10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2016 o 15:08 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Zsolt Simon

Uvádzajúci uvádza bod 15:09

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No začnem poďakovaním, tá rozprava bola relatívne vecná, ale, samozrejmá vec, že v politike je aj istý kus populizmu a ten sa tu tiež do istej miery odrazil, ale ak dovolíte, trošku konkrétnejšie. V podstate návrh minimálnej valorizácie bol prijatý, podporený a javí sa, ako, akože nebude problém, aby bol podporený. Tu chcem uviesť jednu dôležitú vec, že riešime valorizáciu roku 2017, takisto prechodné obdobie v tomto období končí a my budeme musieť v budúcom roku - možno v takomto istom čase - tu byť opätovne a hovoriť o systémových riešeniach na roky dopredu. Ja nevylučujem, že v tom čase sa vrátime aj k minimálnemu dôchodku. Treba si však uvedomiť, to, čo ponúkame, je náklad viac ako 110 mil. eur, opakujem, 110 mil. eur.
Minimálny dôchodok, veľmi diskutovaný, počúvam vystúpenia. Aj teraz pán Simon. No len, páni, ako ste vy hlasovali za minimálny dôchodok v máji minulého roku?! Však, pán Simon, vy ste bol proti, pán Mihál, vy ste tu nebol, pani Jurinová nepodporila tento návrh, jeden jediný opozičný - pán Kuffa podporil tento návrh. Akým právom vy dnes kritizujete, že nevalorizujeme tento dôchodok minimálny, keď vy ste ani základ, jeho vytvorenie v tejto snemovni nepodporili?!
Nie náhodou sedia dnes hore aj predstavitelia Jednoty dôchodcov na Slovensku, pretože o tomto sme veľmi vážne s nimi hovorili, pretože je nevyhnutné viesť ten sociálny dialóg a nevyvolávať medzigeneračné problémy, naopak, podporovať medzigeneračnú solidaritu. Nie mladí a, ja neviem, tí skôr narodení, a komu dať a nedať. Dnes oficiálne oznamujem, že som spustil legislatívny proces pre zvýšenie materskej a pre zvýšenie rodičáku. V prvom polroku budúceho roku budú riešené. Tým je odpoveď na otázky, prečo len tí skôr narodení a prečo nie aj rodiny, pretože ekonomika a rozpočet to dovoľuje, materskú ideme zvýšiť o 5 % na 75 % základu, čo vlastne bude predstavovať skoro 100 % čistého príjmu v predchádzajúcom zamestnaní matky. Rodičák ideme zvýšiť viac, ako zvyšujeme minimálnu valorizáciu u dôchodcov, to je 150-tisíc detí, ktorých sa táto problematika týka. To sú odpovede tejto vlády, to sú odpovede ministra práce, sociálnych vecí a rodiny na problematiku, ktorá sa týkala skloňovania otázok, prečo nie tí, prečo nie tí. Áno, aj zdravotne ťažko postihnutí, snažíme sa v maximálnej miere, čo sa dá a čo rozpočet dovoľuje a čo sa dokáže aj vyrokovať, riešiť problematiku ľudí, ktorí sú na pomoc odkázaní.
Teraz, ak dovolíte, k tým konkrétnym otázkam, alebo námetom, ktoré tu boli. Okolo toho minimálneho dôchodku tu bolo veľmi veľa povedané, ďakujem pekne pánovi poslancovi, Jozef, chýbaš mi na tom ministerstve, no ale musím sa s tým vyrovnať. Treba povedať jednu vec, priemerný dôchodok, ktorý sa od 1. júla zvyšoval, keď sa zaviedol minimálny dôchodok, bol skoro 30 eur. Samozrejme, pohybovalo sa to od 60 až neviem kde, opakujem, priemerný pri 55 530 dôchodcov, ktorých sa to týkalo, bol 30 eur. V júli minulého roku!
Možno, ak by som mal použiť, pán Mihál, niektoré tie vaše príklady, keď sa stretli tí dvaja dôchodci, no tak ten reálny alebo ten štandardný dôchodca bol asi primerane naštvaný, keď mu ten druhý, ktorý získal ten minimálny dôchodok, povedal, ja som odrazu dostal na každý mesiac 30 eur. Možno mal pocit skrivodlivosti vtedy, práve preto isté veci vyrovnávame a to, čo je možno potrebné povedať aj z politického hľadiska, my nezvyšujeme alebo nedávame nejaké minimálne valorizačné percento rok pred voľbami, my ho dávame tesne po voľbách! Možno by sme si boli pomohli, keby sme ho boli v júli urobili rok pred voľbami, ale my ho dávame po voľbách. To znamená, odmietam akýkoľvek populizmus, že by s tým bol spojený, je to reálna potreba, ale je to aj výsledok ekonomiky štátu a možností, ktoré súčasný rozpočet jednoducho umožňuje, to pokladám tiež za dôležité povedať, lebo keby to bolo opačne asi, totiž pri tom minimálnom dôchodku, ak si to dobre pamätám, viaceré pripomienky a možno aj nepodpora toho návrhu súvisela s tým, že ste hovorili, že je tesne pred voľbami a ideme si kúpiť dôchodcov. Nie, nekupujeme, pomáhame tým, ktorí sú na to odkázaní.
