaša otázka nie je v súlade s § 131 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Napriek tomu mám pre vás ako opozičného politika, ktorý sa dlhodobo pohybuje skôr za múrmi tejto inštitúcie ako v reálnom svete, určité pochopenie. Preto som vám na internetovej sieti zistil niektoré údaje o spomínaných technológiách. Počítačku peňazí si môžte kúpiť už za 79 eur bez DPH, tá za minútu zráta 600 bankoviek, ale aj za 599 eur bez DPH a tá si zas za minútu zráta až 1 600 bankoviek.
Takže, vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som vám poradil. Odpoveď na svoju otázku získate vynásobením týchto čísel číslom 15. A dôverujem vám, dúfam, že túto matematickú úlohu zvládnete aj po skoro dvadsiatich rokoch sedenia v tejto miestnosti a nebudete musieť teda využívať ďalšiu hodinu otázok na doplňujúce otázky.
Ďakujem. Skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.11.2015 o 15:03 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:05

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, ja vám chcem pomôcť. Zjavne vás moja otázka znervóznila, pretože tá informácia o pánu exposlancovi Jánošovi, ktorý doma počítal na čítačke peňazí veľké sumy bankoviek, a podľa vyjadrenia jeho manželky tá čítačka išla vkuse aj 15 minút, tak ja len som chcel tak aspoň odhadom zistiť, o koľko miliónov peňazí išlo. Bol to radový okresný predseda SMER-u. Tento človek nosil tieto peniaze z Hornonitrianskych baní od pána Čičmanca. A ako všetci vieme, ťažba uhlia je stratová záležitosť. Štát ju dotuje preto, lebo tie sociálne náklady z vysokej nezamestnanosti proste nechce z nás nikto.
Ale ak to funguje tak, že Hornonitrianske bane dostávajú milióny dotácií a potom smerácky vysoký okresný funkcionár odtiaľ naspäť nosí podiel z tej dotácie, a ja neviem, či to je 10 alebo 20 %, no tak, pán minister, ak to takto funguje aj v iných okresoch, tak vy sa nemôžete hnevať, že nemáte dosť peňazí pre kolegov v iných rezortoch. Vy ste to pred chvíľou povedali môjmu predrečníkovi: Všetci pýtajú viac peňazí. No a čo mám robiť? Nemám dosť pre všetkých.
No, pán minister, mali by ste oveľa viac, len vaši nominanti by nesmeli kradnúť. Nesmeli by kradnúť, lebo toto sa nedá inak nazvať. Toto nie je dar od Čičmanca SMER-u, toto nie je, by som povedal sponzorský príspevok od Širokého SMER-u, toto je čistá zlodejina. Tak to je Forai, jeho teta Anka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.11.2015 o 15:05 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:05

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Určite áno. Ja môžem len ubezpečiť pána poslanca, že sa nehnevám a už dávno ma pán poslanec neznervózňuje, čo viem potvrdiť certifikovaným výstupom z meracieho zariadenia doktora Rašiho z hľadiska môjho krvného tlaku.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

12.11.2015 o 15:05 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:08

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda.
Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som tlmočil odpoveď pána ministra zdravotníctva, ktorý vám odkazuje toto: "Nie, nemyslím."
Ďakujem, skončil som, pán predseda.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.11.2015 o 15:08 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:08

