58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 16:44 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:44

Pavol Goga

Vystúpenie v rozprave 16:49

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, na záver tejto parlamentnej debaty, ktorá sa viac-menej niesla v takom pochvalnom duchu až miestami oslavnom a pochvalnom, s tým, že bola, že prijímame veľmi dlho očakávanú normu, že spôsob a proces prijímania tejto normy bol akceptovateľný a že teda kto chcel, sa mohol zúčastniť na ustanovovaní jednotlivých parametrov. Myslím si, že mohli by sme si zobrať príklad aj v iných rezortoch, napr. moja srdcovka, zákon o teple, ak by bol takto prijímaný, tak máme dávno vyriešené problémy.
A preto by som chcel iba zopár poznámok, pretože skutočne chcem privítať to, že vzniká a vznikala a dlhodobo vznikala moderná norma, ktorá mala za ambíciu legislatívne upraviť rámec fungovania športových aktivít na Slovensku. Aby som sa neopakoval, budem sa stručne vyjadrovať k tomu, čo zaznelo, pretože dlhodobým mojím pôsobením v oblasti ako podpredseda kultúrneho výboru a oblasti kultúry mám na srdci presne ten istý moment, ktorý hovorili viacerí kolegovia, a to je, že chcem vidieť alebo chcem veriť tomu, že moment sponzoringu, účasti privátneho sektora alebo mechanizmu a budovaniu štruktúr tzv. donorstva a donoringu, sme tuto položili základ a vzišla prvá lastovička a nebudeme musieť v ďalšom období obchádzať ustanovenia zákonov, alebo teda legislatívnu nedostatočnosť využívaním zákona o reklame a reklamných baneroch a výpožičkách a pod., čo tvorilo chrbticovú, pilierovú časť sponzoringu doteraz, pretože reklama, ako vieme, sa z daní odpočítať dá. Čiže tuná si zákonodarca stanovil, že tento mechanizmus bude v úzkom vymedzení pre šport fungovať na základe ustanovenia zákona, a teda nejaký mechanizmus donorstva máme upravený v tomto zákone.
Chcem spomenúť, že tak ako náš volebný program bude obsahovať strešnú normu pre zákon o sponzoringu, a to z pohľadu toho, že by sme potrebovali upraviť mechanizmy donorstva takpovediac strešne a plošne, aby sa mohli dotýkať nielen sektorovo vybraných oblastí, ako je šport, ale aj spomínaná kultúra, kultúrne podujatia, kultúrne inštitúcie, inštitucionalizovaná podoba zábavy, ale možno aj iných sektorov, ktoré budem stručne a generálne nazývať bohumilých činností, ktoré štandardne a v iných demokraciách Európskej únie, v Únii fungujú. A sú príklady, nechcem teraz pre potreby zákona o športe o nich hovoriť, myslím si, že sú na to iné fóra, ale strešná norma, ktorá by upravila sponzoring a ktorá by nediskriminovala iné oblasti ľudskej činnosti, ktorá smeruje nielen teda k športovým aktivitám, ale napr. kultúre a pod., nediskriminovala. Nechcem sa obávať, tak ako pár kolegov predo mnou, alebo nemám tú obavu, že to bude až do takej miery, že budú diskriminované a poníži sa ten počet, pretože doteraz s touto legislatívnou nedostatočnosťou sa vytvorili mechanizmy, ako sa finančné prostriedky získavajú, ale keďže donorstvo by malo byť taká tá morálno-etická, výkladná skriňa nejakej bonafidnej, dobromyseľnej činnosti donorov a mnohé napr. zahraničné firmy nerozumejú mnohým parametrom, ktoré táto legislatívna nedostatočnosť a chýbajúca norma o sponzoringu prináša, tak ak sa nám to podarí, a myslím, že to bude skôr už záväzok budúcej vlády, tak urobíme pre tento sektor veľmi veľa.
Ja sa chcem v druhej časti venovať stručne oblasti, s ktorou som mal aj osobnú skúsenosť a ktorú sme s pani podpredsedníčkou parlamentu Erikou Jurinovou, ona teda z viacerých uhlov pohľadu, a pri záverečnej fáze sme našli zhodu aj s ministerstvom a pracovníkmi, ktorí chystali spolu s nami úpravu, ktorú sme viackrát už spomenuli. A myslím si, že to, že zjednotíme lehoty pri malých deťoch alebo deťoch do 18 rokov pri ich možných prestupoch a možno na jednej strane trošička ochudobníme budžety jednotlivých klubov na základe toho, že nebudú rodičia nútení uplácať kluby tým, aby im umožnili prestup ich detí, ale na druhej strane ak rodičia a kluby budú takpovediac v jednej rovine, tak možnože vzniknú iné spôsoby financovania klubu a bude tam väčšia transparentnosť a dary, ktoré boli doteraz alebo mohli byť vynucované korupčným mechanizmom, sa objavia niekde úplne inde, možno napríklad cez mechanizmus sponzorstva a podobne. Čím si myslím, že sa uzavrel v jednom momente ten okruh toho, kde by peniaze vznikať mali a budú darované dobrovoľne a na základe znenia zákona a nie nejakými pofidérnymi a pokútnymi cestami, ktoré následne musí, napríklad v konkrétnom prípade, ktorého som bol aj ja svedkom, riešiť Národná kriminálna agentúra a podobne.
Čiže toto je možno trikrát win, aj rodičia, aj deti, aj kluby, a preto chcem poprosiť o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesla Erika Jurinová. A ďakujem aj za deklarovanú podporu ministerstva v tomto bode.
Posledná poznámka, ktorú som chcel povedať, je, že napriek tomu vznikajú aj niektoré otázky. A napríklad my sme sa teda dohodli pri znení toho pozmeňovacieho návrhu, že lehota nebude určená priamo v znení zákona, ale musí byť určená predpismi športového zväzu a lehota od rodičov v rovnakej dĺžke. Nato teda prišli teda tak isto ďalšie maily, keďže túto tému asi sledujú viacerí odborníci, kde hovoria, že malo by tam byť predsa len taxatívne vymedzené číslo. Chcem odpovedať, že či to bude 15 alebo 30 dní z rozhodnutia zákonodarcu či už z hľadiska ministerstva alebo, my nevieme arbitrárne od stola streliť to presné číslo, preto si myslím, že nateraz odstránenie možného korupčného mechanizmu je určené tým, že zjednotíme lehoty rodičov a športových klubov. Uvidíme, predsa len, my ste teda chceli, aby to bolo stanovené na 15 alebo 30 dní, takže toto len overí prax a dúfam, že tá prax nebude negatívna a nestanovia tie kluby tú lehotu na 12 mesiacov a podobne a znemožnia v podstate deťom hrať alebo byť aktívne v nejakých kluboch. Ale uvidíme, či toto pochopia kluby tak, že majú vyjsť v ústrety deťom alebo naopak. A predsa len, zákon sa dá aj v tomto bode zmeniť.
Posledná, úplne posledná poznámka na záver. Áno, bola ambícia, aj Eriky Jurinovej, aj moja zadefinovať nejakú skupinu, pracovne sme ju nazvali maloletí, aby sa možné ochranné mechanizmy navrhovanej normy venovali špeciálne kategórii detí do 15 rokov, čo sa nateraz nestretlo s pochopením, ale uvidíme teda.
Politicky na záver chcem povedať, že väčšina nášho klubu je pripravená tento návrh zákona podporiť, pretože mnohé inštitúty potrebujú takzvané preverenie praxou, a dúfam, že parametre, ktoré navrhuje tento zákon, sa stretnú v praxi s pochopením a vylepšíme oblasť športových aktivít na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 16:49 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:12

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady, za udelené záverečné slovo, aj keď čo tu ešte povedať vzhľadom na to, aká vzácna zhoda sa rozhostila naprieč politickým spektrom.
Takže dovoľte len stručne, v prvom rade poďakovať pracovnej skupine a kolegom z ministerstva školstva, ktorí koordinovali prípravu tohto návrhu zákona.
Zároveň na okraj chcem uistiť kolegov poslancov, že podobne ako sa snažíme o finančné garancie a zvýšenie transparentnosti v športe, snažíme sa o to aj pri regionálnom vysokom školstve a pri vede a výskume. A áno, jedným z príkladov je práve stabilizačná zmluva pre Slovenskú akadémiu vied. Nejde o nevýznamný objem finančných prostriedkov. Ide o objem 60 miliónov eur ročne, ktoré je garantované minimum pre túto inštitúciu na najbližšie časové obdobie. Podobne chcem uviesť príklad rezortného informačného systému, ktorý v tejto chvíli nabieha a výrazne nám pomôže zvýšiť transparentnosť v regionálnom školstve, takže môžeme aj v regionálnom školstve pracovať na systéme finančných garancií do budúcna.