Ďalej otázka ročné zúčtovanie. Ono to s tým celkom nesúvisí, ale tak trošku súvisí. No, pán poslanec Mihál, bola to vláda Ivety Radičovej a bol to minister Mihál, ktorý mal v programovom vyhlásení vlády na tie roky zavedenie, presné termíny a dátumy, od 1. januára ’12 mala, mala, malo toto jednoducho fungovať, no nefungovalo. Nezaviedlo sa, dnes nejde o to, aby sme sa bavili prečo, vieme, v akej, v akom štádiu sme prebrali celú daňovú správu a čo bolo treba následne robiť v tom uplynulom období. My to teraz nemáme v programovom vyhlásení vlády, ale je to nevyhnutnosť. Áno, je tu pracovná komisia nadrezortná, ktorá pripravuje. Bol by som veľmi rád, keby sa nám pripravilo, podarilo pripraviť ročné zúčtovanie k 1. januáru ’18. V tejto chvíli ambícia je, do akej miery sa to podarí, je to pred nami, ale na tom sa jednoducho intenzívne robí. Áno, súhlasím s vami, že bolo by to asi najobjektívnejšie, najspravodlivejšie. Ale v istom časovom priestore aj predtým to reálne zvýšenie toho maximálneho vymeriavaku na tých, na ten sedemnásobok je úplne logické. Tu treba povedať, že je viac krajín v Európe, ktoré nemajú stanovené limity, ako, ako tie, ktoré tie limity stanovené majú, i keď to by trvalo, individuálne posudzovať každý jeden systém, lebo samozrejmá vec, že tam je relatívne veľmi veľa, veľmi veľa rozdielov.
Takže k tomu ročnému zúčtovaniu asi toľko. Robíme - na rozdiel od vás - vy ste na tom nerobili, hoci ste sa zaviazali aj s konkrétnymi termínmi, ktoré s tým veľmi úzko súviseli.
K pani poslankyni Jurinovej. Pomôžem si, no dobre, jednoducho chcel som si pomôcť s tým, čo mi odborné sekcie ponúkli k tomu návrhu, pretože ten návrh nie je úplný a nie je možné sa vôbec ani o ňom baviť. Predložený návrh pani poslankyni Jurinovej je legislatívne nedopracovaný. Pani poslankyňa nenavrhla zmeniť mechanizmus valorizácie vo vládnom návrhu zákona, ak valorizácia podľa doterajšej úpravy je nižšia ako 2 %, valorizujú sa 2 % z priemernej príslušného dôchodku dávky, to je sirotský dôchodok. Navyše vecne nedotiahnutý návrh, sirotské dôchodky sa valorizujú rovnako ako ostatné dôchodky, to je 2 % z priemerného dôchodku tohto druhu. Ak vníma pani poslankyňa sirotské dôchodky ako nízke, nie je problém valorizácie. Toľko stanovisko vecnej sekcie ministerstva k tomuto návrhu, aby sme sa aj, aj k tomu jednoducho nevyhli.
Dámy a páni, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, som osobne presvedčený, že návrh, ktorý sme predložili, vzhľadom na tú minimálnu valorizáciu je dôležitý. Ja môžem len tu v záverečnom slove úplne na konci prisľúbiť, že, hovoríme o roku 2017, urobím všetko pre to, aby pri stavbe nového zákona, nového spôsobu valorizácie pre to nasledujúce obdobie to minimálne percento, to znamená 2 %, vždy ostali, aby sme sa nedostali do situácie, ktorá tu možno bola, aby tie 2 % boli vždy minimálnym valorizačným objemom, ktorý sa bude pravidelne u dôchodcov v každom roku valorizovať. Som presvedčený, že ak sa s týmto stotožníme, možnože aj v ťažších časoch, keď tá ekonomika natoľko nepôjde, sa vždy nájdu prostriedky, aby sme mohli dôchodcov takýmto spôsobom jednoducho valorizovať.
Vopred ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2016 o 15:09 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:19

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Práve kvôli tomu aj vystupujem, teda aby sme, aby som navrhol dať hlasovať o uvedenom návrhu pri najbližšom hlasovaní vzhľadom k tomu, že dnes je lehota tých 48 hodín, takže ja by som žiadal - a dúfam, že plénum mi vyhovie - o tom, aby sme hlasovali pri najbližšom hlasovaní. Takže to by, to je moja prosba jedna.
Druhá, chcem pánovi Mihálovi povedať, že neviem a technicky sa poradím aj s legislatívou, či sa dá vyňať z jedného pozmeňujúceho návrhu, ktorý je v spoločnej správe, hlasovať o nejakých podbodoch tejto spoločnej správy, takže to sa poradím, a myslím, že potom môžeme pred hlasovaním si k tomu povedať, aby bolo to korektné, lebo dovolím si povedať, že nie som si stopercentne istý, minulé obdobia, viem, že s tým bol problém, ale rád si to vypočujem, ak mi legislatíva umožní, myslím, že takýto spôsob hlasovania uvediem tak, ako to bolo.
A poslednú vec a neodpustím si tú poznámku, pán poslanec Mihál, vy si myslíte, že je korektné, že niekto, kto tých, vy ste uviedli ten príklad tých 311 eur verzus niekto 450. Tých 450 eur budú mať valorizované o tých 8,2 eura, ale ten 311, keďže dosiahol len 264 eur, ten jeho základný dôchodok, myslíte, že je korektné, že niekto odvádzal 40 rokov, ja neviem, z priemernej mzdy a bude mať približne rovnaký dôchodok ako ten, lebo to sa môže stať, že 40 rokov mal niekde možno, možno osobný mzdový bod niekde okolo 0,8, sa dostane na úroveň po nejakej chvíli, na úroveň toho, čo mal minimálny dôchodok. Aký je potom korektný vzťah človeka, ktorý dosiahol svoj dôchodok 310 eur, jemu sa zvýši o tých 8 eur a už bude mať 317, ako toho, čo povedzme mal aj ten koeficient 0,241, ktorý, bohužiaľ, a nie bohužiaľ, bohu vďaka, zahŕňa aj čiastočné, čiastočné, teda čiastočné úväzky. Čiže tam sa nedá vydefinovať lepšou a spravodlivejšou metódou len to, ak som dosiahol počas 40 rokov alebo 30 rokov, keďže minimálny dôchodok je za 30 rokov, dosiahol nejaký dôchodok, tak ten by sa mi mal valorizovať o čiastku, ktorá ide, nie na to, lebo potom už absolútna neni spravodlivosť, ak niekomu pridáme, a to sme pridali 80 eur niektorým ľuďom, teda k tomu minimálnemu dôchodku, ako príde ten človek, ktorý je na hranici toho minimálneho dôchodku len preto, že teda ako nejaká vaša spravodlivosť momentálne politická, lebo o ničom inom to nejde.
Ja som hlboko presvedčený, že keby ste boli na ministerstve, presne ten istý valorizačný mechanizmus navrhnete, lebo je spravodlivý a zohľadňuje, čo ten človek počas toho obdobia odviedol do tej Sociálnej poisťovne. Pán Mihál, máme poistný systém a mal by ten fungovať podľa toho, čo odvediem, mal by som dostať. Výnimkou je minimálny dôchodok, súhlasím s tým, minimálny dôchodok, ktorá bola celospoločenská požiadavka na to, že dlhodobo, dlhodobo priemerný zárobok na Slovenskej republike sa objavoval dokonca pod 40 % priemerného zárobku, priemerného zárobku v Slovensku, a tým pádom tí ľudia, ktorí dlhodobo v bufetoch, možno v sociálnych službách, v iných, iných podnikoch, ktoré možno v nejakých obchodoch pracovali, tí ľudia zarábali na úrovni minimálnej mzdy alebo niečo nad minimálnou mzdou, dostávali sa systémovo do hmotnej núdze a priorita bola vydvihnúť ich a postaviť ich mimo sociálnu, teda mimo úrad práce, aby nežiadali o dávky hmotnej núdze.
To bolo niečo, čo podľa môjho názoru, a ja ďakujem pánovi ministrovi, že ukázal zrkadlo opozičným poslancom, ktorí dnes horekujú o minimálnom dôchodku, ktorí nemali ani toľko, štipka hrdosti, aby zaň zahlasovali. Nie preto, že je to vládny návrh zákon, ale preto, že tí občania to potrebujú.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 15:19 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:24

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. S cieľom zlepšovať životnú situáciu poberateľov nízkych dôchodkov sa vláda Slovenskej republiky rozhodla v roku 2016 opäť jednorazovo zvýšiť vianočný príspevok pre niektorých poberateľov dôchodku.
Jednorazové zvýšenie sa bude vzťahovať na poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky 396,18 eura, to znamená dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma jednorazového zvýšenia vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku bude v roku 2016 vo výške 12,74 eura. Navrhovaná úprava bude v praxi znamenať, že maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia bude aj v roku 2016 pre dôchodky nepresahujúce sumu životného minima vo výške 100 eur. Uvedené opatrenie sa pozitívne dotkne približne 733-tisíc osôb v prípade jednorazového zvýšenia vianočného príspevku poberateľov dôchodkov, ktorých dôchodok alebo úhrn súm dôchodkov je vo výške najviac dvojnásobku sumy životného minima. 1,2 mil. dôchodcov sú tí, ktorí zoberú tú základnú, základnú dávku vianočného príspevku.
Zo spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto vás prosím o podporu vládneho návrhu zákona v predloženom znení.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2016 o 15:24 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:26

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som ako spravodajkyňa výboru pre sociálne veci predniesla túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona uvedeného pod tlačou 189.
Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákonom č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189), podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada sa uznesením č. 176 z 8. septembra 2016 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre sociálne veci. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č .592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189), odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 52 zo 4. októbra 2016, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 61 zo 4. októbra 2016 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 18 zo 6. októbra 2016. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod pod bodom 3 tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému vládnemu návrhu odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci č. 22 zo 6. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril na spoločnú spravodajkyňu a splnomocnil ma, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, pán podpredseda, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 15:26 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:29

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, ak ma teda nevyhodíte od rokovacieho pultu, tak sa ešte trošku vrátim dvoma-troma vetami k predchádzajúcemu zákonu, pretože ste, pán minister, vystúpili až v záverečnom slove, rovnako spravodajca povedal pár záverečných viet v záverečnom vystúpení, na ktoré sa reagovať nedá, tak mi prepáčte to, čo poviem teraz, tú techniku, že to robím takto.
Pán minister, ak používate argument, že opozícia za minimálne dôchodky nehlasovala, ja som tu nebol, tak nemáme právo sa k tomu vyjadrovať. Prosím vás, hlasovala politická strana SMER v roku 2003 za zákon 461 o sociálnom poistení? Hlasovala? Pokiaľ viem, tak nehlasovala. Čiže keby sme to brali z tohto pohľadu, tak vy nemáte právo absolútne sa ani dotknúť toho zákona, nič nenavrhovať, nič nenovelizovať. Toto je aký prístup? Raz som zvolený do tejto snemovne hlasmi relevantného počtu ľudí, tak mi, prosím vás, nebráňte pod takýmito nejakými podivnými výhovorkami, že my sme nehlasovali za minimálne dôchodky, aby som sa nevyjadroval k tomu, že sú nastavenia pri minimálnych dôchodkoch jednoducho zlé, a pokiaľ sa nemajú valorizovať, tak mi nebráňte v tom, aby som dával návrhy na ich valorizovanie.
Ak sú tu skutočne zástupcovia Jednoty dôchodcov, tak by som bol skutočne zvedavý na ich názor, že či skutočne si myslia, že je správne, že 300-eurový dôchodok sa valorizovať nebude, ale 350, 400, 500-eurový dôchodok sa valorizovať bude. Ak takýmto spôsobom aj vy bránite práva vašich členov, tak teda neviem, čo si mám o tom myslieť.
Pán spravodajca vo svojom záverečnom slove hovorí niečo o zásluhovosti. Že tí, ktorí poberajú tie minimálne dôchodky, si už teraz vlastne, teraz, teraz nemajú čo nárokovať nejaké zvýšenie dôchodkov, lebo už ich majú také, aké majú. Jednoducho, pokiaľ zákon o sociálnom poistení definuje dva spôsoby, ako sa dopracujem ku konečnej sume dôchodku, ktorú ten dôchodca dostáva, tak jedno aj druhé sú skrátka v konečnom dôsledku peniaze, ktoré mu chodia na účet, a keď raz počuje, že vláda mu ide zvýšiť dôchodok o 8,20, tak si myslí, že sa to týka aj jeho. Tuto sa bavíme o príklade, či to hovorí kolega Burian alebo ja, že keď niekto má 260-eurový alebo 300-eurový dôchodok, tak sa mu to zvýši na minimálny a tak ďalej a tak ďalej. To sú možno tí naozaj vo vyššom veku, ktorí už pár rokov dostávali tie nízke dôchodky, dostávali aj nejaký doplatok cez hmotnú núdzu z úradu práce, a ktorí zrazu boli, áno, boli skutočne príjemne prekvapení 1. júla 2015 s nejakým tým niekoľkomesačným omeškaním, pokiaľ sa Sociálna poisťovňa vyhrabala z problémov, ktoré mala so zavedením tej reálnej výplaty, a zrazu zistili niekedy v októbri, že aha, tak ten 250-eurový dôchodok je zrazu 300-eurový dôchodok, a boli šťastní, určite. A pochválili sa radi v tej krčme tým, že mali dôchodok zvýšený jednorazovo o 500 eur.
Ale zoberte si človeka, ktorý dneska ide do Sociálnej poisťovne ako čerstvý dôchodca, vyjde mu tých 264, ale vyjde mu z druhej strany minimálny dôchodok 311 a začne teda poberať ten 311-eurový dôchodok. Čo si má ten pomyslieť, ktorý začal pri tom 311-eurovom dôchodku, keď v januári sa ho valorizácia skrátka týkať nebude? Tomu to nevysvetlíte tou rétorikou, ktorú zvyknete používať, veď vy ste mali dôchodok zvýšený vtedy v roku 2015, lebo ten to nezažil. Ten vtedy ešte tvrdo makal a ten sa na ten dôchodok len tešil. Všakže ten, ten nevie, o čom vy hovoríte. Ten skrátka bude vidieť na svojom účte, že to, čo mu prišlo za december, to isté mu príde aj za január. Ale dobre, to je váš problém. Len si, len si, len si to robte, ako chcete. Robíte to jednoducho hlúpo. Keď tu pán Burian hovorí o tom, že tá primeranosť dôchodku, kto viacej zarábal, tak má ten dôchodok lepší, nemá minimálny, a preto dostane 8,20.
Prosím vás pekne, veď v našom dôchodkovom systéme zásluhovosť, nech to beriete z tej alebo z tej strany, postupne mizne. Kto to nevidí, je slepý alebo nechce to vidieť. Veď predsa tu sa bavíme o tom okresávaní priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je zavedený v zákone od začiatku. Raz sa okresáva viac, raz menej, raz sa pridáva viac, raz menej. Veď to je solidarita. Ten dobre zarábajúci nebude mať nikdy taký dôchodok, ako by mu mal vyjsť hypoteticky z toho vysokého zárobku, a, naopak, ten slabo zarábajúci má tam to prilepšenie cez priemerný osobný mzdový bod. A teraz ako to budeme posudzovať? To neprilepšené valorizujeme o 8,20 a to prilepšené nevalorizujeme? Toto je solidarita? Čiže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec dal som vám 5 minút. Faktická by bola 2 minúty. Poprosím vás, k tomuto bodu. Dobre?
Ďakujem.

Mihál, Jozef, poslanec NR SR
Áno, ja sa ospravedlňujem, robím to vedome, viem, že vedome porušujem rokovací poriadok, ale sú to strašne dôležité veci. Týkajú sa desaťtisícov ľudí na Slovensku, ktorí to potrebujú počuť.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, áno, ale namiesto dvoch minút sme vám nechali päť.

Mihál, Jozef, poslanec NR SR
Dobre. Tak teda k vianočným dôchodkom. K vianočným dôchodkom tak ako pán minister vždy na jeseň sem príde a vždy na jeseň oznámi slávnostne, vianočné dôchodky sa vylepšia o 12 eur, radujme sa, veseľme sa, idú Vianoce, tak ja ako každý rok takisto zopakujem to, čo hovorím stále. Toto je populizmus! Keď tu pán minister hovoril pred chvíľkou, že kto je tu populista, toto je populizmus!
Ak raz chcete mať vianočné dôchodky vyššie o 12 eur, tak to urobte. Ale nie tak, že každý rok dookola ten istý starý vtip. Veď to urobte tak, aby to malo definitívnu platnosť, a nech sa o tom nebavíme stále kol dookola. Veď ten štátny rozpočet tých 10 alebo 12 mil. alebo koľko to stojí, keď chcete, tak bez problémov unesie. Unesie. Toto je, toto je populizmus. Stále kol dookola o tom hovoriť. A ja stále kol dookola hovorím, nech dôchodcovia tú sumu, ktorá v konečnom účte znamená okolo možno 80, možno viac miliónov eur na vianočných dôchodkoch, nech túto sumu dôchodcovia nedostanú spôsobom, že k Vianociam, a potom to dajú teda vnúčatám a možno niekto si kúpi lieky, ale nech túto sumu ministerstvo narozpočtuje na zariadenia sociálnych služieb alebo na terénnu sociálnu prácu. Nech ich dá tým, ktorí tie peniaze naozaj potrebujú. Teda dôchodcom, ktorí sú vo vyššom, skutočne vyššom veku, sú odkázaní na pomoc druhých, majú ťažké zdravotné problémy, či už ako invalidní dôchodcovia, alebo kvôli jednoducho vyššiemu veku. Nech to ide do zariadení a do terénnej sociálnej práce. Ak by sa tak stalo, tak netvrdím, že sa Slovensko zmení ako mávnutím čarovným prútikom, ale tie zariadenia by si vydýchli a naviac by mohli vznikať ďalšie. Viete, aké sú poradovníky v zariadeniach? Viete, koľko tisíc dôchodcov čaká na to, kedy sa im ujde miesto? Nechcem povedať, akým spôsobom sa im to miesto vytvorí.
Pán minister bude nepochybne reagovať tým, že na rozdiel odo mňa, ktorý zaviedol v roku 2011 paušálne tých 320 eur podľa stupňa odkázanosti do zariadenia, bolo to, nepoviem možno presne tú sumu, 30 mil. možno, neviem, tak nejako. Vy ste tú sumu zdvojnásobili. Všetka česť, je to pravda, zdvojnásobili ste tú sumu. Prečo? Pretože tých zariadení a tých miest skrátka pribudlo. Ľudia na Slovensku starnú. Majú zdravotné problémy a túto sociálnu službu skrátka potrebujú a tie sociálne služby, hoci je to komplikované a ťažké, pribúdajú, pribúdajú. To znamená, aj ten objem peňazí pri zachovaní toho príspevku 320 eur na dôchodcu a na mesiac vďaka tomu, že tých miest a tých dotácií je tým pádom treba viac, tak sa nám ten príspevok zdvojnásobil, preboha, alebo približne plus-mínus zdvojnásobil.