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, prečo sa to pýtam? Úplne z praktických dôvodov. Predstavte si človeka, ktorý je dôchodca a žije z 200, 300-eurového dôchodku. Tak ak počuje takéto informácie, že niekto, kto je ústavný činiteľ alebo vo vysokej funkcii SMER-u a nosí ako výpalné alebo ako biely kôň milióny eur alebo ešte aj v korunách milióny nosí domov a doma ich číta v čítačke, tak vy si nemyslíte, že takíto prostí ľudia, ktorí musia vyžiť zo svojho priemerného dôchodku, že ich môže poraziť? No a keď niekoho porazí, tak logicky sú to zvýšené náklady v zdravotníctve, nie? Čiže mne z toho vychádza záver, že keby sa tu menej kradlo, keby menej kradli tí vaši nominanti, a spomínal som toho Foraia, tetu Anku aj ďalších, ktorých sú, každý deň ich médiá prinášajú, no tak keď menej ľudí porazí, pretože sa bude menej kradnúť, no tak aj minister Čislák bude mať viac peňazí v rezorte, v zdravotníctve.
Čiže, pán minister, a vy ste teraz správny na tom poste, keď teraz odpovedáte za ministra Čisláka, veď ak naše štátne orgány plytvajú svojou energiou, myslím teraz políciu, že nabehnú kukláči do Marianky za starostom, ktorý vypýtal... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.11.2015 o 15:08 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:14

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, poslanci, vážená verejnosť prítomná v sále, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky z poverenia vlády predkladám návrh zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona sa predkladá v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, pričom cieľom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom jednotlivé transpozičné smernice, a to 2011/99/EÚ, do právneho poriadku Slovenskej republiky sa vykonáva návrhom predkladaného zákona formou osobitného zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach, to je čl. I návrhu, a súčasne súvisiacou zmenou a doplnením zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v čl. II a napokon zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov v čl. III.
Deklarovaným cieľom smernice je zabezpečiť, aby sa v spoločnom európskom priestore spravodlivosti bez hraníc zabezpečila ochrana určenej fyzickej osoby voči trestným činom, ktoré môžu ohroziť jej život, telesnú alebo duševnú integritu, dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, ktorá jej bola poskytnutá v jednom členskom štáte Európskej únie, aby sa táto ochrana preniesla a pokračovala v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, do ktorého takáto osoba odchádza alebo odišla. Smernica 2011/99/EÚ stanovuje normy, podľa ktorých sa ochrana vyplývajúca z určitých ochranných opatrení prijatých podľa vnútroštátneho práva jedného členského štátu mohla tiež rozšíriť na iný členský štát, v ktorom sa chránená osoba rozhodne mať pobyt alebo sa zdržiavať. Dosiahnutie tohto cieľa sa má uskutočniť prostredníctvom vzájomného uznávania ochranných opatrení v trestných veciach, a to vydávaním alebo vydaním európskeho ochranného príkazu. Návrhom zákona sa teda vykonáva úplná transpozícia smernice, ktorú som citoval.
Transpozícia smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy do právneho poriadku Slovenskej republiky sa vykonáva zmenou a doplnením zákona č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Počítačová kriminalita ako jedna z oblastí modernej kriminálnej činnosti, ktorej rozmach je sledovaný najmä v posledných rokoch v súvislosti s nástupom digitálneho veku, je súborom protiprávnych konaní, ktorých hlavným cieľom alebo znakom je využívanie informačných technológií, najmä počítačov a elektronickej siete, na páchanie trestnej činnosti. Jej rozmach je priamo úmerný postupujúcej informatizácii a internetizácii spoločnosti aj v Slovenskej republike. Za účelom transpozície sa teda dopĺňa osobitná časť Trestného zákona o osobitné trestné činy spadajúce do pôsobnosti označenej smernice. Týmto návrhom zákona sa tiež vykonáva úplná transpozícia smernice 2013/40/EÚ.
Toľko stručne na úvod, ešte by som chcel uviesť stanovisko k spoločnej správe, ktorá bola schválená ako tlač 1630a. Predkladateľ návrhu zákona sa teda stotožňuje so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov Národnej rady a mám za to, že ich zapracovanie prispeje k skvalitneniu novej právnej úpravy. Súčasne sa stotožňujem so spoločným hlasovaním o bodoch 1 až 9 s návrhom schváliť. Po schválení príslušných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedeným spôsobom odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toľko z mojej strany úvodom. Ďakujem pekne, skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.11.2015 o 15:14 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:18

František Petro
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Z uznesení uvedených výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 9 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1630a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady č. 751 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri prerokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.11.2015 o 15:18 hod.

Ing.

František Petro

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video