58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 15:55 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem reagovať hlavne na kolegu Petráka.
Ja to vôbec nepovažujem za opozičný populizmus povedať, že tento zákon zakladá nespravodlivosť, lebo to je pravda. Nemôžme jedným dychom povedať, že, nemôžme povedať iba to, že zlepšujú sa podmienky, lebo sú ľudia, ktorým vďaka tomuto zákonu sa prístup k sponzoringu zhoršuje. A to je konštatovanie platnej objektívnej reality. Ak oddnes sponzoring športu je zvýhodnený oproti sponzoringu divadla alebo tanečného krúžku, tak je to týmto zákonom. Lebo ten sponzoring odpísateľný z daní, ktorý tu zavádzame, je atraktívnejší pre potenciálneho donora než doteraz. Takže ja nespochybňujem ani funkčnosť tohto zákona, čo neviem, z čoho si vyrozumel z môjho prejavu. Ja hovorím iba, že tento zákon, tak ako je napísaný, ohýba prostredie filantropie na Slovensku. A myslím si, že to je férové vyjadrenie. (Reakcia z pléna.) To je prvá vec.
A tá druhá. Ja nabádam iba k tomu, aby rovnaký vzorec, aký sme tu si vyskúšali, bol v budúcnosti aplikovaný aj na iné oblasti. A ak budem mať možnosť čokoľvek s tým robiť v budúcnosti, tak takisto veľmi rád sa toho pridržím, že budem sa rozprávať s ľuďmi zospodu, ako to bolo tuto, priamo s ľuďmi z praxe a na základe ich pripomienok a toho, čo oni budú chcieť mať v legislatíve, sa zákon potom môže vyskladať. Ja som to pochválil ako dobrý prístup, iba som si dovolil pánovi ministrovi povedať, že bolo by dobré, keby si ho zachoval aj pri ostatných oblastiach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 15:55 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:57

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Ja som bol prihlásený ako prvý, len som asi omylom stlačil tlačidlo, tak sa chcem ctených kolegov spýtať, či by im veľmi vadilo, ak by som aj išiel ako prvý, či je to možné spraviť. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2015 o 15:57 hod.

Mgr. MBA M.A.

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:58

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Neporozumela som tomu, pán kolega Hlina, ale nemusíme všetkému rozumieť.
Tak dovoľte mi vyjadriť sa k zákonu, ktorý priznám sa, že nie je mojou ani srdcovou záležitosťou, ani nie som aktívna v oblasti športu, ktorá sa týka naozaj organizovaného športu. Som teda členkou Klubu slovenských turistov a preferujem šport možnože na individuálnej báze. Ale predsa len; áno, niekedy sa stretneme aj veľká skupina na veľkých kopcoch. Ale k tomu, že som sa prihlásila do rozpravy a snažila som sa vyriešiť jeden problém, na ktorý sme boli upozorňovaní, ma naozaj vlastne primäli rodičia detí, ktoré navštevujú rôzne športové zväzy alebo teda športové kluby, ktoré sú organizované v športových zväzoch. V skratke popíšem problém, ktorý sa snažíme riešiť.
V úvode poviem, že chcem pochváliť ministerstvo školstva v tejto veci, že naozaj veľmi promptne, aj keď sme sa do problému zainteresovali dosť neskoro, tak veľmi promptne ministerstvo, pracovníci na čele s pánom ministrom zareagovali a pomohli nám upraviť pozmeňovací návrh tak, aby bol, poviem to, priechodný alebo bol podporeniahodný aj z vládnej strany, čo ma teda potešilo. Pôvodne, keď sme pozmeňovák pripravovali, mali sme v úmysle zamerať sa vyslovene na maloletých športovcov, lebo im si myslíme, že sú často upierané práva na rozdiel od tých alebo tým, že sa nevedia dostatočne brániť na rozdiel od tých väčších, možno aj od 15 do 18 alebo už dospelých, ktorí tú zodpovednosť za svoje práva preberajú sami na seba. Preto sme sa snažili aj zadefinovať pojem "maloletý športovec". Toto sa nestretlo s pochopením, ale povedali sme si, že možno naozaj, že načo ho vytvárať zbytočne. Proste tým, že nie som úplne v tom právnicky doma, tak dala som si vysvetliť veci odborníkmi a súhlasila som s takými zmenami, ktoré viedli teda k pozmeňovaciemu návrhu.