Čo chcem ale upozorniť. Počúvajte ma. Ten príspevok je 320 eur na jedného dôchodcu mesačne, ak sa nemýlim, od roku 2011 až doteraz 5 rokov stále rovnaký. Myslíte si, že za 5 rokov tie náklady na jedno miesto v zariadení sa nezvýšili ani o euro? Napríklad si zoberte platy, lebo citlivou položkou v tých zariadeniach sú platy tých zamestnancov, zamestnankýň, opatrovateľov. Veď keď si už len vezmete jednoduchú matematiku cez zvyšovanie minimálnej mzdy, lebo tí opatrovatelia, bohužiaľ, idú na minimálnych mzdách, keď si vezmete, ako sa zvýšila za 5 rokov minimálna mzda, je to vyše 100 eur. Pri tom istom príspevku, ktorý sa vlastne nezvýšil na jedného dôchodcu, má to zariadenie fungovať, hoci sa nápor na mzdy, keď k tomu prirátame 35 % odvody, za ten čas možno zvýšil o nejakých, ja neviem, nehovorím to na euro presne, možno o 150 eur. Ako má to zariadenie fungovať?
Čiže, pán minister, ak sa budete chváliť tým, že ste tú sumu zdvojnásobili, čo je fakt, tak vás poprosím o to, aby ste sa vyjadrili, kedy sa ten 320-eurový príspevok aj zvýši. Lebo sa 5 rokov nemenil. Napríklad bude sa zvyšovať minimálna mzda teraz od 1. januára znovu. Je veľmi jednoduché sadnúť si na vláde a povedať, šup zo 405 eur bude 435. Akým spôsobom sa s tým zvyšovaním minimálnej mzdy vysporiadajú napríklad zariadenia sociálnych služieb, to je ich problém. Áno, je to ich problém, ale očakávali by pomoc od vlády. No ale kde je tá pomoc? Ak mi poviete, že zvyšujete aj tých 320 eur, tak fajn. Pozrite, v tom predchádzajúcom vystúpení ste hovoril, že sa zvýšia rodičovské príspevky. Netvrdím, že je to zásluha opozície, ale keby sme tu boli tichučko a mlčky akceptovali to, čo robíte, tak bohviekedy by sa tie rodičovské príspevky zvyšovali. Bohviekedy.
Ste piaty rok, budete na budúci rok šiesty rok vo funkcii, hej. Čo ste pre to vy urobili? Vy budete niečo rozprávať o mne, ktorý som bol nejakých 15 mesiacov na ministerstve, vy ste piaty rok a vaša predchodkyňa tam bola ďalšie štyri, vy ovládate ministerstvo práce s malou prestávkou od roku 2006, čiže tie výsledky v sociálnej politike a tá, tie nefungujúce sociálne zariadenia, ktoré sa boria s problémami, to je vaša vizitka. Systémové zmeny neviete robiť. Len takéto cukríčky, 12 eur. To je jednoduché, 12 eur. Valorizácia 8,20.
Systémové zmeny, ako je to spomínané ročné zúčtovanie, to už nehovorím o UNITAS-e (reakcia z pléna), tak to, tak to, na to jednoducho nemáte. Nijako nemáte. Chaos, to je vaša metóda práce. Raz príde nejaký minister s tým, že sa zvýšia paušálne výdavky živnostníkom, potom príde nejaký poslanec, že sa zvýšia maximálne vymeriavacie základy, potom dôjde nejaký ďalší minister s českým príkladom zrušenia maximálneho základu pri zdravotných odvodoch, preto som ja prišiel s českým príkladom, ako to funguje pri sociálnych odvodoch, keď už máme české príklady také, také v obľube. Chaos a populizmus, to je metóda vašej práce. Namiesto toho, aby ste hľadali systémové riešenia, ako pomôcť dôchodcom tak, aby aj ten dôchodkový systém bol udržateľný, aby zariadenia sociálnych služieb fungovali, vymýšľate len riešenia, dajme dôchodcom zase 12,74. Veď to im postačí.
To valorizovanie dôchodkov ste urobili nie preto, že voľby sú až za tri roky, však už teraz ste valorizovali, urobili ste to preto, aby ste prekryli skutočnosť, že od 1.januára sa o 76 dní zvyšuje dôchodkový vek. Aby vás ľudia neukameňovali, že čo sa to v tom januári deje, tak to budete kompenzovať radostnou správou, že sme dôchodky zvýšili nie o 1,50, ale o 8,20. To je dôvod, prečo ste valorizovali tie dôchodky, aby tých zlých správ pre tých dôchodcov nebolo príliš veľa, lebo predsa len je to hlavne vaša voličská skupina.
Ja za zvýšenie vianočných dôchodkov o tých 12,74 hlasovať nebudem, zdržím sa, pretože to považujem za populizmus z vašej strany, a ak chcete dôchodcom pomôcť, dajte, vyzývam vás, dajte tie peniaze do zariadení sociálnych služieb. Tam na ne čakajú.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2016 o 15:29 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:42

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že pán, bývalý pán minister Mihál tak sa snaží tak veľmi presvedčivo rozprávať, ja by som prvú vec povedala, že zvyšujeme dôchodky nie o 12 eur, ale o 12,74, možno pre pána Mihála tie centy nehrajú úlohu, ale keď si to zoberieme v globále ako v celej republike, koľko to bude finančných prostriedkov, tak určite to úlohu hrá a viem, že predtým sa tie dôchodky zvyšovali o oveľa menšiu sumu, a zvyšujú sa všetkým aj tým, ktorí majú minimálnu mzdu, a, samozrejme, do výšky 529 eur 80 centov. Ja chápem pána Mihála, že hlavne keď je v opozícii, tak rozpráva o tom, ako treba vlastne podporiť nie tieto peniaze na vianočné príspevky, ale dať ich do sociálnych služieb.
Po prvé, pán Mihál, vianočný príspevok ste nezrušili ani vy. Ja to úplne chápem, že ten vianočný príspevok je aj na základe toho, ako ten štát hospodári, pretože ak na to nebude, tak sa ten vianočný príspevok nevyplatí. Aj to je veľmi dôležité ľuďom povedať. Čiže ak na to v hospodárstve máme, tak máme finančné prostriedky na ten príspevok, vy ste ho takisto nezrušili, vždy ste hovorili, že je to nesystémové riešenie, ale nechali ste ho tak, nevyhovárajte sa na to, že koľko ste bol ministrom, boli ste dva roky. Stačí aj dva roky, aby sme videli vaše kroky a pozorovali, čo ste robili. Rovnakým spôsobom sa chcem opýtať, aké zmeny ste zaviedli v sociálnych službách, takisto ste nevyriešili financovanie sociálnych služieb, lebo to nie je jednoduchá záležitosť, a, samozrejme, že populácia nám starne, pretože čím ďalej, tým viac, a záleží od toho, aké sú ročníky, kto ide do dôchodku.
Takže ja si myslím, že tie postupné kroky tu robíme, či už valorizujeme dôchodky, či postupne sa snažíme financovať aj sociálne služby, pretože aj minister už viackrát pridal peniaze do sociálnych služieb, a určite hľadáme aj systémové riešenie, určite nie je jednoduché, ale tými postupnými krokmi ideme a približujeme s k tomu, a teda neskáčeme, že tie peniaze tam, tie tu, ale snažíme sa robiť systémovo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2016 o 15:42 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega Mihál. Bude to asi aj v podstate reakcia na poslednú vetu pani poslankyne Vaľovej, ale je to reakcia na vás, naozaj ja mám z tohto dojem, že vládna koalícia presne nevie, aký má cieľ, keď podporuje zvyšovanie o 12 eur a niekoľko centov, 74 centov, dôchodcom, pretože myslím si, že by, by ste mali vidieť cieľ, že prečo podporujeme dôchodcov, prečo idete podporiť mater..., zvýšenie materskej, ako ste pred chvíľou, pán minister, aj vy hovorili, že, že aký, aký je cieľ.
Mne sa nezdá, že viete systémové riešenie, mne sa nezdá, že ide o systém, a dokonca sa mi nezdá, že ide aj ani o medzigeneračnú solidaritu. Pretože keď počúvam členov rodín, tak oni hovoria o tom, že, mladí hovoria, zvyšujú iba dôchodcom, dôchodci hovoria, prečo by nemali zvyšovať nám a prečo by mali zvyšovať mladým. Práveže nemám pocit, keďže nemáte cieľ, nejde o systém, práve tým pádom nejde ani o medzigeneračnú solidaritu. Keby ste sa dívali na týchto členov ako na členov rodiny, pretože v programovom vyhlásení neriešite rodinnú problematiku, politiku, keby ste sa dívali na nich ako na členov rodiny, tak by ste vedeli, že prečo týchto ľudí podporujete a prečo chcete podporiť aj medzigeneračnú solidaritu.
Ďakujem, pán Mihál za vaše príspevky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2016 o 15:44 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:46

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem znovu za slovo. Hovorím, toto sa každý rok opakuje, táto diskusia, aj pani Vaľová vytiahla svoj príspevok spred roka, svoju faktickú poznámku a v podstate presne od slova doslova ju zopakovala, čiže dostal som naložené presne tým istým spôsobom, ako dostávam naložené cez faktické od pani Vaľovej každý rok, to je ako cez kopirák, viete, je to už nuda, skúste urobiť niečo, čo je naozaj originálne, čo tým dôchodcom alebo ešte lepšie všetkým občanom Slovenskej republiky pomôže, a prestaňme sa tu doťahovať takýmto ako naozaj smiešnym spôsobom.
Ja by som teda tiež mal teraz vybrať vždycky tú faktickú poznámku, ktorou reagujem na vás, a dobre vám to naložiť zase naspäť a budeme spokojní, pekne sa večer rozídeme každý za svojím a tak ďalej. Toto nemá žiadnu úroveň, toto nemá žiadnu úroveň, skúste sa zamyslieť nad tým, čo hovorím. Dať tie peniaze tým, ktorí to najviac potrebujú. Rozumieme si? Či je to 12 euro alebo 12,74, ešte lepšie, keby to bolo celých 100 eur. Dajte ich tým, ktorí to potrebujú! Ktorí to potrebujú!
A tí, ktorí to potrebujú, to sú tí osemdesiatnici-deväťdesiatnici s ťažkými zdravotnými problémami, kde tie zariadenia skrátka nemajú dosť peňazí na to, aby mali dôstojnú, dôstojný koniec svojho života.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2016 o 15:46 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:48

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, chcem hovoriť v podstate o niečom podobnom, ako tu hovoril kolega Mihál.
Vianočný príspevok alebo vianočný dôchodok je ukážkové populistické opatrenie. Jednak z dôvodu, že je nesystémové, pretože ak máme peniaze na to, aby sme dôchodcom rok čo rok vyplácali vianočný príspevok k dôchodkom, tak systémové riešenie by bolo, navýšme dôchodky, primerane zvýšme dôchodky alebo tie peniaze použijme na niečo iné, užitočnejšie, ak vieme ich použiť na niečo iné, užitočnejšie. Ale ak ich chceme dať na dôchodky, tak ich pokojne dajme na dôchodky. Len primerane zvýšme aj dôchodky, ktoré každý mesiac dôchodcom vyplácame.
A ukážkové populistické opatrenie je to aj z iného dôvodu, a síce z toho, že tak ako populistické opatrenia zvyknú, tak je ho veľmi ľahko zaviesť a veľmi ťažko zrušiť. Je to možno až nemožné v našich politických pomeroch. A to teraz pokojne berte aj ako sebakritiku, pretože vianočné dôchodky v roku 2006 zaviedla prvá Ficova vláda a ani vláda strán hlásiacich sa k pravici alebo k prvému stredu v rokoch 2010 až 2012 nenabrala odvahu vianočné dôchodky zrušiť a urobiť z toho nesystémového opatrenia niečo systémové. Sebakritiku hovorím, pretože aj ja som bol vtedy poslancom a tiež som s tým nič neurobil.
A je to zároveň aj moja obava, že ak tu raz zasa budeme mať nejakú inú vládu, v ktorej nebude dominovať ľavicový alebo k ľavici sa hlásiaci SMER, ale bude zložená zo strán od stredu doprava, tak bude veľmi ťažké toto nesystémové opatrenie zrušiť. Podobne to bude asi aj s vlakmi zadarmo, ktoré opozícia kritizovala, keď boli zavádzané, ale dosť sa obávam, že ak raz budeme mať príležitosť to rušiť, bude to veľmi obťažné.
Vianočné dôchodky sú však populistickým opatrením nielen svojím obsahom, ale aj svojou formou. Ak vláda Roberta Fica, vláda, prvá vláda Roberta Fica zaviedla vianočné dôchodky ako populistické opatrenie, tak druhá vláda Roberta Fica z nich urobila populizmus na druhú. Nielenže rok čo rok dôchodcovia dostávajú vianočný príspevok miesto toho, aby rovnaké peniaze dostali každý mesiac rozrátané na dvanásť mesiacov, čo by si zrejme až tak výrazne nevšimli, a nevšimli by si, že im dobrý otecko štát alebo v tomto prípade dobrá mamička sociálna demokracia vypláca nejaký špeciálny príspevok, ale aby sme to dotiahli do dokonalosti, tak každý rok od roku 2014 prechodným opatrením dopĺňame do zákona, že zvyšujeme sumu vianočného príspevku o 12 eur a 74 centov, aby sme nezabudli na tých 74 centov. Takže nielenže dôchodcovia dostávajú vianočný príspevok, ale im to aj každý rok výdatne pripomeniem ako takú PR akciu. A nie je to jednorazové, lebo keď je to zmena zákona, tak najprv to musí ministerstvo navrhnúť, hovorí sa o tom, prebehli nejaké medzirezortné pripomienkové konania, ide to do vlády, hovorí sa o tom druhýkrát, vláda to schváli, potom to ide do parlamentu, parlament to schváli v prvom čítaní, hovorí sa o tom tretíkrát a potom to parlament schváli v druhom a treťom čítaní a hovorí sa o tom štvrtýkrát. Je to svojím spôsobom geniálne, ale tým, že sa, tým že sa ten návrh opakuje, a rovnako to bolo v roku 2014 12 eur 74 centov, v roku 2015 12 eur 74 centov a v roku 2016 12 eur 74 centov, predpokladám, že aj budúci rok a ten ďalší rok to bude 12 eur 74 centov, tak naozaj sa chcem spýtať, že ak vianočné dôchodky nemyslíte iba ako PR divadlo, tak prečo nezvýšite tú sumu o 12 eur 74 centov, predpokladám, že tento štát by si mohol dovoliť, a akurát budete mať pocit, že to treba ešte zvýšiť nad rámec tých 12 eur 74 centov, no tak sa môže k tomu vláda a parlament vrátiť.
Pokiaľ to robíte prechodnými opatreniami, tak ako to teraz robíte už tretí rok, tak to nie je nič iné ako divadlo a PR akcia vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2016 o 15:48 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video