Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.2.2020 o 9:33 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 9:33 - 9:35 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ondrej, ty si položil jednu otázku, že či voľby sú tie mimoriadne okolnosti, kvôli ktorým musíme tu mať skrátené konanie, tak ja sa opätovne pýtam, že kde sú tie mimoriadne okolnosti, že kto ich vysvetlí.
Pán Tomáš pri niektorých našich spoločných diskusiách o zákone vždy mi hovoril, že neskúšajte to na nás, tak ja teraz tiež hovorím, že neskúšajte to na nás a vysvetlite, že kde sú tie mimoriadne okolnosti, lebo všetci vieme, že tieto narýchlo zbúchané sociálne opatrenia skoro za 800 mil. nemáte ani z čoho zaplatiť, a preto... A robíte ich iba preto, aby ste sa udržali pri moci a myslíte si, že reálne niekto tomu uverí, že ste sa precitli a že zrazu idete robiť niečo pre ľudí. Tak ja sa potom ešte aj pýtam, že pre ktorých ľudí. Pre tých na tom východe, kde podľa vášho šéfa nič nie je, alebo pre tých v Bratislave a v zahraničí, ktorí sa v podstate premiérovi hnusia, lebo nevolia SMER, a vraj ani nevedia, čo je ten skutočný život. Kto tomu reálne uverí? Takže normálne nám vysvetlite, kde sú tie mimoriadne okolnosti. Prečo chcete, aby, za tých osem rokov ste nezvýšili prípravu prídavok o toľko, o koľko navrhujete teraz, ale bolo to iba o menej ako 2,41 a teraz, keď idú voľby, tak sa bojíte o miesta a zrazu prídete tento prídavok zdvojnásobovať? A to isté je o 13. dôchodku, ktorý sľubujete už 10 rokov a spomenuli ste si na ňom pár dní pred voľbami, keď vám klesajú reálne percentá.
Tak vysvetlite, kde sú tie mimoriadne okolnosti, aby ste robili tieto opatrenia!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:06 - 10:08 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán kolega, mňa najviac zaujali tie termíny, ako ste ich strieľali, z tých 14 dní na 30, potom na 50, na 60. Ja už som očakával, že prídete s pozmeňujúcim návrhom na 364 dní moratória, aby bol kľud, aby bol pokoj, aby sa nič nedialo. Ja neviem, či si neuvedomujete, že ústava, tak ako vám pán Dostál povedal, ústava už teraz hovorí, kedy je zakázané šírenie informácií. Ale ten dôvod, ktorý je cítiť od vás, že táto informácia sa mi nepáči, tam naozaj nie je (reakcia z pléna); reagujem na pána Dostála, ktorý to spomínal reálne, pretože on o tom hovoril celý čas, asi ste nepočúvali, lebo on vám hovoril, že v ústave je to reálne stanovené a ja to iba opakujem, preto som ho aj spomenul, že táto informácia sa mi nepáči, lebo to ide z toho vášho návrhu. Naozaj nie je žiaden argument a je to vyslovene iba osobné.
Takže (zaznievanie gongu) mi to tak znie, že tento celý váš návrh je, že by ste to chceli nejakým spôsobom zakonzervovať, tieto preferencie, a zakázať ľuďom meniť nejaké názory, aby nemali tú informáciu.
Ten paradox je tam vyslovene ten, že nezakazujete robiť prieskumy, ale zakazujete ich iba zverejňovať, takže vy tie prieskumy reálne budete mať. Na mňa to tak veľmi vplýva z jedného filmu, ako sa hovorilo, že "poručíme větru, dešti", a vy by ste chceli takto poručovať aj všetko ostatné. Čo sa týka; ale nedokážete poručiť sympatiám alebo preferenciám voličov, lebo tie sa zákonom reálne nedajú nariadiť a pokým máme tú slobodnú vôľu, tak voliči sa budú rozhodovať tak, ako oni chcú. A dôkazom toho sú aj voľby v dvetisícšestnástom, kedy strany, ktoré tu sedia, mali úplne iné preferencie a potom na voľbách to dopadlo úplne inak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 13:29 - 13:31 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím vás, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:30 - 15:31 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán kolega Vavrek, mne to proste nedá, musím to vysloviť, spomínali ste, že nehovoríme vôbec o deťoch. No nehovoríme preto, lebo sme diskutovali mesiac na výboroch, a hlavne preto, lebo prilepujete k tomuto návrhu zákona od politiky, odpisy registrov trestu, dopravu, odpredaj majetku a všetko ostatné, čím vy odpútavate pozornosť od detí. To je vaším pričinením, nie naším.
Hovoríte, že tento návrh je teraz jasnejší. Nie je jasnejší, lebo keby som sa spýtal kohokoľvek, aby mi povedal a vysvetlil niektorý z tých paragrafov, tak by musel ísť do ďalších a ďalších pozmeňujúcich návrhov, aby pochopil, ako sa ten návrh pôvodný, ktorý sme tu mali, zmenil. Keď ste povedali, že sme pred tým, že sme už pred tým, aby sme to zaviedli, aby to reálne fungovalo, tak ono to nebude fungovať a vôbec nie sme pred tým, pretože náš čaká ešte množstvo roboty. A nie nás, bohužiaľ, ale samosprávy a všetkých, ktorí budú musieť vybudovať škôlky a vybudovať prostredie.
Ale povedali ste jednu obrovskú pravdu a to vám ja pripomeniem, prosím vás, a na to si pamätajte, že zaviesť povinnosť nestačí. Na túto vetu, zaviesť povinnosť nestačí, ktorú ste povedali, ste mali myslieť pred tým, ako ste priniesli tento návrh zákona, pretože ste najskôr mali predpripraviť prostredie a potom ste mali priniesť takýto zákon, nie najskôr si ho schváliť a čakať dva roky, či ho budete vedieť plniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 12:17 - 12:19 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Kolegovia, ďakujem. Iba si uvedomme a ja to vyslovím, že tu nediskutujeme o jednotlivých úpravách v rámci predprípravného vzdelávania, ale diskutujeme tu o tých prílepkoch. Takže to sa vám podarilo veľmi dobre, že odbáčate od celej tej problematiky, aby sme si všímali absolútne niečo iné. Pre mňa proste mladí ľudia by mali byť konfrontovaní so životom verejným. Politici by mali chodiť na školy a mali by vysvetľovať, ako funguje legislatívny proces, ako sa tvoria zákony, ako funguje štát. Mali by prezentovať svoje názory, aby nejakým spôsobom vštepovali mladým ľuďom určité hodnoty. Ja si stále myslím, že riaditeľ je dostatočne dôležitý a skúsený na to, aby vedel vyhodnotiť, že ktoré z týchto či už strán, alebo osobností má pozvať a ako sa majú jednotlivé osobnosti a celá tá problematika viesť na školách týmto, ako je napísaný ten zákon. Pretože tam sa v konečnom dôsledku nič nemení a my sme ho mali doteraz a máme ho aj teraz, len sa tam pridávajú nejaké sankcie. Neovplyvníte to, čo sa na tých školách bude diať. Keby ste to jasne zadefinovali, nejakým jasným spôsobom, tak by sme mohli povedať, že áno, toto určité obdobie proste tam ľudia nemôžu ísť a nemôžu si robiť propagáciu ohľadom svojich osôb alebo svojich strán. Takýmto spôsobom nevyriešite nič a je to iba vyslovene zastrašovanie učiteľov a riaditeľov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 11:58 - 12:12 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani predkladateľka, kolegovia, dovoľte mi, aby som na úvod sa ešte raz sa vyjadril k celému tomuto návrhu zákona. Povedzme, že súhlasíme s celkovou filozofiou tohto návrhu, ktorý predkladáte, určite súhlasíme s celkovým zaškolením detí, určite súhlasíme so socializovaním detí a musím povedať, že nesúhlasíme s tým, ako sa tvorí tento zákon, ako sa tvorí táto systémová zmena a ako ju reálne prinášate.
My sme o tom veľmi dlho rozprávali a veľmi aj búrlivo rozprávali a naozaj si treba uvedomiť, že takéto návrhy zákonov, ktoré ovplyvnia desiatky tisíc mladých rodín a aj ich detí, nemôžete prinášať ako poslanecké návrhy. Ja uznávam tú legislatívnu možnosť, ktorú máme všetci tu, samozrejme, že ju máte aj vy, samozrejme, že môžete predkladať jednotlivé návrhy, aby ste upravovali zákony a menili tak, ako uznáte za vhodné, ale v rámci takýchto veľkých systémových zmien tu máte ministerstvo, pretože vy vládnete, v rámci toho ministerstva to musí prejsť celkovým procesom medzirezortného pripomienkového konania, aby sme vychytali všetky tie chyby, ktoré by tam mohli vzniknúť v rámci či už ministerstiev, alebo organizácií.
A preto vzniká takýto problém a preto vzniká takýto chaos, aký je tu teraz, pretože pred mesiacom sme tu mali nejaký návrh zákona, teraz na výbore sme mali ďalšie štyri pozmeňujúce návrhy, skoro 50 bodov, teraz sú tu ďalšie a ďalšie pozmeňujúce návrhy a musíme povedať, že ten návrh zákona, ktorý sme videli, a tento, ktorý zažívame teraz, je úplne nový zákon, absolútne, pretože vy cez prílepky tam riešite politiku na školách, riešite tam odpisy z registra trestov, riešite tam dopravu, riešite tam odpredaj majetku, čo absolútne nemá nič spoločné s týmto návrhom zákona a to si uznajme, že to je cez čiaru. Samozrejme, že stravovanie ešte. A ja mám normálne taký pocit, že ministerstvo ani nechcelo predkladať tento návrh, lebo sa bálo toho, čo to všetko rozprúdi, ako bude musieť argumentovať, aký to bude zložitý proces, tak vám to tak posunuli, vy sa tu s tým trápite, čo ja uznávam, možno je to aj jednoduchšie, lebo tu prečítate pozmeňujúci návrh, nemusíte odpovedať na jednotlivé otázky, nie sú tam dopady, nie sú tam vyčíslené ostatné náležitosti a z toho vzniká jeden obrovský chaos.
Ja iba chcem, aby ste si uvedomili že v rámci tohto obrovského chaosu naozaj ovplyvňujete desiatky tisíc mladých rodín a detí. Hoci budem opakovať, že súhlasíme s tou filozofiou toho návrhu, však sme takýto podobný návrh predkladali aj my, ale vy máte celú tú mašinériu v rámci ministerstva na to, aby vám pripravili celý proces, aby ten návrh bol naozaj taký, aký má byť.
Poďme k tomu návrhu, aby sme boli konštruktívni. Určite oproti tomu prvotnému oceňme, že ste posunuli účinnosť, takže ste si uvedomili, že to nie je možné, aby sa to plnilo už k budúcemu roku k septembru, ale že tam sa ocitol ten rok 2021. Aj tak si myslím, že to bude ďalšia vláda, nech je akákoľvek, musieť posúvať, pretože nie je reálne, aby sa niečo také splnilo za to jedno obdobie. Čo si povedzme, že aj keby mali vznikať škôlky, tak už len to, aby ste ich postavili alebo zariadili, má nejaký proces v rámci čerpania financií a všetkých ostatných povinností.
Odstránili ste tam pokuty, čo bolo veľmi správne, pretože dávať pokuty rodičom za to, že neumiestnia svoje deti, keď ich nemajú kde umiestniť, je naozaj nezmysel a ja som veľmi rád, že ste si to uvedomili.
Vyriešili ste aj nulté ročníky, kde ste si opätovne uvedomili, že je tam určitá skupina detí, určitá skupina učiteľov, nemôžete to z roka na rok vlastne useknúť, lebo by ste museli vyriešiť celú túto skupinu tak, že tam dávate prechodné obdobie, ktorým sa to nejakým spôsobom vyhodnotí a potom vyrieši.
Vyriešili ste obvody, čo je celkom správne, pretože tam by boli problémy, keby ste mali dve materské škôlky, jednu základnú školu alebo opačne, že tá súčinnosť by tam nebola taká, aká má byť. Z tohto všetkého sa teším.
A naozaj ten zákon sa začal tvoriť nejakým spôsobom, že by bol akceptovateľný, keby sa tam nepopridávali všetky ostatné náležitosti. Ja si dovolím zastaviť pri dvoch, a to je pre mňa, ja poviem, že politika na školách, kde vy ako koaliční poslanci chcete reálne zakázať vstup pani ministerke a pánovi premiérovi na školy. Aj keď ste upravili oproti tomu pôvodnému návrhu, kde bolo napísané, že zriaďovateľ odvolá zamestnanca, respektíve teda riaditeľ, zriaďovateľ odvolá riaditeľa na základe toho, že nezabráni šíreniu politickej reklamy, a vy ste to teraz zmenili, že môže odvolať, aj tak ste tam dali v rámci toho priestupok, že budete môcť sankcionovať človeka vo výške 331 euro, ak umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politickému hnutiu a ich propagácii. Toto naozaj nie je zadefinované, takže nikto nebude vedieť povedať, že ako to má byť. Povedzme si, že tento návrh zákona platí už aj teraz reálne a ak ste chceli iba sprísniť nejakým spôsobom tieto podmienky a zakázať komukoľvek, ale aj pani ministerke alebo pánovi premiérovi, aby chodili do školy, tak naozaj je to iba nejaký nástroj na to, aby ste penalizovali riaditeľov alebo nespokojných, nespokojných učiteľov alebo učiteľov, ktorí budú mať iný návrh, názor, ako máte vy.
A ja uznávam, že ste to upravili z toho, že "odvolá" na "môže odvolať", že "môže dať pokutu", je to tam zadefinované aj tá výška je, že "do výšky", hej? Je tam stanovený okresný úrad, je tam stanovené celé správne konanie, takže ten proces je tam reálne zvládnutý, ale aj tak pre mňa to reálne vedie k zastrašovaniu všetkých učiteľov a riaditeľov, aby nemali iný názor, aby reálne nepustili do škôl nikoho. Hoci ste to mohli spraviť veľmi elegantne, pretože takto, ako to píšete, neviete, čo je to, že politická reklama, vy neviete povedať, že čo je to propagácia. Keď sa pôjdeme pozrieť teraz my dvaja do školy, tak sme nositelia známky nejakých strán? Tak to môže niekto považovať za politickú reklamu a tým pádom bude sankcionovať riaditeľa, hoci my ideme zisťovať reálny stav, aký je na škole, lebo chcem vyriešiť, lebo chcete podať nejaký legislatívny návrh, tak týmto spôsobom to nebudete môcť urobiť. Hoci ste to mohli veľmi jednoducho stanoviť tak, že osoby, ktoré kandidujú vo voľbách, počas volebnej kampane by v rámci tých 90 dní nemohli vystupovať na školách a takýmto spôsobom by to bolo jasne zadefinované. Dali by ste signál, že chcete, aby politici chodili, aby vysvetľovali mladým ľuďom, že ako funguje život verejný, ako funguje tvorba legislatívy, ako funguje množstvo iných vecí, a takýmto spôsobom by ste povedali, že áno, ale to určené obdobie do tej školy nemôžte ísť, aby ste náhodou teda neovplyvňovali. Myslím si, že toto by bolo veľmi, veľmi korektné.
A ešte k tejto téme musím aj vysloviť, že si myslím, že toto je vyslovene že dôkaz, ako by sa mali; nemali riešiť takéto problémy, pretože sú pripravené na poslednú chvíľu a nie sú zvládnuté. Vy mi môžete argumentovať, že by ste to nemali vkladať do tohto zákona, do školského, že by to malo byť v ostatných zákonoch, ale to je reálny váš problém, však ste to mohli priniesť samostatne ako návrh zákona, prešiel by dvomi čítaniami a celé by to bolo upravené.
Druhú vec mi dovoľte, aby som sa venoval ešte financiám, pretože celý tento návrh nie je zvládnutý podľa mňa po finančnej stránke. Na začiatku ten prvý návrh bol reálne stanovený na prenesený výkon, teraz ste z toho spravili originál kompetencie tým, že ste nechali povinnú školskú dochádzku a z tohto ste urobili povinné predprimárne vzdelávanie. Tak aj keď stanovujete tú sumu, ktorá je tam navýšená, lebo, samozrejme, že ste sa nad tým zamysleli, ja to stále akože oceňujem, že ste sa stretávali s jednotlivými skupinami a že ste sa snažili riešiť ten návrh, hoci by to malo riešiť ministerstvo a hoci by to bolo jednoduchšie, keby to bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde by bola celá skupina ľudí, ktorá by sa tomu venovala, tak podľa mňa ten príspevok, ktorý tam je, ten príspevok zo štátu, vám nezabezpečuje, nepokrýva náklady, ktoré sú spojené so zabezpečením, budem hovoriť, že povinnej materskej škôlky, teda tomu povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, pretože tam máte stanovenú viazanosť, alebo máte tam stanovené, že sa môže použiť iba na vybavenie, na príplatky a nie na platy zamestnancov. Takže reálne si teraz povedzme, že obce budú musieť prijať nové učiteľky, obce budú musieť prijať nové vychovávateľky, budú musieť reálne vybudovať nové miesta, budú od 1. januára musieť nájsť zdroje na 10-percentné zvýšenie platov všetkým, ale toto budú musieť pokrývať aj z menších rozpočtov.
Ja si dám iba do súvisu to, že sme už hlasovali o vašom návrhu v znížení odpočítateľnej položky na dani z príjmu, kde obce a mestá prídu o viac ako 100 miliónov. Takže na jednej strane vy im beriete financie a na druhej strane im ešte aj pridávate kompetencie, ktoré budú musieť zvládnuť. A vy mi budete argumentovať určite tým, že obce majú teraz vyššie príjmy. Ale to, že majú vyššie príjmy, neznamená; to, že majú vyššie príjmy, znamená to, že ich majú používať na rozvoj obce a na tie veci, ktoré boli doteraz zanedbávané. To neznamená, že keď majú vyššie príjmy, tak im máte pridávať ďalšie a ďalšie kompetencie, na ktoré ich musia míňať. A ja uznávam, že to financovanie nie je možno ideálne, že bolo nejakým spôsobom vymyslené a teraz obce sa vlastne spoliehajú, že čo vyberie ministerstvo financií, ako prerozdelí tieto peniaze, že by mohli hľadať aj iné zdroje, ako financovať. K tomu ma iba tak napadá, že tie iné zdroje sú možno jednoduchšie, keď príde nejaký vládny poslanec do nejakej obce alebo školy, tak vtedy sa dá zafinancovať všetko veľmi rýchlo, takže ich to nenúti, aby nejakým spôsobom hľadali tieto iné zdroje, ale vy – a to sa budem teda opakovať – na jednej strane im beriete peniaze a na druhej strane im pridávate kompetencie. Takže neviem si predstaviť, akým spôsobom toto sa bude financovať.
Dovolím si ešte upozorniť aj tú vec, aj keď vy tam stanovujete jednotlivé termíny, tak kedy sa deje nejaký záujem, čo sa týka prihlášok detí a ich rodičov, v akých mesiacoch? V rámci eduzberu k 15. septembru získavate nejaké číslo. Tie deti naskočia do celého procesu a peniaze sa rozpočtujú kedy obciam? Rozpočtujú sa k začiatku roku. Takže tam máte štyri mesiace, ktoré neviete, ako budú musieť, ktoré neviete, ako majú pokryté obce. Vy budete zase tvrdiť, že však majú svoje zdroje, ale znova si spomeňte, čo som rozprával. Teraz na štyri mesiace budete mať ďalší výpadok financií, ktoré tie obce budú musieť, respektíve zriaďovatelia budú musieť zafinancovať. A vy viete, že na výbore sme o tom rozprávali a vy ste mi povedali, že už teraz sa diskutuje s ministerstvom financií, že aby to nejakým spôsobom pokryli.
Ja si iba dovolím pripomenúť vaše rekreačné poukazy. Aj to od januára diskutujeme o tom, že by mali prísť financie na tento návrh, ktorý ste preniesli školám, pretože školy, resp. teda zriaďovatelia musia nájsť tie financie. Máme jún, tie peniaze ešte neprišli. Takže keď mi teraz garantujete, že nejakým spôsobom zafinancujete tie štyri mesiace, ktoré budú problematické, tak ja vám reálne neverím, pretože všetky ostatné fakty z minulosti nasvedčujú tomu, že sú to iba vyslovene prázdne slova a nič viac.
K tomu mi ešte napadla jedna vec, aby sa nestalo to, čo s obedmi zadarmo. Že veľmi sa tu chválilo, že budú obedy zadarmo a v konečnom dôsledku tie obedy zadarmo aj tak zafinancujú rodičia, pretože tam máte vedľajšie náklady. Aby sa teraz nestalo, keďže garantujete, že toto predprimárne vzdelávanie rodičia nebudú platiť, teda bude zadarmo, aby tie náklady, ktoré majú, nepreniesli na rodičov, ktorí majú trojročné a štvorročné deti, a aby sa náhodou nestalo, že rodičia týchto detí budú mať zvýšené náklady kvôli tomu, že vy ste si povedali, že budete mať takúto povinnosť, že to bude originálne kompetencie, že nevyčleníte na to dostatočné množstvo financií. A vráti sa to nie vám, bohužiaľ, nie nám, ale vráti sa to každej jednej mladej rodine a každému jednému mladému človeku, ktorý reálne bude musieť plniť tento váš návrh.
Mohol by som ešte rozprávať, ale myslím si, že kolega Dostál pôjde k tomu, a pani podpredsedníčka sa už vyjadrila dostatočne k tomu odpisu z registra trestov. My sme tiež o tom diskutovali. Vy nás teraz kladiete k tomu, aby sme si vybrali medzi nejakými ľuďmi v rámci sexuálneho zneužívania. To nám ani nedávate na výber, to je automatické, že niečo také musíte podporiť, lebo však budeme chrániť záujmy každého jedného dieťaťa a ich rodičov. O tomto ani len nediskutujme a nedávajme to do pomeru, že vyberte si, že či marihuanu alebo niečo takéto. Ale vy tak, ako to predkladáte ako celok, je to niečo pozliepané, čo ste pozliepali v priebehu jedného mesiaca a teraz chcete, aby sme sa voči tomu seriózne postavili a seriózne zahlasovali. A toto si myslím, že nie je korektné za celé to obdobie, ako ste pripravovali tento návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 16:45 - 16:46 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona č. 14/98. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím vás, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 9:14 - 9:15 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1545). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.5.2019 16:47 - 16:47 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ja iba dve vety. Nebudem sa vôbec vyjadrovať k celému tomu procesu, ako bol prijatý, navrhnutý, stiahnutý a podobne. Chcem iba, aby bolo vyslovené, že čo sa týka tých paragrafov 8, 10 a 13, kde rozprávame o príplatkoch, tak v druhom čítaní určite budeme navyšovať tieto príplatky. Budeme to dávať ako pozmeňujúci návrh a z tých 14 % si myslím, že je adekvátne, aby sme sa dostali niekde na 18 až 20 %, a toto budeme navrhovať. Verím, že to bude prijaté, aby sme aspoň tieto paragrafy, čo sa týka príplatkov, zvýšili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.5.2019 16:46 - 16:46 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán Žarnay, vyslovili ste jednu myšlienku, ktorá mi ostala v hlave, s ktorou súhlasím a tam sa veľmi zhodneme. Práca učiteľa nie je žiadne poslanie a už reálne s tým prestaňme. Pretože stále počúvame, ako je práca učiteľa poslanie. To nie je žiadne poslanie, to nie je žiadne dobrovoľníctvo. Je to normálne zamestnanie, ktoré v prvom rade treba oceniť, ohodnotiť a prejaviť mu vážnosť, a preto reči o poslaní mi už reálne vadia. Lebo tým toto povolanie učiteľa reálne degradujete.
Ďakujem.
Skryt prepis