14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.3.2017 o 15:24 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:50

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia.
Ku kolegyni Remišovej. Myslím si, že obidvaja sme boli svedkami toho, ako pán minister sa v marci, v treťom mesiaci dozvedel o tom, že inšpekcia nemá dostatočný rozpočet na svoje fungovanie, a toto by sme všetko vedeli zistiť v rámci tejto správy.
Ku kolegyni Zimenovej. Tá správa, ktorú by podávalo ministerstvo, má dve časti. Tú všeobecnú by sme nechali absolútne otvorenú, aby si ministerstvo tam vložilo a vyslovilo, čo ono uzná za vhodné, a definovali sme iba tú druhú, osobitnú časť. Samozrejme k tej druhej osobitnej časti sme otvorení, tak ako som povedal, na to, aby sme upravili či už formuláciu alebo sme tam dodali ostatné náležitosti a celé to je naozaj, ak sa to dostane do druhého čítania, môžeme to upraviť cestou a môže byť hodnotná správa, ktorá k 15. septembru bude vibrovať v celej spoločnosti.
A k pánovi Poliačikovi, veľmi dobre Martin pomenoval, že sa sťažujeme na nedostatok informácií, a toto je možnosť poskytnúť tieto informácie. A my už ďalej nebudeme polemizovať o tom, že či jednotlivé merania, hodnotenia alebo čokoľvek sú urobené na základe toho, že sa zle vyučuje alebo inak vyučuje a budeme mať jasnú správu, že ako to je a k tomu budeme môcť pristupovať a meniť.
A k pánom Jurzycom alebo Peťovi Štarchoňovi. Ďakujem veľmi pekne. A naozaj musíme povedať, že informácie my prioritne dostávame zo všetkých správ zo zahraničia, z OECD a toto by bola konečne jednotná komplexná správa zo strany ministerstva školstva o stave v slovenskom školstve.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2017 o 11:50 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:52

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, iba veľmi v skratke. Táto novela má za cieľ dosiahnuť stav, aby riaditelia základných škôl, stredných škôl neboli povinní vykonávať priamo vyučovaciu činnosť v prípade, ak s tým zriaďovateľ súhlasí. Toľko iba v skratke, potom, ak môžem, hneď do rozpravy.
Skryt prepis

29.3.2017 o 11:52 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:53

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 7 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

29.3.2017 o 11:53 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:54

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, myslím si, že je to veľmi jednoduchá úprava, a asi nebudeme o tom veľmi, alebo ja nebudem o tom veľmi informovať. My sme si zadefinovali dva typy riaditeľov, a to sú riaditelia, ktorí veľmi radi učia, keď boli učitelia, učili viac hodín, no takto ostávajú v kontakte s pedagogickou praxou, so žiakmi, žijú s nimi, žijú s učiteľským zborom, učenie ich napĺňa a potencionálne majú na to aj talent a chcú ho využívať. Na druhej strane sú zase riaditelia, ktorí sú lepší ako manažéri, vedia riadiť zamestnancov, vedia motivovať k čo najlepším výkonom, zavádzať zmeny alebo zlepšenia a inovácie. To však ale neznamená, že ich nebaví učiť, ale majú možno množstvo povinností, ktorým sa musia venovať, zlepšili by sme im pracovné podmienky a s ním by fungovanie škôl, ak by učiť nemuseli. Ja môžem povedať, že asi existuje, lebo som dostal teraz dve správy v priebehu týždňa, že existujú riaditelia, ktorí sú reálne noví na tomto poste a potrebujú sa v novej práci zorientovať, a dočasne by im pomohlo, keby nemuseli vyučovať, preto takíto riaditelia by mohli mať možnosť nevyučovať, ak sa so zriaďovateľom dohodnú.
Dnes riaditeľ musí riešiť množstvo problémov, zháňať financie na fungovanie škôl, na rekonštrukciu priestorov. Riešiť problémy medzi učiteľmi, sťažnosti so žiakmi, aj keď máme stále, čo viem, že menej žiakov, snaží sa často zohnať, čo najviac žiakov, aby škola prežila. A pri všetkých týchto povinnostiach sa každým rokom nabaľuje, nabaľujú ďalšie povinnosti, ktorým by sa mohol venovať.
Možno diskutovať, myslím si, že na výbore pre vzdelávanie sa táto téma už aj otvorila, je to veľmi odvážna myšlienka, kde priznávam, že asi by politické nominácie prevážili nad ľuďmi s reálnymi schopnosťami riadiť školu, ale možno do budúcna to nechajme na či už ďalší parlament alebo ďalšie obdobie by mohol riaditeľ šéfovať a riadiť viaceré školy naraz. Dokonca by mohol byť oslobodený od výučby, aby mohol reálne riadiť tieto školy, a tak by sa veľmi zefektívnil v malých mestách a okresoch, kde je škôl pomerne veľa a vzniká medzi nimi naozaj veľmi nezdravý boj o žiaka. Potom sa školy sústredia na boj o žiaka namiesto toho, aby sa sústredili na skvalitňovanie vzdelania a žiakom odovzdávajú informácie alebo veci, ktoré naozaj nie sú dostatočné.
Ale znova som povedal, že toto je veľmi odvážna myšlienka, nechajme ju na nejaké ďalšie obdobie. Nateraz zostávame pritom, jednoducho, pri tej jednoduchej úprave, a to riaditeľ, aby si po dohode so zriaďovateľom vybral, či bude učiť alebo nebude učiť. Stále nechávame zákonom stanovené podmienky pre riaditeľa, ktoré platia aj dnes. Musí mať pozíciu, musí na túto pozíciu spĺňať kvalifikačné predpoklady na ten daný typ školy, musí vykonať prvú atestáciu, splniť dĺžku vykonávania pedagogickej praxe, aktuálne je to päť rokov a najneskôr do troch rokov ustanovenia do funkcie riaditeľa ukončiť funkčné vzdelávanie. My môžme diskutovať o tom, že či je lepší riaditeľ a učiteľ alebo riaditeľ a manažér, nemusíme sa na tom zhodnúť, v konečnom dôsledku si myslím, že stále sú najdôležitejší riaditelia, ich skúsenosti a ich pracovné podmienky, a tie by mali mať možnosť sa rozhodnúť a dohodnúť so zriaďovateľom, či bude lepšie, ak budú naďalej vyučovať, alebo, že či sa budú naplno venovať riadeniu školy.
Ja vás týmto žiadam, aby ste podporili tento návrh do druhého čítania, kde sme otvorení zadefinovať ostatné náležitosti.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2017 o 11:54 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
14. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní 3
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:06

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v súvislosti s návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na predložení Informácie o využívaní lietadiel Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom a ostatnými ústavnými činiteľmi za obdobie 2015 až 2017, kde podľa medializovaných informácií prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska využíval letku MV SR nie vždy na pracovné účely.
Dovoľte, aby sme k tejto otázke podali nasledovnú informáciu:
Od 1. januára 2015 do 24. marca 2017 lietadlá Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykonali celkom 880 letov na palube s ústavnými činiteľmi Slovenskej republiky.
Z celkového počtu 880 letov vykonali jednotliví ústavní činitelia nasledovný počet letov: prezident Slovenskej republiky 454 letov, predseda vlády Slovenskej republiky 183 letov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky 66 letov a ostatní ústavní činitelia, teda hlavne ministri, v súvislosti s predsedníctvom 178 letov.
Lety, ktoré nesúviseli s výkonom ústavných funkcií, boli vykonané na žiadosť dvoch ústavných činiteľov. A to na žiadosť prezidenta Slovenskej republiky, kde to bolo 319 letov z a do Popradu. A predsedom vlády Slovenskej republiky kde to boli 4 lety z a do Prahy a z a do Košíc.
V súvislosti s týmito letmi zo strany predsedu vlády Slovenskej republiky došlo k úhrade všetkých štyroch letov v celkovej hodnote 9900 eur. K úhrade letov prezidenta Slovenskej republiky, ktoré nesúviseli s výkonom ústavnej funkcie, nedošlo. S poukazom na úhradu letov predsedu vlády Slovenskej republiky nesúvisiacich s výkonom ústavnej funkcie možno konštatovať, že neuhradená čiastka zo strany prezidenta Slovenskej republiky predstavuje 789 525 eur, teda takmer 30-tisíc eur mesačne.
Ak by sme započítali aj ďalších 63 letov z roku 2014, suma nákladov by sa dostala na číslo 955-tisíc eur. Možno teda konštatovať, že až 70 % všetkých letov prezidenta boli lety, ktoré nesúviseli s výkonom jeho ústavnej funkcie.
Za zmienku stojí až 7 letov prezidenta Slovenskej republiky na trase Poprad – Košice. Vzdialenosť 112 km, kde museli lietadlá najprv letieť z Bratislavy do Popradu, následne do Košíc a späť. Čiže... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar Andrej, podpredseda NR SR
Prosím vás, pán poslanec.

Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR
... dovoľte, aby som týmto zároveň uzavrel podanie informácie na vami položenú otázku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2017 o 15:06 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:11

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. O slovo som požiadala preto, aby som vám prečítala to, čo sa mi podarilo získať z kancelárie pána prezidenta, keďže pán prezident sa tu nenachádza a keďže procedurálny návrh môjho kolegu pána Galka, ktorý žiadal, aby sme o tejto veci rokovali, až keď pán prezident bude na Slovensku, neprešiel.
Po nástupe do funkcie pán prezident absolvoval rozhovor s ministrom vnútra, kde sa ho vtedy pýtal, ako má postupovať pri preprave z Popradu do Bratislavy a späť vzhľadom na to, že na tejto trase doposiaľ využíval na prepravu lietadlo spoločnosti, ktorej bol spolumajiteľom. Minister vnútra požiadal prezidenta, aby využíval Letku ministerstva vnútra s odôvodnením, že lietadlá, ako aj piloti majú málo nalietaných hodín. Minister vnútra doslova povedal, že lietadlá lietajú veľmi často z vyššie uvedeného dôvodu prázdne a on ich dokonca ponúka školám, aby si spravili letecký výlet. Bezpochyby je dôležitý aj argument, že ochranka je zodpovedná za bezpečnosť prezidenta 24 hodín denne a ochranka nevie garantovať, že civilný pilot súkromného lietadla je pod kontrolou a napríklad v noci nepil alkoholické nápoje, či je zdravý, že lietadlo má za sebou kontrolu bezpečnosti, servis, v noci sa k nemu nikto nepriblížil a tak ďalej a tak ďalej.
Využitie vládnej letky a zaplatenie letu pred nástupom do funkcie. Po zvolení za prezidenta a pridelení ochranky, ale ešte pred inauguráciou budúci úradujúci prezident využil lietadlo vládnej letky v dňoch 25. 4., 28. 4. 2014, za čo mu ministerstvo vnútra vyfakturovalo 1 549 eur spolu za oba lety. Po inaugurácii budúci úradujúci prezident absolvoval ešte dva lety vlastným lietadlom už za účasti pridelenej dvojčlennej ochranky. Za zabezpečenie prepravy týchto osôb spoločnosť vlastniaca lietadlo vyfakturovala za jeden let zo dňa 3. 7. 2014 úradu 1 200 eur a dňa 13. 7. 2014 1 400 eur, to znamená 600 a 700 eur za letenku pre jedného člena ochranky. Ten rozdiel v cene vyplýva z rozdielnej dĺžky letu v závislosti od poveternostnej situácie.
Jednoduchou matematikou sa dá vypočítať, že budúcemu prezidentovi ministerstvo vnútra vyfakturovalo cca 780 eur za jeden let. Naopak, za let súkromným lietadlom platilo ministerstvo vnútra letenky pre dve osoby v sume 1 300 eur. Teda z toho vyplýva, že ministerstvu vnútra sa viac oplatí voziť prezidenta vlastným lietadlom.
Prezident od nástupu do funkcie nikdy nevyužil vládnu letku na let na dovolenku. Vždy s celou rodinou letel komerčnou linkou, letenku si hradil z vlastných prostriedkov, letenku pre členov ochranky platilo ministerstvo vnútra. Vzhľadom na medializáciu letov prezidenta od ministerstva vnútra 29. 4. 2015 požiadal vedúci kancelárie prezidenta riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov o zaslanie predpisu, ako má prezident postupovať pri svojej preprave, pričom bol úrad upozornený, že prezident je pripravený zabezpečiť si dopravu aj súkromnými dopravnými prostriedkami.
Ak dovolíte, ja by som vám ten list prečítala. "Vážený pán riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, oslovujem vás z poverenia prezidenta Slovenskej republiky," píše to pán Ján Šoth, vedúci kancelárie prezidenta. "Prezident si je vedomý toho, že ako najvyšší ústavný činiteľ musí akceptovať stratu súkromia a vždy bol a je pripravený plne spolupracovať s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov. Prezident si uvedomuje, že štát vynakladá finančné prostriedky na jeho ochranu a prepravu, a preto má záujem, aby tieto prostriedky boli vynakladané efektívne, nespochybniteľne transparentne a v súlade so zákonmi alebo podzákonnými normami.
Kancelária prezidenta nedisponuje v písomnej podobe žiadnym predpisom, ktorým by sa mohla pri ochrane a preprave prezidenta riadiť, preto vás chcem z poverenia prezidenta Slovenskej republiky požiadať o informácie, ktoré súvisia s dopravou a ochranou prezidenta. Chcem vám tlmočiť, že prezident Slovenskej republiky bol a je pripravený zabezpečiť si dopravu aj súkromnými dopravnými prostriedkami. O osobnú ochranu nemá jeho rodina záujem na Slovensku ani v zahraničí. Prezident Andrej Kiska by privítal, keby jeho súkromné cesty do zahraničia s rodinou neboli v režime ochrany, nezúčastňovali by sa ich príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a zahraničné cesty by si mohol organizovať sám na vlastné náklady.
Prezident si plne uvedomuje, že o jeho súkromnom pobyte v zahraničí musí byť informované Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré túto informáciu poskytuje krajine, ktorú prezident ide navštíviť. V tejto súvislosti ma prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska poveril, aby som vám položil niekoľko konkrétnych otázok, a chcel by som vás v jeho mene požiadať o konkrétne odpovede na každú otázku. Možno by zaujímali aj pána ministra.
Môže prezident využívať na vlastné náklady súkromné dopravné prostriedky?
Môže prezident riadiť súkromné motorové vozidlo, motorku, loď?
Môže prezidentom poverená osoba riadiť dopravný prostriedok, v ktorom sa prepravuje prezident, osobný automobil, lietadlo, loď a tak ďalej?
Môže prezident takéto súkromné dopravné prostriedky používať aj v prípade, ak v nich nie je miesto pre ochranku?
Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta do a z miesta trvalého alebo prechodného bydliska?
Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnú cestu v rámci Slovenska?
Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnú cestu do zahraničia?
Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na kombinovanú súkromno-pracovnú leteckú cestu do zahraničia?
Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák osobne informoval prezidenta Andreja Kisku, aby kvôli vyťaženosti pilotov a lietadiel využíval na prepravu z miesta trvalého bydliska do Bratislavy lietadlá z letky ministerstva vnútra. Preto mi dovoľte v tejto súvislosti niekoľko otázok.
Má prezident naďalej využívať letku ministerstva vnútra alebo má využívať lietadlá vlastnené súkromnými spoločnosťami?
Ako má postupovať v prípade, ak v súkromnom lietadle nie je priestor pre ochranku?
Ak je v súkromnom lietadle voľné miesto pre ochranku, kto preplatí náklady na prepravy ochranky?
Súkromné cesty. Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta a jeho rodiny v jednom automobile v prípade súkromnej cesty do zahraničia?
Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnej dovolenke v zahraničí v prípade, ak prezident má záujem prepravovať sa v jednom automobile spolu so svojou rodinou?
Kto zabezpečuje a financuje prepravu prezidenta na súkromnej dovolenke v zahraničí v prípade, ak sa prezident počas nej potrebuje prepraviť na oficiálne pracovné stretnutia?
Môže si prezident sám na Slovensku na vlastnú prepravu prenajať automobil pre seba a svoju rodinu, aj keď v ňom nie je miesto pre ochranku?
Môže si prezident sám v zahraničí na vlastné náklady prenajať automobil pre seba a svoju rodinu, aj keď v ňom nie je miesto pre ochranku?"
S takýmto listom sa teda obrátil vedúci kancelárie prezidenta 29. apríla 2015 na riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Z tohto je absolútne zrejmé, že pán prezident mal mnoho pochybností ako zabezpečovať svoju prepravu a urobil podľa mňa všetko pre to, aby jednoducho tie jeho pochybnosti boli zažehnané, aby dostal od kompetentných odpoveď, podľa ktorej sa potom aj riadil.
Došla mu odpoveď od Radovana Horvátha, riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov 23. júna 2015. "Vážený pán vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, úvodom by sme upozornili na skutočnosť, že v rámci tohto listu je možné sa vyjadriť len v rozsahu kompetencie nášho úradu a nemôžme komplexne prezentovať výklad zákonov Národnej rady Slovenskej republiky, uznesení vlády a iné medzinárodné právne akty vrátane diplomatickej a bezpečnostnej praxe iných štátov.
Ochrana prezidenta predstavuje komplexný systém plánovania, koordinácie súčinnosti a samotnej realizácie, čo si vyžaduje úzku spoluprácu Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a príslušných zainteresovaných inštitúcií a osôb. Zároveň je potrebné vziať do úvahy, že podmienky a okolnosti pri zabezpečovaní ochrany prezidenta na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí sa líšia, a preto je nevyhnutné ich individuálne posudzovať."
Nás by pravdepodobne, tu je veľa popísaného o doprave všeobecne na všetky tie otázky pána prezidenta, preprava automobilom, ale pravdepodobne nás najviac bude zaujímať tá letecká doprava. "Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák osobne informoval prezidenta Andreja Kisku, aby kvôli vyťaženosti pilotov a lietadiel využíval na prepravu z miesta trvalého bydliska do Bratislavy lietadlá z letky ministerstva vnútra, a preto mi dovoľte teda položiť tie otázky," to sa stále pýta prezident, či teda môže využívať letku ministerstva vnútra. Odpoveď. "V prípade potreby využitia leteckej formy prepravy prezidenta Slovenskej republiky úrad z hľadiska bezpečnosti môže len odporučiť," počúvajte, úrad mu odporučil, "využitie letky ministerstva vnútra pred prepravou civilnou linkou alebo súkromným lietadlom. Avšak nie je v kompetencii úradu určovať, v ktorých prípadoch a ako často má prezident Slovenskej republiky využívať lietadlá z letky ministerstva vnútra." Úrad mu vyslovene odporučil, aby letku ministerstva vnútra využíval a aby to uprednostnil pred inou leteckou prepravou.
"V prípade, ak sa bude prezident Slovenskej republiky prepravovať v súkromnom lietadle, kde nie je miesto pre ochrancu, úlohou úradu je aj v takomto prípade zabezpečiť ochranu prezidenta aj prípadným nasadením zvýšeného počtu síl a prostriedkov. Úrad odporúča, aby pri leteckej preprave prezidenta bolo v danom lietadle miesto pre osobného ochrancu. Ak sa po vzájomnej dohode bude ochranka prepravovať v súkromnom lietadle spolu s prezidentom, tak náklady na prepravu ochranky preplatí ministerstvo vnútra."
Od uvedeného listu nedošlo k žiadnej zmene. Neprišla žiadna požiadavka na zmenu prepravy prezidenta. Ministerstvo vnútra kúpilo štyri lietadlá, z ktorých ani jedno nespĺňa kapacitné požiadavky kancelárie prezidenta na oficiálne návštevy prezidenta, preto ich absolvuje starým TU-154M. Všetky lietadlá sú zbytočne luxusné, a preto majú malú kapacitu. Všetky sú do 34 osôb. Delegácia prezidenta má vždy viac členov. Prezident Českej republiky pán Zeman má k dispozícii aj malé moderné lietadlo Challenger CL 601 pre 19 osôb.
Vládna letka a jej využívanie. Ak SMER-u, vládnej koalícii ide o to, zistiť, ako funguje vládna letka, minister vnútra by mal odpovedať na tieto otázky a podať správu o fungovaní letky. Minister vnútra by mal predložiť zoznam všetkých letov, všetkých dopravných prostriedkov vládnej letky za roky 2014, 2015, 2016 s podrobnosťami, kto, kedy a kam a s kým a prečo letel. Všetky informácie má podrobne vládna letka. Žiadosť o predloženie analýzy nákupu nových lietadiel a vrtuľníkov vládnej letky za desiatky miliónov eur.
Dôvody nákupu všetkých lietadiel s kapacitou maximálne 34 osôb, to znamená, nevhodné pre delegáciu prezidenta. Prečo je to tak? Analýza nákupu vrtuľníka pre prepravu ústavných činiteľov so špecifikáciou len pre dobré počasie; nemá odmrazovanie a piloti nemajú kvalifikáciu pre IFR lietanie, lietanie za oblačnosti. V praxi, pokiaľ nie je ideálne počasie, nie je použiteľný. A je tu zopár otázok. Vrtuľník, áno. Koľko pilotov má vládna letka? Koľko majú piloti mesačne alebo ročne nalietaných hodín? Koľko hodín musia mať mesačne, ročne odlietaných, aby neprišli o licenciu pilota? Koľkokrát od roku 2014 letelo lietadlo vládnej letky len preto, aby mali piloti dostatok nalietaných hodín? Aký je priemerný počet pasažierov v lietadle vládnej letky?
Prečo ministerstvo vnútra nekúpilo jedno efektívne malé lietadlo s kapacitou do 20 ľudí? Aký bol ročný plánovaný rozpočet vládnej letky pre roky 2014, 2015 a 2016 a koľko reálne stála prevádzka vládnej letky?
Pán minister, vidím, že ste si nepísali tie otázky. Ak chcete, tak ja vám ich môžem dať k dispozícii a bola by som rada, keby ste sa ne pokúsili nám dať odpoveď v tomto pléne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2017 o 15:11 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:24

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre. Vážení poslanci a poslankyne, aj vysvetlím svoj dôvod, prečo som požiadal o slovo. Pretože ctím pravidlá rokovacieho poriadku aj tradíciu. Dovoľte, dovoľte... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Tieto faktické poznámky sa zapíšu, samozrejme, a môžte sa hlásiť faktickými poznámkami na predsedu Národnej rady a potom sa bude pokračovať faktickými poznámkami na podpredsedníčku parlamentu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
A veľmi rád vysvetlím, prečo som vstúpil do tejto debaty. Pani podpredsedníčka Národnej rady, a chcel by som vyzvať, ste podpredsedníčka Národnej rady, nie ste hovorkyňa, ani tlmočníčka požiadavok prezidentskej kancelárie a požiadali ste o slovo a vstúpili do rozpravy spôsobom, kedy tlmočíte požiadavku prezidentskej kancelárie.
Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že v tejto sále zazneli veľmi vážne údaje a fakty, o ktoré sme si my, plénum Národnej rady, požiadali Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. (Hluk v sále.) Som... Som, poprosím vás, aby sme, poprosím vás, aby ste rešpektovali (výkriky v sále) rokovací poriadok.
V prvom rade došlo k zneužitiu svojej kompetencie a právomoci z pozície pani podpredsedníčky Národnej rady, ktorá tu rozprávala veci, ktoré by tu mala rozprávať prezidentská kancelária sama osobitne. (Reakcie v z pléna.) Musím, musím verejne teraz povedať, že po vypočutí pána ministra vnútra Slovenskej republiky som ostal v šoku. Ostal som v šoku, keď počúvam, a to hovorím teraz ako druhý ústavný činiteľ v tejto republike, že niekto nevie rozoznať niečo súkromné a štátne, že niekto nevie, že použiť lietadlo má svoje pravidlá, že na tom malom Slovensku lieta tristokrát za tak krátke obdobie a že si objednať lietadlo pre svojich blízkych z Popradu do Košíc, aby lietadlo prišlo z Bratislavy do Popradu, že na to majú byť nejaké poučky. Na toto netreba žiadne poučky. Na to treba elementárnu slušnosť a výchovu.
Pretože ja som v pozícii predsedu Národnej rady, pracujem od pondelka nie do štvrtka, ale celý týždeň. V živote som nezobral svojho syna a blízkeho príbuzného na palubu lietadla a v živote by som si nedovolil pristaviť lietadlo. A napriek tomu, nech hovorí v tej sále kto chce, čo chce, som predseda Národnej rady, ktorý by takú pozíciu (reakcie z pléna) mohol takisto využiť a zneužiť.
Preto by som chcel, aby v tejto sále Národnej rady sme sa bavili o veciach a rovnakom metri ku každému, pretože keď počúvam tie čísla a náklady voči štátnej kase, ktoré sa dosahujú celkovo k miliónu euro, to považujem za papalášske a nehospodárne nakladanie s majetkom štátu (potlesk), na ktoré netreba žiadne iné inštrukcie.
Ak sa niekto rozhodol byť prezidentom Slovenskej republiky, má tomu prispôsobiť aj svoj osobný život. Má k dispozícii trvalý pobyt, má k dispozícii vilu, na rozdiel odo mňa, má tu vykonávať svoju prácu a neexistuje žiadne obhájenie toho, že si niekto lieta každý štvrtok, aby bol k dispozícii svojej rodine, vymýšľa si služobné cesty a takto nehospodárne nakladá s majetkom štátu.
To vystupujem práve preto k tomu, lebo neexistuje rovnaká mierka na ústavných činiteľov ani z hľadiska médií, ani prístupu. Tristokrát letieť do Popradu a ešte letieť z Popradu do Košíc, na to treba veľkú odvahu a žalúdok.
Ak tu zaznievajú otázky o tom, aké lietadlá by mali sme nakúpiť, ako by sme teda ich mali využívať, tak ja hovorím o elementárnej slušnosti a potrebe citu k štátnemu majetku. Toto je jasný príklad toho, že niekto sa správa papalášsky, že niekto si myslí, že tieto lietadlá za ťažké milióny boli nakúpené na to, aby plnili jeho privátne potreby.
Vystupujem preto tak ostro, pretože som v šoku z tých čísel, ktoré som zaregistroval. Ja som v šoku, že si dovolí ústavný činiteľ v Slovenskej republike, a nie je prvým prezidentom v tejto republike, porovnajme množstvá letov ďalších prezidentov, nie je jediným prezidentom, ale neviem sa zbaviť dojmu, že je tým najsvätejším aj najvyvolenejším prezidentom. Toto nie je osobné. Toto je profesionálny prístup k tomu, že jednoducho...
A môžte sa smiať, pán Matovič. Čo by ste robili so mnou vy osobne, keby som si len raz zobral svojho syna do lietadla do Popradu?
Čo by ste robili na svojom Facebooku aj vy, pán Viskupič, keby Danko previezol svojho syna z Popradu do Košíc? Keby som si nezaplatil svoje letenky na fotbal a išiel privátom a platil ochranku?
Pán prezident sa pýta, čo má robiť s ochrankou? Má ju platiť tak, ako to robím ja, keď si ich niekde beriem, lebo mi to zákon ustanovuje.
Pán prezident sa pýta, že čo s umiestnením, že teda on vlastne šetrí peniaze štátu, pretože je to v poriadku. Áno, bude dostatočný priestor na diskusiu aj s ním, ale ja vystupujem teraz v sále v Národnej rade, ktorá je inštitúciou, kde sa má každý zodpovedať občanom, lebo všetci sme volení od, občanmi. A musím povedať, že som v šoku, že to nemôže ostať bez povšimnutia, keď sa niekto takto papalášsky správa. Keď sa niekto správa tak, že pracuje od pondelka do štvrtku a vymýšľa si služobné cesty na východe, aby mohol špeciálom na východ letieť.
Toto musí skončiť. Toto musí skončiť, pretože tie lietadlá majú svoju životnosť. Tomu nepomôže symbolické rozdávanie 5-tisíc euro mesačne rodinám, keď tu niekto v prepočte rozlieta 360-tisíc a ďalšie sumy. A ja si už nebudem dávať servítky, pretože v politike vidím, že človek dostáva úder zľava a sprava a spravodlivosť neexistuje.
Smejte sa mi do očí, pán Matovič a pán Viskupič, ale ešte raz sa pýtam: keby Danko previezol svojho syna do Varšavy s firmou, v ktorej by pracoval jeho syn a poklepkal stavbu, čo by ste so mnou robili? Čo by robil váš tento arogantný pohľad so mnou?! Čo?! Zosmiešňovali by ste to, urážali, žiadali by ste moje odvolanie. Keby som tristokrát to urobil, ukameňujete ma. Takže sa smejte ďalej, ale majte rovnaký meter na ústavných činiteľov.
Ja to považujem za škodu, ktorá vznikla Slovenskej republike. Považujem to za bezdôvodné obohatenie, ktoré by mal mať prezident v majetkovom priznaní, lebo bol zvýhodnený používaním štátneho majetku, za ktorý neplatil. Nedovolí si to premiér (potlesk), nedovolí si to ani jeden ústavný činiteľ. (Doznievanie potlesku.)
Pýtať sa dnes ministra vnútra, že čo má teda robiť, myslím si, že je dosť dlho vo funkcii na to, že má vedieť, čo má robiť. A v prvom rade by mal slúžiť ľuďom. Nehrať divadlo, nerozdávať symbolicky plat, ale konečne robiť to, aby naozaj spravodlivo a citlivo hájil záujmy nielen tých, ktorí ho volili, ale aj tých, ktorí ho nevolili, ale hlavne každého občana Slovenska. Je aj mojím prezidentom Slovenskej republiky. Nakladá aj s mojím majetkom.
A myslím si, a teraz to poviem opakovane, že teda, ak by som bol ako on, tak od zajtra lietam do Šamorína vrtuľníkom. A povedzte mi, prečo by som nemohol?
Pýtam sa, keď chcem ísť na Javorinu alebo chcem ísť na víkend do Tatier, môžem teda, pán minister, objednať si airbus alebo malé lietadlo a spokojne ísť do Popradu?
A budete spokojní? Ľudia budú v kľude, lebo to sa môže. Teda ak áno, tak pravidlá pre všetkých rovnaké. Ak nie, tak potom sa všetci správajme zodpovedne k majetku štátu.
Neviem, či pán prezident kúpil záclony do svojej kancelárie ako ja. Aj to bolo zosmiešňované. Môžem uviesť milión iných príkladov správania sa k ochranke, z ktorých sa môžte usmievať. Ja nelietam špeciálom na fotbal. Mňa môžte vidieť na obyčajnom letisku a ja sa starám o tých ochrankárov. Pretože som nešiel do tejto funkcie zneužívať svoje výhody, nešiel som tento štát okrádať v týchto veciach, ani v iných. A vyprosím si, aby ste takto zosmiešňovali argument, ktorý tu používam.
A ešte raz hovorím, všetci hovoríte o hospodárnom nakladaní s majetkom štátu. Aký iný príklad, ako keď si v pondelok dá pristaviť lietadlo, štvrtok si odletí do Popradu, je príklad nehospodárneho nakladania s majetkom štátu?! A môže hovoriť, čo chce, ako chce. Tie pravidlá používania lietadiel sú jasné. To hovorím ako človek, ktorý má tak isto oprávnenie na používanie takýchto výhod. Letel som dvakrát vrtuľníkom, oslava SNP, raz pracovne na sever. Nevyužil som v rámci vnútroštátnej prepravy ani raz lietadlo na to, ani by ma to nenapadlo, aby som do Popradu papalášsky letel štátnym lietadlom. Bojím sa aj na tie sumy pozrieť.
Ak sa to naozaj blíži k miliónu euro, tak ho vyzývam, pána prezidenta, aby to preplatil tomuto štátu.
Vyzývam ho, aby toto buď uviedol v svojom majetkovom priznaní ako majetkovú výhodu, opakujem, alebo aby prestal s rozdávaním mzdy a začal šetriť na to, že raz to tomuto štátu zaplatí. A ja ako politik pre to urobím všetko.
Ďakujem vám a verím, že budete spravodliví pre nás všetkých, nielen pre pána prezidenta. Ďakujem. (Potlesk v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2017 o 15:24 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:35

Martin Poliačik

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:37

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už vlastne, pán podpredseda, ste odpovedali na to, čo som chcel povedať ja. V tom rokovacom poriadku je to napísané takto, ako to je, čiže nikto neporušil rokovací poriadok.
Prosím vás pekne, pozrite sa na to! Mali sme možnosť pri novom rokovacom poriadku si to všimnúť a všetci sme na to zabudli, že tento (reakcia z pléna), že... Nie ako, no. Všetci sme o tom vedeli preto, lebo takýto prípad už sa raz stal, sme ho tuná riešili. Všetci sme na to zabudli,. Priznajme si to, že v rokovacom poriadku sme tento problém mohli riešiť, ale neriešili sme ho. Tak ako v tejto chvíli nehádžme vinu a špinu takýmto spôsobom na seba a už vôbec nie na podpredsedu Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2017 o 15:37 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:38

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. V prípade, že je to tak, ako hovoríte, aj keď pochybujem, tak chcem dať návrh predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby si vzal príklad z podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky a skúsil postupovať v súlade s logikou, v súlade s logikou a požiadal o slovo, až keď doznejú faktické poznámky. Lebo naozaj z toho bude guláš. O to mi ide. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2017 o 15:38 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video