Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.6.2017 o 15:31 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2017 15:31 - 15:32 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Kolega Dostál, ďakujem veľmi pekne za zhrnutie, opätovné zhrnutie, prečo by nemal tento návrh zákona ísť v skrátenom legislatívnom konaní, ale tak, ako bolo aj vyslovené, mali by sme asi čítať s porozumením jednotlivé veci. My tomu asi teda nerozumieme, máme iné chápanie, pretože chceme jednotlivé problémy naozaj vyriešiť, nie ísť iba po povrchu, čo sa týka aj spresnenia poskytovania finančných nákladov na osobné náklady pedagogických zamestnancov škôl, ktoré sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, čo aj spomínal pán predsedajúci a hlavne je to bod 11, ktorý upravuje mzdový normatív a zohľadní prax pedagógov na škole, ktorý podľa čl. 1 bod 11 nadobúda účinnosť od 1. januára 2019. Takže si myslím, že by kolegovia mohli čítať návrh zákona poctivejšie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2017 15:07 - 15:16 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil k návrhu vlády na legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Na začiatok by som možno povedal trochu z histórie tohto návrhu. Táto novela bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní už vo februári 2017, takže pred štyrmi mesiacmi. Odvtedy boli vznášané pripomienky, bola v rozporovom konaní, rokovanie o nej bolo niekoľkokrát prerušené a viac ako polovica tých pripomienok nebola akceptovaná. Ku koncu sa dostala k tej pozícii, že boli akceptované všetky pripomienky, čo sa týka zo strany ministerstiev, ale stále neboli akceptované pripomienky z profesných organizácií a tieto sú neustále v rozpore.
Túto novelu nevidíme ako zásadnú zmenu školstva, vonkoncom nie ako začiatok avizovanej najväčšej reformy v školstve za dvadsaťpäť rokov. Je to novela, ktorá neprináša definitívne riešenia problémov financovania školstva. Sú to skôr určité kozmetické alebo povrchové úpravy a preto si myslíme, že si absolútne nezaslúži skrátené legislatívne konanie.
Keď sme už ale pri ňom, ja veľmi jednoducho, si povedzme, aké sú vlastne podmienky, ktoré sú stanovené v rokovacom poriadku v § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého za mimoriadnych okolností môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. Tento odstavec asi poznáme všetci a vieme si ho prerozprávať. Veľmi často sa objavuje aj v dôvodovej správe tohto návrhu a v návrhu na skrátené legislatívne konanie hovorí ministerstvo školstva, že neschválením navrhovanej úpravy s účinnosťou od 1. septembra 2017 by štátu hrozili značné hospodárske škody, pretože by nebolo možné vykonať zber údajov stavu k 15. septembru 2017 podľa navrhovaných spravodlivejších a presnejších kritérií, ktoré sú rozhodujúce pre rozdeľovanie a poukazovanie výnosu, príjmy z daní obcí na nasledujúci kalendárny rok.
Znamená to teda, že každý jeden rok, v ktorom financovanie fungovalo podľa starého znenia zákona, vznikali štátu hospodárske škody a doteraz všetci ministri nám to reálne tajili. Znamená to, že v septembri 2016, keď táto novela ešte nebola na stole, tak vznikli štátu značné hospodárske škody a ministerstvo nás vôbec o tom neinformovalo, ako aj predošlí ministri a my sme sa rozprávali o tom už aj na výbore, že ja som aj nahnevaný aj na svojho kolegu, aj na vás, pán exminister, že ste nám nikdy nepovedali, že k 15. septembru, keď sa po starom zbierali tieto údaje, tak nám hrozili hospodárske škody, ale teraz už budeme v podstate zachránení.
Neviem, či budeme zachránení hneď, pretože táto novela a ustanovenie z nich budú platiť až od 1. 1. 2019. Takže neviem, čo sa bude diať toho jeden a pol roka, asi budeme používať rezortný informačný systém, ktorý vieme, ako funguje a my už 30 dní na výbore čakáme na veľmi jednoduchú informáciu, a to, čo rezortný informačný systém generuje a aké informácie nám môže dať, pretože týmto bude naplnený. A vieme, že čo sa týka údajov zberu, tak tie informácie v rámci údajov zberu nemôžu byť používané na presnejší, presnejší výpočet.
Ministerstvo tiež argumentuje, že neschválením jeho novely by mohlo prísť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, pretože by nebolo možné poskytnúť finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa na školský rok alebo na kalendárny rok, ale na kalendárny rok, tak ako to robí teraz. Tak ja sa opäť pýtam, že či doteraz ministerstvo ohrozovalo základné ľudské práva a slobody a či od toho posunu, že nebude vyplácať tieto peniaze na kalendárny rok, ale na školský rok, tak už nebude ohrozovať. Reálne by sme mohli povedať, že sa ohrozuje právo žiaka na zabezpečenie vhodných podmienok na vzdelávanie, kde žiak so špeciálnymi potrebami má právo na vytvorenie nevyhnutných podmienok na vzdelávanie. Jednou z týchto podmienok je veľmi často, samozrejme, aj asistent učiteľa a ministerstvo naposledy dostalo žiadosti od 3 903 úväzkov na asistentov a vyhovelo sa iba 43 %. To znamená, že viac ako polovici teda ministerstvo nevyhovelo a neposkytlo školám asistentov a takto naozaj uprelo práva žiakov vhodné, na vhodné podmienky na vzdelávanie, čím porušuje to právo, takže absolútne táto novela nerieši problém, ktorý máme opätovne.
Predmetná novela v podstate prináša len technické zmeny, ktoré majú, ja poviem, že minimálny dopad na chod školy, na výučbu v nej a hlavne na kvalitu vzdelávania a neschválením tejto novely nevzniknú žiadne hospodárske škody, ani sa neohrozia základné ľudské práva a o nič viac, ako by to bolo pred jej neschválením a to znamená, že na skrátené konanie tu absolútne nie je žiaden dôvod a je nepodstatné a netreba sa na to takto pozerať.
Spomenul som niektoré opatrenia tejto novely, viacej asi budeme v prvom čítaní, keďže poznáme, ako funguje parlamentná matematika, ale nedá mi nepovedať jednu vec, že keď v pláne je novela zákona financovania školských, školských zariadení, tak naozaj nech je poriadna, nech prináša definitívne vyriešenie problémov, nech je komplexná aj s víziou do budúcna. Lebo táto novela, ktorú predkladáte, pán minister, prináša len, stále to budem opakovať, kozmetické zmeny a úpravy a neprináša zásadné zmeny vo financovaní a fungovaní škôl a nejde do hĺbky jednotlivých problémov, ale ide iba po povrchu.
Ja možno vyslovím tie isté myšlienky, ktoré opakujem stále, že vy sa vôbec nezamýšľate, že či ten balík, ktorý máte, 1,2, budem hovoriť, že 1,3 mld., je naozaj dostačujúci a že či ho netreba navýšiť, alebo že či netreba naozaj v rámci organizácie rezortu nejako začať šetriť, aby vznikali nejaké úspory. Mne príde, že ministerstvo akceptovalo ten fakt, že takto to je, že ten istý balík, ktorý má, tak bude iba prerozdeľovať inak s filozofiou, že veď nejako bude, nejak sa už fungovalo doteraz, nejako budeme fungovať a nejako budeme fungovať aj do budúcna. Ale myslím si, že v prvom rade by ste mali ten balík financií navýšiť a prísť s takou novelou, ktorá nehovorí o tom, že budete presnejšie prerozdeľovať financie tu a tam, ale že jasne budete riešiť nedostatok financií v školstve a že konečne dáte školám tú možnosť, či už vyberať si učebnice, alebo že pokryjete úväzky všetkých požadovaných asistentov a že platy učiteľov nebudú presnejšie prerozdelené, ale budú naozaj vyššie a učitelia budú konečne adekvátne ohodnotení, hlavne vrátane mladých začínajúcich učiteľov. Mne príde, že vy iba akceptujete ten súčasný stav a popri tom budete hovoriť, že je všetko stále v poriadku a že financie nám nechýbajú a že učitelia sú dobre zaplatení, lebo oni majú prázdniny, lebo oni majú voľno, lebo majú Veľkú noc, lebo majú Vianoce, no skutočnosť nám ukazuje, že školstvo naozaj potrebuje viacej peňazí, lebo nemá tie zástupy mladých učiteľov, ktorí by čakali na tie lukratívne miesta, ktoré v rámci školstva sú.
Keďže viem, ako funguje, alebo vieme, ako funguje parlamentná matematika, tak toto konanie, skrátené legislatívne konanie schválite a schválite, predpokladám, že aj novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, lebo je to nejaká vaša iniciatíva. Ja som už ale povedal, že neprijatie tejto novely absolútne neohrozí základné ľudské práva a slobody, taktiež neohrozí bezpečnosť štátu, ani nevzniknú žiadne hospodárske škody a samotnú novelu nepovažujeme za zásadnú zmenu k lepšiemu v oblasti školstva a myslíme si, čo opätovne budem zvýrazňovať, že skrátené legislatívne konanie tu nie je naozaj namieste a my za klub SaS nepodporíme toto skrátené konanie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.6.2017 13:04 - 13:05 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, navrhujem doplniť program schôdze o informáciu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana o stave, o stave reformného dokumentu Učiace sa Slovensko, termínoch schvaľovania finančného plnenia realizácie.
Odôvodnenie. Pred rokom minister školstva vyhlásil, že chystá najväčšiu reformu za 25 rokov a po roku stále nevieme, kedy sa konečne začne realizovať, aký objem financií bude vyžadovať, aký objem financií vyrokoval s ministrom financií. Klesajúce výsledky žiakov z rôznych medzinárodných meraní a vyjadrenie a konanie ministerstva a pána ministra sú v rozpore s týmto reformným dokumentom a sú dôvody naviac, aby tieto informácie zaujímali všetkých poslancov Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2017 13:52 - 13:54 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ja by som iba sedem bodov, ktoré sú dôležité pre tento návrh. Vytvára systém každoročného zverejňovania štatistík platov a nezamestnanosti absolventov stredných škôl a vysokých škôl. Ministerstvu ukladá povinnosť každoročne zverejňovať štatistiku o príjmoch v nezamestnanosti absolventov stredných škôl a vysokých škôl. V prípade, že jednotlivé štatistiky budú podľa toho rozdelené, Sociálna poisťovňa bude mať povinnosť poskytovať ministerstvu školstva údaje o platoch a príjmoch absolventov. Pokiaľ táto povinnosť už existuje pri vysokých školách, tak sa dobre rozumieme, nemal by byť problém posúvať to ďalej. Čo sa týka ÚPSVaR, bude mať povinnosť poskytovať ministerstvu školstva štatistiky o nezamestnanosti, povinnosť získať údaje od Sociálnej poisťovne a zverejňovať na web stránke štatistiky o platoch a nezamestnanosti absolventov stredných škôl, vysokých škôl.
Tento návrh, ktorý je vyslovene technický návrh, nemá absolútne žiadne dopady na rozpočet, podnikateľské prostredie, životné prostredie, sociálne vplyvy, na informatizáciu. Práveže sme na výbore teraz o tom veľmi intenzívne diskutovali, o rezortnom informačnom systéme, ktorý by bol veľmi dobrým napojením na tento systém a legislatívne naväzuje na prehľad absolventskej miery nezamestnanosti vysokých škôl, ktoré vypracovalo ministerstvo školstva už v roku 2011 pod vedením pána Jurzycu.
Verím, že vyslovene tento technický zámer návrhu získa podporu v pléne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2017 13:50 - 13:50 hod.

Branislav Gröhling
Tento návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, budem prezentovať o chvíľu po správe spravodajcu, objasním jednotlivé okolnosti, ktoré navrhujeme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2017 13:48 - 13:49 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ku kolegovi Sopkovi, naozaj je veľmi dôležité, aby sa ministerstvo rozhodlo, že či chce pokračovať v tomto projekte, alebo nie. To je alfa, omega. V súčasnosti ale my môžme iba pripomienkovať jednotlivé veci alebo dopĺňať ich k tomu zákonu, ktorý je. Takže k tomu sa snažíme. Je to na nich, aby sa rozhodli, že či chcú ísť touto cestou, alebo nechcú touto cestou, hlavne keď pôjdu tou, hociktorú si vyberú, tak nech nerozprávajú striktne mladým ľuďom, nech neregulujú, že ty sa rozhodneš v pätnástich rokoch, že budeš murár, tak budeš murár počas celého života, nedáme ti žiadne iné vzdelanie. Všetky ukazovatele, ktoré sú, či už ekonomické, hovoria, že to menenie zamestnania a nálad sa znižuje od desiatich rokov, momentálne sme niekde na šiestich rokoch, že každých šesť rokov človek určitým spôsobom sa posunie ďalej.
A ďakujem kolegovi Kollárovi aj za podporu, lebo vyslovil jednu dôležitú vec, a to je nemecký systém, ktorý sa snažili autori zákona, ktorý priniesli pred dvomi rokmi, určitým spôsobom okopírovať a okopírovali ho tak, že u nás nefunguje. Potom neviem, čo urobili, lebo ten projekt, do ktorého investovali na kopírovanie toho nemeckého, stál 44 mil. v predchádzajúcom volebnom období.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.5.2017 13:36 - 13:44 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ešte raz, cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť právnu problematiku odborného vzdelávania, prípravy na stredných školách tak, aby sa do tohto systému zapojilo čo najviac zamestnávateľov a škôl. Aplikačná prax ukázala, že primárnym dôvodom nízkeho záujmu zo strany stredných odborných škôl o systém duálneho vzdelávania je skutočnosť, že v zmysle v súčasnosti platnej právnej úpravy sa na strednej odbornej škole zapojenej do systému duálneho vzdelávania hlavne znižuje normatívny objem finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu normatívu na praktické vyučovanie. Toto je hlavný dôvod, prečo školy sa nechcú zapájať do duálneho vzdelávania. Môžme veľmi jednoducho povedať, že pred dvomi rokmi vláda priniesla veľký prelomový zákon o odbornom vzdelávaní, ale dala tam jednu podmienku tým, že ktorá škola sa zapojí do duálneho vzdelávania, tak ju potrestá tým, že im zoberie alikvotnú čiastku financií, a doteraz nikto vlastne nevysvetlil, akým spôsobom boli vypočítané jednotlivé čiastky, ktoré sa odoberajú z normatívov a školy tým trpia. Môžme jednoducho povedať, že už momentálne podvyživený celý systém školstva ešte viacej budeme znevažovať tým, že budeme odoberať pri úspešnosti školy jednotlivé financie.
Duálne vzdelávanie sa zaviedlo v roku 2015 a po dvoch rokoch možno povedať, že nesplnilo absolútne žiadne očakávanie, ktoré si už autori vtedy dali, každoročne ponuka miest prevyšuje dopyt. V školskom roku 2015/16 bolo vytvorených 1 448 miest na poskytovanie duálneho vzdelávania, ale zapojilo sa doňho iba 450 žiakov. V druhom roku 2016 a 2017 bolo vytvorených až 2 700 miest, ale zapojilo sa iba 1 122 žiakov.
Ministerstvo školstva prezentuje duálne vzdelávanie v pozitívnych číslach, hovorí, ako veľmi sa vytvárajú jednotlivé miesta. Ale to je čisto iba vytvorenie miesta a nie jeho naplnenie, to ako keby sme povedali, že je úspešná fabrika na automobily, lebo vyrobí 10-tisíc áut ročne, ale už nebudeme rozprávať o tom, že koľko tých áut sa predá, a budeme sa pýšiť, aká sme my úspešná automobilka. Malo ísť vlastne o veľký revolučný projekt, no v podstate na základe týchto čísel sú výsledky pomerne slabé.
V súčasnosti sa chystá aj ďalší nový projekt v objeme 33 mil., kde je jedna časť, a to 6 mil., určená pre vytvorenie centra orientácie a 8 dual pointov v jednotlivých krajských mestách, ktoré majú zabezpečovať podporu a informovanosť ohľadom duálneho vzdelávania.
My sme pred chvíľkou rozprávali o výchovných poradcoch, o kariérových poradcoch, a keď ich máme 1 400 na školách, na skoro každej základnej škole, nevidím dôvod, aby sme investovali ďalších 6 mil. do toho, aby sme vytvárali dual pointy, nejaké centrá, ktoré budú informovať žiakov, neviem si predstaviť, že ako to bude fungovať, že či žiaci budú chodiť do tohto centra, čo nechápem prečo, lebo máme výchovných poradcov, treba im dať iba informácie, aby mohli narábať. To bude ďalší návrh zákona, ktorý prinášame, aby títo ľudia dostali relevantné štatistické informácie, ktoré by mohli využívať a posúvať ďalej rodičom. My radšej urobíme jeden veľký projekt za 6 mil., aby sme investovali nejaké peniaze. Ja môžem povedať, že za tých 6 mil., a kolegovia mi asi dajú za pravdu, pani kolegyňa Zimenová keby dostala 6 mil., ktoré by mohla rozdeliť medzi asistentov, tak by to vedela veľmi rýchlo zúročiť. Kolega Sopko keby dostal určitý balík financií, tak by vedel veľmi byrokraciu v rámci škôl odbúrať. My však budeme investovať 6 mil. do dual pointov, hoci tu máme 1 400 výchovných poradcov, ktorí momentálne sú veľmi časovo podvyživení, jak finančne, tak aj časových dotácií, ale toto je asi ten smer fungovania ministerstva školstva, ktorý si vybral, a ja verím, že ešte aj na výbore sa budeme o tomto projekte rozprávať, lebo je tam veľmi veľa nezrovnalostí, ktoré by sa mali upraviť, ak majú tieto investície byť investované naozaj zmysluplne.
Z mojej skúsenosti, tak ako som hovoril, školy kritizujú hlavne krátenie normatívu, kritizovali nedostatočnú flexibilitu systému a slabú ponuku v prípade niektorých zamestnávateľov, obzvlášť malých a stredných podnikov a slabú informovanosť a záujem žiakov. Môžme si teda povedať, že čo s tým robiť. Buď budeme teda investovať 6 mil. do nejakých centier alebo dual pointov, alebo urobíme veľmi jednouché zmeny, ktoré navrhujeme v tejto novele.
V súčasnosti teda legislatívne je zakotvená možnosť realizovať duálne vzdelávanie len od začiatku 1. ročníka štúdia na strednej škole, tým dochádza k tomu, že v systéme duálneho vzdelávania sú žiaci, ktorí nedisponujú dostatočnými skúsenosťami a zručnosťami. Zamestnávateľ nemá možnosť uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní, tzv. učebnú zmluvu ohľadne žiaka, v 2. ročníku alebo v 3. ročníku. Pre časť zamestnávateľov, najmä pre malých a stredných podnikateľov, sa javí táto úprava odradzujúca a vytvárajú sa preto predpoklady na efektívnejšie poskytovanie duálneho vzdelávania už od 1. ročníka. Ten systém je taký, že keď mladý človek nastúpi do školy, tak ešte v auguste bude musieť jeho zákonný zástupca podpísať učebnú zmluvu a on bude potom musieť celý čas študovať odbor, ktorý si vyberie. Nevidím dôvod, aby sme túto možnosť im nedali aj v 2. alebo 3. ročníku, aby počas 1. ročníka sa takpovediac rozhliadol, pozrel sa na to remeslo, že či ho chce vykonávať, alebo nie a následne môže chodiť na prax k svojmu zamestnávateľovi, budúcemu zamestnávateľovi.
Samozrejme, že bola vsunutá do tohto zákona aj podmienka, že raz keď podpíšeš učebnú zmluvu, tak budeš musieť chodiť, a keď budeš chcieť prejsť na iný odbor, že ťa to nebude baviť alebo budeš sa chcieť presťahovať s rodičmi, tak budeš mať dokonca, budeš musieť mať dokonca súhlas zamestnávateľa, že niečo také môžeš urobiť, čo je absolútne nezmyselné. Toto je ďalšia vec, ktorú odstraňujeme v tomto návrhu.
Prečo sa nezapájajú malí a strední podnikatelia? Je to celá tá byrokratizácia, ktorú musíte vystaviť, je tam sedem nezmyselných potvrdení, ktoré v účastnosti už štát má a mohol by si ich sám pozrieť. My niektoré z týchto potvrdení odstraňujeme a dávame ich ako čestné prehlásenie, lebo definovali sme to ako duplicitné vystavovanie jednotlivých ukazovateľov.
Keďže, tak ako som hovoril, pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú viac ako 10 zamestnancov v pracovnom pomere, sa navrhuje osobitná úprava pri overovaní ich spôsobilosti, poskytovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania aj na účely preukázania splnenia podmienky počtu zamestnancov, upravujeme tento bod čestným prehlásením, aby to bolo jednoduchšie, aby naozaj aj malá firma, ktorá má iba do 10 zamestnancov a mala by záujem o jedného alebo dvoch žiakov zo školy, si týchto žiakov mohla z tej školy na prax zobrať, či už v 2., alebo 3. ročníku, podľa požiadaviek.
Ja by som možno ešte chcel aj vyjadrenie, ktoré sme doteraz nedali, že či mladý človek, ktorý nemá ukončenú povinnú školskú dochádzku, môže chodiť niekde praxovať a môže tam vykonávať činnosť, lebo neviem si predstaviť 14-, 15-ročného človeka, ktorý príde do kuchyne a bude tam rezať alebo ho postavíte k nejakému stroju a budete zaňho niesť aj zodpovednosť, takže ako sa k tomu postavia aj inštitúcie, ktoré sme oslovili. Aktuálne, čo som už spomínal, žiak zapojený do systému duálneho vzdelávania môže prestúpiť na inú školu alebo na iný študijný či učebný odbor len so súhlasom zamestnávateľa, čo je absolútne nepredstaviteľné, aby sa mladý človek, ktorý ešte nenastúpil do školy a k 31. augustu podpíše učebnú zmluvu ohľadom odboru, o ktorom nie je ešte presvedčený a musí si ho v 1. ročníku reálne ochytať, aby mu bola zakázaná možnosť prestúpiť na iný odbor, resp. aj na inú školu. Toto je ďalšia vec, ktorú odstraňujeme.
Potom sú to veci ekonomické, a to, že návrh zavádza pre ministerstvo v spolupráci s ďalšími inštitúciami vypracovávať časové rady priemerných miezd a priemernej nezamestnanosti absolventov jednotlivých škôl a jednotlivých študijných a učebných odborov, to bude návrh zákona, ktorý prinášame, po tomto budem o ňom rozprávať. Je veľmi dôležité, aby sme poskytovali informácie školám, či už školských poradcom, alebo jednotlivým organizáciám, aby vedeli sa mladí ľudia rozhodnúť, čo sa týka ich budúcnosti.
Návrh zákona tiež dopĺňa povinnosť ministerstva informovať žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagógov o miere nezamestnanosti, čo sa spomínalo, priemerných mzdách absolventov podľa škôl a jednotlivých študijných a učebných odborov. Ide o krok smerom k znižovaniu informačnej nerovnosti v školstve, ktorá je absolútne šialená v porovnaní s ostatnými krajinami, a hlavne tieto informácie môžu byť použité pre potreby škôl, učiteľov, rodičov alebo žiakov.
Verím, že tento krok a táto novela bude tým prvým krokom na to, aby sme uvoľnili duálne vzdelávanie, aby nabralo naozaj na obrátkach, aby sme sa potom mohli rozhodovať ďalej a nie nezmyselne investovať ďalšie financie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.5.2017 13:32 - 13:32 hod.

Branislav Gröhling
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh novely zákona č. 61/2015 ohľadom duálneho vzdelávania. Takto iba veľmi v skratke a v rozprave by som vyslovil ďalšie opatrenia, ktoré navrhujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2017 13:28 - 13:29 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Áno, je to veľmi dôležitý tím, ktorý sa bude venovať deťom aktuálne, ale máme veľmi málo špeciálnych pedagógov aj psychológov na školách. V rámci čísel výchovní poradcovia 1 409, školský psychológ 157, školský špeciálny pedagóg 491, asistenti 1 728. Takmer všade je teda výchovný poradca a toho treba v prvom rade podporiť, ten sa v prvej línii venuje deťom, ich problémom a podobne. A potom keď budú ďalšie financie na ďalších zamestnancov, tak to veľmi, veľmi radi podporíme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2017 13:17 - 13:19 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2002 (pozn. prepis.: správne "2009") Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch pojednáva o výchovnom a kariérovom poradenstve, čo je čoraz potrebnejším elementom v prostredí slovenských škôl a čo sa dotýka potreby riešiť problémy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj potreby kariérneho a študijného usmernenia žiakov.
Avšak aktuálne znenie zákona je nejasné, rozdeľuje kompetencie výchovných a kariérových poradcov a neposkytuje im dostatočný čas, aby sa venovali tejto pozícii. Zároveň má kariérové poradenstvo stále pomerne slabú pozíciu na školách a v konečnom dôsledku vedie k neefektívnosti systému vzdelávania či v štúdiu odborov, ktoré absolvent nevyužije vo svojej nasledovnej práci.
Novela zákona upravuje hlavne nezrovnalosti medzi zákonom 245 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý pozná pozíciu výchovného poradcu, nie však kariérového poradcu, a zákonom 317 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý však rozlišuje už tieto dve samostatné pozície výchovného poradcu a kariérového poradcu. Novela zlučuje tieto dve pozície do jednej pozície, a to školského poradcu, jasne definuje jeho kompetencie a definuje náplň kariérového poradenstva. Školský poradca sa teda stáva vedúcim zamestnancom a má na starosti koordináciu pedagogických asistentov v škole alebo v školskom zariadení a touto cestou sa naňho budú vzťahovať aj veľmi jasné podmienky a profesionalizuje sa jeho pozícia, na ktorú musí mať prvú atestáciu a musí vykonať potrebné kvalifikačné štúdium.
My ako navrhovatelia, alebo ja ako navrhovateľ, okrem profesionalizácie tejto pozície zavedením kvalifikačného štúdia odporúčame rozšírenie času na poradenskú prácu školského poradcu, a teda aj na zväčšenie zníženia úväzku.
Ďakujem.
Skryt prepis