58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2015 o 11:24 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, mi dovoľte, aby som na balkóne rokovacej sály privítal študentov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského z Bratislavy. Vitajte u nás, dobrý deň. (Potlesk.)
Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní, a to hlasovaním o bode 78 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1748).

Pán poslanec Bagačka, prosím, aby ste uviedli hlasovanie.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predseda, v rozprave vystúpil pán poslanec Kolesík a bol podaný jeden pozmeňujúci návrh.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy nasledovne, o bodoch 1 až 14 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich. Sú to body 1 až 14.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za hlasovalo 97, zdržalo sa 34 poslancov, nehlasoval 1.
Tieto body sme schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kolesíka.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kolesíka.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 110 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov, nehlasoval 1.
Tento pozmeňujúci návrh sme schválili.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že prerokujeme tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 111, zdržalo sa 22 poslancov.
Návrh sme schválili.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. (Ruch v sále.) Pán poslanec Chren, do rozpravy ste sa prihlásili? (Reakcia z pléna.) Ďakujem, nik sa nehlási do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Bagačka, Michal, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za hlasovalo 117, zdržalo sa 17.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a novely zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.

Pán poslanec Jasaň, poďte, prosím, uviesť hlasovanie v druhom čítaní o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov (tlač 1753, bod 79 schváleného programu).

Nech sa páči, uvádzajte hlasovanie.

Jasaň, Viliam, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpil jeden poslanec pán poslanec Hlina, nebol podaný žiadny návrh. Pán predseda, dajte preto hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy 1 až 5 spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o bodoch spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich. Sú to body 1 až 5.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 82, zdržalo sa 51 poslancov.
Tieto body sme schválili.

Jasaň, Viliam, poslanec NR SR
Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy. Dajte preto hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 81, zdržalo sa 52, nehlasovali 2 poslanci.
Návrh sme schválili.

Sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. (Ruch v sále.) Pani podpredsedníčka Jurinová, do rozpravy ste sa prihlásili? (Reakcia z pléna.) Nie, nik sa nehlási do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Jasaň, Viliam, poslanec NR SR
Dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2015 o 11:24 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:24

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za hlasovalo 81, zdržalo sa 53 poslancov.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom.

Ďalej budeme hlasovať o bode 80 programu, ktorým je druhé čítanie o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1764).

Poprosím pani poslankyňu Mazúrovú, aby prišla uviesť hlasovanie o tomto návrhu zákona. Nech sa páči, pani poslankyňa, rečnícky pult je váš.

Mazúrová, Viera, poslankyňa NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil pán poslanec Poliačik, neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Pán predseda, nakoľko zo spoločnej správy ani z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy, sme v treťom čítaní, otvorte prosím rozpravu.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Nik sa nehlási do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Mazúrová, Viera, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 104 poslancov, proti nebol nikto, zdržalo sa 31 poslancov.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 241/1993 Zb. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

Pokračujeme hlasovaním o bode 81 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z.

Je to tlač 1773.
Pán poslanec Panáček, nech sa páči.

Panáček, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec a neboli podané pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 a 2 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 115, zdržalo sa 20 poslancov.
Tieto body sme schválili.

Panáček, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme schválili body spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru odporučiť hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme, že prerokujeme tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za hlasovalo 131 poslancov, zdržali sa 4 poslanci, nehlasoval 1.
Návrh sme schválili.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Nik sa nehlási do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Panáček, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za hlasovalo 132 poslancov, zdržali sa 3 poslanci, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z.

Pristúpime k hlasovaniu o bode 84 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (tlač 1760).

Pán poslanec Mikloško uvedie hlasovanie o tomto návrhu.

Mikloško, Jozef, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, nakoľko v spoločnej správe výborov nie sú žiadne pripomienky, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy. V rozprave predložil 5-bodový pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanec Gábor Gál. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Gála.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 55, proti boli 3, zdržalo sa 75 poslancov, nehlasovali 2.
Tento pozmeňujúci návrh sme neschválili.

Mikloško, Jozef, poslanec NR SR
Pán predseda, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že postúpime návrh zákona do tretieho čítania ihneď.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 130, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh sme schválili.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Nik sa nehlási do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy,
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán spravodajca.

Mikloško, Jozef, poslanec NR SR
Je to úspech, chlapci. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 61, proti bol 1 poslanec, zdržalo sa 71 poslancov, nehlasovali 2.

Konštatujem, že sme neschválili návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.
Budeme hlasovať o bode 45 programu. Je to druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (tlač 1732).

Pán poslanec Hambálek, nech sa páči, uveďte hlasovanie.

Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili štyria páni poslanci, pričom boli podané štyri pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúci návrh som podal ja, pán poslanec Lipšic ich podal dva a pán poslanec Šuca podal jeden. Pán predseda, keďže pozmeňujúce návrhy boli podané v rámci dnešnej rozpravy, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 129 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Lehotu sme skrátili.

Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Pán predseda, budeme teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 21 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o bodoch 1 až 21 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za hlasovalo 116 poslancov, zdržalo sa 18.
Konštatujem, že sme tieto body spoločnej správy schválili.

Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Odhlasovali sme body zo spoločnej správy, teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o podaných pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy.
Dajte, prosím, hlasovať o mojom pozmeňovacom návrhu.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hambálka.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za hlasovalo 132 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Tento návrh sme schválili.

Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Ďakujem. O pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Lipšica nemôžeme hlasovať, nakoľko boli schválené body 2 až 18 a bod 21 zo spoločnej správy. (Reakcia z pléna.) Je námietka.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Pán poslanec má námietku. Hlasujme o námietke pána poslanca.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 51, proti bolo 75, zdržalo sa 5 poslancov, nehlasovali 2.
Námietke sme nevyhoveli.

Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Dajte, prosím, pán predseda, teraz hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šucu.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šucu.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za hlasovalo 117 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Pozmeňujúci návrh pána poslanca Šucu sme schválili.

Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy a hlasovali sme aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za hlasovalo 94, zdržalo sa 40 poslancov, nehlasoval 1.
Návrh sme schválili.

Sme v treťom čítaní.

Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Nik sa nehlási do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za hlasovalo 83, zdržalo sa 53 poslancov.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním.

Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi na balkóne rokovacej sály pozdraviť študentov Strednej zdravotníckej školy z Dunajskej Stredy. Vitajte u nás, dobrý deň.
Kolegyne, kolegovia, chcem vás informovať, že v súvislosti s ukončením členstva pána poslanca Kadúca v poslaneckom klube za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti podali poslanci, členovia tohto poslaneckého klubu

návrh na voľbu poslanca za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh máte rozdaný ako tlač 1853.
Podávam návrh na zaradenie tohto nového bodu do programu 58. schôdze. Je s tým všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Áno, ďakujem pekne, konštatujem, že sme tento návrh všeobecným súhlasom zaradili do programu 58. schôdze, pristúpme preto k jeho prerokovaniu.
Poslancovi Miroslavovi Kadúcovi ukončením členstva v klube 19. novembra 2015 zaniklo členstvo vo výbore na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Prosím, aby uvedené skutočnosti vzala Národná rada na vedomie. Zároveň poslanci, členovia klubu za hnutie OĽaNO, v tlači 1853 navrhujú zvoliť za člena tohto výboru novo prijatého poslanca Daniela Lipšica.
Chce sa niekto vyjadriť k tomuto návrhu v rozprave? (Reakcie z pléna.) Predpokladám, že to sú len procedurálne návrhy. Ďakujem.
Pristúpme teda k hlasovaniu o návrhu uznesenia, tak ako ho máte pred sebou, v ktorom Národná rada zvolí pána poslanca Lipšica za člena výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu ako zástupcu klubu OĽaNO.
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za hlasovalo 124, proti boli 2, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.

Týmto sme vyčerpali všetky body, o ktorých bolo treba hlasovať.
Ešte predtým, ako budeme pokračovať v prerokovávaní bodu, poprosím toho, kto má procedurálne návrhy alebo informácie, o slovo.
Pán poslanec Osuský.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2015 o 11:24 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som požiadať, aby bolo opravené mojím omylom spôsobené hlasovanie k tlači 1748, kde pri prvom hlasovaní o spoločnej správe som sa zdržal hlasovania a uvítal by som, aby som bol označený za toho, kto hlasoval kladne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2015 o 11:25 hod.

MUDr. PhD.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja dávam návrh, aby ste dali návrh, aby poslanci, ktorí navrhujú svoje zákony, za ne hlasovali. Pán Pavlis tu zachraňuje duše baníkov, ani nehlasoval za svoj vlastný zákon, svedčí to o určitej, by som povedal, neprofesionalite a neúcte k tomuto orgánu.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Pán poslanec, ešte raz, nezneužívajte rokovací poriadok, pretože to je neprofesionalita, ktorú tu predvádzate.

Hlina, Alojz, poslanec NR SR
Ak niekto predkladá zákon, tak by si mal zaň zahlasovať, prosím vás. To je podľa mňa najlogickejšia vec, aká tu môže byť, len vás žiadam, keď nemá byť o tom procedúra, tak aspoň upozornite svojich poslancov, keď si stavajú pomníky, dobre, tak nech si aspoň prídu ich čistiť. Dobre, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2015 o 11:25 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:25

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Pán poslanec, vy nekomentujte, keď tak budem komentovať aj ja, nabudúce keď si vy, opoziční poslanci, zvoláte dve mimoriadne schôdze na odvolávanie ministra, tak si príďte do roboty a hlasujte si za ich odvolanie. (Potlesk.)Pán predseda Blaha.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2015 o 11:25 hod.

PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:25

Marián Kovačócy
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pripomínam členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva, že autobus odchádza na výjazdové rokovanie o 12.05 hodine spred budovy parlamentu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2015 o 11:25 hod.

Ing.

Marián Kovačócy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:25

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, nebudem žiadať o minútu ticha, chcem len, aby tu odznelo jedno meno. V sobotu bol pochovaný náš priateľ a dobrý slovenský novinár, ktorý vždy stál na správnej strane, snažil sa ľudí spájať, snažil sa spájať ľudí bez ohľadu na rasu, na vieru. Vždy písal o tom, čo je okolo neho pekné, o hudbe, o umení. Juraj Kušnierik bude naveky v našich srdciach a každého, kto ho poznal, chcem iba poprosiť, aby si naňho spomenul s tichou spomienkou. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2015 o 11:25 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:30

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja som už v úvode vystúpenia spomínal, že tento návrh bol zle zvážený vládou a som rád, že na to prišli aj poslanci strany SMER, pán poslanec Matejička osobitne že navrhol tie sporné ustanovenia odtiaľ vypustiť. To je skvelé, že takto argumentačne sa vieme niekedy zhodnúť.

Ja si myslím, že v Policajnom zbore je dôležité, aby existovala jednoznačná línia funkcií, ktoré sú menované ministrom, a potom kariérnych funkcií, ktoré by nemali byť ovplyvnené konkrétnym ministrom a vládou. Podľa mňa na to je dôležité, aby existoval záväzný, objektívny, hodnotiaci systém a aby kariérny postup bol od neho závislý. To znamená, že policajti, ktorí splnia najlepšie kritériá, môžu v tom rebríčku kariérnom ísť ďalej, tí, ktorí ich nesplnia, tak nemôžu byť proste zrazu menovaní na vrcholné funkcie.
Preto som rád, že sa vlastne vypustia aj ďalšie body, ktoré zamedzovali ministrovi robiť personálne zmeny, pretože tie body sú potrebné a dôležité, ale bude to tak, až keď bude objektívny systém hodnotenia policajtov, aby sa nestalo, že sa teraz zabetónujú policajní funkcionári, však síce je možné zmeniť po voľbách zákon, samozrejme, ale nevidím v tom nejakú logiku, a ten zákon preto je aj alebo bol nie veľmi dobre zvážený, pretože prichádza na konci volebného obdobia. Čiže ak príde nejaký zákon na konci volebného obdobia, štyri roky nič k tomu nepríde, ktorý v princípe má na prvý pohľad za cieľ zabetónovať policajných funkcionárov, tak to je, samozrejme, zákon, ktorý je podľa mojej mienky zlý, neprijateľný a evokuje veľmi vážne podozrenie, aký je jeho reálny účel. Čiže z tohto zákona v princípe nezostane skoro nič, iba málo. To, čo spomínal pán minister, to nie sú sporné body ako zvýšenie veku prijímania do Policajného zboru a podobne, ale to gro vlastne odtiaľ bude vypustené.
Ja by som napriek tomu ešte predložil svoj pozmeňujúci návrh, ktorý som dával aj na výbore. Najskôr ho prednesiem a potom poviem, kvôli čomu je podaný.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, sa mení (Inak by som zvážil, pán minister, okej, zmenu názvu zákona, ale to asi v tomto nevieme urobiť.) takto:
Bod jeden. Body 4, 5 a 7 sa vypúšťajú.

To sú práve tie ustanovenia, ktorých cieľom bolo zabetónovať nadriadených policajtov vo funkciách aj po prípadnej zmene vlády.
Bod dva. Bod 6 sa vypúšťa.

To sú práve tie ustanovenia, ktoré stanovovali naoko výberovú komisiu na výberové konanie na prezidenta, viceprezidentov, šéfa inšpekcie. Ak to má mať nejaký zmysel, tak to by musela byť naozaj výberová komisia menovaná z rôznych segmentov, a nie ministrom vnútra, lebo to je potemkinovská dedina v zásade, to potom nerobme. A je dobré, že sa to z tohto návrhu dostáva preč.

Spomínal som aj to, že tá novela bola legislatívne proste nepremyslená, lebo internú štruktúru ministerstva vnútra v jednej časti, pri sekcii kontroly informačnej služby, zavádzala priamo do zákona, pričom podľa kompetenčného zákona je kompetenciou ministra rozhodovať o organizačnej štruktúre ministerstva. Takže už len to ukazuje, že aj legislatívne si myslím, že buď to bolo šité horúcou ihlou, alebo to nebolo teda príliš domyslené.
Bod tri návrhu pozmeňujúceho. Bod 14 znie: „Za § 287h sa vkladá § 287i, ktorý vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015“ znie: „Podmienka veku na prijatie do štátnej služby v prijímacom konaní začatom pred 1. decembrom 2015 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. novembra 2015.“Treba len úprava intertemporálneho ustanovenia kvôli tomu vypusteniu. A to navrhujete asi aj vy, pán poslanec, len kvôli tomu, že tam treba upraviť intertemporálne ustanovenia, lebo o tých sa uvažovalo v súvislosti s tými výberovými komisiami, ktoré sa vypúšťajú. Čiže neviem, či pán poslanec Matejička na túto vec myslel, možno, áno, myslel na ňu, len neviem, či je to tam.
No a, samozrejme, by som teda ešte len jednu vec uviedol. A ja som sa na to pýtal pána ministra na výbore. A sa ho na to opýtam znovu. Áno, minister má zodpovednosť za svojich vrcholných funkcionárov a tak by to malo byť, aby ju niesol v parlamente. Keď sme mali rokovanie výboru ohľadne jedného prípadu, ktorý sa týkal inšpekcie, tak som sa pýtal, či je pravdou, že šéf inšpekcie pán plukovník Ševčík sebe a svojmu zástupcovi navrhoval zaviesť rizikový príplatok vo výške 166 eur, a odôvodnil to okrem iného tým, že obaja sú atakovaní zo strany verejnosti, médií, ako aj rôznych organizácií (verejný ochranca práv, splnomocnenec vlády pre rómske komunity), či to teda bolo schválené alebo či to bolo navrhnuté. Ja tu mám teda ten referátnik. Totižto toto by som považoval za, keby to nebolo také tragické, tak úsmevné. Šéf inšpekcie si navrhuje zvýšiť plat kvôli tomu, že naňho útočí ombudsmanka? To niekto berie vážne? Veď to je akože sranda (ombudsmanka a splnomocnenec vlády pre rómske menšiny). Šéf inšpekcie veľký chlap, všetci sme veľkí chlapi, nie sme malé deti, kvôli atakom médií a ombudsmanky si navrhoval zvýšiť rizikový príplatok? Prepánajána, to niekomu netrklo v hlave. A to hovorím o kandidátovi na generála Policajného zboru. Ja nie som ten, kto kritizuje profesionálne nominácie, je to vaša vec, ale toto sa mi zdá byť proste cez čiaru. Ja sa nebudem v inom kontexte vyjadrovať k pánovi plukovníkovi Ševčíkovi, lebo veci, ktoré by som tu povedal, nemôžem ani povedať, lebo na verejnom fóre ani ich nepoviem, ale tým, že som sa na to pýtal na výbore a nedostal som odpoveď tri týždne, tak sa na to opýtam teraz v pléne, lebo sa mi zdá, že takéto veci neposilňujú dôveryhodnosť Policajného zboru. Proste je to na úrovni absurdity a tomu by sme sa mali, ak nechceme celé veci zosmiešňovať, skôr vyhýbať. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2015 o 11:30 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:38

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, pán spravodajca, dámy a páni, ja som k tomuto návrhu zákona vystupoval už v prvom čítaní, tak teraz mi dovoľte len veľmi krátko sa k nemu vyjadriť.

Viacerí opoziční poslanci, keď sme vystupovali v prvom čítaní, tak hlavne sme napádali tie ustanovenia návrhu zákona, ktoré tu boli v prvom čítaní, na základe ktorých mala výberová komisia vyberať prezidenta Policajného zboru, jeho viceprezidentov a šéfa inšpekcie. Toto sme a ja osobne kritizovali nie preto, že by som mal niečo proti výberovým komisiám. Dokonca som hovoril o tom, že viem si predstaviť, že by týchto funkcionárov vyberala výberová komisia, ale nemohla by byť tak zložená, ako to bolo napísané v návrhu zákona, a to, aby všetkých členov komisie vymenoval minister vnútra. Aj ja som v prvom čítaní hovoril, že viem si predstaviť, že by členmi výberovej komisie boli aj členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, napríklad za opozíciu. Dámy a páni, ale to, že sme sa všetci triafali v prvom čítaní do výberovej komisie, na týchto funkcionárov pozmeňujúcim návrhom pána spravodajcu Matejičku bolo zrušené. Takže gro návrhu zákona je vypustené, naozaj.

Pre vašu informáciu, pôvodný návrh zákona má 6 strán, kde prvá strana je popísaná o aké zákony sa jedná, posledná strana, šiesta, to sú len podpisy. Čiže do zvyšných štyroch strán o tom, výberová komisia ako má byť zložená, ako bude vyberať (prechodné ustanovenia), do toho sme sa tiež triafali v prvom čítaní, prečo je to od 1. decembra. Videli sme v tom určité podozrenie z toho, že si súčasná vláda, súčasný minister chce zabetónovať týchto funkcionárov. Tak táto výberová komisia a prechodné ustanovenia z tých štyroch strán zaberajú dva a trištvrte strany. Takže tento návrh zákona, ktorý bol pôvodne predložený, je de facto pozmeňujúcim návrhom pána Matejičku zrušený, ostali niektorého ustanovenia, s ktorými sme aj v prvom čítaní súhlasili, a to, aby napríklad nemohol byť odvolaný policajt z funkcie nadriadeným bez uvedenia dôvodu. Debatovali sme tu o zvýšení veku prijatia pre policajta z 18 na 21 rokov.

To sú záležitosti z môjho pohľadu, ktoré netvorili gro tohto návrhu zákona. Preto aj mňa prekvapilo, keď ešte v záverečnom slove, po prvom čítaní, pán minister povedal, že nás vlastne len tak vyskúšal, či teda budeme za tie výberové komisie. Áno, viem si predstaviť aj výberovú komisiu, ale inak zloženú. Ak by mala byť navrhnutá tak, ako to bolo v návrhu zákona, to potom radšej nech nie je výberová komisia, nech je to tak, ako je to dneska, že si minister vyberie týchto funkcionárov.

A preto som pomerne pozorne ako nečlen výboru pre obranu a bezpečnosť, sledoval, čo sa s týmto zákonom bude diať. A musím sa priznať, že aj policajti sledovali, či nepríde k nejakej habaďúre či na výbore, v spoločnej správe alebo pozmeňujúcimi návrhmi. Mimochodom, to sa ešte môže udiať. Ale pevne dúfam, že sa tak nestane, pretože inak veľmi zmysel tohto návrhu zákona sme nevideli, ale v spoločnej správe vidím ustanovenia také, že sa navrhuje vyšší príplatok pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí slúžia v Policajnom zbore. Nevidím ako problematické toto a takisto to, že bude dostávať policajt ako príspevok na rovnošatu namiesto 40 % z jej hodnoty 50 %. Tiež to nevidím ako problematické. No ale zamýšľam sa nad tým, či kvôli týmto ustanoveniam bol potrebný návrh zákona. Možno, áno, ma tu pán minister opraví. Takže to, čo bolo podstatou toho návrhu, pozmeňujúcim návrhom pána Matejička vypadlo.

Pán minister mi už v mojej faktickej poznámke odpovedal na to, čo ma trochu vyrušilo. A to je, že v pôvodnom návrhu zákona bolo definované, že navrhuje sa výberovým konaním aj šéf inšpekčnej služby ministerstva. V pozmeňujúcom návrhu pána Matejičku je už zadefinované, a tiež si myslím spolu s kolegami, že to je lepšie zadefinované, je to ten, ktorý riadi inšpekčnú službu Policajného zboru. Summa summarum, to gro, čo bolo pôvodne navrhnuté, už tam nie je. Sú tam ďalšie ustanovenia, s ktorými sa podstate dá súhlasiť.
Dovoľte mi, aby som na záver k aktuálnej situácii, ktorá súvisí s Policajným zborom, vyjadril sa k bezpečnostnej situácii.

Cestujem veľmi veľa medzi západným Slovenskom a východným Slovenskom a v posledných dňoch vidím, že na dôležitých dopravných uzloch alebo miestach stoja policajti, policajné autá celú noc. Moja drobná otázka je, že dokedy to tak bude. Myslím si tak úprimne, že neviem, či toto nejakých prípadných teroristov alebo nejaké iné živly odpudí od toho, aby svoju činnosť vykonávali.

Takisto v posledných dňoch, pardon, ale súvisí to s Policajným zborom, videli sme, myslím si, že to bolo v Rudňanoch, v rómskej osade napadli Rómovia policajtov. Takéto niečo sa už opakovane deje. A smerujem k tomu, že naši občania najčastejšie stretávajú policajtov pri dopravných kontrolách. Naozaj, tie sú veľmi časté, vyskytujú sa veľmi často na miestach, ktoré niekedy ani nesúvisia s nebezpečnou dopravnou situáciou v tých miestach, ale veľmi dobre sa tam vyberajú pokuty. Tým takto zložito chcem povedať, že, áno, polícia má pomáhať a chrániť, a nie stále zameriavať a vyberať pokuty. Naozaj, myslím si, že policajti by nemali mať problém ísť ani do problematických oblastí, ako sú marginalizované aj rómske osady. Mali by chrániť našich občanov v dennodennom živote.

V tejto súvislosti sa chcem verejne spýtať aj pána predsedu výboru Bašku, ale aj pána ministra, či podnet spred roka a pol, keď moji kolegovia iniciovali mimoriadne rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, po situácii, keď v našom okrese v Sačurove malé deti 10-, 11-, 12-ročné napadli dôchodcu, bolo to široko medializované, tak sme chceli vypočuť si od pána ministra a od pána prezidenta Policajného zboru, ako situáciu v týchto problematických oblastiach, lebo je ich viacero, hlavne na východnom Slovensku, chce v tejto situácii Policajný zbor spolu s ministerstvom vnútra riešiť, aké opatrenia prijme. Ja neviem to rokovanie bolo vtedy prerušené pre neprítomnosť pána ministra, ktorý bol vtedy odcestovaný. A odvtedy rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť v tejto záležitosti je prerušené, nie je to ukončené. (Potlesk.)

Ja som pomerne dosť rozhorčený, že aj ako zástupca občanov ja som chcel, ale aj občania chceli počuť, aké opatrenia urobí ministerstvo, Policajný zbor pre to, aby v týchto oblastiach občania naozaj pocítili od polície to, že má pomáhať a chrániť, a nie zamerať a vyberať pokuty, pretože občania dennodenne vidia, ako ich policajti zastavujú, pokutujú. Ak je to oprávnené, ak je to na tých miestach, kde to patrí, tak, áno, ale potom takto razantne treba postupovať aj tam, kde sa polícia stretáva aj s odporom, ako to bolo v tých Rudňanoch napríklad. A týchto miest je, pán minister o tom vie, veľmi veľa.
Takže je nielen určitým spôsobom strašiť občanov Slovenska pred migrantmi, pred teroristami, áno, úlohou štátu, ale aj zabezpečiť bezpečnosť občanov Slovenska, ale nielen pred teroristami, prípadne možno pred migrantmi, ktorí ešte na Slovensku ani nie sú, ale aj pred tými záležitosťami, na ktoré som pred chvíľou poukazoval.A mňa veľmi mrzí, že to rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý mal prijať určité opatrenia, je rok a pol a dokonca neviem možno aj dlhšie prerušené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2015 o 11:38 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:48

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som mal len dve krátke reakcie.

To, čo spomínal pán poslanec Zajac, že v zákone zostane možnosť odvolania nadriadeného policajta bez dôvodu, nezostane, to sa vypúšťa, v princípe sa vypúšťa naozaj okrem tých nesporných ustanovení takmer všetko, čo, si myslím, je v poriadku, to by som v tomto okamihu nekritizoval, keď naozaj nebude zavedený hodnotiaci systém, na jeho základe kariérny postup.Ale k tomu, čo ste spomínali, ja nie som úplne prívržencom toho, že by dopravná polícia nemala existovať, ale by som sa chcel opýtať v tejto súvislosti aj ministra vnútra, ako to vyzerá s dopravnou štatistikou, nehodovosťou za tento rok, lebo som zatiaľ nezaregistroval čísla ohľadne smrteľných havárií, ako sa ten stav vyvíja. Ja nehovorím, že zodpovedný za zhoršenie stavu je minister. Ale tá informácia bola zaujímavá v porovnaní s inými rokmi, minulý rok došlo k nejakému nárastu, čo predpokladám, že skôr či neskôr muselo prísť, nemôžeme roky rokúce len klesať, nanešťastie. Ale by ma zaujímalo, ako sa to vyvíja, máme skoro 11 mesiacov za sebou v porovnaní s minulým rokom, alebo s rokom 2013, ako to vyzerá.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2015 o 11:48 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video