Aby som dokončila, čo mi prekážalo na podnetoch, ktoré sme dostali, bolo to, že mladí športovci, ak sa z určitých dôvodov alebo ich právni zástupcovia, to znamená rodičia, rozhodnú prestúpiť z jedného klubu do druhého, častokrát sú, poviem nepekne, vydieraní aj od toho pôvodného klubu, pokiaľ nechceli stratiť možnosť športovať a súťažiť, tým, aby zaplatili nejaké dodatočné športovné, poviem, alebo dodatočný dar pre klub, z ktorého odchádzajú, lebo inak by boli prinútení vlastne nešportovať. Samozrejme, tieto pravidlá si utvárajú samé športové zväzy alebo športové kluby samostatne. Ale, bohužiaľ, tie podmienky, kedy zvolí alebo umožní prestup klub a chce prestup rodič, naozaj doteraz neboli zjednotené. A toto považujeme za veľký spôsob, akým sa možno mohol prejaviť aj korupčný mechanizmus. Dovolím si teda prečítať náš pozmeňujúci návrh, ktorý predkladáme spolu s kolegom Jozefom Viskupičom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej a Jozefa Viskupiča k vládnemu návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1723).
Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 5 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: "Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu. Lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športového klubu a lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športovca alebo jeho zákonného zástupcu musí byť určená predpismi športového zväzu a v rovnakej dĺžke."
Chcela by som upriamiť práve na koniec tejto vety vašu pozornosť, kde naozaj žiadame, budeme žiadať, aby predpisy športového zväzu boli rovnako, platili rovnako pre rodičov alebo samotných športovcov, ako aj pre klub. To znamená, niektorý klub mal čas na preregistráciu alebo odregistrovanie 15 dní, kedy teda mohli začať svoju činnosť, 15 dní, ale pre rodiča platilo, že ak rodič žiadal o preregistrovanie, tak tam platila lehota jeden rok. To znamená, že rozdiel medzi jedným rokom a 15 dňami, musíte uznať, že je naozaj veľmi veľký. A vtedy, ak chceli rodičia, aby tie deti mohli vo veľmi krátkej dobe začať trénovať, tak boli klubmi rôznymi spôsobmi nútené, aby zaplatili nejaké sponzorské ešte odchádzajúcemu klubu. A určite chápete vzhľadom na to, že tie náklady rodičov na financovanie športovej aktivity svojich ratolestí nie sú v dnešnej dobe malé, ak si zoberieme napríklad hokej, lyžovanie, naozaj toto sú veľmi nákladné športy, tak je dosť nespravodlivé, ak za to, že chcete dieťa z rôznych dôvodov, či už dochádzanie alebo neviem aké, sťahujete sa, že potrebujete dieťa prehlásiť do iného, alebo chcete, nieže potrebujete, ale chcete prehlásiť dieťa do iného klubu, aby ste boli vydieraní ešte takýmto spôsobom.
Takže som veľmi rada, že sa podarilo ujednotiť, nie dĺžku, to naozaj nech zostane na jednotlivých športových kluboch, ako si to stanovia vo svojich stanovách, ale že tá dĺžka bude rovnaká pre rodičov aj pre kluby. To je veľmi dôležité.
Ešte si dovolím prečítať odôvodnenie: Ak existujú zmluvné vzťahy vymedzené v § 5 ods. 4 návrhu zákona medzi športovcom a športovým klubom, môže byť zmena klubovej príslušnosti športovca spojená s finančnou odplatou alebo iným plnením medzi športovými klubmi; v opačnom prípade je takéto podmienenie pri zmene športového klubu vylúčené. Okrem uplatnenia úpravy v § 5 ods. 4 prvej vety návrhu zákona sa pri zmene klubovej príslušnosti športovcov navrhuje rozšíriť a výslovne upraviť i zákaz podmieňovať zmenu klubovej príslušnosti poskytnutím finančných odplát alebo iných plnení zo strany športovcov alebo ich zákonných zástupcov, teda rodičov.
To je znenie celého pozmeňováku. A budem veľmi vďačná, ak naozaj zahlasujete, lebo je to podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorá v mnohých prípadoch rodičov trápi a s ktorou si nevedeli rady. Vieme, že už máme na Slovensku aj istú aféru ohľadom prestupov alebo ohľadom fungovania športového klubu. Myslím si, že aj práve prijatím takéhoto pozmeňovacieho návrhu sa tá možnosť značne zúži.
Ešte potrebujem povedať, že to, že chceme akoby zabrániť, chceme zabrániť plateniu rodičov pri prestupe, nijakým spôsobom sa tým neobmedzuje právo žiadania výchovnému medzi klubmi. Toto je samostatná kapitola, ktorá nijako nie je v práve dotknutá. Naším záujmom ešte bolo, aby sa do výchovného mohli zarátavať napríklad aj prostriedky, ktoré vkladajú rodičia do výchovy dieťaťa v tom-ktorom klube. Bohužiaľ, táto pripomienka naša nebola prijatá s odôvodnením, že je to možno náročné jednotlivé zložky finančne určiť, kvantifikovať. Áno, čiže od tohto sme ustúpili. Ale každopádne pre nás je dôležité, aby sa zabránilo tomu korupčnému mechanizmu, ktorý si myslím, že prijatím tohto pozmeňovacieho návrhu naozaj bude dostatočne obmedzený, a verím, že sa už také prípady, aké sme mali možnosť sledovať, nebudú opakovať.
Keby som mohla ešte zhodnotiť celkovo zákon o športe: Rovnako náš klub bol a je pripravený ho podporiť, pretože myšlienka je veľmi dobrá. Pre mňa čo je dôležité v oblasti kolektívnych športov, tak je, aby bola dostatočná transparentnosť. Aj keď veľakrát som to počula aj tunak vypovedané, že je to možnože vytvorená taká kostra, na ktorej sa môže ďalej stavať či v športe, či v iných oblastiach. Je tu daný základ transparentnosti. A dôležité je, aby okrem transparentnosti sa financie dostali tam, kam majú. To znamená, že tá transparentnosť, dúfam, že bude slúžiť na to, aby tie peňažné toky končili tam, kde majú, teda pri našich deťoch. Aby nekončili len pri funkcionároch zväzov, ale aby postupovali tam, kvôli ktorým vlastne boli tieto finančné mechanizmy vytvorené, kvôli podpore športových aktivít našich detí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 15:58 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca.
Chcem len dodať, že, aj sa poďakovať, že si si dala robotu s tým, aby ten pozmeňovák vznikol. A chcem ho zaradiť do tej skupiny pozmeňovákov alebo vylepšení zákonov, že ak sa pozrieme striktne protikorupčnými očami na niektoré ustanovenia, a musím potvrdiť, že naozaj tento zákon mal ambíciu vzniknúť zdola a aj z hľadiska komunikácie s úradníkmi z ministerstva, ktorí pripravovali zákon, tak sme sa veľmi rýchlo pochopili v tom, že existuje možnosť, akým spôsobom nielen deklaratórne predchádzať možným korupčným mechanizmom, ale sa to priamo pretaví do dikcie a znenia zákona a takpovediac ten gordický korupčný model bude a priori alebo z východiska zakázaný.
Čiže úprava, aby žiadosť o prestup či klubu, zväzu alebo akejkoľvek organizácie a rodiča bola na tej istej úrovni a nemohol sa uplatňovať princíp, že nejaká organizácia môže pri prestupe uplatniť kratšiu lehotu ako samotný rodič, kde následne tá organizácia pri súhlase s takýmto prestupom si vie veľmi účinne alebo vedela si veľmi účinne vypýtať finančné všimné, bude týmto spôsobom zabránené, pretože lehoty na prestup budú musieť byť rovnaké na základe znenia zákona po prijatí tohto pozmeňovacieho návrhu, a teda sa tie korupčné nožnice nieže eliminujú, ale úplne zavrú a nebude vznikať tlak na to, aby rodič bol vyst... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 16:09 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:11

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Najprv sa v krátkosti vyjadrím ešte k tomu, čo hovoril Martin Poliačik. Naozaj si myslím, že ten zákon zakladá pri sponzoringu precedens. To je pravda, ale to nemusí byť zlé. To, myslím si, že to môže byť, naopak, aj celkom pozitívne, lebo pre tie iné oblasti, ktoré sa na to môžu odvolávať a mohli by sa napríklad inšpirovať.
Ja tu nestojím často za týmto pultom, aby som teda pochválila niečo, ale ja som rada, že tu máme takýto zákon. Dlho sme na takýto zákon čakali. Myslím si, že ten zákon, keďže prináša isté nóvum, je v mnohých oblastiach nie celkom dokonalý, ale zase sa netvárme, že všetky zákony, ktoré odtiaľto odchádzajú, sú dokonalé, a na to je potom tá aplikačná prax, ktorá nám ukáže, aké sú menšie alebo väčšie slabiny toho zákona, a vždy sa dá do toho vstúpiť a opraviť niektoré veci. Napokon je tu pomerne dosť pozmeňujúcich návrhov, aj spoločná správa výborov, myslím, má okolo 60 strán. Je tak, pán spravodajca? Takže sa celkom zapotíme aj pri tom hlasovaní asi.
No mne trošku, čo mi v tom zákone chýba, je status športovca, reprezentanta a tiež úprava, ktorá sa v obdobných legislatívach v mnohých iných krajinách, kde s tým už majú väčšiu skúsenosť, zvykne vyskytovať, a to je akýsi taký legislatívny rámec pre zmluvný vzťah medzi štátom a športovcom. Ale to môže byť úplne pokojne hudba budúcnosti. Ja viem, že do tohto nevstupovali veľmi ani zväzy. Ja konkrétne takúto pripomienku, ktorú ale nepremietam do žiadneho pozmeňováku, mám od cyklistického zväzu práve preto, že tam je množstvo ľudí, ktorí sa teda pohybujú kade-tade vo svete. Napríklad v Taliansku sú v rôznych kluboch a proste majú s tým väčšie skúsenosti.
Jedna vec ma v tom zákone ale vyrušila. Je to podľa mňa maličkosť, no nemyslím si, že za tým bol neviem aký zámysel predkladateľov. Ale v každom prípade § 96 odsek 1 hovorí o tom, že športovec sa dopustí priestupku, ak sa ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný Národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, predovšetkým, ak boli na jeho prípravu v posledných rokoch použité verejné prostriedky. No toto sa mi naozaj nepáči. Ja si nemyslím, že my by sme mali zo športovca, ktorý odmietne reprezentovať krajinu z rôznych dôvodov teda, urobiť niekoho, kto spácha priestupok. Toto podľa mňa nie je v poriadku, pretože tí športovci reprezentanti odmietajú reprezentovať z rôznych dôvodov naozaj že objektívnych. Ale ja sa pýtam: Kto bude posudzovať objektívnosť alebo primeranosť tých dôvodov?
My sa netvárme, že v tých zväzoch, medzi zväzmi a funkcionármi a medzi športovcami reprezentantmi je nejaký harmonický vzťah. Nie, nie je častokrát. Častokrát sú to vzťahy, ktoré sú napäté. Do toho vstupujú rôzne ľudské faktory a tie vzťahy jednoducho ideálne nie sú. A takýmto spôsobom sa ten športovec stáva rukojemníkom a nemyslím si, že to je úplne v poriadku. Pozrite sa napríklad na našich hokejistov, odmietli jednoducho reprezentovať, a v tom hokejovom zväze sa naozaj niečo udialo, na základe čoho oni odmietli reprezentovať. Kto bude ten, kto posúdi, či toto je primeraný dôvod, alebo to nie je primeraný dôvod? To je podľa mňa príliš subjektívne a príliš tým vystavujeme toho športovca riziku, že sa stane z neho niekto podľa litery tohto zákona, kto spácha priestupok.
Ďalší príklad. Viem o jednej špičkovej plavkyni, ktorá mala ísť na majstrovstvá sveta reprezentovať Slovensko do Madridu, ale štartovné bolo také vysoké, to bolo okolo 3-tisíc eur a zväz jej preplácal, myslím, okolo 500 eur, to znamená, že rodina nemala naozaj, objektívne ona nevedela zohnať 2,5-tisíca eur na to, aby dievča mohlo štartovať. A toto je príklad z praxe. A pýtam sa, neboli tam ideálne vzťahy medzi touto reprezentantkou a príslušným zväzom, a pýtam sa, kto bude ten, kto bude tá inštancia, ktorá bude, ktorá posúdi, že či takýto dôvod je primeraný, alebo nie je primeraný, či je objektívny, alebo nie je objektívny, či tá mladá plavkyňa teda sa dopustí priestupku podľa tohto zákona alebo nie. To naozaj nie je fér.
Bože, Štefan, ty tak uprene na mňa pozeráš, že sa normálne bojím, že každú chvíľu vyskočíš z toho. Prosím ťa, nepozeraj sa na mňa tak! Ďakujem ti.
No, takže pripravila som (reakcie z pléna); vy pekne pozeráte, vy veľmi milo pozeráte, mne sa to páči.
Pripravila som teda pozmeňujúci návrh a ten pozmeňujúci návrh hovorí práve o tom, aby sme z toho § 96 ten odsek 1 vypustili. To znamená, že ja sa nebránim podľa tohto pozmeňujúceho návrhu tomu, aby ten športový zväz od toho športovca vymáhal potom nejakým spôsobom finančnú čiastku, pretože vieme, že bola doňho investovaná proste z verejných zdrojov, aj keď teda najväčšími sponzormi sú rodičia, si myslím. Bola doňho investovaná a asi by to bolo férové. Ale toto nech si zväzy upravia zmluvne s tým športovcom reprezentantom a nerobme z neho zbytočne niekoho, kto spácha priestupok.
Takže predkladám takýto pozmeňujúci návrh. Vládny návrh zákona o športe a zmene a doplnení niektorých zákonov, pod tlačou 1723, sa mení takto:
1. V čl. I v § 67 ods. 1 písm. a) sa slová "§ 96 ods. 3 písm. g)" nahrádzajú slovami "§ 96 ods. 2 písm. g)".
2. V čl. I v § 96 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 6.
3. V čl. v § 98 sa slová "podľa § 96 ods. 1, § 96 ods. 2 písm. d) až i), § 96 ods. 3 písm. b), e), f), j) až m) alebo § 96 ods. 4 písm. a), b), d), f) a g)" nahrádzajú slovami "podľa § 96 ods. 1 písm. d) až i), § 96 ods. 2 písm. b), e), f), j) až m) alebo § 96 ods. 3 písm. a), b), d), f) a g)".
Ešte to krátke odôvodnenie teda: V bode 2 tohto pozmeňujúceho návrhu sa v § 96 navrhuje vypustenie odseku 1, podľa ktorého sa športovec dopustí priestupku, ak sa ako športový reprezentant, na ktorého prípravu boli v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky, bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky. Uvedené ustanovenie robí zo športovca priestupcu len preto, že sa odmietol zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol nominovaný. Akékoľvek konanie alebo nekonanie, ktoré nie je spoločensky nebezpečné; a to teda naozaj toto nie je spoločensky nebezpečné; by v demokratickom a právnom štáte nemalo byť sankcionované v rovine verejného práva ako priestupok a z tohto dôvodu sa navrhuje vypustenie príslušného ustanovenia.
Ja teda opakujem, že nejde mi o to, aby on nebol finančne sankcionovaný. Ak teda doňho boli vkladané verejné prostriedky, nech si to zväz pokojne upraví, nech je to proste v zmluve uvedené, a som za to, aby tam boli nejaké finančné sankcie. Ale nie som za to, aby sme z neho robili priestupcu, pretože si nemyslím, že takéto konanie športovca je spoločensky nejakým spôsobom nebezpečné.
A posledná vec, ktorú by som chcela povedať, je, že, a to tak z úcty proste k tým rodičom, ktorí majú doma športovcov, je, že naozaj im patrí akože obrovská vďaka a klobúk dolu, pretože sú najväčšími sponzormi svojich, teda tých športovcov, ktorých máme, a nie je to vždy zväz alebo štát.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 16:11 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:21

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len jednu veľmi krátku repliku.
Pani kolegyňa, toto nie je priestupok podľa Trestného zákona, ale je to priestupok pre účely tohto zákona. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka, vy ste tu čítali vo svojom odôvodnení, že v prípade, že sa bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť a posledné dva roky bol financovaný z verejných zdrojov. Ja osobne sa domnievam, že ten, ktorý je financovaný z verejných zdrojov, teda zo štátneho rozpočtu, a štát usúdi, že je vhodným adeptom na to, aby reprezentoval štát na medzinárodných podujatiach, tak by ten dlh, ktorý bol vytvorený tým, že poberal štátny príspevok, mal nejakým spôsobom splatiť.
A po tretie, v takomto prípade, a vy ste povedali, že neodmietate nejakú finančnú sankciu: Pre túto finančnú sankciu sa v odseku 6 hovorí, že môže byť uložená finančná sankcia od 100 do 5 000 eur podľa závažnosti tohto priestupku. Takže myslím si, že v zásade to je v súlade s tým, čo vy hovoríte, akurát je to možno nejaké nepochopenie, a preto považujem, že toto je nad rámec racionálneho postupu v prípade tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 16:21 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:22

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nie, nemyslím si to, že to je nad rámec nejakého racionálneho postupu. Je to pozmeňovák, ktorý podpísali viacerí kolegovia, ktorí si tú problematiku naštudovali. Takže to si, vôbec s vami nesúhlasím. Ja som nehovorila o tom, že je to priestupok chápaný v zmysle Trestného zákona, to som nehovorila, ale napriek tomu si nemyslím, že proste v právnom štáte by to malo byť sankcionované v rovine nejakého verejného práva. To si nemyslím teda.
A ja som povedala, že sa nebránim tým finančným sankciám, ale v zmysle nejakého zmluvného vzťahu medzi zväzom a tým športovcom, nech si to oni vyriešia medzi sebou. A preto nemením ani tie veci, kde je odvolávka na nejaké finančné sankcionovanie, ale to nech je medzi zväzom a športovcom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 16:22 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:23

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ctení kolegovia, ctené kolegyne, chcem poďakovať najprv kolegovi Viskupičovi za šľachetné gesto. Chcel som pochváliť aj kolegu Hlinu, ale došiel za mnou, takže už budem mlčať.
A teraz trošku vážnejšie. V prvej faktickej, ktorú som dnes mal, som pochválil proces prípravy tohto zákona, proces zdola a proces, kde jeho predkladateľ spolu s tímom ľudí veľmi, veľmi si dali záležať na tom, aby naozaj vypočuli každého, kto k tomu mal čo povedať, a v rámci nejak nastaveného systému akceptovali mnohé z tých pripomienok a občas aj nebrali ohľad na politické tričko, čo mi je sympatické a čo je také celkom nóvum.
No a ako sa vždy stane, keď je nejaký proces, že veľa vecí vylepší, ale niekedy zomelie nevinného, alebo sa nájdu niektorí, ktorí cez to sito prepadnú, akosi sa na nich zabudne. Môj pozmeňovací návrh a moje vystúpenie v rozprave sa ide týkať nepočujúcich športovcov, lebo napriek niekoľkým upozorneniam, napriek stretnutiam s pánom Sepešim, napriek diskusiám medzi paralympijským výborom a deaflympijským výborom sa to v návrhu zákona nijakým spôsobom neodzrkadlilo a mne je to strašne ľúto a strašne ma mrzí, že sú to ako keby možno až naschvál vždy zrovna nepočujúci, na ktorých sa zabudne, že aj keď sa bavíme o pomoci rôznym skupinám postihnutých, tak zdá sa mi, že oni vždy nejak ťahajú za kratší koniec, a mňa to jednoducho mrzí a musím sa ozvať.
Keď sa pozrieme na znenie toho zákona, tak zistíme, že neposkytuje žiadnu garanciu deaflympijskému výboru a tým pádom nepočujúcim športovcom. Zákon explicitne spomína zrakovo postihnutých športovcov, telesne postihnutých športovcov a mentálne postihnutých športovcov, ale nepočujúci športovci sa tam jednoducho nenachádzajú. Ak sa pozrieme na dikciu toho zákona, tak zistíme, že paralympijský výbor, ktorý má byť úplnou strechou nad športovaním a nad športom postihnutých športovcov, tak sa vôbec, keby nechcel, nemusí s deaflympijským výborom baviť a keby chcel byť veľmi prísny a krutý, tak jednoducho môže vyčleniť na nepočujúcich športovcov nula. Ako keby to bolo len na veľkorysosti a dobrej vôli paralympijského výboru. Neviaže ich v zákone absolútne nič k tomu, aby boli nútení časť tých prostriedkov, ktoré nepočujúcim športovcom patrí, pričleniť ich nepočujúcim športovcom, a zákon tým pádom negarantuje nepočujúcim športovcom ani to, na čo doteraz mali z existujúcich zákonov nárok. Považujem to za nedostatok.
A neberte toto naozaj ako nejakú politickú diskusiu, z mojej strany je to upozornenie na hrubý nedostatok v zákone, ktorý sa tam nachádza, a ak existuje nejaký opravný prostriedok, tak pochybujem, že sa nám to podarí spraviť, teda ak by ste odhlasovali môj pozmeňovací návrh, tak to napravíme, ale chápem, že s tým asi môžete mať problém.
Ale chcem vás poprosiť, pán minister, ak by sme sa mohli k tomuto vrátiť a snažili sa napraviť a vylepšiť, lebo naozaj sme zabudli úplne na nepočujúcich športovcov. Tento zákon im neurčuje, neatribuuje prostriedky na ich základnú činnosť, to znamená, že im nedáva možnosť zaplatiť ani nejaký skromný sekretariát a administratívu, čo sa týka reprezentácie Slovenska, tak zákon im negarantuje ani súčasný stav a nedostávajú žiadne prostriedky na rozvoj svojich aktivít a na rozvoj mládeže a taktiež prostriedky na medzinárodnú komunikáciu. Tak isto im návrh zákona dáva presne nula euro na tých športovcov, ktorí náhodou nie sú v kategórii tzv. vybraných športovcov. Tréneri sú zásadne dobrovoľnícki, čiže sú platení len pre vybraných športovcov, zvyšní tréneri pracujú bez honorára. A čo sa týka vybraných športovcov, tak tento štatút mali doteraz traja nepočujúci športovci, v budúcom roku vyzerá, že podľa svojich výsledkov by mohli byť siedmi. Všetci ostatní nepočujúci športovci, to znamená tie ďalšie stovky tých, ktorí sú aj relatívne úspešní na medzinárodnej scéne, tak jednoducho nemajú garantované týmto zákonom absolútne nič.
Dovoľte, aby som v prvom rade chcel k bodu 6 poprosiť, aby bod č. 115 spoločnej správy bol vyňatý na samostatné hlasovanie. A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh. Budem rapkať rýchlo, aby som vás neoberal o čas, lebo ten pozmeňujúci návrh je dosť dlhý, takže začnem.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Juraja Drobu k vládnemu návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1723).
Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1723) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za § 26 vkladá nový § 27, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 27
Deaflympijský výbor Slovenska a jeho úlohy
(1) Deaflympijský výbor Slovenska je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením združujúcim športové zväzy zdravotne postihnutých športovcov.
(2) Deaflympijský výbor Slovenska ako člen Medzinárodného výboru nepočujúcich športovcov zároveň vykonáva výlučnú pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky pre športy zdravotne postihnutých športovcov uznané Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov.
(3) Deaflympijský výbor Slovenska plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike,
b) podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike,
c) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na súťažiach organizovaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov, Európskou organizáciou nepočujúcich športovcov, národnými deaflympijskými výbormi iných krajín alebo medzinárodnými športovými organizáciami zdravotne postihnutých,
d) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným výborom nepočujúcich športovcov.
(4) Deaflympijský výbor Slovenska má výlučné právo používať deaflympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Deaflympijská symbolika Deaflympijského výboru Slovenska a jej vyobrazenie je uvedené v prílohe č. 2."
Nasledujúce paragrafy sa primerane prečíslujú.
2. § 27 (podľa pôvodného číslovania) znie:
"§ 27
Používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky a deflympijskej symboliky a ich ochrana
(1) Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so súhlasom Medzinárodného olympijského výboru alebo Slovenského olympijského výboru. Paralympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného paralympijského výboru alebo Slovenského paralympijského výboru. Deaflympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného výboru športu nepočujúcich alebo Deaflympijského výboru Slovenska.
(2) Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky prostredníctvom Slovenského olympijského výboru. O súhlas na používanie paralympijskej symboliky Medzinárodného paralympijského výboru sa možno uchádzať prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. O súhlas na používanie deaflympijskej symboliky Medzinárodného výboru športu nepočujúcich sa možno uchádzať prostredníctvom Deaflympijského výboru Slovenska.
(3) Fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a v súlade s účelom určeným v súhlase udelenom príslušným výborom.
(4) Zakazuje sa
a) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky, ktoré by bolo nevhodné, klamlivé, neprimerané alebo ktorým by sa hanobili jej symboly,
b) používanie olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky na výrobné, obchodné alebo iné účely bez súhlasu príslušného výboru,
c) porušenie podmienok používania olympijskej symboliky, paralympijskej symboliky alebo deaflympijskej symboliky uvedených v súhlase príslušného výboru.
(5) Ak olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku používa neoprávnená osoba, alebo ak sa používa v rozpore s podmienkami súhlasu, vyzve príslušný výbor túto osobu na skončenie neoprávneného používania a na náhradu škody.
(6) Na prejednanie a rozhodnutie sporov podľa odseku 2 je príslušný súd."
3. V čl. I § 75 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová "a Deaflympijského výboru Slovenska".
4. V čl. I § 75 ods. 6 sa slovo "výboru" nahrádza slovami "výboru vo výške 2,5 % a prostredníctvom Deaflympijského výboru Slovenska vo výške 1 %" a za slová "podľa § 26 ods. 3" sa vkladajú slová "a § 27 ods. 3".
(Poznámka: odkaz na 27 ods. 3 sa týka ustanovenia novovloženého týmto pozmeňujúcim návrhom a odkazy na iné ustanovenia sú uvádzané podľa pôvodného číslovania.)
5. V čl. I v § 86 ods. 4 písm. j) sa slová "Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom" nahrádzajú slovami "Slovenským olympijským výborom, Slovenským paralympijským výborom a Deaflympijským výborom Slovenska".
6. V čl. I v § 95 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
"e) používa olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4, § 27 ods. 4 alebo § 27,".
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
7. V čl. I v § 96 ods. 3 písm. d) sa slová "olympijskú alebo paralympijskú symboliku" nahrádzajú slovami "olympijskú symboliku, paralympijskú symboliku alebo deaflympijskú symboliku" a za slová "26 ods. 4" sa vkladá čiarka a slová "§ 27 ods. 4".
Toľko k zneniu môjho pozmeňovacieho návrhu.
A čo sa týka dôvodovej správy, tak v podstate som ju už zhrnul hneď na začiatku, takže vám poviem ešte k tomu pár slov a zosumarizujem to. V súčasnosti sa rozlišujú štyri skupiny zdravotne postihnutých. Sú to telesne postihnutí, zrakovo postihnutí, mentálne postihnutí a sluchovo postihnutí, alebo sluchovo, niekedy aj zmyslovo. V zákone nie je rovnocenné postavenie všetkých skupín z pohľadu financovania a podpory štátu vyplývajúce z tohto zákona.
Takže úplne záverom vás chcem poprosiť, aby sme sa k tomu ešte vrátili, ak sa stane zázrak a zvážite môj pozmeňovací návrh ako taký, ktorý rektifikuje alebo opravuje vzniknutú situáciu, tak budem, samozrejme, rád, a ak nie, tak skúsme sa hneď po voľbách k tomu vrátiť, lebo tento stav nie je dobrý podľa mňa, nie je dobré, aby sme nepočujúcich aj ďalej takto diskriminovali.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 16:23 hod.

Mgr. MBA M.A.

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:35

Ľubomír Želiezka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne pár slov, čo sa týka športu.
O športe sa veľa toho pohovorilo, povedalo, veľa popísalo, ale prakticky do dnešnej doby nič neurobilo. Všetci, ktorí sa v tejto oblasti pohybujeme, veľmi dobre vieme, kde šport tlačila, tlačí, jak sa ľudovo povie, topánka. Dennodenne sme sa v kluboch stretali s problémom, ako zabezpečiť chod klubov, aby aspoň tie základné činnosti, ktoré si vyžaduje chod klubov, zabezpečili. Jedná sa hlavne v tomto prípade, si myslím, o malé obce a mestá, kde celá ťarcha financovania bola na samosprávach. Ja som veľmi rád, že konečne uzrel svetlo sveta takýto návrh zákona, a som presvedčený, že tento návrh zákona prijme celá športová verejnosť a veľmi uľahčí robotu všetkým tým, ktorí sa športu venujú.
Ja by som aj z tohto miesta chcel poďakovať tvorcom tohto zákona, ktorí tento zákon pripravovali, a myslím si, že tento zákon, ako som už povedal, bude prínosom pre šport ako taký a pre ľudí, ktorým osud športu na Slovensku záleží. A som veľmi rád, že nachádza podporu vo veľkej miere aj v našej opozícii.
Teraz mi dovoľte, aby som vám prečítal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Želiezku k vládnemu návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1723).
1. V § 55 ods. 1 písm. c) sa za slovo "výstavbe" vkladá čiarka a slovo "modernizácii".
2. V § 63 písm. b), v § 64 písm. b) a v § 70 ods. 1 písm. b) sa za slovo "výstavbu" vkladá čiarka a slovo "modernizáciu".
3. § 66 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Obec má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa tohto zákona, ak je zapísaná v registri právnických osôb v športe. V obci sa do registra právnických osôb v športe zapisujú údaje podľa § 81 ods. 1 písm. a) až g) a písm. k) až n)."
4. V § 70 ods. 4 sa po správnom označení písmen dopĺňa písmeno c), ktoré znie:
"c) obec zapísaná v registri právnických osôb v športe."
5. V § 75 ods. 1 písm. a) sa za slovo "výstavba" vkladá čiarka a slovo "modernizácia".
Odôvodnenie k bodom 1, 2 až 5: V niektorých právnych predpisoch, napr. zákon č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov či metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky 010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkách k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa definuje pojem modernizácia ako rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré pôvodný majetok neobsahoval.
Pod pojmom rekonštrukcia, ktorý sa používa v predloženom návrhu zákona o športe, vyššie uvedené predpisy rozumejú taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov. Z uvedeného je zrejmé, že rekonštrukciou sa nerozširuje vybavenosť alebo použiteľnosť majetku o nové prvky. Športové zariadenia si vyžadujú nielen rekonštrukciu, ale aj modernizáciu, čiže rozšírenie a doplnenie športovísk o nové súčasti, napr. o hracie plochy, zavlažovacie systémy, svetelné informačné obrazovky či tabule, časomery, kamerové systémy, ozvučenie, o sociálne a hygienické zariadenia a podobne.
Z uvedených dôvodov navrhujem doplnenie ustanovení zákona o pojem modernizácia.
Odôvodnenie k bodom 3 a 4: Podľa § 70 návrhu zákona ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu môže poskytnúť dotáciu aj na podporu a rozvoj športu pre všetku športovú infraštruktúru, ale iba žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba zapísaná v registri fyzických osôb v športe alebo športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe. Avšak šport pre všetkých organizujú aj obce a čo je ešte dôležitejšie, obce sú vlastníkmi, ale aj investormi výstavby, modernizácie a rekonštrukcie drvivej väčšiny športových zariadení. Len v značne menšej miere sú nimi fyzické osoby a minimálne športové organizácie, teda športové kluby a zväzy. Preto navrhujem, aby do § 70 boli doplnené obce ako žiadatelia, ktorým možno poskytnúť dotáciu na podporu a rozvoj športu.
V tejto súvislosti je však potrebné doplniť § 66 zákona, ktorý ustanovuje, ktorý žiadateľ o dotáciu má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Vyplýva z neho, že u obce sa vôbec nepredpokladá táto spôsobilosť, a tým by nemohla byť prijímateľom verejných prostriedkov. Preto navrhujem, aby § 66 bol doplnený o obce, o ktorých sú v registri právnických osôb v športe zapísané tieto údaje podľa § 81 zákona, to je názov, adresa, právna norma, IČO, číslo bankového účtu, adresa elektronickej pošty, meno a priezviská štatutárneho orgánu a jeho adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko kontrolóra a jeho adresa elektronickej pošty.
Vážené dámy, vážení páni, ďakujem za pozornosť a žiadam o podporu mojich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 16:35 hod.

Ľubomír Želiezka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:44

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán poslanec. Na vaše vystúpenie nie sú faktické poznámky.
Dávam slovo pánovi poslancovi Gogovi, ktorý vystúpi ako ďalší rečník v poradí. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 16:44 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video