Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.2.2017 o 18:58 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 11:50 - 11:51 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia.
Ku kolegyni Remišovej. Myslím si, že obidvaja sme boli svedkami toho, ako pán minister sa v marci, v treťom mesiaci dozvedel o tom, že inšpekcia nemá dostatočný rozpočet na svoje fungovanie, a toto by sme všetko vedeli zistiť v rámci tejto správy.
Ku kolegyni Zimenovej. Tá správa, ktorú by podávalo ministerstvo, má dve časti. Tú všeobecnú by sme nechali absolútne otvorenú, aby si ministerstvo tam vložilo a vyslovilo, čo ono uzná za vhodné, a definovali sme iba tú druhú, osobitnú časť. Samozrejme k tej druhej osobitnej časti sme otvorení, tak ako som povedal, na to, aby sme upravili či už formuláciu alebo sme tam dodali ostatné náležitosti a celé to je naozaj, ak sa to dostane do druhého čítania, môžeme to upraviť cestou a môže byť hodnotná správa, ktorá k 15. septembru bude vibrovať v celej spoločnosti.
A k pánovi Poliačikovi, veľmi dobre Martin pomenoval, že sa sťažujeme na nedostatok informácií, a toto je možnosť poskytnúť tieto informácie. A my už ďalej nebudeme polemizovať o tom, že či jednotlivé merania, hodnotenia alebo čokoľvek sú urobené na základe toho, že sa zle vyučuje alebo inak vyučuje a budeme mať jasnú správu, že ako to je a k tomu budeme môcť pristupovať a meniť.
A k pánom Jurzycom alebo Peťovi Štarchoňovi. Ďakujem veľmi pekne. A naozaj musíme povedať, že informácie my prioritne dostávame zo všetkých správ zo zahraničia, z OECD a toto by bola konečne jednotná komplexná správa zo strany ministerstva školstva o stave v slovenskom školstve.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2017 11:32 - 11:41 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte mi teda ešte raz v stručnosti povedať, o čom je táto novela, ktorú predkladáme v rámci školského zákona 245. Veľmi v stručnosti. Každoročne do 15. septembra dávame ministerstvu školstva povinnosť, aby predložilo parlamentu správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania a táto správa by mala obsahovať dve časti. V tej prvej všeobecnej časti ministerstvo môže zhrnúť akékoľvek monitorovanie, ktoré sa uskutočnilo, ich súhrnné výsledky, stav, kľúčové problémy alebo nedostatky, ktoré boli identifikované, čo sa týka úrovne vzdelávania, vedomostí a schopností žiakov.
Myslím si, že v súčasnosti, aj keď sa tvorí, ako pán minister povedal, najväčšia reforma školstva za 25 rokov, tak parlament ani verejnosť nie je informovaná o tejto reforme a my by sme potrebovali každoročne získavať informácie, ktoré nedostávame. V súčasnosti aj pán minister v reálnej situácii sa vyhýba všetkým diskusiám alebo kontaktom, kde by sme sa mohli spýtať na jednotlivé informácie, aby mohol prezentovať Učiace sa Slovensko verejnosti. Ja si myslím, že keď to má byť reforma alebo najväčšia reforma za 25 rokov, ktorú prezentovali, tak v spoločnosti by to malo reálne žiť a malo by to reálne vibrovať.
Ak sa bežných ľudí spýtate na ktorýkoľvek úkon alebo vec z minulosti, či už II. pilier, odvodový bonus, rovnú daň, tak každý vám bude vedieť vysloviť alebo si bude aspoň pamätať, že čo to je. A ak sa spýtate na Učiace sa Slovensko, najväčšiu reformu za 25 rokov, tak nikto nebude vedieť definovať žiadne opatrenie, pretože je to veľmi obšírny dokument. A možno aj keby som sa spýtal vás, kolegovia, aby ste mi povedali aspoň dve, tri, päť opatrení z tohto dokumentu, tak by ste ich nevedeli vysloviť.
Preto cieľom je, aby ministerstvo školstva raz ročne nás informovalo, aj ako táto reforma bude pokračovať alebo čo len zváži ohľadom informácií. Ja to možno pomenujem, že v súčasnosti pána ministra vnímam, ako on o sebe hovorí, že reformátor, tak ja mu budem hovoriť, že je to taký milý reformátor, lebo my nevieme, kam tú reformu chce posúvať ďalej a aké informácie nám chce poskytovať.
Takže to by mala byť tá prvá všeobecná časť, ktorej sa týka. Ja ešte musím podotknúť, že aj na výbore pre vzdelávanie, ktoré sme mali, tak odznelo veľmi veľa zaujímavých informácií, ktoré by ste mali počuť aj vy. Hlavná školská inšpektorka na poslednom zasadnutí prezentovala správu o výchove a vzdelávaní alebo správu o stave, výchove a vzdelávaní, kde jedna časť bola veľmi zaujímavá a týka sa celej spoločnosti, a to je extrémizmus. V rámci hodnotových a postojových otázok, ktorých sa ona pýtala vybratej skupiny žiakov, prišla na to, že, alebo tie odpovede boli také, že na prvom mieste, čo sa týka informácie o extrémizme, bol internet, na druhom mieste boli tlačové médiá a na treťom mieste bola škola. Čo sa týka rodiny, tak bola až na siedmom mieste, dokonca ju predbehla ešte aj ulica v stave získavania informácií.
Ja viem, že škola nemôže predbehnúť internet a digitálnu dobu a tlačoviny, ktorá je, ale aspoň zásadným spôsobom by mala ovplyvniť vnímanie a analyzovanie týchto výsledkov, ktoré mladí ľudia dostávajú z novín, teda podporovať či už kritické myslenie, logické myslenie alebo spájanie jednotlivých, jednotlivých informácií.
Ja musím povedať, že na základe aj tohto, čo zverejnila štátna školská inšpektorka, minister školstva cez priamo riadené organizácie, ako je ŠPÚ, neurobil žiadne opatrenia od minulého roku a tento dokument je vonku zverejnený asi štyri mesiace. A my sme nezažili žiaden posun alebo žiadne úkony, ktoré by nastali aj v rámci týchto informácií. A to som vyslovil iba jednu vec, ktorá by vás mohla zaujímať a ktorú by mohol v rámci tohto dokumentu, ktorý by ministerstvo muselo predkladať k 15. septembru, že by mohla obsahovať, okrem iných informácií, ktoré my neurčujeme, nechávame ministerstvu, aby si ono zvážilo, že aké informácie chce prezentovať a čo by bolo pre nich alebo pre ministerstvo a ministra najdôležitejšie.
Tá druhá časť, ktorú sme reálne zadávali, a v dôvodovej správe si ju, resp. v litere zákona si ju viete prečítať, by mala mať osobitnú časť, ktorá analyzuje, čo sa v externých hodnoteniach žiakov pýtame a ako sa tieto otázky a ich zameranie menili za uplynutých päť rokov. My chceme, aby reálne bolo pomenované, pretože zo strany verejnosti je veľký tlak, že v rámci všetkých meraní a hodnotení sa pýtame na niečo, čo vlastne sa neučí. Takže my chceme vedieť, ako za päť rokov sa tieto otázky vyvíjali.
Ja musím povedať, že asi keď sme študovali všetci, no tak sme dostali nejakú informáciu, ktorú sme si prečítali alebo našli aj v encyklopédii a tam sme mali presné vyjadrenie, že čo daná informácia znamená. V súčasnosti mladí ľudia... A to sme brali ako sväté, to sme sa naučili a to sme aj používali. V súčasnosti mladý človek dostane nejakú informáciu, ktorú, predpokladám, zadá do Googlu, tam mu nájde pätnásťtisíc ďalších odkazov a on musí vyselektovať svojím logickým a kritickým myslením, ktorá tá informácia je správna. A my chceme iba porovnanie, že či tieto otázky, ktoré hodnotia vzdelávanie na Slovensku, sú takéto, alebo sú to čisto encyklopedické, aby sme potom mohli robiť ďalšie úpravy a ďalšie rozhodnutia.
Ja musím ešte vysloviť, že v rámci tej všeobecnej časti, ktorá, ktorá je, tak v testoch PISA sme opätovne skončili pod priemerom a do testov PISA sa zapájame už od roku 2006, teda resp. 2003 v prípade matematiky a čítania. A výsledky našich žiakov od roku 2009 iba klesajú vo všetkých troch gramotnostiach. Ja teraz nerozprávam, že toto je chyba súčasného pána ministra. Je to kontinuálne zanedbávanie a možno nezáujem celej spoločnosti a nás aj ako parlamentu o oblasť školstva, ale aj na základe informácií, ktoré by sme počuli, vždy k 15. septembru by sme vedeli, čo ministerstvo plánuje urobiť s jednotlivými opatreniami.
Možno aj v súčasnosti určite vnímate čitateľskú alebo Rok čitateľskej gramotnosti, ktorá by tiež mohla byť súčasťou tejto všeobecnej časti, ale keď sa, keď cestujete po Slovensku a po školách a spýtate sa učiteľov alebo riaditeľov, že čo je vlastne obsahom čitateľskej gramotnosti, keďže nás čaká ďalšie testovanie v rámci PISA, tak vám školy nebudú vedieť nič povedať. To je zase niečo, čo by sme tu mohli si vypočuť a následne na to reagovať, možno interpelovať alebo iným spôsobom tlačiť na ministra, aby naozaj boli vytvorené v prvom rade podporné mechanizmy pre učiteľov a tieto podporné mechanizmy aby boli zavádzané aj do praxe. Ja sa teraz nebudem venovať priamo riadeným organizáciám, ktoré ministerstvo má, a asi všetci vieme, ako fungujú. Keď neviete, tak možno súčasťou tej všeobecnej časti, ktorú ministerstvo bude prezentovať, by mohla byť aj správa o priamo riadených organizáciách.
Ja si myslím, že všetky tieto veci budú alarmujúcou správou, na ktorú, na ktoré, bohužiaľ, nikto teraz nereaguje a nereaguje na ne ani minister, nereagujeme na ne ani my. My máme možno tú výhodu aj s pani spravodajkyňou, že sme členmi výboru pre vzdelávanie a že tam môžeme klásť určité otázky, ale ostane to naozaj iba v tom uzatvorenom priestore. A pokiaľ my sa k tomu verejne nejako nevyjadríme, tak či už vy ako poslanci alebo verejnosť sa nevie dostať k týmto informáciám.
Ja si myslím, že vo všeobecnosti sa my venujeme iba vybaveniu škôl, interaktívnym tabuliam a ostatným náležitostiam. To, čo je však dôležité, je vzdelanie mladého človeka a jeho uplatnenie následne v praxi. A to nehovorím o uplatnení, aby sme ho zaškatuľkovali a pripravovali ho iba na dve veci, a to úrad práce alebo zamestnať, ale aj na rozvíjanie jeho schopností, možno aj plniť si sny a zakladať živnosť, otvoriť si nový podnik a tak ďalej, fungovať. Všetky tieto informácie, ktoré by poskytlo ministerstvo v rámci tejto správy, by nám vedelo ukázať oblasť, ktorá zahŕňa aj odpovede.
Myslím si, že je načase, aby otázka kvality vzdelávania prestala byť témou, ktorej sa venuje iba možno hŕstka ľudí a nadšencov a autorov reformného materiálu Učiace sa Slovensko, ale ktorej sa budeme venovať, alebo my na zasadnutí výboru pre vzdelávanie, ale malo by to byť v prvom rade celospoločenská a samozrejme celoparlamentná téma.
Ja by som vás teda veľmi rád poprosil o podporu tohto návrhu, o posunutie do druhého čítania, kde sme otvorení akceptovať vaše pripomienky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2017 11:29 - 11:29 hod.

Branislav Gröhling
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som prezentoval náš návrh, Eugena Jurzycu a Martina Poliačika, na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Cieľom návrhu je zakotviť ministerstvu školstva povinnosť každoročne predkladať Národnej rade výročnú správu o monitorovaní a hodnotení kvality vzdelávania. Zatiaľ iba toľko a potom by som sa prihlásil do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 10:04 - 10:04 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade aj ja by som sa chcel poďakovať za vašu doterajšiu prácu a za vytrvalosť. Ja verím, že vaša nástupkyňa sa bude veľmi výrazne venovať aj problematike detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Všetci vieme, že školský zákon hovorí, že žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na vytvorenie nevyhnutných podmienok na vzdelávanie. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zas hovorí, že v prípade potreby ministerstvo iba môže vyčleniť financie na plat asistenta učiteľa. Ja by som veľmi rád takto verejne vyslovil, že aktuálne evidujeme štyridsať..., 33 728 žiakov so špeciálnymi potrebami a školy žiadali asistentov pre 14 399 žiakov, teda takmer 43 % z týchto žiakov. V septembri školy žiadali takmer deväť..., takmer 3 900 úväzkov na asistenta, pridelených však bolo iba 1 710, čo je iba 43 %. Zo strany zákonov to bolo ešte veľmi zaujímavé, lebo v roku 2014, kedy školský zákon pôvodne hovoril, že výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. Táto formulácia však zmizla, pravdepodobne aby nevznikol úplne jasný konflikt v situácii, kedy ministerstvo neposkytne financie na asistentov.
Táto téma podľa mňa je veľmi silná a veľmi výrazná a zároveň sa kompetentní tvária, že to vôbec nie je problém, tak ja iba verím, že aj v tejto problematike bude vaša nástupkyňa veľmi aktívna, a za vašu doterajšiu prácu vám patrí veľká vďaka aj v mojom mene, aj v mene mnohých občanov, ktorí si vážia všetky náležitosti, ktoré ste riešili za nich.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2017 18:58 - 18:59 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Presne to natiahnem na dve minúty, dobre?
Vážený pán predsedajúci (povedané s pobavením), pani navrhovateľka, dovoľte mi, aby som vás informoval o liste, reakcii Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktorý sa aj uskutočnil 26. januára, kedy sa konalo zasadnutie rady zamestnávateľov, kde táto Rada zamestnávateľov pre duálne vzdelávanie požiadala vás o stiahnutie tohto návrhu. Keďže všetci vieme, že sa iba konzervuje súčasný stav, kde majú majstri odbornej výchovy na pracovisku praktického vyučovania postavenie pedagogických zamestnancov a vzťahujú sa na nich ustanovenia zákona č. 317/2009 o pedagogických, tak toto nastavenie spôsobuje zamestnávateľom zapojeným do systému duálneho vzdelávania zásadné problémy, a to, že majstri odbornej výchovy na pracoviskách u zamestnávateľov sú v prvom rade zamestnancami zamestnávateľa zaradení do organizačnej štruktúry ako súčasť pracovného tímu a na nich sa vzťahujú aj všetky interné predpisy, ktoré sú organizačné a podobne.
Ja preto opätovne, aby som stihol, opätovne vyzývam, že či nechceme prerokovať tento návrh. Nebudem dávať žiadny procedurálny alebo niečo podobné, ale či nechcete zvážiť aj veľmi zásadnú pripomienku z Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a prepracovať tento návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2017 18:51 - 18:53 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani navrhovateľka, pán spravodajca, k obsahu zákona, k obsahu návrhu som sa už vyjadroval aj v prvom čítaní. Nebudem opakovať teraz, budem sa venovať presne tej istej problematike, ktorej sa venoval aj kolega Blanár, a to slovu "príbuzné", ktoré sa nachádza v tomto zákone.
Po prvé, nikto nevie presne, čo sú príbuzné odbory, my sa môžme iba dohadovať, že sú to asi odbory, ktoré majú k sebe tematicky veľmi blízko, alebo sú to odbory, ktoré majú spoločné dvojčíslie podľa vyhlášky 64 z 2015., no nikde nie je napísané, že čo sú vlastne príbuzné odbory a ako ich definovať. V praxi je úplne bežné spájať aj nepríbuzné odbory, aj príbuzné odbory na stredných odborných školách, ktoré pokrývajú širokú škálu remesiel a povolaní, ktoré majú v sebe nutne a veľmi blízko tematicky či obsahovo, ale nemajú rovnaké prvé dvojčíslie, tak ako je stanovené vo vyhláške 65.
Po tretie by som si dovolil upozorniť, že v praxi sa spájajú aj nepríbuzné odbory, ktoré pokiaľ oba odbory učebné alebo študijné s totožnou dĺžkou trvania, pretože takéto odbory majú rovnakú dotáciu všeobecných predmetov aj niektorých odborných predmetov, napríklad ekonómia alebo aplikovaná informatika, a školy tak doteraz bežne, tak ako aj kolega Blanár hovoril, že spájali či už príbuzné odbory, alebo na výnimku aj nepríbuzné odbory a žiaci mali spolu všeobecné hodiny a na odborné predmety sa potom, samozrejme, delili.
Ja si dovolím iba upozorniť na dva články. V prvom článku v § 33 ods. 10, kde by sa mohlo riešiť slovo, ktoré stanovuje tento problém a to je slovo "príbuzných", a následne aj v zákone 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave, kde tiež sa spomínajú tieto slová "príbuzný", ktoré sme spomínali aj s kolegom Blanárom.
Preto mi dovoľte, aby som dal procedurálny návrh na základe rokovacieho poriadku podľa § 73 ods. 3 písm. a) vrátiť tento návrh zákona jej navrhovateľke na dopracovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 16:30 - 16:31 hod.

Branislav Gröhling
Pán kolega Blanár, povedali ste, že sú žiadané na trhu. Ak sú žiadané na trhu, prečo odstraňujete minimálny počet? Nejde mi to dokopy. Lebo ak máte nadbytok študentov, tak ten minimálny počet osem žiakov by ste veľmi jednoducho vedeli splniť. A vôbec to nemá absolútne žiaden súvis s kvalitou vzdelávania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2016 10:33 - 10:35 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za myšlienky, Eugen, ohľadom školstva, ohľadom hodnotenia. Podľa mňa stále treba rozprávať, že hodnotiť školy, aj keď im sa to nepáči, tak je dôležité, aby sme vedeli, aké sú výsledky. Ono by to nemalo byť na trestanie škôl, ale na poukazovanie silných a slabých stránok, aby sme vedeli pokračovať ďalej. A hodnota za peniaze by konečne už mala začať byť stále viac a viac spomínaná v rámci školstva, aby sme vedeli, že čo je vlastne tá hodnota v školstve.
Ale ja by som skôr poukázal na dve veci, ktoré si ty spomínal už aj v minulej rozprave, a možno by som oslovil aj vás, pán podpredseda, keďže ste pre investície a informatizáciu. Vy ste vnímaný ako digitálny líder, že podpora internetovej ekonomiky, zvyšovanie digitálnych zručností, internet a infraštruktúra. Eugen spomínal a poukázal na dve veci. Aj pre mňa ako pre nového človeka, keď sa pozrem na Národnú radu a na schôdzu, tak naozaj sa mi veľmi ťažko orientuje, keď tam čítam "o platových pomeroch niektorých ústavných", "neskorších predpisov", "dopĺňajú niektoré zákony", že či by sa nemohli dopĺňať a jasnejšie urobiť tieto veci a to by bol taký ten znak, čo sa týka informatizácie alebo internetovej ekonomiky.
A druhá vec, ktorú spomínal, bolo aj v rámci rozpočtu. Ja keď som sa chcel vyjadriť k rozpočtu, tak naozaj mi to trvalo tri dni, kým som prechádzal jednotlivé veci v rámci kapitoly školstva, potom jednotlivé fragmenty investícií na školstvo som našiel v ďalších 44 odkazoch a naozaj mi to trvalo skoro tri dni, kým som sa k tomu dopátral, aj tak som nemal kompletný náhľad na to. Že či nie je správne do budúcnosti rozmýšľať aj o tom, čo Eugen spomínal, že by rozpočet mohol byť digitalizovaný, že by sa lepšie v ňom orientovalo, že by tam boli urobené grafy, že by sme si vedeli vyhľadávať jednotlivé veci a bolo by to možno aj transparentnejšie pre verejnosť, ktorá by mohla aj v rámci školstva argumentovať naozaj číslami, ktoré budú verejné a ktoré budú dostupné.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2016 9:47 - 9:47 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem iba povedať, že ohľadom centralizácie regionálneho školstva to vyslovil pán premiér a pán minister školstva sa k tomu ešte nevyjadril, takže ja som veľmi zvedavý a opätovne hovorím, načo tu niekoľko mesiacov ix odborníkov a organizácií pripravujú Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, keď potom jedným rozhodnutím, že celá časť regionálneho školstva prejde v podstate pod Úrad vlády, že čo sa vlastne udeje. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2016 9:42 - 9:45 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pani navrhovateľka, pán spravodajca, ja najskôr chcem veľmi poďakovať, lebo sa vám podaril taký kúsok, za 9 mesiacov sme o školstve vždy diskutovali až pred záverečnou, tak to bolo aj včera o šiestej hodine, konečne diskutujeme o školstve v normálnom čase, takže veľmi pekne ďakujem, asi to treba takto robiť.
Dovoľte mi, aby som sa vyjadroval alebo vytkol iba dve veci k nemožnosti kumulovať funkciu.
Tá prvá je, a vychádzam z toho, ak diplom zo súkromnej vysokej školy má identickú váhu ako z verejnej vysokej školy, nevidím dôvod, aby sme teda neupravovali, aj čo sa týka verejnej školy. Aktuálne už vo viacerých ohľadoch súkromné školy ponúkajú pre zamestnancov vysokých škôl lepšiu perspektívu, možno lepšie ohodnotenie, kvalitnejšie prostredie alebo lepšie pracovné podmienky a s touto novelou potom súkromná škola v podstate bude zvýhodňovaná oproti verejným. Pre mňa to je aj vytváranie určitej diskriminácie alebo znevýhodňovanie verejných škôl, medzi ktorými sú v podstate aj tie najlepšie vysoké školy na Slovensku, ktoré pôsobia najdlhšie.
Druhá vec, ktorá pre mňa osobne je ale dôležitejšia, ja budem rozprávať to isté, čo pán Štarchoň, za čo mu veľmi pekne ďakujem, a to je rozhodovanie v tejto veci. Mne to príde, že začneme veľmi upravovať či už vysoké školstvo, alebo aj stredné, pretože včera som bol veľmi prekvapený z tlačovej konferencie z Úradu vlády, že regionálne školstvo má ísť na základe regionálneho rozvoja v podstate pod Úrad vlády. Potom nerozumiem, načo tu pripravujeme celý Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, načo sa toľko o tom rozpráva, pracuje a tisícky, alebo nie tisícky, ale stovky organizácií pripomienkujú tento Národný program, a potom príde jedno rozhodnutie, že regionálne školstvo bude centralizované. Takže pre mňa rozhodnutie, že či niekto môže kumulovať funkcie, alebo pôsobiť na vysokých školách, by malo ostať v kompetencii univerzít a fakúlt. O tomto by mali rozhodovať oni vnútorne a následne si myslím, že by mohli zverejňovať tieto veci, aby si absolventi, resp. záujemci o vysokú školu mohli vybrať, že či chcú ísť na takú fakultu, resp. univerzitu, alebo na takú.
Preto dovoľte, aby som povedal, že predpokladám, že sa posunie asi do druhého čítania tento váš návrh, tak nebudem určite dávať pozmeňovací návrh ohľadom súkromných škôl, o čom by som veľmi rád s vami diskutoval, aby ste ho podporili a následne sa rozhodneme, ako budeme pokračovať ďalej.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis