19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 14:47 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:47

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za odpoveď. Teda neviem, či mi budete vedieť odpovedať za pána ministra financií, ale možno aj váš názor by ma zaujímal, či si myslíte, že by takéto tendre mali alebo nemali byť posudzované Útvarom hodnota za peniaze, aj keď nedosahujú tú spomínanú čiastku 40 miliónov eur, alebo či si myslíte, že napríklad ten tender na nákup obrnených vozidiel, ktorý presahuje, by mali ísť do vlády s doložkou od Útvaru hodnota za peniaze. Čiže zaujíma ma aj váš názor na uplatňovanie tohto princípu prostredníctvom posudzovania všetkých takýchto projektov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 14:47 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:48

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Odpoviem najprv možno z vlastnej kuchyne. Ja osobne som požiadal, aby, keď sme prijímali toto uznesenie, tak pri IT projektoch toto uznesenie a 40-miliónová suma sa znížila na 10 miliónov. S tým ale, že vás chcem informovať, že v prípade všetkých IT projektov, ktoré realizujeme z eurofondov, aj keď sú pod 10 miliónov eur, súčasťou hodnotenia na riadiacom výbore je aj stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze.
Moja odpoveď v prípade sanitiek, je tu pán minister Drucker, preto by som nerád zaňho niečo odpovedal, ale myslím si, že uznesenie je to, čo majú členovia vlády plniť, ale nebráni nikomu, aby dobrovoľne sa obrátil na Útvar hodnoty za peniaze aj pri tendroch, ktoré sú nižšie ako 40 miliónov eur. Takže tam už je to na pánovi ministrovi Druckerovi, či bude takto postupovať alebo nie.
A čo sa týka obrany, tu by som skôr bol obozretnejší, predsa len pri nákupe techniky, zbraní a tak ďalej, samozrejme, ide o veľmi špecifické veci, ktoré nie všetky sa by mali asi aj úplne z hľadiska toho technického, atď., úplne motať kade-tade. Samozrejme, musí byť tender veľmi transparentný a pre mňa jediným pravidlom v tomto prípade je, aby sme si nakúpili to najlepšie, čo momentálne na trhu je, aby sme v prípade, že to raz budeme, nedajbože, potrebovať, tak sa nemuseli diviť, že nám to nefunguje, alebo to nevie poskytnúť tú maximálnu účinnosť, akú by to poskytnúť malo. Čiže v tomto prípade určite pán minister vie, že ten tender je pod veľkým drobnohľadom, a bude robený transparentne, tak aby ak to bude možné, participovali na dodávkach aj slovenské spoločnosti a aby aj tá kvalita zodpovedala ten najvyššej svetovej alebo európskej úrovni.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 14:48 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:51

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky chce pre každé okresné mesto sprístupniť občanom klientske centrum štátnej správy pri okresnom úrade. V jednotlivých lokalitách v okresných mestách hľadáme vhodné priestory vyhovujúce našim požiadavkám z pohľadu kapacity a kvality. V prvotných fázach realizácie klientskych centier v rámci reformy ESO sme sa zamerali na lokality, kde pre umiestnenie klientskych centier už boli vyhovujúce možnosti v rámci napríklad okresných úradov alebo iných budov. Ako aktuálne rezort ministerstva vnútra pracuje na lokalitách, kde pre umiestnenie klientskych centier musí nájsť ešte len a obstarať vyhovujúce priestory.
V prípade mesta Námestovo sme zvažovali viaceré možnosti. Napríklad aj Obchodný dom Klinec, alebo objekt po nedostavanej nemocnici, tzv. skelet, ale aj priestory bývalej polikliniky Oravská poliklinika Námestovo. Variant priestorov polikliniky sme vyhodnotili ako najviac vyhovujúci našim požiadavkám, a preto sme aj po rokovaniach s VÚC ako majiteľom tohto objektu dali vypracovať energetický audit. Podľa posledných informácií sa na jeseň majú uvoľniť tieto priestory, ktoré majú v súčasnosti v prenájme lekári. Následne sa potom bude pokračovať v rokovaniach s vyšším územným celkom o nadobudnutí tohto objektu, aby sme úspešne mohli zrealizovať projekt klientskeho centra aj v Námestove.
Ďakujem veľmi pekne. Toľko odpoveď pána ministra.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 14:51 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:52

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Len chcem poďakovať veľmi pekne pánovi podpredsedovi vlády za odpoveď. Ďakujem.

Pellegrini, Peter, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Veľmi rád.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 14:52 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:54

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dobrá, dlhá je. Asi máte nesprávne informácie, pretože nie je pravdou, že Žilinský samosprávny kraj odmietol prevziať úsek cesty kvôli neodstráneným závadám, ako vy mylne tvrdíte. Rozhodnutím ministerstva o usporiadaní cestnej siete zo dňa 19. 11. 2013 bol tento úsek zadaný do cestnej siete. Na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26. 4. 2006, zmluvy z 31. 5. 2006 o odovzdaní a prevzatí majetku a s ním súvisiacich práv a povinností vlastníctva majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest sa mal úsek cesty previesť do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja. Od uvedenia komunikácie do prevádzky, to jest od roku 2008 až do februára 2015, to je sedem rokov, bola komunikácia po podpise preberacích protokolov odovzdaná do správy ŽSK a výkon údržby realizovala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Ak od februára 2015 podpisom dodatku č. 3 zmluvy na údržbu výkonu údržby zabezpečuje Slovenská správa ciest prostredníctvom Správy ciest ŽSK, tento stav nastal na základe toho, že pozemky pod cestou neboli majetko-právne vysporiadané a teda kraj nemal možnosť zložiť si danú cestu do majetku. Preto sa rozhodol postupovať v zmysle bodu G1 rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete v roku 2013, ktorým bol slovenský, ktorým bolo Slovenskej správy ciest odo ukončenia prevodu vlastníckeho práva k úseku preložky cesty uložené vykonávať všetky práva a povinnosti v tejto pozemnej komunikácii.
Slovenská správa ciest vykonáva v danom úseku cesty štandardnú údržbu a niektoré z jej činností si objednávanú aj Žilinský samosprávny kraj. Aby sa tento stav uviedol na správnu mieru, je nevyhnutne dokončiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov, aby všetky práva a kompetencie týkajúce sa správy komunikácie prešli na Žilinský samosprávny kraj.
Ministerstvo môže byť nápomocné pri vysporiadaní pozemkov a to tak, že na základe požiadavky Slovenskej správy ciest osloví ministerstvo financií s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov, ktoré by pokryli celkovú potrebu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod danou trasou. Rezort dopravy pravidelne pri rokovaniach o rozpočte žiada zvýšenie rozpočtových prostriedkov, o zmysle plnenia takéhoto kroku je presvedčený aj Útvar hodnoty za peniaze. Teraz sa nám však nepodarilo tieto priority presadiť v takom rozsahu, ako by bolo podľa nás potrebné, čo má negatívny vplyv aj na túto cestu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

14.9.2017 o 14:54 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:57

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za dlhú odpoveď. A podľa mojich informácií tá cesta stále je pod Slovensku správou ciest a Slovenská správa ciest ju nechce prevziať z dôvodu toho, že táto cesta je značne poškodená, a VÚC-ka žiada, aby Slovenská správa ciest opravila túto cestu. Len Slovenská správa ciest nemá na to finančné zdroje.
A čo sa týka majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, deväť rokov, si myslím, že to je tiež dosť dlhá doba na vysporiadania týchto pozemkov. Ale bol by som rád, pán minister, keď pôjdeš niekedy okolo, že by sme pozreli tú cestu. A fakt tá cesta vypadá tak, ako keby nemala pána.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

14.9.2017 o 14:57 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:57

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Nebola to otázka, len konštatovanie, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 14:57 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:59

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení, pani predsedajúca, vážený pán poslanec, vážené panie poslankyne, poslanci, ministerstvo zdravotníctva, ako povedal pán podpredseda vlády, má svoj vlastný analytický tím, Inštitút zdravotnej politiky, ktorý úzko spolupracuje aj s Inštitútom finančnej politiky, aj s Útvarom hodnoty za peniaze. Každú jednu vec, ktorú, na ktorej pracujeme či priamo alebo obstarávanie aj vo vzťahu k nemocniciach posudzuje Inštitút zdravotnej politiky. Vo vzťahu k tomuto tendru poviem pár vecí, ale zodpoviem najprv vašu otázku presne.
Inštitút zdravotnej politiky komunikoval s Útvarom hodnota za peniaze, kde im v zásade dal informáciu o tom, že takúto vec posudzuje a aký je model, ale nie je povinnosť si nechávať vypracovať k tomu finálne stanovisko.
Čo sa týka samotného tendra, pretože odzneli niektoré veci, v médiách som na ne reagoval, a obstaráva sa zhruba 152 vozidiel sanitiek. Doteraz aj tie predchádzajúce obstarávania vzbudzovali tiež niektoré otázky. My sme povedali, že chceme obstarať konečnú cenu, to znamená, že nechceme obstarať vozidlá, potom samostatne prístroje, potom servisy, poistenia, a nakoniec sa ukáže, že tam treba také priame rokovacie konania a podobne. Tuto sme povedali, že chceme, aby sa súťažilo o konečnú cenu. Predpoklad hodnoty jedného vozidla je na úrovni okolo 100-tisíc, 120-tisíc, z tých výpočtov, ktoré sme robili my, oslovovali sme jednotlivé spoločnosti, vrátane DPH, čo zodpovedá cenám, ktoré sme si robili aj z okolitých krajín vrátane aj súkromných prevádzkovateľov.
Čo sa týka ostatných nákladov, ktoré sú zahrnuté a ktoré požadujeme, sú kompletné servisné služby nielen na vozidle, ale aj na zdravotnej technike. Ak hovorím o tej cene, tak to je plnohodnotne v plnej verzii vybavenia zdravotníckeho a tak isto aj s kompletným, integráciou informačno-komunikačných zariadení, ktoré tam ani v súčasnosti neboli. Je tam kompletný servis na zdravotnú techniku, na vozidlo, havarijné poistenia, náhradné diely, aj zimné, letné pneumatiky a podobne. Odhad náš vychádza, že je to minimálne 5 až 6 mil. nižšia cena, ako to bolo v súčasnosti. A máme nejaké benchmarky týkajúce sa odhadu ceny. My sme oslovili tri najväčšie lízingové spoločnosti na Slovensku a tie, ktoré robia na splátky, oslovili sme ich so špecifikáciou, aby nám zhruba urobili odhad ceny, a na základe toho sme dali predpokladanú hodnotu zákazky.
Bude elektronická aukcia, je otvorená, je to medzinárodná súťaž, aby sa prihlásil každý. Myslím si, že sú nediskriminačné tie podmienky. A v prípade ak sa nepreukáže očakávaná úspora a cena, ktorú my predpokladáme, tak, tak ako som ju urobil aj v prípade tendra na postele, tak takýto tender zrušíme. Ale vopred hovoriť, že je to zlé, tak ťažko sa mi vyjadruje na také posolstvá. Rovnaké som mal aj v prípade CT prístrojov, rovnaké sme mali aj v prípade iných vecí a ukázalo sa, že tomu tak nie je. No tak treba počkať na to, ako to dopadne a ja som pripravený samozrejme zodpovedať vtedy, keď to bude, keď to bude na hrane alebo keď to bude zlé. Ale urobili sme dosť veľa opravných mechanizmov, aby sa nám toto nestalo. A opakujem, pre mňa konečná cena je férové, aby sme ju posudzovali a nie tváriť sa, že obstarávam samostatne vozidlo a potom na to budeme nabaľovať potichu ďalšie náklady. Pardon, nech sa páči.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

14.9.2017 o 14:59 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:02

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Pred chvíľou tu pán podpredseda vlády Pellegrini povedal, že napriek tomu uzneseniu vlády on vo svojej pôsobnosti znížil to zo 40 na 10 miliónov, tak sa chcem spýtať, že vy máte nejaké, nejaké kritériá, čo dáte a čo nedáte posudzovať Útvaru hodnota za peniaze. Teda chápem, že ste komunikovali, ale teda ide mi o priame posudzovanie.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

14.9.2017 o 15:02 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:03

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
A vo všetkej úcte aj k Útvaru hodnota za peniaze, nepokladám ich za meritum toho, že majú patent na rozum. My sme pripravení s nimi komunikovať, už niekoľkokrát sa preukázalo, že nemali správne dáta a mali sme ich správne my. Považujem obidva inštitúty, našej zdravotnej politiky aj finančnej politiky, za seberovné, je to na nich, aby komunikovali. My rešpektujeme, že tie väčšie investície majú posúdiť, rovnako sme sa dostali možno v niektorých situáciách do zložitejších vysvetlení, či to bola otázka dekategorizácie 147 liekov, ktoré prišli práve z Inštitútu finančnej politiky, že existuje na to efektívnejšie liečba, preukázalo sa, že neexistuje. Takže ja by som dnes nechcel povedať, že Útvar hodnoty za peniaze, keď to dáme posúdiť tam, potom je to modla a vtedy je to v poriadku. Každé ministerstvo má mať kvalitný analytický tím, zodpovedať si za tie dáta. A súhlasím, že nech tu existuje niekto, kto to porovnáva, a my sme si takéto overenie s nimi nechali urobiť, nech sa pozrú na náš model. Tak to bolo aj v iných prípadoch, aj teraz. Tá spolupráca je dobrá aj s tímom, ktorý je v rámci podpredsedu vlády, aj z ÚHP, ale, ale nerád by som sa, teraz skĺzaval do toho, že pokiaľ inštitút hodnoty za peniaze nebude preverovať každú jednu vec za 5 miliónov, tak to nie je v poriadku. Za to si musia zodpovedať ministerstvá a ja považujem náš Inštitút zdravotnej politiky za veľmi kvalitný.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

14.9.2017 o 15:03 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video