Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2017 o 11:29 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2017 11:29 - 11:29 hod.

Branislav Gröhling
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som prezentoval náš návrh, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika, na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Cieľom návrhu je zakotviť ministerstvu školstva povinnosť každoročne predkladať Národnej rade výročnú správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania. Zatiaľ iba toľko a potom by som sa prihlásil do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 10:04 - 10:04 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade aj ja by som sa chcel poďakovať za vašu doterajšiu prácu a za vytrvalosť. Ja verím, že vaša nástupkyňa sa bude veľmi výrazne venovať aj problematike detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Všetci vieme, že školský zákon hovorí, že žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na vytvorenie nevyhnutných podmienok na vzdelávanie. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zas hovorí, že v prípade potreby ministerstvo iba môže vyčleniť financie na plat asistenta učiteľa. Ja by som veľmi rád takto verejne vyslovil, že aktuálne evidujeme štyridsať..., 33 728 žiakov so špeciálnymi potrebami a školy žiadali asistentov pre 14 399 žiakov, teda takmer 43 % z týchto žiakov. V septembri školy žiadali takmer deväť..., takmer 3 900 úväzkov na asistenta, pridelených však bolo iba 1 710, čo je iba 43 %. Zo strany zákonov to bolo ešte veľmi zaujímavé, lebo v roku 2014, kedy školský zákon pôvodne hovoril, že výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. Táto formulácia však zmizla, pravdepodobne aby nevznikol úplne jasný konflikt v situácii, kedy ministerstvo neposkytne financie na asistentov.
Táto téma podľa mňa je veľmi silná a veľmi výrazná a zároveň sa kompetentní tvária, že to vôbec nie je problém, tak ja iba verím, že aj v tejto problematike bude vaša nástupkyňa veľmi aktívna, a za vašu doterajšiu prácu vám patrí veľká vďaka aj v mojom mene, aj v mene mnohých občanov, ktorí si vážia všetky náležitosti, ktoré ste riešili za nich.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2017 18:58 - 18:59 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Presne to natiahnem na dve minúty, dobre?
Vážený pán predsedajúci (povedané s pobavením), pani navrhovateľka, dovoľte mi, aby som vás informoval o liste, reakcii Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktorý sa aj uskutočnil 26. januára, kedy sa konalo zasadnutie rady zamestnávateľov, kde táto Rada zamestnávateľov pre duálne vzdelávanie požiadala vás o stiahnutie tohto návrhu. Keďže všetci vieme, že sa iba konzervuje súčasný stav, kde majú majstri odbornej výchovy na pracovisku praktického vyučovania postavenie pedagogických zamestnancov a vzťahujú sa na nich ustanovenia zákona č. 317/2009 o pedagogických, tak toto nastavenie spôsobuje zamestnávateľom zapojeným do systému duálneho vzdelávania zásadné problémy, a to, že majstri odbornej výchovy na pracoviskách u zamestnávateľov sú v prvom rade zamestnancami zamestnávateľa zaradení do organizačnej štruktúry ako súčasť pracovného tímu a na nich sa vzťahujú aj všetky interné predpisy, ktoré sú organizačné a podobne.
Ja preto opätovne, aby som stihol, opätovne vyzývam, že či nechceme prerokovať tento návrh. Nebudem dávať žiadny procedurálny alebo niečo podobné, ale či nechcete zvážiť aj veľmi zásadnú pripomienku z Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a prepracovať tento návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2017 18:51 - 18:53 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani navrhovateľka, pán spravodajca, k obsahu zákona, k obsahu návrhu som sa už vyjadroval aj v prvom čítaní. Nebudem opakovať teraz, budem sa venovať presne tej istej problematike, ktorej sa venoval aj kolega Blanár, a to slovu "príbuzné", ktoré sa nachádza v tomto zákone.
Po prvé, nikto nevie presne, čo sú príbuzné odbory, my sa môžme iba dohadovať, že sú to asi odbory, ktoré majú k sebe tematicky veľmi blízko, alebo sú to odbory, ktoré majú spoločné dvojčíslie podľa vyhlášky 64 z 2015., no nikde nie je napísané, že čo sú vlastne príbuzné odbory a ako ich definovať. V praxi je úplne bežné spájať aj nepríbuzné odbory, aj príbuzné odbory na stredných odborných školách, ktoré pokrývajú širokú škálu remesiel a povolaní, ktoré majú v sebe nutne a veľmi blízko tematicky či obsahovo, ale nemajú rovnaké prvé dvojčíslie, tak ako je stanovené vo vyhláške 65.
Po tretie by som si dovolil upozorniť, že v praxi sa spájajú aj nepríbuzné odbory, ktoré pokiaľ oba odbory učebné alebo študijné s totožnou dĺžkou trvania, pretože takéto odbory majú rovnakú dotáciu všeobecných predmetov aj niektorých odborných predmetov, napríklad ekonómia alebo aplikovaná informatika, a školy tak doteraz bežne, tak ako aj kolega Blanár hovoril, že spájali či už príbuzné odbory, alebo na výnimku aj nepríbuzné odbory a žiaci mali spolu všeobecné hodiny a na odborné predmety sa potom, samozrejme, delili.
Ja si dovolím iba upozorniť na dva články. V prvom článku v § 33 ods. 10, kde by sa mohlo riešiť slovo, ktoré stanovuje tento problém a to je slovo "príbuzných", a následne aj v zákone 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave, kde tiež sa spomínajú tieto slová "príbuzný", ktoré sme spomínali aj s kolegom Blanárom.
Preto mi dovoľte, aby som dal procedurálny návrh na základe rokovacieho poriadku podľa § 73 ods. 3 písm. a) vrátiť tento návrh zákona jej navrhovateľke na dopracovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 16:30 - 16:31 hod.

Branislav Gröhling
Pán kolega Blanár, povedali ste, že sú žiadané na trhu. Ak sú žiadané na trhu, prečo odstraňujete minimálny počet? Nejde mi to dokopy. Lebo ak máte nadbytok študentov, tak ten minimálny počet osem žiakov by ste veľmi jednoducho vedeli splniť. A vôbec to nemá absolútne žiaden súvis s kvalitou vzdelávania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2016 10:33 - 10:35 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za myšlienky, Eugen, ohľadom školstva, ohľadom hodnotenia. Podľa mňa stále treba rozprávať, že hodnotiť školy, aj keď im sa to nepáči, tak je dôležité, aby sme vedeli, aké sú výsledky. Ono by to nemalo byť na trestanie škôl, ale na poukazovanie silných a slabých stránok, aby sme vedeli pokračovať ďalej. A hodnota za peniaze by konečne už mala začať byť stále viac a viac spomínaná v rámci školstva, aby sme vedeli, že čo je vlastne tá hodnota v školstve.
Ale ja by som skôr poukázal na dve veci, ktoré si ty spomínal už aj v minulej rozprave, a možno by som oslovil aj vás, pán podpredseda, keďže ste pre investície a informatizáciu. Vy ste vnímaný ako digitálny líder, že podpora internetovej ekonomiky, zvyšovanie digitálnych zručností, internet a infraštruktúra. Eugen spomínal a poukázal na dve veci. Aj pre mňa ako pre nového človeka, keď sa pozrem na Národnú radu a na schôdzu, tak naozaj sa mi veľmi ťažko orientuje, keď tam čítam "o platových pomeroch niektorých ústavných", "neskorších predpisov", "dopĺňajú niektoré zákony", že či by sa nemohli dopĺňať a jasnejšie urobiť tieto veci a to by bol taký ten znak, čo sa týka informatizácie alebo internetovej ekonomiky.
A druhá vec, ktorú spomínal, bolo aj v rámci rozpočtu. Ja keď som sa chcel vyjadriť k rozpočtu, tak naozaj mi to trvalo tri dni, kým som prechádzal jednotlivé veci v rámci kapitoly školstva, potom jednotlivé fragmenty investícií na školstvo som našiel v ďalších 44 odkazoch a naozaj mi to trvalo skoro tri dni, kým som sa k tomu dopátral, aj tak som nemal kompletný náhľad na to. Že či nie je správne do budúcnosti rozmýšľať aj o tom, čo Eugen spomínal, že by rozpočet mohol byť digitalizovaný, že by sa lepšie v ňom orientovalo, že by tam boli urobené grafy, že by sme si vedeli vyhľadávať jednotlivé veci a bolo by to možno aj transparentnejšie pre verejnosť, ktorá by mohla aj v rámci školstva argumentovať naozaj číslami, ktoré budú verejné a ktoré budú dostupné.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 9:47 - 9:47 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem iba povedať, že ohľadom centralizácie regionálneho školstva to vyslovil pán premiér a pán minister školstva sa k tomu ešte nevyjadril, takže ja som veľmi zvedavý a opätovne hovorím, načo tu niekoľko mesiacov ix odborníkov a organizácií pripravujú Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, keď potom jedným rozhodnutím, že celá časť regionálneho školstva prejde v podstate pod Úrad vlády, že čo sa vlastne udeje. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2016 9:42 - 9:45 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pani navrhovateľka, pán spravodajca, ja najskôr chcem veľmi poďakovať, lebo sa vám podaril taký kúsok, za 9 mesiacov sme o školstve vždy diskutovali až pred záverečnou, tak to bolo aj včera o šiestej hodine, konečne diskutujeme o školstve v normálnom čase, takže veľmi pekne ďakujem, asi to treba takto robiť.
Dovoľte mi, aby som sa vyjadroval alebo vytkol iba dve veci k nemožnosti kumulovať funkciu.
Tá prvá je, a vychádzam z toho, ak diplom zo súkromnej vysokej školy má identickú váhu ako z verejnej vysokej školy, nevidím dôvod, aby sme teda neupravovali, aj čo sa týka verejnej školy. Aktuálne už vo viacerých ohľadoch súkromné školy ponúkajú pre zamestnancov vysokých škôl lepšiu perspektívu, možno lepšie ohodnotenie, kvalitnejšie prostredie alebo lepšie pracovné podmienky a s touto novelou potom súkromná škola v podstate bude zvýhodňovaná oproti verejným. Pre mňa to je aj vytváranie určitej diskriminácie alebo znevýhodňovanie verejných škôl, medzi ktorými sú v podstate aj tie najlepšie vysoké školy na Slovensku, ktoré pôsobia najdlhšie.
Druhá vec, ktorá pre mňa osobne je ale dôležitejšia, ja budem rozprávať to isté, čo pán Štarchoň, za čo mu veľmi pekne ďakujem, a to je rozhodovanie v tejto veci. Mne to príde, že začneme veľmi upravovať či už vysoké školstvo, alebo aj stredné, pretože včera som bol veľmi prekvapený z tlačovej konferencie z Úradu vlády, že regionálne školstvo má ísť na základe regionálneho rozvoja v podstate pod Úrad vlády. Potom nerozumiem, načo tu pripravujeme celý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, načo sa toľko o tom rozpráva, pracuje a tisícky, alebo nie tisícky, ale stovky organizácií pripomienkujú tento Národný program, a potom príde jedno rozhodnutie, že regionálne školstvo bude centralizované. Takže pre mňa rozhodnutie, že či niekto môže kumulovať funkcie, alebo pôsobiť na vysokých školách, by malo ostať v kompetencii univerzít a fakúlt. O tomto by mali rozhodovať oni vnútorne a následne si myslím, že by mohli zverejňovať tieto veci, aby si absolventi, resp. záujemci o vysokú školu mohli vybrať, že či chcú ísť na takú fakultu, resp. univerzitu, alebo na takú.
Preto dovoľte, aby som povedal, že predpokladám, že sa posunie asi do druhého čítania tento váš návrh, tak nebudem určite dávať pozmeňovací návrh ohľadom súkromných škôl, o čom by som veľmi rád s vami diskutoval, aby ste ho podporili a následne sa rozhodneme, ako budeme pokračovať ďalej.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 18:49 - 18:51 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Trochu nechápem súvis medzi tým, že nie je záujem o stredné odborné školy a o remeslá, a tým, že odstránite minimálny počet. Ak si myslíte, že keď odstránite minimálny počet žiakov v jednom odbore, že bude väčší záujem, tak trošku mi nejde do súvisu.
Pán Bublavý, aj váš župan vo svojom meste, alebo ani nie že župan, ale v jeho meste má tri školy, kde sa vyučuje odbor stolár. Môžete mi povedať, čo sa teraz udeje? Začalo sa to a ja ho veľmi stále chválim, že začal robiť racionalizáciu v celom svojom kraji a že tam začínajú vznikať školy, ktoré sú dokonale vybavené, sú veľmi profesionálne, úrovňou pedagogických pracovníkov na veľmi vysokej kvalite. A deje sa to iba kvôli tomu, že nedovolil, aby sa otvorili jednotlivé odbory na všetkých troch školách, ale začal ich jemne posúvať a tých žiakov začal dávať do tej jednej školy, ktorá bola najkvalitnejšia a ktorá mala predpoklad, že bude vychovávať mladých ľudí, ktorí sa uplatnia v praxi.
Toto, čo navrhuje pani Smolíková, spôsobí, že každá jedna škola si bude môcť otvoriť ten odbor s tými stolármi. Tak čo sa udeje? Automaticky ten riaditeľ, buď bude na neho tlak na jednej strane, ale predpokladám, že nie. Takže ten riaditeľ prijme týchto stolárov a tí dvadsiati, alebo budem hovoriť že tí ôsmi, keďže sa to odstraňuje, bude traja tam, štyria tam a jeden tam. Ako im zabezpečíte to vzdelanie? Ako im zabezpečíte tú kvalitu, o ktorej rozprávate?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2016 18:37 - 18:44 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani predkladateľka, dovoľte mi, aby som sa vyjadril, tým, že roky spolupracujem so strednými odbornými školami, tak ja poviem, že čo nastane, a som veľmi zvedavý potom na tú odpoveď, že či naozaj ministerstvo školstva vyčlení toľko peňazí, keď toto príde reálne do praxe.
Predpokladám, že keď veľmi veľa riaditeľov si prečítali tento návrh, tak boli veľmi potešení, pretože ten problém, ktorý v strednom odbornom školstve je, tak je proste daný. Je pravda, že tento návrh školám dočasne veľmi pomôže. Budú môcť otvoriť triedy, nebudú sa musieť biť o jednotlivých žiakov, budú môcť vytvoriť a pospájať jednotlivé odbory. Moja otázka stále bude, ako to budeme financovať a že či ministerstvo školstva je na to pripravené.
Na druhej strane si ale myslím, že v horizonte dvoch až štyroch alebo šiestich rokov stredné odborné školstvo na základe tohto návrhu sa veľmi rozdrobí na jednotlivé školy. A táto zmena v konečnom dôsledku ublíži absolútne všetkým, resp. všetkým stredným odborným školám. Momentálne už trh je tak presýtený, máme tak veľa škôl, že riaditelia stredných odborných škôl hovoria, že neďaleko od nich vznikajú ďalšie a ďalšie školy, hoci ony majú určitú históriu a určitú kvalitu, tak možno niektoré školy ich prebíjajú, pretože sa vytvárajú v danom meste. A tých prípadov v rámci Slovenska je veľmi veľa, že sú dve školy, kde sú tie isté odbory a tieto školy medzi sebou absolútne bojujú.
Z praxe sa začína diať, že ten trh, a nemusíte mi vyčítať, že to je zlá myšlienka, že nie je liberálna alebo niečo podobné, sa začal určitým spôsobom čistiť na základe kvality. Žiaci si vyberali jednotlivé školy, ktorá škola bola silnejšia, tak tam išli a posúvali si žiakov. Dialo sa to v Topoľčanoch, dialo sa to v Snine, v Komárne, v Žiline, že aj riaditelia si sami posúvali jednotlivých žiakov, lebo vedeli, že oni by nedokázali otvoriť ten odbor, tak posunuli tých troch žiakov k tým piatim do najbližšieho mesta alebo dediny a mohli otvoriť odbor, resp. celú triedu nasledovne.
Ďalší dôvod, ktorý budem rozporovať, je, že ide absolútne proti myšlienke pána ministra, proti racionalizácii alebo nie racionalizácii, ale proti špecializácii odborných škôl. On sám vyslovoval, že školy by mali byť špecializované, aby sa dokázalo zabezpečiť kvalita a odbornosť, aby boli natoľko vybavené, aby boli plní pedagogických pracovníkov, respektívne odborných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať kvalitu, ktorá je potrebná. Keď si predstavíme školu, ktorá vyučuje hlavne remeslá napríklad z oblasti stavebníctva, tak riaditeľ, ktorý horko-ťažko vytvoril celú triedu, respektívne tú skupinu z dvadsiatich, to je reálny príklad z Nitry, tak sa môže teraz stať, že z Topoľčian mu zobere päť žiakov, z iného mesta mu zobere ďalších žiakov a on nebude mať dostatočné množstvo a tá kvalita danej škole pôjde. Znova budem stále sa pýtať, že či je ministerstvo školstva pripravené otvárať takéto obrovské školy, kde budú všetky odbory a či ich dokáže zabezpečiť, že či budú sa následne potom zverejňovať nejaké výsledky, že či daný žiak má kvalitné vzdelanie, či má uplatniteľnosť na trhu a či sme na to pripravení. Pretože táto zmena podľa mňa nastane k tomu.
Mňa veľmi z praxe napadnú myšlienky, že či daná škola bude mať potrebné vybavenie pre triedy, pre majstrov, pre učiteľov pre niekoľko odborov, ktoré bude otvárať, respektívne spájať do danej triedy. Že či naozaj nie je lepšie vytvoriť silnejšie vyšpecifikované školy, respektívne odbory, ktoré sú.
Druhú vec, ktorú som už spomenul pred tým, ide to aj proti myšlienke racionalizácie siete škôl, lebo to absolútne rozbije. Ja viem alebo musím spomenúť, že tá myšlienka racionalizácie bola ikskrát vyslovená aj z úst pána ministra a potom v rámci málotriedok, hoci sme vydokladovali, že určité málotriedky, rozdiel bol iba nejakých šesť kilometrov a že dve školy naozaj boli veľmi blízko seba. Sú tam ďalšie financie, ktoré musia ísť cez dohadovacie konanie a tak ďalej. A napriek tomu ste schválili tento návrh. Takže či toto nie je vlastne to isté, že na jednej strane rozprávate o racionalizácii, aby navon išiel signál verejnosti, že naozaj sa niečo deje, a popri tom sa bude rozdrobovať celé odborné vzdelávanie?
Ja si myslím, že týmto návrhom budú trpieť hlavne školy, ktoré ako-tak prežívajú a ktoré pripravujú iné školy o žiakov. Trpia tým verejné financie, ktoré prúdia do viacerých škôl namiesto toho, aby išli do jednej, aby sa vytvárali silné vyšpecifikované a kvalitné školy. A v konečnom dôsledku mi príde, že trpia aj žiaci, ktorí potencionálne nemusia dostať také dobré vzdelanie, ako by mohla poskytnúť tá daná či už špecializovaná, alebo kvalitná škola.
Ja sa skôr spýtam, že z praxe je možno ani nie problém to číslo, pretože sa dá naplniť ten odbor a tá škola vie fungovať, ale že či ste sa skôr nechceli pohrať so slovami "príbuzné odbory" alebo "nedostatkový odbor". Lebo to je ten problém. A ja som aj interpeloval pána ministra, že toto je problém naprieč celým Slovenskom, že máte odbory, môžme sa pozastaviť ešte pri slove "príbuzný", že čo je to vlastne príbuzný? Nikde to nie je zadefinované, že čo je vlastne príbuzný odbor. Je nejaké zvykové právo, že sa riadime podľa číselníka, ktorý tam je a ktorý spájame? Ale naozaj mi povedzte, že s čím spojíte geológov, keď hovoríte, že iba znížite, respektívne vypustíte tú číslicu, ale ostane tam to slovo "príbuzný". S čím spojíte krajčírov napríklad, ktorí tiež nemajú príbuzný odbor? Tieto veci sa naprieč celým Slovenskom robia na výnimku. Takže to vám nevadí, že bude na výnimku, ale tieto veci budete odstraňovať.
Preto mi príde, že cieľom tejto novely, aj keď je pomoc školám, ktoré zápasia s nedostatkom žiakov, čo ste aj hovorili. Viem si predstaviť, že bol asi vytvorený s dobrým úmyslom, aby jednotlivé školy mohli otvoriť dané odbory. Tak ja som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska táto zmena narobí omnoho viacej škôd pre stredné odborné školstvo. A opätovne tá moja otázka: Keď vznikne škola, ktorá bude tak široká v rámci odborov, je ministerstvo školstva pripravené zafinancovať, respektívne viete, že daná škola je pripravená zúročiť všetky financie, dať kvalitné vzdelanie a potom aj vydokladovať, že tí dvaja cukrári alebo tí dvaja murári budú mať naozaj uplatnenie v praxi?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis