19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.9.2017 o 11:43 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:43

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcel by som opraviť svoje hlasovanie, a to v hlasovaní č. 154, chcel som byť za. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.9.2017 o 11:43 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:43

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Neviem, či to je hektikou v sále, počasím alebo niečím iným, ale šmykla sa mi buď myseľ, alebo ruka, a v zákone o pamäti národa som hlasoval "proti", mal som hlasovať "za". (Smiech a potlesk v sále.) Prosím, aby to bolo opravené.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.9.2017 o 11:43 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:44

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem požiadať o presun čítania... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) 

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nepočujem! O presun?

Zimenová, Zuzana, poslankyňa NR SR
... o presun prvého čítania môjho návrhu zákona, tlač 685, na ďalšiu schôdzu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.9.2017 o 11:44 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:44

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Prosím opraviť tlač 597, hlasovanie 159, opraviť "za".
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.9.2017 o 11:44 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:44

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pri hlasovaní č. 154 som hlasovala za a zariadenie ma vykázalo, že som sa zdržala, tiež prosím uviesť do záznamu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.9.2017 o 11:44 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:46

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Tento návrh zákona predkladáme spolu s dvoma kolegami, s Natáliou Blahovou a s Jurajom Drobom, a cieľom predloženého návrhu je zavedenie podobnej úpravy poskytovania materského v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, aká dnes funguje v systéme sociálneho poistenia civilov. Jedná sa o dve úpravy. V prvom rade navrhujeme zvýšiť výšku materského podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov obdobne, ako je to v zákone o sociálnom poistení, na úroveň 75 % čistého denného služobného platu z pôvodnej sadzby 70 percent. Ide totiž o to, že, myslím, v máji 2017 na základe dobrých ekonomických výsledkov a hospodárskych výsledkov bola zvyšovaná materská o 5 % všetkým civilom a na vojakov, alebo teda vojačky, policajtky, hasičky, príslušníčky Zboru väzenskej, justičnej stráže, na príslušníčky NBÚ a Slovenskej informačnej služby sa takpovediac nemyslelo alebo zabudlo a my nechceme nič iné, ale aby aj ony sa podieľali na tom, že sa ekonomike darí. To je po prvé.
Po druhé, chceme zrovnoprávniť príslušníkov ozbrojených zborov s civilmi, z hľadiska čerpania materskej. Máme na mysli čerpanie materskej pri ich partneroch. Civili to môžu robiť a príslušníci ozbrojených zborov to robiť nemôžu. Tento náš návrh zákona je plne v súlade aj s tým, čo nedávno povedal minister obrany, a síce to, že treba zatraktívniť službu v ozbrojených silách, pretože počet uchádzačov o ozbrojené sily, neustále klesá, a toto je, tento návrh zákona je plne v súlade s tým, čo hovoril. Určite to ten problém nevyrieši, ale ako určitá malá pomoc a príspevok zo strany najsilnejšej opozičnej strany by to malo byť chápané a pevne verím, že tento náš návrh podporíte.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

14.9.2017 o 11:46 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:48

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený ako spravodajca. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Zákon spĺňa všetky náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby zákon prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím vás, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis

14.9.2017 o 11:48 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:50

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, predniesť návrh skupiny poslancov Eugena Jurzycu, Jozefa Rajtára, Ľubomíra Galka a mňa, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve. Tento návrh odbúrava v porovnaní s európskou legislatívou neúmerne prísne nastavené limity pre povinné overovanie účtovnej závierky audítorom. Súčasná, voči európskej legislatíve veľmi prísna úprava predstavuje nemalé administratívne a aj finančné zaťaženie podnikateľských subjektov, čo samozrejme zhoršuje celkovo podnikateľské prostredie.
V návrhu navrhujeme upraviť podmienky na povinné audity nasledovne, a je to tak, ako to definuje európska legislatíva: V prvom bode navrhujeme zvýšenie celkovej sumy majetku účtovnej jednotky zo súčasného milióna eur na úroveň 4 milióny eur. V druhom bode navrhujeme zvýšenie hodnoty čistého obratu účtovnej jednotky, ktorého presiahnutím má obchodná spoločnosť povinne vytvárajúca základné imanie a družstvo povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom z 2 mil. eur na 8 mil. eur. A v treťom bode navrhujeme zvýšenie priemerného prepočítaného počtu zamestnancov účtovnej jednotky v jednom účtovnom období, pri prekročení ktorého vzniká obchodnej spoločnosti, povinne vytvárajúcej základné imanie alebo družstvu povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, a to zo súčasných 30 zamestnancov na 50 zamestnancov.
V Slovenskej republike je približne 6500 podnikateľských subjektov, ktorým podľa súčasnej právnej úpravy vzniká povinnosť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom. Po prijatí nami navrhovaných zmien by počet touto povinnosťou zaťažených podnikateľských subjektov klesol na približne 2-tisíc. Čiže predpokladané zníženie administratívnej záťaže sa teda bude týkať približne 4500 podnikateľských subjektov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh nemá vplyv na verejné financie. Má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, dopad na hospodárenie mnohých podnikateľských subjektov sa odhaduje v celkovej výške približne 22 mil. eur ročne, keďže môže predstavovať zníženie administratívnej záťaže u 4500 podnikateľských subjektov.
Zníženie výdavkov u týchto podnikateľských subjektov možno predpokladať od približne 1160 eur do 15-tisíc eur. V nadväznosti na navrhované zmeny možno predpokladať čiastočnú stratu v segmente trhu audítorských spoločností, to treba otvorene povedať, že takýto dopad tu bude, ale pokiaľ máme štátom garantovaný biznis pre určitú skupinu podnikateľov, je dôvodné neprihliadať na takýto dopad, je dôvodné prihliadať na oprávnenosť takejto vynútenej služby.
Predložený návrh nemá vplyv na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí, rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Účinnosť tejto navrhnutej legislatívnej zmeny navrhujeme na 1. januára roku 2018.
Ďakujem veľmi pekne a poprosím ctené plénum o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

14.9.2017 o 11:50 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:54

Peter Štarchoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

14.9.2017 o 11:54 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
19. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 14:01

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážení členovia vlády, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný je podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, ktorého zastupujem ja osobne. Neprítomný je aj minister financií Peter Kažimír, ktorý je na zahraničnej pracovnej ceste v Tallinne, ktorého takisto zastupujem ja. Pani podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, neodkladné pracovné povinnosti, nie sú na ňu položené žiadne otázky. Rovnako nie sú položené otázky ani na ministra hospodárstva Petra Žigu. 
Otázky neboli položené ani ministrovi Jánovi Richterovi, ktorý je takisto ospravedlnený pre neodkladné pracovné povinnosti mimo Bratislavy. Minister kultúry Marek Maďarič je na pracovnej ceste, nie sú naňho položené otázky. Nie sú položené otázky ani na Gabrielu Matečnú, ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj na pani ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, pani Martinu Lubyovú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2017 o 14:01 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video