K zákonu o športe. Nebral by som ho ako uzavretú množinu. Pri takomto prelomovom zákone určite prax prinesie aj ďalšie námety na zlepšenie, prípadne overí nastavené mechanizmy tak, že ich budeme môcť aj rozširovať.
Dovoľte, aby som vyjadril súhlas s rozšírením návrhu zákona a s predneseným pozmeňujúcim návrhom pána predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho. Zároveň, aby som vyjadril podporu k predneseným pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Petráka, pána poslanca Gogu, pána poslanca Želiezku a pani poslankyne a podpredsedníčky Národnej rady Jurinovej. Sú tu mnohé ďalšie témy, ktoré sme sa snažili ešte aj s kolegami riešiť. Napríklad téma deaflympionikov, o ktorú, myslím si, že máme záujem a budeme ju riešiť do budúcna, aj keď trochu iným spôsobom, ako to bolo tu navrhované.
Na záver: Teší ma aj celková zhoda, aj vysoká miera konštruktívnosti rozpravy. Teším sa na uvedenie tohto zákona do praxe. A ešte raz vás prosím o jeho podporu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2015 o 17:12 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:15

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, ja nebudem hodnotiť obsahovo rozpravu, ale chcem povedať, že veľmi ma teší, že v parlamente sme schopní rokovať aj konštruktívne, a rokovanie o tomto návrhu zákona považujem vyslovene za konštruktívne. Hľadali sme a snažili sme sa hľadať počas celého priebehu prípravy zákona zhodu naprieč politickým spektrom a verím, že sa nám ju vo väčšine prípadov podarilo nájsť.
Zo štatistiky, vystúpilo v rozprave 12 vystupujúcich a bolo podaných celkovo 11 pozmeňujúcich návrhov, čiže zajtra budeme mať trošku komplikovanejšie hlasovanie, ale verím, že v prospech športu sa nám to všetko podarí.
A prosím, pán predsedajúci, aby sme to hlasovanie, aj tak to teraz vychádza, vykonali zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 17:15 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:21

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre európske záležitosti, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre európske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií návrh zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 9 hlasovať spoločne s návrhom schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 1676a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 747 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2015 o 17:21 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:23

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán navrhovateľ, pán spoločný spravodajca, kolegyne, kolegovia, budem sa snažiť v krátkom mojom vystúpení uviesť dôvody, prečo klub Kresťanskodemokratického hnutia nie je rozhodnutý podporiť návrh skupiny poslancov na vydanie zmeny zákona o rokovacom poriadku.
Ja som osobne presvedčený, že úmysel navrhovateľov je dobrý. Ale spôsob, akým sme pristúpili k návrhu na zmenu rokovacieho poriadku, nepovažujem za šťastný preto, lebo sa vraciame aj do období minulých, kedy si Národná rada menila svoje pravidlá rokovania spôsobom takým, že sme hľadali široký politický konsenzus, teda zhodu na tom, aby sme minimalizovali riziká, že navrhovatelia si prispôsobujú pravidlá rokovania Národnej rady Slovenskej republiky na svoje stranícke a politické ciele. Nechcem tým povedať, že v tomto návrhu takýto úmysel vidím.
Rovnako zastávam ten názor, že po dlhom čase je treba sa vrátiť k dôkladnej revízii zákona o rokovacom poriadku, preto, lebo niektoré jeho ustanovenia sú obsolentné a keď začíname volebné obdobie, tak sme prekvapení, že keď dostávame nový rokovací poriadok, je tam kurzívou vytlačené niečo, čo už neplatí. A preto hovorím o tom, že rokovací poriadok si zaslúži zmenu. Aj aplikačná prax, a prepáčte mi, ale nemôžem to nespomenúť, zvlášť v tomto volebnom období ukázala, že niektoré ustanovenia rokovacieho poriadku už nie sú, by som povedal, tak precízne naformulované, že by ich ktorýkoľvek poslanec nemohol využívať alebo, poviem ešte tvrdšie, zneužívať.
Preto som čakal od navrhovateľov, že ak zmenu, tak potom precíznu a prísnu, ktorá neumožní pri rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky príliš veľa špekulácií jednotlivými poslancami Národnej rady. Preto som čakal sprísnenie niektorých pravidiel rokovania, či už sa to týka skrátení lehôt na hlasovanie o prerokovávaných návrhoch zákonov, alebo tým neduhom, s ktorým sme sa tu často stretávali, a to je, že rokujeme pol dňa o návrhu, potom sa poslanec rozhodne, že návrh stiahne a vlastne o mesiac alebo o dva, keď začne nové rokovanie Národnej rady, tento návrh zákona znovu prerokuje Národná rada. Pokúšate sa o zabránenie takémuto špekulatívnemu konaniu, ale predsa len nie som spokojný s tým, ako sa to upravilo v návrhu, a to, že dávame predsedovi Národnej rady, aby, ak sa takéto niečo stane, on mohol navrhnúť Národnej rade, ktorá hlasovaním rozhodne o tom, že aj pred uplynutím lehoty šiestich mesiacov Národná rada môže rokovať o takomto návrhu zákona, ktorý navrhovateľ vzal späť z programu schôdze Národnej rady, ktorý bol schválený. A tam vidím ešte jeden ďalší nedostatok. Bol by som za tento inštitút, keby sa tak stalo vtedy, keď už návrh zákona prerokujeme. Ale stiahnuť z rokovania návrh zákona, o ktorom ešte Národná rada nehlasovala, nepovažujem za múdre, aby sme poslancovi skracovali, teda zabraňovali v možnosti rozhodnúť sa o opätovnom predložení návrhu v lehote kratšej ako šesť mesiacov, keď ešte Národná rada o tom nerokovala a len do programu zaradila tento bod, ak poslanec zvážil, že povedzme ten zákon nie je priechodný alebo že po diskusii s inými poslancami je treba niektoré ustanovenia zmeniť, tak sa rozhodne ho stiahnuť, o mesiac znovu predložiť, nevidím dôvod, aby to bolo až o šesť mesiacov, ak sme o ňom nerokovali.
Druhá vec, s ktorou sa tu najčastejšie stretávame aj pri hlasovaní už dnes, je skracovanie lehôt na hlasovanie o podaných pozmeňovacích návrhoch pred hodinou, pred dvomi alebo možno včera. A preto som sa tešil, že navrhovatelia navrhli, aby sme o podaných pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch hlasovali až po uplynutí 48 hodín. Možno; a pre mňa, tak ako pre ostatných sa zdá byť táto lehota krátka. By som bol radšej, keby to bolo viacej ako 48, ale dobre, aj to je riešenie problému, keby v tomto ustanovení v poslednej vete nebola klauzula o tom, že o skrátení lehoty, tých 48 hodín, môže Národná rada rozhodnúť hlasovaním. (Reakcia z pléna.) Dobre. Takže budem rád.
Pokiaľ sa týka etického kódexu: Bolo tu vznesených viacej dôvodov samotným pánom navrhovateľom, že si to vyžaduje GRECO a neviem ešte kto všetko iný. S týmto ja nemôžem súhlasiť, lebo Národná rada si nemôže nechať diktovať podmienky svojho rokovania nikým iným len sama sebou. Preto to riešenie, ktoré sa objavuje v pozmeňovacom návrhu ako alternatívne riešenie, že nebudeme ten etický kódex schvaľovať už teraz pri prijímaní novely zákona, ale nechávame legisvakančnú lehotu až do prvého marca, pán navrhovateľ, ak sa nemýlim, aby si Národná rada uznesením mohla prijať, teda nie že prijme, ale môže prijať etický kódex, podľa ktorého sa poslanci správať pri rokovaní Národnej rady majú. Osobne aj napriek tomuto zľaveniu z tohto inštitútu si myslím a som, nielenže myslím, som o tom presvedčený, že dnešný ústavný zákon o konflikte záujmov dostatočným spôsobom stanovuje pravidlá chovania a správania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a nie je potrebný žiadny etický kódex. Naozaj, ten etický kódex, ak nemá niekto v hlave a v sebe, tak žiadny predpis nás nenaučí chovaniu, správaniu pri rokovaní Národnej rady.
Preto, pán navrhovateľ, pán spoločný spravodajca, by som odporúčal, keby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie o tom, že nebude rokovať o návrhu zákona v druhom čítaní, že vráti návrh zákona na dopracovanie navrhovateľom. Takýto návrh uznesenia podľa § 83 ods. 1 Národnej rady predkladám. By som ešte nechal predsa len čas, ak bude politická vôľa, na nejakú korekciu predloženého návrhu zákona a v tom prípade, ak by boli akceptované pozmeňovacie návrhy, ktoré som predniesol aj na ústavnoprávnom výbore, tak si viem predstaviť, že by kresťanskodemokratickí poslanci tento návrh zákona mohli aj podporiť.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 17:23 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:33

Martin Poliačik

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:37

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Poliačik, musím povedať, že áno, žiaľbohu, tá právna úprava je obdobná aj dnes s tým, že tá lehota nie je 48 hodín, ale je na ďalší deň s tým, že teda Národná rada hlasovaním môže skrátiť tú lehotu. Musím povedať, žiaľ, že naozaj tento inštitút sa zneužíva a berie sa dnes skôr ako štandard, čo je podľa môjho názoru chybou. Na druhej strane si však nemyslím, že takýmto spôsobom zväzovať ruky Národnej rade, aby ani v odôvodnených prípadoch nemohla Národná rada hlasovať o skrátení tejto lehoty, nie je správne a nie je efektívne z hľadiska rokovania Národnej rady. Pretože my máme tu návrhy zákonov, ktoré môžu končiť posledný deň rokovacieho dňa danej schôdze, kedy je potrebné odhlasovať niektoré návrhy, aj keď viem, že na konci bývajú väčšinou prvé čítania. Ale môže sa stať, že tam môže byť aj druhé čítanie, kde budú nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré budú veľmi jednoduché, legislatívno-technické, môžu znamenať jedno, dve slová. A v takom prípade naozaj nevidím účelnosť a efektívnosť v tom, aby Národná rada v takýchto odôvodnených prípadoch nemohla skrátiť tú lehotu a hlasovať ešte aj v ten istý deň o takomto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 17:37 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:39

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ja vám presne poviem, čo sa stane. Prejde rokovák v tej podobe, ako ho kolegovia predložili. Bude tam 48-hodinová lehota a každý boží deň o jedenástej, o sedemnástej hu budeme skracovať. Stavím sa s vami kľudne, že to tak bude.
Tá lehota bude čisto formálna, nikdy nebude dodržiavaná a predkladatelia sa budú celej Národnej rade smiať do očí, že v podstate tá lehota tam nie je. Budú sa v ten deň podávať pozmeňováky, skráti sa lehota, odhlasuje sa a pôjdeme domov. Presne tak, jak je to teraz. Nijaká zmena nenastane a jediné, ešte raz, ja si inak neviem spomenúť naozaj, kedy naposledy sa nám stalo, že sme na schôdzi mali nejaké druhé čítania posledný týždeň schôdze. Tam sú správy, tam sú medzinárodné dohody, tam sú prvé čítania poslaneckých návrhov zákonov, druhé čítania vždycky sú v strede, druhý, tretí týždeň schôdze, a je to iba na organizácii Kancelárie Národnej rady, aby sa jednoducho na to myslelo. (Reakcia z pléna.)
Toto sa, nie, toto sa týka iba druhého čítania k zákonu. Dokonca skrátené konanie je odtiaľ vyňaté. Keď sa prijíma zákon v skrátenom legislatívnom konaní, tak toho sa tá lehota netýka.
Ja si myslím, že to necháva na tradičný legislatívny postup úplne široký rámec, aby sa dodržalo to pravidlo, lebo inak, ešte raz, dávate ho tam ako čisto formálne a nikto ho dodržiavať nebude.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2015 o 17:39 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:41

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi zopár poznámok k tomuto titanskému dielu, ktoré; pán podpredseda, volajú vás (povedané navrhovateľovi).
Takže ešte raz. Naozaj nechcem povedať, že dielo titanov, ale titanské dielo to je určite, ale ironizujem. Bola vytvorená nejaká komisia, ktorá mala zachrániť česť a slávu parlamentu. (Zasmiatie sa rečníka.) Dopadlo to zúfalo. Zostalo to pri predložkách a spojkách. Hej, že keby to človek prebehol, to dielo, tak vlastne v zásade je to nehodné predsedu parlamentu, podpredsedu parlamentu jedného a druhého, aby sa zaoberali predložkami a spojkami, lebo nič zásadné sa v zásade nemení. A ja to nejdem analyzovať. Ja som sa snažil v prvom čítaní, zase to nemá asi ani až taký význam, aby predseda parlamentu s podpredsedami cizeloval, že čo je procedurálny a že bod programu kedy sa má zaradiť. A úplne naozaj smiešne to je. Tak dopadne, keď vám zákon diktuje zloba, hej, keď vám zákon diktuje zloba, tak potom sa rozbehnete a potom zistíte, keď nieže zloba pominie, lebo u niektorých zostala, ale triezvy rozum, keď nastane, tak si povedia, však ale toto je moc!
Naozaj toto je, čo je moc, je veľa a ja som to, samozrejme, namietal. Prosím vás, a myslím, že to pán kolega Hrušovský povedal, to jak si niekto myslí, že prijatím etického kódexu sa z nás stanú slušní ľudia. To je naozaj urážajúce. Hej, že to je fakt, ako keď to už nás má zachrániť nejaká dvojstranová správa, etický kódex vypracovaný pánom Čížom, tak ja si dovolím tvrdiť, že sme na tom strašne, ale strašne zle. Hej, to, ja, mňa...
Len zľahka tie veci, čo som namietal v prvom čítaní, prosím vás, také absurdity, absurdné veci typu, to je najväčší bojovník, ktorý tu hovorí, že poslanec neni zamestnanec, ste, myslím si, vy, hej, že nemáte právo od neho požadovať, aby tu sedel, aby sa zodpovedal, lebo on je volený, on neni v pracovnom vzťahu. Článok I vo všeobecných ustanoveniach vám v etickom kódexe píše, že pri plnení si pracovných povinností. Viete, ak by som sa mal pod niečo podpísať, tak to robím tak, aby som sa potom za to nehanbil a len aby ste si zachovali určitú konzistentnosť, dobre? Čiže ja neviem teda, sme alebo nie sme, hej? Tak potom prípadne si to už zodpovedzte.
Toto je celé smiešne (rečník nadvihol podklady), celý etický kódex je úplne smiešny, úplne smiešny. To, že ste to chceli napchať do zákona, je absurdné, hej, lebo ak aj niekde niečo je, nejaká obdoba etického kódexu, tak je to v polohe soft law. Však, pán Číž, to ste sa už aj vy naučili. To je, že sa k tomu prihlasujete, nieže vám to zákon určuje, dobre, že sa k tomu prihlásite. Ako vám môže zákon určiť, že sa máte správať slušne? Povedzte mi, ako zákon môže niekomu určiť, že sa má správať slušne. Ja to nechápem, buď sa správate slušne; no žasnem, naozaj žasnem, a teda je dobré, že ste to vynechali.
Je tam taká zakopaná mína, že teda by to mal uznesením prijať ten nový parlament. Dúfam, že, ja neviem teda, aké bude zloženie nového parlamentu, ale dúfam, že nebudeme s krvavými očami robiť etický kódex, a kľudne by sme si ho mohli odpustiť. Ako naozaj, ak etický kódex; počkajte, ako ja len tú absurditu chcem povedať, že, jáj, bože (hľadanie rečníka v podkladoch), ak vám etický kódex má pomôcť, dokonca meníte vlastný návrh, teraz ho v tej spoločnej správe meníte, že podľa etického kódexu, paragraf; pardon, ja sa ospravedlňujem, ale ja som sa ani nechcel na toto pripravovať, lebo je to podľa mňa celé taká nechutná epizóda, ale už to treba dokončiť v tých vašich ustanoveniach, že niekde to tam máte (rečník stále študuje podklady). Že nielen zákony, áno, ten nový paragraf, tú 9a vy tam vkladáte, že doteraz ste to mali formulované, že "poslanec je povinný pri výkone svojej funkcie správať sa v súlade so zásadami slušného správania, dobrých mravov..."; no to mi už len povedzte, jak toto, ja neviem, to sa jak zabezpečuje?; ... "a dodržiavať zákony a etický kódex poslanca, ktorý je uvedený v prílohe číslo 2". Teraz to meníte, že ste tam zabudli aj ústavu a že ten etický kódex môže byť prijatý uznesením. To považujem za zakopanú mínu.
Viete, ak vy potrebujete v etickom, v tom rokovacom poriadku uviesť, že poslanec je povinný dodržiavať zákony a ústavu, tak načo skladáme sľub? Viete, sľub, ja som skladal sľub. Nepamätám si presne, ale všetci sme tu, hej, a tam v tom sľube bolo, že budem konať vernosť, ja som verný aj žene, aj republike, to sa môžete spoľahnúť a budem si plniť záujmy v záujme občanov, snažím sa teda, môžte hodnotiť, ale budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Však to sľubujem. A teraz máte nejakú ďalšiu normu a dnes mi znova to zákonom prikazujete, že mám dodržiavať zákony. To je jak na škôlke, keď som chodil deti na škôlku tuná nosiť, tak tam mali, že po použití WC si umyte ruky. Viete, že to je naozaj proste, to je neúctivé, to je dehonestujúce, aby ste proste toto duplikovali cez, hej, že dodržiavajte zákony. Však zákony sú nato, aby sa dodržiavali, však nemusíte hovoriť a obzvlášť poslancovi by ste nemali hovoriť teda dvakrát, v dvoch. Raz sľub, že budeš dodržiavať, a potom ešte si pozri dobre rokovák, lebo tam to máš tak isto. Ako to je podľa mňa neúctivé. Ja viem, že niekomu nepomôže, aj keby to bolo desaťkrát napísané.
Ale nič v zlom, pani podpredsedníčka, nič v zlom. Podľa mňa máte na viac, aby ste nejakú väčšiu normu urobili ako toto, predložky a čiarky, viete, ja fakt, nehnevajte sa! Toto nedopadlo dobre a to už druhá vec, že vecne už aj z toho, čo, ako to po vykuchaní zostane ten poslanecký prieskum, ja som to namietal, vidíte, to tu ani nikoho netrápi. Vy poviete, že môžte ísť na poslanecký prieskum, ak vás poverí výbor. Viete, niekto hovorí, že aká funkcia Národnej rady, no kontrolná, na tom sa tu, vyzerá, že už sme sa aj zhodli. No keď bude kontrolná funkcia, tak máte právo kontrolovať, ale vy to právo kontrolovať obmedzujete poverením výboru. Poverenie výboru získate cez hlasovanie, väčšinové hlasovanie, tak viete, na jednej strane tu hovoríte, že toto je kont..., a potom ju negujete tým, že vy vlastne neprejdete cez hlasovanie. Prosím vás, ja v mojom výbore pre obranu a bezpečnosť, že by som ja mohol ísť niekde robiť poslanecký prieskum, že by mi kolegovia za to zahlasovali? Nemyslíte vážne?
Viete, to je presne to, že keby ste boli korektní, keby ste boli nositeľmi nejakých demokratických tradícií, tak poviete, že v prípade, že tretina výboru, hej, sa zhodne, hej, alebo v tom čase opozícia sa zhodne, hej, ale dáte, že poverenie výboru, viete, to je zakopaná, to je ale znova, ja sa nečudujem, lebo my to v sebe nemáme. Slobodomurári hovoria, čo nie je z krvi zrodené, nie je pevné. My sme si tú demokraciu ešte asi nezaslúžili. My k nej proste pristupujeme takýmto brutálnym spôsobom, že niektoré veci nás ani nevyrušujú. Hovoríte na jednej strane poslanecký prieskum, ale v aplikácii, to tam kľudne nemuselo byť. Celé to ustanovenie je zbytočné. Viete, keby si to niekto rozmenil na drobné. Nechcem sa už toho chytať.
Chvalabohu, ste to tam aspoň nedali, čo som sa bál, že to, traumatizujúci zážitok s etickým kódexom, pani podpredsedníčka, tak to tam nie je. Ja som len zvedavý, že aká bude vôľa po voľbách sa vrátiť k tomu, aby z nás nejaký etický kódex urobil slušných ľudí. No, to už som len zvedavý, že ktorý papier, koho dve strany A4 spravia, z koho spravia slušného človeka, keď si to takto prijmeme uznesením alebo prijmete uznesením a potom už tu bude všetko v poriadku. Tu už bude normálne nebeský stav. To už budú všetci slušní, korektní. Prosím vás!
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2015 o 17:41 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video