Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2018 o 15:11 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 15:11 - 15:13 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Od pána kolegu Beblavého sme už zažili veľa vecí. Musím vysloviť, že keď prišiel ten návrh zákona, ja som sa reálne tešil, že bude nejakým spôsobom vyriešená akreditačná komisia, po novom akreditačná agentúra, že naozaj tam budú zahraniční členovia, ktorí by nejakým spôsobom vedeli dať pohľad na slovenské vysoké školstvo, neboli by previazaní s týmto slovenským vysokým školstvom a tým by vlastne uskutočnili sa nejaké zmeny alebo mali by sme ten pohľad trochu iný. Takto sa to neuskutoční, lebo zase tam budú ľudia, ktorí naozaj môžu byť poprepájaní na vysoké školy, a neuskutočnia sa tie zmeny, ktoré by sme očakávali. Takže ja sa veľmi teším tomu pozmeňujúcemu návrhu pána Beblavého, kde navrhuje odbornú komisiu, ktorá bude zo zahraničia, ktorá bude mať zacielenú tú úlohu, zacielenú úlohu, aby nám ukázala, aké vysoké školstvo na Slovensku je a následne odporučila jednotlivé kroky, o ktorých všetci dlhodobo rozprávame, a nikto nie je schopný ich realizovať.
A druhá vec, ktorú vnímame veľmi pozitívne, a to sme s kolegom Jurzycom predkladali aj tu v Národnej rade, je návrh zákona v rámci uplatniteľnosti absolventov v praxi, keď sme túto tému, aj v reálnom živote, keď sme túto tému otvárali pred niekoľkými rokmi, tak naozaj bola braná veľmi negatívne. Vidíme, že tie ľady sa lámu a dúfam, že do konca tohto volebného obdobia možno aj ten návrh zákona, ktorý sme predkladali v Národnej rade o uplatniteľnosti absolventov a prepojenie jednotlivých databáz či už ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ministerstva práce sociálnych vecí naozaj bude reálny a tieto výsledky, ktoré potom budeme vidieť, sa budú aj zverejňovať a tak sa budú mladí ľudia vedieť rozhodnúť, na ktorú vysokú školu pôjdu. Takže ten pozmeňujúci návrh veľmi oceňujeme. A už viac nestihnem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.6.2018 14:24 - 14:24 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za odpoveď. Učiteľom sa naposledy teda zvyšovali platy v septembri 2017, kým ostatným zamestnancom verejnej správy sa zvyšovali aj k 1. januáru. Teda dodnes, ako som pochopil, neexistuje žiadne nariadenie vlády, ktoré by realizovalo nejaké zvyšovanie aj v roku 2018. Takže vy budete teraz čakať? Lebo neformálne sme v podstate zaznamenali tie snahy vlády a premiéra odložiť ako keby zvyšovanie platov učiteľov na január 2019. Viete potvrdiť aspoň túto informáciu, že teda v septembri 2018 nebude žiadne zvyšovanie platov, ale bude sa presúvať až k 1. januáru 2019?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 11:53 - 11:55 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem za tvoje vystúpenie. Ty si sa tak niekde skryto pýtal, že prečo odborné vzdelávanie nefungovalo aj v minulosti, a odznelo to tu aj od ostatných kolegov, ale tá tvoja otázka bola naozaj na mieste. No ono tu fungovalo, malo tie prvky duálneho vzdelávania, ale stala sa jedna vec, ktorá okamžite vládu v 2013 tak pozdvihla a začali okamžite konať, a to, že Európska komisia povedala, že na odborné vzdelávanie bude dávať eurofondy. A preto v 2013 ste sa toho tak chytili. Nie preto, že by vám záležalo o budúcnosť mladých ľudí, ale preto, že ste pocítili tam financie, ktoré by mohli tiecť na Slovensko. A preto, Miro, v podstate vymysleli celé duálne vzdelávanie a začali ho vtesnať do nejakého zákona, lebo si povedali, že začneme vypodpisovať zmluvy a urobíme jeden obrovský projekt za 44 miliónov. To bol ten hlavný point.
Pretože odborné vzdelávanie tu fungovalo a mohlo sa iba rozšíriť na tých dobrých prvkoch, ktoré boli, a mohli sme fungovať ďalej. My sme ho vôbec nemuseli vtesnávať do nejakého zákona, ktorý prišiel v 2015., ale keďže sme pocítili, že tam budú financie, tak sme začali nejakým spôsobom konať a nevedeli sme to rýchlo pretaviť, hoci sme sa inšpirovali v okolitých krajinách, ako bolo, že Rakúsko, ostatné krajiny alebo Nemecko, kde sú stavovské organizácie. A keď tam sú stavovské organizácie, tak už v 2013. mali začať byť kreované aj tu, ale to vtedy nikoho nezaujímalo, lebo jediné, čo ich zaujímalo, bolo tých niekoľko desiatok miliónov, ktoré mohli prísť a ktoré sa mohli roztratiť kdekoľvek inde, len nie v budúcnosť mladých ľudí v odbornom vzdelávaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2018 11:23 - 11:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja sa teda, ešte teda raz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh od začiatku. Ešte predtým sa spýtam pána spravodajcu, že či treba čítať aj to odôvodnenie. Netreba, takže bez toho môžem, hej?
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949).
1. V čl. I bod 45 § 19 ods. 2 sa za slová "do prvého ročníka" vkladajú slová "alebo do druhého ročníka" a za slová "žiakom prvého ročníka" sa vkladajú slová "alebo druhého ročníka".
2. V čl. I bod 71 § 29 ods. 3 tretia veta znie: "Ministerstvo školstva do 31. januára rozhodne o úprave počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory pre stredné školy, ktoré dopĺňajú podmienky podľa § 31 ods. 6, a toto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle.".
3. V čl. I bod 72 § 29 ods. 6 prvej vete sa slová "upraví určený počet" nahrádzajú slovami "rozhodne o úprave určeného počtu" a v druhej vete sa za slovo "školstva" vkladajú slová "pred vydaním rozhodnutia podľa prvej vety".
4. V čl. I bod 84 znie:
"84. Paragraf 52 vrátane nadpisu znie:
"§ 52 Vzťah k správnemu poriadku
(1) Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania podľa § 29 ods. 5 a 6.
(2) Návrh na začatie konania podľa § 29 ods. 5 a 6 možno podať do 30 dní odo dňa zverejnenia podľa § 31 ods. 4.
3. Účastníkom konania podľa § 29 ods. 5 a 6 je aj samosprávny kraj, ak ide o návrh, ktorý nepodal samosprávny kraj ako zriaďovateľ strednej školy.".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2018 10:51 - 11:01 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegovia, kolegyne, rozprávali sme sa o odbornom vzdelávaní alebo o duálnom vzdelávaní už v prvom čítaní, tam bolo vyslovených veľmi veľa pripomienok, následne asi príde aj veľa pozmeňujúcich návrhov.
Mne nedá, aby som nezareagoval na to, čo tu bolo teraz vyslovené pred chvíľou zo strany aj pána kolegu Blanára, že je veľmi rád, že prišla táto novela, že sa bude odborné vzdelávanie takto meniť, že sa vypočula ako keby verejnosť a školy, aké mali poznatky. Ale už v 2015. všetky školy rozprávali, že krátenie normatívu bude absolútne nefunkčný krok a že školy sa do toho nezapoja a už vtedy zamestnávatelia hovorili, že ak majú vydokladovať všetky tie doklady, ktoré boli už vtedy v roku 2015., keď sa prijímal tento návrh zákona, vstúpiť do duálneho vzdelávania, že to tak nebude fungovať, a vy aj napriek tomu ste to schválili, napriek tomu, že boli tieto pripomienky. Napriek tomu, že od 2013. sa podpisovali už zmluvy na národný projekt rozvoja stredného odborného vzdelávania za 44 miliónov a doteraz my nevieme, ako tých 44 miliónov bolo vyhodnotených a kde máme nejaké výsledky toho, že koľko tých žiakov teda bolo zapojených a prečo bolo, iba tie 3 percentá, o ktorých stále rozprávame, prečo to nefungovalo. Proste tých 44 miliónov sa reálne roztratilo krížom-krážom a nikto nevie, aký to malo doteraz efekt, lebo my v rámci školstva tú informačnú nerovnosť, ktorú tam máme a neposkytujeme informácie mladým ľuďom, ale prioritne iba rozhodujeme a posledné dva roky alebo toto obdobie sa rozhoduje úplne centralizovane a úplne presne tak, ako to chce ministerstvo, tak to bude. A ešte ku všetkému budeme odstraňovať aj všetky správne konania alebo nejakú voľnosť a nebudeme mladých ľudí informovať absolútne o ničom, lebo ministerstvo vie najlepšie ako to má byť a nikto iný.
Čo sa týka tejto novely, ja som veľmi rád, že sa tam objavilo to odstránenie krátenia normatívu už po tých rokoch, koľko to rozprávame, pretože aj my za stranu SaS sme predkladali tento návrh zákon, aj dvakrát, vy ste ho dvakrát nepodporili. Teraz to prinášate vy, takže to teraz je asi správne po niekoľkých mesiacoch a po niekoľkých rokoch, kedy vám už všetci povedali, že naozaj to krátenie normatívu na školy je niečo nezmyselné.
Čo sa týka byrokracie, tak tá bola enormná, preto sa naozaj zamestnávatelia do toho nezapájali. Ja len dúfam, že teraz to uvoľnenie bude trošku výhodnejšie a budeme rozprávať o možno väčšom zapojení zamestnávateľov. Ja som veľmi prekvapený, že na začiatku, keď sa rozprávalo o tejto novele, pani ministerka, vy ste vraveli o tom, aká bude motivačná pre zamestnávateľov a vždy ste spomínali, že tam budú dve časti. Jedna je tie priame platby, ktoré tam aj zostali, hoci s tým sú aj tak problémy v rámci tej štátnej pomoci, ale stále ste rozprávali, že bude aj navýšená odpočítateľná položka pre zamestnávateľov z tých 1600 a 3200 na dvojnásobok. Zrazu už to v tom návrhu zákona nie je a kolegyňa Pčolinská to dala aj do svojho pozmeňujúceho návrhu. Tak neviem, čo sa udialo. Buď to máte premyslené a naozaj počúvate tých zamestnávateľov aj školy, alebo nie, alebo si to rozhodujete podľa seba, lebo potom nezavádzajte a nerobte takú tú bublinu, že idete pomáhať zamestnávateľom, a po tom, keď to príde do Národnej rady, tak to nie je tak a ešte aj s tou štátnou pomocou budete mať reálny problém a tom sme sa rozprávali aj na výbore.
Čo sa týka podnikovej školy, je to absolútne niečo iné, než bolo zverejnené v Učiacom sa Slovensku, kde pán Vantuch spracoval kompletné celé znenie podnikovej školy. Pán Vantuch bol oslovený vaším predchodcom pánom Plavčanom, aby vypracoval, pretože je to jeden z tých najlepších odborníkov, čo sa týka odborného vzdelávania, duálneho vzdelávania, a vy ste v rámci tej podnikovej školy opäť urobili nejaký mišmaš a ešte tam budete viazať aj deti tým spôsobom, že keď má fungovať podniková škola, tak musia mať viac ako 50 percent podpísaných učebných zmlúv a tým nasledovne aj viazanosť po doštudovaní v tejto podnikovej škole, čím reálne ovplyvňujete mladých ľudí, pretože ak po odbornej škole sa chcú rozhodnúť a chcú ísť na vysokú školu, tak túto šancu vy im nedávate a ony sa musia dohodnúť so zamestnávateľom. A všetci vieme, ako to v realite dopadne. A myslím si, že tomu sa bude venovať aj kolegyňa Remišová ďalej.
A jedna vec, ktorá, o ktorej sme rozprávali aj v diskusii, o ktorej sme rozprávali aj na výbore. My stále hovoríme o odbornom vzdelávaní iba o 3 % mladých ľudí, ktorí sú teraz zapojení v duálnom vzdelávaní, ale my nehovoríme o tých ostatných 97 % mladých ľudí, ktorí sú v odbornom vzdelávaní. Vôbec sa o nich nestaráte, absolútne neprinášate s touto novelou niečo, čo by pomohlo všetkým ostatným odborným školám, aby naozaj sa mohli rozvíjať. Stále máme 17 normatívov, resp. na odborné školy ide menej, ale stále ich tam máme toľko, že nikto sa v tom nevyzná, ako sa to počíta, ako to funguje. Ja nechápem, prečo máme takéto rozdiely. Stále nepodporujete odborné školy, aby tam išlo možno omnoho viacej financií, aby mohli zafinancovať svoje centrá, aby mohli zafinancovať svoje učebne tým spôsobom, že sa nemusia zapojiť do duálneho vzdelávania, ale vedeli by fungovať na tej škole. Proste vás nezaujímajú odborné školy, vás zaujímajú iba tie 3 % žiakov, ktoré sa zapoja do duálneho vzdelávania, a zaujíma vás to iba preto, lebo určite príde o chvíľku nejaký nový národný program na rozvoj, tak ako je to v súčasnosti v rámci tých slávnych duálpointov, s ktorými aj tak máte problémy, pretože už tam bola vznesená námietka, už sa to muselo celé riešiť. A uvidíme ako v konečnom dôsledku to dopadne.
Dve veci, ktoré mne vadia na tomto návrhu, na tejto novele. A ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh ja som prednášal už aj na výbore, tam nebol schválený, takže ho prednesiem opätovne. Týka sa zapojenia mladých ľudí do duálneho vzdelávania v druhom ročníku, pretože v súčasnosti v návrhu zákona máte, že to nebude tak nezmyselne, ako to bolo do 31. 8., ale posúvate to na 15. september, 31. október alebo v nevyhnutných okolnostiach. Keď budete potrebovať naplniť nejaké počty, tak budete to uvoľňovať na základe vášho rozhodnutia. Ja som vám vtedy argumentoval, že to bude robiť naozaj veľké problémy a mali by sme určiť, že to bude k jednotlivým dátumom a aj k druhému ročníku, teda k nasledujúcemu septembru. My sme sa tam rozprávali, že to bude robiť reálne problémy. Vy ste to nie správne pochopili ako som to ja myslel, keď naozaj žiaci vstúpia do duálneho vzdelávania 31. januára, teda v polovičke roka, tak to môže priniesť v prvom rade problémy v rámci učenia, osnov a tak ďalej, takže by bolo omnoho výhodnejšie, keby v rámci tých 15 rokov aj v rámci bezpečnosti práce a všetkého ostatného naozaj v prvom ročníku boli na škole, preberali tú teoretickú prax a potom až od druhého ročníka sa zapojili do duálneho vzdelávania.
A druhá časť pozmeňujúceho návrhu, je to klasické, o čom diskutujeme, či už s vami alebo s vedením, a to je správne konanie, ktoré odstraňujete. Nebudem rozprávať o tom VZN-ku. Tam asi nájdeme spoločnú reč, že to bude na rozhodnutí krajskej rady a rozhodnutí župana, ale naozaj mi príde veľmi neštandardné, keď na základe § 29, tuším, ods. 6 je, vy môžete zasahovať do plánovania, plánu výkonov a môžete ho aj znížiť, aj zvýšiť. Lebo prioritne pre mňa to je, že v Nitre máte jednu veľkú automobilku a v rámci tej automobilky vy sa rozhodnete, že tam potrebujete o 50 automechanikov viacej a aj napriek tomu, že vám Nitrianska župa a odbor školstva bude argumentovať, že to tak nie je, tak vy sa tak rozhodnete a chcete tých mladých ľudí reálne natlačiť do tohto odboru a chcete tých mladých ľudí dostať tam, lebo si myslíte, že keď im nedáte inú možnosť, tak oni pôjdu študovať za automechanika, čo je úplná hlúposť, lebo v rámci migrácie a ostatných vecí tí mladí ľudia vám pôjdu niekde inde.
Ja asi skončím, lebo mám ešte celý pozmeňujúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To je v poriadku, však máte ešte minútu dvadsaťšesť. Nech sa páči.

Gröhling, Branislav, poslanec NR SR
Neviem, že či mám začať teda čítať celý ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh, lebo on je dlhý.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Musíte, pokiaľ neprečítate, podľa rokovacieho poriadku je neplatný.

Gröhling, Branislav, poslanec NR SR
No tak chcel som prerušiť, že pôjdeme hlasovať a potom to dokončím. Ešte si dovolím požiadať pána spravodajcu, keby sme hlasovali o bode 1 samostatne a o ostatných bodoch samostatne, aby naozaj tam bola vôľa, aj keď ste vy prejavili, že by ste zvažovali to otvorenie pre druhý ročník, tak aby bola vôľa, aby ste podporili tento bod.
Takže pozmeňujúci, doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 949.
Po prvé. V čl. I bod 45 § 19 ods. 2 sa za slová "do prvého ročníka" vkladajú slová "alebo do druhého ročníka" a za slová "žiakom prvého ročníka" sa vkladajú slová "alebo druhého ročníka".
Odôvodnenie k bodu 1: Navrhuje sa uvoľnenie nezmyselnej právnej regulácie obdobia, kedy môže zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uzatvoriť učebnú zmluvu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2018 13:30 - 13:32 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Slovo efektívne si používal, pán kolega, veľmi často a je to slovo, ktoré sa objavuje v našom materiáli systémových zmien v školstve, kde v prvom rade hovoríme o väčšej slobode a zodpovednosti pre školy, hovoríme o kvalitnejšom systéme vzdelávania a hlavne o efektívne fungujúcom rezorte. A toto by naozaj spôsobilo a prispelo k tomu efektívnemu fungujúcemu rezortu, ktorý by okrem toho, že bude aj rozpočtovať a určovať, tak bude potom aj vplývať na školy.
Hlavnou výtkou alebo hlavným ospravedlnením z ministerstva vnútra ohľadom reformy ESO je, keď sme sa pýtali pani ministerky Sakovej, ja budem teraz citovať ohľadom reformy ESO, že ako bola úspešná, tak povedala, že: "Vieme deklarovať, že namiesto sľúbených 700 mil. eur sme ušetrili ďaleko viac, približne ide to do výšky sumy až 1 mld. eur, zároveň aj počty pracovníkov sme ušetrili." Následne na to NKÚ vydalo správu, kde hovorí: "Deklarovaná úspora vo výške 1 mld. nebola preukázaná, a to z dôvodu, že ministerstvo vnútra doposiaľ nevykonalo žiadnu analýzu skutočného dosahu implementácie programu ESO."
Nevidím absolútne žiaden dôvod a ospravedlnenie na to, aby nemohlo byť zjednotené financovanie školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.5.2018 13:15 - 13:18 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, predkladáme novelu zákona 596/2003 Z. z., je o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá má riešiť ten systémový problém komplikovaného prerozdelenia financovania v školstve na dva zdroje, jeden zdroj z ministerstva školstva a jeden zdroj z ministerstva vnútra. Neprehľadnosť tohto modelu v podstate vyvoláva potrebu potencionálneho zjednotenia financovania školstva, kde rozpočet verejnej správy na roky 2017 - 2019 ukazuje, že v 2017 dosiahli výdavky na vzdelávanie na ministerstve školstva 1,24 mld. eur a výdavky na vzdelávanie z ministerstva vnútra 1,1 mld. eur.
V rámci reformy, resp. projektu ESO (Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa) ministerstva vnútra došlo okrem iného aj k zmene spôsobu financovania regionálneho školstva. Prostriedky do roku 2013 boli pre školy a školské zariadenia poskytované ich zriaďovateľmi výlučne z kapitoly ministerstva školstva prostredníctvom krajského školského úradu podľa sídla, samozrejme, zriaďovateľa. Výnimky tam predstavovali školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľmi boli samosprávne kraje. Tým boli finančné prostriedky posielané priamo ministerstvom školstva.
Projektom ESO od 2013 sa zrušil tento model financovania a aj metodiky určitým spôsobom a začalo sa uskutočňovať prostredníctvom jednej kapitoly ministerstva školstva, ako aj prostredníctvom druhej kapitoly ministerstva vnútra a tento spôsob financovania slovenského školstva platí doteraz. Môžme povedať, že logicky sa teda financuje z ministerstva školstva, nelogicky je to z ministerstva vnútra.
Po piatich rokoch od zavedenia projektu ESO môžme reálne skonštatovať v oblasti školstva, že tento systém ukazuje, že tok, finančný tok prostriedkov plynúci predovšetkým z ministerstva vnútra je veľmi náročné sledovať a tento spôsob sa javí ako absolútne nesystematický a neprehľadný, v dôsledku čoho vzniká naozaj priestor na absolútne neefektívne míňanie financií v prvom rade v oblasti školstva.
Naším cieľom je, samozrejme, otvoriť túto diskusiu, aby zjednotenie financovania bolo prioritou, samozrejme, aj metodika riadenia školstva, lebo sme to zažívali v ostatnom období pri rozdeľovaní alebo pri určovaní plánu výkonov pre 8. ročné gymnáziá, kde dve ministerstvá v rámci metodiky svojich kompetencií si posúvali jednotlivé rozhodnutia a stále sa naťahovalo, kde v prvom rade ten dopad bol na mladých ľudí a žiakov v jednotlivých školách.
Takže cieľom je zjednotiť financovanie školstva a my sa môžme potom ďalej rozprávať o tom, že či by to mal byť naozaj ten model s krajskými školskými úradmi, tak ako ich poznáme spred roku 2013, alebo pôjdeme ešte ďalej a toto financovanie by mohlo prejsť kľudne na vyššie územné celky, alebo poďme tým spôsobom, ak budeme mať funkčný systém, že by sme platby a jednotlivé veci a finančné záležitosti mohli posielať priamo na školy, na vybratú skupinu škôl a metodicky budeme posúvať jednotlivé školy v rámci ich kompetencií, aby rozhodovali o tom, čo budú učiť.
Ďakujem veľmi pekne za podporu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 10:09 - 10:10 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pani navrhovateľka, v tejto časti vášho návrhu sa podľa mňa strana SNS stane absolútnou brzdou rozvoja slovenského školstva a nových metód vzdelávania. Vy nieže chcete posúvať dopredu školstvo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Musíte vystúpiť, reagovať na pána, vystúpenie pána poslanca.

Gröhling, Branislav, poslanec NR SR
Budem na pána poslanca reagovať, lebo pán poslanec to hovoril, že vy vôbec neanalyzujete všetky tie inovatívne a nové spôsoby experimentálneho overovania. A týmto návrhom, ako povedal aj pán poslanec, reálne nebudete posúvať slovenské školstvo dopredu. On vám jasne položil niekoľko otázok, na ktoré nemáte odpovede, a tým pádom, nieže budete konzervovať ten stav, ale reálne ho budete vracať ešte niekde dozadu. Veď máte súbor všetkých experimentálnych overovaní. Urobte iba tie najlepšie, ktoré sú v súčasnom stave, to vyhodnotenie, a na základe toho vyhodnotenia môžme pustiť tieto nové spôsoby vzdelávania nie do školských vzdelávacích programov, ale do štátneho vzdelávacieho programu, aby školy mohli využívať to, čo iní reálne overili. Naozaj učitelia aj riaditelia sú dospelí ľudia a ich nepotrebujete vodiť za ručičky a prikazovať im z Bratislavy zo zeleného stola, že takto budete učiť, toľkoto budete učiť a takýmto spôsobom budete učiť. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 9:38 - 9:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán kolega Fecko, ďakujem veľmi pekne, lebo ja som si myslel, že okresné úrady a celá zmena v 2013., ESO dopadlo naozaj iba na školstvo a vidím, že to dopadlo aj na iné sektory, pretože v rámci toho školstva sa nám ten rozpočet reálne delí cez 1 mld. na vnútro a 1 mld. na školstvo. A ja už dlhodobo rozprávam, že by sa to malo zjednotiť v rámci školstva. Ja som teda veľmi rád, že vy asi tieto isté problémy sú, alebo ja som veľmi rád, že tieto isté problémy máte aj vy. Nie som veľmi rád, ale som veľmi rád, že sa zjednotíme v tom, že tá zmena naozaj nebola taká, aká mala byť, lebo ESO by malo byť efektívne a spoľahlivá a otvorená štátna správa. A myslím si, že je efektívna a spoľahlivá iba pre niekoho iného, ale určite nie pre občanov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 18:47 - 18:48 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predseda, ja vám to veľmi rád vysvetlím, ale my sme tu z opozície asi jediní, ktorí odpovedajú na vaše otázky, lebo my keď kladieme otázky, tak vy neodpovedáte a iba zavádzate, tak ako aj navrhovateľka. Niečo podobné zažívame neustále zo strany ministerstva, že keď sa pýtame, že kedy už bude konečne nejaká reforma alebo teda národný program rozvoja, tak budeme iba mesiace počúvať nejaké ďalšie a ďalšie termíny. Takže ja vám veľmi rád teraz odpoviem, ale budem potom nasledovne žiadať na všetkých výboroch a ostatných veciach, aby ste aj vy mi jasne odpovedali na moje otázky.
Takže v rámci osemročných gymnázií, ja to teraz tu aj hľadám, ale neviem to v rýchlosti nájsť, v rámci toho textu je jasne napísané, ktorý sme zverejnili niekoľkokrát, je jasne napísané, že po skvalitnení základného školstva nevidíme zmysel osemročných gymnázií. To neznamená, že ten zmysel nevidíme budúci rok, pretože si uvedomujeme, akým spôsobom fungujú základné školy a že treba vyriešiť množstvo ich problémov, ktoré ony majú, aby skvalitnili to vzdelávanie, aby sme rodičom vydokladovali, že základné školy sú naozaj kvalitné, a tie elitné, ktoré budú, budú na základe tých kritérií, ktoré som vám spomínal, a to je to nadanie cez matematiku, intelekt, šport a jazyk.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis