Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2018 o 9:46 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 9:46 - 9:48 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, ako by sa mal riešiť tento problém, ale nikto ho nerieši, pretože my by sme mohli jednotlivé pozmeňováky, ktoré budú podané, naozaj iba odsúvajú ten problém, ktorý v súčasnosti máme. Ale stále sme nepočuli ani zo strany ministerstva, že ako to bude ďalej, my iba ten problém posúvame jeden rok dopredu. Mohli by sme argumentovať na to vyjadrenie alebo na ten príspevok, že či máme toho žiaka osemročného gymnázia poslať naspäť na základnú školu, kde sa v podstate nejako nudil alebo nedostával dobré vzdelanie len preto, aby ostatných žiakov ťahal, čo určite nie. My by sme sa mali v prvom rade pýtať, že ako vytvoriť systém, kde aj nadpriemerní, aj priemerní žiaci sa spolu učia a všetci spolu napredujú, a to je ten hlavný problém, ktorý by sme mali vyriešiť. Takže tak, ako tu bolo spomínané od kolegov, mali by sme riešiť v prvom rade kvalitu základných škôl.
A možno by sme sa mohli pozrieť aj na ostatné krajiny, že kde majú veľmi dobré školstvo a zároveň nemajú ani osemročné gymnáziá, ako je Fínsko, ktoré tak veľmi často sa spomína a pani ministerka tam aj bola. Alebo Estónsko, kde si všimneme, že na jednotlivých školách sa ponúka veľké množstvo krúžkov, voliteľných predmetov, tým žiakom, ktorým nejde matematika, si budú môcť v štvrtom alebo piatom ročníku vybrať špeciálne kurzy, alebo žiakom, ktorí zasa napredujú alebo nenapredujú, tak im poskytujeme ďalšie a ďalšie možnosti. Možno aj v Singapure, nech je akýkoľvek ten Singapur, tak tam sa môžme tiež inšpirovať.
Ja si myslím, že toto malo byť to, čo, pani ministerka, ste mali vysloviť, aby ste ukľudnili celkovo situáciu, že prinesme nejaký návrh či už cez tie pozmeňovacie návrhy; a ten spôsob, aký je, to už asi nekomentujme; a mali ste reálne vysloviť, že čo sa bude diať nasledujúce obdobie. Nie nejaké všeobecné plány, ale konkrétne opatrenia na to, ako zvýšite kvalitu základných škôl.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.9.2017 18:31 - 18:33 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovaného návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2017 12:52 - 12:56 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dovoľte mi vyjadriť sa k predkladanému vládnemu návrhu zákona. Ja musím vysloviť, že celá táto novela iba ukazuje, že ako nám záleží na celej oblasti školstva, lebo si myslím, že po prvýkrát sme to zažívali a zažívame pri Učiacom sa Slovensku, kedy ste vyvolávali také nadšenie zo strany žiakov, zo strany učiteľov, rodičov a potom ste to tak v priebehu toho času zabili vaším jeden a polročným nič nerobením, ak nebudem teda uvažovať o spojitom písme a jednej hodine dejepisu navyše, kde ste v podstate pozvali tých najlepších ľudí v rámci školstva, ktorí niečo aj znamenali, a mysleli ste si, že ustojíte v podstate celé štyri roky tým, že budú pripravovať tento dokument a že sa prediskutujeme až do roku 2020. Zabudli ste ale, že títo ľudia budú chcieť plniť tento dokument a že ho budú chcieť realizovať. A vy iba naťahujete čas a doteraz nikto vlastne nevyslovil, že či táto novela je už súčasťou tohto dokumentu, ktorý stále prezentujete, čo by sme možno aj veľmi radi teda počuli, že či to prediskutovali ste aj s týmito ľuďmi alebo nie.
Druhýkrát váš pohľad na školstvo svedčí o tom, ako prinášate, ako prerokovávame túto novelu, ako ju prerokovávate, že najskôr sa mala prerokovať normálne, potom bol načasovaný bod na druhú, teraz ste rýchlo to zmenili, ešteže sme tu všetci boli a že sa môžme k tomu vyjadriť. Že taká tá slušnosť z vašej strany, že keď už poznáme tú matematiku parlamentnú a v rámci tej matematiky nám neprijmete žiaden pozmeňujúci návrh, tak nás aspoň nechajte slušne ho tu prečítať a normálne slušne o ňom diskutujme. Lebo potom neviem, ako tú slušnosť chcete učiť mladých ľudí na školách, keď to nedodržujete vy.
Čo sa týka, k tomu prinášaniu a tejto novely, tak si myslím, že argumenty, ktoré som už x-krát hovoril v rámci skráteného legislatívneho konania, že nás čakajú nejakého hospodárske škody alebo, že chceme tu ochraňovať základné ľudské práva a slobody, vyjadroval som sa k tomu už tiež. Môžeme opakovať, že žiadne hospodárske škody nám nehrozia a vy ste iba napasovali novelu, ktorá štyri mesiace bola na vláde, a nemali ste prerokované jednotlivé veci, takže tam boli rozpory. Musím znova zopakovať, že jediné, čo ste argumentovali, teda akceptovali, tak boli rozpory jednotlivých ministerstiev, ale nie profesných organizácií, čo je tiež tak na zváženie, že ako sa pozeráte na školstvo, ako rýchlo chcete prerokovať jednotlivé veci.
Kolegovia sa venujú iným veciam obsahovo, ja by som sa chcel venovať hlavne dĺžke praxe pedagogických zamestnancov pri výpočte mzdového normatívu. Vy v správe uvádzate, že ten zber údajov, ktorý potrebujete, tak bude trvať asi jeden a pol roka, kým ho vyhodnotíte, takže v zákone ste vložili v čl. I bode 11, že účinnosť bude od 1. januára 2019. My sme v rámci uznesenia rezortného informačného systému, ktorý sme žiadali výborom pre vzdelávanie, dostali odpoveď. Tam je vylicitované všetko, čo tento rezortný systém dokáže vysloviť. Je tam aj pracovný pomer, platová trieda, pracovná trieda, kreditový príspevok, kariérový stupeň, kariérová pozícia, typ poberaného dôchodku a tak ďalej. Nie je tam dĺžka praxe pedagogických zamestnancov, čo je jedna vec, ktorú by ste tam mali vložiť, takže nevidím dôvod, prečo by sme mali skoro jeden a pol roka čakať, aby toto ustanovenie reálne prišlo do platnosti, keď chcete robiť tie veľké koncepčné zmeny, a nebudeme zase iba naťahovať čas. Takže mi dovoľte prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 611.
V čl. IV sa slová "čl. I bod 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019" nahrádzajú slovami "čl. I bod 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018".
Odôvodnenie: navrhuje sa, aby zohľadňovanie dĺžky praxe pedagogických zamestnancov pri výpočte mzdového normatívu nadobudlo účinnosť o rok skôr vzhľadom na to, že údaje o dĺžke praxe pedagógov by sa mali zozbierať k 15. septembru 2017 a nie je nutné čakať viac ako rok na to, aby sa zapracovali do výpočtu mzdového normatívu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2017 18:46 - 18:47 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca... Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 605). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré sú, pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 31. augusta 2017 a gestorský výbor do 5. septembra 2017.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 18:15 - 18:16 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Ja iba zopakujem veci, ktoré boli vyslovené aj ocenené, že zavádzame spoluprácu so školou v podobe stretnutí učiteľov, čím sa ruší podmienka kvalifikácie predpokladov na pedagogických zamestnancov, teda pre pedagogického zamestnanca osobou, namiesto komisionálnych skúšok sa navrhuje preverenie vedomostí žiaka inou formou a to minimálne raz na konci každého polroka, čo pre mňa osobne je veľmi dôležité. Vzhľadom na pravidelný kontakt žiaka s kmeňovou školou sa stáva tá daná kmeňová škola orgánom, ktorý vykonáva tú kontrolu vzdelávania, kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom stretnutí alebo preverenia vedomostí žiakov.
A dôležitá vec je, že súčasná výška desaťpercentného normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, ktorá je určená, tak my navrhujeme, aby to aktuálne bolo na 40 %, aby naozaj boli pokryté všetky potreby takýchto žiakov v rámci učebných materiálov.
Ďakujem veľmi pekne za ocenenie a uchádzam sa o vašu podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 18:03 - 18:06 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, cieľom predloženého návrhu je umožniť domáce vzdelávanie žiakov aj na druhom stupni základných škôl.
Domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni funguje vo viacerých európskych krajinách. Podľa viacerých svetových štúdií deti vzdelávané doma rodičmi alebo rodičmi vybratou osobou vo výsledkoch sociálnej, emocionálnej zrelosti nezaostávajú vôbec za svojimi rovesníkmi, ktorí navštevujú školu.
Domáce vzdelávanie je vhodné pre žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup pri výučbe prispôsobenej ich potrebám. Jeho zavádzanie zároveň nevedie k hromadnému odchodu detí zo škôl vzhľadom na to, že väčšine pracujúcich rodičov vyhovuje štandardný spôsob vzdelávania ich detí. Domáce vzdelávanie obvykle volia rodičia z objektívnych dôvodov, ako sú špeciálne potreby dieťaťa alebo časté sťahovanie rodiny. Na Slovensku, samozrejme, existujú prípady, kedy domáce vzdelávanie vykonávajú rodičia detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a ktorým škola nemohla zabezpečiť dostatočné podmienky na vzdelávanie.
Jedným z aktuálnych problémov rodín, ktorých deti sa vzdelávajú v individuálnom vzdelávaní, je absencia hlavne učebných materiálov a pomôcok a v súčasnosti podľa nariadení vlády 630/2008 predstavuje normatív na žiaka v individuálnom vzdelávaní iba 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Preto navrhujeme a odporúčame zvýšiť aktuálne normatívne prostriedky z 10 % až na 40 % s cieľom, aby kmeňová škola bola schopná poskytnúť žiakovi všetky potrebné učebné materiály, ako aj prípadné stretnutia či konzultácie.
Dve najzákladnejšie úpravy, ktoré sú, a to že zavádzame spoluprácu so školou v podobe stretnutí s učiteľom, hodinu, on-line hodinu alebo zadávaním úloh či projektov na vypracovanie na diaľku. Keďže vedomosti žiaka sú pravidelne preverované, čo je veľmi dôležité, a žiak aj zákonný zástupca spolupracujú s kmeňovou školou pri individuálnom vzdelávaní, nie je nutné, aby osoba, ktorá vykonáva individuálne vzdelávanie, spĺňala aj kvalifikačné požiadavky pre pedagogického zamestnanca. Zároveň však, čo je veľmi dôležité, ak žiak neprospeje v preverovaní vedomostí alebo ak škola zistí nedostatky na úrovni a kvalite individuálneho vzdelávania, škola môže rozhodnúť o zrušení individuálneho vzdelávania.
Druhá vec, v súčasnom znení bolo vždy navrhované komisionálne skúšky, my navrhujeme, aby preverenie vedomostí žiaka formou takou, ako určí kmeňová škola, to minimálne raz na konci každého polroka, minimálne raz na konci každého polroka. Vzhľadom na to, že komisionálne skúšky sa vykonávajú pred trojčlennou komisiou a zvyčajne sú určené pre prepadávajúcich žiakov, predstavujú pre dieťa záťaž a, samozrejme, jeho nadmerný stres, obzvlášť v prípade detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, napríklad detí s autizmom, môže prítomnosť troch neznámych ľudí veľmi výrazne ovplyvniť ich výsledky. Preto uvoľňujeme zároveň aj podobu preverenia vedomostí žiakov, čo znamená, že žiak môže byť skúšaný formou projektu, ústnej skúšky, zadania testu alebo inak.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 9:50 - 9:51 hod.

Branislav Gröhling
Sú to iba dva rozdielne názory. Ja si myslím, že niečo takéto by si mala vysporiadať sama škola a nepotrebujeme to robiť v rámci zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2017 9:48 - 9:50 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení navrhovatelia, dve pripomienky k tomuto návrhu. Zastávam názor, že uvedený návrh, tak ako ho predkladáte, by mal byť v inom zákone, a to v zákone 596/2003, v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ostatných zákonov v znení neskorších prepisov, a to hlavne ustanovenie § 10, nakoľko sa jedná o kompetenciu orgánov miestnej štátnej správy v úseku školstva. Táto dikcia vyplýva z návrhu textu, že orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí. Zabezpečiť môže iba formou určitého príkazu, ak škola nedodrží toto navrhované ustanovenie a proti tomuto príkazu sa potom príslušná škola môže v podstate odvolať a nakoľko jej ani nemusí vyhovovať z akýkoľvek dôvodov tento príkaz orgánov miestnej štátnej správy.
A druhá pripomienka je, že tento návrh má určitým spôsobom aj nárok na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. A to, aby som bol v podstate presný, že mzdové náklady na pracovnú silu, či už aj v orgáne miestnej štátnej správy, k tomu by sa malo vyjadriť asi ministerstvo vnútra, ktoré je gestorom týchto štátnych orgánov a permanentne hľadá cestu na optimalizáciu počtu zamestnancov na jednotlivých úsekoch. A z toho dôvodu, že váš návrh navyšuje v podstate pracovnú činnosť daného pracovníka vedením jednotlivých informácií a termínov v odbore školstva v samosprávnom kraji, myslím si, že jednotliví zamestnanci nebudú nadšení z ďalšej byrokratizácie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2017 9:41 - 9:42 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, myslel som si, že to vyslovím v rámci faktickej poznámky, ale už to dopadlo tak, že som sa prihlásil do rozpravy.
Pán predkladateľ, my sme na výbore mali ďalšie dva pozmeňovacie návrhy, ktoré keď som si pozeral, tak musím priznať, že nerozumiem nahrádzaniu slov "dodržiavaním alebo zabezpečením dodržiavania", čo odôvodňujete pôsobnosťou žiackej školskej rady, že nemá byť dodržiavanie školského poriadku, ale že má zabezpečiť, aby bol dodržiavaný. Predsa dodržiavanie a zabezpečovanie školského poriadku majú na starosti v prvom rade pedagogickí a odborní zamestnanci školy a žiaci pôsobiaci v žiackej školskej rade ho môžu medzi žiakmi iba propagovať, nabádať svojich spolužiakov na jeho dodržiavanie alebo upozorňovať pedagogických zamestnancov na jeho nedodržiavanie zo strany dotknutých strán a podobne. Teda si zastávam názor, že zabezpečovanie, dodržiavanie možno požadovať iba od represívnych zložiek, ako je polícia, ale nie od žiakov škôl. Žiacky samosprávny orgán je vlastne poradný a iniciatívny orgán, má chrániť a presadzovať záujmy žiakov a nemá byť nejakým spôsobom deformovaný samosprávny orgán, aby som vyslovil vo faktickej pripomienke k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ale vyslovujem to týmto spôsobom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2017 18:24 - 18:26 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Zimenovej za všetky informácie, ktoré nám dala ohľadom tejto tematiky. Boli veľmi zaujímavé a my sme ich pozorne počúvali. Mne utkvela v pamäti jedna vec, čo sa týka financií, že neustále počúvame zo strany ministerstva, že na túto problematiku asistentov nemáme financie. Ja trochu budem čítať tu z jedného komentára, ktorý sme robili, kde možno treba hľadať a možno nemusíme ísť ani ďaleko a v rámci rezortu školstva by sa našli aj peniaze pre asistentov pre žiakov so špeciálnymi potrebami, pretože ja dlhodobo kritizujem množstvo byrokratických organizácií pod ministerstvom a vynárajú sa otázniky nad ich fungovaním, nad ich prínosom a že či nie je potrebné ich naozaj preriediť. A v roku 2010 a 2013 vznikli dva dokumenty, ktoré analyzujú činnosť ministerstva školstva aj jeho organizácií a tieto analýzy odporúčajú zlúčiť či zrušiť, ale nebudem sa tomu venovať.
Ja chcem iba vysloviť, že napríklad v prípade Národného ústavu celoživotného vzdelávania výdavky vzrástli o rekordných 1 431 %, kde máte navýšenie financií. Môžem ísť ďalej, a to metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za toľko kritizované kontinuálne vzdelávanie učiteľov, v tých analýzach sa o nich rozpráva, o ňom rozpráva, že čo by sa malo robiť, tak zdvojnásobilo od roku 2010 počet zamestnancov aj rozpočet, ktorý sa navyšuje o desiatky percent.
Keď pôjdem na ostatné informácie a na základe týchto analýz si ich dáte do veľmi tvrdej tabuľky a reálne si k tomu z výročných správ od roku 2010 do roku 2015, teraz už aj 2016, ktoré sme mali na výbore pre vzdelávanie a dáte objem týchto financií a urobíte optimalizáciu, aby tieto byrokratické organizácie, ktoré nie sú naozaj funkčné, sa zlúčili alebo presunuli, tak vám v tvrdých dátach vyjde 25 miliónov, ktoré by ste vedeli ušetriť. Môžme sa tu rozprávať o tom, že tých 25 miliónov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis