61. schôdza

11.2.2016 - 12.2.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 21:49 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21:17

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia (tlač 1873).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1896 z 9. februára 2016 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia na prerokovanie a zaujatie stanoviska Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval predložený návrh v určenej lehote dňa 10. februára 2016, tento predložený návrh skupiny poslancov vo výbore uviedol poslanec Uhliarik.

Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Predseda výboru určil poslanca Jozefa Valockého za spravodajcu výboru a jeho náhradníkov, poslancov Rašiho, Andreánskeho, Ježíka, Müllerovú a Baláža s tým, aby ako spravodajca výboru informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.2.2016 o 21:17 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21:19

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Ja mám výhradu k procedúre, ktorá bola pred chvíľkou použitá, nakoľko som bol vylúčený z faktickej poznámky aj napriek tomu, že som sa prihlásil ešte tesne pred tým, ako bola uzavretá možnosť prihlásiť s faktickými poznámkami. Ale ja viem, že to dostala vtedy ešte predsedajúca nakázané od predsedu parlamentu. Takže niet sa čomu čudovať, opäť sa prejavila arogancia moci nástupcu Pašku.No a, po druhé, som sa prihlásil s procedurálnym návrhom ešte pred skončením rozpravy k predchádzajúcemu bodu a opäť som bol odignorovaný s procedurálnym návrhom, takže vyjadrujem moje poškodenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.2.2016 o 21:19 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 21:20

Viliam Čislák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, s plnou vážnosťou si uvedomujem dôležitosť rezortu zdravotníctva. Tak ako lekár, tak ako štátny tajomník, ako aj minister zdravotníctva som vždycky pristupoval k tomuto zodpovedne, aby som vždycky pomohol pacientovi a pomohol aj zdravotníckym pracovníkom.
Pán poslanec Uhliarik tu začal s témou, ktorá v súčasnosti rezonuje, samozrejme, je aktuálna sestry, ktorá sa týka, samozrejme, zdravotných sestier. Ja sa tomu intenzívne venujem už celý rok. Takže ja sa k tomu vrátim, ale spomeniem aj iné vec, ktoré, samozrejme, boli spomenuté, takže ja by som chcel pokračovať. Veľmi ma prekvapilo, že pán poslanec Uhliarik spomenul aj témy, ku ktorým som sa na tejto pôde vyjadroval už viackrát, minimálne dvakrát. A v poslednom roku dvakrát som sa k tomu vyjadroval. Takže dovoľte mi takýto úvod povedať.
Keď táto vláda prebrala rezort, ten bol poznačený výraznou kritikou odborníka pacientskych spoločností, absentovali odborné stretnutia, respektíve tie mali iba formálny charakter, legislatívne zmeny nekorešpondovali s potrebami zdravotníckeho terénu a medzi negatíva patrili napríklad neúmerne vysoké doplatky za lieky, ako aj prijatie patovej legislatívy zdravotníkov, ktorá stiahla nemocnice úplne na dno. Okrem toho, že tu bolo potrebné stabilizovať situáciu, navodiť s odbornou verejnosťou, stavovskými a odborovými organizáciami zmysluplný dialóg, stanovili sme si jednoznačné priority, pričom vláda v programovom vyhlásení sa zaviazala, že neuskutoční transformáciu univerzitných nemocníc a verejných nemocníc na akciové spoločnosti s tým, že zabráni ich privatizácii. Základným cieľom teda bolo zastaviť tvorbu prevádzkových strát týchto nemocníc, investovať do zlepšenia infraštruktúry nemocníc, vytvoriť mechanizmy, investovať do zlepšenia infraštruktúry a dať viacej na kontrolu hospodárenia nemocníc a implementovať akčné plány a znižovanie strát v nich. Dnes máme opatrenia, ktoré znižujú tempo zadlžovania nemocníc, opakujem, znižujú tempo zadlžovania nemocníc a následne znižujú dlh, plnia a priebežne fungujú, prísne kontrolujú hospodárenie nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k ďalšiemu pozitívnemu kroku, a budem hneď konkrétny, pán poslanec Uhliarik spomínal cétečko v Piešťanoch, v decembri som zaviedol na ministerstve zdravotníctva tzv. optimálny proces efektívneho obstarávania zdravotníckej techniky, ktorý platí od decembra a súvisí s ideálnym procesom, resp. s optimálnym procesom obstarávania zdravotníckej techniky. Prvý bod tam je, keď určujeme očakávanú hodnotu zákazky na základe dostupnej databázy cien zdravotníckej techniky. Ambíciu máme, že v prvých troch mesiacoch porovnáme tie ceny s príslušnými cenami v Českej republike v prvom roku v rámci krajín V4 a po dvanástich mesiacoch v rámci celej Európskej únie. Ďalej tam určujeme cost-benefit analýzu obstarávania zdravotníckej techniky, čiže pripraví sa analýza nákladov a výnosov, ktorá zanalyzuje rentabilitu plánovaného obstarávania. A, po ďalšie, sa schvaľuje proces a ten zohľadňuje technickú, ale aj alokatívnu efektivitu danej techniky. To znamená, že je tam prizvaná ako na začiatku, tak aj na konci toho zdravotná poisťovňa, ktorá, samozrejme, spoločne s Transparency International vyhodnocuje tento proces. Čiže ak by moja reakcia bola na to, čo som urobil, čo sa týka káuz, ktoré boli spomínané napríklad kauzy cétečka v Piešťanoch, ktorá sa vyšetruje, a vyšetruje ju NAKA, vyšetruje ju NKÚ, vyšetruje ju generálny prokurátor, a to nemôže nikto iný robiť, tak v tejto veci som urobil to, že zdravotnícku techniku takýmto spôsobom obstarávame a porovnávame tie ceny v rámci týchto krajín. Je to veľmi dôležité. A, samozrejme, už teraz máme určenú na to databázu, ktorú máme na ministerstve zdravotníctva vytvorenú.
Medzi ťažiskové nástroje na zvyšovanie efektivity dnes patrí aj povinnosť auditu finančných výkazov nemocníc nezávislým audítorom, využívanie elektronického trhoviska na nákupy zdravotníckych zariadení. A, mimochodom, zdravotnícke zariadenie, práve čo sa týka využívania elektronického trhoviska, bolo vyhodnotené v rámci celého Slovenska za najaktívnejšie. Ďalej máme v praxi a v nemocnici aplikujeme novinky ako mediátor pre pacientov, ďalší projekt je Otvorená transparentná nemocnica. Medzi prínosy patrí aj to, že nemocnica vypracuje a predloží svoj plán rozvoja s podrobným rozpisom plánovaných aktivít. Pracuje sa na štandardoch pre zverejňovanie dát v nemocniciach, fungujú tam protikorupčné linky.
Bola to práve táto vláda, ktorá si začala väčšmi všímať stav našich nemocníc. Preto dnes nemocnice prechádzajú výraznými modernizáciami a rekonštrukciami. Áno, infraštruktúra tam je zastaraná. Preto zdroje z kapitálových výdavkov putujú do fakultných a univerzitných nemocníc, aby v nich bola nová prístrojová technika, vyšší komfort pre pacientov, hygienickejšie podmienky. Už od začiatku roka 2016 pacienti začali využívať vynovené priestory a zariadenia, ktoré sa darí rekonštruovať a obstarávať vďaka prideleným financiám z kapitoly ministerstva zdravotníctva. Ide o historicky najvýznamnejšiu finančnú podporu za uplynulé roky. Mimochodom, za posledných desať rokov takáto investícia, čo sa týka kapitálových výdavkov, nebola. V tejto chvíli 30 mil. eur sa dalo za týmto účelom a naozaj 13 univerzitných a fakultných nemocníc sa takýmto spôsobom rekonštruovalo.
S cieľom posilniť príslušnú transparentnosť ministerstvo zdravotníctva zaviedlo do praxe zmeny, ktoré sa týkajú aj vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Lekári a farmaceutické firmy mali povinnosť zverejňovať údaje už od roku 2011. Ten zákon sa však nesprávne aplikoval. Preto ministerstvo zdravotníctva v spolupráci opäť s Transparency International pripravilo nové pravidlá, ktoré obmedzia priestor pre nekalé konanie. Subjekty farmaceutického priemyslu budú tak každý polrok predkladať NCZI, správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia poskytnutých zdravotníckym pracovníkom, pričom údaje budú zverejňované na webovom sídle NCZI. Táto novela zaradila Slovenskú republiku medzi top krajiny v oblasti transparentných vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníkmi. Ministerstvo zdravotníctva zároveň začalo aj s referencovaním cien zdravotníckych pomôcok. Analýzy predpokladajú, že uvedené opatrenia môžu znamenať úsporu 7 mil. až 20 mil. eur, teda celkove 5 % až 14 %.
Vážení páni poslanci, naozaj si nemyslím, že v rezorte sme urobili málo. Práve, naopak, urobili sme mnohé opatrenia, ktoré smerujú najmä k pacientovi. Spomeniem tu vrátenie doplatkov za lieky podľa nových pravidiel, čo je novela zákona č. 363/2011 Z. z. Zmenou legislatívy sa rozšíril okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti pri poplatkoch za lieky. S platnosťou od novembra 2015 ide o deti do šesť rokov, kde je ten limit 8 eur za kalendárny štvrťrok, a ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako šesť rokov, tam je to nula. Tento krok ochráni pred vysokými doplatkami za lieky občanov s najnižšími príjmami a na doplatkoch za lieky tak zaplatia oveľa menej ako doteraz. Týka sa to starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutých, ktorí tak nebudú platiť za lieky viac ako 100 eur ročne. Ten štvrťročný limit sa u starobných dôchodcov znižuje zo 45 eur na 25 eur a u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazov ZŤP z 30 eur na 25 eur. Tie peniaze ľuďom automaticky vrátia poisťovne do 90 dní od skončenia každého kvartálu. V súvislosti s liekovou politikou treba zdôrazniť, že Slovenská republika je vďaka novej legislatíve prvou krajinou Európskej únie, ktorá sa nebála bojovať proti biznisu z vývozov liekov. A táto naša legislatíva je inšpiráciou pre iné krajiny, čo sa týka toho reexportu.
Pán poslanec Uhliarik, spomínali ste DRG aj eHealth, ktorý, som si všimol, je často námetom a motiváciou pre politické strany pred voľbami. Tak dovoľte mi, aby som sa vyjadril k tomu, čo sa týka aplikácie eHealthu v našom zdravotníctve a prečo DRG tak dlho nebolo aplikované, pri ktorom upozorňujem, že jedná sa o platbu, diagnózu alebo určitý úhradový systém, ktorý sa považuje za spravodlivý, keď za rovnaké diagnózy dostáva to-ktoré zdravotnícke zariadenie od poisťovne rovnaké peniaze.
Na úvod chcem povedať, že po vykonaní detailnej analýzy zavedenia systému DRG na Slovensku v roku 2012, teda pri nástupe tejto vlády, zverenej do gescie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo možné konštatovať nasledovné skutočnosti, po prvé, nesplnené záväzky tohto úradu v rámci uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 481/2011, teda schváleného za vašej vlády, schváleného vládou zo 6. 7. 2011, týkajúceho sa Koncepcie zabezpečenia a zavedenia DRG systému, po ďalšie, nepripravenosť komponentov DRG v základnej funkcionalite a implementácii pre začatie zberu údajov, po ďalšie, harmonogram implementácie DRG na Slovensku, ktorý bol nastavený nereálne a kde bolo potrebné ho celkom revidovať na základe chýbajúcich, resp. nepodchytených skutočností týkajúcich sa dopadov a vplyvov systému DRG na celkový štátny rozpočet, po ďalšie, časový harmonogram zavedenia systému DRG, ktorý nebol prispôsobený realizácii projektu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, pričom samotný projekt vzdelávania vykazoval potrebu revízie z dôvodu nesprávneho čerpania alokovaných zdrojov, duplicity výdavkov a nekoncepčného systému riadenia a nekorektné a zavádzajúce informácie bývalého vedenia ÚDZS ohľadne stavu a prípravy samotného zavedenia DRG systému na Slovensku.
Chcem povedať, a mám to uvedené v rokoch, v roku 2013 sme to začali riešiť a museli sme sa tak najprv popasovať s číselníkmi Medzinárodnej klasifikácie chorôb so zavedením Centra pre klasifikačný systém. Prípravu uvedených číselníkov predstavoval základ pre zber a vykazovanie dát, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, v celom tom systéme dátové centrá, vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej.
V roku 2014 bolo dôležité vyriešiť, čo sa týka DRG systému, samotnú ekonomickú oblasť. V rámci ekonomickej oblasti v DRG bola vytvorená Jednotná metodika pre kalkuláciu nákladov na hospitalizačný prípad. Riešili sme tam tiež vzdelávanie. V roku 2014 pokračovala implementácia príslušného projektu a celkovo do vzdelávania a celkovo do aktív vzdelávania tu bolo zapojených 3 300 zamestnancov.
V roku 2015 nastala za rok 2014 analýza medicínskych údajov a kalkulačná príručka a aktualizácia darcovho rozhrania. Je veľmi dôležité povedať, že prechodná fáza implementácie DRG systému znamená, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v roku 2016 uvidia úhradu za hospitalizačný paušál v systéme DRG, avšak platbu za uskutočnenú hospitalizáciu podobnú, ako doteraz je zmluvne tomu podobná za daný rok príslušnou zdravotnou poisťovňou. Tým sa vytvorí časový priestor pre poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na úpravu vykazovania a systému DRG, ako aj na novú úpravu vnútorných procesov v nemocniciach.
Dámy a páni, je to možno podrobné, je to možno otravné, čo hovorím, ale považujem za potrebné to povedať, pretože každý slová rád používa, že slovo DRG, že DRG nemáme, DRG proste nefunguje. Preto som na úvod povedal, čo bolo veľmi dôležité v roku 2012 z našej strany zrealizovať.
A čo je veľmi dôležité? Musím povedať, že 4. 1. tohto roku, 4. 1. 2016 je spustená ostrá prevádzka DRG systému, keď sa to spustilo v rámci centrálneho grouperu. Je možné zbierať tieto informácie, ale tak ako v iných krajinách, kde tá implementácia trvala niekoľko rokov, pričom v prvom roku alebo v prvých troch rokoch tu je dôležité, aby tie ceny boli porovnávané, aby tento systém nespadol, tak sme to spustili. Takže DRG sa nám podarilo naozaj spustiť 4. 1. 2016, čo považujem za veľmi pozitívne.
Ďalej, pán poslanec, spomínali ste eHealth a veľmi často sa to tu opakuje, že s eHealthom sme neurobili vlastne nič. Čo sa týka eHealthu, je veľmi dôležité povedať, a prepáčte, nebudem vás zaťažovať číslami, ale vrátim sa trošku do histórie, a síce do roku 2008 na rokovanie vlády, bol predložený a schválený materiál Strategické ciele eHealthu ako kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku. A na základe tohto materiálu bol následne spustený program implementácie eHealthu na Slovensku.
Čo je veľmi dôležité, a to musím povedať, je, že v rokoch vášho vládnutia bol zastavený celý tento proces a celý tento projekt. Bol zastavený najprv tak, že sa celá tá situácia analyzuje. A v období od roku 2011 do roku 2012, presne do apríla, vlastne bol spustený do procesu. A tu mi dovoľte citovať z niektorých uznesení. Vzhľadom na predchádzajúci vývoj a na jeho pozastavenie a zmenu celej príslušnej stratégie nebolo možné ho uskutočniť, teda aj v priebehu tohto obdobia aj z dôvodu jeho celého pozastavenia (Ústredný portál verejnej správy je ten, od ktorého, samozrejme, celý ten eHealth závisí.) sa pripravovali návrhy riešení, ktoré by umožnili implementovať, zaviesť funkcionality v potrebnom rozsahu v rámci projektu a realizácie pre ministerstvo zdravotníctva, pričom boli zadefinované zmeny v danom projekte, a to je veľmi dôležité, tie tu v rámci prípravnej fázy boli predmetom žiadosti o povolenie zmeny v ňom, a následne uzatvorenie dodatku č. 2. Pán poslanec Uhliarik vie veľmi dobre, čo je dodatok č. 2, pretože na základe vyjadrenia kontroly Úrad pre verejné obstarávanie, citujem, kontrolovaný postupoval pri uzatváraní dodatku č. 2 v zmluve o diele v rozpore s § 9 ods. 3 písm. a), § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, a to z dôvodu, že uzavretím tohto dodatku sa podstatným spôsobom zmenil pôvodný predmet zákazky, čím ten kontrolovaný pri jeho uzavretí nepostupoval podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní platných v čase uzatvárania predmetného dokladu, pričom toto konanie kontrolovaného vnieslo následnú netransparentnosť do daného procesu verejného obstarávania a rozpor s princípom rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujmov uchádzačov. Kontrolná skupina k predmetnému porušovaniu tiež uvádza, že identifikované porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na následok predmetného procesu verejného obstarávania. Práve preto, pán poslanec Uhliarik, my sme museli vrátiť 4 mil. eur za to, že takýmto spôsobom bola pôvodná zmluva pozmenená.
Čo je ale veľmi dôležité, je, ako ten vývoj nasledoval ďalej. Samozrejme, bolo tam strašne veľa vecí, ktoré sme museli nastavovať reálne v tomto projekte elektronizácie, čo za vášho vládnutia bolo pozastavené. Takže musím povedať, že tento stav bolo potrebné oživiť. Tam chýbala dokumentácia, nebola pripravená legislatíva, nebola obstaraná infraštruktúra, čiže eHealth nebolo ako spustiť. Veľmi jednoducho to skrátim. Bol by to inak zase dlhý príbeh. A môžem vám povedať, že s kolegami veľmi intenzívne som sa tým zaoberali a celý rok sme na tom pracovali. Ale záver tu je veľmi dôležitý a je mi ľúto, že doteraz sme nemali čas kvôli akútnejším veciam, ktoré musíme riešiť, predstaviť projekt eHealth, čo sa nám podarilo koncom roka, spustili sme pilotnú prevádzku eHealth. To znamená, že máme nemocnicu, ktorá je podchytená, máme takisto aj laboratórium. A, samozrejme, predstavíme to v najbližších dňoch. A ja verím, že vo februári sa mi to ešte podarí predstaviť. A, samozrejme, máme aj ukončené projekty, ktoré sú v eHealthe veľmi, veľmi dôležité. Národný portál zdravia, Elektronická zdravotná knižka, elektronická ePreskripcia, eAlokácia, sú to podrobnosti z eHealthu. Ale ten, kto tomu rozumie, vie, že sú to dôležité podklady na to, aby eHealth fungoval. Takže, dámy a páni, do konca februára, verím, sa mi podarí predstaviť vám ten projekt, ktorého realizáciu sme už spustili. A teda zdôrazním, nie je pravda, že s eHealthom sa nič nerobilo. Pravdou je to, že sme to spustili a spustili sme tak pilotnú fázu v decembri 2015. To je, čo sa týka eHealthu.
Na základe občianskych podnetov, ako aj diskusií, ktoré ministerstvo zdravotníctva absolvovalo s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov a odborníkmi z praxe, sme pripravili novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá rieši problematiku poplatkov, teda stanovuje, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za čo nesmie vyberať úhradu od poistenca a zároveň čím nemôže podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide o dôležité skutočnosti, ktoré po rokoch neistoty vnášajú poriadok do tejto oblasti, poistenci majú plný nárok na zdravotné výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti, a nie je dôvod, aby za ne u lekára v ambulancii platili.
Vzhľadom na to, že prevencia patrí tiež medzi mimoriadne dôležité oblasti tohto rezortu, považujem za potrebné zdôrazniť, že zavádzame tvrdšie varovania a dôraznejšiu prevenciu v boji proti fajčeniu. Zákon o výrobe, označovaní, predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov zosúlaďuje našu legislatívu s európskymi predpismi a opatreniami vrátane obrázkových varovaní na tabakových výrobkoch. Ide o ďalší legislatívny krok na posilnenie prevencie aj vzhľadom na škodlivé účinky tabaku a zníženie počtu detí a mládeže, čo experimentujú s tabakovými výrobkami. Tento zákon upravuje, ktoré zložky a emisie sa nesmú nachádzať v tabakových výrobkoch vrátane noriem na meranie obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že sprísňujú sa dané požiadavky a podmienky.
Z uvedených opatrení vyplýva, že postupné zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, modernizácia doterajšieho vybavenia nemocníc, príprava výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave a ďalšie skutočnosti sú pre rozvoj zdravotníctva nevyhnutné.
Áno, naďalej znižujeme tempo rastu zadlženosti štátnych nemocníc, ak by sme neurobili totižto nič a zároveň ostali by sme v takom tempe zadlžovania, ako to urobila predchádzajúca vláda, dnes by bol ten dlh omnoho vyšší. Áno netajím sa s tým, dnešné nemocnice sú zadlžené, ale urobili sme v tomto maximum, pretože v tejto chvíli veľké percento oproti minulosti, čo sa týka výdavkov nemocníc, ide na mzdy a to tempo zadlžovania sme znížili.
V žiadnom prípade nechceme pripustiť, aby pacienti mali nedostatok všeobecných lekárov. Práve, naopak, prijali sme opatrenia, aby týchto lekárov bolo viac, aby títo lekári boli mladší, vykonávali viac výkonov, aby sa pacienti cítili komfortnejšie, nebehali po viacerých lekároch a u svojho lekára prvého kontaktu mali dôveru. Preto sme skúsili zaviesť novinku, Rezidentský program. Preto naďalej posilňujeme kompetencie všeobecných lekárov. Je to trend, v ktorom budeme pokračovať. A je to úloha aj pre ďalšie roky.
V prospech pacientov je aj zmena, ktorá súvisí s čakacími listinami. Veď najväčšia zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, má historicky najnižšie počty čakajúcich na plánované operácie.
K dôležitým zmenám treba prirátať aj zavedenie parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami. Inak povedané, táto zmena odkrojila zo ziskov súkromných zdravotných poisťovní len za prvý rok 38 mil. eur, pričom peniaze smerovali tam k pacientom. Ide o prerozdeľovanie peňazí podľa výskytu nákladov chronických ochorení kmeňových zdravotných poisťovní.
Zároveň ale úprimne dodávam, že je veľa tém, o ktorých treba rozprávať, ktoré treba otvoriť, aby sa dôvera pacientov a zdravotníkov posilnila a ozdravilo sa slovenské zdravotníctvo, aby to pokračovalo, lebo zdravotníctvo sa týka všetkých. Myslím si, že musíme byť k sebe úprimní. A myslím si, že táto úprimnosť je aj o tom, aby sme tu dnes nezavádzali občanov, aby sme dnes nestrašili pacientov, aby sme nehovorili o tom, že dnes v nemocniciach sú pacienti ohrození preto, že sú zdravotné sestry preťažované, pretože dnes tie z nich, ktoré dali výpovede, sú nezamestnané a nie sú na svojich pracoviskách.
Pán poslanec, viackrát ste zdôraznili, že tu je nebezpečenstvo, ohrozujeme zdravotný stav občanov, ohrozujeme zdravotný stav pacientov, dokonca ich práva. Sú to poplašné správy. A vy to dobre viete, boli ste minister. Ja ako minister zdravotníctva, ako lekár nikdy by som si nedovolil, aby takáto situácia nastala, a preto v čase, keď tie výpovede boli, a boli ste vo výpovednej dobe, dámy, som jednal so všetkými riaditeľmi nemocníc, so všetkými nemocnicami, ale nielen s dotknutými nemocnicami, ale teda aj s nemocnicami, ktoré sú na okolí. Povieme si to rovno, samozrejme. Záležalo to od toho, či je alebo nie je možné, aby prevádzka tej-ktorej nemocnice, samotného mesta, samotného kraja, okresu fungovala. Takže sedel som s riaditeľmi okolitých nemocníc celej VÚC-ky a preberali sme si ten aktuálny stav, aký mohol potom nastať. Verte mi, maľovali sme si to úplne načierno. To znamená, brali sme tú situáciu tak, ako keby žiadna z vás výpoveď nestiahla, a, samozrejme, pripravili sme jednoducho tento scenár. A musím povedať, že na Slovensku máme toľko zdravotníckych zariadení, ktoré sú blízko seba, a tak poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je dostatočné, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v tejto chvíli pre každého pacienta, ale, a to je dôležité, aj pre každého zdravotníka absolútne bezpečné.
Mne je len veľmi ľúto, že po tom, ako sme rokovali na ministerstve zdravotníctva, sú to zhruba tri roky, tri a pol roka, a potom od leta, ako som chodil do nemocníc a navštevoval som vás a hovoril som, ako sme tento zákon tvorili, aj tuná viackrát som to spomínal, ako je vytváraná, akú má svoju genézu, čo to vlastne je, tá minimálna výška základnej zložky mzdy, koľko to tvorí percentuálne z celkovej mzdy, nechceli z vás počúvať, pretože ja za tým, čo som hovoril pred trištvrte rokom, pred pol rokom, aj teraz to hovorím, si jednoducho stojím. To znamená, to nastavenie tých miezd je jednoducho také, že dnes, samozrejme, žiadne percento nechcem zľahčovať, ak poviem, že už je vypovedaných 497 z 21 000 zdravotných sestier, ktoré pracujú v našich zdravotníckych zariadeniach, samozrejme, niekto by mohol povedať, to percento je malé, to nechcem zľahčovať, pretože vždycky hovoríme o zdravotníctve, ale zároveň nedovolil by som si tvrdiť a riskovať bezpečnosť pacientov, aby som to povedal len tak, možno by sa to niekomu tak mohlo zdať, že politicky by to znelo dobre, ak by to pravda nebola. Ja som chodil do nemocníc preto a naposledy som bol zase a opäť u vás v Žiline, aby som vám povedal, aká tá situácia jednoducho je, ibaže ten model, ktorý ste mali nastolený vy od vašich šéfok komory a odborovej organizácie, aby ste sa išli jednoducho presvedčiť o tom, čo vám vaši riaditelia prichystali, čo sa týka platových dekrétov, ktoré takisto znevažovali, jednoducho veľakrát ste tam nešli, pretože mám informácie, a vy to dobre viete, že veľakrát individuálne ste s riaditeľmi rokovať jednoducho nemohli. Takže dnes je tá situácia taká. A mne je to veľmi ľúto, myslím si, že ste dospelí, zodpovední ľudia, a myslím si, že vnímate vážnosť situácie, že keď dáte výpoveď, tak že dali ste ju individuálne a do roboty môžete vstúpiť iba individuálne a že nejakým spôsobom, nejakým kolektívnym výstupom alebo vstupom jednoducho to sa jednoducho nedá urobiť. Čiže na jednej strane mi je ľudsky veľmi ľúto, že ste to takto dneska vyriešili a takýmto spôsobom ste dnes, bohužiaľ, musím povedať, nezamestnané, ale na druhej strane vždy vám poviem, aj pán premiér to hovoril, choďte za svojím riaditeľom. A som veľmi rád, že dnešným dňom sa to aj deje, v Žiline niekoľko tých sestier sa tam vrátilo naspäť, pokiaľ mám dobré tie informácie, aj zajtra sa na to tie sestry chystajú. Takže pre mňa je veľmi dôležité to, aby ste naozaj pracovali.
Ale, ešte raz, vrátim sa k tomu, pretože pán poslanec hovoril o tom, že zdravotný stav je ohrozený a je tu nejaké nebezpečenstvo. V žiadnom prípade to tak nie je. Viackrát sa ma pán poslanec pýtal, prečo nerokujem po nociach tak, ako rokoval on, pani premiérka a pán predseda parlamentu v tej dobe. Nerád by som porovnával túto dobu, pretože, ty pán poslanec, si tú chvíľu podcenil. Ja som sa venoval intenzívne zdravotným sestrám trištvrte roka. A, samozrejme, bol by som rád, keby som presvedčil o tom tých 100 % jasne, ale asi stopercentná úspešnosť v ničom neexistuje. Ale, prepáč, ja by som túto dobu vôbec neporovnával, pretože ty si vtedy ešte nemal žiadne ani riešenie B a vtedy jednoducho sa tu muselo iba ustúpiť. A v dnešnej dobe, tým že sme toto celé pripravovali, tým, že sme dali to riešenie, tým, že sme dali tie možnosti, si jednoducho za tým stojím. Je mi ľúto, že ako minister zdravotníctva som nevybojoval viacej peňazí. Isteže, každý minister svojho rezortu chce pre svoj rezort viacej a viacej peňazí. Ale, samozrejme, som člen vlády, tak teda viem, aké sú tu mantinely, možnosti. Ale jednoducho my sa nebavíme o nule, to znamená, že tam nemáme žiadny zákon, žiadne plusové čísla, my hovoríme o 55 mil., ktoré tento zákon garantuje.
Tu chcem ešte jednu vec povedať. Vláda Roberta Fica od roku 2012 do konca roka 2015 priemerne na mzdy zdravotných sestier dala okolo 199 eur, zatiaľ čo keď bol minister pán Uhliarik, za ten rok a pol, samozrejme, aby som bol korektný, tak sa zvýšil im plat priemerne o päť eur. U nás to bolo 199 eur v priemere a od 1. 1. 2016 ďalších 55 mil. to bolo, samozrejme, nielen pre tie sestry, ale aj pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, pretože taká bola požiadavka. A ja si myslím, že je to veľmi spravodlivé a správne, lebo všetci zdravotnícki pracovníci a teda všetkých 25 kategórií v nemocniciach na to, aby nemocnice fungovali, je veľmi dôležitých.
Ja si myslím, že je tam samostatný zákon pre zdravotníckych pracovníkov, aký doteraz nebol, ďalej je tam zabezpečená valorizácia, máme tam zahrnuté všetky ústavné zdravotnícke zariadenia, a teda nielen tie, ktoré sú štátne, ale aj súkromné, ktoré sú cez VÚC. A hlavne sú tam nastavené koeficienty, o ktorých bola debata, ja viem, s ktorými nesúhlasíte v súčasnosti, ale kde, som povedal, je priestor v budúcnosti, čo sa týka ďalších rokov, napríklad ak sa dohodneme alebo ak príde návrh od vás, čo sa týka zvyšovania a možností príslušných kompetencií ako takých.
Takže ja v tejto chvíli chcem poďakovať všetkých zdravotníckym pracovníkom, všetkým zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré ostali pri pacientoch, ďakujem všetkým tým, ktoré sa vrátili, a ďakujem všetkým tým, ktoré sa vrátia naspäť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.2.2016 o 21:20 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:49

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, vy sa nehanbíte? Vy sa naozaj nehanbíte? Občania na Slovensku chceli počuť z vášho vystúpenia, ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť v slovenských nemocniciach, lebo dnes vo výpovedi je 500 vysoko špecializovaných sestier. Občania na Slovensku toto chceli od vás počuť. Takisto tie sestry chceli počuť, ako naplníte prísľub Roberta Fica, ktorý dal minulý týždeň týmto sestrám, že sa môžu vrátiť do nemocníc. Toto chceli od vás počuť občania, ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť a tie sestry ako sa môžu vrátiť, ako naplníte sľub premiéra Roberta Fica.
Pán minister, budem hovoriť teraz o prešovskej nemocnici, aby to bolo plastické, ktorej situáciu poznám. Tam 864 sestier dalo výpoveď 375 sestier, dnes je vo výpovedi 302 sestier. A vy vždycky tvrdíte, že je tam zabezpečená zdravotná starostlivosť. Ako to je? Tam ostali na oddelení koronárnej jednotky z 15 zdravotných sestier tri, na oddelení arytmológie z 12 zdravotných sestier jedna, na chirurgii je to zo 48 zdravotných sestier. Vážne si myslíte, že je tam zabezpečená adekvátna zdravotná starostlivosť? Pán riaditeľ počas toho, keď sú tie sestry na PN-ke organizuje schôdze a pozýva ich a perzekvuje ich, aby sa dostavili do nemocnice, tak, že, po ďalšie, tie sestry, ktoré aj včera zobrali naspäť výpovede a vrátili sa do nemocnice, najprv musia odprosiť, obrazne povedané, na kolenách (Potlesk.), sú vydierané, lebo, viete dobre, že 302 ich je výpovedi a odkážete im verejne, že 188 ich prijmete. Takto naplňujete prísľub Roberta Fica, ktorý takto si to predstavuje? Sestry... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 21:49 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:51

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister Čislák, ja som naozaj so záujmom čakal, čo poviete vo vašom vystúpení. A musím povedať, že pokračujete v tom, o čom som hovoril už dnes pri vystúpení k školstvu. Vy maľujete svet podľa strany SMER, vy máte svoj svet, vy v ňom žijete, vy máte v ňom spokojnosť. Vy hovoríte o tom, že vediete permanentný dialóg so zdravotníkmi a so sestrami vo výpovediach nerokujete. S nimi nerokujete od septembra o ich oprávnených požiadavkách na to, ako zmeniť zákon, ktorý ste priniesli do Národnej rady. A vy vediete permanentný dialóg vo vašom svete.
Vy hovoríte o tom, že znižujete dlh štátnych nemocníc. Dlh štátnych nemocníc prekročil na konci minulého roku 420 mil. eur. A uisťujem vás, že nemocnice sa zadlžujú s presnosťou švajčiarskych hodiniek 80 mil. eur ročne. To je vaša vizitka.
Vy hovoríte o tom, že robíte poriadky vo verejnom obstarávaní a postupne budete zavádzať porovnávania cien a elektronické aukcie, ale až po týchto parlamentných voľbách to bude postupne stále viac a viac nabiehať. A čo ste robili doteraz? Nechali ste organizovane rozkrádať verejné zdroje v zdravotníctve cez nominantov strany SMER, cez vopred vybraté firmy. Je to kauza za kauzou, každý jeden týždeň.
Vy hovoríte, že v zdravotníctve sa situácia zlepšuje. Kde, v ktorej nemocnici to tak je? O čom to vy rozprávate, chodíte vôbec do nemocníc, rozprávate sa vy vôbec s pacientmi, ste sa ich niekedy opýtali, kde je lepšia starostlivosť, či je už toaletný papier na záchode, či tečie teplá voda, lebo tri dni netečie práve na jednom oddelení nemocnice? Však sa choďte niekedy pozrieť do jednej normálnej štátnej nemocnice.
Hovoríte o transparentnosti. Už ste prešetrili tetu Anku? Odvolali ste už riaditeľa Všeobecnej zdravotnej za kauzu maséra? Vy ste valné zhromaždenie, o čom vy (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 21:51 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:53

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, pán minister, ja si myslím, že nie je pravda tá vaša veta, čo ste povedali, citujem: „V plnom rozsahu si uvedomujem dôležitosť zdravotníctva.“ Ak by ste si to uvedomili, tak minimálne to, čo máme v tom druhom bode, o čom rokujeme, tam by ste sa venovali nie fajčeniu, ale tomu, ako zastabilizujete postavenie zdravotných sestier pozornosť. (Potlesk.) Viete, ak hovoríte o tom, že znižujete zadlženie nemocníc, len za vašej vlády, o 250 mil. viac ste zadlžili nemocnice. Tak, prepáčte, aspoň tu teda nehovorte nepravdy, aby som nepovedal niečo iné.
Pravdou je, že zdravotnícki pracovníci majú len 80 % priemernej mzdy. To je najmenej v porovnaní s takýmito pracovníkmi z krajín OECD. A, prepáčte, ak vy hovoríte, že zdravotná starostlivosť je zabezpečená, tak pravdou je aj to, že ak tu chýba čo len pár sestričiek, tak je problém na oddeleniach napríklad v noci, aby aspoň dve z nich na celom oddelení sa starali o, povedzme 16, pacientov. Toto je pre vás všetko zabezpečené?
Ale poviem vám ďalšie čísla. My dávame do zdravotníctva vyše 17 % zdrojov z verejných zdrojov, najviac z krajín Európskej únie. Viete, v čom je problém? Vysvetlite, ako je možné, že tu kým v iných štátoch 80 % ide na zdravotnú starostlivosť, u nás na Slovensku je to len 45 %, pričom 32 % ide na nešpecifikované platby. Čo sú nešpecifikované platby, pán minister? Keď v iných normálnych štátoch, normálnych, ešte raz, kde minister, samozrejme, sa stará o zdravotníctvo, maximálne 8 % ide na nešpecifikované platby, to u nás je 1,7 mld. eur, by tu stačilo nielen pre tie sestričky. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 21:53 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:55

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa o tom, že tie sestričky sú hrdinky a dávajú nám mužom vizitku o našej zbabelosti, budem venovať vo vystúpení, teraz dovoľte povedať len malý postreh.
Všimnite si tú košickú kliku, vystúpil pán Čislák a už je pripravený pán Raši. To sú čisté Košice. Kde je pán Paška? Je vzadu u Pellegriniho? Viete, predstavte si, že by sme riešili teraz kultúru a boli by tu Žilinčania, ktorí by to mali v rukách. Viete, to je besné. To je besné, že až takto plasticky 3D vidíme, čo sa deje.A teraz mi dovoľte taký malý postreh povedať. Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku. Primátor tohto mesta berie, myslím, teraz 400 eur mesačne, alebo to tak bude, lebo bude mať znížený plat. A tento primátor druhého najväčšieho mesta tu o chvíľku bude stáť za pultom a bude hovoriť o úspechoch slovenského zdravotníctva, a pritom mu praskajú koľajnice, mrznú mu deti pod igelitom. Rozumiete tomu? Je to v meste kultúry, vážení, to bolo európske mesto kultúry, Košice a deti mu mrznú pod igelitom. Prosím vás, to je besné, však už niekto by mal povedať aj vo svete, čo sa v tejto krajine deje. Ako môže primátor tohto mesta rozprávať, že už je toaletný papier v nemocniciach, prosím vás, praskajú mu koľajnice. Košičania, toto robí váš primátor, vám praskajú koľajnice, deti mrznú pod igelitom, pričom on tu bude hodinu čítať z papiera. Pán Čislák aspoň čo-to vedel z hlavy, to, čo mal, ale čo si dal aj z hlavy. Sem príde predseda parlamentného výboru, primátor druhého najväčšieho mesta na Slovensku a ešte aj svoje meno prečíta z papiera. Prosím vás, toto je košická klika 3D, nech sa páči, príjemné predstavenie. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 21:55 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:57

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Čo sme sa vlastne dozvedeli z vystúpenia pána ministra? Dozvedeli sme sa, alebo aspoň ja som mal taký pocit, že všetko je naozaj v poriadku, že všetky tie kauzy sú len pseudokauzami a naozaj, čakajú nás svetlé zajtrajšky. Pán minister, dneska sedíme tu kvôli tomu, že chceme odpovede, pacienti a ich príbuzní chcú odpovede, čo sa deje v kritických nemocniciach (Prešov, Trnava, Žilina), na ktoré sme nedostali včera odpovede na výbore a ako tam bude zabezpečená ochrana zdravia a ochrana práv pacientov. Viete, mám naozaj pocit, že z desiatich rokov, keď je pri moci vláda SMER, tých osem rokov je zhruba 80 % času, opäť sme na vine my. Dajte si ruku na srdce. Teraz niekde som čítal, že 700 mil. eur sme ako tento štát vydali od roku 2008 na elektronizáciu nie zdravotníctva, ale vôbec celej verejnej správy. Máte pocit, že za osem rokov od roku 2008 do rokov 2015 – 2016 to naozaj funguje a máme elektronizáciu zdravotníctva vrátane eHealthu?
Viete, pán minister, čo sa týka akciových spoločností, prečo potom vaša PPP nemocnica mala byť akciová spoločnosť? Na toto mi dajte odpoveď. Prečo potom nová Nemocnica sv. Michala ministerstva vnútra je akciová spoločnosť? Dajte mi odpoveď na toto, keď všetko to zlé bolo na akciových spoločnostiach, podotýkam, štátnych, ktoré sa nemohli privatizovať, tak ako teraz sa štátne akciové spoločnosti nemôžu privatizovať, ako sú popradská nemocnica, kardiocentrá a tak ďalej a tak ďalej.
Pán minister, posledná otázka alebo posledná vec. Poplašná správa je to, čo hovoríte, že zdravotná starostlivosť je v týchto nemocniciach zabezpečená a nič sa nedeje.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 21:57 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21:59

Janka Šípošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, ja som zapochybovala, či vám náhodou pán predseda parlamentu nezabudol dať tú žiadosť o zvolanie tejto schôdze, pretože tam je tá požiadavka poslancov prerokovať návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia. A ďalej je tam uvedené: „Zároveň žiadame ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby v rámci rozpravy o tomto bode programu predložil komplexnú informáciu o stave dlhu v zdravotníctve a o opatreniach zameraných na jeho elimináciu, o riešení prípadov, ako sú prípady klinika Kostka, teta Anka, pochybný nájom nového sídla Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kauza piešťanského CT, a o strategických zámeroch vlády v oblasti profesijného a sociálneho stabilizovania zdravotných sestier.“ Ja som z toho počula reakciu iba na jednu požiadavku. A to je predloženie komplexnej informácie o stave dlhu v zdravotníctve, formulácia: „Percento zadlženia sme znížili.“ Nestačí to. O tom všetkom ostatnom sa tu vlastne nič nehovorilo. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 21:59 hod.

PhDr. CSc.

Janka Šípošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:00

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Pokiaľ sa nič v rokovacom poriadku nezmenilo, tak faktickou poznámkou sa reaguje na vystúpenie rečníka v rozprave, čo bolo v tomto prípade pánom poslancom Hlinom zneužité. A chcem povedať, že pán poslanec Hlina zneužíva aj to, že ja naňho jednoducho nemôžem reagovať nielen preto, že by som porušil rokovací poriadok a mám sa vyjadrovať k vystúpeniu v rozprave, ale aj preto, že ako lekár by som jemu ako pacientovi o ňom vyzradil lekárske tajomstvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 22:00 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video