58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.11.2015 o 14:34 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:34

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ak môžem odpovedať; ďakujem. Pán poslanec, určite ste postrehli, že som minister spravodlivosti, nie ani vyšetrovateľ, ani nezodpovedám za rezort, ktorý má na starosti vyšetrovanie, prípadne políciu, takže vás odporúčam, aby ste v rámci rokovacieho poriadku kládli otázky ministrom v rámci rokovacieho poriadku a k tým veciam, ku ktorým sa vyjadriť majú a môžu. Čiže v tomto prípade vám odpovedať neviem a nikdy som sa ani ako právnik nejak hlbšie trestným právom nezaoberal, takže by som považoval za krajne nezodpovedné, ak by som vám teraz začal tuná robiť právne analýzy k tomuto, k týmto vašim otázkam. Ale určite máte nejakých právnych poradcov, ktorí vám určite spracujú právnu analýzu tak, ako budete očakávať.
Takže toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.11.2015 o 14:34 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:37

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám, pán predseda, za možnosť prehovoriť, ďakujem aj pánovi poslancovi za otázku.
Pán poslanec, takmer všetky členské príspevky Slovenskej republiky vyplývajú z povinného členstva v Organizácii Spojených národov a v jej odborných organizáciách, v Severoatlantickej aliancii, v európskych organizáciách a v ďalších obdobných medzinárodných organizáciách. Tieto členstvá sú v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a platby členských príspevkov sa realizovali priamo z tejto rozpočtovej kapitoly. Je však potrebné konštatovať, že postupné zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky v týchto organizáciách, zmena príspevkovej škály a kurzové rozdiely vyplývajúce zo zmien kurzu eura voči menám, v ktorých sa niektoré príspevky platia, v poslednom čase výrazne vplývali na rast absolútnej výšky týchto príspevkov. Jedným z faktorov, samozrejme, je aj náš rastúci hrubý domáci produkt, čo na jednej strane je, samozrejme, absolútne pozitívne a vítané a na druhej strane nám to zvyšuje objem v absolútnych číslach, objem príspevkov.
Aj vzhľadom na tieto skutočnosti sú na základe dohody medzi ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a mnou od roku 2016 rozpočtované tieto členské príspevky v kapitole všeobecná pokladničná správa. Z veľmi praktických dôvodov, aby ich nemusel vykazovať minister zahraničných vecí medzi svojimi prioritami a potom prípadné pohyby medziročné vo výške zdrojov, ktorými disponuje kapitola ministerstva zahraničných vecí, aby neboli deformované tieto čísla práve týmito de facto automatickými výdavkami.
Členstvá iných rezortov v medzinárodných organizáciách sú decentralizované do priamej pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy. Ministerstvo financií aj ja osobne som na vzájomných stretnutiach pri tvorbe rozpočtu opakovane upozorňoval a žiadal jednotlivých kolegov ministrov a správcov ostatných kapitol o prehodnotenie ich členstva a výšky ich príspevkov do medzinárodných organizácií. Je však potrebné uviesť, že tieto rezortné členstvá v medzinárodných organizáciách sú tiež v prevažnej miere povinné a vyplývajú z povahy činnosti, ktorú dané ministerstvá a iné orgány štátnej správy realizujú.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.11.2015 o 14:37 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:39

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tá nebola celkom uspokojivá v tom, že ja som pred rokom bol hrdý, že z dvoch uznesení k rozpočtu na tento rok jedno prešlo aj moje opozičné a požadovalo práve to, čo sa tejto otázky týka. Dobre. Videl som, že MZV má tam naozaj dve strany položiek, inštitúcií, kde platí aj povinne, aj dobrovoľne mnohé poplatky členské do rôznych organizácií, a teraz som čakal, jak to uznesenie sa splní. A keď som videl tento posledný nový rozpočet, tak som videl, že sa splnilo tak, že mínus 17 miliónov sa zobralo z MZV a dalo sa na všeobecnú pokladničnú správu, vám, čiže tam sa mínus zobralo, sú na tom lepšie, a vám sa plus 17 dalo, čiže ste na tom horšie.
Nehovoriac už o ostatných organizáciách, lebo tam bolo ministerstvo práce, ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry, všetky majú svoje organizácie, do ktorých musia platiť, ale sú tam také, ktoré, bohužiaľ, ten zoznam tu nemám, výskum morského dna a neviem čo, všelijaké inštitúcie, kde už možná 5 – 10 rokov tam chodí raz za rok niekto. Čiže sa mi zdalo, že je rozumné prehodnotiť členstvo v našich organizáciách, či to prehodnotenie nastalo, sa opýtam ministra zahraničia, len proste prehodnotiť, to znamená aj úspora, prípadne aj nárast, ak zistíme, že sú nové organizácie, máme teraz vesmírne organizácie, tá neni lacná a tak ďalej. Len proste trošku zahrkať s tými škatuľami som očakával, že niekto spraví, a pri tomto rozpočte zisťujem, že nespravil. Takže k tomuto keby ste mohli povedať dve slová.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.11.2015 o 14:39 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:41

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre, dovoľte mi odpovedať k tomu, ako sa dá zahrkať so škatuľami. So škatuľami rezort financií hrkotá zväčša tak, že sa dotýka celkových limitov jednotlivých kapitol a tak je krajina postavená, tak je postavený, samozrejme, máme tu zákonodarnú moc a potom exekutívnu. V rámci exekutívnej moci je naozaj vo výsostnej kompetencii jednotlivých rezortov a následne hláv týchto rezortov, ministrov, aby si určili priority míňania peňazí v jednotlivých kapitolách.
Viete veľmi dobre, že z roka na rok je to horšie, mohli by sa tu za mnou do radu postaviť ministri a mohli by tu začať plakať, koniec koncov budúci týždeň predstúpim pred váženú snemovňu s návrhom rozpočtu na budúci rok a ďalšie dva roky a očakávam, že práve z lavíc opozičných poslancov budem zase v takej tej polohe doktor Jekyll, mister Hyde, to znamená, plytváme a na druhej strane tu budem mať 50 pripomienok o tom, kde všade by som mal dať viacej peňazí, lebo všetci idú umrieť od hladu a od nedostatku. Takže na to som pripravený.
Ale aby sme išli do konkrétnej roviny, je to proste, my tlačíme na znižovanie výdavkov medziročne, vám to proste potvrdia kolegovia, v tej nemandatórnej časti, druhá vec je mandatórna, kde sú stanovené zákony, indexácia a podobne, ale na samotný výkon, na správu, fungovanie štátu tlačíme to míňanie smerom dolu. Ale je v kompetencii ministra, či uprednostní takú alebo onakú záležitosť. Máme tu, a snáď uznáte, ja si sám myslím to, čo vyplýva aj z vášho vyjadrenia, že by sme nemuseli byť všade tak, ako že tak len tak povinne tam zaparkovaní a platiť nejaké peniaze, aby sme sa mohli ukázať, že sme tam a hentam.
Trošku beriem do úvahy, že budúci rok je citlivý z toho pohľadu, že prvýkrát v histórii budeme viesť predsedníctvo v Európskej únii, s čím je spojená nejaká, samozrejme, reprezentácia, čiže je to taký zvláštny rok na odchod, na zahlásenie odchodu z akejkoľvek medzinárodnej organizácie, kde v podstate polku kalendárneho roku budeme predstavovať ako keby tvár Európskej únie, čiže uznajme aj túto vec. Proste si viem predstaviť, že beriem do úvahy, že je to taký zvláštny rok na to rozhodnutie na opúšťanie týchto organizácií.
Sám podporujem myšlienku, že nemusíme byť všade a hlavne nie tak pasívne, hej, to znamená, má význam aktívne byť v organizáciách. A, samozrejme, mám aj výčitku, ktorá smeruje k tomu, ako sme schopní využívať to členstvo. Lebo jedna vec je byť niekde zapísaný, viď v štatistikách, platiť poplatky, ktoré budú čoraz vyššie, pretože my sme čoraz rozvinutejšia a štandardnejšia krajina. Preto platíme čoraz viac, čo je na jednej strane dobrá správa, na druhej strane toto je druhá strana mince. Ale využívanie toho členstva, tak to už je veľká otázka, na ktorú ja neviem odpovedať pri tých množstvách organizácií, ktorá tu je, viem odpovedať za tie, v ktorých sme snáď za rezort financií, a dúfam, že vo veľa nie sme, aspoň to nejak neevidujem.
Ale toto je záležitosť, a ak hovoríme o ministerstve zahraničných vecí práve preto, že medziročne stúpal objem povinných poplatkov a deformoval ako keby mediálne nárast kapitoly, zoberte si tie také tie prvé čítania, ako to prečítajú novinári, návrh rozpočtu, to znamená, víťazom je ten alebo onen, ale už si nedajú robotu s tým, aby si pozreli, čo je za tým. Tak ja som akceptoval návrh ministra zahraničných vecí, aby táto oblasť bola vyňatá mimo rezortu zahraničných vecí a je to v kapitole, ktorú spravuje rezort financií, ale spoločná pre všetkých a nemá tým pádom súvis priamo s výdavkami rezortu zahraničných vecí. Toto si myslím, že je ako-tak dobré.
Skončil som.
Skryt prepis

12.11.2015 o 14:41 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:46

Ľubomír Jahnátek

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:49

Gabriel Csicsai
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Neviem, kde by som mal začať, lebo odpoveď bola síce pekná, ale myslím si, že tí, čo vám to napísali, vôbec tomu nerozumejú a strašne ma to mrzí, že vás dostali do tej trápnej situácie. Predovšetkým sa mýli prvá vec: mladý a malý poľnohospodár, to sú dve rôzne kategórie a dve rôzne kapitoly. Ten zákon, čo som sa pýtal, predovšetkým rieši malé a stredné podniky. Definícia malého a stredného podniku je do 50 ľudí ako zamestnancov a malého do 10. Nesúvisí to so žiadnymi inými zákonmi.
To znamená, ten zákon, čo je už v platnosti od 1. 1., na základe tohto zákona už túto jeseň 31. októbra by Slovenský pozemkový fond mal vydať na základe tých žiadostí, ktoré boli predložené, tú pôdu do výšky 28 hektárov. Totižto keď nevydá do 31., Slovenský pozemkový fond musí podpísať prenájom pôdy s tými, ktorí v súčasnosti na tom hospodária, totiž to je problém hlavne s dotáciami na plochu. Totižto keď nemajú platnú zmluvu ani malý, ani mladý, jednoducho nemôže požiadať o dotácie a tým pádom celý rok prepadne, hoc aj keby bola pravda hlavne pri tých mladých, čo hovoríte, kde je termín dodania projektu 6. januára, tam by to teoreticky mohlo fungovať, lenže aj tak mladý poľnohospodár stratí minimálne rok, lebo do konca októbra tak či tak treba počkať. Skrátka, čo je zasiate a obrobené, to už nemôžete zobrať, to vyplýva zo zákona, to darmo SPF myslí si, že je to tak, ale nie je to tak a budú z toho celkom slušné žaloby.
Zároveň ešte raz zopakujem, že problém je s malými poľnohospodármi, prosím vás, nemýľme si mladého a malého, malí sú aj v súčasnosti. V júli ste hovorili, že nejakých 116 žiadostí tam bolo, teraz je tam 180. Tých 180 je do jedného počtu, sú malí, nie mladí, lebo mladí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

12.11.2015 o 14:49 hod.

MVDr. PhD.

Gabriel Csicsai

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:51

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budem rád odpovedať. Nesluší sa na tomto poste pri takejto príležitosti polemizovať a urážať, či niekto tomu rozumie alebo nerozumie, ale som presvedčený, že moji zamestnanci sú vysoko kvalifikovaní a veľmi dobre poznajú túto problematiku.
Pán poslanec, pletieme dve veci dokopy, mladého poľnohospodára a sapsové platby ako budú vyplácané po zverejnení alebo po certifikácii mladého poľnohospodára. Sapsovú platbu v budúcom roku dostane ten, ktorý bude deklarovať buď nájomný, alebo vlastnícky vzťah, že užíva danú parcelu k 15. 5. 2016, ten dostane a je jedno, či získal tú pôdu 14. 5., alebo 25. 5., k 15. 5., kto bude deklarovať, ten dostane sapsovú platbu 130 euro za hektár. 
A potom je druhá vec, ktorú vy hovoríte, že kedy bude fyzicky odovzdaná pôda. Pôda bude odovzdaná v zmysle zákona 504/2003 Z. z., ktorý hovorí o prenájme poľnohospodárskej pôdy. Pôda, tá parcela môže byť uvoľnená až po zbere úrody, to znamená, keď poľnohospodár bude certifikovaný v apríli, ale bude tam, ja neviem, zasiata, budú dobré vegetačné podmienky, bude zasiata, ja neviem, kukurica na zrno, ktorá sa bude zberať v novembri, čiže fyzicky mu bude tá parcela vydaná až v novembri po zbere úrody.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

12.11.2015 o 14:51 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:55

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne znovu za otázku, pán poslanec. Máte zrejme na mysli nie vyhlášku, ale nariadenie vlády č. 285/2015 Z. z., ktorým bolo zmenené nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Táto zmena, v zmysle ktorej bolo oslobodené od odvodov odňatie pozemkov na stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, reaguje na ostatnú novelu zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení neskorších predpisov, investícii typu stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ak bolo rozhodnuté, že uskutočnenie tejto stavby je vo verejnom záujme. Nariadenie teda iba prebralo ďalší titul, kedy sú od odvodov oslobodené tie pozemky, na ktorých sa má realizovať stavba vo verejnom záujme.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

12.11.2015 o 14:55 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:56

Gabriel Csicsai
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Moja otázka neznela, že či to bola vyhláška alebo nariadenie. Moja otázka znela, že tých 23 miliónov, či je dotácia alebo akým právom nová automobilka prichádza k tomu, či fakt už vláda je v takých úzkych, že ináč nevie tú automobilku dostať sem na Slovensko, že musí ponúknuť 23-miliónový úplatok. Totižto zákonite vzniká otázka, že také výhody dostali aj ostatné veľké firmy, či už Citroen, Peugeot, Volkswagen alebo Kia, ktoré už sú tu, vlastne už sú roky, ako pracujú, zamestnávajú ľudí a myslím si, že oni to vôbec nedostali, to je za prvé.
A za druhé som zvedavý, že čo ako na to zareagujú oni, či budú žiadať ďalšie dotácie inou, skrytou formou. Mrzí ma to, že práve ide to cez poľnohospodárstvo, lebo to je, si myslím, v súčasnosti jediná možná cesta, akým spôsobom im dať tie peniaze, a či to už našijeme na to, že je to investícia významná alebo nevýznamná, ja nevidím do toho, respektíve nemyslím si, že Volkswagen je menšia investícia, čo sa týka objemu peňazí a objemu zamestnanosti ako súčasná automobilka, ktorá prichádza sem. Takže nevidím dôvod, prečo by mala byť klasifikovaná a prečo by mali byť vôbec klasifikované automobilky ináč, ako teraz prichádza ku nám.
Ďakujem.
Skryt prepis

12.11.2015 o 14:56 hod.

MVDr. PhD.

Gabriel Csicsai

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:56

Ľubomír Jahnátek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, v predchádzajúcej funkcii na ministerstve hospodárstva som mal možnosť rokovať so stovkami investorov, ktorí prišli s rôznymi požiadavkami a s návrhmi na stimuly, a zrealizovalo sa aj niekoľko veľkých investičných stimulov. Posledný taký veľký bol Samsung vo Voderadoch, ktorý sa takisto postavil na ornej pôde alebo AU Optronics v Trenčíne, ktorý takisto zabral relatívne lukratívnu pôdu.
Tam boli vždy dva mechanizmy. Buď inštitúcia alebo ten investor, ktorý išiel na Slovensko, od prebratia investičného stimulu a podpísania zmluvy o investícii so Sariom, respektíve s vládou, začal realizovať túto stavbu, alebo – a čo bola väčšina prípadov – požadoval od štátu vybudovanie infraštruktúry, vybudovanie toho základného staveniska a vtedy dochádzalo k mechanizmu, že vlastne ministerstvo financií muselo tieto finančné prostriedky určené na odvod dať k dispozícii ministerstvu hospodárstva, ministerstvo hospodárstva Sariu a Sario ich vrátilo naspäť do štátnej kasy. Čiže len obehli tie isté peniaze, takže myslím si, že toto je vcelku racionálny krok. Táto posledná novela hovorí len o tom, že to môže urobiť inštitúcia, kde je 100-percentným vlastníkom štát, čiže nemôže tu dôjsť k zneužitiu týchto prostriedkov.
A čo sa týka Jaguaru, zrejme, pán poslanec, viete oveľa viac ako celá vláda a Sario a všetci, ktorí okolo toho robia, lebo ja ešte nemám takú informáciu, že Jaguar ide do Nitry. Všetko je v štádiu rokovaní.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

12.11.2015 o 14:56 hod.

prof. Ing. CSc.

Ľubomír Jahnátek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video